Adorácia – smrť – dušičky

Kňaz:

Chváľte Pána všetky národy!
Oslavujte ho všetci ľudia,
lebo veľké je jeho milosrdenstvo voči nám
a pravda Pánova trvá naveky.
Z hlbín volám k tebe, Pane, ó Pane, počuj môj hlas.
Nakloň svoj sluch – k mojej úpenlivej prosbe.
Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť,
Pane, kto obstojí?
Ale ty si milostivý, a my ti chceme v bázni slúžiť.
Spolieham sa na teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje slovo,
moja duša očakáva Pána – väčšmi ako strážcovia dennicu.
Väčšmi ako strážcovia dennicu, Nech očakáva Izrael Pána.
Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné je jeho vykúpenie.
On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávosti.

Buď pochválený Pane môj, za našu sestru smrť, pred ktorou nikto neutečie. Beda tým, ktorí zomrú v ťažkom hriechu – blažení tí, ktorých nájde v tvojej najsvätejšie vôli, tých druhá smrť už nezabolí. Vďakou zahŕňajte, oslavujte a zvelebujte Pána a s veľkou pokorou a slúžte mu bez prestania!

 

Dievča:

Pane, celý náš život je hľadanie. Človek, ktorý premýšľa a hľadá svoj pôvod i svoj cieľ – hľadá vlastne zmysel svojho života. Hľadá pravdu a hľadá vlastne Teba – ktorý si večnou Pravdou. Veľkým príkladom hľadajúceho človeka je sv. Augustín, ktorý nakoniec napíše: „Stvoril si nás pre seba Pane a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe, Bože.“ Ak sme Pane niekedy nespokojní aj my, je to preto, že nespočívame v Tebe. Ak sme od teba dokonca ďaleko a ak nesmerujeme k Tebe, tak sa podobáme lodi bez kormidelníka, ktorá je zmietaná morom a ide tam, kam ju more nesie. Bože, mnohí ľudia žijú tak, že vlastne nevedia prečo žijú. Trpia a nevedia prečo trpia. Túžia milovať, ale nevedia ako. Potom vlastne nevedia kam raz dôjdu?

Kňaz:

Pane, vieme a vyznávame, že ty si tá pravá cesta, ktorá vedie do šťastného života. Náš zakladateľ sv. Norbert napomínal svojich bratov takto: „Božie slovo radi počúvajte, múdro si ho osvojujte a prakticky ho uvádzajte do života, aby ste na konci vekov s radosťou vypočuli lahodné Božie slovo – Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo! Potom sa už budete večne radovať v spoločenstve svätých, v stave večného nazerania na Boha. Tam Boh zotrie všetky slzy z vašich očí. Tam On, opásaný slávou a mocou a odetý žiarou večného svetla, vás bude obsluhovať. V ňom dostanete preveľkú odmenu, ktorá bude presahovať všetko vaše očakávanie. Tam vám vyplní všetky vaše priania a túžby.

 

Dievča:

Ty Bože, žiješ od vekov, prameň života jediný!
Nás, čo sme smrti vydaní, vysloboď z hriechov, zbav viny.
Človek sa Otče prehrešil, za hriech smrť čaká vinníka:
prach navracia sa do prachu, tak svoju vinu odpyká.
Len dychom životodárnym, čo si mi vložil do vená,
je predurčený večne žiť, jak ratolesť vždy zelená.
My ožijeme v Kristovi. On naša nádej, potecha.
On, ktorý prvý z mŕtvych vstal, ani nás v smrti nenechá.
Aj nám daj večné kráľovstvo, keď odídeme zo zeme,
veď ty si život a náš cieľ, len k tebe, Bože pôjdeme.

Chlapec

Pane, vieme, že človek sa svojim spôsobom podobá technike. Keď začínala, mnoho sľubovala. Ale teraz vidíme, že jej zneužitie dokonca ohrozuje celú civilizáciu. Podobne i človek – keď je mladý a plný síl a elánu, mnoho si sľubuje od života. Zabúda na svoj koniec, zabúda aj na Božie hodnoty, lebo niet času. Dokonca nerád počúva, že raz príde koniec i pre neho. Ale ty aj na neho myslíš a posielaš k nemu svoje signály starostlivosti a lásky. Môžu to byť nedocenenia v práci, sklamania, rôzne nemoci, starnutie, atď. Pane a to sú veľké milosti pre človeka, ktorý má možnosť pozrieť sa poctivo do minulosti , ale aj do prítomnosti i do budúcnosti.
Lenže ľudia sa radšej dajú klamať, že na všetko existuje liek. Ale niet na svete liek proti smrti. Tej sa nevyhneme. My z tvojho slova vieme a veríme, že každý z nás nosí v sebe tvoj obraz – nesmrteľnú dušu. A práve ona je najviac ohrozená. Pre jej zdravie si nám zanechal sám seba v eucharistii, ako liek, keď si povedal – Kto je moje Telo a pije moju Krv, má život večný a ja ho vzkriesim v posledný deň.

 

Dievča:

Kriste, ty život, vzkriesenie a nádej na odpustenie
hľadíme k tebe v dôvere, keď smrť nám klope na dvere.
Aj tebe smrtné úzkosti, prenikli do žil, do kostí
Porúčal si sa otcovi a svet si smrťou obnovil.
Na seba naše neduhy, vzal si a trpel za druhých
Daj by sme s tebou trpeli, v náruči Otca zomreli.
Rozopjaté ruky, plné rán otváraš srdce dokorán
by si nás k sebe pritiahol, keď smrť v nás budí strach a bôľ.
Zlomil si smrti závory, krížom si nebo otvoril
nech nik zúfalo nesmúti, veď ty dáš život po smrti.  

Pieseň: Verím, že môj Vykupiteľ žije…

Chlapec:

Smrť je trpkým údelom všetkého živého stvorenia. Je neúprosná a nepodplatiteľná. Nikto pred ňou neujde. Nezabudne veru na nikoho. Nezaujíma ju, že je niekto bohatý, mocný, alebo pekný. Berie každého.
Tvoje slovo Pane nás poučuje že údelom človeka je zomrieť a potom príde tvoj súd. Ale zároveň nás aj potešuje, keď hovorí – Tvojím verným Pane sa život nekončí, ale iba mení. Prosíme ťa, aby sa aj nám raz náš pozemský život zmenil na život v spoločenstve s tebou.

 

Kňaz:

Pane Ježišu, už dávno si nám zjavil, aký je koniec ľudského života. Dnes si nám to opäť pripomenul a my chceme teraz myslieť i na tých, ktorí nás predišli na večnosť, ale ešte neprežívajú plné spoločenstvo s tebou v nebi, lebo sú v stave očisťovania a túžobne čakajú aj na našu duchovnú pomoc.

Pane, prosíme ťa za Cirkev trpiacu v očistci, aby pre naše modlitby a obete mohli naši drahí zosnulí čím skôr uvidieť tvoju tvár v nebi.

Prosíme ťa za všetkých, čo zosnuli v nádeji na vzkriesenie – prijmi ich do svojho blaženého svetla.

Pane, prosíme ťa za duše našich rodičov, súrodencov, ostatných príbuzných a všetkých dobrodincov a priateľov – daj im odmenu za ich námahu v práci za naše dobro.

Pane Ježišu ozdob korunou slávy všetkých zosnulých biskupov, kňazov i tých, čo sa ti zasvätili svätými sľubmi.

Prosíme ťa za tých, čo zomreli pri živelných pohromách, buď im milosrdný a prijmi ich do svojho kráľovstva.

Posilni vo všetkých ľuďoch, túžbu po večnom a nesmrteľnom živote.

Otče, pamätaj na tých, ktorí zomreli ako obete násilia od teroristov a obete vojny a uveď ich do večného pokoja.

Pane, chráň nás od náhlej a nečakanej smrti a daj, aby sme boli vždy pripravení predstúpiť pred teba.

Blíž k tebe Bože môj…

Požehnanie.

 
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *