Adorácia – Blahoslavenstvá – model pre rodinu

Muž:

Pane! Veríme, že v tomto kúsku Chleba pred nami si prítomný Ty sám, živý Boh. Prijmi našu poklonu, úctu a vďaku. V dnešný večer sa Ti chceme zvlášť poďakovať za všetky milosti a dary, ktoré v našej farnosti dostali rodiny v tomto cirkevnom roku. Za možnosť obnoviť si manželské sľuby na sviatok sv. Rodiny, za všetky tie nedeľné prednášky o manželstve, kde sme si hlbšie uvedomovali a prežívali svoje povolanie a poslanie a tak isto za milosti, ktoré sme dostali pri adoráciách každý mesiac, keď sme sa zjednocovali s Cirkvou na Slovensku a pred Tebou sme sa modlili a uvažovali nad témami duchovnej obnovy Slovenska. Dnes si chceme znovu pripomenúť a pouvažovať nad tým, čo pre naše rodiny znamenajú tvoje blahoslavenstvá.

Kňaz:

Pane, Ty aj nám kladieš na srdce slová, ktoré si kedysi povedal na vrchu pri Kafarnaume:

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.

Vieme, Pane, že si praješ, aby sa v našich kresťanských rodinách žilo podľa týchto tvojich smerníc. Daj nám k tomu dosť sily a vytrvalosti.

Pieseň.

Žena:

Blahoslavení chudobní v duchu. Pane, ty nazývaš chudobných v duchu tých, čo sa úplne spoliehajú na Teba, čo sa zbavili všetkých neistôt, ktoré nám ponúka svet, prinášajúci so sebou toľko zla a násilia. Je len na nás, nedať sa zlákať a strhnúť vlnami túžby za bohatstvom, ktoré má tak krátku trvácnosť. Chudoba, o ktorej hovoríš, má byť aj medzi nami a v našej rodine. Ak chceme vedieť, či máme takéhoto ducha chudoby, musíme sa zamyslieť nad tým, či sme vždy pripravení a ochotní zanechať bohatstvo tohoto sveta a zameniť ho za iné bohatstvo, ktoré pripravil Tvoj Otec tým, ktorí ho milujú.

Prosíme ťa Pane, pomôž nám aby sme spolu s našimi deťmi dokázali žiť v chudobe o ktorej nám hovoríš. Aby sme boli stále závislí na tebe, veď bez teba sme strašne malí, slabí a bezmocní.

Muž:

Blahoslavení plačúci. Divné ale pravdivé slová, potvrdené skúsenosťou mnohých svätých, ale nielen ich, ale i mnohých súčasných rodín, ktorí napriek všetkým svojim trápeniam a bolestiam oplývajú radosťou a šťastím. Nesú bolesť svoju i bolesť iných na ceste za Tebou.

Daj Pane, aby sme sa i my v dnešných ťažkých časoch dokázali oprieť len o tvoju silu a milosrdenstvo, aby sme sa vedeli tešiť a radovať aj v ťažkostiach, daj nech v každom plačúcom vidíme svojho brata. Pomôž nám získať slobodu od strachu čosi stratiť a žiť zas v nádeji všetko raz získať.

Žena:

Blahoslavení tichí, lebo im bude patriť Zem. Pri letmom pomyslení na tieto slová nás napadne, že tichí nikdy nič nezískali, nikdy sa nepresadili. Keď sa však zamyslíme nad našim životom, vidíme, že opak je pravdou. Napríklad naše rozhovory v rodine. Je to len veľa monológov. Samé oznamy, príkazy, zákazy, odkazy, alebo občas aj výlevy srdca, ale málokedy pochopené. Málokedy je to opravdivý rozhovor, kedy sa dotýka jedna duša druhej a zreteľne poznám čo cíti moja manželka a moje deti a že oni tiež pochopili, čo cítim a prežívam ja. Hovorí sa, že domov je miesto, kde sa ľudia navzájom chápu. Aby sme takéto miesto vytvorili aj u nás, potrebujeme vedieť sa stíšiť. Byť tichými, aby sme počuli tých druhých a nielen seba. Daj našej rodine túto milosť Pane, aby sme vedeli byť tichí a vedeli sa navzájom počúvať.

Muž:

Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti. Pane, čo myslíš pod spravodlivosťou. Nie je to spravodlivosť pred súdom alebo v našich vzájomných sporoch. Je to spravodlivosť pred Tebou a voči Tebe. A tu často upadáme do sebaklamu. Plníme si náboženské povinnosti a navonok to vyzerá celkom dobre a sme so sebou spokojní. Sám však som plný nedostatkov, zlozvykov, hriechov, som povrchný a lenivý. Neuvedomujem si svoj akútny stav a život mi takto plynie deň za dňom v pohodlnom sebaklame.

Pane, pomôž nám všetkým, aby sme ozaj boli hladní a smädní po čistom a spravodlivom živote. Aby sme svoj nedostatok spravodlivosti pociťovali každodenne bolestivo ako nutnosť jesť a piť.

Žena:

Blahoslavení čistého srdca. Keď sme sa začali zamýšľať nad touto témou, dostal sa nám do rúk malý obrázok Tvojho Božského Srdca, ktorý bol v modlitebnej knižke. Pozoruhodné na tomto obrázku je, ako si Pane držíš svoje Srdce na dlani. Čo nám chceš týmto povedať? Aj vaše srdce musí byť priezračné a čisté ako voda potrebná pre život. Čo je to čisté srdce? Čistota srdca, to je úprimnosť, skromnosť, pokora a vernosť. Čistota srdca, to je povedať jasne nie sebaklamstvu, pokrytectvu a pretvárke. Byť jednoduchý. Jednoduchým môže byť bohatý i chudobný, vzdelaný i menej vzdelaný, vyššie i menej postavený. Aby sme sa priblížili k Tebe, Pane, potrebujeme mať čisté srdce. Urobme to v prvom rade úprimnou modlitbou, vyznaním viery, a úprimnosťou aj vo veciach, ktoré nie sú pre nás ľahké a vždy príjemné.

Našou povinnosťou je konaním, správaním, ale aj rečou sa prispôsobiť myšlienkam a zámerom tvojim Pane. Ak chceme úprimne a s vierou zachovávať čistotu srdca, nemusíme sa báť pokušenia. Ty nás vždy pred týmito nástrahami uchrániš a pomôžeš nám udržať svoje srdce v čistote.

Pane Ježišu. Keď sa zamyslím nad tým, ako by som zachovala túto čistotu srdca ja, vidím, aké je ťažké sa zbaviť návyku, neresti alebo aj toho najmenšieho hriechu. Vidím, že niekedy je na to potrebné veľa času a námahy, ale pri viere v Teba, oddanosti a láske sa to vždy určite podarí. Stojí to za to, veď si všetkým čistého srdca prisľúbil večný život.

Kňaz:

Pane, ďakujeme Ti za tieto chvíle prežité v Tvojej blízkosti. Prosíme Ťa o pomoc a požehnanie pre všetky rodiny našej farnosti, aby každý člen rodiny dokázal plniť svoje poslanie, a aby žili život podľa tvojich blahoslavenstiev a evanjelia. Amen.

Te Deum, požehnanie, pieseň.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *