Vianočná novéna od Ondreja po Štedrý deň

Aj keď je modlitba novény zvyčajne deväťdňovou pobožnosťou, tento pojem sa niekedy používa pre každú modlitbu, ktorá sa opakuje v priebehu niekoľkých dní. To je prípad aj jednej z najobľúbenejších zo všetkých adventných pobožností – novény k svätému Ondrejovi, teda vianočnej novény. Táto novéna sa modlí denne 15-krát od 30. novembra až do Vianoc.

Novéna svätého Ondreja sa často nazýva jednoducho Vianočná novéna alebo „vianočné očakávanie“, pretože sa modlí 15-krát za deň od sviatku sv. apoštola Ondreja (30. novembra) až do Vianoc. Je to ideálna adventná pobožnosť, pretože prvá adventná nedeľa je nedeľou najbližšou k sviatku sv. Ondreja.

V skutočnosti nie je adresovaná svätému Ondrejovi

Hoci je viazaná na sviatok svätého Ondreja, v skutočnosti mu nie je adresovaná, ale samotnému Bohu, ktorý chce vyhovieť našim prosbám na počesť narodenia jeho Syna na Vianoce. Modlitbu sa môžeme modliť celú naraz – 15-krát alebo podľa potreby si ju môžeme rozdeliť počas dňa, napríklad päťkrát pri každom jedle.

Ideálna rodinná adventná pobožnosť

Novéna svätého Ondreja, ktorá sa modlí ako rodinná modlitba, je veľmi dobrým spôsobom, ako pomôcť sústrediť pozornosť Vašich detí na čas adventu.

 

Text novény na každý deň

Zdravas buď a blahoslavená buď hodina a okamih, v ktorom sa Syn Boží zrodil z najčistejšej Panny Márie v mrazivej noci v Betleheme, v tej blahoslavenej hodine, ó, môj Bože!
Vypočuj moju modlitbu a vyplň moje túžby

(Tu vyslovte svoje prosby)

skrze zásluhy nášho Spasiteľa Ježiša Krista a Jeho blahoslavenej Matky. Amen.


Vysvetlenie

Úvodné slová tejto modlitby – „Zdravas buď a blahoslavená buď hodina a okamih“ – sa môžu zdať na prvý pohľad zvláštne. Odrážajú však kresťanské presvedčenie, že chvíle v Kristovom živote – jeho počatie v lone blahoslavenej Panny pri Zvestovaní, Jeho narodenie v Betleheme, Jeho smrť na Kalvárii, Jeho zmŕtvychvstanie, Jeho Nanebovstúpenie nie sú iba zvláštne, ale v dôležitom zmysle stále prítomné v srdciach veriacich.

Opakovanie prvej vety tejto modlitby je určené na to, aby nás duševne a duchovne postavilo do maštale, kde sa narodil, rovnako, ako keď stojíme pri ikone zobrazujúcej Jeho narodenie. Po vstupe do Jeho prítomnosti v druhej vete kladieme naše prosby k nohám Jezuliatka. Nebojte sa veriť a dúfať. Narodenie nášho Pána je jedinečný a výnimočný okamih. 

Zdroj: learnreligions.com, Obrázok: Pinterest

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *