Život Cirkvi vo svete 33/2019

Obsah
Rakúsko: Tisíce pútnikov na Nanebovzatie Panny Márie

Okruh Benedikta XVI. treba kontrolovať !!!

Írsko už nemá hlas pri voľbe pápeža

Taliansko: Chaos vlády a mlčanie cirkvi

Cirkevná daň v Nemecku musí preč !

Bavorsko: Bývalý premiér kritizuje kardinála Marxa

Nemecko: Edmund Stoiber kritizuje kardinála Marxa

USA: Katolíci hovoria biskupom ako obnoviť vieru v Eucharistiu!

Kanada: Satanský chrám plánuje prvú verejnú „čiernu omšu“!

Profesor žiada stiahnuť výpovede z Inštitútu Jána Pavla II.

Praha: Kardinál Duka odsúdil ideológiu LGBT

Brutálny krst v Rusku

Innsbruck: Moslimskí taxikári psíkov nevezmú

YouTube blokuje 14-ročné dievča s 1 miliónom nasledovníkov

Biskup Severného Írska: Cirkev má stáť pri brexite pri ľuďoch

Katolícky biskup: Strašidelné ticho nad Kašmírom

+ Mexiko: Zomrel kardinál Rivera, zmierovateľ v ťažkých obdobiach

Mnísi z kláštora Heiligenkreuz u Benedikta XVI.

Kardinál Burke: Nijaké prijímanie pre Joe Bidena

Kardinál o nekvalitných dokumentoch sekretariátu synody

Vyšetrujú „pastiersky list“ väzneného kardinála Pella

Salafisti vo väzení: ‚Diabol ťa poslal!‘

Pápež varuje Európu pred suverenizmom, čo vedie k vojne

A znova jeden škandál jezuitov

Naša príloha
Utopické miesto Amazonia – na iné účely zidealizovaný svet Indiánov

Rakúsko: Tisíce pútnikov na Nanebovzatie Panny Márie

Fatimská lodná procesia za kresťanskú Európu

Viedeň, 13.8.2019 (KAP) 025 442 – Slávnostné sväté omše a mariánske procesie na zemi i na vode sú na programe v Rakúsku 15. augusta, na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, najväčší mariánsky sviatok Katolíckej cirkvi. Mnohí pútnici putujú na mariánske pútnické miesta. Sviatok je v Rakúsku spojený aj s radom zvykov ako je požehnávanie bylín.
Vo viedenskom Dóme sv. Štefana celebruje dómsky prepošt Ernst Pucher slávnostnú omšu o 9.30 hod. Viedenský arcibiskup, kardinál Christoph Schönborn slávi tento rok svätú omšu v hornorakúskom Kláštore Stift Schlägl o 10. hod. V salzburskom dóme slávi omšu o 10. hod. arcibiskup Franz Lackner. V Korutánsku to bude apoštolský administrátor biskup Werner Freistetter – slávnostnú omšu začne slúžiť o 10. hodine v dóme v Gurku.

Lodné procesie na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie
Večer 15. augusta vyrazí z Freistetta na jazero Wörthersee známa lodná procesia. Táto tradičná mariánska slávnosť sa koná už od r. 1954. Krátke homílie bude mať tento rok viedenský pomocný „mládežnícky“ biskup S. Turnovszky. Od 19. hod. bude v prístave v Klagenfurte program zameraný na posolstvá Fatimskej Panny Márie s jej sochou z Kostola sv. Jozefa. Loď sa pristaví aj Krumpendorfe, Pörtschachi, Veldene a Maria Wörthe. Pred polnocou sa loď vráti do Klagenfurtu.
Pre mladých ponúknu aj „loď chvál“ s modernými duchovnými piesňami.

Lodná procesia sa koná aj na Bodamskom jazere zo súkromnej iniciatívy a s mottom:
„Fatimská lodná procesia za kresťanskú Európu“. Tento rok to bude pravá procesia troch krajín hraničiacich pri jazere – Rakúska, Bavorska a Švajčiarska k soche Fatimskej Panny Márie, ktorá je ponorená do Bodamského jazera tam, kde sa tri krajiny stretávajú. Program rakúskych pútnikov sa začína o 17.30 hod. v kapucínskom kostole v Bregenzi. Veriaci potom pôjdu k prístavu, odkiaľ o 20. hod. vyplávajú lode s procesiami.

Tisíce pútnikov v Mariazelli
Tisíce pútnikov sa očakávajú aj v rakúskej národnej svätyni Mariazell. Slávnostná svätá omša sa začína o 10. hod. mariazelskej bazilike a slávi ju emeritný opát Otto Strohmaier z Benediktínskeho kláštora St. Lambrecht. V stredu večer sa koná o 20.30 hod. veľká procesia so sviecami cez mesto.
V znamení veľkého sviatku sa budú niesť aj veľké pútnické miesta v Burgenlande: V Bazilike Frauenkirchen v Seewinkeli sa omša slávi o 10. hod. Omša bude aj v pútnickej bazilike v Lorette a 14. augusta bude po večernej omši procesia.
V Tirolsku spoja oslavy Božej Matky so spomienkou na oslobodenie Tirolska. V hlavnom pútnickom mieste v Bazilike Absamu, sa koná omša o 10.15 hod.

Už od polovice 5. storočia
„Deň Božej Matky Márie“ sa slávi už od polovice 5. storočia. Východná a západná tradícia Cirkvi neskôr zdôraznili rozdielne aspekty: východ hovorí o usnutí Panny Márie, západ o prijatí do neba. Pápež Pius XII. (1939-1958) vyhlásil v r. 1950 – po konzultovaní všetkých biskupov Katolíckej cirkvi – „telesné nanebovzatie Panny Márie do neba“ ako doteraz poslednú katolícku dogmu. Tým slávnostne vyhlásil mnoho storočí teológiou a ľudovou zbožnosťou dosvedčovanú náuku viery.
V liturgii, teológii a ľudovej zbožnosti sa Mária 15. augusta znázorňuje ako „Matka“ – Matka Ježiša a Matka ľudí a na druhej strane ako „praobraz viery“ a „príklad Cirkvi“.
Z legiend o Božej Matke sa vyvinuli niektoré zvyky. Starý zvyk žehnania bylín 15. augusta má pôvod už u sv. Jána z Damasku, ktorý žil okolo r. 700 v Kláštore Mar Saba pri Jeruzaleme. Podľa jeho rozprávania po nanebovzatí Panny Márie sa šírila z jej hrobu nádherná vôňa bylín a kvetov. Iná legenda hovorí, že apoštoli dali Máriin hrob znova otvoriť a už nenašli mŕtve telo, ale kvety. Po požehnaní bylín sa tieto uchovávajú v dome často vo forme kytíc.

* * * * *

Životopisec Františka: Okruh Benedikta XVI. treba kontrolovať !!!

Londýn, 13.8.2019 (LifeSiteNews) 025 441 – Austen Ivereigh, britský žurnalista a životopisec pápeža Františka vyhlásil:
„Okruh obklopujúci emeritného pápeža Benedikta, ktorý zahrňuje bývalého prefekta Kongregácie pre náuku viery kardinála Müllera — treba dostať pod kontrolu, keďže je zdrojom škandálu a rozdelenia.“
Ivereigh to povedal 10. augusta v interview pre čilské noviny La Tercera, kde hovorí o svojej novej knihe o pápežovi Františkovi s názvom The Wounded Shepherd (Zranený pastier). Hovoriac o tých, ktorých považuje za odporcov pápeža Františka Ivereigh, bývalý tlačový hovorca zosnulého kardinála Cormaca Murphy-O’Connora (zo St. Gallen Group*), poukazuje zvlášť na okruh okolo emeritného pápeža na čele s kardinálom Gerhardom Müllerom, ktorého opisuje ako „vodcu“ a najvážnejší hlas opozície proti tomu, ako pápež František vedie Katolícku cirkev a uvádza:

„Musíme nájsť spôsob kontroly jeho [Benediktovho] dvora, ktorý je v súčasnosti zdrojom škandálu a rozdelenia. Je to veľmi hlasná a mocná skupina katolíkov, ktorá každý mesiac vypáli raketu pokúšajúc sa diskreditovať ho [pápeža].
Kardinál Müller sa stal jej vodcom, hlavnou postavou opozície. Jeho taktika je vnútiť ľuďom presvedčenie, že v Cirkvi je zmätenie a že iba on ho dokáže riešiť.“
„Kardinál Müller sa pokúsil znova získať prominentnú úlohu v Cirkvi a predstiera, že je strážnym psom náuky Cirkvi. Ale nakoniec je to len emeritný úradník kúrie, teda v Cirkvi nemá nijaké postavenie. Už vždy bývali obvinenia z herézy adresované pápežom, no teraz je bezprecedentné, že bývalý pracovník Rímskej kúrie útočí na pápeža tak otvorene,“ tvrdí žurnalista.
K vzťahu emeritného pápeža Benedikta a pápeža Františka Ivereigh spomenul, že „emeritný pápež je vždy veľmi lojálny“ k pápežovi Františkovi“ no dodal:

„Vidím však aj dvor okolo emeritného pápeža, ktorý je veľmi zameraný proti pápežovi a títo ľudia obklopujú emeritného pápeža a manipulujú ho. Musíme nájsť spôsob ako kontrolovať Benediktov dvor, ktorý je v súčasnosti zdrojom škandálu a rozdelenia.“

Kardinál Müller pozdvihol svoj hlas voči mnohým kontroverzným ideám prichádzajúcim v súčasnosti z Cirkvi ako prijímanie pre protestantských manželských partnerov katolíkov, prijímanie pre všetkých znovu zosobášených rozvedených, diakonát žien a reforma Rímskej kúrie. Poukázal na to, že hierarchia sa vyhýba diskusii o pravých dôvodoch krízy sexuálneho zneužívania duchovnými. Nakoniec veľmi kritizoval pracovný dokument Synody biskupov o Amazonii, ktorá sa koná 6. – 27. októbra. Na začiatku r. 2019 nemecký kardinál vydal Manifest viery, kde znovu uviedol hlavné body náuky viery Katolíckej cirkvi.

Ivereigh spomenul tiež arcibiskupa Carla Máriu Vigana ako kľúčového kritika pápeža Františka. Po tvrdení, že tento odpor je „mocný v zmysle, že zahrňuje viacerých kardinálov a veľmi bohaté a mocné organizácie v USA“ uvádza, že „títo videli krízu zneužívania minulého roka ako svoju príležitosť“ a dodáva:

„Na prípadoch v Čile videli, že pápež je slabý, tak využili príležitosť s nezvyčajnou zúrivosťou. Ale tí, ktorí ho napadli vedení Viganòm sú tí istí, ktorí odmietli apoštolskú exhortáciu „Amoris Laetitia´. Taktika diskreditovať ho, je veľmi typická pre USA, podobná technike, ktorú konzervatívci používali proti Obamovi.“

Ivereigh navyše vyhlásil, že „prvá Synoda o rodine, ktorá dala Cirkvi možnosť zmeny, spočiatku vyvolala silnú opozíciu“. Podľa neho kritikom sa nepáči, že „pápež František poskytol istý priestor a nakoniec rešpektoval väčší konsenzus“.

„Niektorí, čo si mysleli, že vlastnia náuku Cirkvi, boli zúriví z tohto vývoja, keďže sa cítili bezmocní, tak boli nahnevaní. Bol to konflikt o privilégiách, o moci a o idey vlastniť pravdu.“

Giuseppe Nardi, nemecký žurnalista a komentátor, informoval o tomto novom interview Ivereigha a zasadil ho do širšieho kontextu súčasnej situácie v Katolíckej cirkvi. Ivereigha označuje ako tieňového hovorcu pápeža. Nardi tiež poukazuje na to, že to bol Ivereigh sám, kto po prvý raz v pápežskej biografii odhalil existenciu sprisahaneckej Skupiny Sankt Gallen*.
Nardi vidí v titule novej knihy Ivereigha – The Wounded Shepherd (Zranený pastier) – nepriamy poukaz na kritickú knihu Dr. Philip Lawlera The Lost Shepherd (Stratený pastier).
Nardi spomenul ako Ivereigh pri komentovaní krízy zneužívania v Čile vynechal fakt, že pápež František „tri a pol roka odmietal všetky indície týkajúce sa Barrosovho prípadu a nazval ich ‚nactiutŕhaním’“. Pápež František tu zohral kompromitujúcu úlohu, keď sprvu dlho bránil biskupa Juana Barrosa, jedného z kľúčových ľudí zapletených čilskej krízy sexuálneho zneužívania. Iba po rokoch bol František dotlačený ľuďmi a médiami k tomu, aby priznal svoju vlastnú chybu v tejto veci.

* Wikipedia: St. Gallen Group – skupina ľavicových reformných duchovných v Katolíckej cirkvi. Biskup St. Gallenu Ivo Fürer hostil diskusie „Priateľského kruhu“, ktorý sa stretával každoročne v St. Gallene v januári, aby si vymenili názory o Cirkvi. Neformálna skupina bez názvu – nazvali ju tak po kapitole venovanej tejto skupine v životopise holandského kardinála Godfrieda Danneelsa (2015), ktorý vydali cirkevní historici Karim Schelkens a Jurgen Mettepenningen. Alternatívy názvu sú aj St. Gallen Mafia a St. Gallen Club.
Jej vodcom bol aj taliansky kardinál Carlo Maria Martini a členmi napr. kardinál Godfried Danneels, kardinál Cormac Murphy-O’Connor, taliansky kardinál Achille Silvestrini z Vatikánu, nemecký kardinál Walter Kasper, rakúsky biskup Alois Kothgasser, José Policarpo, patriarcha Lisabonu.
Mali zásadu, že „všetko možno povedať, nič a zapisovať a všetko udržať v tajnosti“.

Írsko už nemá hlas pri voľbe pápeža

Dublin, 15.08.2019 (KAP/KNA) 025 440 – Kardinál Sean Baptist Brady, do r. 2014 arcibiskup z Armaghu a prímas Írska, sa 16. augusta dožíva 80 rokov. Dosiahnutím tejto hranice je bývalý predseda Biskupskej konferencie Írska a jediný zostávajú írsky kardinál vylúčený z okruhu voličov pápeža.
V prípadnom konkláve bude mať od toho dňa už iba 118 z 216 kardinálov Cirkvi právo hlasovať. Katolícke Írsko tak zostáva bez hlasu v prípadnej voľbe pápeža.
Brady viedol v r. 1996 do r. 2014 v Severnom Írsku sídliacu Arcidiecézu Armagh a zasadzoval sa tam za pokoj a zmierenie v konflikte medzi katolíkmi a protestantmi. Kardinálom je od r. 2007. V súvislosti so škandálom zneužívania v Írsku sa dostal Brady do kritiky za nedostatočné vnímanie svojej povinnosti dozoru a kontroly.
Počiatkom r. 2013 pápež Benedikt XVI. (2005-2013) mu dal na pomoc koadjutora Eamona Martina. Martin sa po emeritovaní Bradyho na jeseň 2014 stal automaticky arcibiskupom.
V r. 2015 pripustil Brady chyby a pokusy ututlávania prípadov zneužívania v Írsku. Povedal, že sa nesprávne starali nie o obete, ale o páchateľov a položili na to „závoj mlčania a utajovania“. Brady tiež hovoril o „temnej kapitole našej histórie“.
Popri Dubline je biskupský stolec v Armaghu od stredoveku najdôležitejším v katolíckom Írsku. Arcibiskup Armaghu má tradične titul „prímas celého Írska“. Očividnými kandidátmi na menovanie írskeho kardinála by boli Eamon Martin (57) ako aj dublinský arcibiskup Diarmuid Martin (74).
Brady sa narodil 16. augusta 1939 v Laraghu v Diecéze Kilmore a teológiu študoval v Ríme. Po kňazskej vysviacke v r. 1964 promoval na Pápežskej Lateránskej univerzite z cirkevného práva a prednášal na Kolégiu sv. Patrika v Cavane. V r. 1994 ho Ján Pavol II. menoval za arcibiskupa –koadjutora Armaghu.

Taliansko: Chaos vlády a mlčanie cirkvi

Roland Juchem, rímsky korešpondent Kathpressu

Rím – Vatikán, 14.08.2019 (KAP) 025 439 – Uprostred najpokojnejších dní roka sa talianska vláda nachádza v najhlbšej kríze. Predtým taká vplyvná katolícka cirkev krajiny sa vôbec neozýva. Spomína sa hlasovanie o nedôvere, hovorí sa o nových voľbách a o iných parlamentných koalíciách. Po druhý raz za niekoľko dní vládna koalícia strany Liga a Hnutia piatich hviezd hlasovali proti sebe. Minulý týždeň Liga proti návrhu „Piatich hviezd“ zmraziť projekt železničného tunela medzi Turínom a Lyonom, v stredu „Päť hviezd“ so sociálnymi demokratmi PD proti návrhu Ligy už teraz vysloviť nedôveru premiérovi Contemu a tak uvoľniť cestu k novým voľbám.
Po porážke vyhlásil predseda Ligy Salvini ochotu prijať „Piatimi hviezdami“ požadované zníženie počtu poslancov. Potom by sa ale muselo okamžite voliť. Taliani majú sami rozhodnúť, ako to má ísť ďalej, ako požaduje Salvini už celé dni na večerných akciách na rôznych plážach krajiny. Tam sa Taliani teraz v auguste väčšinou zdržiavajú.
Vzhľadom na takéto „plážové akcie“ sa množia výčitky, ktorý politik málo robí a je najviac opálený … Len v stredu v Janove pri spomienke na obete pádu mosta nastal na chvíľu pokoj: Salvini a predseda „Hviezd“ Di Maio stáli svorne vedľa premiéra Conteho a prezidenta Mattarellu.
Conte má teraz 20. augusta ponajprv parlamentu vysvetliť súčasnú situáciu. Je nejasné, či bude na záver musieť čeliť vysloveniu nedôvery, či o dva dni neskôr bude parlament okyptený a či budú v októbri nové voľby.

Mlčanie cirkvi
V celom tomto chaose nepočuť katolícku cirkev krajiny. Kedysi vplyvná konferencia biskupov a jej predseda, kardinál Gualtiero Bassetti, ako sa zdá – sa kryjú.
„Nezvyčajné a priam ohlušujúce mlčanie na špici talianskej cirkvi,“ vyhlásil v stredu odborník na náboženské otázky z novín „Il Fatto quotidiano“, Francesco Antonio Grana. To tak bolo s výnimkami už pri eurovoľbách a podobne pri zostrení zákona o bezpečnosti 5. augusta.
Ak by čoskoro došlo k novým voľbám, Grana sa obáva ďalšieho mlčania 230 biskupov. Bývalý dlhoročný predseda KBT, kardinál Camillo Ruini, by bol už dávno vyšiel na barikády a politikom ako aj občanom by vysvetlil, čo treba z hľadiska cirkvi robiť. No časy sa zmenili. Pri eurovoľbách hlasovala väčšina praktizujúcich katolíkov za Salviniho Ligu.
V minulosti by niekto ako Ruini ešte ovplyvnil výsledky volieb. No jeho nástupca Bassetti nie je nijaký „Don Camillo“. V homílii na sv. Vavrinca 10. augusta našiel zdržanlivo a občas neisto vystupujúci Bassetti iba všeobecné slová o dôvere a spolupráci. Zdá sa, akoby biskupi v Taliansku sa nedovažovali vyjadriť sympatie k postojom Salviniho, alebo sa obávajú jasnou kritikou ešte viac ľudí vyhnať z cirkvi.
Takže to bol pápež František, ktorý minulý piatok v interview pre noviny „La Stampa“ povedal jasne svoj názor. Vyjadril starosť, „že sa počúvajú iba reči, ktoré sa podobajú Hitlerovým v r. 1934. ‚Najprv my. my …, my …‘ – to je myslenie, ktoré vyvoláva strach“, povedal pápež. Menovať nikoho nemusel. Salviniho stále krédo: „Taliani ako prví“, počul každý.
Vatikánske noviny „L´Osservatore Romano“ síce píšu o vývoji v Taliansku, ale nekomentujú ho. V „Avvenire“, novinách biskupskej konferencie, komentátor Mauro Leonardi v stredu vyhlásil, že zo súčasnej krízy s modusom volieb, politika už rok nenachádza východisko. Ako príklad citoval nerealistické daňové sľuby Salviniho – bez uvedenia jeho mena.
Meno šéfa Ligy sa v cirkvi Talianska stalo nevysloviteľným. A naopak v prieskumoch a vyhláseniach sympatiami ľudí posilnený predseda Ligy sa bez problémov ukazuje ako hlboko veriaci. Na záver jedného večerného plážového podujatia pobozkal demonštratívne ruženec. A víťazstvo v hlasovaní o dekréte o bezpečnosti vidí ako „pekný dar k narodeninám Panny Márie“.
Vo štvrtok dosiahnu talianske prázdniny „Ferragosto“ svoj vrchol. Či sa pri príležitosti s tým spojenou slávnosťou Nanebovzatia Panny Márie dopočujeme niečo z cirkvi o politickej situácii? Horúce dni v Ríme budú v každom prípade Taliansko ešte hodnú chvíľu zamestnávať.

Cirkevná daň v Nemecku musí preč !

Ak katolík neplatí cirkevné dane, bude bez najmenšej vyhliadky na milosrdenstvo exkomunikovaný. To je neudržateľný stav a vzhľadom na využívanie daní hraničiace so spreneverou do neba volajúcim bezprávím!

Bonn, 12.8.201 (kath.net – Peter Winnemöller) 025 438 – Suma 216 miliónov – toto číslo si musíme nechať rozpustiť na jazyku. To je totiž výnos z cirkevných daní navyše za rok 2018 v porovnaní s r. 2017 v Nemecku. V roku 2018 sa zaznamenal však aj rekordný počet vystúpení z cirkvi! Hlavným dôvodom popri škandále zneužívania sú cirkevné dane, ako sa neúnavne zdôrazňuje. To je samozrejme hlúposť!
Ak treba dôkaz, tak ten tu je. Z cirkvi vystupujú tí, ktorí dane neplatia. Iba v jednej skupine majú cirkevné dane naozaj význam: u narodených na prelome tisícročia. Mladí ľudia už v tretej generácii nezažili nijaké riadne spoločenstvo v cirkvi a tak nemajú citové naviazanie na cirkev. Akonáhle majú platiť, odchádzajú.
Sekretár Biskupskej konferencie Nemecka zostal ušetrený od komentovania odporujúcich si rekordov – vystúpení a cirkevných daní. Mnohý biskup sa pohodlne usadí – ľudia odchádzajú – prachy zostávajú. Všetko bude dobré. Tak zmýšľajú nádenníci.
Absolútnu nezmyselnosť cirkevnej dane nevidia iba tí, ktorí z tejto hojnej spŕšky peňazí profitujú. Do farností, ktoré dane platia, sa nič nedostane. Tam sa ľuďom nariaďuje jedno šetrenie za druhým – krátenie platov kostolníkom, domovníkom atď. Ani kňazi, ktorí sa právom sťažujú na väčšiu zaťaženosť v mnohých filiálkach, nedostanú viac. Ba dostávajú menej, lebo pastoračné reformy sa postarajú o to, že iba málo kňazov sa dostane na dobré platené fary. Síce ani iní nemusia biedu trieť, no stále viacerých odbavujú ako výpomocných zle platených kňazov.
Namiesto investovania do evanjelizácie sa vytvárajú miesta na biskupstvách a správy sa ďalej rozrastajú. Tzv. „synodálny proces“ tiež nebol zadarmo. Stáva sa priam neznesiteľným, ako sa daňami podporujú isté združenia a funkcionári. Napríklad to bola rúhavá akcia „Mária2.0“. Odôvodnené požiadavky zrušenia nezmyselného financovania cirkvi sú preto stále naliehavejšie.
Aký zmysel majú miliardové sumy, keď viera naďalej mizne, keď katechéza je už iba na zasmiatie, keď návštevnosť nedeľnej omše klesá až na dno? Niečo tu teda nesedí. Finančná situácia akosi nepasuje k realite cirkvi v Nemecku. Udržiavať peniazmi pri živote štruktúry, ktoré už nie sú živé, nedáva zmysel.
Posledným a veľmi dôležitým dôvodom prečo konečne zrušiť tieto dane je faktická exkomunikácia tých, čo ich odmietnu platiť. V nemeckých diecézach zostávajú morálne pochybenia rovnako ako heréza a apostáza bez následkov! Cudzoložníci smú prijímať sviatosti, s platcami cirkevných daní zosobášení protestanti takisto. Kto ako veriaci katolík neplatí, bude bez najmenšej vyhliadky na milosrdenstvo, alebo individuálne riešenie úderom biskupského kladivka postihnutý faktickou exkomunikáciou. To je nehoráznosť, neudržateľný stav a vzhľadom na používanie prostriedkov hraničiace so spreneverou do neba volajúcim bezprávím! Cirkevné dane musia preč!

Bavorsko: Bývalý premiér kritizuje kardinála Marxa

Mníchov, 14.8.2019 (kath.net) 025 437 – Edmund Stoiber, bývalý premiér Bavorska za CSU v katolíckych novinách „Tagespost“ zreteľne kritizoval kardinála Marxa. Obvinil ho, že pred dlhším časom po výnose o povinnosti vyvesiť kríže v štátnych budovách Bavorska vyvolal nepotrebný konflikt s bavorskou vládou. Stoiber uviedol, že dodnes nedokáže pochopiť ten tvrdý tón kardinála proti výnosu.
K oblasti utečeneckej politiky CSU Stoiber zdôraznil, že katolícki voliči sú pre CSU naďalej veľmi dôležití, no tí netvoria homogénny blok. Popri veriacich ktorí pomáhajú utečencom, sú aj katolíci, ktorí sú voči islamskému prisťahovalectvu kritickí.
Stoiber pripomenul aj to, že ochrana ľudského života a ľudskej dôstojnosti „patria naďalej k DNA strany CSU“. „Ku kresťanskej politike patrí však aj zachovanie stvorenia a solidarity so sociálne slabými.“

USA: Katolíci hovoria biskupom ako obnoviť vieru v Eucharistiu!

Protestant: „Katolícki biskupi, začnite sa k Eucharistii správať tak, aby ste ukázali, že veríte v reálnu prítomnosť Ježiša Krista!“

USA, 14.8.2019 (LifeSiteNews) 025 436 – Minulý piatok sa Biskupská konferencia USA pýtala katolíckych laikov na Facebooku na názory. Prieskum inštitútu Pew totiž ukázal zarážajúce negatívne výsledky – iba traja z desiatich katolíkov skutočne veria, že chlieb a víno sa skutočne premenia na Telo a Krv Ježiša Krista počas svätej omše. Veľká väčšina laikov reagovala výzvou, aby biskupská konferencia znovu nastolila tradičnú prax liturgie! A biskupom v reakciách napísali:

Už nijaké piesne o chlebe a víne.
Viac spovedí pred svätým prijímaním.
Podporujte kľačanie pri svätom prijímaní a prijímanie na jazyk.
Viac procesií s Božím Telom.
Zvýšenie počtu adorácii pred Najsvätejšou sviatosťou.

Tieto požiadavky prišli vo viac ako 1100 komentároch a stovkách „likes“ a ukázali, že laici chcú, aby biskupi bojovali proti neviere v reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii. Mnohí žiadali svätú omšu „ad orientem“, presun oltára do stredu chrámu, obnovenie latinských gregoriánskych spevov a zrušenie mimoriadnych eucharistických služieb (napr. v pastorácii homosexuálov).
Páter Richard Heilman z Wisconsinu, ktorý spravuje blog Roman Catholic Man napísal:
„Banálna, bezmyšlienková, modernizovaná a sekularizovaná liturgia, ktorá už nedvíha dušu k Bohu, zapríčinila stratu viery v transubstanciáciu.“
Komentátor Tim Kline, ktorý nie je katolík, ale protestant „sympatizujúci s nimi“ napomínal biskupov, že dovoľujú kňazom, ktorí škandalizujú cirkev udeľovať sväté prijímanie. Kritizoval ich aj za to, že nechávajú politikov, ktorí presadzujú potraty a nekajúcich hriešnikov prijímať Eucharistiu a dodal:
„Nezastaviť tieto veci znamená hovoriť svetu, že Eucharistia nemá význam. Začnite sa
k Eucharistii správať tak, aby ste ukázali, že veríte v reálnu prítomnosť Ježiša Krista!
Klinov komentár dostal do 100 „palcov nahor“ a množstvo reakcií.
Michael Hichborn z Inštitútu Lepanto napísal:
„Ak už protestant prejavuje viac oddanosti Najsvätejšej Eucharistii ako americkí biskupi, tak sa otvára pohľad na to, aký zlý už je stav vecí.“

Inštitút Pew tiež odhalil, že z návštevníkov nedeľnej omše iba 63 percent verí v transubstanciáciu, teda 37 percent neverí v reálnu prítomnosť Krista. Z tých 37 percent zasa 23 percent nevie ani to, čo Cirkev učí a 14 percent to vie, ale odmieta to!

Kanada: Satanský chrám plánuje prvú verejnú „čiernu omšu“!

Ottawa, 13.8.2019 (LifeSiteNews) 025 435 – „Satanský chrám“ v Kanade plánuje prvú verejnú „čiernu omšu“ v heavy-metalovom bare v Ottawe v túto sobotu. Národný koordinátor „Satanského chrámu“ Nicholas Marc predáva 50 vstupeniek po $20 dolárov na to, čo označuje ako verejnú čiernu omšu plánovanú v bare „The Koven“ na 17. augusta.

„Podľa vedomostí ´Satanského chrámu´ bude toto prvá verejná organizovaná čierna omša v kanadskej histórii,“ Satanský rituál je vyjadrením osobnej voľnosti a slobody a toto oslobodzujúce vyjadrenie nachádzame v rúhaní. Pri omši sa budú sa používať symboly a latinský text. V podstate sú to tradičné symboly, ktoré pretvárame, aby vytvorili rituál, ktorý má byť opakom tradičnej omše, “ vyhlásil Marc doslova pre Global News.

Podľa „Global News“ „Satanský chrám sa za šesť rokov rýchlo rozrástol na globálne hnutie s viac ako 100 000 členmi a 18 oficiálnymi pobočkami v USA a so sídlom v Saleme v Massachusetts. Marc vedie skupinu „Satanského chrámu“ v Ottawe od r. 2016, zaznamenáva veľký záujem a pomýšľa na nové pobočky.
Marc pre „LifeSiteNews“ povedal, že nebudú mať konsekrovanú Hostiu. Jeho skupina sú „ateistickí satanisti“, ktorí neveria v nadprirodzeno, ale „hľadia sa správať ako náš vzor“, ako vyhlásil Marc, ktorý vyrástol v katolíckej rodine, ktorá navštevovala tridentskú svätú omšu.
„Sme ateistická organizácia a neuznávame teologickú hodnotu konsekrácie. Sme satanisti, ktorí si ctia symbolickú a literárnu hodnotu satanskej mytológie. Nazývame to čiernou omšou, lebo pre ňu nemáme striktný plán. Slávili sme už všetky druhy čiernej omše a každú pociťujeme odlišne.“
Marc odmietol uviesť podrobnosti rituálu a povedal: „My týmto neútočíme na katolíkov. To je súkromná udalosť a súkromné miesto konania.“

„Encyclopedia Britannica“ opisuje čiernu omšu ako rúhavú a obscénnu paródiu pravej omše predvádzanú satanským kultom. Holý chrbát ženy často slúži ako oltár a konsekrovaná Hostia sa používa na zintenzívnenie výsmechu. Rítus obvykle zahrňuje aj iné prvky satanskej mágie ako nápoj lásky alebo antikoncepčné prostriedky.“
„Čierna omša je paródiou katolíckej omše, kde sa klaňajú satanovi,“ napísal bývalý hlavný vatikánsky exorcista páter Gabriele Amorth v knihe An Exorcist Explains the Demonic (Exorcista vysvetľuje démonické) . „Počas slávenia sa používajú slová a vonkajšie znaky Eucharistickej liturgie, ale vždy v opačnom zmysle, aby sa manifestoval odpor voči Bohu.“
Exorcisti veľmi varujú, že návšteva rúhavého rituálu je veľké duchovné riziko, dokonca aj keď sa neznesväcuje konsekrovaná Hostia:
„Nemôžete navštíviť také podujatie dokonca ani len zo zvedavosti a bez rozhodnutia uctievať satana bez toho, aby ste neboli nepriaznivo ovplyvnení“, povedal pre „Aleteiu“ exorcista v r. 2014, keď sa plánovala čierna omša v Oklahoma City. „Podozrievam, že niektorí tam idú proste zo zábavy. Čo si neuvedomujú je, že už svojím príchodom sa otvoria moci Zlého!“
Potvrdil to aj Mons. Patrick Brankin, exorcista Diecézy Tulsa, v Arizone:
„Myslím si, že je tu veľká možnosť, najmä ak sa ľudia nachádzajú v stave hriechu, že vyjdú odtiaľ posadnutí! Dostávajú sa do situácie, kde ľudia vzývajú satana, aby prevzal vládu nad všetkým v štáte – vládu nad ľuďmi, miestami, celou našou krajinou … Ak tam niektorí prišli zo zvedavosti, najmä ak neboli v stave posväcujúcej milosti, mohli by odtiaľ ľahko vyjsť s démonickým vplyvom – či už by to bolo týranie, vplývanie Zlého, alebo úplná posadnutosť démonmi.“
Čiernu omšu v r. 2014 v Oklahome City naplánoval Adam Daniels, trestaný za sexuálne zneužívanie, ktorý mal aj konsekrovanú Hostiu. Arcibiskup z Oklahoma City, Mons. Paul Coakley, Danielsa prísne pokarhal za krádež Hostie a ten ju vrátil katolíckemu kňazovi. … Hoci Hostiu vrátil, simulácia čiernej omše sa v septembri 2014 konala.
Arcibiskup Edward Slattery z Tulsy a arcibiskup Coakley požiadali katolíkov, aby sa postili a modlili na uzmierenie za čiernu omšu.
„Treba proti tomu naozaj bojovať modlitbou,“ povedal Mons. Brankin.
V r. 2014 skupina študentov na Harvardskej univerzite plánovala čiernu omšu bez konsekrovanej Hostie, ale po prudkom proteste verejnosti to zrušili.
Bostonská arcidiecéza vyhlásila:
„Pre dobro katolíkov a všetkých ľudí, Cirkev poskytuje jasnú náuku o uctievaní satana. Táto aktivita oddeľuje ľudí od Boha a ľudskej komunity, je protikladom lásky k blížnemu a dobroty a privádza jej účastníkov nebezpečne blízko k ničivému dielu zla.

Profesor žiada stiahnutie výpovedí z Inštitútu Jána Pavla II.

Výzva, ktorú uverejnil Prof. Furio Pesci z Univerzity Sapienza v Ríme:

Rím, 14.8.2019 (kath.net/appellostudentigp2.com) 025 434

Pápežský inštitút Jána Pavla II. pre štúdie o manželstve a rodine bol v roku 2017 zrušený vydaním motu proprio pápeža Františka Summa familiae cura. Odôvodním bolo, že je potrebné prispôsobiť sa rastúcej komplexnosti tém, ktoré sú predmetom vedeckej a pedagogickej činnosti inštitútu. V tom istom dokumente, ktorý vyhlásil inštitút za zrušený, sa na jeho mieste zriaďuje nový pápežský teologický inštitút formálne takisto pomenovaný po Jánovi Pavlovi II., ale nesúci iný názov, v ktorom sa „štúdium o manželstve a rodine“ nahradilo „vedami o manželstve a rodine“.
Pôvodný inštitút založil v r. 1982 Ján Pavol II. a takmer 40 rokov koná vynikajúcu vedeckú a vzdelávaciu činnosť. Jeho pôsobenie sa vyznačuje intenzívnou spoluprácou expertov z rôznych odborov – teológie, filozofie, humanitných vied a bio-medicíny a zúčastňujú sa na nej vedci z celého sveta z rôznych univerzít a výskumných ústavov.
Po dvojročnom pokračovaní činnosti a v očakávaní ďalšej práce v novom inštitúte boli 13. júla promulgované nové štatúty a zverejnený nový študijný plán.
Štatúty zverujú pápežom Františkom menovanému veľkému kancelárovi, arcibiskupovi Vincenzovi Pagliovi, veľmi rozsiahle kompetencie, väčšie ako majú všetci zodpovedajúci funkcionári pápežských univerzít!
Neskôr, 23. júla, boli prepustení profesori Livio Melina a José Noriega Bastos, ktorí tam mnohé roky pôsobili, (Prof. Melina bol 10 rokov aj prezidentom inštitútu) a ktorí robili vynikajúcu vedeckú prácu na svetovej úrovni. Prepustení boli aj mnohí ďalší prominentní docenti ako Stanislaw Grygiel, filozof a priateľ a poradca Jána Pavla II. až po Máriu Luisu Di Pietro, bioetičku na Katolíckej univerzite Sacro Cuore a ďalší významní vedci ako Przemislaw Kwiatkowski a Vittorina Mariniová. Zostala iba administratíva.
Situácia je veľmi vážna. Prepustenie učiteľov nie je dobrý začiatok pre univerzitný inštitút, najmä ak je inovatívny a ctižiadostivý, ako to chcel pápež František. Som presvedčený, že dôvody, ktoré uviedol prezident inštitútu Pierangelo Sequeri a práve prijatý docent Giovanni Cesare Pagazzi slúžili iba na to, aby sa odviedla pozornosť od ústredného a veľmi znepokojujúceho aspektu: odstránenia celého výskumného zariadenia a vypudenia najvýznamnejších vedcov – nevídaný postup v novej histórii univerzít, ktorý má precedens iba v absolutistických a totalitných režimoch.
Ako jednoduchý veriaci som toho názoru, že novú teológiu a ekleziológiu pápeža Františka nemožno použiť na oprávnenie tohto radu prepúšťaní. Je naozaj prekvapujúce a zdrvujúce, že sa to všetko dnes deje v rámci pápežskej univerzity za pontifikátu ako je tento, ktorý tak veľmi hlása otvorenosť a voľnú diskusiu rôznych postojov a názorov. Spáchalo sa tu závažné porušenie dôstojnosti vedeckého výskumu intelektuálnej práce.
Prekvapujúci a zdrvujúci je aj postoj súčasného predsedu – renomovaného vedca. Nesmel pripustiť, aby docenti ním vedeného inštitútu tak náhle stratili svoje funkcie a akademickú dôstojnosť.
Dva roky tu bola nádej, že inštitút bude môcť pokračovať v pôvodnej činnosti, že vyrastie niečo pozitívne a že sa nový inštitút na základe upevnenej tradície bude naďalej môcť účinne zaoberať problematikou dnešného sveta. No tieto opatrenia sklamali každú nádej a vyvolali starosť u všetkých, ktorí poznajú identitu a dielo Inštitútu Jána Pavla II. a prepustených prednášajúcich.
Hoci sa pred novými štatútmi formálne konal proces interných rozhovorov v inštitúte v Ríme (nie v 11 jeho pobočkách na celom svete) – musíme teraz povedať, že štatúty predložené Kongregácii pre katolícke vzdelávanie a ktoré ona povolila, ani v najmenšom nezodpovedajú výsledkom rozhovorov, ktoré viedli k vypracovaniu spoločného textu.
Nové štatúty nie sú v nijakom prípade výsledkom trojročných úvah v rámci Inštitútu Jána Pavla II., ako sa tvrdilo pri ich prezentácii. Naopak, ide o opatrenie, ktoré bolo celému personálu nanútené a ktorého aplikácia dovolila prepustenie významných učiteľov a vedcov.
Vážnosť situácie vyplýva aj zo skutočnosti, že niet objektívnych dôvodov pre tieto opatrenia. Prepustení učitelia s vysokou vedeckou prestížou, vykonávali verejnú činnosť vždy s dokonalým nasledovaním foriem a pravidiel pápežských univerzít, vrátane rešpektovania cirkevných autorít.
To, čo sa stalo na Inštitúte Jána Pavla II., uberá pápežským univerzitám de facto z platnej praxe medzinárodného vedeckého a akademického spoločenstva. Nie je tolerovateľné, aby inštitúcie mali takú radikálnu nadvládu, aby najvyšším v hierarchii dávali moc nad životom a smrťou vedeckej činnosti celých inštitúcií a jednotlivých vedcov, dokonca aj tých najuznávanejších, ako v prípade uvedených kolegov, ktorým patrí moja celá ľudská, intelektuálna a vedecká solidarita.
Z týchto dôvodov vyzývam (bez polemickej ostrosti, ale s celou mne možnou silou) príslušných ľudí, aby odvolali opatrenia uvalené na spomínaných kolegov a aby sa v každom prípade zabezpečil potrebný slobodný priestor na pokračovanie ich veľmi cenenej činnosti. Iba to je pozitívne východisko pre inštitút univerzitného typu, ktorý má byť takým aj v skutočnosti.

Profesor Furio Pesci, La Sapienza Università di Roma

Praha: Kardinál Duka odsúdil ideológiu LGBT

Praha, 13.8.2019 (KAP/KNA) 025 433 – Český kardinál Dominik Duka obhajoval výpovede poľského arcibiskupa Stanislava Gadeckého k homosexualite proti kritikom. Vo vyhlásení uverejnenom v pondelok sa podľa správy Rádia Praha postavil proti „ideológii LGBT“, ktorá podľa jeho názoru sleduje „ateistickú a satanskú agendu“.

Svojich spolubratov na Slovensku a v Maďarsku vyzval kardinál, aby sa postavili za arcibiskupa Gadeckého.

Predseda Biskupskej konferencie Poľska sa v piatok vyjadril aj proti legalizovaniu „homosexuálneho manželstva“ a súčasne odsúdil „ideológiu LGBT“ a homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov.
Arcibiskup Gadecki z Krakova apeloval na poľských poslancov, aby sa postavili proti plánom zavedenia „manželstva“ rovnakých pohlaví. Zdôraznil, že miestne orgány nesmú ani robiť rozhodnutia, „ktoré pod rúškom boja proti diskriminácii popierajú prirodzené rozdiely pohlavia u mužov a žien“.
Arcibiskup Gadecki tak reagoval na vyjadrenia krakovského arcibiskupa Marka Jedraszewského, ktorý minulý týždeň hovoril o „dúhovej chorobe“, čo viedlo k protestom. Niektoré reakcie svedčia o istom „ideologickom totalitarizme voči inak zmýšľajúcim“, ako bránil poznanský arcibiskup svojho krakovského spolubrata.

Opakovane pripájame príslušnú správu zo ŽC 32:

Poľsko: Arcibiskup ostro kritizuje šíriacu sa „dúhovú chorobu“

Krakov, 6.8.2019 (LifeSiteNews) 025 410 – Krakovský arcibiskup povedal, že jeho krajina je pod náporom „dúhovej choroby“ aktivity LGBT.
„Naša krajina síce už nie je obliehaná červeným morom sovietskeho komunizmu, no teraz je sužovaná dúhovým morom ideológie LGBT, ktorá popiera ľudskú dôstojnosť a je zameraná na ovládanie duší, sŕdc a myslí poľského národa. Nie sú to marxisti, ani boľševici, no sú zrodení v tom istom duchu – neomarxistickom. Nie červení, ale dúhoví,“
povedal Mons. Marek Jedraszewski (70). Arcibiskup sa takto vyslovil v homílii svätej omše v Bazilike Panny Márie pri príležitosti Varšavského povstania, ako informuje CNS News.
Arcibiskup Jedraszewski v homílii pripomenul hrdinstvo poľskej armády v boji krajiny proti nacistickej okupácii a fašizmu, ako aj desaťročia vlády ‚boľševizmu‘ v Poľsku ako v sovietskom satelite, ako sa uvádza v správe „Irish Times“.
Povedal, že „napomáhanie ideológie LGBT popiera ľudskú dôstojnosť, pretože táto „dúhová choroba je neo-marxistická vo svojich absolutistických ambíciách“.
Deň predtým na poľskej katolíckej púti v Čenstochovej arcibiskup vyzval veriacich, aby bránili „pravdu o stvorení muža a ženy, aby spolu žili a mali deti“.
Táto homília vyvolala odsúdenie amerického jezuitu známeho obranou LGBT – pátra Jamesa Martina – ktorý nazval arcibiskupov komentár „podpaľačským“, ktorý podnecuje nenávisť a násilie voči osobám LGBT! …
Aktivity homosexuálov nikdy neboli v Poľsku kriminalizované a ich legálnosť bola potvrdená už v r. 1932. Homosexualita nemá špeciálnu ochranu v poľských zákonoch a ich „manželstvo“ zostáva ilegálne. Väčšina ľudí v tejto katolíckej krajine prežíva nepokoje a napätia pre aktivistov LGBT, ktorí pracujú na šírení svojej agendy vo väčšinovom katolíckom Poľsku.
Jedraszewski bol ,menovaný za pomocného biskupa v Poznani v r. 1997. Bol blízkym priateľom pápeža Jána Pavla II.
Pápež Benedikt XVI. ho menoval za arcibiskupa Lodze v r. 2012 a v r. 2017 ho pápež František menoval za arcibiskupa Krakova.
V roku 2013 sa Jedraszewski vyjadril, že „ideológia gender je priamou cestou do sebazničenia našej civilizácie“. „Je to nesmierne nebezpečná ideológia, ktorá vedie priamo k smrti našej civilizácie.“

Brutálny krst v Rusku

Moskva, 13.8.2019 (kath.net) 025 432 – V Rusku nastal rozruch v Ruskej pravoslávnej cirkvi, lebo cez víkend jeden kňaz pri krste veľmi brutálne zaobchádzal s plačúcim dieťatkom. V ozname Moskovského patriarchátu sa uvádzalo, že správanie kňaza nie je akceptovateľné.
V severoruskom meste Gatčina plakalo dieťatko pred krstom veľmi hlasno – na to ho kňaz zobral, ponoril prudko do vody, potom ho vytrhol von z vody a znova ponoril, a nanovo ho vytiahol a vtlačil do vody po tretí raz a to všetko neuveriteľne brutálne. Matka bola zo správania kňaza zdesená a chcela mu dieťa vziať, no kňaz jej ho nedal a dieťa znova vtlačil do vody. Podľa slov matky malo dieťatko škrabance na pleci a na krku a preto to neskôr nahlásila na polícii.

Innsbruck: Moslimskí taxikári psíkov nevezmú

Innsbruck, 13.8.2019 (kath.net) 025 431 – V rakúskom Innsbrucku je podľa správy tirolského denníka stále ťažšie nájsť taxíky, ktoré vezmú aj psíkov. Ako odôvodnenie majitelia taxislužieb uvádzajú, že väčšina šoférov odmieta brať do auta psíkov z náboženských dôvodov. Medzitým je už 80 percent taxikárov z radov migrantov a moslimovia považujú psy tradične za „nečisté“.

YouTube blokuje 14-ročné dievča s 1 miliónom nasledovníkov

Viedeň, 12.8.2019 (kath.net) 025 430 – Video-platforma YouTube zablokovala videový kanál 14-ročného dievčaťa s miliónom nasledovníkov, pretože kritizovalo mesiac homosexuálov jún – „Gay Pride“.
Soph, ktorá je aktívna na Twitteri pod @sewernugget, sa často vyjadrovala kriticky k radikálnemu islamu, ku klimatickým zmenám a k pedofílii medzi elitami Hollywoodu. V odôvodnení YouTube uvádza, že jej kanál porušuje „politiku proti nenávistným prejavom“.
Cenzúru kanálu YouTubom v USA kritizovali. Známa reportérka televízie Lauren Chenová zverejnila obsah správ Soph, kde sa okrem iného uvádza:
„Keď kritizuješ koncepciu „Gay Pride“ za to, čo tí našim deťom robia, bude ľavica odpovedať tak, že každú kritiku bude hanobiť ako nenávisť.“

Biskup Severného Írska: Cirkev má stáť pri brexite pri ľuďoch

Kolín, 12.08.2019 (KAP/KNA) 025 429 – Severoírsky biskup, Donald McKeown z Derry radí cirkvi, aby vzhľadom na brexit stála pri ľuďoch:
„Úlohu Cirkvi vidím v tom, že bude uprostred tejto neistoty prorockým hlasom posilňovať ľudí, ktorí majú právo na nádej a aj právo na dobrú vládu,“ povedal McKeown v pondelok pre kolínske „Dómske rádio“.
„V Severnom Írsku sú nálady veľkej neistoty. Nikto nevie, na čo sa má pripraviť. O to viac je tu potrebná starostlivosť cirkvi.“
So starosťami hľadí biskup na dobu avizovaného vystúpenia z EÚ 31. októbra:
„Nechceme sa vrátiť k tomu, že u mňa za domom zriadia novú tvrdú hranicu. Brexit vlastne presadzuje anglický nacionalizmus a to má v podstate málo do činenia so severnými Írmi. My sme kolónia. Keď mamička povie: My chceme Európu opustiť, musia všetky jej deti povedať: Áno, prirodzene, mamička. A to my nechceme.“

Katolícky biskup: Strašidelné ticho nad Kašmírom

Mníchov, 12.8.2019 (KAP/KNA) 025 428 – Katolícka cirkev v nepokojnom indickom regióne Kašmír dúfa podľa informácií katolíckej nadácie „Missio München“ v skoré upokojenie situácie.
„Nad regiónom Kašmír leží strašidelné ticho,“ napísal biskup Ivan Pereira z Jammu-Srinagaru nadácii, ako informovala v pondelok v Mníchove.
Kašmír je súčasťou Diecézy Jammu-Srinagar s rozlohou vyše 220 000 štvorcových kilometrov.
„V súčasnosti možno iba špekulovať, čo sa stane ako ďalšie. V hlavách ľudí vládne neistota a aj strach. Máme iba málo informácií z Kašmíru, keďže komunikácia je stále prerušená,“ uviedol biskup.
Telefón a internet v rámci štátnych opatrení prechodne vypli. Takmer 600 ľudí malo byť podľa správ indických médií zatknutých.
„Akcie však nie sú zamerané proti kresťanskému obyvateľstvu,“ napísal biskup Pereira. „Pre kresťanov v štáte niet nebezpečia. Miestna vláda a prevažne moslimskí obyvatelia sú vďační za prítomnosť cirkvi, ktorá v regióne prevádzkuje mnohé školy a realizuje programy na podporu mládeže. Ale sme nepriamo postihnutí – školy a univerzity sú zatvorené, verejná doprava nepremáva. Všetky naše plány sú zmarené,“ napísal biskup.
Indický premiér Narendra Modi zrušil 5. augusta 2019 doterajší štatus autonómie Kašmíru a regiónu tak odňal zvláštne široké práva. Už dlho sa sporia susedné štáty India a Pakistan o nadvládu nad Kašmírom. Stále znova dochádza k islamisticky motivovaným útokom z Pakistanu. Aj indické bezpečnostné sily sú často obviňované zo zatýkania a nepomerného násilia.

+ Mexiko: Zomrel kardinál Rivera, zmierovateľ v ťažkých obdobiach

Mexiko, 12.8.2019 (RV) 025 427 – V Mexiku zomrel 87-ročný kardinál Sergio Obeso Rivera. V minulosti bol na čele Konferencie biskupov Mexika a zasadil sa za obnovu diplomatických vzťahov Mexika so Svätou stolicou. Emeritného arcibiskupa Jalapy (Xalapa) kreoval na kardinála pápež František v uplynulom roku.
Ako informovala Konferencia biskupov Mexika, kardinál Sergio Obeso Rivera, ktorý bol v 80. a 90. rokoch 20. storočia jej predsedom, zomrel v nedeľu 11. augusta v 48. roku biskupskej služby a v 65. roku kňazstva.
„Oceňujeme veľkodušné nasadenie sa pre Cirkev, putujúcu v našej krajine, osobitne za veľkú prácu koordinácie a hlavnej zodpovednosti, ktorú preukázal ako predseda našej biskupskej konferencie v troch funkčných obdobiach – predovšetkým v niektorých význačných dejinných úsekoch našej krajiny,“ píšu v spoločnom vyhlásení súčasný predseda Konferencie biskupov Mexika Mons. Cabrera López a generálny sekretár Mons. Miranda Guardiola.
Biskupi konkrétne spomínajú najmä účasť Mons. Obesa Riveru na rokovaniach o mieri a zmierení v regióne Chiapas v roku 1996, keď tzv. Dohody zo San Andrés o uznaní práv domorodého obyvateľstva urovnali konflikt medzi vládou a ľavicovou militantnou skupinou zapatistov. Pripomínajú aj príspevok zosnulého kardinála Obesa Riveru k znovunadviazaniu plných diplomatických vzťahov medzi mexickým štátom a Svätou stolicou. Došlo k nemu za pontifikátu sv. Jána Pavla II., keď bola v roku 1992 zriadená v Mexiku Apoštolská nunciatúra.
Cirkev v Mexiku sa so svojím duchovným pastierom rozlúči 13. augusta v jeho niekdajšej katedrále v Jalape, kde bude aj pochovaný. -jb-

Mnísi z kláštora Heiligenkreuz u Benedikta XVI.

Vatikán-Viedeň, 12.8.2019 (kath.net/KAP) 025 426 – Benedikt XVI. dostal návštevu z Rakúska – 8. augusta ho vo Vatikáne navštívili štyria cisterciáni z Kláštora Heiligenkreuz pri Viedni. Informovala o tom Rehoľa cisterciánov 9. augusta na svojej webovej stránke. Skupinu troch mladých mníchov viedol opát Maximilián Heim. Sprevádzal ho subprior páter Aelred, ako aj pátri Georg a Fabian Eibl. Návšteva sa konala pri príležitosti kňazskej vysviacky troch mladých mníchov, ktorú im udelil súkromný sekretár Benedikta, arcibiskup Georg Gänswein koncom apríla v Heiligenkreuzi.
Benedikt XVI. prijal troch novokňazov vo svojom sídle vo Vatikánskych záhradách a požehnal ich a oni udeľovali novokňazské požehnanie.
Ako zdôraznil opát Heim v rozhovore s katolíckou agentúrou „Kathpress“, Benedikt XVI. naďalej „veľmi bystro“ sleduje vývoj v Rakúsku a špeciálne cirkevný a rehoľný život. Rád spomína na návštevu Rakúska v septembri 2007, pri ktorej o. i. navštívil aj Kláštor Heiligenkreuz a po ňom pomenovanú Filozoficko-teologickú vysokú školu Benedikta XVI. v areáli kláštora. Ako dar mu mnísi priniesli ročenku vysokej školy Heiligenkreuzu na tému: „Romano Guardini a kresťanský humanizmus“.
Mimoriadny záujem prejavil Benedikt XVI. aj o založenie kláštora na Srí Lanke s prostriedkami a mníchmi Heiligenkreuzu, ako povedal opát. Opát Heim v januári spoločne tento nový Kláštor Stella Maris v Arcidiecéze Colombo. Traja mnísi zakladatelia cisterciánskeho spoločenstva na Srí Lanke – páter Silvester, páter Bernard a páter Benedikt – absolvovali noviciát v Heiligenkreuzi a študovali tam na vysokej škole. V súčasnosti už žije v kláštore 12 mníchov a budujú kláštorný život, ako povedal opát Heim.
Začiatky budovania mostov medzi Heiligenkreuzom a Srí Lankou podnietil bývalý riaditeľ Misijného diela Rakúska a viedenský pomocný biskup Florian Kuntner (1933-1994), ktorý nadviazal kontakty s terajším kardinálom Ranjithom už od r. 1980.

Kardinál Burke: Nijaké prijímanie pre Joe Bidena

USA, 12.8.2019 (kath.net) 025 425 – Známy americký kardinál Raymond Burke v interview pre americkú televíziu FOXNEWS dôrazne vyhlásil, že katolícki politici ako Joe Biden zo strany demokratov, ktorí sa jasne vyslovujú za potrat, nesmú prijímať Eucharistiu.
„To nie je nijaký trest, to je služba pre týchto ľudí, aby s im povedalo: ‚Nepribližujte sa ku mne!‘, pretože, ak sa oni priblížia k Eucharistii, spáchajú svätokrádež.“
Kriticky sa Burke vyslovil aj ku demokratke Kamale Harrisovej, ktorá by sa chcela stať prezidentkou USA. Harrisová zaútočila pred niekoľkými mesiacmi na kandidátov na sudcov, ktorí sú členmi katolíckeho laického spoločenstva „Kolumbovi rytieri“. „To je úplne neakceptovateľné. To nie je osoba, ktorú by som chcel mať ako vodkyňu nášho národa.“

Kardinál o nekvalitných dokumentoch sekretariátu synody

Vyšetrujú „pastiersky list“ väzneného kardinála Pella

Melbourne, 10.8.2019 (KAP/KNA) 025 424 – Ministerstvo spravodlivosti v Melbourne zaviedlo vyšetrovanie kvôli listu na Twitteri od kardinála George Pella odsúdeného za údajné sexuálne zneužívanie: „Túto aktivitu na sociálnych médiách vyšetríme. Každý väzeň, ktorý poruší väzenský poriadok, musí rátať s disciplinárnymi opatreniami. Väzňom nie je dovolené dávať niečo na sociálne médiá, alebo iných o to požiadať,“ povedala hovorkyňa ministerstva v sobotu podľa médií.
V piatok popoludní skupina s názvom „Podporovatelia kardinála Georga Pella“ uverejnila list tohto prominentného väzňa na Twitteri. Podľa austrálskych médií nie je jasné, či kardinál Pell svojich podporovateľov k uverejneniu listu vyzval, alebo či konali bez vedomia kardinála. Na Twitteri bol list označený ako „pastiersky list“. V dvojstránkovom liste písanom rukou s dátumom 1. augusta 87-ročný kardinál Pell ďakuje svojim podporovateľom za ich dôveru a zdôrazňuje:

„Moja viera v nášho Boha je pre mňa, ako aj pre vás, prameňom sily. Moje utrpenie vo väzení by som chcel obetovať za dobro Cirkvi. Vedomosť, že moje malé utrpenie možno využiť na dobrý účel v jednote s Ježišom, mi dáva zmysel a smerovanie. Dúfam, že problémy Cirkvi sa budú môcť vyriešiť v podobnom duchu viery.““

Súkromná katolícka mediálna sieť CNA v piatok informovala, že kardinál Pell označil v liste prípravy na Synodu biskupov o Amazonii ako „znepokojujúce“ a napísal:

„Tak zvané ´Instrumentum laboris´ zásadný pracovný materiál zhromaždenia biskupov – nie je prvý dokument zlej kvality, ktorý sekretariát synody biskupov pripravil. Jediným rozhodujúcim kritériom pre náuku viery a prax je apoštolská tradícia. Tá sa odvodzuje z Nového zákona a učia ju pápeži a koncily. Amazonka sem, Amazonka tam – v žiadnej krajine nemôže Cirkev pripustiť nejaké zmätenie a učiť niečo protichodné a poškodiť tak apoštolskú tradíciu.“

Na Synode biskupov o Amazonii 6. až 27. októbra v Ríme má ísť o aj možné riešenia extrémneho nedostatku kňazov v častiach tohto regiónu.

Kardinál Pell bol v marci odsúdený na šesťročné väzenie za sexuálne zneužívanie počas obdobia, keď bol arcibiskupom v Melbourne v 90. rokoch. Kardinál mal zneužiť 13-ročného chlapca a druhého obťažovať. Kardinál Pell neustále zdôrazňuje svoju absolútnu nevinu. Odvolacie konanie prebieha, pozorovatelia očakávajú skorý rozsudok.

Salafisti vo väzení: ‚Diabol ťa poslal!‘

Düsseldorf, 10.8.2019 (kath.net) 025 423 – V Nemecku sa v súčasnosti diskutuje o nebezpečí zradikalizovaných islamistov vo väzniciach. Podľa správy novín BILD vo väzniciach spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko asi 3500 zo 16 500 väzňov tvoria moslimovia. V tejto skupine je 32 salafistov ochotných k násiliu, ktorí sa sťahujú do seba, na nič nereagujú a štátnym orgánom nadávajú ako satanskému dielu. Pritom na zamestnancov napríklad kričia: „Diabol ťa poslal!“ Okrem toho spia na zemi, aby sa lepšie pripravili na život vo vojne.
Pápež varuje Európu pred suverenizmom, čo vedie k vojne

František: Synoda o Amazonii má celosvetový význam

Vatikán, 9.8.2019 (KAP) 025 422 – Pápež František naliehavo varoval pred rozkladom zjednotenej Európy a pred suverenizmom, ktorý by mohol viesť k novým vojnám:
„Európa sa nemôže a nesmie rozkladať,“ povedal pápež v interview z 9. augusta v talianskych novinách „La Stampa“. „Vízia otcov zakladateľov mala trvanie, pretože bola realizáciou jednoty kontinentu.“
Spokojnosť vyjadril František z voľby Ursuly von der Leyenovej za novú predsedníčku Komisie EÚ:
„Žena môže byť spôsobilá znova oživiť sily otcov zakladateľov. Ženy majú schopnosť spájať, zjednocovať.“
Kriticky sa postavil František proti novým suverénnym samostatným cestám národných štátov:
„Robím si starosti, lebo počúvame výroky, ktoré sa podobajú Hitlerovým z r. 1934: ‚Najprv my. My …, my …‘ – to je myslenie, ktoré vyvoláva strach. Prirodzene, že krajina musí byť suverénna, nesmie sa však izolovať. Suverenizmus je preháňanie, ktoré sa vždy zle skončí – vedie k vojne. K veľkým úlohám Európy patrí seriózny dialóg. Preto musí byť vedúcou myšlienkou: ´Najprv Európa, potom každý z nás.´ To posledné nie je v nijakom prípade nedôležité, ale prednosť má Európa. V súčasnosti však počuť iba monológy o kompromisoch, chýba umenie navzájom sa počúvať.“
Pri úlohe národných a kultúrnych identít v Európe poukázal pápež na ekumenický dialóg.
„Aj ekumenický dialóg musí vždy vychádzať najprv z vlastnej konfesionálnej identity. O identite sa nesmie diskutovať, musí byť však integrovateľná. Problémom je, že sa uzatvárame vo vlastnej identite a neotvárame sa. Identita je bohatstvo – kultúrne, národne, historicky, umelecky – každá krajina má svoju vlastnú. To všetko však treba vniesť do dialógu a integrovať,“ uviedol František.

Migrantov usídľovať aj vo vyľudnených regiónoch
Výzvy migrácie do Európy možno podľa pápeža riešiť iba spoločne a v dialógu:
„K tomu však musia zostať prístavy otvorené a nesmú sa zatvárať. Najvyššou hodnotou je právo na život, ktoré sa nikdy nesmie zanedbávať,“ zdôraznil pápež v rozsiahlo interview pre „La Stampa“.
K rozdeľovaniu a integrácii migrantov v Európe poukázal František okrem iného na krajiny, ktorých vidiecke oblasti trpia závažným vyľudňovaním. Povedal, že tam možno usídliť skupiny migrantov, ktorí tieto oblasti znova oživia. Dodal, že počul o veľmi pozitívnych prípadoch tohto druhu. Okrem toho v poľnohospodárstve na mnohých miestach naliehavo potrebujú pracovné sily.
Na ukončenie úteku z dôvodov vojen, musí zosilnieť úsilie o mier. Proti migrácii z dôvodu hladu a chudoby najmä z Afriky, sú potrebné investície, aby si ľudia mohli vyriešiť svoje problémy doma sami, ako žiadal pápež.
František pripomenul aj štyri hlavné body konania v prístupe k migrantom. Má sa ich prijímať, sprevádzať, podporovať a integrovať. Pritom musí národná aj európska politika postupovať s múdrosťou a rozvážnosťou:
„Kto vládne, je vyzvaný presne zvažovať, koľkých migrantov môže prijať,“ napomenul pápež.
Nedávne diskusie ako napríklad v Taliansku k zostrenému bezpečnostnému zákonu v pondelok schválenému v parlamente, ktorý ukladá drastické tresty záchranným lodiam pre migrantov, František nekomentoval. Zostrenie kritizovali predstavitelia cirkvi a mimovládnych organizácií, ako aj UNHCR. Aj prezident Sergio Matterella, ktorý zákon vo štvrtok podpísal, vyzval parlament k jeho vylepšeniu.

František: Synoda o Amazonii má celosvetový význam
Synoda biskupov o Amazonii plánovaná na október má podľa slov pápeža Františka celosvetovo veľký význam a naliehavosť. Oblasť Amazonie je rozhodujúcim regiónom nielen preto, že odtiaľ pochádza najväčšia časť kyslíka na svete, ako povedal pápež v interview pre „La Stampa“. Poukázal na tzv. „Overshoot-Day“ 29. júla, keď ľudstvo už na tento rok spotrebovalo zdroje, ktoré má Zem k dispozícii.
„Odlesňovanie oblasti v okolí Amazonky znamená zabíjať ľudstvo,“ varoval pápež. S poukazom na nedávne diskusie v Brazílii o ekonomickom využití dažďového pralesa František povedal, že Amazonia sa rozprestiera v deviatich štátoch, teda netýka sa iba jedného národa. Okrem toho varoval vidieť synodu vo Vatikáne nesprávne ako konferenciu ekologických expertov:
„Synoda nie je stretnutie vedcov alebo politikov, ani nijaký parlament. Pri tomto cirkevnom zhromaždení špeciálneho druhu ide oveľa viac o misiu Cirkvi. Ide o lepšie sprostredkovanie kresťanského posolstva ľuďom. Synoda o Amazonii je dieťaťom ‚Laudato si‘. Kto si moju encykliku z r. 2015 neprečítal, nebude túto synodu chápať. No ‚Laudato si‘ nie je zelená encyklika, ale sociálny dokument, ktorý spočíva na ‚zelenej‘ realite.“

Otázku, či bude dôležitou témou často uvádzaná vysviacka „viri probati“ – starších osvedčených ženatých mužov za kňazov – pápež poprel: „Absolútne nie. To je iba jeden bod v pracovnom dokumente synody. Dôležité budú služby evanjelizácie a rôzne spôsoby evanjelizácie, teda hlásať a žiť kresťanské posolstvo.“

A znova jeden škandál jezuitov

Montreal, 9.8.2019 (kath.net/rn) 025 421 – Škandály v reholi jezuitov akosi neubúdajú. Kanadskí biskupi teraz začali vyšetrovanie, pretože známy páter pustil vo svojom rádiu reklamy na potraty! Páter Ismael Moreno je riaditeľom Nadácie ERIC v Hondurase a Biskupská konferencia Kanady ju finančne veľkodušne podporuje. Teraz zrejme však tieto peniaze biskupi škrtnú, pretože jezuitské rádio robí reklamy potratom.
V odpovedi páter Moreno hovorí o zlej správe a argumenty biskupov neuznáva! Priznáva, že sú niektoré artikle na webovej stránke rádia, ktoré sú v rozpore s náukou Cirkvi. Podľa jeho názoru však nie je v záujme Cirkvi obmedzovať „idey“!

Naša príloha
Utopické miesto Amazonia – na iné účely zidealizovaný svet Indiánov

2. diel (1. diel – Život Cirkvi 32 / 2019)

Ak sa IL odvoláva na starú a solídnu „domorodú kultúru“, ktorá dokáže dokonca inšpirovať európsky Západ, mali by sme sa vážne zamýšľať nad platnosťou týchto výpovedí, keďže podporujú celú štruktúru dokumentu a určujú jeho závery.

Rím, 12.8.2019 (kath.net/as) 025 420 – Kath.net prináša ďalší diel širokej, podrobnej a presnej analýzy problematického charakteru pracovného materiálu „Instrumentum laboris“ (IL) Synody biskupov o Amazonii:

Realita v Amazónii – kto alebo čo je „domorodý?“

* * * *

Amazonia je obrovská. Napriek púšťam z dôvodu brutálneho vykorisťovania jej zdrojov sa tropický dažďový prales rozprestiera bez prerušenia na ploche, ktorá môže pokryť celú Európu. Je stále väčšia ako 8 miliónov km² a hraničí s Kolumbiou, Venezuelou, Brazíliou, Guyanou, Francúzskou Guyanou, Surinamom, Bolíviou, Peru a Ekvádorom. V oblasti je najväčšia mnohorakosť druhov na našej planéte a viaceré ekosystémy, kde existujú rastliny, hmyz, vtáci, obojživelníci a cicavce. Niektoré ešte nie sú klasifikované, iné sú vymreté. V tomto makroregióne žije asi 2,5 milióna domorodcov rôzneho etnika a rôznych jazykov. Každé z týchto etník sa nachádzalo v určitom čase histórie ako v klietke európskeho kolonializmu … V súčasnosti sú domorodci Amazonie občanmi (často bez dokladov) deviatich štátov a s príslušnou domorodou politikou jednotlivých vlád.
Podľa nadácie „Fundação Nacional do Indio“ (FUNAI) žije 63% domorodcov v Brazílii a tvoria 400 etnických skupín, z ktorých je 100 najcitlivejších, lebo sa rozhodli žiť v úplnej izolácii. Sú to malé skupiny – kočovní lovci a zberači plodov v neprístupných oblastiach a žijú ako v dobe kamennej. Ich dramatická voľba života je následok kontaktov s „bielymi“, keď utrpeli ničenie, choroby a násilie každého druhu.
Ich mučitelia k nim prichádzajú ako baníci, drevorubači alebo obchodníci s drogami. K tomu sa pridávajú majitelia pozemkov a dobytka, ktorí hľadajú nové pozemky. Najímali si aj vrahov a tých čo prežili, donútili ujsť do najneprístupnejších lesov. Genocída a zločiny proti ľudskosti sú v tejto oblasti už po stáročia historickým faktom. Prichádzali správy o masakroch a poľovačkách na Indiánov, ktoré boli v Brazílii netrestané.
No kto je dnes ešte „amazonský domorodec“? Táto otázka, ktorú IL ignoruje, má v antropologickej a politickej oblasti Latinskej Ameriky zásadný význam. Od synody, ktorá je venovaná domorodcom a údajnej ochrane ich kultúrnej identity, by sa vlastne očakávala jasnosť. Aké sú hlavné kritériá? Biológia? Materiálna kultúra? Zemepis? Jazyk? V Južnej Amerike sa osoba s domorodými rysmi, ale so „západnou“ kultúrou, nepovažuje za domorodca. A rovnako možno domorodca, ktorý sa vzdal tradičného životného štýlu a používa „západný“ odev a techniku, považovať za domorodého. Jazykové kritérium je možno najspoľahlivejšie, najmä v prípade staro-španielčiny.
No je zvykom stretávať sa s nedomorodými občanmi, ktorí hovoria staro-španielčinou či domorodým jazykom najmä u novej generácie, ktorá hovorí iba španielsky, či portugalsky. Niektorí domorodci si pamätajú tradície, ktoré považujú za svoje, no ich históriu ignorujú. Iní popierajú svoj pôvod, hanbia sa zaň a tvária sa, že nerozumejú materinskému jazyku a nemajú záujem znova získať svoje korene.
Ak sa teda IL odvoláva na starú a solídnu „domorodú kultúru“, ktorá dokáže dokonca inšpirovať európsky Západ, urobili by sme dobre, keby sme sa vážne zamýšľali nad platnosťou týchto výpovedí, keďže podporujú celú štruktúru dokumentu a určujú jeho závery.
Kultúrna identita človeka je veľmi citlivá téma. V antropologickej úvahe predstavuje sieť sociálne zdieľaných hodnôt a symbolov, ktorá sa odzrkadľuje v psychickej organizácii jednotlivca, prepožičiava jeho existencii poriadok a význam a umožňuje mu robiť rozhodnutia na základe významov, ktoré ho odlišujú od iných kultúrnych systémov. V Latinskej Amerike sa táto otázka vynára ako mimoriadne komplikovaný historický a antropologický problém.
Každá latinskoamerická spoločnosť je výsledkom prierezu domácich kultúr, španielskeho a portugalského kolonializmu, synkretizmom a migračnými prúdmi preniknutého katolicizmu, ktoré viedli k neustálemu zrodu a smrti sociálnych skupín, historických procesov, konfliktov a antropologických realít. A tie sa už vyše 500 diskontinuálne krížia, čo vyvoláva všetko iné ako spoločnú identitu, ktorá vyplýva z IL. Toľké skupiny dobyvateľov, reportérov, evanjelizátorov, historikov a antropológov to skúmajú a dosvedčujú po stáročia a plnia celé knižnice úvahami.
Vedecky neexistuje všeobecná definícia, kto alebo čo je, či nie je „domorodý“. V rôznych oblastiach sú praktické parametre na konštatovanie toho individuálneho a kolektívne špecifického v sociologicky-kultúrnej mnohorakosti. Aplikácia týchto kritérií závisí najmä od vedomia osôb a spoločenstiev o ich príslušnosti a praxi, zvykoch a tradíciách, ktoré sa v národných realitách považujú za „domorodé“. Z týchto parametrov vychádzajú hospodárske, kultúrne a niekedy dokonca zákonné danosti, ktoré tieto spoločenstvá odlišujú od zvyšku obyvateľstva.
Niektorí domorodci Ameriky sa cítia ako domorodí, majú vedomie, že pochádzajú z národov spred kolonializmu a v niektorých prípadoch sa im podarilo udržať to, čo považujú za svoje tradície a štatúty, čo im garantuje istú autonómnosť.
Iní domorodci toto vedomie nemajú. Vedia proste, že sú domáci a iní, lebo ich spoločnosť za takých považuje. Nezabudnime, že v Latinskej Amerike sú predsudky, sociálna segregácia a hlboko zakorenený rasizmus voči domorodcom stálou a rozšírenou realitou. Vyvoláva to diskrimináciu, zločiny, zneužívanie a zlý prístup k službám vo všetkých oblastiach spoločenského života.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *