Život Cirkvi vo svete 37/2020

Obsah

Pápež píše encykliku o pandémii

Kuriózna história vzniku encykliky Laudato Si

František žiada nový humanizmus v migrácii

+ Zomrel kardinál Jaworski – blízky priateľ Jána Pavla II.

Kardinál Vinko Puljič sa dožíva 75 rokov

Benedikt XVI. napísal sériovú odpoveď na kondolencie

V Ríme sa bude konať ďalší kurz exorcizmu

Open Society: Ako „filantrop“ Soros financuje jezuitov

USA: Jezuita podporuje iniciatívu ‚Katolíci za Bidena’

Berlín: „Pochod za život“ s výrazným príhovorom nuncia

Veľká Británia: Po testoch s vakcínou ochorel pacient

Rakúsko: Katolícke školy a sexuálna výchova s ideológiou gender Kanada: Vlámali sa do katedrály, svätostánok hodili do kanála

Francúzsko: Každý deň znesvätené dva katolícke kostoly Arcibiskup Cordileone: ‚Omša – prameň a vrchol našej viery!’

Austrália: Pohanský rituál na vysviacke diakona

Mexiko: Na koronavírus zomrelo už 77 kňazov

Brazília: Arcidiecéza zakazuje protest proti prezidentovi Arcibiskup Kondrusiewicz: „Mám iba bieloruský pas“

Bielorusko: Arcibiskup naďalej nesmie do vlasti

Ratzingeroví žiaci sa zídu v Ríme

Evanjelici: „Detské práva“ v ústave Trojský kôň!

Francúzsko: Antikoncepcia od 14 rokov anonymne a zdarma

Je Taliansko ešte katolícke?

Anglicko: Objavili ranokresťanské fragmenty kalichov

V nemeckej diecéze akcia: „Ženy hlásajú Slovo“

Generálny sekretár OSN nenechá „podrývať právo na potrat“

Obhajkyňa prostitúcie tínedžeriek má vplyvný post v OSN!

Poľsko: Biskupi za dobrovoľnú terapiu pre LGBT

Anglicko: Objavili ranokresťanské fragmenty kalichov

Figeľ: „Treba nám klimatické zmeny v slobode náboženstva“

USA: „Posvätný ruženec od pobrežia k pobrežiu“

Poľsko: Biskupi za dobrovoľnú terapiu pre LGBT

V CHRÁME MÔJHO NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA

Dovoľte, aby vás moje materské ruky vniesli do chrámu, milovaní synovia, ako malé deti, ktoré sa práve narodili v duchovnom chráme môjho Nepoškvrneného Srdca. V chráme môjho Nepoškvrneného Srdca vás obetujem na dokonalú slávu Najsvätejšej Trojice.
Obetujem vás sláve Otca, ktorý vo vás nachádza svoje zaľúbenie, a vediem vás v každom okamihu vašej existencie, aby ste plnili s láskou…jeho Božiu vôľu.Tak je nebeský Otec oslávený ako na nebi, tak i na zemi a jeho meno je uctievané a posvätené.
Obetujem vás sláve jeho Syna, ktorý na vás vylieva rieku Božieho milosrdenstva, aby zmyl z vašich duší každý tieň zla a hriechu … aby ste sa stali svetlom pre osvietenie všetkých národov. Tak vás pevne na cestu viery a čistoty, nádeje a umŕtvovania, lásky a stále rastúcej svätosti.
Obetujem vás sláve Ducha Svätého, ktorý sa vám dáva v nevyčerpateľnej hojnosti, aby nastolil vo vnútri vášho srdca lásku Otca a Syna, aby ste sa stali horlivými svedkami Božej lásky. Tak vám zaisťujem jeho sedmoro svätých darov, ktoré vám poskytujú sviežosť a stálosť, odvahu a silu, horlivosť a vytrvalosť v napĺňaní poslania, ktoré vám bolo zverené.
A tak, kým v chráme sveta, ktorý stvoril, je Boh popieraný, potupovaný a urážaný, v chráme môjho Nepoškvrneného Srdca prijíma ešte dnes Najsvätejšia Trojica z úst mojich nemluvniat chválu a dokonalú slávu.
V chráme môjho Nepoškvrneného Srdca vás formujem … V dobe veľkej skúšky Cirkvi sa vy stávate pomocou, ktorú ona túžobne očakáva a ktorú jej podáva moje Nepoškvrnené Srdce pre tieto krvavé chvíle veľkého súženia.
Tak vás privádzam k hrdinskému svedectvu pre Krista a jeho Evanjelium a robím z vás odvážnych hlásateľov pravdy a katolíckej viery, aby ste ožiarili svojím svetlom hlbokú temnotu tohto času odpadu. Vaším prostredníctvom bude Cirkev stále viac osvetľovaná a nájde opäť dôveru a silu, aby mohla splniť úlohu druhej evanjelizácie, ku ktorej ju silno nabáda Duch Svätý.
V chráme môjho Nepoškvrneného Srdca poskytujem celému ľudstvu útočište, o ktoré prosí a na ktoré čaká v týchto časoch veľkej skúšky, akej doteraz nikdy nebolo. V týchto rokoch uvidíte toľko mojich synov vyhladovaných a zúfalých, zdeptaných a zranených, ako pribiehajú, aby našli ochranu a spásu v chráme môjho Nepoškvrneného Srdca.
Prajem si,… aby všetci vykonali čo najskôr zasvätenie môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, a o to vás prosím v týchto dňoch veľkej skúšky… Sao Paulo Brazília)11.2.1993

* * * * * * *

Pápež František píše encykliku o pandémii

Rím, 05.09.2020 (KAP) 026 698 – Pápež František podpíše v sobotu v kláštore v Assisi encykliku, ktorá zrejme bude o kríze koronavírusu a globálnej novej orientácii po pandémii. Má názov Fratelli tutti (Všetci bratia). Oznámil to hovorca františkánskej rehole v Assisi, Enzo Fortunato v sobotu. Pápež bude popoludní slúžiť svätú omšu pri hrobe sv. Františka (1182-1226) a potom podpíše encykliku. Ide o súkromný obrad z vylúčením verejnosti.
Hovorca pápeža Matteo Bruni krátko po tomto oznámení vydal rovnakú správu. V nej doplnil podtitulok encykliky: Sulla fraternita e l’amicizia sociale (O bratstve a sociálnom priateľstve).
Ide o zásadný dokument o novej globálnej orientácii po pandémii. Je to tretia encyklika pápeža Františka.
Pozorovatelia sa domnievajú, že pôjde o sociálnu a hospodársku zmenu myslenia po kríze covidu-19. Okrem toho má dokument podporiť multilateralizmus, medzinárodnú solidaritu a ekologický obrat.

Kuriózna história vzniku encykliky Laudato Si

Armin Schwibach
Rím, 7.9.2020 (kath.net/as) 026 697 – Pomaly sa vo Vatikáne znova začínajú audiencie. Pápež prijal skupinu expertov, ktorí spolupracujú s Biskupskou konferenciou Francúzska na tému prvej encykliky Laudato Si. V rámci 5. výročia jej vydania sa na celom svete konajú Vatikánom intenzívne podporované práce a konferencie.
Ako to často býva, František odložil pripravený text príhovoru, ktorý prítomným rozdali. Dal prednosť voľnému príhovoru o vzniku encykliky. Prezradil zaujímavé a viac ako nezvyčajné aspekty, ktoré kladú celok encykliky o „ekologickom obrátení“ do nového, odlišného svetla.
František: „V r. 2007 sa v brazílskej Aparecide konala konferencia latinskoamerických biskupov. Bol som v skupine vydavateľov záverečného dokumentu a boli tam návrhy k oblasti Amazónie. Povedal som: ‚Ale títo Brazílčania, ako len idú na nervy s tou Amazóniou! Čo má Amazónia do činenia s evanjelizáciou? ’ To som bol ja v roku 2007. Potom prišla v r. 2015 ‚Laudato Si’. Mal som za sebou cestu obrátenia, pochopenia ekologického problému. Predtým som ničomu nerozumel!
Keď som prišiel do Štrasburgu na Európsku úniu (25. novembra 2014) poslal prezident Hollande ministerku pre životné prostredie Ségolène Royalovú, aby ma prijala. Rozprávali sme sa na letisku … museli sme čakať a tak sme sa rozhovorili.
A pani Ségolène Royalová mi povedala: ‚Je pravda, že píšete niečo o ekológii?’ – Je to pravda! – ‚Prosím uverejnite to pred stretnutím v Paríži!’ (Malo byť v decembri 2015).
Zavolal som tím, ktorý sa tým zaoberal – musíte vedieť, že som to nepísal sám – bol to tím vedcov a teológov a všetci spolu sme o tom uvažovali. Povedal som im: ‚Musí to vyjsť pred stretnutím v Paríži. – ‚Ale prečo‘? – Aby sme vyvíjali tlak.
Od Aparecidy až po Laudato Si to bola pre mňa vnútorná cesta. Keď som začal o tejto encyklike uvažovať, povedal som vedcom:
‚Povedzte mi veci, ktoré sú jasné a dokázané a nie hypotézy, ale realitu, fakty.’ A oni priniesli veci, ktoré ste tam dnes čítali. Potom som zavolal skupinu filozofov a teológov a povedal som im:
‚Rád by som o tom napísal úvahu. Pracujte a potom so mnou o tom hovorte.’ A oni urobili prvú prácu, potom som zasiahol ja. A na konci som urobil záverečnú redakciu. To je pôvod encykliky.“
František sa potom venoval veľa diskutovanej Synode biskupov o Amazónii 2019: „Potom prišla Synoda o Amazónii. Keď som odcestoval do oblasti Amazónky, stretol som tam veľa ľudí. Išiel som do Puerto Maldonado v peruánskej oblasti Amazónie. Hovoril som s ľuďmi rôznych domorodých kultúr. Obedoval som so 14 náčelníkmi – všetci s perami a tradične odetí. Hovorili veľmi vyvinutým jazykom múdrosti a inteligencie! Nielen inteligencie, ale aj múdrosti. A pýtal som sa: ‚Čo robíte?’ – ‚Ja som profesorom na univerzite.’ Domorodec, ktorý tam nosil perá na hlave, ale na univerzite mal občiansky odev. ‚A vy, milostivá pani?’ – ‚Ja som zodpovedná za ministerstvo školstva v tomto regióne.’ A tak jeden za druhým. A potom jedno dievča: ‚Ja študujem politológiu’.
A tu som videl, že bolo potrebné vymazať si obraz domorodcov, ktorých vidíme iba so šípmi. Objavil som s nimi bok po boku múdrosť domorodých národov, ba dokonca múdrosť ‚buen vivir’ – dobrého života – ako to oni nazývajú. ‚Dobrý život’ nie je ‚dolce vita’, nie, ani ‚dolce far niente’ (sladké ničnerobenie), nie. Dobrý život je život v harmónii so stvorenstvom. A my sme túto múdrosť dobrého života stratili. Pôvodné národy nám prinášajú tieto otvorené dvere. A niektorí starí ľudia domorodcov západnej Kanady sa sťažujú, že ich vnuci idú do mesta a prijímajú moderné veci a zabúdajú na svoje korene. A toto zabudnutie koreňov je drámou nielen domorodcov, ale aj súčasnej kultúry.“
Pápež ukončil svoj príhovor slovami:
„Ľudská harmónia netrpí nijaké kompromisné pakty. Áno, ľudská politika je iným umením a je potrebná – tá sa robí týmto spôsobom, s kompromismi, lebo tak možno rozvíjať všetkých. Ale harmónia nie. Ak nemáš korene, strom ďalej nerastie. Argentínsky básnik Francisco Luis Bernárdez, ktorý už zomrel, – je to náš veľký poeta – hovorí: ‚Todo lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado’ (Všetko, čo má strom na kvetoch, žije z toho, čo je pod ním pochované). Keď ľudská harmónia prináša plody, tak preto, lebo má korene.“

František žiada nový humanizmus v migrácii

Vatikán, 10.09.2020 (KAP) 026 696 – Vzhľadom na celosvetovú migráciu žiadal pápež žiadal „nový humanizmus“. Ten má predstavovať nielen životnú filozofiu, ale aj istý druh správania, ako povedal František vo štvrtok vo Vatikáne. Na vyriešenie konkrétnych problémov je potrebná „konkrétna solidarita a nedelená zodpovednosť“ na národnej aj medzinárodnej úrovni.
V Klementínskej sále sa tak prihovoril účastníkom európskeho projektu „Zábery z hraníc“ (Snapshots from the borders), ktorý má dať ľudskejšiu a koordinovanejšiu odpoveď na súčasné výzvy migrácie v hraničných oblastiach Európy.
Na stretnutí bol aj starosta Lampedusy Salvatore Martello. Ten nedávno hrozil generálnym štrajkom vzhľadom na stále rastúci počet migrantov z člnov. Talianska vláda preto sľúbila pomoc.
K súčasnej situácii v tábore Moria sa pápež nevyjadril.
Pred audienciou sa František vyslovil za zmenený pohľad na situáciu a povedal, že do centra treba postaviť osud jednotlivých osôb. Ocenil „kultúru stretávania“ projektu „Zábery z hraníc“ To môže pomôcť k „novému humanizmu“, o ktorý usilujeme. „Hranice sa budú síce vždy považovať za bariéry. No môžu sa stať oknami, k miestam vzájomného obohacovania a spoznávania.“

Viac aj na:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-09/papez-frantisek-prehlbenie-poznania-migracie-napomoze-spravnej.html

+ Zomrel kardinál Jaworski – blízky priateľ Jána Pavla II.

Krakov, 06.09.2020 (KAP/KNA) 026 695 – V Krakove zomrel v sobotu vo veku 94 rokov poľsko-ukrajinský kardinál Marián Jaworski. Oznámila to Biskupská konferencia Poľska v nedeľu.
Marián Jaworski bol v r. 1991 až 2008 arcibiskupom v západo-ukrajinskom Ľvove. Patril k najbližším priateľom pápeža Jána Pavla II. (1978-2005). Kardinál Jaworski bol pri ňom aj v čase jeho smrti a udelil mu sviatosť pomazania chorých.
Marián Jaworski sa narodil 21. augusta 1926 vo vtedy poľskom Ľvove. Tam aj študoval a ďalej v Krakove a Ľubline teológiu a filozofiu. V r. 1950 bol v Poľsku vysvätený za kňaza. Po rokoch v pastorácii a po promócii pracoval pre biskupskú konferenciu. Od r. 1976 pôsobil ako dekan a od r. 1981 ako rektor prvej Pápežskej teologickej akadémie v Krakove.
Poľský pápež Ján Pavol II. ho v r. 1984 menoval za biskupa pre poľskú časť Ľvovskej arcidiecézy so sídlom v Lubaczowe. V r. 1991 sa stal prvým rímskokatolíckym arcibiskupom Ľvova od druhej svetovej vojny. Po emeritovaní vo veku 82 rokov sa Jaworski vrátil do Poľska a usadil sa v Krakove. V r. 2017 bol menovaný za rytiera Rádu Bieleho orla – najvyššej pocty Poľskej republiky.
Krakovský arcibiskup Marek Jedraszewski ocenil zosnulého kardinála ako človeka „s veľkou kultúrou a zbožnosťou“. Sv. Ján Pavol II. si Jaworského veľmi vážil. „Bol dokonca nejaký čas jeho spovedným otcom,“ napísal Jedraszewski v nedeľu v nekrológu.
V júni 2020 slávil ešte kardinál Jaworski v krakovskej Katedrále na Waweli svoje 70. kňazské jubileum. Vtedy povedal žurnalistom:

„Najdôležitejšie pre mňa vždy bolo napodobňovať Krista ako toho, kto prichádza, aby ľuďom ako kňaz slúžil.“

Po smrti kardinála Jaworského má kolégium kardinálov 219 členov. Z nich sú ešte 122 mladší ako 80 rokov, teda voličmi pápeža.

Kardinál Vinko Puljič sa dožíva 75 rokov

St. Pölten, 08.09.2020 (KAP) 026 694 – Kardinál Vinko Puljič, sarajevský arcibiskup, dovŕšil v utorok 75. rok života. Rakúsky biskup zo St. Pöltenu Alois Schwarz mu poslal želania šťastia a požehnania:
„K vašim 75. narodeninám som s vami spojený v modlitbe a veľkej vďačnosti,“ píše biskup a pripomína početné stretnutia a biskupom Sarajeva, keď bol ešte biskupom partnerskej Diecézy Gurk. Partnerstvo založili po Stredoeurópskom dni Katolíkov 2004 a vznikli z neho mnohé projekty a vzájomné návštevy:
„Keď sa zo susedov stanú priatelia“ – tak znelo motto našich stretnutí. Postupne sa z toho vyvinulo duchovné priateľstvo, communio, bratstvo,“ napísal biskup Schwarz.

30 rokov arcibiskupom

Vinko Puljič sa narodil 8. septembra 1945 v Prijeani v Juhoslávii. Za kňaza bol vysvätený 29. júna 1970. Po rokoch pastorácie ho pápež Ján Pavol II. 19. novembra 1990 menoval za arcibiskupa Hornej Bosny. Biskupskú vysviacku prijal 6. januára 1991. A 26. novembra 1994 bol Vinko Puljič kreovaný za kardinála ako vtedy najmladší člen kolégia kardinálov vo veku 49 rokov.
Kardinál Puljič bol v r. 1995-2002 a 2005-2010 predsedom Biskupskej konferencie Bosny – Hercegoviny. Počas vojny v Bosne zostal v obliehanom meste a stal sa medzinárodne známy svojím nasadením za humanitárnu pomoc a pokoj. Od januára tohto roku ho podporuje pápežom Františkom menovaný arcibiskup koadjútor Tomo Vuksič.

Benedikt XVI. napísal sériovú odpoveď na kondolencie

Vatikán, 8.9.2020 (kath.net/pl) 026 693
„Milí priatelia, po mojej návšteve v Regensburgu a smrti môjho milého brata Georga krátko na to, som dostal toľké osobné listy, ako som si nikdy nedokázal predstaviť – a to ma hlboko dojalo! Narátali sme ich takmer tisíc!“
Napísal to emeritný pápež Benedikt XVI. vo svojej odpovedi na poštu, ktorú dostal od smrti brata 1. júla 2020, ako informovali talianske médiá. Originál listu podpísal vlastnou rukou.
„Súčasne som však v deň pred mojím odchodom do Regensburgu dostal herpesovú infekciu a tá nabrala takú formu, že to vylúčilo každý pokus o moju reakciu. Preto nemôžem urobiť nič iné, ako vás zo srdca prosiť o pochopenie a poslať tento sériový list ako výraz mojej úprimnej vďačnosti.“
Emeritný pápež tiež sľubuje, že každému, kto mu osobne napísal, bude venovať „svoju špeciálnu modlitbu“.

* * * * * * *

V Ríme sa bude konať ďalší kurz exorcizmu

Vatikán, 10.09.2020 (KAP) 026 692 – Napriek pandémii sa na jeseň koná po 15. raz na pápežskej Univerzite Regina Apostolorum v Ríme kurz obradného vyháňania zlých mocností a duchov z osôb, živých bytostí alebo predmetov. Jedinečný seminár exorcizmu od 26. do 31. októbra sa zameriava na kňazov a laikov rôznych vyznaní, ktorí majú záujem zdokonaliť sa v tejto oblasti.
Prezentované budú výsledky „starostlivého a multidisciplinárneho akademického výskumu o exorcizme a modlitby oslobodenia“. Na práci sa podieľala o. i. Univerzita v Bologni a viacerí medzinárodní experti.
Praktiky exorcizmu existujú vo všetkých kultúrach. Majú slúžiť celkovej očiste a uzdraveniu. Výraz pochádza z gréčtiny exorkizein a znamená asi tak „zaprisahaním oslobodiť“.
Katolícka cirkev chápe pod týmto výrazom prosbu k Bohu oslobodiť človeka od moci Zlého. Exorcizmus môže obsahovať aj rozkaz diablovi v mene Ježiša, aby postihnutého opustil. Plnú moc na výkon exorcizmu odvodzuje Cirkev z Nového zákona – z Ježišovho vyháňania diablov.
Exorcizmus pozostáva z modlitieb ako aj žehnania a formuliek zaprisahávania. Jednoduchou formou sa vykonáva aj pri krste. Slávnostný „veľký exorcizmus“ smie podľa CIC 1983 vykonávať kompetentný, biskupom menovaný kňaz.

Open Society: Ako „filantrop“ Soros financuje jezuitov

Armin Schwibach

Rím, 10.9.2020 (kath.net/as) 026 691 – „Jezuitské nadácie dostali od Georga Sorosa vyše 1,5 milióna dolárov.“ Taký titulok mal 7. septembra 2020 Dávid Ramos v agentúre ACI Prensa. Keď sa pozrieme na Ramosove rešerše, ukáže sa veľavravný obraz, ako „výkaly diabla“ – obľúbená definícia peňazí pápeža Františka – prenikajú do priestoru Cirkvi a tak živia mentalitu potratov, mentalitu tých, ktorí si myslia, že prácou „nájomných vrahov“ (ako hovorí pápež) vyriešia problémy.
Tri charitatívne organizácie Rehole jezuitov dostali v ostatných rokoch vcelku 1 702 577 dolárov od Open Society Foundations, nadácie magnáta Georga Sorosa. Nadácia Jezuitskej utečeneckej služby dostala v r. 2018 sumu 176 452 dolárov, aby podporovala „prácu v oblasti práv migrantov“ v Južnej Amerike a Karibiku.
Jezuitská služba migrantom v Španielsku dostala v r. 2016 75 000 a v r. 2018 151 125 dolárov.
No najviac peňazí prijala jezuitská vzdelávacia nadácia Jesuit Worldwide Learning Higher Education (JWL) z USA – v r. 2016 až 890 000 dolárov a v r. 2018 ďalších 410 000 dolárov. Tá je jediná, ktorá na webovej stránke označuje Open Society Foundations ako jedného z „partnerov“.
ACI Prensa sa pýtala jezuitských nadácií na ich vzťahy so Sorosom, no iba jedna – JWL- odpovedala:
„Iba 3% utečencov má prístup k vyššiemu vzdelaniu a JWL znamená nádej pre mladých, aby svoje spoločenstvá zmenili. V súlade so zákonom nemôže JWL komentovať štipendiá lebo by porušila právo študentov na súkromnú sféru.“
V polovici júla sa dostalo na verejnosť, že, arcibiskup Gonzalo de Villa y Vásquez, SJ zo Santiaga de Guatemala bol od 90. rokov až do prvých rokoch nového tisícročia prepojený s už rozpustenou guatemalskou Sorosovou nadáciou. V interview pre ACI Prensa arcibiskup de Villa y Vásquez k tomu povedal:
„V tom čase som si nebol vedomý agendy Georga Sorosa alebo si prinajmenšom nespomínam, že by som si bol toho vedomý.“
George Soros a potrat
Nadácia Open Society Foundations, ktorú v r. 1993 Soros založil ako Open Society Institute (OSI) – Inštitút otvorenej spoločnosti – financuje potratové kampane na celom svete.
V r. 2016 poskytla jeho nadácia 1,5 milióna dolárov na umlčanie škandálu v „Planned Parenthood“, ktorú obvinili, že predáva orgány potratených detí.
V minulých štyroch rokoch poskytla Sorosova nadácia takmer 12 miliónov dolárov Medzinárodnej federácii pre plánované rodičovstvo (IPPF) a jej politickému ramenu v USA Planned Parenthood Action Fund.
V r. 2017 írska vláda prikázala Amnesty International – ktorá darovala viac ako 160 000 dolárov od Sorosovej nadácie na kampaň na legalizáciu potratov – aby peniaze Sorosovi vrátila. Ukázalo sa, že potrat v Írsku bol pre Sorosovu organizáciu dôležitý, aby „sa tak ovplyvnili iné silne katolícke krajiny v Európe“!
V r. 2018 darovala Open Society Foundations 200 000 dolárov falošnej katolíckej organizácii v USA podporujúcej potraty Catholics for Choice, (Katolíci za voľbu).
Hospodársky magazín Forbes oceňuje majetok Georga Sorosa na 8,3 miliárd dolárov. Rozpočet Open Society Foundations na rok 2020 tvorí sumu 1,2 miliárd dolárov.

USA: Jezuita podporuje iniciatívu ‚Katolíci za Bidena’

Washington D.C. , 10.9.2020(kath.net/jg) 026 690 – Jezuitský páter Thomas Reese, bývalý šéfredaktor magazínu America, podporuje iniciatívu „Catholics for Biden“. V eseji pre Religion News Service z 27. augusta vysvetľuje, prečo môžu katolícki voliči odovzdať hlas Joe Bidenovi:
„Biden sa síce zasadzuje za legálny potrat a tzv. homosexuálne manželstvo. No katolíci mu môžu dať hlas, pokiaľ nemajú v úmysle tieto postoje podporovať. Väčšina katolíckych demokratov je však aj tak toho názoru, že potrat by mal byť legálny,“ píše páter Reese a pokračuje“Katolícki demokrati sa môžu napriek jeho postoju k potratu a homosexuálnemu manželstvu rozhodnúť pre Joe Bidena, lebo ten zastáva v iných morálne závažných témach ako rasizmus, imigrácia, globálne otepľovanie a covid-19 postoje, ktoré im zodpovedajú.“
Dokument Biskupskej konferencie USA však naproti tomu pripisuje otázke potratu podstatnú úlohu pri volebnom rozhodovaní katolíkov:
„Potrat ohrozuje samotný život a koná sa priamo v ochrannom priestore rodiny. Potrat okrem toho ničí veľký počet životov,“ uvádza dokument.

Berlín: „Pochod za život“ s výrazným príhovorom nuncia

Apoštolský nuncius: „Otrasné prípady potratov a aktivity, ktoré vedú k smrti ukazujú, ako veľmi je život ľudí v nebezpečí. Ako kresťania môžeme slúžiť iba kultúre života, nikdy kultúre smrti!

Berlín, 9.9.2020 (kath.net/pl) 026 689 – „V tomto momente histórie, ktorý sa týka celého ľudstva, vydajte sa zasadzovať za život človeka od prvého okamihu jeho bytia až po poslednú chvíľku jeho pominuteľnosti.“
Napísal to arcibiskup Nikola Eterovič, apoštolský nuncius v Berlíne, v pozdravnom príhovore účastníkom nadchádzajúceho Pochodu za život – Berlín 2020 v sobotu 19. septembra.
Špeciálne ochrancom života odovzdal „srdečné poďakovanie, ktoré vám sprostredkujem v mene Svätého Otca pápeža Františka, ktorého mám tú česť zastupovať v Spolkovej republike Nemecko,“ a zdôraznil:
„Ako kresťania môžeme a chceme slúžiť iba kultúre života, nikdy však kultúre smrti. Pochod za život slávme vo svetle veľkonočnej slávnosti, ktorú sme tento rok slávili mimoriadny spôsobom. Svedčme pred celým svetom, že slúžime životu, pretože Ježiš, ktorý sa narodil z Panny Márie a za nás zomrel, vstal z mŕtvych. A chceme bez nejakých pochybností oslovovať každého a hovoriť: ‚Zvoľ si život‘!“

Veľká Británia: Po testoch s vakcínou ochorel pacient

Farmaceutická spoločnosť dočasne zastavila testy s vakcínou s bunkami potratených detí po ochorení testovaného pacienta.

Londýn, September 9, 2020 (LifeSiteNews) 026 688 – Testy hlavnej potenciálnej vakcíny proti koronavírusu, ktorá používa bunky potratených detí, bolo dočasne zastavené po tom, čo testovaný pacient ochorel!
Astrazeneca, britská farmaceutická spoločnosť vyvíjala vakcínu proti covidu-19 v spolupráci s Oxfordskou univerzitou a teraz oznámila „dobrovoľné zastavenie všetkých testov vakcíny“.
Incident opisujú ako „podozrivú sériovú proti-reakciu“, no vyhlásenie firmy Astrazenca hovorí iba o „jednom prípade nevysvetliteľnej choroby, ktorý sa vyskytol v tretej fáze skúšok“.
Rozsiahle testy potenciálnej vakcíny prebiehajú aj inde vo svete vrátane Južnej Afriky a Brazílie.
The New York Times informoval, že anonymný zdroj „oboznámený so situáciou“ uviedol, že „testovaný pacient má diagnózu myelitis transversa – zápal zasahujúci miechu a je často vyvolávaný infekciami vírusom.“
Firma tvrdí, že zastavenie testov je „rutina“ a že pri veľkých klinických testoch – občas sa náhodou vyskytnú choroby, čo treba nezávisle preveriť.
AstraZeneca používa pri produkcii vakcíny bunky HEK-293 z buniek plodov potratených detí získaných pred desiatkami rokov. Pôvodne sa získali z obličkového tkaniva zdravého dieťatka v Holandsku v r. 1972.
Minulý mesiac austrálsky premiér Scott Morrison oznámil, že jeho vláda uzavrela dohodu s britskou farmaceutickou spoločnosťou na odber vakcíny, ak prejde testami. …

Rakúsko: Katolícke školy a sexuálna výchova s ideológiou gender

Viedeň, 9.9. 2020 (LifeSiteNews) 026 687 – Katolícka nadácia St. Nicholas Foundation spravujúca aj denné stacionáre Viedenskej arcidiecézy zavádza sexuálnu výchovu na základe ideológie gender. Jej pracovníci sú vyškolení skupinou zameranou aj na túto ideológiu. Nadácia má 850 zamestnancov, ktorí sa starajú o 6000 detí.
Rakúska aliancia pre rodinu, ktorá chráni deti pred ideologickou indoktrináciou a agresívnou sexuálnou výchovou na školách, zistila už pred tromi rokmi, že Nadácia sv. Mikuláša má personál vyškolený vo viedenskej pedagogickej asociácii “Selbstlaut”, ktorá je jednou z ideologicky najpochybnejších a najradikálnejších asociácii v nemeckých krajinách a je zameraná na ideológiu rodovej rovnosti. V materiáloch vydaných s finančnou podporou vlády pre 6-12-ročné deti sa nachádzajú kresby „House od Diversity“ (Dom rôznosti) s rôznymi sexuálnymi praktikami aj osôb rovnakých pohlaví.
Prirodzený vzťah muža a ženy sa prezentuje ako jedna z mnohých možností pod názvom: „Ako k nám detičky naozaj prichádzajú?“ Zo 16 prezentovaných rodinných modelov iba dva predstavujú prirodzenú rodinu s otcom, mamou a deťmi a aj tie majú posmešné podtitulky! Obrázky ukazujú deťom, že polovica ľudí je intersexuálna – v skutočnosti je to menej ako 0,1 percenta!
To je iba niekoľko ideologických príkladov, ktoré majú za cieľ prezentovať deťom obraz sexuality odlúčenej od rodinného spolužitia, v ktorom vyrastali. Popieraním životnej reality detí a biologických i sociologických faktov má byť ideológia rôznosti zakotvená v deťoch od najútlejšieho veku.
Asociácia “Selbstlaut” teda reprezentuje koncepciu nebezpečnú pre deti. Deti sa majú „každým malým krokom“ učiť, či nájdu pri stretnutiach s inými súhlas so sexuálnymi aktivitami. To nie sú len „hry na lekára“ , ktoré majú uspokojiť zvedavosť detí. Skôr majú deti začať považovať sexuálne aktivity medzi sebou za normálne! … Toto teraz je už typické v sexuálnej výchove nemeckých krajín. Koncepcia vznikla s ideou tzv. “neo-emancipačnej sexuálnej výchovy“ profesora a aktivistu pedofílie, ktorým bol Helmut Kentler. Jeho kriminálne aktivity v 70. rokoch sú dodnes predmetom verejnej diskusie a skúmania v Nemecku. …
Psychiater Christian Spaemann uvádza, že výchova k nekontrolovaným sexuálnym aktivitám je pre deti absolútne neprijateľná. Podľa tejto koncepcie má každé dieťa právo určovať prístup k svojmu telu a rozhodovať aké druhy dotykov sú príjemné a kto sa ho má dotýkať, kde, kedy a ako. Odborníci to celé považujú za vplyv kultúrneho marxizmu … O následkoch tohto by mohol hovoriť každý skúsený psychoterapeut.
Pred dvomi rokmi Rakúska aliancia pre rodinu kontaktovala arcidiecézu a žiadala, aby sa verejne dištancovala od nadácie “Selbstlaut” … Iba tak môžu rodičia zveriť deti takejto výchove. No nestalo sa nič napriek opakovaným intervenciám cirkevných autorít! To je depresívne, lebo tieto deti potrebujú ochranu. A aj početní pedagógovia sú vystavení ideologickej indoktrinácii školeniami v asociácii “Selbstlaut” a ich by mal zamestnávateľ takisto pred tým chrániť! Rakúska aliancia pre rodinu chce preto v tomto boji pokračovať.

Kanada: Vlámali sa do katedrály, svätostánok hodili do kanála

St. Catharines, Ontario, 9.9.2020 (LifeSiteNews) 026 686 – V utorok zachytili kamery muža a ženu, ktorí sa vlámali do Katedrály sv. Kataríny Alexandrijskej v kanadskom St. Catharines asi o pol piatej ráno, ako informovala Catholic News Agency. Z katedrály ukradli svätostánok a odviezli ho na vozíku.
„Skupina veriacich sa ho vydala hľadať,“ povedala Margaret Jongová vice-starostka mesta St. Catharines v Niagarskom regióne Ontario. „Svätostánok našli v parku, v kanáli Old Welland. Hostie sa nenašli. Máme nádej, že sa aspoň rozpustili vo vode.“
Biskup Gerald Bergie prosil v rozhlase zlodejov, aby nepoškodzovali Hostie, ale vrátili ich nepoškodené aj so svätostánkom. Dodal, že sa ich nebudú na nič pýtať, ak vrátia Najsvätejšiu sviatosť nepoškodenú.
Rektor katedrály páter Donald Lizzotti pre LifeSiteNews povedal, že je šokovaný z krádeže Hostií a informoval:
„Obe dvierka svätostánku vylomili. Jedny sme zasadili naspäť. Po tom, čo biskup slávil svätú omšu, prišiel veriaci s druhými vylomenými dvierkami svätostánku. Zastavil ho muž na ulici a pýtal sa ho, či je veriaci a dal mu ich. Povedal, že dvierka mu dal niekto iný v Parku Centennial. Máme nádej, že sa nájdu aj druhé dvierka. Svätostánok bol zasadený do kovovej skrinky, veľmi ťažký a pripevnený na oltári. Bolo treba dvoch ľudí, aby ho odtiaľ dostali.“
Katedrála má 176 rokov a dvere sa dali ľahšie vylomiť.
„Už dlhšiu dobu sa okolo katedrály pohybovali rôzni ľudia, ako povedal biskup, „posedával, postávali, aj tam jedli a pili.“
Niagarská regionálna polícia na incident nereagovala, ani o ňom neinformovala!
Do katedrály sa už viac krát vlámali a vandali ju viackrát poškodili. Pri renovácii minulý rok zo stavby ukradli bronzové a medené predmety.
Dr. Chrisian Elia, riaditeľ Ligy pre katolícke občianske práva, odsúdil hrozné znesvätenie katedrály a povedal:
„Je poľutovaniahodné, že sa naše chrámy stávajú predmetom súčasnej vlny násilných útokov! Ukazuje to na rastúcu neúctu našej spoločnosti voči náboženským priestorom a ľudom, ktorí sa v nich modlia k Bohu.
Od mája vandali poškodili aj osem sôch Lurdskej Panny Márie v Sudbury, sochy sv. Patrika v Markhame, znesvätili Kostol Najsvätejšieho Ježišovho Srdca v Calgary, Baziliku Panny Márie v Guelphe aj Libanonskej Panny Márie v Toronte. Počet týchto útokov je zarážajúci a bude potrebné neustále stráženie našich posvätných miest.“
Liberálna vláda Justina Trudeaua sľúbila 4 milióny dolárov ročne na bezpečnosť posvätných miest, škôl a komunitných centier. Proti-katolícke násilie sa rozmáha aj v USA najmä v San Franciscu a Los Angeles.

Francúzsko: Každý deň znesvätené dva katolícke kostoly

Mont Saint Michel

Ročne sa vo Francúzsku stratí do 50 kostolov. Súčasne každý druhý týždeň vznikne nová mešita.

Paríž, 9.9.2020 (kath.net) 026 685 – Vo Francúzsku sa každý deň pomažú, zničia, alebo úplne znesvätia dva katolícke kostoly. V r. 2018 sa konštatovalo viac ako 1000 proti-kresťanských činov oproti 541 antisemitským a 100 islamofóbnym činom. Ročne sa takto stratí do 50 kostolov. Súčasne každý druhý týždeň vznikne nová mešita. Informovali o tom noviny „Welt am Sonntag“.
Edouard de Lamaze, katolík a predseda organizácie „Observatórium náboženského kultúrneho dedičstva“ nechce hovoriť o nepriateľstvu voči kresťanom, no varuje aj pred tým, aby ľudia neboli naivní.
Vo Francúzsku prebieha proces odkresťančovania, ktorý sa začal v 60. rokoch a podľa politológa a prieskumníka verejnej mienky Jérôme Fourqueta je tento proces krátko pred koncom. Fourquet odhaduje počet praktizujúcich katolíkov už len na asi šesť percent obyvateľstva!

Arcibiskup Cordileone: ‚Omša – prameň a vrchol našej viery!’

Článok troch infektológov: „V ostatných 14 týždňoch sa slávilo milión omší podľa platných smerníc. Pritom nedošlo k jedinému prípadu prenosu nákazy!“

San Francisco, 8.9.2020 (LifeSiteNews/jg) 026 684 – Salvatore Cordileone, arcibiskup San Francisca, vyzval politicky zodpovedných a zdravotnícke orgány, aby uvoľnili prísne obmedzenia bohoslužieb v San Franciscu.
Arcibiskup inicioval petíciu adresovanú London Breedovej, primátorke San Francisca, Dr. Grantovi Colfaxovi, riaditeľovi Centra pre verejné zdravie a Dr. Tomásovi Aragónovi, referentovi zdravotníckych orgánov San Francisca, ktorý je zodpovedný za opatrenia mesta vzhľadom na covid-19.
V petícii arcibiskup Cordileone najprv uvádza, že orgány v San Francisco označujú duchovné a mentálne zdravie obyvateľstva popri telesnom zdraví a zdravom hospodárstve za predpoklad všeobecného blaha. Z tohto dôvodu vyzýva mestské orgány, aby uvoľnili prísne obmedzenia bohoslužieb.
Sväté omše sú v súčasnosti povolené iba na voľnom priestranstve a smie sa na nich zúčastniť maximálne 12 osôb!
„Pre katolíkov je účasť na svätej omši a prijímanie Tela a Krvi Krista prameňom a vrcholom našej viery. Katolícke farnosti ukázali, že dokážu sláviť sväté omše bez hrozby nákazy,“ napísal arcibiskup Cordileone ďalej.
Text petície potom poukazuje na článok troch infektológov, v ktorom sa uvádza: „V ostatných 14 týždňoch sa slávilo milión omší podľa platných smerníc. Pritom nedošlo k jedinému prípadu prenosu nákazy!“
„Súčasné opatrenia považujú praktizovanie náboženstva za menej dôležité ako cestu do Baumarktu, či večeru na terase reštaurácie. Okrem toho sú masívnym zásahom do práv a slobodného praktizovania náboženstva, ktoré je zaručené prvým dodatkom americkej ústavy.“

Austrália: Pohanský rituál na vysviacke diakona

Pohanský rituál vzývania duchov bubnovaním, spevom a rituálnym tancom polonahého muža domorodca pred svätou omšou vysviacky ženatého diakona v Austrálii!

Milton, New South Wales, 8.9. 2020 (LifeSiteNews) 026 683 – Domorodí manželia Philip a Bee Butleroví spievali a Philip tancoval na rituáli nazvanom „Uvítanie v krajine“ pred svätou omšou 28. augusta v Kostole Svätej Márie Hviezdy morskej v katolíckej farnosti v austrálskom Miltone!
Philip Butler vyhlásil, že on a jeho žena sú členovia kmeňa Budawang z národa Yuin. V úvode k aborigénskemu rituálu Philip Butler povedal, že on a jeho rodina sú hrdí, že môžu privítať budúceho diakona Justina Stanwixa vo svojej komunite:
„Naše piesne a tanec prosia duchov vtákov a zvierat aby sa o nás všetkých starali a pôsobili, aby sme boli v bezpečí v našej krajine.“ Po prvej piesni Butler tancoval pred oltárom, búchal o seba paličkami a rapkal rapkáčmi.
„Prosil som o ochranu vzduch, zem a oceán,“ vysvetlil pri ambóne. „Tento tanec vzýva duchov všetkých zvierat, aby sa o nás starali a udržiavali nás v bezpečí.“
Butlerov príhovor bol privítaný potleskom a za ním nasledoval vstupný hymnus Austrálčana Paula Masona: „The Power of the Spirit“ (Moc ducha)
Počas omše biskup Brian G. Mascord z Diecézy Wollongong pozval Butlera, aby sa k nemu pridal pri „očistení farnosti“. Biskup kropil veriacich svätenou vodou a Butler ho nasledoval s dymiacim košíkom zelín. Podľa tradičnej viery Aborigénov dym z istých rastlín dokáže odohnať zlých duchov!
Omšu uvádzal aj to Youtube, kde mnohí diváci vyjadrili svoje rozhorčenie!
„Prečo musí byť pohanský dym zapojený do očisty v tzv. svätom a posväcujúcom kostole? Či už tento biskup neverí v Boha, ani v jeho svätú Cirkev?“ pýtal sa páter Neivandt.
Biskup Mascord pre LifeSiteNews uviedol:
„Rituál Uvítanie v krajine nie je náboženský rituál, ale kultúrny rituál rešpektovania a vítania návštevníkov v krajine jej tradičných vlastníkov. Je to súčasť aborigénskej kultúry desaťtisíce rokov. Rituál ‘Welcome to Country’ sa vyskytuje na začiatku formálnej udalosti a môže mať rôzne formy spevu, tanca, dymenia alebo príhovoru v tradičnom jazyku, či v angličtine. Rituálom pozdravili aj sv. Jána Pavla II. aj Benedikta XVI. pri návšteve Austrálie. Chápanie tohto starovekého rituálu pohostinnosti možno spojiť aj so špeciálnou pohostinnosťou kresťanov: „Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní (Rim 12,13). To vedie k cnosti lásky, bratstva a spoločenského priateľstva ľudí každej rasy, ktorých vieru pozná iba Boh.“
Sv. Ján Pavol II. v Austrálii v r. 1986 ocenil kultúru aborigénov a povedal im, aby si zachovali „to, čo je najlepšie“ v ich tradícii. No zároveň im zdôraznil, že Ježiš Kristus ich povoláva:
„Ježiš vás volá prijať jeho slová a jeho hodnoty do vašej vlastnej kultúry. Ak sa rozviniete týmto spôsobom, stanete sa tak dokonca viac pravými Aborigénmi.“
V decembri 2019 organizovala Biskupská konferencia Austrálie festival mladých, ktorý sa tiež začínal rituálom „Uvítanie v krajine“. Po ňom nasledovali slová:
„Nech vás žehnajú všetci bohovia a nech vám všetci duchovia naženú husiu kožu nielen dnes, ale po zvyšok vášho života a my tak vieme, že sme na správnej ceste.“
Katolícky komentátor k tomu povedal:
„Začiatok mládežníckeho festivalu s požehnaním ‚bohov‘ môže byť šokujúci, ale nie je vďaka javu Andskej pachamamy” vo Vatikáne! Žijeme v čase krízy Cirkvi. Mládež potrebuje jasnú náuku a vedenie. Namiesto toho je povzbudzovaná opustiť ústredné články viery. Je to skutočne hrozný škandál, že tento katolícky festival sa otvoril takým nekatolíckym spôsobom, aký je len možný!“

Mexiko: Na koronavírus zomrelo už 77 kňazov

Mexico-City, 08.09.2020 (KAP) 026 682 – Pandémia zanecháva v Mexiku hlboké stopy – podľahlo jej už 77 kňazov, 6 diakoni a 4 rehoľníčky. Postihnutá je najmä juhovýchodne od hlavného mesta ležiaca Arcidiecéza Puebla ako aj diecézy na juhu Mexika.
Mexiko má v súčasnosti 123 000 aktívne infikovaných ľudí a celkový počet 637 000 prípadov. Vírusu podľahlo vcelku už 68 000 ľudí. Od polovice júla počet aktívnych prípadov stagnuje.

Brazília: Arcidiecéza zakazuje protest proti prezidentovi

Rio de Janeiro, 08.09.2020 (KNA) 026 681 – Arcidieéza Rio de Janeiro zakázala demonštráciu pri soche Krista proti vláde prezidenta Jaira Messiasa Bolsonara plánovanú na pondelok. Predtým však túto akciu sama pomáhala pripravovať. Informovali o tom noviny „Folha de S. Paulo“. Na štátny sviatok chceli skupiny kritické voči prezidentovi ožiariť sochu farbami krajiny.
Podľa arcidiecézy malo podujatie hnutia „Estamos Juntos“ (Stojíme spolu) „ideologickú tendenciu“ a preto ju zakázala. Hnutie má v Brazílii dôležitých a známych podporovateľov ako bývalý prezident Fernando Henrique Cardoso a spisovateľ Paulo Coelho.
Na podujatí mali prehovoriť aj zástupcovia organizácií „Favela“ a mala prísť aj matka chlapca zabitého políciou v chudobnej štvrti. Malo sa to prenášať aj cez internet.
V pondelok Bolsonaro znova chválil vojenský puč a začiatok diktatúry v r. 1964. Tak bola Brazília ušetrená od komunizmu, ako povedal.

Arcibiskup Kondrusiewicz: „Mám iba bieloruský pas“

Minsk/Varšava, 07.09.2020 (KAP) 026 680 – Arcibiskup Minska, Tadeusz Kondrusiewicz sa nachádza v Poľsku. V nedeľu znova vyzval k pokoju a dialógu v Bielorusku:
„Krajina sa nachádza v bezpríkladnej kríze a je v nej rozkol. Nebude pokoja v spoločnosti, dokiaľ nebude pokoj v našich srdciach,“ citoval portál Catolic.by v pondelok písomné posolstvo arcibiskupa veriacim, ktorí sa v nedeľu zišli osláviť mariánsky sviatok v meste Bjalyničy. Arcibiskup sa poďakoval za všetky modlitby a solidaritu s ním:
„Geografická vzdialenosť nesmie oslabiť našu jednotu,“ uviedol v liste.
Informačná služba Pro-Oriente citovala z viacerých interview, v ktorých arcibiskup znova zdôraznil, že má iba jeden pas a to bieloruský. Prezident Lukašenko totiž naznačil, že arcibiskup má „viaceré štátne príslušnosti“. Arcibiskup Kondrusiewicz konštatoval, že dôveruje vatikánskej diplomacii, aj keď v súčasnosti v Minsku nie je nijaký nuncius. Uviedol, že sa cíti Svätým stolcom morálne podporovaný a vždy sa bude zasadzovať za spolunažívanie ľudí.

Mladá generácia chce zmenu
„Pokojamilovnosť a nijaká agresia – to sú charakteristiky bieloruského ľudu. Aj keď tiekla krv, chceli by sme, aby sa všetko odohrávalo v pokoji a so želaním dobra – to nám dáva kresťanská výchova. Atmosféra v Bielorusku sa pravdaže už niekoľko rokov mení. Je tu nová generácia, vidím to na internete. Mladí ľudia chcú niečo nové. Sú neustále na internete, chcú cestovať do zahraničia, majú všade priateľov,“ povedal arcibiskup.
„Zdá sa, že Lukašenko má pozitívny postoj k spolunažívaniu konfesií v krajine,“ dodal arcibiskup zo skúsenosti zo stretnutí s prezidentom. „No zrejme bol aj on prekvapený z tohto vývoja. Nikto si to pred rokom nedokázal predstaviť!“
Arcibiskup má takmer 75 rokov a čoskoro ponúkne pápežovi odstúpenie. Vyjadril sa, že mu je ľúto, že nemôže byť pri svojich ľuďoch, ale neurobí nič, „aby rozvíril vodu“:
„Niektorí ľudia sa o to pokúšajú, ale ja hovorím iba: ‚Choďte sa radšej modliť!‘“
Jedným z partnerov interview bol ruský gréckokatolícky kňaz Jakov Krotov, ktorý má v Američanmi podporovanom rozhlase „Radio svoboda“ reláciu „Z kresťanského hľadiska“.

Arcibiskup Kondrusiewicz v rozhovore opísal svoj život, v ktorom sa zrkadlí situácia Cirkvi v komunistickom režime. V jeho rodisku na západe Bieloruska pri Grodne bol vychovaný v katolíckej viere, aj keď tam už nebol nijaký katolícky kňaz. Študoval fyziku a matematiku v Grodne, no vylúčili ho pre návštevu kostola. Neskôr ukončil strojárstvo v Leningrade. Pracoval ako inžinier vo Vilniuse. S kolegami tam vynašiel vysoko-rýchlostnú brúsku pre automobilku Volga.
Po štúdiu teológie v Kaunase bol vysvätený za kňaza a pôsobil v Litve a Bielorusku. V r. 1989 bol menovaný za biskupa a za apoštolského administrátora Minska. Potom bol katolíckym biskupom v Moskve a v r. 2007 sa vrátil ako arcibiskup do Minska.
Arcibiskup vyjadril vďaku Litve, „kde sa spája poľský a pobaltský duch a kde sa modlia aj rusky“. „Je to materská krajina viery pre všetkých.“ Arcibiskup Kondrusiewicz hovorí bielorusky, rusky, poľsky, litovsky. Keď sa ho pýtajú, akú má národnosť, hovorí: „Ja som kresťan.“

Bielorusko: Arcibiskup naďalej nesmie do vlasti

Bonn-Minsk, 7.9.2020(kath.net/peb) 026 679 – „Od 31. augusta 2020 odmieta Bielorusko povoliť návrat do vlasti arcibiskupovi Minska-Mahiljou, Tadeuszovi Kondrusiewiczovi. Tento postup úradov je absolútne neprijateľný. Je to aj znamenie, ako veľmi sa bieloruská vláda cíti ohrozená pokojnými protestami minulých týždňov.“ Vyhlásil to nemecký arcibiskup z Bambergu Ludwig Schick, predseda Komisie pre všeobecnú Cirkev pri Biskupskej konferencii Nemecka.
„Arcibiskup Kondrusiewicz, hlava bieloruských katolíkov opakovane vyzval k ukončeniu násilia a modlitbám. Podporuje zorganizovanie okrúhleho stola spoločenských skupín na prekonanie krízy. Arcibiskup je mužom pokoja a vyrovnanosti, ktorý je práve teraz v Minsku potrebný. … Arcibiskup Kondrusiewicz je tu potrebný ako sprostredkovateľ, ale aj ako hlas katolíckej menšiny na západe krajiny.“

Ratzingeroví žiaci sa zídu v Ríme

Rím, 07.09.2020 (KAP) 026 678 – Oba kruhy žiakov Josepha Ratzingera/Benedikta XVI. sa zídu 24.- 27. septembra v Ríme na svoje tohoročné výročné stretnutie. Na 26. septembra sa plánuje v Augustinianume na Námestí sv. Petra verejné sympózium tento raz na tému:

Otázka Boha v súčasných výzvach.

Hlavnú prednášku bude mať kardinál Rainer Maria Woelki, kolínsky arcibiskup, na tému: „Zjavenie v napätí medzi pravdou a životnou realitou“.
Prednášať bude ďalej prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Luis Ladaría, profesor filozofie na Vysokej škole Sankt Georgen vo Frankfurte/Main Prof. Stephan Herzberg, z Freiburgu príde Prof. Josef Zöhrer a zo Salzburgu duchovný Rainer Hangler.
Pozdravný aj záverečný príhovor bude mať švajčiarsky kardinál Kurt Koch. Verejnú časť akcie konferencie bude prenášať o. i. aj „Rádio Horeb“.
V dvoch „Kruhoch Ratzingerových žiakov“ sú jeho bývalí študenti a teológovia a filozofi, ktorí sa ním neskôr zaoberali ako teológom aj kardinálom a pápežom. Oba kruhy sa každoročne stretávajú na konferencii v Ríme.
Obsahom konferencií sú teologicky a spoločensko-politicky relevantné témy. V r. 2017 to bola téma „Prenasledovanie kresťanov“ a v r. 2016 „Európa z kresťanského pohľadu“. (Info: www.neuer-schuelerkreis.com)

Evanjelici: „Detské práva“ v ústave Trojský kôň!

„Deti, aj nenarodené, sú ústavnoprávne nositeľmi základných práv. Nový návrh do ústavy je Trójsky kôň.“

Bad Blankenburg-Berlín, 7.9.2020 (kath.net) 026 677 – Nemecká evanjelická aliancia kritizuje návrh zaradenia „detských práv“ do nemeckej ústavy:
„Ak by sa to prijalo, musí formulácia zabezpečiť vyvážený vzťah medzi primárnou rodičovskou zodpovednosťou za výchovu detí a štátnym úradom dohľadu ako ochrnaného rámca,“ uviedla aliancia v tlačovom vyhlásení. A varuje, že návrh ministerstva spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa má „podľa názoru ústavných právnikov charakter Trójskeho koňa“ a upozorňuje:
„Posilnenie práv detí by mohlo práva rodičov viac zatlačiť do úzadia, ako sa považuje za možné!“

Francúzsko: Antikoncepcia od 14 rokov anonymne a zdarma

Paríž, 6.9.2020 (kath.net/LifeSiteNews/jg) 026 676 – Od 28. augusta majú vo Francúzsku dievčatá od 14 rokov, ale aj mladšie, bezplatný prístup k antikoncepcii a príslušným vyšetreniam a to aj anonymne. Doteraz tu bola hranica 15 rokov. Dospelé ženy so zdravotným poistením musia časť výdavkov platiť, zvyšok hradí poisťovňa.
Zavedenie hranice 15 rokov v r. 2003 sa odôvodňovalo vysokým počtom nechcených tehotenstiev. Vo Francúzsku otehotnie každý rok asi 1000 dievčat vo veku 12-14 rokov – 770 sa končí potratom. Zrušenie vekovej hranice má tento počet znížiť.
Zo západoeurópskych krajín je antikoncepcia najviac rozšírená práve vo Francúzsku. Napriek tomu počet potratov rastie. Ľahká prístupnosť antikoncepcie spôsobuje, že mladí sa včaššie dávajú na sexuálne dobrodružstvá. Keďže antikoncepcia nie je úplne istá, dochádza viac k nechceným tehotenstvám.

Je Taliansko ešte katolícke?

Alexander Pitz
Rím, 7.9.2020 (kath.net/KAP) 026 675 – Sotva ktorá krajina je s katolíckou vierou tak tradične spojená ako Taliansko. Má najkrajšie stavby chrámov sveta a kultúru viery siahajúcu do prvých storočí po Kristovi. No ani tento národ pri Stredozemnom mori s Vatikánom v srdci nie je ušetrený pokračujúcej spoločenskej sekularizácie.
Turínsky náboženský sociológ Franco Garelli tento vývoj nedávno dokumentoval v knihe „Gente di poca fede“ (Ľud s malou vierou). Výsledky v nej obsiahnutej štúdie hovoria jasnou rečou: Počet ateistov sa v Taliansku za 25 rokov strojnásobil – na 30 percent! Už iba pätina občanov navštevuje pravidelne sväté omše.
V 90. rokoch sa ešte polovica obyvateľov krajiny denne modlila, dnes je to štvrtina. Každý štvrtý Talian je toho názoru, že viera v Boha je len niečo pre „naivných ľudí“. Pred štvrťstoročím malo taký názor iba 5 percent obyvateľov. Podiel tých, čo náboženstvo považujú naďalej za podstatný prvok hľadania zmyslu života, poklesol z 80 na 65 percent.
Spoľahlivým dôkaz je aj pohľad na cirkevné dane. Tie sa nevyberajú automaticky, každý daňovník sa sám rozhodne, komu dá povinný odvod na kultúru „Otto per mille“. Osem eur z každej tisícky môže dať s daňovým odvodom cirkvi, štátu, alebo na sociálne účely. Kvóta pre katolícku cirkev bola naposledy už iba niečo vyše 30 percent – zreteľne menej ako pred niekoľkými rokmi.
Po zverejnení výnosu z daní za r. 2019 žurnalista Antonio Socci ironicky uviedol: „Pápež František stále hlása želanie, že Cirkev má byť chudobná. Očividne sa mu to podarilo.“ Vedec Franco Garelli (74), spolupracujúci s Biskupskou konferenciou Talianska, má diferencovanú analýzu. Hovorí o „náboženskej únave“ v krajine, ktorá sa rokmi stále viac prejavuje. Vzťah k viere sa stal v modernej dobe „neistejším a krehkejším“. Poukazuje na fenomén „katolícka subkultúra“.
Tá verná pätina obyvateľstva je istým druhom „zárodkovej bunky“, ktorá horlivo pestuje náboženské rituály, vieru považuje za podstatnú a odovzdáva ju deťom. Takí „presvedčení a aktívni“ katolíci tvoria oporné piliere mnohých farností. Témy ako rodina, bioetika, solidarita a výchova sú pre nich zvlášť dôležité.
„Tento angažovaný katolícky svet zohráva v krajine cennú úlohu,“ zdôrazňuje Garelli. „Na tom sa dá stavať. predovšetkým, ak ide o zvládanie sociálnej núdze.“
Korona ako nádej pre Cirkev?
Šancu pre znovuoživenie katolíckej viery vidí expert preto práve v kríze koronavírusu. A štatistika jeho tézu potvrdzuje: Pandémia náboženské potreby Talianov citeľne posilnila. Asi 16 percent uvádza, že sa v tejto dobe modlia viac ako inokedy. Štvrtina cíti rastúce túžby v duchovnej oblasti.
Ako pozoruhodnú indíciu hodnotí Garelli aj večer 27. marca, keď František udelil požehnanie „Urbi et orbi“ nad prázdnym Námestím sv. Petra. Sledovalo to 17 miliónov Talianov (28 %) live v televízii.
„Práve ťažkých chvíľach mnohí ľudia hľadajú pramene zmyslu života. Katolícka cirkev musí teraz už len ukázať, čo môže ponúknuť,“ – tak znie záver sociológa.

Anglicko: Objavili ranokresťanské fragmenty kalichov

Londýn, 06.09.2020 (KAP/KNA) 026 674 – V ruinách ranokresťanského kostola objavili anglickí archeológovia fragmenty kalichov z 5. alebo 6. storočia. Je to prvý nález tohto druhu v Británii a jeden z mála v ranokresťanskej západnej Európe, ako informuje portál „Christian Today“ zo soboty. No stav 14 fragmentov je veľmi zlý. Špeciálne fotografie dokážu na nich zviditeľniť kresťanské symboly ako lode, kríže, ryby, veľrybu, anjelov, aj kristogram Chi-Ro.
Zvyšky kalichov objavili blízko ruín rímskej pevnosti Vindolanda pri Hadrianovom vale v grófstve Northumberland. Rimania v 1. storočí prenikli až po dnešnú oblasť hraníc medzi Anglickom a Škótskom. Fragmenty si možno pozrieť v Múzeu Vindolanda.

V nemeckej diecéze akcia: „Ženy hlásajú Slovo“

Osnabrück, 4.9.2020 (LifeSiteNews) 062 673 – Nemecký biskup Franz-Josef Bode (foto) z Osnabrücku, podpredseda Biskupskej konferencie Nemecka, dovoľuje ženám kázať na svätej omši. Je to súčasť „týždňa akcie“ a názvom „Ženy hlásajú Slovo“.
Inga Schmittová z diecézneho centra pre komunikáciu viery vysvetlila:
„Cieľom je, aby pokrstené a pobirmované osoby aktívne prispievali svojimi skúsenosťami života a viery k službe hlásania viery. Biskup Bode požiadal pastierov farností, aby umožnili ženám predstupovať pred farníkov počas týždňa akcie v službe svojej cirkvi, hlásať Božie slovo a vykladať ho z ich perspektívy. Nemáme záujem rebelovať proti poriadku svätej omše,“ uvádza Inga Schmittová a pokračuje:
„Chceme, aby pokrstené osoby prevzali zodpovednosť za organizáciu omše a Božie slovo. Keď kňaz umožní žene kázať, kňaz si stále ponecháva zodpovednosť za svätú omšu.
Poslaním kázania je tiež urobiť Božie slovo plodným pre dnešný svet a to môže mať rôzne formy. Sme mnohí a máme veľa odlišných skúseností života. Kňaz a diakon môže odovzdávať svoje skúsenosti. Ale niekedy treba aj iné skúsenosti a perspektívy, aby sa Božie slovo stalo plodným pre iných ľudí.“ …
Podľa kánonu 767 CIC je však homília je jasne vyhradená kňazovi alebo diakonovi.

Generálny sekretár OSN nenechá „podrývať právo na potrat“

New York, 4.9.2020 (C-Fam) 026 672 – Generálny sekretár OSN Antonio Guterres hovorí, že „sa chce ubezpečiť, že vlády nevyužijú covid-19 na podrývanie sexuálnych a reprodukčných práv a nespochybnia služby, ktoré sa už poskytujú“.
Guterres to vyhlásil na virtuálnom radničnom stretnutí feministiek v pondelok v New Yorku. Reagoval tak na otázku potratov a politiku Trumpovej vlády v oblasti ochrany života.
Guterres feministky ubezpečil, že bude „bojovať“ proti vládam, ktoré počas pandémie „spochybnia služby, ktoré sa už poskytujú“ a povedal:
„Je jasné, že sme svedkami veľmi silných útokov na všetky pokroky po zhromaždení v Pekingu a vo vzťahu k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu,“ povedal v súvislosti s konferenciou OSN v r. 1995, ktorá pevne zakotvila potraty v politike OSN. „Vyhlasujem to vo všetkých mojich vystúpeniach aj v našej politike a zavádzam to do každej práce tímov krajín,“ ako zdôraznil.
Feministka sa pýtala špeciálne na potrat a úsilie Trumpovej vlády vyňať potrat z reakcie OSN na covid-19:
„Ako viete mnohé útoky, ktorým čelia ženy a dievčatá i ľudia súhlasiaci s genderom sa znásobujú touto pandémiou. A niektoré vlády, ako ste práve počuli, ako Poľsko a USA využívajú túto príležitosť na ďalšie obmedzenie prístupu k potratom, ku komplexnej sexuálnej výchove a rodovej rovnosti,“ povedala žena Sharron. „A my vieme, že dopad týchto aktivít postihuje najtvrdšie ženy LGBTI, ženy afrického pôvodu a iných rasových menšín, či postihnuté ženy a ďalšie, ktoré čelia sociálnej marginalizácii. Čo robíte na koordináciu systematických reakcií OSN na tieto otázky?
A ako môže OSN chrániť prístup nielen k službám, ale aj k ochrane týchto kritických práv?“
Guterres zdôraznil svoje správy a aktivity napomáhania sexuálneho a reprodukčného zdravia a špeciálne potratu ako podstatných počas pandémie.
Mali by sme teraz zdôrazniť, že nijaký dokument OSN nedáva generálnemu sekretárovi, ani inej inštitúcii OSN, právo napomáhať potrat z nijakého dôvodu!
Správy o úsilí OSN využiť pandémiu na napomáhanie potratov vo všeobecnosti aj nátlakom na špecifické krajiny podnietili výkonného sekretára Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj Johna Barsu napísať list generálnemu sekretárovi OSN a naliehavo ho vyzvať, aby prestal napomáhať potraty.
Guterres reagoval iba slovami, že systém OSN nezasahuje do potratovej politiky.
V auguste americký veľvyslanec pri OSN v Ženeve, Andrew Bremberg, napísal skupine expertov OSN pre ľudské práva sťažnosť, že sa pokúšajú zasahovať do potratovej politiky USA počas pandémie.
Guterres reagoval zdôraznením:
„Pandémia by sa mala využiť ako príležitosť na napomáhanie práv LGBTI a potratov a na boj proti tejto diskriminácii! Ústrednou otázkou je prerozdelenie moci!“

Obhajkyňa prostitúcie tínedžeriek má vplyvný post v OSN!

New York, 4.9.2020 (C-Fam) 026 671 – OSN menovali za najvyššiu expertku pre zdravie a ľudské práva bývalú potratovú lekárku Dr. Tlaleng Mofokeng z Južnej Afriky! Tá sa zastáva aj prostitúcie tínedžeriek! V juhoafrickej televízii po jej show „Hovory o sexe s Dr T.“ sa spustila veľká kritika, keď sa zastávala obchodu s ľuďmi a povzbudzovala mladé dievčatá, aby zvážili aj „sexuálnu prácu“.
„Som presvedčená, že sexuálna práca a práva sexuálnych pracovníkov sú právami žien, právami v oblasti zdravia, právami v oblasti práce a lakmusovým testom feminizmu, “ napísala Dr. Tlaleng Mofokeng v článku z r. 2019 Why Sex Work is Real Work – (Prečo je sexuálna prácou reálnou prácou)
„Idea predávania intímnosti a platenia za služby môže byť prínosom pre mnohých ľudí, ktorí potrebujú spojenie s ľuďmi, priateľstvo a emocionálnu podporu. …“
Deidre Pujolsová, zakladateľka nadácie „Open Gate International“ a spoluzakladateľka „Strike Out Slavery“ jej však protirečí:
„Idea legalizácia komerčného sexu by zredukovala jeho škody na mýtus. Mnohí tvrdia, že keby obchod so sexom bol legálny a považovaný za zamestnanie ako každé iné, bol by bezpečnejší. Ale výskum hovorí iné. Krajiny, ktoré legalizovali komerčný sex, často zažívajú šírenie sa aj s tým spojených zločinov”.
„Zákazníci nepovažujú ženy, ktoré si kúpia, za osoby, ktoré treba rešpektovať, ale za neľudské objekty na využitie,“ hovorí aj Haley McNamara, vice-prezident anglického Medzinárodného centra pre sexuálne zneužívania. „Štúdia dokazuje, že 75% žien v prostitúcii boli znásilnené zákazníkmi. …“

Figeľ: „Treba nám klimatické zmeny v slobode náboženstva“

Wien-München, 4.9.2020 (kath.net/KIN) 026 670
Slovenský politik Ján Figeľ bol v r. 2016-2019 prvým osobitným vyslancom pre náboženskú slobodu mimo EÚ. Po politických problémoch predsedníčka Komisie EÚ Ursula von der Leyenová tento post znova obsadí. Svetová pápežská nadácia „Kirche in Not“ urobila s Jánom Figeľom interview pri príležitosti Medzinárodného dňa spomienky na obete násilia z dôvodu viery:

Josué Villalon: Čo spájate s týmto Dňom spomienky, ktorý OSN vyhlásila po prvý raz v r. 2019?
Ján Figeľ: Tento deň je dôležitý, lebo je veľa obetí prenasledovania – sú ich možno stovky miliónov. Prenasledovanie pre vieru sa na celom svete zväčšuje. Mnohé ďalšie milióny sú pre vieru diskriminované. V minulosti sa náboženská sloboda v medzinárodných dohodách často zanedbávala, no dnes je sloboda náboženstva lakmusovým papierikom pre štatus ľudských práv.
Ako si uctiť obete náboženského prenasledovania?
Veľmi dôležité sú svedectvá tých, čo prežili. Organizujú sa demonštrácie, konferencie, video-zasadnutia. To má posilniť povedomie univerzálneho významu náboženskej slobody a pripomenúť si obete náboženského prenasledovania. Kto stratí pamäť, stratí identitu a orientáciu.
Je tiež dôležité sústrediť sa na spolunažívanie v mnohorakosti, lebo spolunažívanie je viac ako len spolu existovať. A štáty musia napomáhať spravodlivosť pre všetkých, lebo pokoj je plodom spravodlivosti. Rovnaké občianske práva sú výborným výrazom rovnosti pre všetkých – pre väčšiny aj pre menšiny.
Aké skúsenosti máte z mladosti v komunistickej krajine Československo?
Polovicu života som prežil bez slobody. Bola to neľudská situácia. Nazvali ma po strýkovi, ktorý bol 50. rokoch zavraždený tajnou službou stalinistického štátu. Sloboda je výrazom ľudskej dôstojnosti a ľudská dôstojnosť je základom všetkých ľudských práv. Popierať slobodu ľudí preto znamená popierať ľudskú dôstojnosť.
Prečo je teda dôležité chrániť náboženskú slobodu?
Sloboda náboženstva a viery je najvyšším výrazom slobody. Obsahuje aj slobodu svedomia a preto je pre veriacich ako aj neveriacich rovnako dôležitá. Je to ústredné ľudské právo, keďže je spojené so slobodou názoru, zhromažďovania a združovania. Ak sa náboženská sloboda upiera, potláčajú sa aj iné práva a slobody. Preto sa musíme viac ako kedykoľvek zasadzovať za náboženskú slobodu.
Ako má toto nasadenie vyzerať?
Je našou povinnosťou obete pred prenasledovaním chrániť. Je to naša ľudská zodpovednosť, ale je to aj v zásadnom záujme všetkých. Médiá by mali viac o týchto témach a o prenasledovaných ľuďoch informovať. Je našou zodpovednosťou dať hlas tým, ktorý hlas nemajú a nedokážu sa brániť. Svet potrebuje dnes klimatické zmeny v náboženskej slobode, lebo situácia je veľmi bolestná. Milióny ľudí trpia náboženským prenasledovaním a trend vyvoláva starosti. Tieto fakty by mali v medzinárodnom spoločenstve vzbudiť väčšie povedomie rešpektovania náboženskej slobody a obrany ľudskej dôstojnosti všade na svete.

USA: „Posvätný ruženec od pobrežia k pobrežiu“

USA, La Crosse – Wisconsin, 4.9.2020 (LifeSiteNews) 026 669

„Duchovný boj sa zintenzívnil a sily zla sa stali dokonca ešte agresívnejšie v presadzovaní neobmedzených potratov a radikálnej rebélie proti Božiemu stvoreniu muža, ženy a svätosti manželstva a rodiny, čo je sprevádzané otvoreným nepriateľstvom voči všetkým, ktorí nezdieľajú tieto nesväté presvedčenia …“
Katolíci sú znova raz vyzvaní vyniesť svoje ružence von a spojiť sa v modlitbe za dobro USA a sveta.

Akcia Rosary Coast to Coast 2020 – Ruženec od pobrežia k pobrežiu sa bude konať v nedeľu 11. októbra 2020 v celých Spojených štátoch aj v pridružených krajinách.
Tento rok potrebuje Amerika modlitby viac ako kedykoľvek predtým!
„USA sú v roku 2020 krajinou v kritickom bode: globálna pandémia, násilné protesty, vandalizmus a rabovanie, ničenie cirkevného, štátneho a súkromného majetku, odmietanie dedičstva nášho národa, rúhania voči Katolíckej cirkvi, ničenie právnej podpory zákonmi, ako aj volanie po socializme, komunizme a anarchii. Duchovný boj sa zintenzívnil a sily zla sú stále agresívnejšie,“ ako uvádza vyhlásenie Svätej ligy USA. “
Svätá liga sa obracia k sv. Gregorovi Veľkému ako vzoru a uvádza, že keď mor kosil ľudí v Ríme v r. 590, sv. Gregor Veľký viedol veľkú procesiu so štandardou Panny Márie cez mesto a prosil o Božiu pomoc. Podľa legendy sv. Gregor uvidel na Anjelskom hrade sv. Michala archanjela, ktorý zamával krvavým mečom a potom ho vložil do pošvy naznačujúc, že mor sa skončí.
„Sochu sv. Michala archanjela zasúvajúceho meč do pošvy postavili na Anjelský hrad a to zostáva stálou pripomienkou Božieho milosrdenstva a odpovede Boha na modlitby a naliehavé prosby jeho ľudu.“
V tomto duchu Svätá liga pozýva katolíkov, aby robili ako sv. Gregor Veľký a znova vniesli „Pannu Máriu do ulíc Ameriky“.
Celonárodné modlitby svätého ruženca sa organizujú v USA odkedy sieť „Church Militant“ zorganizovala Ruženec na pobrežiach a hraniciach v decembri 2017. Inšpirovala sa poľským Ružencom na hraniciach, ktorý sa vtedy organizoval v októbri. Poľská akcia pritiahla vyše milióna účastníkov aj z iných krajín. Odvtedy sa konali takéto akcie aj v Írsku, Austrálii a vo Veľkej Británii. …

Poľsko: Biskupi za dobrovoľnú terapiu pre LGBT

Varšava, 04.09.2020 (KNA) 026 668 – Katolícka cirkev v Poľsku chce podporovať tzv. terapiu konverzie homosexuálov za istých predpokladov:
„V zriedkavých prípadoch je možná premena za dvoch podmienok: osoba LGBT si musí takú zmenu naozaj želať a nesmie mať dovtedy nijaké sexuálne skúsenosti homosexuálneho druhu,“ povedal predseda Bioetickej skupiny expertov biskup Jozef Wrobel podľa nemeckej katolíckej agentúry KNA.
„Taká pomoc nie je možná, ak osoba zaujme postoj, že tento sklon je prirodzený, Stvoriteľom chcený a že sa musí akceptovať!“
V Poľsku sa vyskytla kritika 27.stránkového dokumentu „Otázka LGBT“ , ktorý Biskupská konferencia Poľska schválila minulý týždeň na plenárnom zasadnutí. V ňom sa biskupi vyslovili za vytvorenie cirkevných poradenských centier, „ktoré by pomáhali ľuďom, ktorí chcú znova dosiahnuť svoje sexuálne zdravie a prirodzenú sexuálnu orientáciu“. Ide o ľudí, ktorí hľadajú pomoc a prosia o ňu, pretože svojimi sklonmi trpia a „sami nie sú schopní si to vyriešiť“, ako uviedol biskup Wrobel.
„Je nedorozumením, interpretovať dokument biskupov tak, že chcú k terapii ľudí nútiť. Ide o psychologickú a pastoračnú podporu. Prax ukazuje, že takéto sklony možno prekonať, alebo týchto ľudí aspoň duševne posilniť. Ľudí hľadajúcich pomoc nesmieme ponechať osudu. Je tiež veľmi dôležité posilňovať ich rozhodnutie pre život bez manželstva a v čistote, lebo heterosexuálne manželstvo týchto ľudí je väčšinou odsúdené na stroskotanie,“ povedal lublinský biskup.
Biskupi zdôraznili aj povinnosť rešpektovať osobnú dôstojnosť homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov:
„Každý akt fyzického alebo verbálneho násilia, každé chuligánske správanie a každá agresia voči ľuďom LGBT+ je neprijateľná,“ píšu biskupi.
Súčasne znova odmietli ideológiu gender a zavedenie „tretieho pohlavia“.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *