CHUDOBA – Bolestný ruženec

1. desiatok
Lakomstvo predá aj Boha

Kristus Pán prežíval hrozné hodiny smrteľného zápasu. Vysilený ide k apoštolom a budí ich: „Vstaňte, poďme! Pozrite, môj zradca je blízko. “ (Mk 14,42) Z čaty vojakov vystupuje zradca – apoštol Judáš. Bozkom vydáva Krista do ich rúk, ktorí mu zaplatili za túto zradu 30 strieborných. Za takúto cenu Judáš zradil Božieho Syna.
K tejto mravnej nízkosti dospel láskou k peniazom. „Bol to zlodej“, píše o ňom neskoršie sv. Ján (Jn 12,6). Okrádal Krista i apoštolov. A nakoniec Krista predal jeho nepriateľom. Čoho všetkého je schopný človek, ktorý prepadol nízkej túžbe po peniazoch! Ako každá i táto vášeň začína nenápadne.
Nie je aj v mojom srdci niečo z Judášovej lásky k peniazom? Peniaze sú dobrým sluhom, ale zlým pánom. Aj sv. Pavol píše: „Koreňom všetkého zla je láska k peniazom. “ (1 Tim 6,10)
Prosme Pannu Máriu, aby sme nepodľahli tejto vášni.

2. desiatok
Žiadnu časnú výhodu za cenu hriechu

Pri stĺpe je priviazaný Ježiš a jeho telo je zmrzačené, rozodrané, skrvavené. Po krutom bičovaní je krv všade.
Poznáš toho zbičovaného? Tak ďaleko zašiel Pán Ježiš, aby ťa vychoval v odlúčenosti od hmotných vecí. Jeho zbičovanie pre chudobu znamená to, že vtedajšej dobe zostúpil na najnižší stupeň spoločenského postavenia, na úroveň otroka. Len otroci – ľudia, ktorí nepatrili ani sebe, boli takto trestaní.
V tomto desiatku prosme Pannu Máriu, aby sme neurážali hriechmi Pána Ježiša pre lepšie hmotné postavenie.

3. desiatok
Odsúdená svetská márnosť

Vysilený kráľ s tŕňovou korunou, ktorá zanechala hlboké rany. K jeho ranám pridávame aj my a to prehnanou túžbou po majetku.
Ľudia tohoto sveta zhromažďujú všetku nádheru a bohatstvo sveta okolo seba. Ako často ich výstredné túžby prekračujú rozumné medze ich majetkovej možnosti!
Večný Kráľ kráľov, oblečený do plášťa a s trstinou v spútaných rukách, s tŕňovou korunou na hlave, pokorne sedí na kameni. A je to skutočný Kráľ, vládca a Pán všetkého. Jemu patrí všetko, i to, čo ľudia nazývajú svojím. A on tým pohŕda, všetkou tou nádherou a všetkým bohatstvom zeme, hoci na pokyn všemohúcej vôle všetky tieto skvosty vesmíru by sa mu zhromaždili k nohám.
Ježiš odsudzuje a pohŕda všetkým tým, čo je pozemské, svetácky zhon, krásu a márnivú nádheru.
Prosme Pannu Máriu o duchovné bohatstvo, ktoré nepomíňa, ale trvá naveky.

4. desiatok
Tajomstvo pohŕdania Bohom

Kristus Pán tam kde chodil, konal dobro a zástupy mu nadšene vydali svedectvo. „Dobré robí všetko. “ (Mk 7,37) Ako je potom možné, že ide na popravu s ťažkým krížom, ktorého ťarcha ho zráža na zem?
Ježiš by neniesol kríž, keby bol Mesiášom pre časný blahobyt. Mesiášom, ktorý zázračne kŕmi pohodlný národ, za ktorého vlády je všetko, všade hojnosť – nebo na zemi. Kristus neprišiel pre takéto služby na zem. On nemohol prevracať pravdu, že zem je vyhnanstvom ľudí a miestom skúšky, kde človek nemá zdomácnieť v bezstarostnosti o svoju dušu a spásu. Ale takýto Mesiáš? „Preč s ním, preč!“ – kričali na Piláta hmotársky založený Židia. Čo máme z neho, keď hovorí: „Nemôžte slúžiť aj Bohu, aj mamone. “ (Mt 6,24)
Takto zmýšľa i dnes veľa ľudí. Tu sa chceme mať dobre a čo máme z Ježiša, ktorý nerozdáva majetky ani zlato. Chráň ma, Pane, aby som takýmto zmýšľaním nebol ani trochu nakazený!

5. desiatok
Majetok – nula pred Bohom

Na kríži končí Kristus pozemský život. Ako dokonale sa zbavil všetkého pozemského.
Celý život bol chudobný. Keď sa narodil, bol zavinutý do chudobnej plienky, ležal v jasliach v maštali. Keď chodil a hlásal svoje učenie spásy, mohol povedať o svojej chudobe: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť. “ (Mt 8,20) Keď umiera, dokonáva nahý, prepásaný len plátnom na kríži. Kríž je jeho tvrdým smrteľným lôžkom. Z kríža vidí, ako vojaci trhajú jeho rúcho na štyri kusy a delia si ho medzi sebou a o jeho tuniku losujú. Už nie je jeho. Teraz už Ježiš nemá celkom nič. Skutočne, Ježiš nemá nič. Aký chudobný na svet prišiel, taký
hudobný z neho odchádza.
Akú cenu teda majú časné majetky pred Bohom? A akú cenu majú pre nás?

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *