Modlitba odovzdania po sv. prijímaní

„Spáľ tŕne všetkých mojich priestupkov … Ukáž mi, že som stánkom tvojho Ducha a nie sídlom hriechu…

Táto modlitba po sv. prijímaní sa pripisuje sv. Symeonovi Metaphrastesovi. V nej žiada Ježiša, aby zahnal všetky zlé skutky a vášne.

Symeon, ktorý žil v 10. storočí, vydal 10-zväzkovú zbierku o živote svätých v gréčtine. O ňom však vieme len málo. Je uctievaný ako svätý vo východnej pravoslávnej cirkvi a oslavovaný 9. novembra. Tu je jedna z jeho nádherných modlitieb vhodná po svätom prijímaní.

 

Ó, Ty, ktorý mi ochotne dávaš svoje Telo ako pokrm, Ty, ktorý ohňom spaľuješ nehodných. Ó, môj Stvoriteľu, Ty ma nespáľ, ale radšej prenikni všetky časti môjho tela – všetky moje kĺby, žily i srdce.

Spáľ tŕne všetkých mojich priestupkov. Očisti moju dušu a posväť moje myšlienky. Upevni moje kolená a tiež moje kosti. Ujasni do jedného všetky moje zmysly.

Upevni ma úplne v bázni k Tebe. Ukry ma, ochraňuj ma a odvráť ma od všetkých skutkov, ktoré rozkladajú moju dušu. Potrestaj ma, očisti ma a veď ma. Ozdob ma, uč ma a osvecuj ma.

Ukáž mi, že som stánkom tvojho Ducha a nie sídlom hriechu, aby zo mňa, z Tvojho sídla mohli ako z ohňa odísť cez vstupnú bránu svätého prijímania všetky zlé skutky a každá vášeň.

Prichádzam k Tebe spolu so svätými, ktorí sa prihovárajú za mňa, s anjelskými mocnosťami, s predchodcami Tvojich časov a s Tvojimi múdrymi apoštolmi ako aj s Tvojou Nepoškvrnenou a Najčistejšou Matkou.

Prijmi ich modlitby, môj milostivý Kriste, a urob zo svojho služobníka dieťa svetla, lebo len ty, Pane, si posvätenie a krása našich duší.

A Tebe, Bohu a Majstrovi, každý deň všetci vzdávame slávu, dnes i na veky vekov. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *