Mučeníci Anglicka

Sv. Ján Fischer

Bol vynikajúcim študentom na univerzite v Cambridge, neskôr sa tam stal profesorom a kancelárom. Jeho kolegom bol Erasmus Rotterdamský, stal sa kňazom, navštevoval chorých a chudobných, bol obľúbený ako láskavý duchovný správca, jeden z najvýznamnejších humanistov a spisovateľov. V 35 rokoch sa stal v r. 1504 biskupom v Rochestri a v r. 1521 obhajoval katolícku cirkev proti Luterovmu učeniu spoločne s kráľom Henrichom VIII.
V 48 rokoch sa naučil po grécky a v 51 rokoch hebrejsky. Na univerzite založil katedru týchto jazykov. Patril k intelektuálnej špičke v Anglicku. Keď kráľ Henrich VIII. žiadal rozvod prvého neplodného manželstva, postavil sa proti kráľovi, ktorý sa vyhlásil hlavou novej (anglikánskej) cirkvi a žiadal v r. 1534 po duchovných a úradníkoch prísahu vernosti (supremát = najvyššia, supremačná prísaha). Nepodpísanie prísahy bolo považované za velezradu. Biskup odmietol a bol uväznený.
Pápež Klement VII. mu chcel pomôcť a menoval ho v r. 1534 kardinálom a túto hodnosť potvrdil aj následný pápež Pavol III. Kráľ sa rozzúril a povedal, že sa postará o to, aby si nemal kam dať kardinálsky klobúk a dal ho popraviť mečom.
Zomrel 22.6.1535 v Londýne a je pochovaný v kostole v Towere. Za 14 dní (6.7.) bol popravený jeho priateľ sv. Tomáš Morus (More). Po ich smrti Erasmus Rotterdamský o nich povedal: „Boli to najmúdrejší a najsvätejší muži, akých kedy Anglicko malo.“ 19.5.1935 ich svätorečil pápež Pius XI., v cirkevnom kalendári majú spoločný sviatok 22. jún.

Sv. Tomáš More

Bol syn londýnskeho sudcu Jána Mora. Priateľ sv. Jána Fischera a Erazma Rotterdamského. V 13 rokoch sa stal pážaťom arcibiskupa Johna Mortona a ten ho poslal na štúdiá v Oxforde a v Londýne. Bol veľmi veselý a priateľský. Patril k intelektuálnej špičke v Anglicku.
Oženil sa s Janou Coltovou a mali 3 dcéry Margaret (Margaret Roperová), Alžbetu (Elisabeth Dauncyová), Cecíliu (Cecily Heronová) a syna Jána (John). Po štúdiách sa stal zástupcom londýnskeho šerifa (šerif bol najvyšším správnym úradníkom, ktorý dbal na dodržiavanie práva) a poradcom panovníka. Kráľ ho neskôr menoval lordom kancelárom. Stal sa advokátom a od roku 1504 poslancom v parlamente.
Napísal knihu Utópie, kde popísal myšlienky o vedení štátu a politike. V Londýne založil charitnú službu pre chudobných. Po smrti manželky Jany sa oženil druhýkrát a vzal si o 7 rokov staršiu Alicu Middletonovú. Stal sa diplomatom vo Francúzsku a prispel k uzavretiu mieru medzi kráľom Francúzska Františkom I. a cisárom Karolom V. Pôvodne podporoval kráľa Henricha VIII. v rozvode prvého manželstva, ale odstúpil 16. 5.1532 z úradu, keď sa kráľ vyhlásil hlavou novej (anglikánskej) cirkvi. V r. 1534 požadoval Henrich VIII. po úradníkoch a duchovných prísahu vernosti (Act of Supermacy – supremát = najvyššia, supremačná prísaha), nepodpísanie tejto prísahy bolo považované za velezradu.
Tomáš bol uväznený v Londýnskej veži Toweru, kde mu bolo klamlivo oznámené, že prísahu podpísal aj jeho priateľ Ján Fischer. Neveril tomu a boli mu zakázané návštevy rodiny. V žalári napísal báseň O humore (Dopraj mi chuť do jedla Pane). Bol odsúdený za velezradu a popravený mečom. Jeho hlava bola vystavená mesiac na londýnskom moste (London Bridge), odkiaľ bola odstránená za peniaze jeho dcéry Margaret. Beatifikovaný bol pápežom Levom XIII. v roku 1886. Kanonizovaný pápežom Piom XI.

Zdroj: Modlitba.sk, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *