4. adventná A

Pán prehovoril k Achazovi: „Žiadaj znamenie od Pána, svojho Boha.
Žiadaj ho, či v hĺbkach podsvetia, alebo hore na výsostiach.“ Achaz však povedal: „Nebudem žiadať, nebudem pokúšať Pána.“
Viď Iz 7,10-14

 

Na judského kráľa Achaza sa chystá zaútočiť efraimský (resp. izraelský) kráľ Peqach a aramejský (damašský) kráľ Rasin (viď Iz 7,1-2). Prostredníctvom proroka Izaiáša ho Boh uisťuje o svojej pomoci a o záchrane (viď Iz 7,3-9). Achaz však tento prísľub odmieta a trvá na svojich plánoch – na spojenectve s Asýrskym kráľom. Do tejto situácie sa opäť ozýva Izaiáš s Božím posolstvom a ponúka Achazovi znamenie. Achaz však Božie znamenie zo zdanlivo zbožných pohnútok odmieta. Problém však nie je v tom, že by Achaz odmietol iba nejaké znamenie. Achaz odmieta samého Boha a jeho vôľu. Miesto toho sa tvrdošijne pridŕža svojich predstáv. Kráľ Achaz za svojho panovania zbabral, čo sa dalo (viď 2 Král 16; 2 Krn 28). Biblickí autori sa o ňom vyjadrujú, že „nerobil, čo sa páči Pánovi, jeho Bohu“ (2 Král 16,2; 2 Krn 28,1). Okrem toho ani aliancia s Asýrčanmi nezabezpečila judskému kráľovstvu trvalý mier a blahobyt, ale ríša o nejakú dobu podľahla tomu, čím jej prorok hrozil (porov. Iz 7,18-25).
Znamenie, ktoré prisľúbil Izaiáš Achazovi, je vrcholom všetkých znamení. Je skutočnosťou, na ktorú sú zamerané všetky doterajšie znamenia. A táto skutočnosť sa už naplnila. Kristus je Emanuel, Boh prítomný uprostred svojho ľudu. Môže byť ešte niečo viac? Paradox je, že keď znamenia došli svojho naplnenia a prestali byť potrebné, človek zmenil muziku a začal sa ich vehementne dožadovať (viď Mt 11,16-19 a tiež Mt 12,38; Mt 16,1-4; Mt 24,1-3), aby zas nemusel prijať Toho, na koho všetky znamenia ukazujú. Aj dnes sú znamenia „in“. Pompézne oslavy, vianočné symboly, zvyky a tradície – všetko sú znamenia rôzneho druhu. Kde je ale Ten, na ktorého ukazujú? Nehráme v podstate tú istú hru ako kráľ Achaz?

 

BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna
FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *