Modlitba v chorobe

Bože všetkého zľutovania a všetkej útechy, k Tebe sa utiekam vo svojej ťažkosti a zármutku. Pane a Vykupiteľ môj, keď si kráčal po tejto zemi, mal si súcit s každou biedou, trápením a chorobou tých, ktorí sa k Tebe priblížili. V Tvojom Božskom Srdci je aj dosiaľ tá istá láska a zmilovanie, hoci dopúšťaš na nás vo svojej nekonečnej múdrosti časné utrpenia a súženia na spásu našich duší. Ty nás chceš očistiť od hriechov a hriešnych náklonností, dať nám príležitosť k čnosti, zásluhám a zabezpečiť nám večnú blaženosť. Preto v duchu pokory a oddanosti do Tvojej vôle prijímam túto chorobu z Tvojich rúk. Uznávam, že by som si zaslúžil(a) viac ako na mňa dopúšťaš a ďakujem Ti za tento kríž.
Ale predsa ma sužuje táto choroba. Moja slabosť býva často pokúšaná k netrpezlivosti a len ťažko sa skláňa pod kríž, ktorý si položil na moje plecia. Preto prichádzam k Tebe a pre Tvoju lásku Ťa prosím, posilni ma svojou milosťou. A dovoľ, aby som s odovzdaním do Tvojej svätej vôle smel(a) prosiť za skrátenie svojho utrpenia a za uzdravenie, ak je to na spasenie mojej duše. Ale ak mám podľa Tvojho svätého ustanovenia ešte ďalej piť tento kalich, pomôž mi a posilni ma, aby som s Tebou niesol(a) kríž na spásu svojej duše, aby som s Tebou trpel(a) a s Tebou bol(a) i oslávený(á). Panna Mária, Matka môjho Spasiteľa a Matka moja, pomáhaj mi svojím orodovaním. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *