ČISTOTA – Radostný ruženec

1. desiatok
Podmienka milosti

K Panne Márii bol poslaný anjel od Boha. Táto čistá Panna bola vyhliadnutá Bohom k vznešenému poslaniu: priviesť na svet Mesiáša.
Správa, nad ktorou by každá iná zajasala, robí Panne Márii starosť: Dala som sľub panenstva, ako to bude možné? Ako sa to stane, keď ja muža nepoznám? Ale keď je uistená, že to bude dielom Božej všemohúcnosti, tak súhlasí a hovorí: „Staň sa mi podľa tvojho slova. “
Starosť Panny Márie o panenskú čistotu pri tejto príležitosti ukazuje jej veľkosť v tejto čnosti. Preto bola schopným nástrojom pre veľké Božie plány s ľudstvom. Čo sa zdalo ľuďom prekážkou výnimočnej milosti byť Mesiášovou Matkou a čoho sa izraelské dcéry báli, to bolo u Boha podmienkou na dosiahnutie tejto cti. Ľudské cesty nie sú cestami Božími.
Pochopme aj my, že stavovská čistota je podmienkou Božej štedrosti v milostiach.

2. desiatok
Svätá opatrnosť

Sv. Ambróz a sv. Alfonz upozorňujú, že Panna Mária prejavila lásku k svätej čistote i pri navštívení sv. Alžbety.
Cestou k sv. Alžbete sa ponáhľala, pretože sa vyhýbala zbytočného styku s neznámymi ľuďmi. Od sv. Alžbety odišla pred narodením sv. Jána Krstiteľa práve vtedy, keď malo byť v Zachariášovom dome hlučno, pretože tam prichádzali blahoželať hostia. Tak bola Panna Mária vedená Duchom Svätým. A v čnosti bola preto utvrdená bez najmenšieho pokušenia, bez nebezpečenstva pre svoju čnosť.
Jej príklad nabáda i nás, aby sme sa vyhýbali ľuďom, ktorí ohrozujú našu čnosť.

3. desiatok
Stráž čistoty

Panne Márii a sv. Jozefovi sa Ježiško narodil v maštali, kde bolo mnoho nepohodlia.
Pre novorodeniatko našli krajné riešenie – maštaľ – studenú jaskyňu a v nej jasle so slamou. Prečo to všetko znáša? Lebo On je naším Božským Učiteľom a chce nám tým povedať: Vidíš, ako milujem čistotu? Špina maštale, ktorá je taká odpudzujúca, mi neprekáža. Ale za Matku musím mať čistú Pannu a jej snúbenec – môj pestún, musí byť čistým panicom.
Keď sa mi chceš páčiť, buď čistý ako ti to v tvojom stave ukladá Boh. Ale keď budeš milovať pohodlie tak potom nemôžeš byť taký. Čím viac sa toho bojíš, tým viac to potrebuješ. Len pros a ja ti pomôžem k odvahe!

4. desiatok
Vzývaj Máriu

Radostné Srdce Bohorodičky bolo pri obetovaní v chráme ranené proroctvom Simeona: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc. “ (Lk 2,34-35)
Už tieto slová prebodávali jej Srdce. Meč v Srdci Panny Márie hovorí, či chceme rozumieť svätej čistote. Srdce jej detí je tak často ranené otráveným šípom lásky. Je to šíp žíhaný v pekle. Boh vie, aké poľutovaniahodné úbohosti ľudia nazývajú láskou. Ako toto posvätné slovo v Božích plánoch zneuctili a uvrhli ho do kaluže nízkosti! Ľudské srdce krváca ranou hriešnej lásky. A preto mnohé zahynie večnou záhubou.
V bolestnom Srdci Panny Márie máš liek proti nečistej láske a záchranu pred večnou záhubou. Polož hlavu na jej trpiace Srdce a zdôver sa jej so všetkým, čo by si potreboval a čo ťa ťaží.

5. desiatok
Straty ľudí oplakavané Pannou Máriou

Panna Mária sa vracia so sv. Jozefom do Jeruzalema. Obidvaja sú veľmi smutní, plačú a prežívajú veľkú bolesť. Čo sa im stalo? Prežívajú veľký žiaľ, lebo sa im stratil Ježiško.
To je bolesť duše, ktorá vie, čo znamená stratiť Boha. Panna Mária a sv. Jozef nezavinili túto stratu, ktorá je pre nich taká bolestivá. To riadením Božím majú trpieť ako zmierna obeť za ľudí. A Panna Mária zvlášť trpí a to za nás, za svoje deti.
Koľko jej detí blúdi hriešnymi cestami sveta. Ich cieľom je nízka radosť – pôžitok – hriech. Ten hriech, o ktorom sv. Pavol hovorí, že by medzi kresťanmi nemal byť ani menovaný. Títo strácajú Boha a neplačú, ale smejú sa. Ty však poteš Pannu Máriu, pros za nich a pamätaj pritom i na seba.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *