Svätí, ktorí mali deti mimo manželstva

Títo svätí muži a ženy nám môžu pripomenúť, že Božia milosť pôsobí bez ohľadu na okolnosti.

Tak ako sú svätí, ktorí boli počatí mimo manželstva, sú svätí, ktorí počali deti mimo manželských zväzkov. Títo svätí môžu inšpirovať tých, ktorých tehotenstvo prekvapilo mimo manželstva, uisťujúc ich, že Božia milosť pôsobí bez ohľadu na ich okolnosti, že oni a ich deti sú povolaní byť veľkými svätými. Tí, ktorí hľadajú Božiu milosť, vedia, že jeho milosrdenstvo je schopné premeniť a uzdraviť každé zlyhanie, každú traumu, každé zlomené srdce.

Svätá Theneva (6. storočie) bola waleská dcéra pohanského kráľa. Theneva počula evanjelium hlásané misionármi, a keď zistila, že je tehotná, prisahala, že je rovnako pannou ako Najsvätejšia Matka. Veľmi skorá biografia naznačuje, že bola znásilnená v bezvedomí, možno kvôli alkoholu; iná správa hovorí, že ju napadol bratranec, ktorý sa preoblečený za ženu dostal do jej blízkosti a ktorý ju potom aj napadol, pričom trval na tom, že s ňou neležal ako muž so ženou. Bez ohľadu na to nebol Thenevin otec presvedčený a nariadil, aby ju zhodili z útesu za jej údajný zločin. Keď prežila, uviazla na mori; zakotvila v blízkosti komunity St. Serf, kde vychovala svojho syna, z ktorého vyrástol svätý Kentigern (známy aj ako St. Mungo).

Svätá Margaréta z Cortony  (1247-1297) bola talianska milenka bohatého muža. Stala sa matkou jeho dieťaťa, no keď bol ich syn ešte celkom malý, jeho otca zavraždili. Margaréta bola zničená nielen jeho smrťou, ale aj starosťou o jeho dušu; ľutovala svoje hriechy a pokúsila sa vrátiť domov so svojím synom, ale jej nevlastná matka ju odmietla. Margaréta našla domov v meste s dvoma ďalšími ženami a tam vychovala svojho syna, ktorý sa neskôr stal mníchom. Stala sa františkánkou tretieho rádu a duchovnou poradkyňou mnohých, ale naďalej znášala ohováračské obvinenia kvôli svojej minulosti. 

Svätý Ondrej Wouters (1542 – 1572) bol holandský kňaz, ktorý bol známy svojím bujarým životom a ako opilec, ktorý splodil niekoľko nemanželských detí. Bol taký neústupný, že ho jeho biskup napokon suspendoval, takže vo veku iba 30 rokov zostal v úplnej hanbe. Keď však kalvínski piráti začali zatýkať kňazov, Wouters ich vyhľadal a napriek tomu, že bol suspendovaný, sa im predstavil ako kňaz. Viac ako dva týždne bol mučený a zosmiešňovaný za svoju minulosť, ale Wouters odmietol prijať ich argument, že taký muž ako on musí byť určite ochotný opustiť svoju vieru. „Smilník som bol vždy; heretikom som však nikdy nebol,“ povedal a bol umučený za veľkého výsmechu.

Svätý Michael Hồ Đình Hy (1808-1857) sa narodil vo vysoko postavenej katolíckej rodine vo Vietname a oženil sa s katolíčkou. Ale aj keď pokračoval v praktizovaní svojej viery, našiel si milenku a splodil tri deti mimo manželstva. Svoje deti dal pokrstiť a pokračoval v praktizovaní viery, no Michaelov život bol zradou jeho presvedčenia. Nakoniec sa kajal a stal sa mužom veľkej lásky. Jeho slabosť však zostala; pri zatknutí sa vzdal a zaprel vieru. Znova vrúcne oľutoval a mohol ísť na spoveď vo väzení predtým, ako bol umučený.

Svätý Bruno Sserunkuuma  (~1856-1886) bol ugandský konvertita, ktorý bol sklamaný, keď zistil, že krst magicky neodstránil jeho sklony k hriechu. Keď mu kráľ daroval dve mladé ženy ako akúsi cenu, Sserunkuumove pokusy o cudnosť vyleteli von oknom. Obe si vzal za manželky (aj keď ani jedno manželstvo nebolo platné) a onedlho bola jedna zo žien tehotná. Našťastie Sserunkuumovi priatelia, sv. Karol Lwanga a sv. Andrew Kaggwa, boli znepokojení jeho správaním a konfrontovali ho a vydali bratskú nápravu tak usvedčujúcu, že sa Sserunkuuma oddelil od oboch žien a dobre sa vyspovedal. Hoci sa nevedelo, že je kresťan, keď sa začalo prenasledovanie kresťanov, priznal sa, že je kresťan a bol upálený.

Služobnica Božia Dorothy Dayová  (1897-1980) bola americká komunistka, ktorá žila životným štýlom typickým pre svojich rovesníkov, vrátane série sexuálnych partnerov, potratu a pokusu o samovraždu. Neskôr to všetko považovala za dôkaz frustrovanej túžby svojho srdca po Bohu, túžby, ktorá nebola utlmená šťastím, ktoré nakoniec našla v manželstve podľa zvykového práva a narodení svojej dcéry. Začala navštevovať svätú omšu a rozhodla sa, že nechá svoje dieťa pokrstiť. Rozhodnutie, ktoré jej partner neschválil a ktoré nakoniec viedlo k ich oddeleniu. Po obrátení Dorothy založila hnutie katolíckych robotníkov, hnutie solidarity s chudobnými, v ktorom vychovávala svoju dcéru Tamar. Dorothy, mocná aktivistka, ktorá bola niekoľkokrát zatknutá a dokonca na ňu strieľali za svoju prácu proti rasizmu, našla svoju silu v každodennej svätej omši a odhodlaní ku kontemplatívnej modlitbe. 

Boží služobník Cyprien Rugamba  (1935-1994) bol bývalý rwandský seminarista, ktorý úplne stratil vieru predtým, ako sa oženil so svojou manželkou, služobníčkou Božou Daphrose Rugambovou. Hoci Daphrose bola verná katolíčka, Cyprien bol záletník, ktorý mal viacero afér. Keď splodil dieťa s inou ženou, Daphrose vzala toto dieťa do ich domu, aby ho vychovávali ako svoje vlastné. Takmer 20 rokov sa Daphrose modlila za obrátenie svojho manžela. Nakoniec, keď ležal na prahu smrti, Cyprien sa náhle obrátil a zdvihol zrak a uvidel vedľa seba svoju manželku. Bol uzdravený a prosil Daphrose o odpustenie, ktoré mu s radosťou poskytla. Ďalších 12 rokov ich manželstva bolo krásnych a radostných, kým pár nebol zabitý (so šiestimi deťmi) v úvodných dňoch rwandskej genocídy.

Zdroj: Aleteia, Modlitba.sk, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať