Svätá Rita: Litánie, Litánie s prosbou o pomoc, Litánie slávnostné

Litánie k svätej Rite 

Pane, zmiluj sa!

Kriste, zmiluj sa!

Pane, zmiluj sa!

Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami!

Syn, Vykupiteľ‘ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami!

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami!

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami!

Svätá Mária, oroduj za nás!

Svätá Božia Rodička, oroduj za nás!

Matka dobrej rady, oroduj za nás!

Matka útechy, oroduj za nás!

Matka Božej milosti, oroduj za nás!

Matka ustavičnej pomoci, oroduj za nás!

Svätý otec Augustín, oroduj za nás!

Svätá matka Monika, oroduj za nás!

Svätá Rita, nevesta Ukrižovaného, oroduj za nás!

Svätá Rita, statočná manželka, oroduj za nás!

Svätá Rita, silná matka, oroduj za nás!

Svätá Rita, nábožná vdova, oroduj za nás!

Svätá Rita, žena odpustenia, oroduj za nás!

Svätá Rita, žena zmierenia, oroduj za nás!

Svätá Rita, augustiniánska mníška, oroduj za nás!

Svätá Rita, orodovníčka v nemožných prípadoch, oroduj za nás!

Svätá Rita, perla z Umbrie, oroduj za nás!

Svätá Rita, vzor svätosti, oroduj za nás!

Modlime sa:

Nebeský Otče, Ty si umožnil svätej Rite mať účasť na Kristovom utrpení; prosíme Ťa, daruj aj nám milosť a silu prijať naše utrpenia, aby sme mohli mať hlbšiu účasť na jeho veľkonočnom tajomstve. Lebo On je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

 

Litánie k svätej Rite s prosbou o pomoc 

Pane, zmiluj sa!

Krista zmiluj sa!

Pane, zmiluj sa!

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami!

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami!

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami! .

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami!

Svätá Mária, oroduj za nás!

Svätá Božia Rodička, oroduj za nás!

Svätá Panna panien, oroduj za nás!

Svätý Jozef, oroduj za nás!

Svätý otec Augustín, oroduj za nás!

Svätá Monika, oroduj za nás!

Svätá Klára z Montefalca, oroduj za nás!

Svätý Mikuláš z Tolentina, oroduj za nás!

Svätá Rita, oroduj za nás!

Svätá Rita, mystická ruža cností, oroduj za nás!

Svätá Rita, milostí plná ruža lásky, oroduj za nás!

Svätá Rita, ozdoba augustiniánskeho rádu, oroduj za nás!

Svätá Rita, pomocnica v beznádejných prípadoch, oroduj za nás!

Svätá Rita, naša ochrankyňa, oroduj za nás!

Svätá Rita, nositeľka Kristovho pokoja, oroduj za nás!

Svätá Rita, plná súcitu, oroduj za nás!

Svätá Rita, zrkadlo trpezlivosti, oroduj za nás!

Svätá Rita, vzor matiek, oroduj za nás!

Svätá Rita, útecha tých, ktorí stratili nádej, oroduj za nás!

Svätá Rita, útočisko opustených, oroduj za nás!

Svätá Rita, ochrankyňa vdov, oroduj za nás!

Svätá Rita, príklad poslušnosti, oroduj za nás!

Svätá Rita, vzor pokory, oroduj za nás!

Svätá Rita, príklad sebazapierania, oroduj za nás!

Svätá Rita, príklad nezištného odpúšťania, oroduj za nás!

Svätá Rita, vzor vytrvalej modlitby, oroduj za nás!

Svätá Rita, milujúca ukrižovaného Ježiša, oroduj za nás!

Svätá Rita, snúbenica trpiaceho Ježiša, oroduj za nás!

Svätá Rita, poranená tŕňom z Ježišovej koruny, oroduj za nás!

Svätá Rita, vyznačená stigmou na čele, oroduj za nás!

Svätá Rita, dôverujúca v Božiu prozreteľnosť‘, oroduj za nás!

Svätá Rita, orodovníčka u Ježiša, oroduj za nás!

Svätá Rita, zázrakmi oslávená, oroduj za nás!

Svätá Rita, vyslyšaná Bohom, oroduj za nás!

Svätá Rita, pevná opora prosiacich, oroduj za nás!

Aby sme mali pravú pokoru, oroduj za nás!

Aby sme trpezlivo niesli svoj kríž, oroduj za nás!

Aby sme plnili Božiu vôľu, oroduj za nás!

Aby sme dokázali vždy odpustiť, oroduj za nás!

Aby sme milovali svoj ich blížnych, oroduj za nás!

Aby sme nasledovali príklad tvojich cností, oroduj za nás!

Vo všetkých pokušeniach, pomáhaj nám, svätá Rita!

Vo všetkých trápeniach, pomáhaj nám, svätá Rita!

Vo všetkých súženiach, pomáhaj nám, svätá Rita!

Vo všetkých bolestiach, pomáhaj nám, svätá Rita!

Vo všetkých nebezpečenstvách, pomáhaj nám, svätá Rita!

V našich krížoch a utrpeniach, pomáhaj nám, svätá Rita!

V hodine našej smrti, pomáhaj nám, svätá Rita!

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane!

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane!

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami!

Oroduj za nás, svätá Rita, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa:

Bože, vo svojom nekonečnom milosrdenstve si sa pozrel s láskou na svoju vernú služobnicu svätú Ritu a na jej orodovanie udeľuješ to, čo je nemožné dosiahnuť ľudským snažením. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami, pomôž nám v každej núdzi a daj, aby všetci pocítili, že jedine Ty si odmena pokorných, ochrana opustených a posila tých, ktorí v Teba dúfajú. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Slávnostné litánie k svätej Rite 

Pane, zmiluj sa!

Kriste, zmiluj sa!

Pane, zmiluj sa!

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami!

Syn, Vykupiteľ‘ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami!

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami!

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami!

Svätá Mária, oroduj za nás!

Matka Cirkvi, oroduj za nás!

Matka Božej milosti, oroduj za nás!

Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

Matka útechy, oroduj za nás!

Matka dobrej rady, oroduj za nás!

Svätá Rita, mocná orodovníčka u Boha, oroduj za nás!

Svätá Rita, vyvolený Boží dar, oroduj za nás!

Svätá Rita, milujúca modlitbu, oroduj za nás!

Svätá Rita, verná kresťanským hodnotám, oroduj za nás!

Svätá Rita, vzor vľúdnosti, oroduj za nás!

Svätá Rita, zrkadlo poslušnosti, oroduj za nás!

Svätá Rita, strážkyňa rodiny, oroduj za nás!

Svätá Rita, ideál manželky a matky, oroduj za nás!

Svätá Rita, vzor rodinných cnosti, oroduj za nás!

Svätá Rita, pevná v trpezlivosti, oroduj za nás!

Svätá Rita, statočná v nádeji, oroduj za nás!

Svätá Rita, silná v odvahe, oroduj za nás!

Svätá Rita, štedrá v odpúšťaní, oroduj za nás!

Svätá Rita, hrdinská v skúškach života, oroduj za nás!

Svätá Rita, formovaná pokáním, oroduj za nás!

Svätá Rita, vdova pokoja, oroduj za nás!

Svätá Rita, žena zmierenia, oroduj za nás!

Svätá Rita, šíriteľka Kristovho zmierenia, oroduj za nás!

Svätá Rita, starostlivá voči chudobným, oroduj za nás!

Svätá Rita, pozorná voči potrebám blížnych, oroduj za nás!

Svätá Rita, verná učeníčka svätého Augustína, oroduj za nás!

Svätá Rita, vzor augustiniánskeho života, oroduj za nás!

Svätá Rita, rehoľníčka zjednotená s Kristom, oroduj za nás!

Svätá Rita, vyvolená záhrada všetkých cností, oroduj za nás!

Svätá Rita, zamilovaná do Ukrižovaného, oroduj za nás!

Svätá Rita, prebodnutá Ježišovým tŕňom, oroduj za nás!

Svätá Rita, silná v Božej láske, oroduj za nás!

Svätá Rita, ozdobená nebeskou slávou, oroduj za nás!

Svätá Rita, chvála augustiniánskeho rádu, oroduj za nás!

Svätá Rita, vzácna perla Umbrie, oroduj za nás!

Svätá Rita, istá sprievodkyňa rehoľného života, oroduj za nás!

Svätá Rita, bohatá na výnimočnú moc, oroduj za nás!

Svätá Rita, žiarivá sprievodkyňa blúdiacich, oroduj za nás!

Svätá Rita, pevná útecha trápených, oroduj za nás!

Svätá Rita, kotva spásy, oroduj za nás!

Svätá Rita, pohotová ku chorým, oroduj za nás!

Svätá Rita, opora v nebezpečenstvách, oroduj za nás!

Svätá Rita, posila svojich ctiteľov, oroduj za nás!

Svätá Rita, patrónka neriešiteľných vecí, oroduj za nás!

Svätá Rita, orodovníčka v zúfalých prípadoch, oroduj za nás!

Svätá Rita, mocná pomocnica všetkých, oroduj za nás!

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane!

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane!

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami!

Oroduj za nás, svätá Rita, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa:

Bože, vo svojom nekonečnom milosrdenstve si sa pozrel s láskou na svoju vernú služobnicu svätú Ritu a na jej orodovanie udeľuješ to, čo je nemožné dosiahnuť ľudským snažením. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami, pomôž nám v každej núdzi a daj, aby všetci pocítili, že jedine Ty si odmena pokorných, ochrana opustených a posila tých, ktorí v Teba dúfajú. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

68 thoughts on “Svätá Rita: Litánie, Litánie s prosbou o pomoc, Litánie slávnostné

  • 2. júla 2023 at 11:59
   Permalink

   Sv.Rita,oroduj za nas hriešnych,prosim o uzdravenie syna od alkoholu

   Reply
 • 20. novembra 2022 at 13:09
  Permalink

  Sv. Rita, prosím o navrátenie viery pre syna, aby sa vrátil zo zlej cesty, prosím ťa o príhovor za neho u nášho Pána a za pokoj a lásku v rodine. ❤️

  Reply
 • 2. augusta 2022 at 23:39
  Permalink

  Sv.Rita prosim oroduj za našu chorú mamu aby jej bolo lepsie a necítila žiadnu bolest,oroduj za moju rodinu ,manželku,syna,dcéru,SV.Rita bud nam priateľkou a pomôž mi vyprosit pre moju rodinu spásu velmi pekne ti dakujem..

  Reply
 • 7. júla 2022 at 6:35
  Permalink

  Sv.Rita verím, že vyprosís pre mňa zdravie u pána Ježiša veľmi to potrebujem.Si matka neriešitených veci alebo táto je taká o ktorú ta zo srdca prosím. Ďakujem

  Reply
  • 1. augusta 2022 at 22:09
   Permalink

   SV.rita verim že viprosiš milost. O ktoru som prosila a moje modlidby budu vipočute amen

   Reply
 • 23. mája 2022 at 17:13
  Permalink

  Sv. RITA pomôž, oroduj za mňa, bolesť ma sužuje duševná ale aj fyzická, daj mi silu. Amen

  Reply
 • 28. decembra 2021 at 6:57
  Permalink

  Sv.Rita veľmi ťa prosím o uzdravenie mojej maminy. Bohu vďaka.

  Reply
  • 11. novembra 2022 at 22:35
   Permalink

   Sveta Rita príhovor sa u nášho Paňa o uzdravenie mojej dcéry od závislosti a vypros jej pokoj na duši, uzdrav jej vzťah, z veľkou vďakou prosí mama

   Reply
 • 14. novembra 2021 at 9:53
  Permalink

  Sväta Rita prosím o zdravie tela aj duše, buď mi na pomoci vo dne aj v noci.Pan boh zaplat‘.

  Reply
 • 17. augusta 2021 at 23:37
  Permalink

  Sv. RITA stále si vypočula moju prosbu, prosím ta na môj úmysel v soferovani a nemala strach pretože to potrebujem. Oroduj za mňa. Amen.

  Reply
  • 29. októbra 2021 at 17:47
   Permalink

   Sv Rita prosim o moje uzdravenie a zmiernenie bolesti chrbtice a sedacieho nervu.Trpim velkymi bolestami prosim o uzdravenie.

   Reply
 • 15. júla 2021 at 15:29
  Permalink

  Sv. RITA stále si vypočula moju prosbu, prosím ta na môj úmysel aby dom sa zdokonalil v soferovani a nemala strach pretože to potrebujem. Oroduj za mňa. Amen.

  Reply
 • 25. júna 2021 at 23:51
  Permalink

  Sväta Rita, patrónka neriešitelných situácii, prosím ťa za zdravie, lásku, pokoj, porozumenie a zbožnosť v mojej rodine. Prosím ťa o vyriešenie našej finančnej situácie, ktorá nás môže pripraviť o strechu nad hlavou. Ďakujem sv.Rita za pomoc a príhovor.

  Reply
 • 21. mája 2021 at 18:45
  Permalink

  Sv.Rita prosim o pomoc pre moju rodinu ktorej sa uz dlho nedarí ,prosim o zdravie a stastie a pozehnanie .velmi pekne dakujem a budem sa modlit ,oroduj za nas SV.Rita prosim.

  Reply
 • 21. mája 2021 at 18:40
  Permalink

  SV.Rita oroduj za nas za moju manželku ,dcéru ,syna,a mna.viries nase problemy z celeho srdca ta o to prosim.

  Reply
 • 16. apríla 2021 at 14:27
  Permalink

  Svätá Rita, vrúcne ťa prosím o zdravie pre môjho brata Jána, ktorý leží v nemocnici s ťažkym ochorením na Covid. Daj mu prosím silu, aby tejto chorobe vedel odolávať a po vyzdraveni ti mohol navždy vďaky vzdávať. Pán Boh zaplať.

  Reply
 • 6. novembra 2020 at 0:35
  Permalink

  Svätá Rita oroduj za moju ťažko chorú sestru ♥️

  Reply
  • 10. marca 2021 at 7:48
   Permalink

   Svätá Rita, prosíme o pomoc pre môjho bratranca Paľka, v jeho ťažkej chorobe. Prihovor sa prosíme vrúcne.

   Reply
  • 30. decembra 2022 at 22:09
   Permalink

   Svata Rita patronka neriesitelnych situacii prosime o milost pre našu dceru Evku o jej psychicke zdravie o navratenie spanku .Ochran ju od zavislosti liekov.

   Reply
 • 13. augusta 2020 at 20:50
  Permalink

  Sv.Rita prosim ťa o pomoc

  Reply
  • 17. augusta 2020 at 21:34
   Permalink

   Svata Rita prosim Ta o pomoc pre mojich rodicov Jozefa a Justinu,uzdrav ich ubolene tela,ochran ich pred koronavirusom,aby ostali este dlho medzi nami,vypros pre nich silu a pevnu vieru do dalsieho zivota.Nech je oslavene meno Jezis.Marta

   Reply
  • 17. mája 2023 at 17:58
   Permalink

   Svatá Rito, prosím o přímluvu za dar nového života pro syna a snachu.

   Reply
 • 2. júla 2020 at 15:24
  Permalink

  Sv. Rita, prosím Ťa o uzdravenie môjho ocina, ty si tá, ktorej verím a moju prosbu predkladám, verím na Tvoj príhovor u nášho Pána.

  Reply
 • 24. júna 2020 at 1:34
  Permalink

  Svätá Rita,
  Prosím oroduj za mňa a Maťka. Vyveď nás z bezútešnej, bolestnej situácie. Zmeň našu bezmocnosť na mocnosť a ukáž nám nádej, ktorú tak veľmi potrebujeme. Ukáž nám, že táto neriešiteľná situácia má riešenie a spolu s Bohom a našou Matkou dokážeme všetko prekonať.
  Ďakujem

  Reply
 • 24. mája 2020 at 23:14
  Permalink

  Sv.Rita,prosim Ta o mocny prihovor pre seba aj mojho brata za veriacich zivotnych partnerov,uzdravenie vztahov v rodine,dar zivej viery,detskej dovery v Boz.pomoc a ochranu,tiche a pokorne srdce,milost uprimnej lutosti nad hriechmi,vyriesenie prac.problemov..
  Vdaka sv.Rita za pomoc a prihovor

  Reply
 • 22. mája 2020 at 9:01
  Permalink

  Sv. Rita prosím ťa za obnovenie lásky s priateľom.

  Reply
 • 8. januára 2020 at 21:04
  Permalink

  Sveta Rita prosím aby Ludek našiel cestu k svojim rodičom ,ktorí sa mu snažia pomôcť v jeho trápení. Veľmi prosím prednes túto moju prosbu k nohám nášho láskavého Otca.

  Reply
  • 29. marca 2020 at 8:16
   Permalink

   Svätá Rita, oroduj za mňa a za Tomasa. Ukáž nám cestu.

   Reply
 • 8. januára 2020 at 21:01
  Permalink

  Prosím sv. Rita o duševnú silu pre moju sestru aby neochabovala vo viere a daj jej silu prekonať všetky trápenia pre svojho syna. Ďakujem Bohu za vieru.

  Reply
 • 7. decembra 2019 at 17:23
  Permalink

  Sv. Rita, prosím prednes pred nášho Pána moju prosbu o uzdravenie mojich žíl, prosím aj o požehnanú a úspešnú operáciu. Prosím oroduj za moje uzdravenie aj za uzdravenie môjho syna Peťa. Sv. Rita, oroduj za nás. Vďaka Ti Pane, Chvála Ti Pane.

  Reply
  • 8. januára 2020 at 20:55
   Permalink

   Sveta Rita prosím aby Ludek našiel cestu k svojim rodičom ,ktorí sa mu snažia pomôcť v jeho trápení. Veľmi prosím prednes túto moju prosbu k nohám nášho láskavého Otca.

   Reply
 • 22. novembra 2019 at 13:35
  Permalink

  Sv.Rita dakujem ti ze si vyslysala moju prosbu a brat presiel lekarsku.Milujem ta a som ti vdacna ty orodovnica moja.

  Reply
 • 3. novembra 2019 at 23:15
  Permalink

  Sv.Rita, prosím Ta o pomoc a silu pre moju kolegyňu Petru…ďakujem

  Reply
  • 5. novembra 2019 at 14:01
   Permalink

   Svata Rita, prosím Ťa za požehnanie manželstva mojej dcéry K., o obrátenie môjho zaťa M. a za požehnanie dieťatka pre nich, prosím ťa o ochranu pre vnučku R. a tiež o to aby môj syn T. žil ako kresťanský muž, aby mal dôstojnú prácu a aby si našiel ženu…ďakujem

   Reply
 • 16. septembra 2019 at 19:23
  Permalink

  Drahá sv. Rita, prosím oroduj za mňa hriešnu a zúfalú..ďakujem

  Reply
 • 29. augusta 2019 at 21:43
  Permalink

  Svätá Rita, prosím o uzdravenie mojej dcérky z ťažkej choroby.
  Vďaka.Kvetoslava

  Reply
 • 2. augusta 2019 at 7:50
  Permalink

  Sv. Rita prosím ťa o uzdravenie tela aj duše môjho manžela, nech sa vylieči z bolesti chrbta aby nemusel ísť na operáciu, vymaž mu z hlavy myšlienky ako velmi som mu ublížila,nech máme šťastné manželstvo,prosím za moje deti nech sú zdravé, prosím za otca nech nájde zmysel života vo svojich vnúčatách. Prosím ťa sv. Rita z celého srdca, nech máme šťastný život. Oroduj za nás…. A ďakujem ti za všetko čo si doteraz pre nás urobila. Ty si moja patrónka

  Reply
 • 18. júla 2019 at 22:07
  Permalink

  Sv. Rita prosím Ťa za zdravie a Božie požehnanie pre moju rodinu a pre mňa, prosím aby si môj synček R. našiel prácu, ktorá by ho napĺňala, a v ktorej by aj zotrval. Prosím o Boží dotyk do jeho srdca a ukáž mu správnu cestu. Ježišu dôverujem v Teba.

  Reply
 • 27. mája 2019 at 19:53
  Permalink

  Sveta Rita, prosím o pokoj v mojej rodine. A silu, aby som to zvládla s tvojou pomocou.

  Reply
 • 26. mája 2019 at 22:33
  Permalink

  Sv.Rita prosím Ťa ochraňuj našu rodinu od všetkeho zlého, od závisti zlých ĺudí, od choroby a pomóž mojmu manželovi sa vyliečiť z choroby, ktora ho obera o sllu. Prosím Ťa aj za moju matku a sestru, ktoré ma oberajú o pokoj duše a silu. Odpust im a daj , aby mojej rodine aj mne nerobili zle , ale našli si cestu k Bohu a Božiemu milosrdenstvu a rozdávali pokoj a lásku všetkým ĺudom, ktorým veĺmi ublížili.

  Reply
 • 22. mája 2019 at 23:35
  Permalink

  Svetaritaritaorodujzamojedeti
  Zamojemanzelstvo
  Zamojumamku
  Zasurodencov
  Azatychktorynamchcuzle
  Dakujem

  Reply
 • 22. mája 2019 at 20:34
  Permalink

  Sv Rita oroduj za nás vyprosuj nám zdravie tela aj duše. Prosíme ta

  Reply
  • 15. augusta 2019 at 8:46
   Permalink

   Svätá Rita prosím o pokoj v mojej rodine a daj mi silu, aby som to zvládla. Ďakujem.

   Reply
 • 21. mája 2019 at 11:06
  Permalink

  Svätá Rita prosím oroduj za moje deti. Prosím.

  Reply
 • 13. mája 2019 at 13:11
  Permalink

  Sv.Rita oroduj za nase manzelsto, ktore sa nachadza v krize.Bohu vdaka

  Reply
 • 30. apríla 2019 at 13:55
  Permalink

  Sv.Rita uz tolko krat si mi pomohla prosim suzuje ma choroba pros o vyliecenie a zhliadni na moje male deticky.Amen

  Reply
 • 9. apríla 2019 at 11:11
  Permalink

  Sv.Rita,klaniam sa pred tebou a prosím ťa, oroduj u Nebeského otca a Márie matky Božej za moju manželku Máriu.Prosim ťa,príhovor sa manželke Márii,aby sa mi vrátila späť ako matka a manželka,daj jej silu veriť v teba a Pána Boha. Nedopust, prosím ťa,aby ju zlo ovladalo k rozvodu manželstva,zo srdca jej všetko odpúšťam,vráť mi ju späť pre zachovanie manželstva a zachránu rodiny a synčeka.Modlim sa k tebe a chválim ťa.

  Reply
 • 22. marca 2019 at 15:34
  Permalink

  Sv.Rita najsucitnejsia orodovnicka v naliehavych pripadov;prosim ta na kolenach pomoz mojmu manzelovi vyliecit jeho oci!!!Prosim ta z celeho srdca oroduj zanho a za moje deti,aby boli zdrave..Ved ty dobre vies sv.Rita,co je najdolezitejsie pre nasu rodinu.Oroduj za moju rodinku!!!Bud pochvalena!!!

  Reply
 • 14. januára 2019 at 13:05
  Permalink

  Sv.Rita ochranuj mojho manzela, deti a celu nasu rodinu daj nam zdravie porozumenie a lasku amen.

  Reply
 • 14. decembra 2018 at 10:26
  Permalink

  Sv.Rita z celeho srdca ta proaim o dar zdravia tazkochorej Klary prosim ta vypros u nasho Pana uzdravenie a dobrych lekarov , aby liecba zabrala.Sv. Rita ty si velka orodovnicka preto ta prosim o pomoc.Chvala Panu a Panne Marii.Modlim sa k tebe litanie a dnes obetujem aj post.Bohu vdaka

  Reply
 • 3. júla 2018 at 21:34
  Permalink

  svata RITA,prosim aby moje deti dobre vychadzali medzi sebou,a za moju pracu

  Reply
  • 26. novembra 2018 at 11:21
   Permalink

   Sv. Rita prosím Ta, o pomoc pri hľadaní prace aj za ľudí,ktorí potrebujú Tvoju pomoc, keď sú v zložitej situácie.

   Nech je oslávené tvoje meno.

   Reply
 • 28. júna 2018 at 4:32
  Permalink

  Sv.Rita prosim Ta pomôž mi zajtra na súde ktory je veľmi dôležitý pre moju budúcnosť aj zdravotné aj finančne! A tiez Ta prosím odvrat z našej rodiny alkohol a drogy! Ty si moja nadej a záchrana po Pani Ježišovi a Peknej Márii mojej nebeskej Matke! Amen!

  Reply
 • 30. mája 2018 at 9:52
  Permalink

  Svätá Rita, Ďakujeme za pomoc, že pri nás stojíš. Prosíme za zdravie a Božie požehnanie pre našu mamku Annu, ochrannu Pany Márie, aby sa jej upravil celkový krvný obraz, a zvýšili biele krvinky. Ochraňuj ju svätá Rita a Ďakujeme.

  Reply
 • 28. mája 2018 at 8:48
  Permalink

  Sväta Rita ty pomocnica aj pre ľudi nemožnych pripadoch pomóž mojej dcere daj jej zdravia aby mohla pocať a porodiť zdrave dieťatko ,daj jej pevnu vôlu aby mohla schudnut .pomôž aj mne aby som vedela byť mila k ludom a vedela sa uprimne modliť. Ďakujem ti za tvoju pomoc

  Reply
 • 27. mája 2018 at 0:11
  Permalink

  V mene Ježiša Krista prosím ťa sv. Rita o príhovor na úmysel našej rodiny,aby sme sa uz mohli nasťahovať domov… Úprimne PBZ.

  Reply
 • 22. mája 2018 at 10:38
  Permalink

  Sv.Rita pomoz mi vyriesit moju financnu situaciu do ktorej som sa dostala,pomoz mi splatit dlhy aby som vratila co som dlzna mojej ma!ke…oroduj u Nebeckeho otca za mna a mojich bliznych…dakujem ti sv.Rita za pomoc ..amen

  Reply
 • 18. mája 2018 at 15:29
  Permalink

  Sv. Rita. Moju maminku čaká operácia… Vrúcne tá prosím oroduj za ňu u pana Jezisa Krista, aby držal nad nou ochrannú ruku… Nech vezme všetko do svojich rúk… Srdečne Ti dakujem.

  Reply
 • 17. mája 2018 at 21:00
  Permalink

  Sv.Rita ty si orodovnica u panaJezisa za nas. Chcem ta poprosit za uzdravenie mojho byvaleho manzela z rakovyny. Daj nam silu aby sme toto vsetko prekonali, aby sa z toho dostal a bol s nami.Velmi pekne Ta prosim vyslis moje prosby, o ktore ta ziadam. Oroduj za nho u pana Jezisa a Boha aj panenka Maria. Tebe nikdy nebolo odoprete to co si ziadala. Pomozte nam prosim. Amen

  Reply
 • 3. mája 2018 at 18:14
  Permalink

  Sväta Rita prosím Ťa o príhovor u nášho pána pre sestru Mariu nech jej dobrý pán preukáže svoju milosť a nech ju uzdraví z rakoviny nech jej dá silu niesť jej aj nám každodenný kríž Pbz

  Reply
 • 30. apríla 2018 at 13:16
  Permalink

  svata Rita,,vypros mojej rodine pevne zdravie,pre dceru uspesne absolvovanie dalsieho studia,nech sa jej dari v tom co robi,nech mame financne zabezpecenu buducnost,aj ked sa to teraz vidi malo optimisticke,dakujem za moju rodinu

  Reply
 • 8. marca 2018 at 9:56
  Permalink

  Sv.Rita z celeho srdca ta prosim o orodovanie za mojho manzela,ktory uraza nasu Matku Boziu,Pana Jezisa a vsetkych svatych.Prisla som mu na neveru a psychicky ma tyra a fyzicky mi ublizuje u nho plati pomsta, pomsta.Stavia proti mne aj deti.Hovori ze som sa zblaznila a ze len sa modlim a chodim do kostola a ze nie som normalna.On chodi po saunach nahana muzov a ja som mu na to prisla od minuleho tyzdna je u nas doslova peklo od zleho.Prosim ta sv.Rita o tvoj prihovor o jeho obratenie. Prosim sv.Rita, aby som nepodlahla pokuseniu nevladzem prosim o silu vsetko zvladat.Bez hriechu pocata Panna Maria oroduj za nas,ktori sa k tebe utiekame.Bohu vdaka.

  Reply
 • 5. februára 2018 at 20:25
  Permalink

  Sv. Rita mocná orodovnica v ťažkých a neriešiteľných situáciách, prosím Ťa o príhovor u Boha za našu dcéru, ktorá si Ťa vybrala za birmovnú patrónku. Nech sa odvráti zo zlej cesty, po ktorej kráča a nech nájde pravú vieru v Boha.

  Reply
 • 20. januára 2018 at 7:07
  Permalink

  Sv.Rita prosim o pomoc za pokoj, lasku a vzajomne odpustenie v nasej rodine,prosi mpomoz vyriesiť zufalu situaciu so synom a financiami.

  Reply
 • 31. decembra 2017 at 6:17
  Permalink

  Bud pozdravena na sv. Rita. Prosím oroduj za mňa a moju rodinku u Nebeského Otca. Som vďačná tvojmu prikladnemu životu. Ktorý má povzbudzuje.
  Prosim vypros mi zdravie. Nekonečnú trpezlivosť v rodine. A lásku voči najbližším aj voči všetkým ktorých mi Pan posiela do cesty.
  Zveruje ti našu rodinu so všetkým čo nás trápi. Čím žijeme. Ty vieš…
  Pomôž nám zbaviť sa platieb nám dannych. A opraviť dom a získať naň financie. Žiť v jednote láske a pokoji s manželom a vychovať múdro a nábožne dcérku. Doopatrovat svokru. A vyprosit nebo pre členov našej rodiny. Sužujú nás mnohé ochorenia… Prosím pomôž nám ich v pokoji znášať a Bohu odovzdávať naše slabosti a obety.
  SV. Rita. Bud mi priateľkou a pomôž mi vyprosit pre seba a moju rodinu všetko potrebné ku spáse. Vďaka zo srdca.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *