Život Cirkvi vo svete 38/2020

Obsah

Plány pápeža Františka na jeseň v roku pandémie

Pápež žiada viac investícií na výskum v oblasti pokoja

Vatikán: Generálny sekretár synody biskupov odstúpil

Kardinál Sarah: „Vráťme sa s radosťou k Eucharistii!“

Kardinál Müller: „Chceme verne stáť pri kríži!“

Kardinál Müller: Voľte radšej ‚dobrého protestanta’

Kardinál: Pandémia urýchlila sekularizáciu Európy

Kardinál Marx: Kniha o NOVEJ EPOCHE v Cirkvi a teológii

Kardinál Woelki varuje pred vznikom nemeckej cirkvi

Kardinál Woelki ráta s odporom proti reformám

Kardinál Tagle pozitívne testovaný na covid-19

Biskupské konferencie Európy budú zasadať online

USA: Druhý prípad neplatného krstu kňaza

USA: Biskup bolestne zasiahnutý vandalizmom v katedrále

Rakúsko: Školský rok začali akciou „Kríže do tried“

Britský biskup: „Vráťte sa naspäť na omšu!“

Berlínske prenasledovanie kresťanov

Taliansko: Na ulici dobodali kňaza

Sýria: Veľká procesia so zázračnou ikonou Panny Márie

Caviezel: Zákaz chodiť do kostola je prenasledovanie

Arcibiskup Georg Gänswein bol v nemocnici

Malta: Polícia pridala dúhu k heslu „Domine, dirige nos“

Aténsky arcibiskup: Turecko manipuluje utečencami

Panna Mária don Gobbimu: „Je to doba vašej vytrvalosti!“

Milovaní synovia, môj odporca sa zúrivo obracia proti vám, aby vás vzdialil odo mňa. Darí sa mu zmiesť tretinu hviezd – aj vy ste také hviezdy na oblohe Cirkvi. No o koľko viac je tých, ktorých jas zatieni, preto kladie nástrahy proti vám každého druhu, napáda vás prostredníctvom duší, ktoré sú vám najbližšie a tak vás chce znechutiť a vyhasiť vo vás oheň a horlivosť apoštolského pôsobenia. Život na zemi je ako dlhá, bolestná predsieň, ktorou musíte prejsť do ríše nebeského Otca (15.8.1980).
Koľko znamení vám zosiela Pán, aby vás primäl k obráteniu – choroby, nešťastia, vojny, hrozby blížiaceho sa zla! Aby ste nepodľahli zúfalstvu a dokázali kráčať po ceste neotrasiteľnej viery je potrebné žiť s pohľadom na raj (1983).
Šíria sa mylné náuky, šíri ich najmä tlač, no i náboženské inštitúcie. Ako veľmi dnes potrebujeme médiá, ktoré šíria pravdu viery v celej jej čistote a úplnosti! Pozývam vás modliť sa „Credo“ , ktoré zostavil Pavol VI. – dnes už prítomný medzi nami v nebi. Keby ste videli mojimi očami, pozorovali by ste, ako sa šíri duchovná epidémia (1984).
Je to doba civilizácie bez Boha. Nastal čas boja s najväčším víťazstvom draka, šelmy prichádzajúcej z mora a šelmy zo zeme. Je to doba, v ktorej satan a diabolské sily sa dávajú uctievať stále väčším počtom ľudí a šíria sa sekty, satanský kult a čierne omše. Je to doba, v ktorej sa buduje modla, aby sa postavila na miesto pravého Boha a pravej Cirkvi a táto modla je falošný Kristus a falošná cirkev. Nasledovníci modly budú poznačení na čele a na ruke.
Verní nasledovníci Baránka budú vyvrhnutí na okraj spoločnosti, vystavení prenasledovaniu, žalárom a smrti. Je to doba vašej vytrvalosti! (1989)

* * * * * * *

Plány pápeža Františka na jeseň v roku pandémie

Vatikán, 14.09.2020 (KAP) 026 721 – Najnovší oznam, že pápež cestuje 3. októbra do Assisi, vyvolal pozornosť v celej Cirkvi. Nielen preto, že František v talianskej svätyni podpíše novú encykliku „Fratelli tutti“ (Všetci bratia). Pápež, ktorý doteraz bol iba na návštevách rímskych kostoloch na modlitbu, po prvý raz od konca februára opustí Rím. Na jeho veľké zahraničné cesty však nie je ani pomyslenie. Namiesto toho ležia však na jeseň roku pandémie 2020 vo Vatikáne na Františkovom písacom stole viaceré plány.
Návšteva v Assisi bude pre pandémiu čisto súkromná, ako pápež oznámil. Nijakí veriaci, nijakí diváci, iba miestni predstavitelia cirkvi a niekoľko médií. Pri bleskovej návšteve v Assisi to môže takto ísť. Nie však pri iných návštevách pápeža – ani v Taliansku a už vôbec nie v zahraničí. Bez masy ľudí a veľkých svätých omší si návštevu pápeža predstaviť nemožno.
Či Vatikán čaká až bude naozaj v celom svete vakcína? Je to možné. Bola by naozaj hrôza, keby pri masových podujatiach sa s pápežským požehnaním „udeľoval“ ľuďom aj koronavírus … Väčšie stretnutia iných cirkví v rôznych krajinách sú varovnými príkladmi.
Druhý dôvod prečo sa bude musieť ešte chvíľu čakať na pápežské cesty – tie potrebujú mesiace príprav. Pápežský „maršál ciest“, bezpečnostný personál, liturgický ceremoniár a ďalší musia viackrát cestovať do cieľovej krajiny. A to je teraz obmedzené.
Doterajší hlavný organizátor pápežských ciest Mauricio Rueda Beltz bol okrem toho preložený na nunciatúru do Lisabonu a nástupca zatiaľ nebol menovaný. V Lisabone by mohol pomôcť organizovať Svetový deň mládeže (SDM) preložený z r. 2022 na r. 2023. Či sa 22. novembra uskutoční odovzdanie kríža SDM v Ríme z Panamy do Portugalska, nie je známe. A či krátka návšteva Františka na Svetovom eucharistickom kongrese v Budapešti preloženom na september 2021 ukončí pauzu pápežských návštev, je zatiaľ iba špekuláciou.

Posolstvo k plenárnemu zasadnutiu OSN

Na nedostatok práce sa pápež napriek tomu sťažovať nemôže. Na 21. september sa plánuje vystúpenie pápeža na plenárke OSN, ktorá slávi 75. výročie existencie. Ako iní vysokí predstavitelia mohol by aj pápež mať príhovor na videu.
A 3. októbra nasleduje encyklika „Fratelli tutti“ (Všetci bratia) – pravdepodobne rozsiahly dokument – až do poslednej chvíle sa na ňom pracuje a bude skoro uverejnený.
Pápežom iniciované medzinárodné stretnutie o globálnom pakte o vzdelaní sa potom koná 15. októbra – no iba virtuálne. Aj tu bude pápež mať posolstvo na videu.

Vatikánski pozorovatelia – a nielen oni – tiež čakajú na konečný dokument k Františkovej reforme Rímskej kúrie. Nová konštitúcia kúrie „Praedicate Evangelium“ (Hlásajte Evanjelium) má už byť na pápežovom stole. Prvý návrh zaslaný biskupským konferenciám, cirkevným právnikom a šéfom v kúrii však narazil najmä u tých posledných na málo nadšenia.
Pracuje sa aj na dlho plánovanej reforme cirkevného trestného práva. Kedy nová verzia VI. knihy Codex Iuris Canonici (CIC) bude prezentovaná verejnosti a kedy vstúpi do platnosti je takisto nejasné.

Dostatok voličov pápeža

Takisto sa čaká – nielen v USA – na dlho sľubovanú vatikánsku správu o vyšetrovaní kauzy „McCarrick“ po prudkých obvineniach, ktoré vzniesol bývalý nucius v USA arcibiskup Carlo Maria Vigano v auguste 2018. Arcibiskup sa pýtal, ako mohol bývalý americký kardinál Theodore McCarrick napriek známym obvineniam o sexuálnom zneužívaní od neho závislých seminaristov aj maloletých robiť v Cirkvi takú kariéru. A Vatikán sľúbil objasnenie prípadu. František v lete 2018 odňal McCarrickovi hodnosť kardinála a v januári 2019 ho zbavil aj kňazstva.

Nových kardinálov možno sotva očakávať. Je dostatok voličov pápeža – 122. Až v marci budúceho roka poklesne ich počet pod určených 120 – ak nikto nezomrie skôr. A stretnutie kardinálov v Ríme by v tejto dobe sotva bolo možné.

Pápež žiada viac investícií na výskum v oblasti pokoja

Vatikán, 15.09.2020 (KAP) 026 720 – Vzhľadom na vojny a konflikty na celom svete žiada pápež František viac investícií do výskumu v oblasti zachovania mieru a pokoja. V predslove k novej knihe vatikánskeho vydavateľstva František píše:
„Musíme žiaľ konštatovať, že svet je ešte aj dnes poznačený klímou vojny a vzájomného násilia. Táto bolestná realita núti ľudstvo klásť si otázky. Aby sa na ne dalo odpovedať, na to je potrebné úsilie v oblasti vedeckého výskumu.“
Pápež v príspevku ku knihe „Per un sapere della pace“ (Pre pochopenie pokoja) poukazuje na nový študijný odbor na Lateránskej univerzite na výchovu pracovníkov v oblasti pokoja. „Per un sapere della pace“ obsahuje aj príspevky vatikánskeho sekretára pre vzťahy so štátmi arcibiskupa Paula Richarda Gallaghera a emeritného kardinála kúrie Renata Raffaeleho Martina.

Vatikán: Generálny sekretár synody biskupov odstúpil

Vatikán, 16.9.2020 (kath.net/KAP) 026 719 – Kardinál Lorenzo Baldisseri (79) odstúpil z postu generálneho sekretára synody biskupov. Pápež to prijal a menoval jeho zástupcu biskupa Maria Grecha (63) za jeho nástupcu. Grech pochádza z Malty, kde bol biskupom Dieccézy Gozo od r. 2005 do augusta 2020. Za zástupcu generálneho sekretára synody menoval pápež Grecha už v októbri 2019.
Synoda biskupov je poradným grémiom pápeža a jej členmi sú biskupi a predstavení reholí. František menoval Baldisseriho na jeho post v septembri 2013 a vo februári 2014 mu udelil hodnosť kardinála. Organizoval synody o rodine (2014 a 2015), o mládeži (2018) ako aj v r. 2019 Synodu o Amazónii. Baldisseri sa 28. septembra dožíva 80 rokov. Narodil sa v Pise a bol v diplomatických službách Vatikánu v napr. v Paraguaji, Indii a Brazílii, až kým ho Benedikt XVI. v r. 2012 menoval za sekretára Kongregácie pre biskupov.

Kardinál Sarah: „Vráťme sa s radosťou k Eucharistii!“

Vatikán, 12.9.2020 (RV) 026 718 – „Vráťme sa s radosťou k Eucharistii!“ List s týmto titulom rozoslal biskupským konferenciám na celom svete prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Robert Sarah. Ako píše, je urgentné vrátiť sa k normálnosti kresťanského života s fyzickou prítomnosťou na svätej omši všade tam, kde to okolnosti ustupujúcej pandémie dovoľujú. Žiadny mediálny prenos svätej omše nie je porovnateľný s osobnou účasťou, ani ju nemôže nahradiť, zdôrazňuje kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí v liste o liturgických sláveniach v dobe pandémie COVID-19 a v období po pandémii. Text s titulom „Vráťme sa s radosťou k Eucharistii!“ nesúci dátum Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta, adresovaný predsedom biskupských konferencií Katolíckej cirkvi, bol schválený pápežom Františkom 3. septembra.
„Pandémia spôsobená novým koronavírusom vyvolala rozrušenie“, a to nielen v spoločenských a rodinných procesoch, „ale aj v živote kresťanskej komunity, vrátane liturgickej dimenzie“, konštatuje kardinál Sarah. Pripomína, že „komunitný rozmer má teologický význam: Boh je vzťah Osôb v Najsvätejšej Trojici“ a „dáva sa do vzťahu s mužom a ženou a volá ich ku vzťahu s ním“. „Zatiaľ čo pohania stavali chrámy len tým božstvám, ku ktorým ľudia nemali prístup, kresťania hneď po tom, čo sa tešili slobode kultu, rýchlo stavali miesta, ktoré by boli domus Dei et domus ecclesiae (Domom Boha i domom Cirkvi), kde by sa veriaci mohli uznať za Božie spoločenstvo“. Preto „Pánov dom predpokladá prítomnosť rodiny Božích detí“, vysvetľuje prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí.
V súvislosti s tým, ako Cirkev reagovala na situáciu pandémie kardinál Sarah poznamenáva, že „kresťanská komunita nikdy nesledovala izoláciu a nikdy neurobila z Cirkvi akési mestečko uzavretých dvier. Kresťania, ktorí sú formovaní k hodnote komunitného života a k hľadaniu všeobecného dobra, sa vždy usilujú o začlenenie sa do spoločnosti“. „Aj počas pohotovostného stavu pandémie sa prejavil veľký zmysel pre zodpovednosť: v počúvaní a v spolupráci s občianskymi autoritami a s expertmi“, biskupi „boli pripravení prijať ťažké a bolestné rozhodnutia, až po predĺžený zákaz účasti veriacich na slávení Eucharistie“.
„Len čo to však okolnosti dovoľujú“ – zdôrazňuje ďalej kardinál Sarah – „je nevyhnutné a urgentné vrátiť sa k normálnosti kresťanského života, ktorý má budovu kostola ako dom a slávenie liturgie, osobitne Eucharistie, ako «vrchol, ku ktorému smeruje činnosť Cirkvi, a zároveň prameň, z ktorého prúdi všetka jej sila» (Sacrosanctum Concilium, 10). Uvedomujúc si skutočnosť, že Boh nikdy neopúšťa ľudstvo, ktoré stvoril a že aj tie nejtvrdšie skúšky môžu priniesť ovocie milosti, prijali sme vzdialenie sa od Pánovho oltára ako čas eucharistického pôstu, užitočný, aby sme znovu objavili jeho životnú dôležitosť, krásu a nesmiernu vzácnosť. Avšak hneď, ako je to možné, treba sa vrátiť k Eucharistii“ s „ešte väčšou túžbou stretávať sa s Pánom, byť s ním, prijať ho, aby sme ho niesli bratom prostredníctvom svedectva života plného viery, lásky a nádeje“.
List navrhuje niektoré línie činnosti na podporu rýchleho a bezpečného návratu k eucharistickému sláveniu. „Patričná pozornosť voči hygienickým a bezpečnostným normám nesmie viesť k sterilizácii gest a obradov,“ prízvukuje kardinál Sarah.
List nabáda biskupov „rozvážne, ale pevne pracovať na tom, aby účasť veriacich na slávení Eucharistie nebola zo strany občianskych úradov klasifikovaná ako „davové zhlukovanie“ a nebola považovaná ako na tej istej úrovni či dokonca ešte na nižšej ako rekreačné formy zhromažďovania.“
Kardinál Sarah tiež pripomína príslušné kompetencie, že totiž „liturgické normy nie sú matériou, v ktorej by mohli stanovovať zákony občianske autority, ale jedine kompetentné cirkevné autority (porov. Sacrosanctum Concilium, 22)“. Pokiaľ ide o otázku spôsobu prijímania Eucharistie, spoľahlivým pravidlom pre veriacich je aj v tejto situácii poslušnosť voči nariadeniam biskupa, pripomína kardinál Sarah. Prefekt Kongregácie pre Boží kult kladie veriacim na srdce dôležitosť pestovania zmyslu pre adoráciu Vzkrieseného Krista prítomného v Eucharistii a adoračnej modlitby. V závere listu kardinál Sarah zdôrazňuje celostnú starostlivosť Cirkvi o človeka, s vedomím dôležitosti jeho pozemskej existencie, no oveľa väčšej dôležitosti večného života, čo vychádza z viery Cirkvi:
„Toto je viera Cirkvi dosvedčovaná po stáročia mučeníkmi a svätými, pozitívna zvesť, ktorá oslobodzuje od jednorozmerných redukcionizmov, od ideológií: povinnú starostlivosť o verejné zdravie Cirkev spája s ohlasovaním a sprevádzaním k večnej spáse duší.“ -zk, jb-

Kardinál Müller: „Chceme verne stáť pri kríži!“

„Nikdy nesmieme odkladať Ježišov kríž a popierať Ježiša!“
Vatikán, 14.9.2020 (kath.net) 026 717
Kardinál Gerhard L. Müller – homília na Povýšenie sv. kríža
V deň posviacky konštantínskej Baziliky nad svätým hrobom v r. 335 ukázali veriacim Kristov kríž, ktorý našla sv. Helena, matka cisára. Tak ešte dnes slávime 14. septembra sviatok Povýšenia sv. kríža. Nepripomína nám to iba historický dátum posviacky chrámu. Božia liturgia nás oveľa viac spája reálne s historickou udalosťou kozmického významu – Ježišovou smrťou na kríži na Golgote. Kristus zomrel na kríži na vykúpenie celého ľudstva z hriechov a z večnej smrti – smutnej tieňovej existencie po pozemskej životnej ceste bez svetla milujúceho spoločenstva s naším Stvoriteľom a Dokonávateľom.
Keď sa stretávame s Ježišovým krížom v našom byte, v kostole a na verejnosti v obrazovom a sochárskom stvárnení, myslíme ako Ježišovi učeníci na jeho slová, ktorými naznačil spásonosnú smrť: „A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe (Jn 12, 32). Nikdy nesmieme preto – ani v Jeruzaleme napríklad na Chrámovej hore pred moslimami, ani na nijakom inom mieste na svete – odkladať Ježišov kríž a popierať Ježiša. V ušiach nám totiž znejú jeho slová: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma,“ (Lk 9, 23). Vziať na seba jeho kríž a neodkladať ho – to robí kresťanov 21. storočia.
Mali by sme sa k nemu hlásiť nie v zmysle symboliky občianskeho náboženstva, aby sme sa poukázaním na kresťanské hodnoty ako korene západnej kultúry potvrdili vo svojom najhlbšom vnútri voči odkresťančenému svetu. Kresťanstvo nie je nijaký kultúrny program, aj keď sa môže stať koreňom všetkej humanity pre každú kultúru. Naša kresťanská viera je úplnou odovzdanosťou Trojjedinému Bohu v láske, ktorú Otec Ježiša Krista skrze Ducha Svätého vlial do nášho srdca: „A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali,“ (Rim 5, 5).
Keď hľadíme na Kristov kríž, napĺňa nás s bezprostrednou istotou večným významom každého ľudského života. Každý tu v našom kruhu – ty a ja, my všetci spolu a každý sám pre seba – ako osoba stvorená na podobu Boha a na jeho obraz – sa má cítiť priamo oslovený vo svojom živote, myslení, svojej nádeji a svojom utrpení, vo vzťahoch k svojim najmilším aj k svojim nepriateľom, keď Ježiš hovorí: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16).
Nie je to láska romantických citov alebo vykalkulovaná sympatia podľa pravidla do ut des, z ktorého fúg vytŕča nihilizmus alebo vyviera jed cynizmu. Božia láska je preto vykupujúca a nanovo stvárňujúca, pretože Boh nič nezískava ani nič nestráca, keď sa nám ukazuje v kríži a vo vzkriesení svojho Syna. Daruje sa nám ako pravda, skrze ktorú ho spoznávame a život, v ktorom sa s ním stávame jedno.
Kto myslí v intenciách sveta a preto vyhlasuje za svoj životný elixír peniaze a slávu, moc a luxus, ten sa musí sklamaný a zhrozený odvrátiť od Boha na kríži. A kto nábožensky a filozoficky definuje Boha ako absolútnu nadradenosť a sebe samému postačujúce myslenie, tým otrasie slovo kríža (1 Kor 1, 18) : „Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou.
No my hlásame Krista „pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť. Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia,“ (1 Kor 1, 22-25).
Vzhľadom na presilu politického a ideologického ateizmu a nábožensky odôvodnené nepriateľstvo voči Kristovej Cirkvi na celom svete sa zdá byť Kristova vec stratená – ako kedysi na Golgote, keď sa Ježišovi vysmievali cynickými slovami: „Ak si Boží Syn, zostúp z kríža!“ … a uveríme v neho,“ (Mt 27, 40.42). Podľa ľudských kritérií stojí Cirkev na stratenom poste.
Ale tí, ktorí kedysi voči Ježišovi prejavovali svoju moc nad životom a smrťou a v priebehu časov prenasledovali jeho učeníkov, sú dnes zabudnutí, alebo sa na nich myslí v zlom a musia sa zodpovedať pred súdom spravodlivého, ale aj odpúšťajúceho Boha. Ale Ježiš žije. On je jediný, ktorý dokáže prekonať aj našu smrť a otvoriť srdcia svojich prenasledovateľov pre lásku.
Chceme preto verne stáť pri Ježišovom kríži, aj keď nás mocnári pre naše myslenie a životné vzťahy vysmievajú ako žijúcich v stredoveku, alebo keď proti nám posvetštení spolukresťania dokonca v samej Cirkvi bojujú ako proti odlúčeným od reality a upierajú nám motiváciu. My padáme na kolená iba v mene Ježiša. My sa priznávame k tomu, ktorý bol poslušný až po smrť na kríži, „aby každý jazyk vyznával: ‚Ježiš Kristus je Pán‘“ na slávu Boha Otca“ (Flp 2, 11). Na sviatok Povýšenia sv. kríža – znamenia spásy pre každého človeka sa modlíme s radostnou istotou:
V kríži je spása, v kríži je život, v kríži je nádej. Amen.
Kath.net ďakuje kardinálovi Müllerovi za láskavé povolenie uverejniť jeho homíliu zo 14. septembra 2020 na Sympóziu kardinála Scheffczyka v Lugane.

Kardinál Müller: Voľte radšej ‚dobrého protestanta’

Rím, 17.9.2020 (kath.net/LifeSiteNews/jg) 026 716 – Voliči majú posudzovať kandidátov podľa ich skutkov a nie podľa ich slov. Je lepšie voliť „dobrého protestanta ako zlého katolíka“, ako povedal kardinál Gerhard L. Müller, bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery v interview pre EWTN 10. septembra.
„To je aj biblické kritérium: Na ovocie hľaďte. Nevolím v Nemecku nijakého politika lebo je katolík, ale preto, že má správne chápanie života a zásadných ľudských práv.“
Redaktor sa ho v súvislosti s americkou iniciatívou „Katolíci za Bidena“ opýtal, či katolík môže s dobrým svedomím voliť politika, ktorý sa zasadzuje za legálne potraty. „Katolíci za Bidena“ sú toho názoru, že to je možné. Demokratický kandidát na prezidenta Joe Biden sa opakovane verejne označoval ako „veriaci katolík“, no chce presadzovať veľmi liberálne potratové zákony.
Kardinál Müller zdôraznil: „Katolíci majú právo na vlastné rozhodnutie. Ako kresťania a katolíci sú však vyzvaní pri volebnom rozhodovaní hlasovať za ochranu života. Právo na život je základom všetkých ostatných práv a má preto prvoradý význam.“

Kardinál: Pandémia urýchlila sekularizáciu Európy

Rím, 11.9.2020 (kath.net/CNA/jg) 026 715 – „Sekularizácia Európy sa pre covid-19 urýchlila o desať rokov!“ K tomuto úsudku dospel kardinál Jean-Claude Hollerich, SJ, arcibiskup Luxemburgu. Povedal to v interview pre L’Osservatore Romano 2. septembra.
Kardinál Hollerich, predseda COMECE – Rady európskych biskupských konferencií – počíta s poklesom návštevnosti svätých omší po pandémii. Na otázku, či cirkev Európy vyjde z krízy posilnená alebo oslabená odpovedal na základe pozorovaní v Luxemburgu, že počet veriacich na nedeľných omšiach bude naďalej klesať. Vyslovil sa, že tzv. „kultúrni katolíci“ počas zákazu omší zistili, že sa veľmi dobre zaobídu bez svätej omše a už sa nevrátia:
„Som si dosť istý, že poklesne dokonca počet prvoprijímajúcich a detských katechéz. No nechcem sa sťažovať, lebo tento proces by prebehol aj bez pandémie – no trval by možno o desať rokov dlhšie,“ vyhlásil kardinál Hollerich a zdôraznil:
„Cirkev Európy musí tento vývoj prijať s pokorou. Musí sa lepšie organizovať, aby sa stala kresťanskejšou. Inak by kresťansky formovaná kultúra nemohla už obstáť, nemá už životnú silu. Cirkev musí pochopiť, čo je v hre,“ varoval kardinál a navrhol reagovať na situáciu novými misionárskymi štruktúrami:
„Aj sekulárna Európa je ochotná prijať kresťanské idey,“ povedal kardinál a ako príklad uviedol encykliku „Laudato si’“ pápeža Františka. „Sekulárna Európa sa občas ukazuje v kresťanských šatách. No nesmieme sa dať oklamať. Sú to iba šaty! Tu nepôsobí kresťanstvo alebo Evanjelium, je to iba karneval,“ povedal Hollerich doslova.
Ignoruje kardinál Hollerich náuku Cirkvi?
Ignoruje kardinál Hollerich náuku Cirkvi v otázke vysviacky žien? V interview pre nemeckú KNA sa tento jezuita hovoril v súvislosti so spornou „synodálnou cestou“ v Nemecku o „veľmi dôležitých otázkach“! Na otázku, čo je najdôležitejšie kardinál povedal:
„Je to otázka postavenia žien v Cirkvi. Nehovorím, že sa musia stať kňazkami, to celkom jednoducho neviem. Ale som tomu otvorený. No je jasné, že súčasná situácia nie je dostačujúca. Musíme vidieť a uvedomiť si, že ženy majú právo vyjadrovať sa k rozhodnutiam v Cirkvi.“
Faktom je, že otázka vysviacky žien bola definitívne rozhodnutá a ostatnými pápežmi jasne potvrdená. Pápež Ján Pavol II. a apoštolskej konštitúcii „Ordinatio sacerdotalis“ jasne vyhlásil, že Cirkev nemá nijakú moc svätiť ženy. Veriacich vyzval, aby sa všetci definitívne držali tohto rozhodnutia. A viackrát to potvrdil aj pápež František.

Kardinál Woelki varuje pred vznikom nemeckej cirkvi

„Najhorším výsledkom synodálnej cesty“ by bolo, keby viedla k rozkolu – von z communia všeobecnej Cirkvi!“
Kolín, 17.9.2020 (kath.net/pek/red) 026 714 – Pre kardinála Rainera Máriu Woelkiho, kolínskeho arcibiskupa, by bolo najhorším výsledkom „synodálnej cesty“ , keby „viedla k rozkolu – von z Cirkvi, z communia všeobecnej Cirkvi“:
„Tým by vzniklo niečo ako nemecká národná cirkev,.“ povedal kardinál Woelki v interview pre nemeckú katolícku agentúru KNA. Najlepším výsledkom by pre mňa bolo, keby sa nám podarilo začať skutočnú reformu, ktorá je v každom prípade potrebná.“ Kardinál sa takto vyjadril k nedávnym regionálnym konferenciám „synodálnej cesty“, na ktorých sa zúčastnil.
V zásade sa ukázalo ako hodnotné diskutovať v malých kruhoch: „To pozitívne ovplyvnilo klímu rozhovorov a bolo možné lepšie sa počúvať a lepšie oceniť argument partnera. To bol potešiteľný rozdiel voči synodálnemu zhromaždeniu. Sú tam však body, s ktorými nemôžem súhlasiť. Napríklad otázka vysviacky žien je diskusiou, ktorá nevedie k cieľu. Táto otázka bola definitívne a najvyššou autoritou pápežov rozhodnutá. Nechápem cieľ tejto diskusie.“ „Treba pritom vidieť, že Boh je vždy väčší, ako ľudské želania a predstavy. Niekedy nám nie je zjavenie okamžite jasné. Viera znamená pre mňa napriek všetkému dôverovať, že Boh je spravodlivý – aj keď sa to v jednotlivých otázkach môjmu chápaniu celkom nezjavuje. Takže musíme akceptovať, že Cirkev je v tejto otázke viazaná Ježišovou vôľou, ktorá sa nám zjavuje v Písme a Tradícii. Povolal si medzi Dvanástich výlučne tých, ktorých povolať chcel – slobodne a nezávisle. A to boli dvanásti apoštoli a medzi nimi neboli ženy.“
Zásadnú požiadavku hnutia žien „Mária 2.0“ za dôstojnosť ženy a proti zneužívaniu moci duchovnými kardinál Woelki zdieľa. Riešenie oboch však nespočíva v kňazstve ženy. Vzhľadom na akciu „Slávenie pokrmu“ pred kolínskym dómom, kardinál hovorí:
„Je dobré, keď sa ľudia stretnú, aby si posedeli a spolu jedli a pili. No taká akcia nesmie vzbudzovať dojem, že sa tu slávi Eucharistia! Slávenie Eucharistie kňazom, ktorý pritom koná na základe sviatosti vysviacky na mieste Krista, jasne ukazuje, že Eucharistia je Boží dar pre nás, ktorý si nemôžeme sami dávať. Preto takéto inscenácie, ktoré majú sklon pôsobiť zmätenie, mi rozhodne robia starosti.“ „Musí ísť o to, aby sme ľudí znova voviedli do priateľstva s Kristom. A keď ide o reformy Cirkvi, môže vždy ísť iba o nové objavovanie zbližovania sa s Kristom a jeho Evanjeliom ako jednotlivci tak ako spoločenstvo, ako Cirkev.“

Kardinál Woelki ráta s odporom proti reformám

Kolín, 12.09.2020 (KAP/KNA) 026 713 – Kolínsky kardinál Rainer Mária Woelki počíta s odporom voči reformným krokom v jeho arcidiecéze:
„Je úplne jedno, ako sa k tomu postavím – pri mnohých očakávaniach nebude iba potlesk,“ povedal kardinál
v nedeľu pre portál domradio.de. „Už na začiatku reformného procesu Pastoračná cesta budúcnosti bolo jasné, že to nebude prechádzka sadom.“
Pre nedostatok kňazov a klesanie počtu veriacich v cirkvi musí nemecká diecéza s najväčším počtom veriacich reformovať svoju štruktúru. Z doterajších 180 oblastí pastorácie s 500 farnosťami sa má do roku 2030 stať 50-60 veľkofarností s viacerými farnosťami. V priebehu budúceho roka centrálne diecézne grémium predloží prvé návrhy na nové hranice pastoračných oblastí, ako povedal generálny vikár Markus Hofmann. Plány sa prediskutujú a prípadne prepracujú.
Kardinál Woelki označuje reformný proces od r. 2015 stále znova ako duchovnú cestu so sústredením sa na obnovenie viery v centre. V Kolínskej arcidiecéze žije 1,9 milióna katolíkov Nemecka.

Kardinál Ruini: Vplyv katolíkov na politiku už len malý

„Nielen v Taliansku prežívame kultúrnu a politickú diasporu.“

Rím, 18.9.2020 (kath.net/KAP) 026 712 – Taliansky kardinál Camillo Ruini (89) s poľutovaním konštatoval miznúci vplyv katolíkov na politiku vo svojej domovine. Kardinál Ruini viedol Biskupskú konferenciu Talianska v r. 1991 až 2007 a bol aj vikárom Rímskej diecézy.
„Váha tohto vplyvu sa v porovnaní s minulosťou zredukovala na minimum,“ povedal pre nové vydanie časopisu „Tempi“. „Katolíckej cirkvi sa v minulých desaťročiach nezriedka darilo presadiť sa v zákonodarných otázkach, dnes má, ako sa zdá, už sotva nejaký vplyv. Nielen v Taliansku prežívame kultúrnu a politickú diasporu. Bude ťažké na tom krátkodobo niečo zmeniť.“
Najdôležitejší dôvod miznúceho významu katolicizmu vidí kardinál Ruini v rozkole veriacich: „Idea hľadieť na cirkevnú hierarchiu a na laikov oddelene viedla podstatnej strate významného vplyvu cirkvi.“ Kardinál dodal, že medzitým už pozoruje síce istú „zmenu myslenia“ v tomto bode, no bude trvať dlho, kým sa napravia zásadné chyby.

Kardinál Marx: Kniha o NOVEJ EPOCHE v Cirkvi a teológii

Nová kniha kardinála Marxa ani jediný raz nespomína kríž
Mníchov, 11.9.2020 (LifeSiteNews) 026 711 – Kardinál Reinhard Marx, býv. predseda Biskupskej konferencie Nemecka, vydal novú knihu Sloboda – ktorá ani jediný raz nespomína Kristov kríž! Prof. Dr. Manfred Spieker, expert na katolícku sociálnu náuku Cirkvi uverejnil recenziu:
Nie je ľahké posúdiť knihu s iba 175 stránkami na takú rozsiahlu tému. Reinhard Marx chce obnoviť jazyk viery v súvislosti so slobodou. Jeho biskupské heslo, „Kde je Pánov Duch, tam je sloboda“ (2 Kor, 3,17) by bolo vhodným začiatkom, ako aj pasáž z Galaťanov, podľa ktorej vo vzťahu človeka s Bohom je Boh tým, kto koná, kto nás oslobodzuje pre slobodu.
V prvej časti Marx ponúka zásadné úvahy o slobode a úlohe Cirkvi v histórii moderny, čo sa interpretuje ako história slobody. V druhej časti sa pokúša legitimizovať „synodálnu cestu“ cirkvi v Nemecku. Medzi oboma časťami niet jasného spojiva. Marx sa chce dostať k „základom slobody“ a začína príbehom exodu v Starom zákone. Je to príbeh oslobodenia, ale aj strachu zo slobody. Skutočne dobrý život, ktorý zodpovedá našej predstave šťastia a úspechu, nemožno po chopiť bez bez slobody. Táto sloboda má dve stránky, slobodu od niečoho a slobodu pre niečo. Kniha Exodus nie je iba o oslobodení z otroctva, ale aj o novej zmluve. Iba v novej zmluve sa sloboda zdokonalí a to “ definitívne v láske, najhlbšom ľudskom zväzku“. Táto sloboda „nachádza svoj cieľ v láske“ a je vedúcou líniou knihy. Ale nezdá sa, že Marx našiel pokoj systematickou úvahou o tejto idey. Stále sa opakujúce citáty od Kanta po Habermasa, od Adama Smitha po Paula Kirchhofa, sa zdajú byť umelé. Navyše odvolanie sa na sociálnu náuku Cirkvi ako výrazu sociálnej lásky z kresťanskej viery ako aj obmedzenia slobody zostávajú na dosť nízkej úrovni od biskupa, ktorý ako profesor prednášal kresťanskú sociálnu náuku. Citáty z encykliky Deus caritas est a Caritas in veritate od Benedikta XVI. sa ani neobjavia. Pritom Deus caritas est zvlášť ukazuje spoločenský rozmer lásky.
Viaceré kritické poznámky o úlohe Cirkvi v histórii moderny sú v zmysle cirkevného historika Huberta Wolfa. Cirkev bola schopná rozoznávať osobnú slobodu v otázkach filozofie a viery očividne iba ako „stratu moci a preto musela proti tomu bojovať“. Bolo veľkou tragédiou, že história slobody a história kresťanstva a Cirkvi boli od seba vzdialené a niekedy sú až dodnes. Cirkev, „ktorá zostáva v čiste negatívnom pohľade na modernú dobu a sníva o zidealizovanej minulosti, kedy sa pravda kresťanstva mohla interpretovať niekoľkými a ukladať celému ľudu je zastaralá a preto sa pred ňou treba chrániť“ … Ako udivujúca slepota sa pre sociálneho etika javí Marxovo tvrdenie, že Cirkev „naozaj stála za slobodou, ale iba za slobodou Cirkvi a menej za slobodou ľudu“. Iba Druhý vatikánsky koncil „otvoril nové perspektívy“.
Za čím stál teda pápež Lev XIII. keď v encyklike Rerum novarum (1891) hovoril o slobode združovania pre robotníkov a o ľudskom správaní voči nim? Alebo cirkev Poľska, ktorá za komunizmu pod vedením kardinála Štefana Wyszyńského a pomocného krakovského biskupa Karola Wojtyłu sa zastávala slobody všetkých Poliakov dokonca už pred koncilom? Karol Wojtyła neskôr odvážne pokračoval v boji za slobodu a ľudské práva ako pápež Ján Pavol II. na svojich cestách k vojenským diktatúram v Južnej Amerike a Ázii. Koncil neurobil Cirkev imúnnou voči pokušeniu niekedy sa viac zamerať na vlastnú slobodu ako na slobodu národov, ako ukázala ostpolitika kardinál Casaroliho, ktorú Ján Pavol II. rýchlo ukončil po nástupe do úradu v r. 1978.
Tiež tvrdenie, že zostalo „otvorenou otázkou“ v teológii do koncilu „ako možno históriu ľudstva a tak aj históriu slobody prepojiť s históriou Božieho kráľovstva“ hovorí viac o autorovi ako o histórii teológie. Vzťah medzi Civitas Dei a Civitas Terrena je trvalou črtou teológie nielen Augustínovho diela De civitate Dei. A koncil nepodal konečnú odpoveď ani na jedno. Takže Marxove varovania pred „depolitizáciou viery“ ako aj pred „sakralizáciou a spolitizovaním náboženstva“ sú oprávnené – ale otázka „vzťahu reálnej histórie a hlásania Božieho kráľovstva“ zostane otvorená do konca dní.
V druhej časti sa Marx pokúša prezentovať „synodálnu cestu“ ako riešenie problémov Cirkvi. Cirkev, ktorá je „v službe slobody“ musí interpretovať „znamenia doby vo svetle Evanjelia“. „Znamenia doby“ sú locus theologicus, o ktorom sa stále ešte neuvažuje systematicky. Túto systematickú úvahu však Marx neposkytuje. Zdá sa, že si ani nie je vedomý problémov, aké vznikajú, keď sa „znamenia doby“ stanú „locus theologicus“ – teda teologickým prameňom znalostí popri Svätom písme a Tradícii Cirkvi. Kto by mal určiť tie „znamenia doby“? Podľa akých kritérií? S Petrom Hünermannom, jedným z protagonistov teológie „znamení doby“ by Marx bol mohol zistiť, že niet kritérií na určenie „znamení doby“. Ak „znameniam doby“ dodáme dogmatický rovinu popri Písme a Tradícii, dogmatika je ponechaná na úsudok historika, žurnalistu, alebo na prieskum verejnej mienky. Je ťažké predstaviť si, aké „znamenia doby“ by taká teológia prijala v r. 1914, 1933, 1968 alebo 1990 či za súčasnej pandémie. Marx vynecháva všetky tieto otázky a uvádza, že „synodálna cesta“ rieši „pravé znamenia doby“ a síce „otázky moci, participácie a oddelenia moci, úlohu žien v cirkevných službách a úradoch, celibát a sexuálnu morálku“.
A nasleduje aj pokus tvrdiť, že „synodálna cesta“ je potrebná na vyšetrenie sexuálneho zneužívania v zmysle štúdie biskupskej konferencie. … Kritické námietky nemeckých biskupov a pápeža Františka proti „synodálnej ceste“ však Marx ani nespomenie. …
Niekoľko ráz však Marx zdôrazňuje: „Cirkev je na začiatku novej epochy kresťanstva a teda aj teológie“ . A varuje proti “autoritatívnemu obnoveniu Cirkvi“, pre čo znova neuvádza nijaký dôkaz – ale píše, že tomu treba zabrániť „synodálnou cestou“! „Je to vec dodania novej žiari Evanjeliu, keď hovoríme o Bohu, ktorý nás skrze Krista vovádza do pravej slobody a pravého vykúpenia“, znie posledná veta knihy.
Krásna veta! Kto by ju neprijal? Avšak v centre vykúpenia skrze Krista je kríž a vzkriesenie. Oslobodenie, ktoré míňa kríž, je pre kresťanov nemysliteľné – bez rozdielu ich vyznania. No kríž sa v Marxovej knihe nenachádza ani na jedinej stránke knihy. Akoby chcel touto knihou potvrdiť svoj prechod cez Chrámovú horu v Jeruzaleme 20. októbra 2016, keď si tam tak ako protestantský biskup Heinrich Bedford-Strohm zložil z hrude svoj kríž – vraj aby nezranili cítenie miestnych! Jeho biskupské heslo „“Kde je Pánov Duch, tam je sloboda“ zostáva platné. Ale od sv. Petra a sv. Pavla je táto sloboda spečatená krížom!
Nemecké vydanie knihy vyjde v Die Neue Ordnung, (Nový poriadok) v ďalších dňoch.

Kardinál Tagle pozitívne testovaný na covid-19

Vatikán-Manila, 12.9.2020 (kath.net/KAP) 026 710 – Kardinál Luis Antonio Tagle (63), prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, sa infikoval vírusom covid-19. Vo filipínskej Manile bol pozitívne testovaný. Vatikán to oznámil 11. septembra. Uviedol, že sa má dobre, symptómy choroby sa u neho neprejavujú. Kardinál Tagle bude na Filipínach v karanténe.
Vatikán dal medzitým otestovať všetky osoby, s ktorými bol kardinál v styku. V minulých dňoch bol okrem iného v Turíne, kde sa zúčastnil biskupskej vysviacky. Podľa Vatikánu sa 7. septembra podrobil testu v Ríme s negatívnym výsledkom.

* * * * * * *

Biskupské konferencie Európy budú zasadať online

St. Gallen, 17.09.2020 (KAP) 026 709 – Vzhľadom na krízu pandémie v Českej republike musí Rada európskych biskupských konferencií (CCEE) plenárne zasadnutie plánované na koniec septembra zmeniť na online zasadnutie. Členovia sú pozvaní zúčastniť sa cez internet 25. a 26. septembra na práci pléna, ako oznámila rada vo štvrtok vo svojom sídle vo švajčiarskom Sankt Gallene. Rakúsky arcibiskup zo Salzburgu Franz Lackner sa zúčastní na porade po prvý raz vo svojom úrade ako predseda Biskupskej konferencie Rakúska.
Plenárne zasadnutie sa tematicky zaoberá krízou pandémie. Pod názvom
„Cirkev v Európe po pandémii – perspektívy pre stvorenstvo a spoločenstvo“
sú na programe viaceré prednášky a diskusné stoly o pastoračných a spoločenských dôsledkoch a výzvach pandémie.
Vatikánsky expert pre migráciu kardinál Michael Czerny SJ prehovorí k delegátom CCEE o pastorácii migrantov v Európe. Kardinál Czerny vedie v Rímskej kúrii oddelenie „Útek a migrácia“ v Dikastériu pre celostný rozvoj človeka.
Rada CCEE – Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae – chce napomáhať spoluprácu katolíckych biskupov na kontinente. V r. 1971 založené grémium má v súčasnosti 39 členov – 33 predsedov biskupských konferencií ako aj arcibiskup Luxemburgu a arcibiskup Monackého kniežatstva, zástupca Moldavska, Cypru, zástupcovia troch katolíckych cirkví Ukrajiny a apoštolský administrátor Estónska.

USA: Druhý prípad neplatného krstu kňaza

Oklahoma, 17.9.2020 (kath.net/pl) 026 708 – Kňaz Zachary Boazman z Arcidiecézy Oklahoma City sa považoval za platne pokrsteného a vysväteného kňaza. No po tom, čo Kongregácia pre náuku viery počiatkom augusta informovala, že zmenená formulka „Krstíme ťa v mene Otca, Syna a Ducha Svätého“ je neplatná, pozrel si mladý muž video svojho krstu v inej diecéze z r. 1992. Pritom konštatoval, že sa použila neplatná formulka krstu. Tým boli aj všetky ostatné sviatosti neplatné. Ako neplatné sa ukázali aj sviatosti, ktoré od svojej vysviacky v r. 2019 udelil – medzi nimi sobáše a spovede. Okamžite sa kontaktoval s arcibiskupom a prosil o radu. Informovala o tom „Catholic News Agency“. Medzitým je už pokrstený, dostal prvé sväté prijímanie a 12. septembra ho arcibiskup Paul Coakley vysvätil za diakona a za kňaza.
V liste biskup napísal, že pre kaplána Zaka to bola „srdce drásajúca skúsenosť“, ktorú však trpezlivo zvládol. „Som si istý, že rozhodnosť kaplána Zaka slúžiť Božiemu ľudu v ňom vyvinie ešte hlbšie ocenenie daru kňazstva.“

USA: Biskup bolestne zasiahnutý vandalizmom v katedrále

Socha Najsvätejšieho Ježišovho Srdca zhodená z hlavného oltára!
El Paso, 16.9.2020 (kath.net/pl) 026 707 – V Katedrále sv. Patrika v americkom meste El Paso v Texase v utorok zrazili z podstavca sochu Najsvätejšieho Ježišovho Srdca. Socha bola masívne poškodená, hlava sa rozbila, soche sa odlomili obe ramená. Katedrála bola otvorená na modlitbu. Diecéza oznámila, že polícia podozrivého zatkla a prípad vyšetruje.
Takmer 90 rokov stará socha stála na centrálnom mieste nad hlavným oltárom a bola markantným znakom katedrály.
Biskup Mark Seitz: „Som bolestne zasiahnutý z tejto nenahraditeľnej straty, pretože viem, že takú bolesť budú cítiť aj veriaci farnosti a celá cirkev v meste El Paso. V tejto chvíli sa obraciame plní dôvery na toho, koho táto socha predstavovala a viem, že nás uteší.“
„Táto socha bola najobľúbenejšou prezentáciou Ježiša. Jeho ramená na privítanie široko roztvorené, jeho Srdce v plameni z lásky k nám. Často som sa tým obrazom inšpiroval, keď som sa pripravoval na omšu. No hocijako som smutný, že vidím sochu tak vystavenú útoku a zničenú, som súčasne vďačný, že to nebola živá osoba. Napriek tomu taká socha, zvlášť táto socha, konkretizuje osoby a spája nás s osobami a ideálmi, ktoré sú našich očiam neviditeľné. Také sochy nám odhaľujú reality, ktoré sú nám blízke, no neviditeľné.“
„Zatiaľ sa nevie nič o osobe, ktorá tento útok vykonala, ale iste to musí byť osoba, ktorá bola veľmi vnútorne rozorvaná a preto zaútočila na toto miesto pokoja nášho mesta a tento obraz Kráľa pokoja. Dúfam, že to môže byť pre toho muža podnet dostať pomoc, ktorú potrebuje. Budem sa za neho modliť.“

Rakúsko: Školský rok začali akciou „Kríže do tried“

Viedeň, 15.09.2020 (KAP) 026 706 – Na začiatku školského roka začal „Kartelový spolok stredoškolákov“ (MKV) v celom Rakúsku akciu „Kríže do tried“. Dal vyrobiť 125 jednoduchých krížov, ktoré si možno objednať.
„Kríž je podstatnou súčasťou našej kultúry, našej identity a našich hodnôt,“ vyhlásil k tomu predseda spolku mladých Wolf Steinhäusl.
Drevené krížiky požehnal viedenský pomocný biskup Stephan Turnovszky, ktorý pri pobožnosti povedal:
„Je pekné, že tieto kríže budú visieť v školských triedach, lebo kríž je znamením nádeje a vzkriesenia, znamenie spolunažívania a spoločenstva.“
Kríže vyrobili v dielni pomoci postihnutým oblasti Korneuburg – v Oberrohrbachu.
Na začiatku školského roka robí spolok prieskum medzi žiakmi aj učiteľmi o skúsenostiach s digitálnym vyučovaním počas zatvorenia škôl. Mladí členovia spolku tiež ako každý rok rozdávajú kalendáre a drobné školské potreby žiakom.
MKV je zastrešujúcou organizáciou 164 katolíckych spolkov v celom Rakúsku. Má 20 000 členov a je tak najväčším spolkom Rakúska stredoškolákov aj absolventov.

Britský biskup: „Vráťte sa naspäť na omšu!“

Portsmouth, 14.9.2020 (kath.net/pl) 026 705 – „Hovorím vám všetkým: Vráťte sa naspäť! Vráťte sa naspäť na omšu. Vráťte sa do kostola na súkromnú modlitbu! Vráťte sa, aby ste navštívili Ježiša v Najsvätejšej sviatosti! Ste srdečne vítaní – chýbali ste nám.“ Napísal to biskup Philip Egan z anglického Portsmouthu cez víkend v pastierskom liste „Vráťte sa ku mne, hovorí Pán“ svojim veriacim vzhľadom na obmedzenia kvôli pandémii.
„Keď vás pozývam na omšu, som si vedomý, že to na niektorých miestach a pre niektorých z vás – chorých a citlivých – ešte nie je možné. Uvedomujeme si aj počet nakazených, ktorý je na rôznych miestach rôzny a možno stojíme dokonca pred lokálnymi uzávermi. Bude si to vyžadovať naozaj starostlivosť, rozhľad a prispôsobenie. Mohlo by to znamenať ísť na omšu v pracovný deň namiesto v nedeľu.“
V Diecéze Portsmouth je zrušená povinná účasť na nedeľnej omši ale biskup kladie otázku:
„Nenasledujeme Ježiša, nášho Pána a Majstra nielen jednoducho z povinnosti a zvyku? Nie, my ho nasledujeme, lebo ho milujeme. My ho nasledujeme, lebo nás povolal. My ho nasledujeme, lebo je náš Záchranca – on dal za nás svoj život!“ A biskup upozorňuje:
„Pandémia nám ukázala, aký krehký je moderný život a priviedla nás k prehodnoteniu našich priorít. Priviedla nás k uvedomeniu si svojej smrteľnosti a svojho vzťahu k Bohu.“

Berlínske prenasledovanie kresťanov

Vyšetrujú majiteľku bufetu za kresťanské heslá na stene!
Berlín, 14.9.2020 (kath.net) 026 705 – Berlínska štátna prokuratúra v Berlíne začala vyšetrovanie za „štvanie národa“ proti 71-ročnej kresťanke Park Young-Aiovej za to, že vo svojom bufete „Ixthys“ vo štvrti Schöneberg zavesila na stenu o. i. citát zo Svätého písma z tretej knihy Mojžišovej. Informovala o tom evanjelická agentúra „idea“. Kresťanka tam cituje sedem veršov ako:
„Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť! … Osoby, ktoré by to urobili, budú vyhubené spomedzi svojho ľudu. (Lv 18, 22.29)
Verš je možné čítať aj z ulice. Prokuratúra nariadila prehliadku bufetu, ktorá sa aj vykonala!

Taliansko: Na ulici dobodali kňaza

Rím, 14.9.2020 (kath.net/KAP) 026 704 – Zabitie katolíckeho kňaza na ulici vyvolalo v Taliansku zhrozenie a veľkú účasť ľudí. Don Roberto Malgesini (51) bol podľa miestnych médií dobodaný od chrbta v severotalianskom meste Como. Duchovný bol známy svojou mimoriadnou angažovanosťou pre utečencov. Páchateľom je podľa prvých správ 53-ročný Tunisan, ktorý sa v krajine roky ilegálne zdržiava. Skutok sa stal asi o siedmej hodine ráno na námestí Piazza San Rocco v centre mesta Como, keď don Roberto chcel rozdeľovať raňajky pre núdznych.
Útočník je bezdomovec, ktorý kňaza poznal. Kuchynským nožom viackrát do neho bodal. Bodnutie do krku zranilo kňaza tak ťažko, že zomrel ešte na ulici.
Krvou zamazaný páchateľ sa o niekoľko sto metrov ďalej prihlásil na polícii. O motíve činu zatiaľ nie sú správy. Podľa médií trpel vraj páchateľ „psychickými problémami“. Od r. 2015 ho už viackrát vykázali z krajiny. V súčasnosti sa zdržiaval v útulku pre bezdomovcov v Come.
Mučeník lásky k blížnemu.
Biskup Oscar Cantoni reagoval zdesene: „Don Roberto pracoval vždy na prednom fronte a svoj život venoval ľuďom v núdzi. Pre chudobných bol skutočným otcom a vylial za nich dokonca aj krv. Mohli by sme ho preto nazvať mučeníkom lásky k blížnemu.“ Na utorok večer pozval biskup k modlitbe ruženca do katedrály na pamiatku mŕtveho.
Smrteľný útok na kňaza v Come vyvolal rôzne reakcie a diskusie. Bývalý minister vnútra Matteo Salvini znova kritizoval migračnú politiku vlády:
„Don Roberto bol dobodaný jedným z mnohých prisťahovalcov, ktorí sa ilegálne zdržiavajú v tejto krajine a mali by byť poslaní domov.“

Sýria: Veľká procesia so zázračnou ikonou Panny Márie

Damask, 13.09.2020 (KAP) 026 703 – Tisíce veriacich sa zúčastnili na veľkej procesii so vzácnou ikonou Panny Márie – podľa tradície od sv. Lukáša – v sýrskom meste Sednaya severne od Damasku. Ako informovala služba „Pro Oriente“ v nedeľu, procesia sa konala 7. septembra v predvečer sviatku Narodenia Panny Márie. Pravoslávny kláštor v meste Sednaya uchováva jednu z najstarších ikôn Panny Márie, ktorá sa pripisuje sv. Lukášovi. Kláštor na kopci nad mestom pochádza z čias raného kresťanstva. Písomne doložený je už z r. 547. Sednaya zostala vždy mestom s takmer výlučne kresťanským obyvateľstvom.
V procesii niesli mníšky ulicami kvetmi vyzdobenú ikonu Panny Márie a zúčastnili sa na nej aj politickí a armádni predstavitelia.

Sednaya sa považuje popri Jeruzaleme a posvätných miestach vo Svätej zemi za najdôležitejšie kresťanské pútnické miesto Blízkeho Východu.
Pred začiatkom vojny v Sýrii v r. 2011 navštívilo Sednayu za rok asi 1,5 milióna pútnikov, medzi nimi aj moslimovia. Ikona mala urobiť mnohé zázraky a existujú o nej mnohé legendy.
V roku 2014 sa islamskí milicionári pokúšali dobyť toto kresťanské mesto po tom, čo už dobyli mesto Maaloula. Ostreľovali aj mariánsky kláštor. Keď na kláštor nasmerovaná raketa v poslednej sekunde zišla z dráhy a zrútila sa na zem – považovalo sa to za „zásah zhora“!
V Sednaye a okolí sa nachádzajú viaceré významné pravoslávne kláštory ako Cherubínsky kláštor a Kláštor sv. Juraja. V Sednaye stojí aj východný pravoslávny Kláštor Mor Afrem, sídlo sýrsko-pravoslávneho patriarchu.
Islamistickí „revolucionári“ útočili aj na modlitbové miesta mimo mesta. Medzitým už renovácia najviac postihnutých kláštorov veľmi pokročila.

Nad mestom stojí 32 metrov vysoká socha Krista – najvyššia na Blízkom Východe. Socha je dielom arménskeho sochára Artuša Papojana. financoval ju Moskovský patriarchát. Pred rokom 2011 bola Sednaya aj obľúbeným miestom pre ruských pútnikov.

Caviezel: Zákaz chodiť do kostola je prenasledovanie

„Kresťania sú už prenasledovaní už aj teraz pre svoju vieru… A nemusíme ísť ďalej ako do USA , kde nesmieš chodiť už ani do kostola.“
USA, 11.9.2020 (LifeSiteNews) 026 702 – Svetoznámy herec Jim Caviezel, predstaviteľ Ježiša vo filme Mela Gibsona Umučenie Krista, hovorí, že kresťania v USA sú prenasledovaní, keď majú zakázané chodiť do kostola pre pandémiu. Caviezel to povedal v interview k novému filmu Infidel pre Breitbart News Daily .
„Kresťania sú prenasledovaní pre vieru, či už je to v Iráne alebo v Číne, ale aj v USA kde nesmieš chodiť do kostola. Veď sú tu neporušiteľné práva – na život, slobodu a šťastnú existenciu. Prečo nesmiem chodiť do kostola? Moja postava v novom filme Infidel je zbavená svojich práv. A ty si Američan. Stojíš tu a ja ti hovorím: Prečo by si mal ísť na ten film? Čo sa tam deje? Zhrňme si to: Nastúpiš do lietadla. Vidíš veľa ľudí. Majú rúška. Sedia tesne vedľa seba. Ale covid-19 sa z nejakého dôvodu nešíri. Je taký drobnučký. Ale keď ideš do kostola, tak covid-19 je tam všade! To je rozprávka pre deti. O tomto sa teraz často rozprávame. Médiá už nereprezentujú mnoho Američanov, lebo len niekoľkých to ešte zaujíma. Ale väčšina z nás im už nedôveruje. … Dovoľte mi citovať Ježiša: „Ak som zle hovoril, povedz, čo je zlé. Ak nie, prečo ma biješ?“
„V novom filme hlavná postava stojí za tým, v čo verí. A to dnes v našej kultúre chýba. Koreňom problému je, že ľudia tak strašne chcú byť obľúbení. V dobe, keď som prišiel do tohto priemyslu, som videl, že keď ľudia čítajú nejakú knihu, tak sa iní pristavia a pýtajú sa: „Čo to čítate?“ a komunikovali spolu, vymenili si adresy. Teraz to však už tak nie je! Pri hlavách majú telefóny. Ich zaujíma iba „Koľko ľudí ma nasleduje?“ Tak strašne chcú byť obľúbení, že sú úplne zle informovaní o viere, o tom, čo hovoril Ježiš, o tom, čo láska skutočne je.“
„Áno, svetu sa môžeš páčiť. Ale chceš sa páčiť mnohým, alebo byť milovaný najmä jednou osobou? Nemusíš byť komunista či nacista, aby sa ti odňala sloboda. Ty sám sa jej vzdávaš.“
Caviezel zdôraznil svoje hlboké katolícke posolstvo aj v prednáške na Univerzite Notre Dame. Študentom, ktorí sa nechceli zastávať nenarodených, povedal, že by sa „nezastávali ani židov v nacistickom Nemecku“. „Nezastávali by ste sa ani otrokov a iste by ste sa nehlásili ani k Ježišovi!“ Na konci interview Caviezel spomenul pokračovanie filmu Umučenie Krista: „Mel Gibson mi poslal ďalšiu časť, ktorá sa chystá. Titul je Umučenie Krista – Vzkriesenie. A bude to najväčší film v dejinách sveta!“

Arcibiskup Georg Gänswein bol v nemocnici

Rím, 17.9.2020 (kath.net/KAP) 026 701 – Arcibiskup Georg Gänswein (64) bol vo štvrtok po niekoľkých dňoch prepustený z nemocnice v Ríme. Potvrdili to ľudia z jeho okolia pre Kathpress. Osobný sekretár Benedikta XVI. sa podrobil viacerým vyšetreniam. Niektoré správy hovoria jeho vážnych problémoch s obličkami.

Malta: Polícia pridala dúhu k heslu „Domine, dirige nos“!

Floriana, 11.9.2020 (LifeSiteNews) 026 700 – Policajné zložky prevažne katolíckej Malty pridali dúhu do svojho emblému v septembri na zdôraznenie mesiaca LGBTI – „Pride“. Umiestnili ju napravo od insígnií, ktoré majú latinské heslo: “Domine, dirige nos,” – (Pane veď nás). Polícia uverejnila tento emblém na Facebooku s vysvetlením: „Polícia podporuje mesiac Pride na Malte.“
„Zgejovanie“ maltskej polície nie je prekvapujúce, lebo keď ide o homosexualitu stredomorský ostrov kráča už od r. 2016 cestami aj iných katolíckych krajín ako Írsko a prijíma zákony priamo odporujúce katolíckej viere a ich nedodržiavanie trestá až do 5 mesiacov väzenia.
V júli uzákonila Malta homosexuálne „manželstvo“ a manžela a manželka na hradila výrazmi bez rodu a otec a matka sú rodič 1 a rodič 2. Navyše pred dvomi mesiacmi dokonca aj maltský arcibiskup Charles Scicluna kritizoval ako „propagandu“ inzerát skupiny „Maltézski katolíci spojení pre vieru“, lebo bránili manželstvo a odsúdili zväzky rovnakých pohlaví ako neprirodzené!
Arcibiskup Scicluna je bývalý vedúci vatikánskej komisie pre sexuálne zneužívanie a v arcidiecéze podporuje aj „Drachma LGBTI“ – skupinu presadzujúcu, aby Katolícka cirkev uznala homosexuálne „manželstvo“ a ich adopciu detí. V roku 2014 tento rodák z Toronta predsedal sláveniu Eucharistie zorganizovanému touto skupinou a omša bola venovaná „ukončeniu homofóbie“.
Arcidiecéza informovala o skupine „Drachma LGBTI“ prezentujúc arcibiskupa Sciclunu s novou pro-homosexuálnou knihou „Naše deti“. „Táto kniha je nástrojom na pomoc LBGTI rodičom s deťmi,“ ako vyhlásil arcibiskup. No napriek kapitulácii pred homosexualitou Malta zostáva jedna z mála krajín, kde je dieťa zákonom chránené v tele matky. No aj tam pozorovať úsilie o uzákonenie potratov intenzívnym tlakom médií ako aj maltských členov Európskeho parlamentu. Na krajinu sa v tomto útočí podobne ako na Írsko, Argentínu a Gibraltar.

Aténsky arcibiskup: Turecko manipuluje utečencami

Atény, 11.9.2020 (kath.net/KAP) 026 699 – Po ničivom požiari v utečeneckom tábore Moria ubezpečil aténsky arcibiskup, metropolita Hieronymos II., grécku vládu podporou pravoslávnej cirkvi. Cirkevné zaradenia sú k dispozícii pre všetky potreby, ako zdôraznila hlava gréckej cirkvi podľa pološtátnej agentúry Ana-mpa. Hieronymos II. však súčasne obvinil Turecko zo zneužívania zúfalej situácie utečencov: „Postup Ankary uráža náboženské cítenie kresťanstva a najmä pravoslávnych. EÚ musí konečne plniť svoju povinnosť a účinne zabezpečiť svoje východné hranice a síce s rešpektovaním dôstojnosti každého človeka.“ Grécko obviňuje Turecko, že znova cielene posiela utečencov cez hranice. Kríza utečencov aj tak ešte zostruje napätia medzi oboma krajinami v spore o morské hranice a ťažbu prírodných zdrojov v Stredozemnom mori.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi. Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách. Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)
K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom. Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje. Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu. Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude. Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci. Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo. Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)
Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …
SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi. Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov. Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.
Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *