Adorácia – Všeobecná 2

Pieseň:

Kňaz:

Naše dnešné stretnutie nemôžeme začať inak, ako s prosbou k Tebe, Pane Ježišu. Prosíme ťa, daj nám vieru, vieru živú, vieru ozajstnú, vieru Panny Márie, vieru apoštolov. Chceme byť tvojimi apoštolmi v tomto meste. Pri našich stretnutiach s Tebou, Pane Ježišu chceme vytvoriť jeden rodinný kruh, v ktorom buď Ty našim Otcom a Panna Mária našou Matkou. Nech nás vždy spája toto puto lásky. Nech naše slova, naše modlitby sú prípravou do všedných dní. Nech tato adorácia pokračuje ďalej a naše srdce nech sa Ti neustále klania. Veriť, to znamená plniť tvoju vôľu. To, čo nám každý deň posielaš, daj nám schopnosť vždy prijímať i keby to bol tvoj kríž. Niekedy sa nám môže zdať, že práve ten náš kríž je najťažší, ale i vtedy chceme obrátiť svoj zrak na Teba, Pane. Poučením a školou kríža, nech sú pre nás slova sv. Františka Saleského:

(prednášať počas tichého doprovodu orgánu.)

 

Dievča:

Tvoj kríž vymyslela od počiatku večná Božia prozreteľnosť,
aby ti ho darovala zo svojho srdca ako vzácny dar.
Prv, než ti ho poslal, pozoroval ho svojim všemohúcim okom,
premyslel ho svojim Božským rozumom,
preskúšal ho svojou múdrou spravodlivosťou,
a pretrpel ho svojím milujúcim zľutovaním.
Zvážil ho svojimi rukami, či nie je o miligram ťažší,
či nie je o milimeter väčší.
Potom ho požehnal svojim svätým menom,
pomazal ho svojou milosťou a predchol ho svojou útechou,
a ešte raz sa pozrel na teba a na tvoju odvahu.
Takto kríž prichádza k tebe priamo z neba
ako volanie Boha, ako dar jeho zľutovnej lásky,
aby si sa stal sám sebou našiel v Bohu svoje naplnenie.

Pieseň:

Chlapec

Pane, dal si nám nádej, dal si nám šancu. Každý deň je pre nás príležitosť. Prosíme ťa, daj nám milosť a svetlo Ducha Svätého práve v týchto štvrtkových zastaveniach jasnejšie si uvedomiť náš cieľ, preč sme tu, prečo sa namáhame, ale aj to, prečo nám mnohé veci nevychádzajú a náš život nie je taký, ako sme si ho predstavovali. Snáď je to práve v tom, že nedokážeme prijať svoj vlastný kríž. Hádam sme ešte celkom nepochopili jeho zmysel. Zvlášť v dnešnej dobe ešte viac spoznávame, že jedine Ty si skutočná Láska. Že Ty si Boh, ktorému sa máme klania, Ty si Boh, v ktorého máme veriť, že Ty si Boh, v ktorého máme dúfať. Ty sám si naozaj pravým zmyslom človeka. Zmyslom, za ktorým hodno ísť. Ale k tomu nestačí len naša účasť na sv. omši, k tomu nestačí sa len modliť, k tomu treba celé svoje srdce otvoriť, zapáliť ho a nadchnúť ho tvojim evanjeliom.

Dievča

Sľubujeme ti Pane, že práve v evanjeliu budeme hľadať odpoveď na otázky, ktoré nám priniesol sám život. Chceme sa snažiť o to, aby sme tu vytvorili jednu rodinu, dobrú rodinu – tvoju rodinu. Spoločne chceme niesť všetky útrapy a ťažkosti, spoločne sa chceme radovať, ale i plakať, ak je k tomu dôvod.

Prosíme ťa, aby si nás zahrňoval svojimi milosťami, pomáhal nám a ochraňoval nás.

Prosíme ťa i za našich biskupov a kňazov. Daj im zdravie a veľa darov Ducha Sv., aby ako dobrí pastieri viedli nás priamo a bezpečne k Tebe.

Pieseň a chvíľa ticha:

Dievča:

Klaniame sa Ti Najsvätejší Ježišu Kriste. Chceme sa tu spojiť a spoločne ťa odprosovať a predniesť naše prosby za celé naše mesto, v ktorom žijeme.

•  Za všetku nedbalosť a ľahostajnosť ľudí tohto mesta.

•  Za nevšímavosť tých, ktorí sa ti prídu pokloniť len občas, na veľké sviatky.

•  Za všetky rozvedené manželstva.

•  Za všetky rozvrátene rodiny alkoholom, sebectvom a inými hriechmi.

•  Za všetkých rodičov, ktorí svoje pokrstené deti nevychovávajú k zbožnosti.

•  Za mládež tohto mesta, ktorá si ničí zdravie alkoholom, drogami a nemravnosťou.

•  Za všetky deti, ktoré sú opustené a nepoznajú svojich rodičov.

•  Za všetkých chorých a umierajúcich.

•  Za všetkých starých, opustených ľudí, ktorí nemajú nikoho a cítia sa byť nepotrební.

•  Za všetkých príživníkov, zaháľačov, zlodejov a za tých, ktorí sa nečestne obohacujú.

Kňaz:

Prosíme Ťa, Pane, daj nám silu, silu viery a svetlo Ducha Svätého, aby sme všade tam, kde je naše miesto boli živými svedkami evanjelia.
Daj nám lásku ozajstnú, nezištnú, lásku ktorá vie odpúšťať blízkym i vzdialeným. Lásku, ktorá ľudí spája, veď láska má v nás zvíťaziť. Veď je to tvoje prianie. Ty si sa takto správal ku všetkým hriešnikom. Uvedomujeme si, že pred tebou sme všetci hriešnici, všetci sa potrebujeme stretať sa s tebou, s tvojou odpúšťajúcou láskou. Vieme, že Ty nepotrebuješ nás, ale my potrebujeme Teba. Ty nepotrebuješ naše modlitby, ale my potrebujeme stretať sa s Tebou, aby si naše srdcia prehrial a oteplil láskou k tebe a k našim blížnym.
Prosíme Ťa, daj sa poznať našim mladým farníkom, aby ťa úprimne hľadali a aj našli.
Pane, veríme v tvoju milosť a v tvoju dobrotu. Veríme, že nám dáš všetky potrebné milosti do tohto týždňa.
Nech je táto dnešná adorácia náhradou za všetky hriechy, ktoré sa v našej farnosti udiali. Cez ruky Sedembolestnej Panny Márie chceme ísť k Tebe Pane a za všetko Ti ďakujeme. Amen.

 

Pieseň – požehnanie – pieseň.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *