Svätá Rita: Litánie, Litánie s prosbou o pomoc, Litánie slávnostné

Litánie k svätej Rite 

Pane, zmiluj sa!

Kriste, zmiluj sa!

Pane, zmiluj sa!

Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami!

Syn, Vykupiteľ‘ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami!

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami!

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami!

Svätá Mária, oroduj za nás!

Svätá Božia Rodička, oroduj za nás!

Matka dobrej rady, oroduj za nás!

Matka útechy, oroduj za nás!

Matka Božej milosti, oroduj za nás!

Matka ustavičnej pomoci, oroduj za nás!

Svätý otec Augustín, oroduj za nás!

Svätá matka Monika, oroduj za nás!

Svätá Rita, nevesta Ukrižovaného, oroduj za nás!

Svätá Rita, statočná manželka, oroduj za nás!

Svätá Rita, silná matka, oroduj za nás!

Svätá Rita, nábožná vdova, oroduj za nás!

Svätá Rita, žena odpustenia, oroduj za nás!

Svätá Rita, žena zmierenia, oroduj za nás!

Svätá Rita, augustiniánska mníška, oroduj za nás!

Svätá Rita, orodovníčka v nemožných prípadoch, oroduj za nás!

Svätá Rita, perla z Umbrie, oroduj za nás!

Svätá Rita, vzor svätosti, oroduj za nás!

Modlime sa:

Nebeský Otče, Ty si umožnil svätej Rite mať účasť na Kristovom utrpení; prosíme Ťa, daruj aj nám milosť a silu prijať naše utrpenia, aby sme mohli mať hlbšiu účasť na jeho veľkonočnom tajomstve. Lebo On je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

 

Litánie k svätej Rite s prosbou o pomoc 

Pane, zmiluj sa!

Krista zmiluj sa!

Pane, zmiluj sa!

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami!

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami!

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami! .

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami!

Svätá Mária, oroduj za nás!

Svätá Božia Rodička, oroduj za nás!

Svätá Panna panien, oroduj za nás!

Svätý Jozef, oroduj za nás!

Svätý otec Augustín, oroduj za nás!

Svätá Monika, oroduj za nás!

Svätá Klára z Montefalca, oroduj za nás!

Svätý Mikuláš z Tolentina, oroduj za nás!

Svätá Rita, oroduj za nás!

Svätá Rita, mystická ruža cností, oroduj za nás!

Svätá Rita, milostí plná ruža lásky, oroduj za nás!

Svätá Rita, ozdoba augustiniánskeho rádu, oroduj za nás!

Svätá Rita, pomocnica v beznádejných prípadoch, oroduj za nás!

Svätá Rita, naša ochrankyňa, oroduj za nás!

Svätá Rita, nositeľka Kristovho pokoja, oroduj za nás!

Svätá Rita, plná súcitu, oroduj za nás!

Svätá Rita, zrkadlo trpezlivosti, oroduj za nás!

Svätá Rita, vzor matiek, oroduj za nás!

Svätá Rita, útecha tých, ktorí stratili nádej, oroduj za nás!

Svätá Rita, útočisko opustených, oroduj za nás!

Svätá Rita, ochrankyňa vdov, oroduj za nás!

Svätá Rita, príklad poslušnosti, oroduj za nás!

Svätá Rita, vzor pokory, oroduj za nás!

Svätá Rita, príklad sebazapierania, oroduj za nás!

Svätá Rita, príklad nezištného odpúšťania, oroduj za nás!

Svätá Rita, vzor vytrvalej modlitby, oroduj za nás!

Svätá Rita, milujúca ukrižovaného Ježiša, oroduj za nás!

Svätá Rita, snúbenica trpiaceho Ježiša, oroduj za nás!

Svätá Rita, poranená tŕňom z Ježišovej koruny, oroduj za nás!

Svätá Rita, vyznačená stigmou na čele, oroduj za nás!

Svätá Rita, dôverujúca v Božiu prozreteľnosť‘, oroduj za nás!

Svätá Rita, orodovníčka u Ježiša, oroduj za nás!

Svätá Rita, zázrakmi oslávená, oroduj za nás!

Svätá Rita, vyslyšaná Bohom, oroduj za nás!

Svätá Rita, pevná opora prosiacich, oroduj za nás!

Aby sme mali pravú pokoru, oroduj za nás!

Aby sme trpezlivo niesli svoj kríž, oroduj za nás!

Aby sme plnili Božiu vôľu, oroduj za nás!

Aby sme dokázali vždy odpustiť, oroduj za nás!

Aby sme milovali svoj ich blížnych, oroduj za nás!

Aby sme nasledovali príklad tvojich cností, oroduj za nás!

Vo všetkých pokušeniach, pomáhaj nám, svätá Rita!

Vo všetkých trápeniach, pomáhaj nám, svätá Rita!

Vo všetkých súženiach, pomáhaj nám, svätá Rita!

Vo všetkých bolestiach, pomáhaj nám, svätá Rita!

Vo všetkých nebezpečenstvách, pomáhaj nám, svätá Rita!

V našich krížoch a utrpeniach, pomáhaj nám, svätá Rita!

V hodine našej smrti, pomáhaj nám, svätá Rita!

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane!

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane!

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami!

Oroduj za nás, svätá Rita, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa:

Bože, vo svojom nekonečnom milosrdenstve si sa pozrel s láskou na svoju vernú služobnicu svätú Ritu a na jej orodovanie udeľuješ to, čo je nemožné dosiahnuť ľudským snažením. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami, pomôž nám v každej núdzi a daj, aby všetci pocítili, že jedine Ty si odmena pokorných, ochrana opustených a posila tých, ktorí v Teba dúfajú. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Slávnostné litánie k svätej Rite 

Pane, zmiluj sa!

Kriste, zmiluj sa!

Pane, zmiluj sa!

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami!

Syn, Vykupiteľ‘ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami!

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami!

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami!

Svätá Mária, oroduj za nás!

Matka Cirkvi, oroduj za nás!

Matka Božej milosti, oroduj za nás!

Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

Matka útechy, oroduj za nás!

Matka dobrej rady, oroduj za nás!

Svätá Rita, mocná orodovníčka u Boha, oroduj za nás!

Svätá Rita, vyvolený Boží dar, oroduj za nás!

Svätá Rita, milujúca modlitbu, oroduj za nás!

Svätá Rita, verná kresťanským hodnotám, oroduj za nás!

Svätá Rita, vzor vľúdnosti, oroduj za nás!

Svätá Rita, zrkadlo poslušnosti, oroduj za nás!

Svätá Rita, strážkyňa rodiny, oroduj za nás!

Svätá Rita, ideál manželky a matky, oroduj za nás!

Svätá Rita, vzor rodinných cnosti, oroduj za nás!

Svätá Rita, pevná v trpezlivosti, oroduj za nás!

Svätá Rita, statočná v nádeji, oroduj za nás!

Svätá Rita, silná v odvahe, oroduj za nás!

Svätá Rita, štedrá v odpúšťaní, oroduj za nás!

Svätá Rita, hrdinská v skúškach života, oroduj za nás!

Svätá Rita, formovaná pokáním, oroduj za nás!

Svätá Rita, vdova pokoja, oroduj za nás!

Svätá Rita, žena zmierenia, oroduj za nás!

Svätá Rita, šíriteľka Kristovho zmierenia, oroduj za nás!

Svätá Rita, starostlivá voči chudobným, oroduj za nás!

Svätá Rita, pozorná voči potrebám blížnych, oroduj za nás!

Svätá Rita, verná učeníčka svätého Augustína, oroduj za nás!

Svätá Rita, vzor augustiniánskeho života, oroduj za nás!

Svätá Rita, rehoľníčka zjednotená s Kristom, oroduj za nás!

Svätá Rita, vyvolená záhrada všetkých cností, oroduj za nás!

Svätá Rita, zamilovaná do Ukrižovaného, oroduj za nás!

Svätá Rita, prebodnutá Ježišovým tŕňom, oroduj za nás!

Svätá Rita, silná v Božej láske, oroduj za nás!

Svätá Rita, ozdobená nebeskou slávou, oroduj za nás!

Svätá Rita, chvála augustiniánskeho rádu, oroduj za nás!

Svätá Rita, vzácna perla Umbrie, oroduj za nás!

Svätá Rita, istá sprievodkyňa rehoľného života, oroduj za nás!

Svätá Rita, bohatá na výnimočnú moc, oroduj za nás!

Svätá Rita, žiarivá sprievodkyňa blúdiacich, oroduj za nás!

Svätá Rita, pevná útecha trápených, oroduj za nás!

Svätá Rita, kotva spásy, oroduj za nás!

Svätá Rita, pohotová ku chorým, oroduj za nás!

Svätá Rita, opora v nebezpečenstvách, oroduj za nás!

Svätá Rita, posila svojich ctiteľov, oroduj za nás!

Svätá Rita, patrónka neriešiteľných vecí, oroduj za nás!

Svätá Rita, orodovníčka v zúfalých prípadoch, oroduj za nás!

Svätá Rita, mocná pomocnica všetkých, oroduj za nás!

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane!

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane!

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami!

Oroduj za nás, svätá Rita, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa:

Bože, vo svojom nekonečnom milosrdenstve si sa pozrel s láskou na svoju vernú služobnicu svätú Ritu a na jej orodovanie udeľuješ to, čo je nemožné dosiahnuť ľudským snažením. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami, pomôž nám v každej núdzi a daj, aby všetci pocítili, že jedine Ty si odmena pokorných, ochrana opustených a posila tých, ktorí v Teba dúfajú. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *