Život Cirkvi vo svete 40/2018

Obsah

Arcibiskup Ján Sokol slávi ďakovnú svätú omšu

Pápež František otvoril Synodu biskupov o mladých

Prvý deň synody o strate dôvery v Cirkev

Poľsko: Rehoľa platí veľké odškodné za zneužívanie

Kardinál: Úcta k manželstvu aj cit pre iné formy

Kardinál Müller potvrdil, že pápež šetrenie zastavil

Kardinál Cupich vyhodil farára, ktorý spálil dúhovú vlajku

Po odchode biskupa vyšetruje diecézu prokuratúra

Írsky biskup Treanor prezidentom „Iustitia et Pax“

Kanada: Muž kopol na ulici do ochrankyne života

Fínsko: Minister po vigílii odolal odvolávaniu

Hlavné rozdiely medzi kresťanstvom a islamom

Vatikán sa zaviazal na OSN k boju proti zneužívaniu

Británia: Katolíci vylúčení z následníctva na tróne

Biskup ku Dňu nemeckej jednoty: Ešte sú mnohé rany

Začína sa Synoda biskupov o mladých

Pápež František: Hovoríte s vaším anjelom?

Hovorca obetí zneužívania: Bilancia pápeža „katastrofálna“

Čo sa ešte smie hovoriť???

Rakúsko: Biskupská konferencia podporuje potraty?

Mexiko: Jezuitská univerzita propaguje potraty!

Cirkevný právnik: Zneužívateľov exkomunikovať

USA – Arcibiskup: ‚Náš ľud verí v Boha, ale nie v nás’

USA: Laici ohlasujú vyšetrenie všetkých kardinálov!

Írsko: Subkultúra gejov v seminári trpená hierarchiou?

Bývalý kardinál McCarrick v kapucínskom kláštore

Taliansko ruší rodiča 1 a 2 a vracia otca a matku

Vy nemusíte nosiť šatku!

Nemecký biskup: Predkoncilových klerikálov nesvätím!

Čína: Kto bude rozhodovať o menovaní biskupov?

Benedikt XVI.: Jediná pravá revolúcia

Synoda o nezamestnanosti, migrácii, zneužívaní, strate dôvery

Kardinál J. Tomko: Synoda biskupov – „Cirkev a mladí“

Kardinál karhá arcibiskupa za kritiku I L synody

USA: Teológ viní pápeža z manipulácie synody

USA: Piata diecéza zaviedla modlitbu k sv. Michalovi

Kolín a mešita: „Zlý príklad nezdareného spolužitia“

Pravoslávie: Alexandria a Poľsko zmierlivo o Ukrajine

Pápež vyzýva k modlitbe ruženca proti diablovi

Čile: ‚Hlas srdca nepotrebuje vysvetlenie’

Bono venoval pieseň aj ‚priateľovi’ McCarrickovi

USA: Kňaz bol sám obeťou sexuálneho útoku

Miss Peru 2014: Som striktne proti potratu

Steinmeier: Kriticky k prenatálnej diagnostike

Čínski biskupi dostali povolenie cestovať do Ríma

Naša príloha
Každý z nás je povolaný byť misionárom! (Kázeň z Medžugoria)

Anjeli strážni vedú duše do očistca. Povzbudzujú nás, aby sme sa modlili za trpiace duše a hovoria týmto dušiam, kto z ľudí plní túto dobročinnú úlohu. Život ctihodnej Agnesy od Ježiša bol plný komunikácie so svätými anjelmi. Vidíme, ako títo verní priatelia orodujú za svojich zverencov a v súžení im prinášajú osvieženie, po ktorom túžia. Vedú ich do neba v majestátnej procesii, keď sa končí čas odpykávania.“ (O. Henri Faure, SM)

Venujme modlitbu archanjelom za seba i za drahých zosnulých:
Svätý Michal, svätý Gabriel, svätý Rafael, chráňte nás! Pomáhajte nám spolu so svojimi anjelmi. Pomáhajte nám a modlite sa za nás. Amen.

Modlitba Svätého Otca Františka za synodu o mladých

Pane Ježišu, tvoja Cirkev kráčajúca k synode upriamuje svoju pozornosť na všetkých mladých sveta. Prosíme ťa, aby odvážne vzali do rúk svoj život, aby hľadali to najkrajšie a najhlbšie a neustále si uchovávali slobodné srdce.
Pomáhaj im, aby sprevádzaní múdrymi a veľkodušnými sprievodcami odpovedali na povolanie, ktoré dávaš každému z nich, aby mohli uskutočniť svoj životný plán a naplniť túžbu po šťastí.
Udržuj ich srdce otvorené pre veľké sny, a daj, aby boli pozorní na dobro svojich blížnych. Nech sú aj oni pod krížom ako milovaný učeník, aby mohli prijať Máriu za Matku, ako dar od teba. Nech sú svedkami tvojho vzkriesenia a nech ťa dokážu spoznať živého po svojom boku, aby radostne ohlasovali, že Ty si Pán. Amen.

Arcibiskup Ján Sokol slávi ďakovnú svätú omšu

Trnava, 3.10.2018 (TK KBS) 022 997 – Emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol sa dožíva 9. októbra životného jubilea – 85 rokov. Zároveň si 12. júna tohto roku pripomenul aj 30. výročie biskupskej konsekrácie. Za dary života a biskupskej služby bude ďakovať Pánu Bohu slávením svätej omše v sobotu 13. októbra 2018 o 10.30 h. v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave.
Emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol na ďakovnú svätú omšu srdečne pozýva všetkých bratov v biskupskej a kňazskej službe, osoby zasväteného života, priateľov, známych, veriacich a všetkých ľudí dobrej vôle.
„Ak Vám to povinnosti dovolia, poteší ma spolu s Vami ďakovať za tieto dary,“ odkázal cez Tlačové oddelenie Arcibiskupského úradu v Trnave všetkým pozvaným a ľuďom dobrej vôle emeritný trnavský arcibiskup. – abu, tt, ml –

* * * * * * *

Pápež František otvoril Synodu biskupov o mladých

Vatikán, 3.10.2018 (RV) 022 996 – Svätý Otec František v stredu 3. októbra svätou omšou o 10. hodine na Námestí sv. Petra slávnostne otvoril 15. riadne generálne zhromaždenie Synody biskupov s témou: „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Je to už tretia biskupská synoda za jeho pontifikátu.

Viac na: https://www.vaticannews.va/sk.html

Prvý deň synody o strate dôvery v Cirkev

Vatikán, 04.10.2018 (KAP) 022 995 – Na prvom zasadnutí Synody biskupov o mládeži vo Vatikán sa hovorilo o strate dôvery v Cirkev. Témou boli aj prosby o odpustenie v tých prípadoch, v ktorých Cirkev „nezvládla požiadavky svojho poslania vo všetkých oblastiach“, ako povedal nový vedúci Dikastéria pre médiá, Paolo Ruffini, vo štvrtok v Tlačovej kancelárii Vatikánu. To zahrňuje aj prípady zneužívania v Cirkvi, ako povedal na prvom brífingu synody, ktorá sa začala v stredu. Synoda má názov „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ a potrvá do 28. októbra.
V prvých 25 príspevkoch v synodálnej aule išlo podľa neho stále znova o to, aby sa mladým ľuďom v dialógu s Cirkvou úprimne načúvalo. Ďalšie témy boli, ako povedal: migrácia, vytláčanie mladých zo spoločnosti, citový život a sexualita, spiritualita, povolanie a rodina, či vzájomný vzťah generácií. Hovorilo sa aj o význame mladých ľudí pre budúcnosť.
Na synode vystúpila aj prvá mladá žena, ktorá sa chce stať rehoľníčkou. Vybraní mladí môžu mať príspevky, ale nemajú hlasovacie právo.

Mládež musí v Cirkvi viac spolurozhodovať
„Ako dôsledok škandálu zneužívania musí Katolícka cirkev nanovo premyslieť svoju prácu, svoje postupy a svoju reč o mladých ľuďoch.“ K tomu vyzval pomocný biskup z nemeckého Osnabrücku Johannes Wübbe vo štvrtok a povedal: „Obete zneužívania ako aj marginalizovaní mladiství určujú spôsob nášho konania, ak chceme naozaj stáť na ich strane“. Mnohé cirkevné zariadenia – od farností cez združenia až po biskupskú konferenciu – potrebujú „prorocký hlas mladých ľudí“, ako povedal biskup, ktorý je členom komisie pre mládež pri BKN. „No nemali by byť iba vypočutí, ale konkrétne sa na poradách a rozhodnutiach podieľať.“ –zg-

„Mladí ľudia len príliš často produktami svojej doby“

„To, čo Cirkev považuje za pravdivé, keď ide o ľudskú sexualitu, nie je nijakou prekážkou! Je to jediná pravá cesta k radosti a k neporušenosti. … Výraz LGBTIQ by sa v cirkevných dokumentoch nemal používať.“

Exkluzívne na kath.nete: príspevok arcibiskupa Charles Chaputa z Filadelfie v USA na synode biskupov o mládeži

Rím, 5.10.2018 (kath.net) 022 994

Milí bratia, pred tromi rokmi som bol zvolený do Stálej rady synody. Vtedy nás požiadali, aby sme navrhli témy na túto synodu. Moja rada bola sústrediť sa na 8. žalm. Všetci ten text poznáme: „Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril: čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?“
Kto sme my ako stvorenia? Čo znamená byť človekom? Prečo by sme si mali namýšľať, že máme špeciálnu dôstojnosť? – to všetko sú neustále otázky, ktoré sa skrývajú za všetkými našimi obavami a konfliktami. A odpoveď na to nemôžeme nájsť v ideológiách alebo spoločenských vedách, ale iba v osobe Ježiša Krista, Spasiteľa ľudí. To prirodzene znamená, že ponajprv musíme najhlbším spôsobom pochopiť, prečo vôbec musíme byť spasení.
Ak nemáme dostatok dôvery na to, aby sme bez váhania a bez ospravedlňovania každej generácii hlásali Ježiša Krista, potom je Cirkev už len ďalším obrancom etickej zbožnosti, ktorú svet nepotrebuje.
V tomto svetle som si prečítal 4. kapitolu „Instrumentum Laboris“, a odstavce 51-63, s veľkým záujmom. Kapitola veľmi dobre opisuje antropologické a kultúrne výzvy, s ktorými sú konfrontovaní naši mladí ľudia. Je to všeobecná kvalita „Instrumentum Laboris“ opisovať problémy dnešnej doby a konštatovať, že mladí ľudia potrebujú sprevádzanie, keď čelia týmto problémom. Ale myslím, že odstavec 51 by mohol viesť do omylu, keď označuje mladých ľudí ako „stráž a seizmograf každej epochy“. To sú falošné lichôtky a zastierajú stratu dôvery dospelých v pokračujúcu krásu a silu viery, ktorú sme prijali.
V skutočnosti sú mladí ľudia len príliš často produktami svojej doby, čiastočne formovaní slovami, láskou, dôverou a svedectvom svojich rodičov a učiteľov, ale aj hlbšie kultúrou, ktorá je na jednej strane veľmi príťažlivá a na druhej strane v podstate ateistická.
Starší v spoločenstve viery majú úlohu odovzdávať pravdu Evanjelia nepoškodenú kompromismi, či deformáciami z generácie na generáciu. No moja generácia vodcov v našich rodinách a v Cirkvi sa len príliš často zbavila tejto zodpovednosti a to z dôvodu kombinácie nevedomosti, zbabelosti a lenivosti, keď ide o to vzdelávať mladých ľudí v tom, aby vieru niesli do budúcnosti. Formovať mladý život je tvrdá práca vzhľadom na nepriateľskú kultúru. Kríza zneužívania klérom je práve jeden dôsledok samoľúbosti a zmätenia, ktoré sa za môjho života dostali do Cirkvi, dokonca aj u tých, ktorí sú poverení učiť a viesť. A mladiství – naši mladí ľudia – za to zaplatili.
A na záver ešte – to čo Cirkev považuje za pravdivé, keď ide o ľudskú sexualitu, nie je nijakou prekážkou! Je to jediná pravá cesta k radosti a k neporušenosti.

Neexistujú nijakí LGBTIQ katolíci

Niet nijakých katolíkov „LGBTIQ“ (lesbických, gejovských, bi-sexuálnych, trans-sexuálnych) či „heterosexuálnych katolíkov“. Akoby naša sexuálna príťažlivosť definovala, kto sme – akoby tento výpočet opisoval zanedbávané skupiny s rôznymi názormi, ale rovnoprávnou integritou v pravom kresťanskom spoločenstve. V živote Cirkvi to nikdy nebolo pravdou a ani teraz to nie je pravdou! Z toho vyplýva, že „LGBTIQ“ alebo podobné výrazy by sa v cirkevných dokumentoch nemali používať, pretože keď sa používajú, tak z toho vyplýva, že tu ide o pravé a autonómne skupiny. No Cirkev jednoducho nekategorizuje ľudí týmto spôsobom!
Vysvetlenie, prečo je katolícka sexuálna náuka pravdivá a prečo pozdvihuje našu dôstojnosť a je milosrdná, sa zdá byť podstatné v každej diskusii o antropologických problémoch. A predsa žiaľ chýba v tejto kapitole a v tomto dokumente. Dúfam, že sa to prepracovaním synodálnymi otcami bude môcť zmeniť. –zg-

Poľsko: Rehoľa platí veľké odškodné za zneužívanie

Varšava, 4.10.2018 (kath.net/KAP) 022 993 – Poľské rehoľné spoločenstvo musí kvôli zneužitiu dievčaťa kňazom zo svojich radov zaplatiť odškodné v rekordnej výške. Odvolací súd v Poznani v utorok potvrdil rozsudok, podľa ktorého Kristove spoločenstvo pre pastoráciu emigrantov musí zaplatiť odškodné vo výške v prepočte asi 233 000 eur.
Rehoľné spoločenstvo sídliace v Poznani musí dnes 24-ročnej žene okrem toho platiť doživotnú rentu vo výške 190 eur mesačne. Je to najvyššia pokuta, ktorá sa doteraz v katolíckom Poľsku uložila náboženskému zariadeniu.
Kristovo spoločenstvo podalo proti rozsudku prvej inštancie odvolanie. Argumentovalo, že nemôže byť volané na zodpovednosť kvôli zločinu jedného člena. Kňaz vtedy 13-ročné dievča sexuálne zneužíval viac ako rok. V r. 2008 ho zatkli po tom, čo sa dievča zverilo vychovávateľke. Duchovný bol odsúdený na štyri roky väzenia a koncom r. 2017 bol laicizovaný aj vylúčený z rehole. –zg-

Kardinál: Úcta k manželstvu aj cit pre iné formy

Viedeň, 4.10.2018 (kath.net/KAP) 022 992 – V diskusii okolo „manželstva pre všetkých“ sa kardinál Christoph Schönborn vyslovil za „odstránenie diskriminácie no za súčasné udržanie klasického pojmu manželstva“ a vidí v tom výzvu pre vládu.
„Výnos ústavného súdu treba rešpektovať a realizovať,“ povedal kardinál pre katolícke noviny „Wiener Kirchenzeitung“. „Očakávam však od vládnych strán svedomité preverenie – či existujú cesty realizovať to tak, aby už nebol nespravodlivý, nerovný prístup k párom a napriek tomu zostala nezameniteľnosť manželstva – v jeho dvojakej funkcii verejného sľubu a zabezpečenia ďalších generácií mužom a ženou,“ povedal kardinál v interview pre „Sonntag“.
V diskusii na túto tému je mu nápadné, že manželstvo „je očividne príťažlivé ako najvyššia forma ľudského spolužitia“. Napriek krehkosti vzťahov možno „túžbu po manželstve chápať aj ako túžbu po trvalom usporiadaní života“. „Ty si mi hodný na uzavretie zväzku na celý život – tento postoj a to slávnostné robí manželstvo aj príťažlivým. Do tej miery dokážem dobre pochopiť, že ľuďom v partnerstve rovnakých pohlaví je registrované partnerstvo príliš málo. Táto túžba po manželstve je vlastne pekným svedectvom jeho nezrovnateľnosti s ničím iným. To je zásadne niečo veľmi hlboké,“ povedal Schönborn.
„Aj keď je toto želanie veľmi pochopiteľné, predsa treba vždy hľadieť na to, že manželstvo je rozhodujúco spojené s odovzdávaním života. V manželstve ide o následnosť generácií ľudstva, v ktorom sme aj my sami. To je možné výlučne vo zväzku muža a ženy. Nielen Cirkev, ale aj rozum preto hovorí, že manželstvo má aj v právnej forme pozostávať z dvoch elementov a síce zo vzájomnej lásky s verejným vyznaním a zameraním na následníctvo generácií.“
V tejto súvislosti kardinál znova kritizoval obsah výnosu ústavného súdu o manželstve: „Súd škrtol odvolanie sa na muža a ženu, ale ponechal, že pár môže spolu plodiť deti. To zostáva protirečením,“ povedal kardinál Schönborn. V tejto súvislosti jasne varoval pred náhradným materstvom ako alternatívou pre homosexuálne páry: „S tým je spojená etická otázka nielen Cirkvi, ale mnohých ľudí. Je to zhadzovanie dôstojnosti ženy, ktorá sa zneužije za účelom splnenia túžby iných po dieťati. Aj pri darovaní spermií sú tu podobné otázky často spojené s dramatickým hľadaním vlastného pôvodu vzhľadom na biologického otca. To je skutočný etický problém.“
V diskusii o manželstve a vzťahoch sa kardinál vyslovil za väčšiu obozretnosť: „V spoločnosti je naďalej veľká túžba po modeli rodiny – otec, matka, dieťa a Cirkev sa musí toho držať. Súčasne je tu u mnohých ľudí veľká citlivosť voči každej forme zhadzovania iného typu rodiny. Zrovnoprávnenie všetkých foriem partnerstiev však nemôže uzdraviť tie mnohé rany, ktoré tu sú. Spoločnosti bude na prospech, ak sa zhodne na modeli otec, matka, dieťa a súčasne bude citlivo pristupovať k životným situáciám, ktoré také nie sú. Veď nakoniec máme všetci tú istú dôstojnosť a nikto nie je bez rán.“ … –zg-

Kardinál Müller potvrdil, že pápež šetrenie zastavil

Vatikán, 4.10.2018 (kath.net/pl) 022 991 – Agentúra „LifeSiteNews“ dostala od bývalého prefekta Kongregácie pre náuku viery, kardinála Gerharda L. Müllera, odpoveď „Áno“ na otázku, či pápež František skutočne predčasne zastavil vyšetrovanie kardinála Cormaca Murphy-O’Connora pre podozrenie zo sexuálneho zneužívania. Britského kardinála, ktorý zomrel v r. 2017, obvinila istá žena, že ju v 60. rokoch vo veku asi 13 rokov sexuálne zneužil.
Kardinál Müller, ktorý sa ako perfekt Kongregácie pre náuku viery iste priamo týmto prípadom zaoberal, pre „LifeSiteNews“ ďalej povedal, že je viazaný „na pápežské tajomstvo“, ale súčasne dodal, že na také „vyšetrovania je potrebný súhlas pápeža“.
Kardinál Müller sa podľa tejto správy stavia za obvinenie bývalého nuncia v USA Carla M. Vigana, ktorý rovnako uviedol, že František vyšetrovanie britského kardinála pre sexuálne zneužívanie zastavil.
„LifeSiteNews“ okrem toho uvádza, že Murphy-O’Connor patril do tzv. cirkevnej „Mafie St.-Gallenu“, ktorá v konkláve 2005 aj 2013 lobovala za zvolenie kardinála Jorge Bergoglia za pápeža. Britský kardinál dokonca sám vo svojich Memoároch vyrozprával, že pápež František mu v júli 2013 pri prvom riadnom stretnutí po konkláve povedal: „Ty si na vine!“ –zg-

Kardinál Cupich vyhodil farára, ktorý spálil dúhovú vlajku

Chicago, 4.10.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 990 – Kardinál Blase Cupich, arcibiskup Chicaga, prepustil farára Paula Kalchika (foto). Farár Kalchik predtým proti vôli kardinála dal spáliť dúhovú vlajku, ktorá visieva vo farskom kostole.

Farár Kalchik vlajku objavil v komore fary. Cez dúhu bol na nej pripevnený kríž a vyvesovali ju, keď sa slávili omše s organizáciou „Dignity“ (dôstojnosť), ktorá sa zasadzuje za pozitívne uznanie homosexuálnych vzťahov Cirkvou. Farár Kalchik v tom videl sprofanovanie kríža a chcel vlajku na sviatok sv. archanjelov 29. septembra spáliť ako akt pokánia. Z protestu proti vývoju v Arcidiecéze Chicago v škandáloch zneužívania a ututlávania sa mali spáliť aj karty so šekmi na dary arcidiecéze.
Kardinál Cupich Kalchikovi spálenie vlaky zakázal. Podľa výpovede farára poslal kardinál k nemu dvoch kňazov z vikariátu diecézy, ktorí mu hrozili kánonickými trestami, ak akciu uskutoční. Arcidiecéza zamietne aj jeho preloženie na faru, ktorá je bližšie k bydlisku jeho rodičov, ako sa vyhrážali. A po tretie – podľa názoru kardinála Cupicha by sa mal dať farár Kalchik psychicky vyšetriť!
Podľa správy Church Militant vlajku nakoniec farníci v neverejnej ceremónii spálili. Farár Kalchik bol pri tom a pomodlil sa modlitbu oslobodenia. Vlajka nepatrí arcidiecéze, ani kardinálovi Cupichovi, ale farnosti, bránil sa farár pre noviny Chicago Sun-Times a povedal:
Je to súčasť propagandy, ktorá šíri posolstvo zamerané proti Cirkvi.“
Podľa správy vysielača NBC pomocný biskup Mart Bartosic z poverenia kardinála Cupicha farára Kalchika osobne vyzval, aby faru okamžite opustil! A pohrozil: „Inak zavolám políciu!“ Deň predtým sa u farára znova objavili aj spomínaní dvaja kňazi. V mene kardinála Cupicha ho vyzvali, aby faru opustil a dal sa psychicky vyšetriť.
Paul Kalchik bol ako dieťa susedom sexuálne zneužitý a ako 19-ročný seminarista sa stal obeťou sexuálneho útoku kňaza. Preto chodil v mladosti na terapie.
V liste farnosti kardinál Cupich prepustenie farára Kalchika obhajoval. „Uvedomil som si, že farár potrebuje oddychový čas, aby s pastoračnou pomocou spoznal, aké má potreby. Konal som s vedomím zodpovednosti za farára a za veriacich,“ napísal kardinál. –zg-

Po odchode biskupa vyšetruje diecézu prokuratúra

Klagenfurt, 4.10.2018 (kath.net) 022 989 – Andrea Enzingerová, ktorá dostala koncom augusta výpoveď z funkcie riaditeľky diecézneho Vzdelávacieho domu St. Georgen/Längsee a sporná dôverníčka bývalého biskupa Diecézy Gurk-Klagenfurt Aloisa Schwarza (teraz biskupa v St. Pöltene) diecézu pre výpoveď zažalovala. Informoval o tom denník „Presse“. Enzingerová dostala od Schwarza dohodu s klauzulou, že výpoveď počas sedis vacans (stolca bez biskupa) je výslovne vylúčená. Právnik diecézy však mal úplne opačný postoj.
Na pojednávaní sa sudca postaral o prekvapenie. Podľa médií oznámil, že podklady tejto kauzy odovzdá štátnej prokuratúre v Klagenfurte kvôli podozreniu zo sprenevery. Sudca vyhlásil, že takú klauzulu, ktorú koncom marca dal do dohody ešte biskup Schwarz, ešte nevidel a vyhlásil: „Taká dohoda sa snáď vyskytne za tisíc rokov iba raz!“
Enzingerová mala nielen ročný príjem 91 000 eur, ale aj služobný byt a služobné auto! Podľa diecézy sa však musí financie nad 80 000 eur schváliť správna rada, čo sa nestalo. Diecézny právnik Dr. Norbert Moser, však bol úplne opačného názoru. Povedal, že Enzingerovej funkcia nebola cirkevným úradom, čo vidno už z toho, že nebola prijatá dekrétom.
To však nie je jediná žaloba na diecézu. Muž – obeť zneužívania žaluje diakona diecézy na 89 000 eur. Vyrastal v SOS dedinke Moosburg a vypovedal, že diakon ho sexuálne zneužíval. Od cirkevnej komisie „Klasnic Kommission“ dostal už 15 000 eur. Brizantné je, že páchateľa podľa správy magazínu News vtedajší korutánsky biskup Alois Schwarz kryl. Žalobcovia chcú terajšieho biskupa v St. Pöltene povolať na súd za svedka. –zg-

Írsky biskup Treanor prezidentom „Iustitia et Pax“

Barcelona, 03.10.2018 (KAP) 022 988 – Európska konferencia komisií pre spravodlivosť a pokoj (Iustitia et Pax) si v Španielsku na výročnom zhromaždení zvolila za nového prezidenta írskeho biskupa Noëla Treanora. Oznámila to „Európska Iustitia et Pax“ v stredu. Biskup Treanor nastupuje po luxemburskom arcibiskupovi Jean-Claude Hollerichovi, ktorý zastával úrad štyri roky. Mons. Noël Treanor je diecéznym biskupom v Down-Connore v Severnom Írsku.
V centre porady komisie v dňoch 28. septembra až 1. októbra v Manrese a Barcelone bola otázky vody aj v súvislosti s cirkevnými „Dňami stvorenstva“ (1. septembra až 4. októbra).
„Ako inšpirácia poslúžila encyklika „Laudato Si“ pápeža Františka. Voda je prameňom života, je to ľudské právo a zodpovednosť pre Európu. Je to po prvý raz, že sa katolícki experti v oblasti pokoja venovali téme vody,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Na zasadnutiach sa zúčastnili aj poprední katolícki politici z celej Európy so zástupcami štátnych orgánov a odborníkmi.
Tebaldo Vinciguerra, pracovník vatikánskeho Dikastéria pre napomáhanie integrálneho ľudského rozvoja, analyzoval najnovšie vyhlásenia pápeža a Svätého stolca. V nich sa zdôrazňuje úzke spojenie prístupu k vode a života z prameňov spirituality.
V rámci workshopu zorganizovala koalícia inštitúcií pre spravodlivosť a ekológiu symbolickú akciu. Mala názov „Via Aqua“ a naplánovala sv. Františkom Assiským inšpirované prehliadky delty rieky Llobregat. Akciu realizovala Španielska komisia pre spravodlivosť a pokoj. Trasa priviedla vedúce osobnosti aj k silne znečisteným oblastiam rieky.
Rakúska Komisia „Iustitia et Pax“ postavila do centra úvah vodu v Alpách: „Nedostatok snehu pre nízky počet zrážok alebo vysoké teploty je nesmiernou výzvou pre zimné športy. Nárast umelo zasnežovaných plôch v oblastiach zimných športov bol dramatický. To má výrazné účinky na trvalo udržateľné využívanie vody. Trvalo udržateľné z ekologického a ekonomického hľadiska to však v každom prípade nie je,“ uviedla rakúska komisia. –zg-

Kanada: Muž kopol na ulici do ochrankyne života

Violence
Toronto, 3.10. 2018 (LifeSiteNews) 022 987 – Na YouTube sa rozšírilo šokujúce video s mužom, ktorý na ulici kopol do mladej ochrankyne života počas podujatia „Reťaz života“ v nedeľu v Kanade. Na videu možno počuť úder jeho nohy pri kopnutí, buchnutie mobilu na zem, aj výkrik Marie-Clarie: „Zavolajte niekto políciu!“. Video uverejnila agentúra LifeSiteNews v utorok. Mainstreamové médiá sa tohto príbehu odmietli čo len dotknúť.
Mladú ženu Marie-Claire Bissonnette kopol muž na rohu ulíc Bloor a Keele v Toronte po tom, čo ho začala natáčať, lebo vytrhával osobné veci ochrancom života. Okrem toho čmáral rôzne heslá a znaky na chrbty účastníkov akcie za život. Po tom, čo Marie-Claire kopol, tvrdil, že jej chcel vykopnúť mobil z ruky. Následne jej strhol z kabátika žltú stužku, ktorá ju označovala ako organizátorku akcie a ušiel.
Video si pozrelo už 410,000 ľudí a dostalo sa na 8. miesto na YouTube.
Marie-Claire Bissonnette podala na útočníka sťažnosť na políciu. Jasné a detailné video zvyšuje šancu ho nájsť. Ľudia, ktorí si myslia, že ho spoznali, jej už posielajú správy, ktoré dáva polícii.
„Som rada, že som to zachytila kamerou, lebo ho to jasne ukazuje – aj že sa to mnoho ľudí takto dozvie,“ povedala ochrankyňa života.
Video poslala hlavným médiám ako „Toronto Sun“, „National Post“ a „CBC“, ale prejavili málo záujmu, ako povedala. No keďže popularita videa prudko vystrelila, nakoniec s ňou urobili interview „Global News“ a „Newsweek“, ako aj anglický reportér, „Blaze Media“ a „National Review“. Bola prekvapená, že je predsa o video záujem – „pretože je na nesprávnej strane politickej korektnosti“, ako to vyjadrila.
Marie-Clarie tu vidí dva dôvody prudkého šírenia videa: Ochrancovia boli šokovaní a preto to rýchlo šírili. Druhý dôvod – prívrženci potratu akciu oslavovali a preto to tiež podávali ďalej a dokonca sa pokúšali útočníka aj brániť!“

Fínsko: Minister po vigílii odolal odvolávaniu

Helsinki, 3.10.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 986 – Fínsky minister zahraničných vecí Timo Soini ustál hlasovanie o nedôvere v parlamente, ktoré iniciovali štyri opozičné strany. Hlasovanie o nedôvere sa skončilo 100 hlasmi za Soiniho a 60 hlasmi proti nemu. Podnetom k odvolávaniu sa stala účasť ministra konvertovaného na katolícku vieru na modlitbovej vigílii za ochranu života v Kanade. Timo Soini bol na štátnej návšteve v Kanade a vigílie sa zúčastnil ako súkromná osoba, ako stále zdôrazňoval.
„Moje pôsobenie ako ministra zahraničných vecí neznamená, že sa vzdám svojich základných práv. Účasť na vigílii za obete potratov bola výrazom môjho najvnútornejšieho náboženského presvedčenia a mojej viery, a oboje patrí pod ochranu slobody názoru, slobody svedomia a náboženskej slobody,“ povedal minister.
Sťažnosti na Soiniho účasť na vigílii viedli k vyšetrovaniu ministrom spravodlivosti. Ten označil správanie ministra zahraničia ako „problematické“, pretože nezodpovedá oficiálnemu postoju Fínska k potratu, ale „nie protizákonné“. –zg-

Hlavné rozdiely medzi kresťanstvom a islamom

Nemecký teológ z Modlitbového domu v Augsburgu Johannes Hartl vysvetlil hlavný rozdiel medzi kresťanstvom a islamom.

Augsburg, 3.10.2018 (kath.net) 022 985 – Medzi kresťanstvom a islamom existuje „prirodzene veľa spoločných predstáv“, povedal teológ Johannes Hartl v náučnom videu na tému „Islam & kresťanstvo – kde je rozdiel?“. Spoločná je napríklad viera, „že je iba jeden Boh“. Avšak sú tu „tri markantné rozdiely“ pripomenul vedúci Modlitbového domu v Augsburgu:

1.) Ako tento Boh presne vyzerá: „V islame je Boh v prvom rade Jeden a Vládca a Mocný“ – zatiaľ čo v kresťanstve je Boh trojjediný, teda „už sám v sebe spoločenstvom“ a „Boh je v prvom rade milujúci Otec“ – predstava „Boha Otca sa v islame odmieta“.
2.) Ako vyzerá človek a čím sa vyznačuje: V islame je človek v prvom rade „služobníkom Alaha“, je vytvorený na to, „aby sa osvedčil na zemi, páčil sa Bohu a dodržiaval prikázania“. Naproti tomu v kresťanstve a židovstve je „človek slobodný, osobný náprotivok Boha“ a „má celkom inú dôstojnosť ako dieťa a priateľ Boha“.
3.) Ako vyzerá spása: Vykúpenie sa dosiahne „v islame hlavne nasledovaním piatich ústredných prikázaní“. V kresťanstve sa vykúpenie „vôbec nedosiahne dodržiavaním prikázaní“, ale „tým, že sa Boh stal človekom, že Ježiš zomrel na kríži a že vykúpenie je slobodný dar“.
Je veľa paralel medzi islamom a kresťanstvom, no rozhodujúcu otázku, aký Boh skutočne je a ako budeme vykúpení, vidia obe náboženstvá „rozhodne odlišne“. –zg-

Vatikán sa zaviazal na OSN k boju proti zneužívaniu

Vatikán-New York, 3.10.2018 (kath.net/KAP) 022 984 – Vatikán sa pred Spojenými národmi zaviazal k boju proti sexuálnemu zneužívaniu a násiliu na deťoch. Katolícka cirkev sa chce „na všetkých úrovniach“ zasadzovať za ochranu maloletých a vo svojich zariadeniach vytvoriť bezpečné prostredie, ako vyhlásil vatikánsky sekretár pre zahraničie arcibiskup Paul Gallagher v príhovore na zhromaždení OSN v New Yorku. Súčasne varoval pred „ideologickými interpretáciami“ ľudských práv.
Arcibiskup Gallagher označil ako „škandalózne“, že ľudské práva sa ešte aj 70 rokov po ich deklarácii 10. decembra 1948 stále porušujú. Poukázal o. i. na detskú prácu, detské manželstvá, ale aj na moderné formy otroctva a obmedzovanie slobody svedomia a náboženstva. „Na niektorých miestach sa zmena náboženstva, alebo praktizovanie vlastnej viery rovná rozsudku smrti,“ povedal vatikánsky diplomat v pondelok.
Gallagher ďalej kritizoval „ideologickú kolonizáciu“ silnejšími a bohatšími spoločnosťami. Povedal, že Vatikán si robí starosti aj zo „stále užšieho výkladu práva na život“. Aktuálna tendencia už neuznáva hodnotu a dôstojnosť ľudského života v každej fáze od jeho začiatku až po koniec. Tak sa ignorujú deti v tele matky a k životu starých ľudí a postihnutých osôb sa pristupuje ako k zbytočnému, alebo ako ku spoločenskému bremenu.“ –zg-

Británia: Katolíci vylúčení z následníctva na tróne

Londýn, 3.10.2018 (kath.net/pl) 022 983 – Katolíci sú vo Veľkej Británii naďalej úplne vylúčení z následníctva na trón britského kráľovského domu. Teraz to postihlo princeznú Alexandru (19) z Hannoveru. Čoskoro po narodení bola pokrstená v luteránskej cirkvi a mala miesto na zozname potencionálnych britských následníkov na tróne. Toto miesto stratila po tom, čo bola nedávno prijatá do Katolíckej cirkvi. Už v r. 2001 stratil tak miesto na zozname následníkov trónu aj lord Nicholas Windsor, keď sa stal katolíkom. Informoval o tom „Catholic Herald“.
Britskí následníci na tróne zo zásady nesmú byť katolíkmi. Od vydania zákona o následníctve „Succession to the Crown Act 2013“ však smú byť s katolíkmi zosobášení. Zákon tiež stanovil, že mužským potomkom sa už nesmie dávať prednosť pred ženskými potomkami.
Princezná narodená v hornorakúskom Völcklabrucku má 12. miesto v následníctve na trón v Monaku. Je vnučkou Grace Kelly. Z otcovej strany je potomkom britskej kráľovnej Viktórie a nemeckého cisára Wilhelma I. –zg-

Biskup ku Dňu nemeckej jednoty: Ešte sú mnohé rany

Kolín, 03.10.2018 (KAP/KNA) 022 982 – K „Dňu nemeckej jednoty“ 3. októbra vyzval biskup Gerhard Feige z Magdeburgu východných a západných Nemcov, aby mali „o seba úprimný záujem“ a tak „dokonali jednotu“. V interview pre kolínske „Dómske rádio“ biskup povedal:
„Nemáme sa tváriť, ako by už neboli nijaké problémy. Skôr je potrebná ochota naozaj sa vzájomne počúvať. Vláčime so sebou ešte veľa balastu, aj zranenia a pozostatky minulosti. Je dôležité to chápať, aby sme mohli lepšie spolunažívať. K tomu patrí aj to, aby sme na tohto druhého mysleli.“
Cirkvi podľa biskupa za ostatných 28 rokov stratili veľa na význame aj na východe Nemecka. V čase premeny bolo pre neho takmer nepredstaviteľné, čo sa za tri desaťročia všetko rozbehlo, ako povedal a pokračoval:
„Keď sa dnes rozhliadneme, musíme prirodzene povedať, že cirkev už vo všeobecnom povedomí nie je taká významná ako vtedy,“ povedal biskup Feige. „Ale naďalej má dôležitú úlohu, predovšetkým keď ide o dôstojnosť človeka a verejné blaho. V tom sme aj my tu na východe pre mnohých dôležitými partnermi. Cirkvi sa musia nanovo orientovať. Majú teraz menej členov ako vtedy. Za to sú však mnohoraké a pestrejšie. Medzitým patrí do mojej východonemeckej diecézy už asi 13 percent cudzincov zo 120 národov a aj mnoho katolíkov zo západu. To rozširuje náš pohľad, robí nám to rozhodne dobre, ale prináša to aj nové výzvy.“ –zg-

Začína sa Synoda biskupov o mladých

Rím, 3.10.2018 (TK KBS) 022 981 – V stredu 3. októbra 2018, sa vo Vatikáne začína Riadna synoda biskupov na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Synoda bude prebiehať do 28. októbra a zúčastní sa na nej 267 zástupcov biskupských konferencií z celého sveta.
Svojich zástupcov bude mať aj Slovensko. Medzi volenými zástupcami biskupských konferencií celého sveta je za Konferenciu biskupov Slovenska jej predseda, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Medzi zástupcami východných katolíckych cirkví, ktorí sa zúčastnia na synode z titulu svojho úradu je hlava Slovenskej gréckokatolíckej cirkvi sui iuris, prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ. Medzi audítormi sa na synode zúčastní Viktória Žolnová, mládežnícka animátorka, ktorá sa v rámci Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie už desať rokov venuje dobrovoľníctvu a v marci 2018 sa zúčastnila v Ríme na pred-synodálnom stretnutí.

Viac na:
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20181003018

Pápež František: Hovoríte s vaším anjelom?

Vatikán, 2.10.2018 (RV) 022 980 – «Pošlem pred tebou anjela, aby ťa chránil na ceste a priviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil». Tieto slová z Knihy Exodus (23,20-23a) boli pre Svätého Otca inšpiráciou v jeho rannej homílii 2. októbra, keď Cirkev slávi liturgickú spomienku svätých anjelov strážcov. Práve oni sú tou „osobitnou pomocou“, ktorú Pán poskytuje nám – ľuďom kráčajúcim po ceste života, povedal pápež František.
Anjel nám ako kompas pomáha kráčať
Na ceste života potrebujeme pomoc „spoločníkov“, „ochrancov“, tých, ktorí sú nám „kompasom“, ktorí „nás chránia pred nebezpečenstvom“ a pred nástrahami, ktoré môžeme postretnúť, povedal pápež a menoval tri z nich:
„Je tu nebezpečenstvo, že prestaneme kráčať. A koľko ľudí sa usadí, nekráča a celý život sú nehybní a nečinní… Je to nebezpečenstvo. Ako ten muž z evanjelia, ktorý mal strach investovať talent. Zakopal ho do zeme a hovorí: „Mám pokoj, som pokojný. Nemôžem pochybiť. Takto neriskujem.“ – Mnoho ľudí nevie ako kráčať, alebo má strach riskovať a tak sa zastaví. My však poznáme pravidlo, že ten, kto je v živote nehybný, nakoniec zdegeneruje. Tak ako voda – keď je stojatá, prichádzajú k nej komáre, nakladú do nej vajíčka a všetko sa skazí. Všetko. – Anjel nám pomáha, pobáda nás ku kráčaniu.“
Nebezpečenstvo pomýliť si cestu či zablúdiť v labyrinte
Ako povedal pápež František, ďalšie dve nástrahy na ceste nášho života sú „nebezpečenstvo, že si pomýlime cestu“, ktorú je „ľahké napraviť len na začiatku“ a ďalej aj nebezpečenstvo, že opustíme cestu, aby sme krúžili po námestí, chodiac „z jednej strany na druhú, ako v labyrinte“, ktorý je pascou a „nikdy ťa neprivedie do cieľa“. Anjel „je tu preto, aby nám pomohol nepomýliť si cestu a aby nám po nej pomohol kráčať“, avšak potrebná je aj naša modlitba, naša prosba o pomoc, uviedol František:
„Pán hovorí: «Váž si ho». Anjel má moc, má autoritu, aby nás viedol. Počúvaj ho. «Počúvaj jeho hlas; nepohŕdaj ním». Treba počúvať inšpirácie, ktoré sú vždy od Ducha Svätého, avšak vnukne nám ich anjel. Chcel by som vám všetkým položiť otázku: Hovoríte s vaším anjelom? Poznáte meno vášho anjela? Počúvate vášho anjela? Necháte sa ním na ceste viesť za ruku či podnietiť k pohybu?“
Anjel nám ukazuje cestu smerujúcu k Otcovi
Prítomnosť a úloha anjelov v našom živote je však ešte dôležitejšia, pretože oni nám nielen pomáhajú dobre kráčať, ale nám aj ukazujú „kam máme dôjsť“. V úryvku z Evanjelia podľa Matúša (18,1-5.10) sa píše: „Neopovrhuj deťmi“, hovorí Pán, lebo «ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach». Súčasťou tajomstva toho, ako anjeli chránia, je teda aj „kontemplácia Boha Otca“, avšak nato, aby sme to pochopili, potrebujeme milosť od Pána.
„Náš anjel nie je len s nami, ale vidí aj Boha Otca. Je vo vzťahu s ním. Od nášho prebudenia až kým nejdeme spať, je každodenným mostom, ktorý nás sprevádza a je spojením medzi nami a Bohom Otcom. Anjel je každodennými dverami k transcendentnu, k stretnutiu sa s Otcom – čiže anjel mi pomáha kráčať, pretože hľadí na Otca a pozná cestu. Nezabudnime na týchto spoločníkov na ceste.“ -zk-

Hovorca obetí zneužívania: Bilancia pápeža „katastrofálna“

Rím, 2.10.2018 (kath.net/KAP) 022 979 – Talianska iniciatíva obetí zneužívania obvinila Vatikán a taliansky štát zo závažných zlyhaní. Doterajšia bilancia pápeža Františka vo vydávaní opatrení proti zneužívaniu je „katastrofická“. Línia nulovej tolerancie existuje „iba na papieri“, ako povedal Francesco Zanardi, hovorca organizácie „Rete L’Abuso“ (Sieť zneužívania) v utorok v Ríme.
„V štyroch konkrétnych prípadoch bol pápež o zločinoch talianskych duchovných informovaný, bez toho, že by proti nim postupoval s ohlasovanou prísnosťou,“ povedal Zanardi na tlačovej konferencii, ktorú usporiadali spolu s medzinárodnou sieťou obetí „Ending Clerical Abuse“ (Ukončiť zneužívanie duchovných).
„Z dlhodobého hľadiska je nádej na zmenu Lateránskych dohôd medzi Svätým stolcom a Talianskom, aby sa zločiny zneužívania mohli lepšie sledovať. Prípady zneužívania v Cirkvi musia riešiť štátne súdy. Štátne inštitúcie často Cirkev chránia,“ povedal Zanardi.
Žiadal zriadenie nezávislej vyšetrovacej komisie podľa vzoru iných krajín. „Talianske médiá nedostatočne informujú o zneužívaní,“ povedal hovorca „Rete L’Abuso“. Jeho organizácia vychádza z toho, že v Taliansku je najmenej 300 takých páchateľov, ktorí v ostatných 15 rokoch spáchali sexuálne zločiny v cirkvi.
Matthias Katsch, spoluzakladateľ nemeckej iniciatívy obetí „Eckiger Tisch“ (Hranatý stôl) a siete „Ending Clergy Abuse“ (Ukončiť zneužívanie duchovnými) vyzval pápeža, aby za svojimi slovami nechal nasledovať aj činy. „Vatikán musí povoliť nahliadnutie do spisov. Sexuálne zneužívanie v Cirkvi je globálny problém, ktorý vyžaduje globálne riešenie. Zatiaľ čo v Austrálii štátni vyšetrovatelia a cirkev príkladne spolupracujú, v Poľsku je objasňovanie prípadov zneužívania negatívne,“ povedal Katsch žurnalistom v Ríme.
Katsch žiadal dôkladnejšie prizretie sa kňazským seminárom, keďže tie sú často „miestami sexuálneho násilia v Cirkvi“. Zdôraznil, že v stredu sa začínajúca Synoda biskupov o mládeži musí hovoriť aj o ochrane detí a „spravodlivosti pre obete“. Organizácia „Ending Clerical Abuse“ ohlásila, že na synode akciami bude upozorňovať na zneužívanie v Katolíckej cirkvi. –zg-

Čo sa ešte smie hovoriť???

Giuseppe Gracia

Chur, 2.10.2018 (kath.net/Blick.CH) 022 978 – Nedávno vyšla moja nová kniha „Terapeutický kalifát“. Jedna téza v nej znie: „Časti našej elity vystupujú dnes s morálnymi požiadavkami liečiteľov – pedagógov, ktorí sa cítia kompetentní v oblasti sociálnej súdržnosti. Sú proti všetkým slovám na verejnosti, ktoré podľa ich názoru túto súdržnosť ohrozujú a v národe vyvolávajú negatívne emócie. Nebezpečenstvo, ktoré tu hrozí je, že súťaženie politických presvedčení sa nahrádza apoštolmi morálky. To môže byť dobré pre politikov a tvorcov mienky, ktorí sa vyhýbajú námahe diskutovania a hlbšej argumentácie, ale je to zlé pre demokraciu.
Moja teta Angela-Maria hovorí, že preháňam, lenže ja viem, že ona sotva chodí na voľby a nedôveruje médiám. Mňa po uverejnení knihy začali obviňovať zo šírenia pravicovo-populistických sprisahaneckých teórií, keď je naša spoločnosť už aj tak dosť polarizovaná. A to je presne to, čo myslím – namiesto zrelosti k diskusii, k politickému zápasu o názory a vysvetľovaniu sveta, mali by si sme radšej urobiť terapiu našich polarizovaných duší a staviť na kolektívny manažment cítenia.

«Táto moc netyranizuje, ale zaťažuje, utláča a ohlupuje.»

Prirodzene, že je u nás sloboda názoru. Ale táto sloboda sa stále viac stáva slobodou pacientov v rámci určitého koridoru cítenia. Hranice tohto koridoru si môže každý otestovať sám – stačí iba na Facebooku alebo Instagrame zverejniť niečo kritické k islamu, k dominujúcej diskusii o rodovej rovnosti – genderi – alebo proti potratu. Okamžite nás zbombardujú pojmami ako nenávistná reč, rasizmus, sexizmus.
Politik a publicista Alexis de Tocqueville tento vývoj predvídal už v r. 1835 v diele «O demokracii v Amerike»:
«Nad občanmi sa rozpína rozsiahle tútorstvo, ktoré preberá úlohu zabezpečiť pohodu všetkých občanov a bdieť nad ich prospievaním. Toto tútorstvo je absolútne, zachádza do jednotlivostí, je presne načasované, má rozhľad do budúcnosti a je mierne (…) Táto moc netyranizuje, ale zaťažuje, utláča a ohlupuje.»
Giuseppe Gracia (51) je spisovateľ a vedúci mediálny pracovník Churskej diecézy vo Švajčiarsku. –zg-

Rakúsko: Biskupská konferencia podporuje potraty?

Viedeň, 2.10.2018 (kath.net) 022 977 – Biskupskou konferenciou Rakúska podporovaná „Katolícka sociálna akadémia Rakúska (ksoe) vyzvala tento týždeň k podpore referenda žien. Referendum požaduje o. i., aby boli antikoncepčné prostriedky zdarma k dispozícii v poradniach pre ženy, aby zdravotné poisťovne plne hradili tehotenský test, antikoncepciu, ako aj potraty. Okrem toho sa má usmrcovanie nenarodených detí ponúkať vo všetkých verejných nemocniciach.
„Podporiť referendum žien je podstatným prínosom k tomu, aby sa jeho požiadavky udržiavali na očiach verejnosti, aby sa znížila chudoba a napomáhala spravodlivosť medzi pohlaviami. Tu ide totiž o dobrý život všetkých ľudí v našej krajine,“ uviedla riaditeľka „ksoe“ Magdaléna Holztrattnerová v utorok vo vyhlásení. Referendum žien sa teda zasadzuje aj za „sociálnu spravodlivosť“. „Kresťanská sociálna etika“ je ústredným základným princípom, ktorý spočíva na bezpodmienečnej, rovnakej dôstojnosti všetkých ľudí. „Spravodlivosť medzi pohlaviami je v tom podstatným rozmerom“, vyhlásila riaditeľka.
Priaznivé slová pre sporné referendum našli aj predstavitelia „Katolíckeho hnutia zamestnancov Rakúska“ (KABÖ). –zg-

Mexiko: Jezuitská univerzita propaguje potraty!

Mexiko, 2.10.2018 (kath.net) 022 976 – Univerzita v Mexiku, ktorú spravujú jezuiti, minulý týždeň napriek protestom usporiadala podujatie na podporu potratov! Informuje o tom „LifeSiteNews“. Na podujatí vystúpili traja pro-potratoví rečníci. Podujatie s názvom „Dialóg o práve rozhodovať“ sa oficiálne označilo ako „dialóg“, no nebol pozvaný nijaký ochranca života! Podujatie si bolo možné pozrieť aj na YouTube.
Páter José Morales Orozco SJ, rektor univerzity, povolenie podujatiu udelil a v otváracom príhovore hovoril o „dialógu, slobode svedomia, a nenávistných skupinách“, ktoré proti tomu protestovali. Podujatie po protestoch ochrancov života najprv odriekli, no o niečo neskôr po protestoch pro-potratových aktivistov znova povolili! –zg-

Cirkevný právnik: Zneužívateľov exkomunikovať

Mníchov, 02.10.2018 (KAP/KNA) 022 975 – Veľmi uznávaný nemecký cirkevný právnik Dr. Peter Landau žiada automatickú exkomunikáciu duchovných dokázateľne obvinených zo sexuálneho zneužívania:
„Katolícke cirkevné právo vo verzii z r. 1917 toto obsahovalo. V dnes platnej verzii z r. 1983 sa to však vyčiarklo,“ napísal Landau v príspevku pre noviny „Süddeutsche Zeitung“ z utorka.
Najnovšia štúdia z poverenia Biskupskej konferencie Nemecka (DBK) o „desaťročia trvajúcich sexuálnych zločinoch na maloletých“ ukázala „nepochopiteľné“ počty prípadov a „dlhú obvyklú prax ich zľahčovania“, ako uviedol právnik. Právom žiadajú teraz mnohí postihnutí od Cirkvi ešte zreteľnejšie odsúdenie týchto „neuveriteľných činov“.
Landau cituje potom z verzie cirkevného práva z r. 1917:
„Ak duchovný s maloletým mladším ako 16 rokov ťažko zhrešil, … tak má byť suspendovaný, vyhlásený za hanebného a zbavený každého úradu, každého benefitu, každého dôstojného postavenia a vôbec každej úlohy a v ťažkých prípadoch má byť potrestaný zosadením.“
Cirkevný právnik označuje ako žiadúce, aby sa tento odsek o zneužívaní znova zakotvil v Kódexe kánonického práva. A navrhuje aj formuláciu:
„Kto maloletého zraní sexuálnym zločinom, podlieha týmto skutkom už nastúpenej exkomunikácii.“
„Takouto zmenou zákona by mohla Cirkev s pápežom Františkom získať naspäť stratenú vierohodnosť,“ uvádza právnik.
Dr. Landau (83) je medzinárodne uznávaný cirkevný právnik. Prednášal v Regensburgu a Mníchove históriu práva, cirkevné právo, občianske právo aj filozofiu práva a štátu. Výskumné pobyty absolvoval v USA a vo Švajčiarsku a dostal viaceré čestné doktoráty. –zg-

USA – Arcibiskup: ‚Náš ľud verí v Boha, ale nie v nás’

Miami, 2.10.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 974 – „Naši ľudia ešte veria v Boha, ale neveria v nás,“ povedal arcibiskup Thomas Wenski z Miami v USA. Arcibiskup Wenski mal kázeň na vešperách, ktoré otvorili zhromaždenie kňazov arcibiskupstva 18. septembra, ako informovala CNS. „Prirodzene, že majú veriť v Boha, nie v nás. Ale ak ich máme viesť – ako biskupi, pastieri a kňazi – musia v nás mať dôveru.“
Arcibiskup vidí krízu zneužívania aj ako krízu vedenia cirkvi. Uverejnenie správy poroty Grand Jury z Pensylvánie, škandál zneužívania okolo Theodore McCarricka a memorandum arcibiskupa Vigana znova roztrhli rany z r. 2002, ako povedal arcibiskup Wenski. V r. 2002 sa dostala na verejnosť kríza zneužívania v USA.
Arcibiskup povedal, že mnohí boli toho názoru, že kríza sa zmiernila, keď biskupi rozhodli o nulovej tolerancii pri zneužívaní maloletých a „zraniteľných dospelých“. Smernice Biskupskej konferencie sa však týkajú iba zneužívania maloletých, nie dospelých, či už sú to seminaristi, alebo iní, ktorí sú závislí od duchovných.
Správa Grand Jury z Pensylvánie ukazuje, že po roku 2002 bol už iba veľmi malý počet prípadov zneužívania kňazmi. Hnev veriacich sa zameriava v prvom rade proti vedeniu cirkvi, ktorá v minulosti nebojovala proti zneužívaniu duchovnými, ako povedal arcibiskup Wenski. –zg-

USA: Laici ohlasujú vyšetrenie všetkých kardinálov!

USA, 2.10.2018 (kath.net) 022 973 – Katolícki laici v USA už majú dosť ututlávania prípadov zneužívania v Katolíckej cirkvi kardinálmi a biskupmi a prieťahov pri ich vyšetrovaní. Pred niekoľkými dňami založili laici organizáciu „The Better Church Governance Group“ (Skupina dozoru pre lepšiu Cirkev). Informuje o tom katolícky portál „Crux“. Skupina má na celom svete vyšetriť kardinálov. Do apríla 2020 sa má prezentovať „Red Hat Report“ (Správa o červených čiapkach). Na to sa má do vyšetrovania v prvom roku investovať viac ako milión dolárov. Vezmú si pod drobnohľad všetkých 124 budúcich voličov pápeža. Na to sa má nasadiť asi 100 vedcov, akademikov, vyšetrovateľov a žurnalistov. Okrem toho má na projekte spolupracovať aj 10 bývalých pracovníkov FBI.
Skupinu založili pri Katolíckej univerzite Ameriky (CUA). Jacob Imam, riaditeľ organizácie, na zakladajúcom zhromaždení zdôraznil, že sa to nemá chápať ako útok na pápeža Františka. Imam sám konvertoval pred 3 rokmi z islamu na kresťanstvo.
„Kardinálov treba volať verejne na zodpovednosť za isté prečiny. Musia vedieť, že sa to ľudia dozvedia, ak hlasovali za istú osobu. Pri tomto rozhodovaní existuje temná stránka, to bude treba uznať. Preto sme aj pripravení sprevádzať to pôstom a modlitbou. Ale už nemôžem pripustiť, aby naše deti, tí nevinní, tí maličkí a aj seminaristi boli týmto spôsobom pohlcovaní tak, ako sa to doteraz dialo,“ povedal riaditeľ.
V záverečnej správe sa predpokladá rating pre každého kardinála. Pritom sa bude skúmať, ako sa správal v prípadoch zneužívania. Imam ohlásil, že po presvietení kardinálov sa majú vyšetriť aj biskupi na celom svete. Pritom sa má zistiť, do akej miery zodpovedajú požiadavkám Kongregácie pre náuku viery.
Na otázku, či oznámia verejnosti aj prípadných homosexuálnych kardinálov riaditeľ povedal, že pri príslušných chýroch sa to veľmi starostlivo preskúma. –zg-

Írsko: Subkultúra gejov v seminári trpená hierarchiou?

„Každý pokus podávať vieru jasne a neskrátene sa odmieta a potláča!“

Maynooth, 2.10.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 972 – V nad-diecéznom kňazskom seminári v írskom Maynoothe má vládnuť vplyvná homosexuálna subkultúra. Povedal to kňaz David Marsden, ktorý sám do r. 2016 v tomto seminári pôsobil.
„Táto sieť siaha až po vedenie seminára a kryjú ju časti cirkevnej hierarchie Írska,“ povedal Marsden. Pokúšal sa pohnúť príslušné autority, aby tieto nešváry stopli. Keď zostali jeho pokusy bez odozvy, rozhodol sa, že ukončí pôsobenie v seminári, ako povedal Marsden v interview pre „Lumen Fidei Institute“.
V r. 2015 chcel začať modlitbovú iniciatívu, aby sa seminaristi a pracovníci Pápežskej univerzity St. Patrick’s College mohli modliť za dobrý výsledok referenda o zavedení „homosexuálneho manželstva“. Mons. Hugh Connolly, rektor seminára a kolégia St. Patrick’s College, však tento návrh odmietol! Marsden nadobudol dojem, že nikto nechcel o referende hovoriť, ani len oficiálne.
Pred hlasovaním mal dve homílie proti „homosexuálnemu manželstvu“, ako spomínal Marsden. Po druhej homílii bol povolaný k rektorovi, ktorý mu oznámil, že kvôli tomu dostal sťažnosť. Rektor Connolly mu vyčítal, že „príliš veľa hovorí o homosexualite“.
„V tom čase som dostal veľkú podporu z radov seminaristov. Ale tiež som si uvedomil, že v seminári existuje aktívna homosexuálna subkultúra, ktorá sa môže neviazane rozvíjať. Keď referendum v r. 2015 odhlasovalo zavedenie ´homosexuálneho manželstva´, tak to túto skupinu povzbudilo,“ povedal Marsden.
„Istý seminarista v tejto fáze napísal anonymný list na Biskupskú konferenciu Írska, v ktorom pranieroval liberálny a od náuky Cirkvi sa odkláňajúci pohľad na katolícku náuku ako aj homosexuálnu subkultúru v Maynoothe. V liste uviedol menovite siedmych aktívnych homosexuálnych seminaristov. List sa z BKI vrátil naspäť Mons. Connollymu. Ten obvinenia nevyšetril, ale dal hľadať autora listu. Aféra sa skončila tým, že obvinili jedného seminaristu, že je jeho autorom. Ten predtým prichytil dvoch seminaristov v posteli a oznámil to vedeniu seminára. Bez ďalších dôkazov bol tento seminarista potom prepustený!“ povedal Marsden.
V interview hovoril aj o tom, ako on sám pokarhal istého seminaristu kvôli nezriadenému spôsobu života a akú odpoveď dostal? Seminarista vyhlásil:
„Môj biskup to vie, vedenie seminára to vie, môj duchovný vodca to vie – nikto s tým nemá problém a vy by ste s tým tiež nemali mať problém!“
Čoskoro na to sa Marsden rozhodol seminár opustiť. Už tam nemohol ďalej pôsobiť bez toho, aby stratil svoju integritu.
Ostrú kritiku vyslovil Marsden aj čo sa týka obsahu toho, čo sa v Maynoothe učí. Označil to ako „diktatúra miernosti“.
„Každý pokus sprostredkovať vieru jasne a neskrátene sa odmieta a potláča!“ povedal.
V lete 2016 prišli správy o homosexuálnej subkultúre v seminári v Maynoothe. Mons. Connolly si na jeseň 2016 vzal sabatický rok voľna. Od septembra 2017 za ním nasledoval aj kňaz prednášajúci na seminári Prof. Michael Mullaney. –zg-

Bývalý kardinál McCarrick v kapucínskom kláštore

Washington DC., 2.10.2018 (kath.net) 022 971 – Arcidiecéza Washington DC. v piatok oznámila, že bývalý kardinál Theodore McCarrick býva v súčasnosti s povolením miestneho biskupa v kapucínskom kláštore v Diecéze Salina. Brizantné na tom je, že školy nachádzajúce sa v blízkosti kláštora o pobyte bývalého arcibiskupa Washingtonu McCarricka, ktorý spáchal početné zločiny zneužívania – aj maloletého chlapca – informované neboli. Kent Michel, riaditeľ jednej školy pre noviny „Kansas City Star“ kritizoval, že sa o pobyte bývalého kardinála dozvedel až zo sociálnych médií. –zg-

Vy nemusíte nosiť šatku!

Linec, 2.10.2018 (kath.net) 022 970 – Po mnohých diskusiách o tézach kritickej revízie Koránu v novej knihe „Vy nemusíte nosiť šatku! Osvetu namiesto zahaľovania“ si kladie Abdel-Hakim Ourghi otázku, aký význam má šatka v islame. Je to náboženský predpis, alebo iba historický produkt mužskej nadvlády? Kriticky rozoberá strach pred sebaurčením, staroveké mocenské štruktúry a túžbu mužov kontrolovať ženy, ktorá sa medzitým rozvinula sa sebakontrolu žien.
Ourghi, priekopník liberálneho reformného islamu, skúma mechanizmy utláčania ženy v moslimských spoločenstvách. Vyslovuje sa za emancipáciu, za starostlivosť o ženy okolo seba – namiesto podriaďovania sa tradícii a patriarchátu. –zg-

Taliansko ruší rodiča 1 a 2 a vracia otca a matku

http://svetlosveta.sk/salvini-zavadza-pojem-otec-a-matka/

Rím, 1.10.2018 (Svetlo sveta) 022 969 – Podpredseda talianskej vlády Salvini napĺňa sľub, ktorý vyslovil s ružencom v ruke na streche katedrály v Miláne, pod soškou Panny Márie: „Chrániť taliansku kresťanskú identitu.“
Pri tomto akte sa pomodlil aj modlitbu ruženca, pričom v ruke držal ruženec, ktorý mu daroval kňaz starajúci sa o ženy predávané na prostitúciu. Jedna z týchto žien vyrobila kňazovi ruženec, ktorý on daroval Salvinimu.
Ako prvý krok zrušil ako minister vnútra vo všetkých dokladoch spadajúcich pod jeho rezort, ako sú občianske preukazy, rodné listy, rodovo neutrálne označenia – rodič 1 a rodič 2, a nahradil ich pôvodným označením otec a matka.
Ako informovali talianske noviny La Nuova Bussola Quotidiano, druhým krokom, ktorý Salvini avizuje, je pozastavenie všetkých legislatívnych iniciatív z minulosti, ktoré mali za cieľ uzákoniť v Taliansku tzv. „požičiavanie maternice“, keď iná žena ako matka vynosí dieťa za peniaze.
Salvini sa taktiež vyjadril k otázke migrácie, ktorú považuje z humanitárnych dôvodov za legitímnu, ale nie v „chaotickej“ podobe, ako ju dopustili politici, pretože nezvládnutá a nekontrolovateľná migrácia je hlavným podhubím „pre rasizmus“.
V rozhovore pre nemeckú stanicu DW sa Salvini tiež vyjadril, že nemecká kancelárka Merkelová „podcenila“ následky, ktoré nekontrolovateľná migrácia pre celý kontinent predstavuje, pričom nepripravila mechanizmy jej riešenia. „Tak bolo minulý rok v Taliansku 100 000 nových migrantov, EÚ neurobila pre nás nič. Ako minister som znížil ten počet na 20 000, ale EÚ nerobí stále nič,“ dodal Salvini. Tomáš Dominik

Nemecký biskup: Predkoncilových klerikálov nesvätím!

Münster, 1.10.2018 (kath.net) 022 968 – Nemecký biskup z Münsteru Felix Genn odmieta „tradicionalistických bohoslovcov“. Informujú o tom nemecké médiá a biskupa citujú vetou:
„Môžem vám decentne povedať – predkoncilové klerikálne typy nemám rád a nebudem ich ani svätiť na kňazov.“

Biskupa Genna kritizovali už aj v auguste. Vtedy ho kritizoval farár z Emmerichu, Paul Spätling, že sa poklonkuje „musulmanom“:
„Rozpad cirkvi v Diecéze Münster je dokonalý, to môže každý vidieť. Napriek tomu hovorí biskup Felix Genn úplne odtrhnutý od reality: ‚Islamizácia sa tu iste nekoná‘“, napísal vtedy farár v otvorenom liste biskupovi v Münsteri.
Farár Spätling kritizoval očividne výstavu v münsterskom Dóme sv. Pavla so 14 umelcami na tému Ponúkaj pokoj. K výstave vyvesili nad portálom dómu svetelný nápis v arabčine s pozdravom „As-salamu alaikum“ (Boží pokoj nech je s tebou). Farár to komentoval:
„Už nepozývame kresťanov slovami Dominus vobiscum, ale moslimov As-salamu-alaikum. Prečo nie hneď Alahu akbar?“ –zg-

Čína: Kto bude rozhodovať o menovaní biskupov?

Londýn, 1.10.2018 (kath.net/jg) 022 967 – Predbežná dohoda Svätého stolca s Čínou o menovaní biskupov nastoľuje zásadnú otázku o menovaní biskupov. Píše to v katolíckom časopise Catholic Heralde katolícky kňaz Alexander Lucie-Smith, doktor morálnej teológie a redaktor časopisu.
„Touto dohodou Svätý stolec de facto uznáva biskupov nasadených komunistickou vládou. Teraz je tu otázka, kto bude zapojený do menovania biskupov,“ pýta sa Lucie-Smith.
„Ak má o tom rozhodovať čínsky prezident Xi, prečo nie aj my ostatní? Keď sa pýtajú komunistu a ateistu a on má rozhodujúce slovo, čo je potom s miliónmi pravoverných katolíkov na celom svete, ktorých sa nikdy pri voľbe ich pastierov nespýtajú?“
Lucie-Smith označuje predbežnú dohodu ako „krok späť“ a píše:
„Cirkev sa po stáročia usiluje zatlačiť svetský vplyv na menovanie biskupov. Zatiaľ čo Bourbonovci a Habsburgovci, ktorí toto právo istý čas mali, boli vo väčšine prípadov verní katolíci, to sa o čínskom prezidentovi Xi Jinpingovi povedať nedá.“ –zg-

Benedikt XVI.: Jediná pravá revolúcia

Rím, 1.10.2018 (kath.net/as) 022 966 – Cesta na Svetové dni mládeže do Kolína v r. 2005 bola prvou zahraničnou cestou pontifikátu Benedikta XVI., ktorý bol zvolený za pápeža pred štyrmi mesiacmi. Svet bol napätý, ako katolícka mládež „po veľkom Jánovi Pavlovi II.“ prijme nového pápeža.
Prijala ho, prišla do Kolína masovo. Tieto Svetové dni mládeže boli v prvom rade dňami modlitby. Benedikt XVI. sa odvážil na to nepredstaviteľné: noc pred záverečnou slávnostnou svätou omšou 21. augusta 2005 našla svoje najhlbšie vyvrcholenie v Eucharistickej poklone! Kritici boli presvedčení: „To nebude fungovať …“ Potom však prišlo to dojímavé ticho – a nebolo to mlčanie, čo sa znieslo na desaťtisíce na priestranstve Marienfeld, ktoré kľačali pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou.
A pápež hovoril o potrebnej „revolúcii“, „revolúcii lásky“, o „pravej reforme“. A skutočne – bola to noc, v ktorej dielo nového reformného pápeža naliehavo vystupovalo pred oči. A Benedikt XVI. povedal:

„Svätci sú tí praví reformátori. Chcel by som to vyjadriť ešte radikálnejšie: Iba od svätcov, iba od Boha prichádza skutočná revolúcia, zásadná premena sveta. V minulom storočí sme zažili revolúcie, ktorých spoločným programom bolo už nečakať na Boha, ale situáciu vo svete vziať do vlastných rúk. A videli sme, že sa pritom vždy bralo do úvahy ľudské, stranícke stanovisko o absolútnom meradle. Stanoviť ako absolútne to, čo nie je absolútne, ale relatívne, sa nazýva totalitarizmus. To neoslobodzuje človeka, ale zbavuje ho cti a zotročuje ho. Nie ideológie zachránia svet, ale iba príklon k živému Bohu, nášmu Stvoriteľovi, ktorý je garantom našej slobody, toho skutočne dobrého a pravého. Skutočná revolúcia spočíva jedine v radikálnom príklone k Bohu, ktorý je mierou toho spravodlivého a súčasne je večnou láskou. A čo by nás mohlo zachrániť, ak nie láska?“

O deň neskôr hovoril Benedikt XVI. potom v homílii svätej omše mládeži o „ústrednom akte premeny“, ktorý jediný môže skutočne obnoviť svet, byť štiepením jadra v tom najvnútornejšom nášho bytia:

„Násilie sa mení na lásku a smrť na život. Pretože Boh mení smrť na lásku, takže smrť ako taká je už zvnútra prekonaná a vzkriesenie je už v nej. Smrť je súčasne zvnútra ranená a nemôže už byť posledným slovom. To je tak povediac štiepenie jadra v najvnútornejšom bytí – víťazstvo lásky nad nenávisťou, víťazstvo lásky nad smrťou. Iba skrze túto najvnútornejšiu explóziu dobra, ktoré prekonáva zlo, môže vychádzať potom reťaz premien, ktorá postupne preformuje svet. Všetky ostatné premeny zostanú povrchné a nespasia nás. Preto hovoríme o vykúpení: To najvnútornejšie potrebné sa stalo a my môžeme do tohto procesu vstúpiť. Ježiš môže svoje Telo rozdeľovať, pretože skutočne dáva sám seba.“

Benedikt XVI. – pápež pravej reformy, ktorá sa začína v tom podstatnom a najvnútornejšom jadre veci. Mládež ho počúvala. Mládež ho nasledovala tak, ako nasledovala predtým Jána Pavla II. –zg-

Synoda o nezamestnanosti, migrácii, zneužívaní, strate dôvery

Vatikán, 01.10.2018 (KAP) 022 965 – Generálny sekretár synody biskupov, kardinál Lorenzo Baldisseri na tlačovej konferencii k prezentovaniu 15-stránkového prevádzkového poriadku a ďalšej obnovy v pondelok povedal, že synoda stojí pred veľkými výzvami. O škandále zneužívania a strate dôvery v Katolícku cirkev sa bude hovoriť rovnako, ako o iných témach ako sú: sexualita a telesnosť, migrácia a nezamestnanosť, drogové násilie a digitálne médiá až po partnerstvo, zbožnosť a duchovné povolania.
Ako vysvetlil generálny relátor synody, brazílsky kardinál Sergio da Rocha, v prvom týždni synody má ísť najmä o rozdielne životné situácie mladých ľudí na celom svete. V druhom týždni pôjde o to, ich prvky a výzvy kresťansky vysvetliť, aby sa potom v treťom týždni mohli určiť konkrétne cesty a modely konania Cirkvi v budúcnosti.
Porady na plenárnom zasadnutí ako aj v 14 jazykových skupinách sa opierajú o pracovný dokument „Instrumentum laboris“, ktorý zhŕňa výsledky stretnutia s mladými v marci, ako aj dotazník a návrhy z Cirkvi v ostatnom roku. Na tomto základe sa má 24. októbra predstaviť záverečný dokument, o ktorom sa bude 27. októbra hlasovať. Malé skupiny budú diskutovať v angličtine, španielčine, francúzštine, taliančine, portugalčine a nemčine.
Z 267 synodálnych otcov je podľa Baldisseriho 181 z biskupských konferencií zvolených zástupcov. Potom sú to vedúci miestnych cirkví, rehoľníci a hlavní predstavitelia z Vatikánu. K synodálnym otcom s právom hlasovať sa pridáva ešte 23 externých odborníkov, 49 audítorov – polovica je žien – z ktorých 34 je vo veku 18-29 rokov.
Verejnosť má byť informovaná dennými brífingami. Účastníci synody môžu aj sami žurnalistom rozprávať, o čom na synode hovorili, nie však o príspevkoch iných. Týmto spôsobom sa má zabezpečiť väčšia otvorenosť vyjadrovania. Vatikán chce tiež informovať o priebehu synody na sociálnych sieťach cez hashtag #Synod2018. –zg-

Kardinál J. Tomko: Synoda biskupov – „Cirkev a mladí“

Vatikán, 1.10.2018 (RV) 022 964 – Pred otvorením 15. riadneho generálneho zhromaždenia Synody biskupov venovaného mladým ľuďom kardinál Jozef Tomko pre Vatikánsky rozhlas priblížil historický rámec inštitúcie synody a stručne predstavil aktuálny Prípravný dokument. Kardinál Tomko bol v rokoch 1979 – 1985 generálnym sekretárom Synody biskupov a na tému charakteru, metódy a perspektív Biskupskej synody vydal publikáciu „Il sinodo dei vescovi. Natura – metodo – prospettive“ (LEV, 1985). …

Synoda o mladých
Dňa 3. októbra 2018 sa začína zasadanie generálnej biskupskej synody, ktorá má tému „Mladí: viera a voľba povolania“. Rímsky sekretariát biskupskej synody už pripravil a rozoslal prípravný dokument, aby pomohol diskusii o tejto vážnej otázke v diecézach po svete a tak pripravil užitočné zasadanie na biskupskej synode v októbri 2018. Tak sa celá Cirkev môže zapojiť do synodálnej diskusie.
Prípravný dokument má tri časti: 1. rozpoznať (situácia mladých); 2. interpretovať (jej hodnotenie očami viery); 3. vybrať si (vhodná pastoračná akcia).
1. Prvá z troch častí má tému: Mladí v dnešnom svete
Popri spoločných znakoch situácie mladých vo svete jestvujú aj rôznorodé tendencie medzi mladými v jednotlivých oblastiach a krajinách. Medzi spoločnými tendenciami téma voľby životného povolania mladých členov rodiny sa priam núka na úvahu (najmä po synode o rodine). Mladí – ľudia od šestnásť do tridsať rokov – ťažko nachádzajú celoživotné povolanie a poslanie v ľudskej spoločnosti, nech je duchovné alebo civilné, laické. Pápež František povzbudzuje mladých, aby neostávali v stálej neistote pri rozhodovaní, ale sa odvážili zvoliť si životnú cestu a vykročiť na ňu.
2. časť: Viera ako rozlíšenie a ako povolanie
Pri tomto raste mladí cítia príťažlivosť Ježiša Krista a Márie, Panny a Matky. Hľadajú a zakúšajú pomoc viery predovšetkým, keď ide o základné životné voľby. Podľa pekných výrazov dokumentu, viera je „dar zhora a zároveň odpoveď na to, že sme vybraní a milovaní…“
3. časť: Pastoračná činnosť
Biskupi na synode majú predložiť všetkým spolubratom aj hlbšie návrhy ako osviežiť a umocniť pastoračnú činnosť pre mládež, ktorá žije v situácii neistoty a nestálosti. Prvá výzva pre tento apoštolát je veľmi jednoduchá: treba kráčať s mladými, prispôsobiť sa ich rytmu a krokom. Treba „byť tvoriví a odvážni, vedieť zmeniť spôsoby a metódy evanjelizácie našich spoločenstiev“. To sú slová pápeža Františka, ku ktorým pridáva ešte tri úderné povzbudenia, a to: vyjsť – vidieť – vyzvať.
Tento bohatý dokument sa končí dotazníkom: kladie pätnásť všeobecných otázok o spoločnej problematike mladých a tri špeciálne otázky pre príslušný svetadiel z ktorého jednotliví biskupi členovia synody pochádzajú. Tým sa zachytia aj hlavné zvláštnosti vo výchove na jednotlivých kontinentoch. Každý biskup môže pripojiť jednostranový popis konkrétnej výchovnej skúsenosti a jej výsledkov.
V sprievodnom liste mladým, ktorý pripája k Prípravnému dokumentu pápež František nazýva dokument kompasom na cestu a povzbudzuje: „Nebojte sa počúvať Ducha, ktorý vás povzbudzuje mať odvahu vykročiť.“ Prvý krok je zaobstarať si dokument a začať si ho preberať. Kardinál Jozef Tomko

Celý článok na:

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2018-09/kardinal-jozef-tomko-synoda-mladi.html

Kardinál karhá arcibiskupa za kritiku I L synody

Vatikán, 1.10.2018 (LifeSiteNews) 022 963 – Prominentný kardinál verejne pokarhal arcibiskupa Filadelfie Charles Chaputa za uverejnenie listu teológa kritizujúceho pracovný materiál Synody biskupov o mládeži „Instrumentum laboris“ (IL). Baldiserri hovoril o anonymnej kritike teológa vo First Things z 21. septembra. Na tlačovej konferencii vo Vatikáne, kardinál Lorenzo Baldiserri, ktorý synodu organizuje, povedal, že „nechápe“, prečo Chaput uverejnil list a povedal:
„Chaput bol prítomný na uverejnení dokumentu, ak mal pripomienky, tak ich mohol vyjadriť – boli by sme ich pokojne vložili do textu.“
Arcibiskup Chaput kritiku uverejnil, pretože je od uznávaného teológa, ako uviedol a súhlasí s ňou. Chaput, jeden z 15 členov riadnej rady synody, sa vyjadril, že list publikoval, lebo dostal mnoho ustarostených mailov a listov od kňazov aj laikov a považoval list za „dostatočne odborný a prospešný diskusii“.
Arcibiskupa Chaputa kritizoval aj liberálny kardinál Blase Cupich z Chicaga hneď na druhý deň po uverejnení listu. Tvrdil, že táto kritika predstavuje „žalostný nedostatok znalosti magistéria Cirkvi“. Cupicha pozval na synodu osobne pápež František.
Stephen White, katolícky spisovateľ sa k tomu vyjadril:
„Možno s tým celým má niečo do činenia koordinovaný pokus pokoriť 13 hodnostárov, ktorí súkromne a „dôverne“ vyjadrili starosti zo synody. –zg-

USA: Teológ viní pápeža z manipulácie synody

Vatikán, 1.10.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 962 – Peter Kwasniewski, teológ, spisovateľ a skladateľ viní pápeža Františka, že manipuluje synodu biskupov o mládeži a že to ani len netají.
Dodatočne k účastníkom vyslaným z biskupských konferencií celého sveta pápež František sám menoval zvlášť 39 delegátov. Medzi nimi sú niektorí z jeho blízkych spojencov, ako píše Kwasniewski a uvádza ich mená:
Kardinál Reinhard Marx, mníchovský arcibiskup a člen Rady C 9, kardinál Blase Cupich, arcibiskup z Chicaga, „ktorý považuje ochranu životného prostredia a migráciu za dôležitejšie témy ako krízu zneužívania“, kardinál Jozef W. Tobin, „ktorý stále ešte tvrdí, že nič nevedel o zlom správaní Theodora McCarricka“, páter Antonio Spadaro SJ, vydavateľ Civilta Cattolica , ktorí bráni homosexuálov v Cirkvi a arcibiskup Vincenzo Paglia, prezident novo obsadenej Pápežskej akadémie pre život a veľký kancelár premeneného Inštitútu Jána Pavla II.“
„Všetci menovaní verejne odporovali náuke Cirkvi a útočili na katolíkov, ktorí nesúhlasia s progresívnou agendou pápeža Františka. Pápež nepovažuje už ani za potrebné zakrývať svoju stratégiu, ktorou chce manipulovať výsledky synody. Podujatia na prípravu synody o mládeži už prejavili veľmi jednostranný pohľad na mládež a jej vzťah k Cirkvi,“ napísal Kwasniewski.
Ďalej citoval pápežského biografa George Weigela, ktorého označuje ako „vynikajúceho obrancu pápežskej autority v ostatných rokoch“. No dokonca aj Weigel nachádza iba kritické slová a očakáva, že z toho nevyjde viac ako „obyčajná sociológia“ a uvádza, že Cirkev sa za svoju morálnu náuku hanbí.
Katolícku mládež, ktorá praktizuje vieru a orientuje sa tradíciou Cirkvi, sa ignoruje! Pápežovi Františkovi a jeho spojencom by bolo zrejme najmilšie, keby vôbec neexistovala, predpokladá Kwasniewski a píše:
„Keďže je manipulácia a pritom sledovaná progresívna agenda taká očividná, stratí synoda záujem tých veriacich, ktorí sa verne držia tradície Cirkvi v náuke, morálke a liturgii.“ –zg-

USA: Piata diecéza zaviedla modlitbu k sv. Michalovi

Portland, 30.9.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 961 – Mons. Alexander Sample, arcibiskup Portlandu (štát Oregon) ako piaty biskup v USA znova zaviedol modlitbu k sv. Michalovi archanjelovi po svätej omši. Do liturgickej reformy po Druhom vatikánskom koncile to bola pevná súčasť svätej omše. Zaviedol ju pápež Lev XIII. v r. 1884.
Už v auguste sa obrátil arcibiskup Sample listom na veriacich svojej arcidiecézy. Napísal, že bez toho, že by chcel znižovať zodpovednosť a vinu páchateľov, je kríza zneužívania dielom Zlého. Satan „obchádza ako revúci lev“ (1 Pt 5,8) a hľadá duše, ktoré by mohol zničiť. „Veriaci stoja v boji proti jeho zlovôli a úkladom.“
„Kríza zneužívania je duchovná a morálna kríza, ale aj kríza viery. Najlepším prostriedkom proti tomu je modlitba, pokánie a obete,“ napísal arcibiskup Sample.
V ostatných týždňoch najmenej štyria ďalší biskupi usmernili svojich kňazov, aby znovu zaviedli modlitbu k sv. Michalovi archanjelovi. Sú to: biskup Robert Morlino z Madisonu, biskup Frank Caggiano z Bridgeportu, biskup David Zubik z Pittsburghu a biskupa Richard Stika z Knoxville. –zg-

Kolín a mešita: „Zlý príklad nezdareného spolužitia“

Kolín, 30.9.2018 (kath.net) 022 960 – Pozvanie na otvorenie najväčšej mešity v Európe v sobotu dostal kolínsky mestský dekan Msgr. Robert Kleine až vo štvrtok, teda „veľmi krátkodobo“ a na ten deň mal už iné plány, ako povedal v interview pre kolínske „Dómske rádio“.
„No aj keby som sa bol mohol uvoľniť, aj tak by som neprišiel. Za okolností, za akých sa mešita otvára, totiž nemám vôbec nijakú túžbu sa o to čo len pokúsiť, pretože je to predsa ‚uzavretá spoločnosť‘,“ povedal dekan a vymenoval, kto všetko na otvorení bude chýbať: jej samotný architekt, kolínsky kardinál Rainer Maria Woelki, ba dokonca aj zástupcovia Kolínskej rady náboženstiev. Potom položil otázku:
„Ako môže turecká islamská únia Ditib, ktorá na otvorenie pozýva, niečo také urobiť? To nemá byť prítomné ani kolínske mestské zastupiteľstvo? Toto konanie Ditibu mieša dokopy to náboženské a štátne spôsobom, ako to vlastne nepoznáme a nemôžeme odobriť. Ditib je totiž priamo podriadená tureckej vláde a financovaná ňou a odnedávna aj priamo tureckému prezidentovi, ktorý príde ako čestný hosť.“
Okrem toho dekan Kleine pripomenul sľuby, že na miestach, kde pôsobil sv. Mikuláš a sv. Pavol sa môžu slobodne rozvíjať kresťanské cirkvi.
„To sa všetko veľmi sľubovalo, aj pri Erdoganovom vtedajšom vystúpení v Aréne Lanxess. No z toho sa očividne nič nedodržalo.“
„Prirodzene, že sa po otvorení mešity pokúsime s veriacimi rozumne porozprávať a pracovať na dobrom spolunažívaní rôznych náboženstiev. No otázky sú aj na politickej úrovni. Ibaže – a to hovorím úprimne – toto bol predsa len veľmi negatívny príklad toho, že spolunažívanie sa nedarí,“ povedal dekan. –zg-

Pravoslávie: Alexandria a Poľsko zmierlivo o Ukrajine

Varšava-Londýn, 30.9.2018 (kath.net/KAP) 022 959 – Pravoslávny patriarcha Alexandrie, Teodoros II., pri návšteve Poľska vydal spoločne s hlavou poľskej pravoslávnej cirkvi, metropolitom Savom (Hrycuniakom), ustarostené, ale zmierlivé vyhlásenie k cirkevnej situácii na Ukrajine. Informovala o tom informačná služba viedenskej nadácie Pro Oriente 27. septembra. Vo vyhlásení z 22. septembra sa uvádza:
„Ako hlavy dvoch miestnych cirkví, ktoré sa stretli na poľskom území, sme si vzhľadom skúsenosť, ktorú pravoslávie v súčasnosti na Ukrajine prežíva, vedomí zodpovednosti za život Svätého pravoslávia v súčasnom svete, za jeho pokoj, jeho jednotu a zachovanie dogmatického a kánonického poriadku. V duchu bratskej lásky apelujeme na všetkých, od ktorých závisí prekonanie nedorozumení v cirkvi vzhľadom na autokefáliu pre ukrajinskú cirkev: Prosíme, urobte všetko, čo je vo vašej moci, aby sa konflikt odvrátil a nastolil sa poriadok cirkvi na ukrajinskom území.“
Deň na to navštívil vedúci Úradu pre zahraničie Moskovského patriarchátu metropolita Hilarion (Alfejev), Varšavu na pracovnú návštevu. Stretol sa s patriarchom Teodorosom a metropolitom Savom. V komuniké po stretnutí sa uvádzalo, že sa rokovalo „o mnohých otázkach vzťahov medzi cirkvami“.
Svätá synoda ruskej zahraničnej cirkvi (ROCOR) – ktorá je už roky v plnej jednote s moskovským patriarchátom, – na zasadnutí v Londýne sa stotožnila s rozhodnutím Svätej synody Ruskej pravoslávnej cirkvi zo 14. septembra vzhľadom na krízu na Ukrajine: Biskupi zahraničnej cirkvi nebudú už koncelebrovať s biskupmi Ekumenického patriarchátu a zahraničná cirkev sa tiež sťahuje zo všetkých biskupských konferencií atď., kde predsedajú konštantínopoľskí hierarchovia.
ROCOR súčasne menoval nového biskupa pre západnú Európu so sídlom v Londýne – doterajšieho biskupa zo Sacramenta v Kalifornii, Irineja (Steenberga). Biskup sa v ostatných rokoch angažoval aj v ekumenickom dialógu. –zg-

Pápež vyzýva k modlitbe ruženca proti diablovi

Vatikán, 29.09.2018 (KAP) 022 958 – Pápež František vyzval veriacich celého sveta, aby sa v októbri denne modlili ruženec. Pritom majú predovšetkým prosiť o ochranu Cirkvi pred diablom.
„Satan sa pokúša oddeliť ľudí od Boha a medzi nimi spôsobiť rozkol,“ ako sa uvádza vo vyhlásení uverejnenom 29. septembra.
Vatikán potom poukazuje na homíliu pápeža z 11. septembra. V nej hovoril František o „veľkom žalobcovi“, ako je satan označovaný vo Svätom písme, „ktorý tiahne svetom a hľadí, koho by mohol obžalovať“. Ďalej sa uvádza, že Cirkev si musí byť vedomá svojich chýb, svojej viny, ako aj minulého a súčasného zneužívania. Proti tomu musí bez výnimky bojovať, aby zlo nezvíťazilo.
K modlitbe ruženca navrhol pápež ešte dve doplňujúce modlitby:
Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.
Druhá pochádza od pápeža Leva XIII. (1878-1903) a je to modlitba k sv. Michalovi archanjelovi, ktorého sviatok slávime 29. septembra. –zg-

Čile: ‚Hlas srdca nepotrebuje vysvetlenie’

Santiago de Chile, 29.9.2018 (kath.net/jg) 022 957 – Čilskí ochrancovia života nezvyčajnou akciou demonštrovali ochranu nenarodených detí. Tehotné ženy vysielali bitie srdiečka svojich detičiek megafónom na námestí pred prezidentským palácom v Santiago de Chile. Na videu, ktoré organizátori uverejnili, sa okrem iného uvádza: „Hlas srdca nepotrebuje nijaké vysvetlenie.“
Demonštrácia 8. septembra sa konala pod heslom „Por las dos vidas“ – „Za tie dva životy“ – mysleli tým život matky a život nenarodeného dieťatka. –zg-

Bono venoval pieseň aj ‚priateľovi’ McCarrickovi

Washington D.C., 29.9.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 956 – Na sociálnych sieťach sa objavilo video, na ktorom vidno, ako rocková hviezda Bono na koncerte svojej skupiny U2 venuje jednu pieseň medzitým do nemilosti upadnutému bývalému kardinálovi Theodorovi McCarrickovi!
„To je pre starého priateľa – kardinála McCarricka“, hovorí Bono počas inštrumentálnej predohry k známej piesni „I still haven’t found what I’m looking for“ (Stále som nenašiel, čo hľadám).
Koncert sa konal 20. júna 2017 pri Washingtone D.C. Takmer presne o rok neskôr sa musel McCarrick kvôli vierohodným obvineniam zo zneužitia maloletých stiahnuť z verejnosti.
McCarrick bol v októbri 2009 dokonca na koncerte U2 vo Washingtone, ako informuje správa na blogu „Berkley Center Univerzity Georgetown“. Bono vtedy kardinála menovite pozdravil.
Bono (občianskym menom Paul David Hewson) sa nedávno stretol s pápežom Františkom. Hovorili spolu o možnej spolupráci pápežskej nadácie „Scholas Occurentes“ a Bonovej iniciatívy „One“. Je to medzinárodná nezisková organizácia, ktorá bojuje proti extrémnej chudobe a za prevenciu pred chorobami najmä v Afrike a tlačí na politických lídrov, aby podporovali príslušné programy. Skupina U2 sa v máji 2018 na verejnosti účinne zasadzovala za zrušenie ochrany života v írskej ústave! -zg-

USA: Kňaz bol sám obeťou sexuálneho útoku

San José, 29.9.2018 (kath.net/CNS/jg) 022 955 – Brendan McGuire, farár Farnosti Ducha Svätého v San José v Kalifornii, v kázni hovoril o tom, že ako 18-ročný sa stal obeťou sexuálneho útoku kňaza. Odvtedy sa na neho obrátilo 45 mužov a povedali mu, že tiež boli zneužití. Piati z nich boli kňazmi, štyria boli zneužití ako bohoslovci.
Kňaza, ktorý ho zneužil, spoznal vo veku 14 rokov. Kňaz sa štyri roky podlo usiloval získať jeho dôveru, ale čakal, až McGuire bude mať 18 rokov, aby sa jeho útok nehodnotil ako zneužitie maloletého. „To kňaz sám povedal!“ spomínal McGuire v interview pre Catholic News Service.
On dokázal tento útok odraziť. Iní také šťastie nemali. Ten kňaz zneužil desiatky mladých mužov v štátoch New Hampshire a Massachusetts. V r. 2004 sa dostal do väzenia, kde za dva roky zomrel.
V kázni uviedol McGuire niektoré body, ako spracovať prípady zneužitia. Pre obete by bolo veľkou pomocou, keby ich biskupi počúvali. Tá bolesť nikdy celkom nezmizne, ak sa však bude brať na vedomie, pomáha to pri uzdravovaní. Prípady zneužívania by sa mali dôkladne objasniť. Pritom by mala vládnuť čo najväčšia transparentnosť. Kňaz si sľubuje aj viac ochrany pred zneužívaním z toho, keby sa ženy nejakým spôsobom podieľali na vedení Cirkvi. –zg-

Miss Peru 2014: Som striktne proti potratu

Lima, 28.9.2018 (kath.net/jg) 022 954 – „Modeling je iba zamestnanie. Byť katolíkom to je súčasť tvojej duše a výchovy. Ja som katolíčka, často sa doma modlím a som striktne proti potratu,“ zdôraznila modelka Paula Manzanalová (24) v interview pre Catholic Herald.
Povedala, že pochádza z veriacej rodiny a vyrástla v katolíckej viere. Predtým chodila v nedeľu do kostola, v ostatných rokoch to však zanedbala. A tiež ako slobodná otehotnela, ako pripustila. V druhom mesiaci tehotenstva sa jej zapálilo slepé črevo a muselo byť vyoperované. Dieťatko nemalo takmer šancu operáciu prežiť. Jej stará mama, ktorá je hlboko veriaca, jej kládla na srdce, aby sa modlila a predstavovala si, že drží Ježiša za ruku, keď leží na operačnom stole. Ona túto radu nasledovala a stal sa zázrak. Jej synček operáciu prežil.
„V každom prípade ho dám pokrstiť a vychovám ho v katolíckej viere,“ vyhlásila Paula.
Paula Manzanalová sa v r. 2014 stala „Miss Peru“. Teraz je modelka s 1,4 miliónom prívržencov na instagrame. Vzťah k Jordanovi Daviesovi, otcovi jej synčeka, sa rozbil po jej operácii. Davies ju vôbec nepodporoval a nejavil záujem o dieťa. Napriek tomu potrat nikdy nebol pre ňu nejakým riešením, ako povedala podľa správy v Daily Mail. –zg-

Steinmeier: Kriticky k prenatálnej diagnostike

Berlín, 28.09.2018 (KAP/KNA) 022 953 – Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier sa vyjadril kriticky k reakciám na pokrok v prenatálnej diagnostike:
„Doteraz sa vzbudzuje nesprávny dojem, že je niečo ako všeobecný záujem na tom, aby postihnuté dieťa bolo potratené,“ povedal Steinmeier 28. septembra v Berlíne. „Rodičia postihnutých detí sa dokonca dostávajú pod tlak, že sa musia ospravedlňovať za to, že si chcú dieťa ponechať.“
Steinmeier sa vyjadril na oslave 60. výročia existencie „Lebenshilfe“ (Pomoc v živote). „Lebenshilfe“ je svojpomocný spolok pre ľudí s duševným postihnutím. Povedal, že „Lebenshilfe“ ukazuje, čo znamená žiť v humanite. „Reprezentuje hodnoty ako otvorenosť, mnohorakosť a partnerské spolunažívanie, rešpekt a úcta, ale aj vyrovnanosť a zdravý humor – v prístup k iným, ale aj k sebe samému. Spolok v ostatných 60 rokoch podstatne prispel k tomu, že sme sa v našej krajine krok za krokom priblížili k veľkému cieľu – spoločnosti, ktorá nikoho nevylučuje,“ povedal nemecký prezident. –zg-

Čínski biskupi dostali povolenie cestovať do Ríma

Rím, 28.9.2018 (kath.net/KAP) 022 952 – Dvaja čínski biskupi dostali povolenie vycestovať na Synodu biskupov o mládeži od 3. októbra v Ríme. Ako informoval taliansky portál „Vatican Insider“ v stredu s odvolaním sa na informácie „Vlasteneckého združenia katolíkov Číny“, dostali toto povolenie biskupi Yang Xaoting (54) a Guo Jincai (50). Rozhodnutie zrejme súvisí s dohodou medzi Svätým stolcom a Čínou uzavretou v sobotu, v ktorej sa obe strany dohodli o menovaní biskupov a ďalšej spolupráci. Na zozname účastníkov však biskupi zatiaľ nie sú.
Na synodu v r. 2012 bol pozvaný ako delegát Pekinskou vládou neuznaný biskup z Taichungu, Martin Su Yao-wen. No štátne orgány mu vycestovať nedovolili. Kardinál John Tong Hon, vtedy biskup Hongkongu, kritizoval na synode, že čínska vláda viaže povolenie vycestovania biskupov na podmienku, že to môžu byť len z katolíckeho hľadiska nelegitímni biskupi „vlasteneckého združenia“.
Biskup Yang Xaoting študoval v r. 1993-1999 v Ríme a potom dva roky v USA. V júli 2010 bol Yang s povolením čínskej vlády menovaný za biskupa pápežom Benediktom XVI. (2005-2013). V marci sa Yang zúčastnil aj na medzinárodnej konferencii v Ríme.
Biskup Guo Jincai bol v r. 2010 s protestom Svätého stolca menovaný čínskymi orgánmi za biskupa v Chengde. Táto diecéza bola rovnako bez schválenia Ríma založená s hranicami oblasti štátnej správy. V sobotu pápež František Guovu vysviacku uznal a formálne zriadil Diecézu Chengde.
Už v r. 1998 za Jána Pavla II. ako aj v r. 2005 za Benedikta XVI. boli pozvaní biskupi z Číny na synody do Ríma, no bez úspechu, ako napísal „Vatican Insider“. –zg-

Naša príloha

Každý z nás je povolaný byť misionárom!

Medžugorie, 1.10.2018 (marytv.tv) 022 951

https://marytv.tv/english-mass-in-medjugorje/

Milá Máriina rodina! Dovoľte mi, aby sme sa s vami podelili o homíliu z 1. októbra 2018 na anglickej omši v Medžugorí. Je to úžasné!!!

Za posledných asi šesťdesiat rokov Katolícka cirkev masívne trpí komplexom menejcennosti. Keď sa pozrieme na moderný sekulárny liberálny svet – vyzerá tam všetko také jasné a žiarivé, také blízke a v pohode. A keď sa potom pozrieme na Katolícku cirkev – vyzerá taká stará a ošumelá a mimo dosahu. Výsledkom je, že sme stratili dôveru v Cirkev. Stratili sme dôveru v Evanjelium, ktoré kážeme. A stratili sme dôveru v spásu, ktorú hlásame, stratili sme dôveru v nádej, ktorú chceme ponúkať svetu. Ako k tomuto masívnemu komplexu menejcennosti, k tejto strate dôvery došlo – to je asi je príbeh na iný deň.
V dnešný deň sa chcem pozrieť na niekoľko príznakov tejto strašnej straty dôvery. A prvá vec, na ktorú sa musíme vždy pozrieť, je náuka Cirkvi. Tá sa ohromne zanedbávala, ba náuka Cirkvi sa dokonca zvrhla. Cirkev je založená na Kristovej náuke o zjavení Krista, a tam, kde sme to prekrútili, tam sme zvrátili celú Cirkev a jej poslanie. A napriek tomu sa to stávalo znova a znova. My sme presmerovaní na náuku Cirkvi, sme na ňu napojení. A keď oslabujeme náuku Cirkvi, potom už to nie je jej náuka. Je to falošné evanjelium.
Existujú rôzne spôsoby, ako oslabovať náuku Cirkvi. Môžeme sa sústrediť len na tie pekné časti a zanedbávať náročné časti, ťažko prijímané: Časti, ktoré hovoria, že musíme dodržiavať Desatoro, časti, ktoré hovoria: „Zdvihni svoj kríž a nasleduj ma!“ Časti, ktoré hovoria, že každý z nás bude stáť pred súdom, keď zomrieme. Časti, o ktorých hovoríme, sú povolaním ku spáse, ale my môžeme tiež odmietnuť túto výzvu. Chceme, aby sa ľudia cítili dobre. A tak sa zameriavame len na pekné časti.
Ale existujú ľudia, ktorí idú ešte ďalej. Existujú ľudia, ktorí chcú dokonca prekrútiť náuku Cirkvi, ktorí hlásajú skôr svoje vlastné názory, ako náuku Cirkvi. Biskupi a kňazi, ktorí to robia, nie sú iba zlí pastieri, sú to vlci v ovčom rúchu. Evanjelium je nám dané Kristom a je nám to odovzdané v náuke Cirkvi, ktorá nás spasí. Nič viac a nič menej. Ale preto, že chceme byť ako svet a obľúbení vo svete, odvracia nás to od tejto náuky.
Pozrime sa na obrovské množstvo ľudí, ktorí sa vzdali praktizovania katolíckej viery. Mnohí z nich v našich vlastných rodinách. Ako sa ľudia, ktorí skutočne veria Evanjeliu, ktorí naozaj veria, že Evanjelium je dobrá zvesť, môžu vzdať praktizovania viery? Ako sa im má podariť odovzdať ho svojim deťom?
Počul som, že ľudia hovoria: „No, mladí ľudia dnes nechodia na omšu a nepraktizujú vieru, ale oni sú naozaj dobrí ľudia.“ Ak nechcú ísť na svätú omšu, ak si neuctievajú Boha, ak neodovzdávajú svoju vieru deťom, tak potom to nie sú dobrí ľudia. Ako môžu ľudia neodovzdávať vieru svojim vlastným malým deťom? To je masívna strata viery. A aká bola na to reakcia Cirkvi? Pokrčenie ramenami. To je taká doba a pokrčia ramenami. Čo s tým môžeme robiť? Kdeže je stratégia hľadania stratenej ovce? A to aj v prípade, že nechcú, aby sa našli, stále musíme za nimi chodiť a hľadať ich. O každom z nás sa predsa hovorí, že je pastier.
Ďalším príznakom našej straty dôvery je zanedbávanie poslania Cirkvi. Existujú miliardy ľudí v tomto svete, ktorí nikdy nepočuli o Kristovi. Tak prečo nie je Cirkev zapálená prinášať im Evanjelium? Prečo hovoríme, že na tom nezáleží? Záleží na tom, záleží na spasení ľudí. Musíme sa znova stať misijnou Cirkvou!
Toľkí z našich misionárov skončili tak, že hovoria o rozvoji, o spravodlivosti a mieri, o životnom prostredí, o stvorení – nuž tie veci sú dobré. Ale na čom naozaj záleží, to je naša spása. Na čom záleží, je hlásanie Ježiša Krista vzkrieseného z mŕtvych.
Hovoríme o veľkom nedostatku kňazov v Cirkvi v dnešnej dobe. Niet divu, že je nedostatok kňazov. Prečo by sa nejaký mladý muž mal dať na niečo, čo samo v seba neverí? Čo neverí vo svoje vlastné poslanie? Ak chceme mať povolania, musíme znovu získať dôveru v to, čo hlásame a potom sa otázka povolaní postará sama o seba.
Toľké z našich katolíckych inštitúcií už nie sú katolícke. Sú katolícke iba podľa mena. Aj toľké z našich katolíckych škôl sú katolícke iba v názve. Toľké z katolíckych škôl neodovzdávajú vieru deťom. Zrádzajú rodičov, ktorí posielajú svoje deti na katolícke vzdelávanie. Toľké z našich katolíckych organizácií sú už iba „charitatívnymi“ organizáciami. Stratili zmysel svojho poslania. Ani mnohé z našich katolíckych nemocníc už tiež nie sú katolícke. V Írsku rad katolíckych nemocníc súhlasilo, že budú zabíjať nenarodené deti. Aké sú toto katolícke nemocnice? To sa ľahko zvrháva na strašné zlo.
Každý z nás je povolaný byť misionárom. Sme povolaní, aby sme hlásali Evanjelium celému svetu. Začiatok toho je v našich vlastných rodinách. V poslednom čase veľa používame výraz „evanjelizačný“ – hovoríme o „novej evanjelizácii“, či „re-evanjelizácii“, atď. No, to je v poriadku. Ale myslím, že sa musíme vrátiť k výrazu „misie“ – k poslaniu Cirkvi. K tomu, že celá Cirkev má poslanie, že katolícka rodina má poslanie, že katolícke školy majú poslanie. Nemajú jednoducho étos – majú poslanie. Katolícke nemocnice a katolícke dobrovoľnícke organizácie majú poslanie. Sme povolaní byť misionármi!
Dnes slávime pamiatku sv. Terézie z Lisieux. Túto malú, chorú mníšku, ktorá žila zatvorená po celý život v kláštore Cirkev urobila patrónkou misií. Jej pôsobenie nám všetkým hovorí, že každý z nás je povolaný byť misionárom. Nikto z nás sa z tohto poslania nemôže ospravedlniť.
Existuje aj mnoho ďalších príznakov straty viery. Otázkou je, ktorým smerom sa vydáme. Prvé, čo si musíme uvedomiť, je, že je to svätosť, ktorá obnovuje Cirkev. Zmeny štruktúry, premena pastoračnej rady, zmeny v kúrii, to všetko je v dlhodobom horizonte k ničomu, ak nemáme svätých. Je to svätosť, je to život vzkrieseného Krista, čo robí reformy a obnovuje Cirkev. Takže každý z nás je povolaný byť svätým.
Každý z nás je povolaný myslieť ako katolík. Nemôžeme žiť v tomto otrávenom prostredí, aby sme neboli ním ovplyvnení a preto musíme uzdraviť svoju vlastnú myseľ. Musíme sa vrátiť k mysleniu o všetkom ako katolíci. Musíme žiť vo všetkom ako katolíci. My nepotrebujeme byť ohromení moderným sekulárnym svetom. Je to otrávená ideológia. Sekularizmus. Je to ideológia ničenia. Ide tu o ideológiu proti životu. Je to ideológia beznádeje. A nakoniec je to aj šialená ideológia. Iracionálna ideológia. Prečo by to na nás malo robiť dojem? My sme dostali poverenie hlásať Evanjelium celému svetu.
Každý z nás si musí uvedomiť, že sme boli povolaní byť misionármi. Musíme sa dostať naspäť k životu vernému náuke Cirkvi, aby sme ním hlásali vieru, aby sme ľudí učili Evanjeliu.
Existuje filozof, jeden z najväčších filozofov posledných tristo či štyristo rokov. Muž menom Alystair McIntyre. Je to už starší muž. McIntyre sa narodil v Škótsku a vyrastal ako presbyterián. A po celý čas svojho života prešiel všetkými druhmi zmien. Chvíľu bol aj marxista. A nakoniec sa stal katolíkom. A niekto sa ho pri jednej príležitosti spýtal: „Ste katolík v tradičnom slova zmysle, ortodoxný?“ A on odvetil: „To je úplný nezmysel.“ Inými slovami – my sme buď tradiční, pravoverní katolíci, alebo nie sme katolíci! Ničím iným byť nemôžeme!
Musíme svoje vlastné srdce a myseľ zamerať na Krista. Prichádzame do Medžugoria a stretávame sa tu. A hovoríme: „Ach, je to po prvýkrát?“ „Ach nie. Koľkokrát ste tu, päť, pätnásť, dvadsaťpäť, hocikoľko.“ Ale to vôbec nie je ten problém. My potom musíme ísť ďalej a pýtať sa ľudí: „Ustanovilo ťa Medžugorie za misionára?“ „Urobilo z teba posolstvo Panny Márie misionára?“ „Robí z teba kázeň tu na omši misionára?“ „A čo návštevy na Hore zjavenia, Modrého kríža a Krížovej hory – robia z teba misionára?“ A ak áno, potom musíme chváliť Boha. Ak však nie, potom sme ešte neprijali posolstvá Medžugoria. V Ježišovi, Márii a Jozefovi! Cathy Nolan, Mary TV

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *