LÁSKA K BLÍŽNEMU – Radostný ruženec

1. desiatok
Deti jednej Matky

V Nazarete z úst Panny Márie zaznelo slovo spásy: Staň sa. Toto bolo prejavom jej lásky k Bohu. Bolo to tiež prejavom lásky k blížnym.
Panna Mária pozná biedu ľudského pokolenia. Vie, že všetka bieda pramení z hriechu. Vie, že len prisľúbený Vykupiteľ môže svet z tejto biedy vyslobodiť. Boh čaká na jej rozhodnutie. A ona tuší, že za tým „Staň sa“ sa skrýva aj veľa bolestí. Rozhodne sa však plniť vôľu Božiu. Táto láska ju urobila našou Matkou už pri zvestovaní. Matka Kristova je i tvojou Matkou a Matkou všetkých ľudí.
Nemyslíš, že jej veľmi záleží na tom, aby sme sa k sebe správali ako jej deti, ako bratia a sestry? Pros ju, aby ťa naučila milovať aj tých, ktorých nemáš veľmi rád.

2. desiatok
Obeta za šťastie blížneho

Cesta k Alžbete stála Pannu Máriu nejednu obeť. V Zachariášovom dome však potom nastane veľká radosť. Prichádza tam Panna Mária so srdcom naplneným láskou a šťastím.
Obetavosť požehnanej Panny je naozaj veľká. Neprichádza nikoho zarmútiť, ale chce každého urobiť šťastným, rozdáva všade svoju lásku. Je pre nás vzorom, ako robiť iných šťastnými svojou vľúdnosťou, láskavosťou, dobrosrdečnosťou v reči i v konaní.
Matka Božia, prosím, pomôž mi napraviť chyby, ktorých sa dopúšťam v kontaktoch s blížnymi.

3. desiatok
Súcitné srdce

Chladná noc v Betleheme. Počas nej však prichádza na svet Láska. Prostí pastieri sú pozvaní k jasliam. V ich očiach sa lesknú slzy dojatia. Áno, v takejto biede a v takomto nepohodlí sa narodil tak veľa rokov očakávaný Mesiáš.
Kresťanská tradícia predstavuje pastierov ako prinášajú dieťatku k jasliam malé dary, to čo sami vo svojej biede majú. Ich prosté srdcia nezostávajú chladné k potrebám Ježiška a Panny Márie. Aj my by sme to urobili, myslíme si. Čo sme však nemali príležitosť urobiť vtedy, urobme teraz pre svojich bratov a sestry. Veď On sám povedal, že je to akoby sme to robili jemu.
Nemám tvrdé srdce k potrebám svojich blížnych?
V tomto desiatku Ťa prosím, Pane Ježišu za všetkých zarmútených, trpiacich a opustených.

4. desiatok
Najväčší hriech proti láske

Z rúk Simeona prijíma Panna Mária svojho Syna. So slzami v očiach pritíska ho na svoje zarmútené srdce. To, čo jej povedal Simeon, nie je maličkosť. „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc. “ (Lk 2,34-35)
Jej Syn, ktorý prišiel s láskou, ktorý chce všetkých spasiť bude znamenať pre niektorých pád. Ich zloba mu nedovolí ich spasiť. Panna Mária sa na teba díva skúmavým pohľadom. Nezaviníš aj ty pád mnohých skrze svoju zlobu? Nie si im na pohoršenie? Bolo by to veľkým prehrešením sa proti láske k blížnemu.
Vypros si milosť, aby si tento ťažký hriech nemal na svedomí. A keď si sa ho dopustil, pros za tých, ktorých si pohoršil. Dobrým príkladom a vrúcnou modlitbou im pomôžeš k povstaniu.

5. desiatok
Pomôže hľadať strateného Boha

Aká unavená a ubolená je Panna Mária, ktorá hľadá Ježiša. Boh, jej dal sv. Jozefa, ktorý jej je veľkou oporou a pritom je sám veľmi zarmútený. Snaží sa ju utešiť, vypytuje sa ľudí, volá na osamotených cestách, pomáha kráčať Panne Márii.
Koľko ľudí stráca Boha, jeho posväcujúcu milosť, lásku, vieru, nádej. A najbolestnejšie je, že si z toho nič nerobia.
Koľko takýchto nešťastných ľudí poznáš a koľko je ich na svete o ktorých ani nevieš? Láska k blížnym ťa však volá niečo urobiť. Modli sa za nich s veľkou vrúcnosťou.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *