Život Cirkvi vo svete 26 * 2013

Obsah

 

Ústava Rímskej kúrie, Pastor Bonus, sa prepracuje

„Bratstvo sv. Pia X.“ potvrdzuje rozkol s Rímom

Nemecko: Chvíľa hrôzy na hodine sexuálnej náuky

USA: Biskupi o tragickom dni pre manželstvo a národ

«Žiacky kruh» sa zíde v Castel Gandolfe bez Benedikta XVI.

Austrália: Cirkvi za radikálny obrat v politike vzhľadom na klímu

USA: Kardinál, pápežov poradca, zakazuje vystúpenie H. Schüllera

Biskupi EÚ vítajú smernice náboženskej slobody

Katechizmus a Kompendium ako video

Arcibiskup Müller: O neposlušnosti v Cirkvi a potrebe vlastných rodičov pre deti

Libanon zasvätený Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Nemecko: Moslimovia praktizujú samojustíciu

Holandsko legalizovalo aktívnu eutanáziu chorých bábätiek

Veľká Británia: Nový skautský sľub bez Boha a vlasti

Krakov: Posvätili Svätyňu Jána Pavla II. 

USA: Obamova vláda chce sprístupniť „pilulku po“ bez receptu

Vatikán: Pápež nemá zdravotné problémy

Arcibiskup z Kréty: Najhoršie je byť bez perspektívy

Vyrastá nám ‚porno generácia‘

Gaza: Patriarcha Jeruzalema chce zachrániť kresťanské školy

Naša príloha

Služobník dvoch pápežov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústava Rímskej kúrie, Pastor Bonus, sa prepracuje

 

Začína sa reforma kúrie, reštrukturalizácia vedenia Cirkvi

 

Vatikán, 27.6.2013 (KAP) 016 073 – Dňa 13. apríla dostalo 8 kardinálov od pápeža Františka úlohu, ktorá prinajmenšom pre nezasvätených mala nádych senzácie. Majú sa radiť o „zámere prepracovať apoštolskú konštitúciu ‚Pastor Bonus’“, ako oznámil Vatikán. To, čo znelo tak sucho a technicky, však nebolo ničím iným ako ohlásením mimoriadne citlivej záležitosti – reformy kúrie, reštrukturalizácie vedenia Cirkvi. A tak sa v súčasnosti sotva nejaký pápežský dokument študuje tak pozorne, ako tento pápežský list „Dobrý Pastier“, ktorý uverejnil pred 25 rokmi, 28. júna 1988, pápež Ján Pavol II. (1978-2005).

„Pastor Bonus“ je istým druhom ústavy Rímskej kúrie, centrálneho orgánu vedenia Katolíckej cirkvi. Kto chce vedieť, ako je vybudovaný vatikánsky správny aparát a ako funguje, musí si prečítať 45-stránkový pápežský základný zákon. Aj keď mu Benedikt XVI. dodal viaceré zmeny, „Pastor Bonus“ v tom podstatnom platí doteraz. Do hlboko siahajúcich zásahov sa Benedikt XVI. nepúšťal. Vedel pridobre z mnohoročnej skúsenosti, že reforma kúrie je práca pre Herkulesa.

Od uverejnenia konštitúcie pred 25 rokmi z pohľadu mnohých biskupov a kardinálov nastala potreba rozsiahlych zmien. Stále znova sa ozýva najmä požiadavka kolegiálneho vedenia Cirkvi, okresania Štátneho sekretariátu a ľahší prístup k vedúcim pracovníkom kúrie. Za rovnako naliehavú sa často považuje aj nová úprava vzťahu kúrie s miestnymi cirkvami. Nezriedka sa ozýva kritika poručníkovania vatikánskymi orgánmi.

 

Kolegialita a „Pastor Bonus“

„Pastor Bonus“ je pravdaže aj príkladom toho, že medzi textom ústavy a ústavnou realitou môžu aj v Cirkvi ležať svety. Kto text nezaujate číta, nepríde len tak na myšlienku, že kardináli sa naposledy sťažovali najmä na nedostatok kolegiality vo vedení Cirkvi. Pretože v dokumente samotnom sa kolegialita medzi rôznymi dikastériami kúrie hneď viackrát výslovne požaduje, aj keď kúriu „nemožno nijakým spôsobom porovnať s nejakým druhom kolégia“. A nasledovná veta konštitúcie „Pastor Bonus“ by sa mohla mnohým biskupom zdať skôr ako želanie, než ako opis stavu. Uvádza sa tam, že je nemysliteľné, aby Rímska kúria osobné vzťahy a kontakty medzi biskupmi a pápežom istým spôsobom ako deliaci múr obmedzovala či ovplyvňovala. Uvádza sa tam: „… Rímskej kúrii je cudzia myšlienka, aby prekážala akoby diafragma alebo podmieňovala osobné vzťahy a kontakty medzi biskupmi a Najvyšším veľkňazom, skôr naopak, sama je a stále väčšmi je potrebné, aby bola služobnicou účasti na spoločenstve a starostiach Cirkvi“ (PB 8).

Dôležitou a častou požiadavkou konštitúcie „Pastor Bonus“ bolo aj ďalšie posilnenie vatikánskeho Štátneho sekretariátu v rámci kompetencií moci v kúrii. Začlenením doterajšieho sekretariátu pre zahraničie do „Rady pre verejné záležitosti Cirkvi“ nadobudol tento centrálny orgán kúrie ešte väčší vplyv. Pre kongregácie – orgány pre rôzne úlohy všeobecnej Cirkvi – sa veľa nezmenilo: Obe tematicky úzko spojené kongregácie pre bohoslužby a sviatosti sa spojili.

Ani reforma kúrie v r. 1988 nebola osamoteným pápežovým rozhodnutím, ani spontánnym vnuknutím. Ján Pavol II. zriadil na jej prípravu dokonca tri komisie. „Pastor Bonus“ uzavrel proces zväčšenia a reorganizácie Rímskej kúrie po Druhom vatikánskom koncile. Predovšetkým dnešné pápežské rady, ktoré sa zaoberajú novými témami ako ekumenizmus, medzináboženský dialóg či sociálna spravodlivosť sú výsledkom koncilu.

Reformu hlavy a údov, v ktorú mnohí dúfali, „Pastor Bonus“ nepriniesol. V porovnaní s reformami kúrie z r. 1588 a 1908 išlo skôr o maličkú reformu. Či sa teraz dospeje k zásadnej reštrukturalizácii vatikánskej správy a ako bude vyzerať, to sa ukáže počiatkom októbra. Vtedy bude skupina kardinálov prezentovať svoje návrhy zmien pre „Pastor Bonus“. –zg-

 

http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumentyavyhlasenia/p/dokumentypapezov/c/pastorbonus

 

„Bratstvo sv. Pia X.“ potvrdzuje rozkol s Rímom

 

Econe, 28.6.2013 (kath.net/KNA) 016 072 – Rozkol sa upevnil – k 25. výročiu oddelenia od Ríma tradicionalistické „Kňazské bratstvo sv. Pia X.“ sa zreteľne dištancovalo od Ríma. «Dôvody vážnych omylov, ktoré sa Cirkev v súčasnosti chystajú zničiť, nespočívajú vo falošnom výklade koncilových textov», ale «v textoch samotných a síce pre nesprávne nasmerovanie koncilu», uvádza sa v dokumente, ktorý podpísali traja zostávajúci biskupi bratstva vo štvrtok v švajčiarskom Econe. Rím vyzývajú, aby sa vrátil «k tradícii a odovzdanej viere».

V kritickom «Posúdení stavu» Cirkvi generálny predstavený Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais a Alfonso de Galarreta oceňujú «heroický akt» svojich biskupských vysviacok, ktorý vykonal zakladateľ bratstva arcibiskup Marcel Lefebvre (1905-1991) pred 25 rokmi, 30. júna 1988. Pretože pápež vysviacky zakázal, upadli vtedy do exkomunikácie a dodnes sú oddelení od Ríma.

Predstavení bratstva v dokumente zavrhujú zvlášť «novú omšu», ktorá  «je presadená ekumenickým, protestantským a demokratickým duchom» a «znehodnocuje obetu na kríži». Pápež už od koncilu podľa nich nevykonáva svoj plný úrad, «novým suverénom» je tzv. «Boží ľud».

Traja biskupi slávili vo štvrtok vo svojom hlavnom sídle v Econe 25. výročie biskupských vysviacok pontifikálnou svätou omšou s Te Deum. Prítomný nebol Richard Williamson, ktorý v r. 2009 poprel holokaust a v r. 2012 ho vylúčili z bratstva a nepodpísal ani dokument.

«Kňazské bratstvo sv. Pia X.» založil v r. 1969 Lefebvre. Odmieta reformy Druhého vatikánskeho koncilu (1962-1965). Sporné body sú predovšetkým liturgia, náboženská sloboda a ekumenizmus. „Koncilové náuky zničili tradíciu Cirkvi,“ vyhlásil Lefebvre, ktorý sa sám na koncile zúčastnil. Bratstvo sa považuje za zachovávateľa Tradície «Svätej rímskej Cirkvi».

Rím mu zrušil cirkevno-právne pripustenie v r. 1975. Po nedovolených kňazských vysviackach Lefebvreovi v r. 1976 zakázali vykonávať biskupský  úrad. Napriek tomu sú Lefebvreove vysviacky podľa cirkevného práva síce nelegálne, ale platné.

Pápež Benedikt XVI. (2005-2013) znova povolil v r. 2007 starý obrad latinskej svätej omše ako mimoriadnu formu a tým splnil podmienku bratstva na začatie oficiálnych rozhovorov. V januári 2009 ako ďalšie gesto zmierenia zrušil exkomunikáciu biskupov bratstva. Tým majú práva katolíckych laikov, výkon cirkevných úradov majú však naďalej zakázaný.

Od konca r. 2009 sa konali viaceré kolá rozhovorov s predstaviteľmi bratstva o sporných otázkach náuky. V septembri 2011 im Vatikán predložil «Vyhlásenie o náuke» o základných náukách viery na podpis. Od toho závisí možné opätovné začlenenie do Katolíckej cirkvi. Od jari 2012 sa však tento proces zastavil.

V deň výročia vysviacok bude Fellay v nedeľu sláviť biskupskú omšu v bavorskom Zaitzkofene; deň predtým tam vysvätí 9 mužov na kňazov. Benedikt XVI. požiadal vedenie bratstva, aby sa počas procesu dialógu vzdalo vlastných vysviacok. –zg-

 

Nemecko: Chvíľa hrôzy na hodine sexuálnej náuky

 

Borken, 28.6.2013 (kath.net) 016 071 – Na hodine sexuálnej náuky skolaboval žiak 6. ročníka, potom zbledli ďalší žiaci a stali sa hyperaktívnymi.  „Bola to chvíľa hrôzy“, povedala riaditeľka Gymnázia Remigianum v nemeckom Borkene, Dorothea Meerkötterová, ako informoval časopis „Der Westen“. V obave, že 11 a 12-roční mladiství vážne ochoreli, zalarmovala učiteľka biológie sanitku. Desať žiakov odviezli do nemocnice, väčšinu čoskoro znova prepustili. Žiaci mali pôvodne opísať pracovný list, na ktorom bol schematický pozdĺžny prierez primárnych pohlavných orgánov. –zg-

 

USA: Biskupi o tragickom dni pre manželstvo a národ

 

 Washington , 27.6.2013 (kath.net/KNA/pl) 016 070 – „Jeden muž, jedna žena, na celý život“. Týmto mottom vyjadruje Konferencia biskupov USA svoje úplné odmietnutie rozhodnutia Najvyššieho súdu USA zo stredy, že manželstvo sa otvorí aj pre homosexuálne páry. V dôraznom stanovisku americkí biskupi hovoria o „tragickom dni pre manželstvo a pre národ“. Zdôraznili, že súd „spôsobil americkému ľudu hlboké bezprávie“. No to „nie je dôvod na to, aby sme sa vzdali“, naopak, „teraz je na čase naše úsilie zdvojnásobiť“ a vydávať svedectvo o manželstve. Aj Ježiš učil „vzhľadom na zákony a zvyklosti svojho času nepopulárnu pravdu“, ktorú však „každý dokázal pochopiť“, zdôrazňujú americkí biskupi s poukazom na Sväté písmo (Mt 19).

Najvyšší súd USA ohodnotil v stredu zákaz zrovnoprávnenia partnerstiev rovnakého pohlavia na celonárodnej úrovni ako porušenie americkej ústavy. V rozsudku uverejnenom vo Washingtone sa uvádza, že je porušením práva rovnosti, ak orgány jednotlivých štátov odmietajú udeliť tzv. homosexuálnym manželstvám legálne postavenie, aké má tradičné manželstvo muža a ženy.

Rozsudok schválil najvyšší súd tesne 5 proti 4 hlasom. Najvyšší súd USA je rozdelený – skladá sa z politicky konzervatívnych a liberálnych sudcov.

Pred týmto rozhodnutím súdu katolícki biskupi USA a početné organizácie i odporcovia homosexuálnych „manželstiev“ vyzvali súd, aby zachoval ochranu manželstva ako zväzku muža a ženy. Predseda biskupskej konferencie kardinál Timothy Dolan z New Yorku a arcibiskup zo San Francisca, Salvatore Cordileone po rozsudku vyhlásili, že «zachovanie slobody a spravodlivosti» predpokladá, že všetky zákony na celonárodnej aj regionálnej úrovni «budú rešpektovať pravdu». Pravda existuje aj pri pojme manželstvo.

V 32 amerických štátoch sú «homosexuálne manželstvá» zakázané dodatkami k ústave. V 12 štátoch a v Dištrikte Columbia sú takéto „manželstvá“ uznané. V ďalších 8 štátoch sú povolené občianske partnerstvá rovnakého pohlavia, zatiaľ čo takéto „manželstvá“ sú zakázané.

 

Vyhlásenie Biskupskej konferencie USA

 

Ako pre manželstvo tak aj pre náš národ je dnes tragický deň. Tým, že Najvyšší súd USA „Defense of Marriage Act“ [zákon na ochranu manželstva na celoštátnej úrovni, pozn. prekl.] sčasti vyradil z platnosti, spôsobil tak americkému ľudu hlboké bezprávie. Súdny dvor urobil chybu. Vláda by mala uznať pravdu, že manželstvo je zväzok muža a ženy, dokonca aj vtedy, keď štáty toto uznanie ignorujú. Na zachovanie slobody a spravodlivosti je potrebné, aby všetky zákony na celoštátnej aj spolkovej úrovni rešpektovali  pravdu, vrátane pravdy o manželstve. Okrem toho je nešťastné, že súdny dvor sa nechopil príležitosti, aby podporil kalifornskú „Propozíciu 8“ [žiadosť o zmenu kalifornskej ústavy s cieľom, aby iba zväzok muža a ženy štát uznával ako manželstvo, pozn. prekl. ]. Namiesto toho rozhodol, že o tom nerozhodne. Všeobecné blaho všetkých, zvlášť našich detí, závisí od toho, aby sa spoločnosť usilovala podporovať pravdu manželstva. Teraz je na čase naše úsilie zdvojnásobiť a vydávať svedectvo o tejto pravde. Tieto rozhodnutia sú súčasťou verejnej diskusie s veľkými dôsledkami. Budúcnosť manželstva ako aj blaho našej spoločnosti sú ohrozené.

Manželstvo je jediná inštitúcia, ktorá na celý život spája muža a ženu a ktorá každému dieťaťu, ktoré z tohto zväzku vzíde, ponúka bezpečný základ u matky a otca.

Naša kultúra brala príliš dlho ako samozrejmé, čo ľudská povaha, skúsenosť, zdravý ľudský rozum, ako aj múdry Boží plán potvrdzujú: Rozdiel medzi mužom a ženou je dôležitý, rovnako ako je dôležitý rozdiel medzi matkou a otcom. Aj keď naša kultúra mnohonásobne zlyhala v posilňovaní manželstva, nie je to nijaký dôvod vzdávať sa. Teraz je na čase manželstvo posilňovať a nie ho nanovo definovať.

Keď Ježiš učil o význame manželstva – o dlhodobom a výlučnom zväzku manžela a manželky, zdôraznil, že Boh na počiatku stvoril ľudskú osobu ako muža a ženu (porovn. Mt 19). Vzhľadom na zákony a zvyklosti svojej doby Ježiš učil nepopulárnu pravdu, ktorú každý dokázal pochopiť. Pravda o manželstve zostáva natrvalo a my ju budeme naďalej odvážne s dôverou a láskou hlásať. Keďže najvyšší súd svoj rozsudok zverejnil, vyzývame všetkých predstaviteľov  a celý ľud tohto dobrého národa, aby sa neohrozene zomkli v požiadavke a obhajobe jedinečného významu manželstva: Jeden muž a jedna žena, na celý život. Prosíme tiež o modlitby za to, aby sa rozhodnutie súdneho dvora preverilo a jeho implikácie sa ďalej vysvetľovali.  –zg-

 

(Preklad kath.netu z materiálu KNA – „Katholische Nachrichten-Agentur GmbH“)

                                                                 

«Žiacky kruh» sa zíde v Castel Gandolfe bez Benedikta XVI.

 

Benedikt XVI. má stále veľký záujem o všetky novinky.

Už niekoľko týždňov po odstúpení sa dostavilo zreteľné zlepšenie jeho vyčerpanosti.

 

Washington/Maynooth, 26.6.2013 (kath.net/KNA) 016 069 – Žiacky kruh emeritného pápeža Benedikta XVI. (2005-2013) sa zíde koncom augusta bez svojho akademického učiteľa. Ten síce vybral hlavného prednášajúceho,  francúzskeho historika, ktorým je Remi Brague (65), ako aj tému, ako povedal hovorca kruhu, páter Stephan Horn, pre americkú katolícku tlačovú službu CNS v írskom Maynoothe. Benedikt XVI. mu však pri osobnom stretnutí počiatkom júna oznámil, že sám sa na konferencii nezúčastní. Stretnutie bývalých študentov Benedikta XVI. sa má konať v dňoch 29. augusta – 2. septembra v pápežskom letnom sídle Castel Gandolfo. Benedikt XVI. zvolil tému: «Otázka Boha na pozadí sekularizácie“.

Horn bol asistentom Josepha Ratzingera na Univerzite v Regensburgu. Emeritného pápeža opísal ako duchovne sviežeho. Aj keď človek vo veku 86 rokov už nie je mocný, tak pamäť má sviežu a «oči veľmi jasné a radostné». „Benedikt XVI. má veľký záujem o všetky novinky. Už niekoľko týždňov po odstúpení z úradu pápeža sa dostavilo zreteľné zlepšenie jeho vyčerpanosti,“ ako povedal Horn.

Pravidelné stretnutia bývalých študentov profesora Ratzingera sa začali v r. 1977 a patrili k malému počtu pevných termínov, ktorých sa ani ako pápež nevzdal. Každý rok sa okolo Benedikta XVI. v Castel Gandolfe zhromaždili desiatky profesorov, ktorí u neho promovali, habilitovali sa, alebo boli jeho asistentmi. Stretnutia sa konali za zatvorenými dverami a boli istým druhom návratu do starých čias, keď pápež diskutoval v akademickom prostredí, vedecky vysvetľoval témy, odpovedal na otázky a aj ich sám kládol. V minulých rokoch to boli napríklad témy ako Darwin a evolúcia, islam, ekumenizmus, Druhý vatikánsky koncil (1962-1965) či nová evanjelizácia. –zg-

 

Austrália: Cirkvi za radikálny obrat v politike vzhľadom na klímu

 

Sydney, 26.6.2013 (KAP) 016 068 – Na začiatku volebného boja veľké cirkvi Austrálie sa zasadzujú za radikálny obrat v politike týkajúcej sa klimatických zmien. V otvorenom liste všetkým stranám zo stredy žiadajú nadstranícku podporu cenového systému v oblasti emisií oxidu uhličitého, okamžitý prestup na obnoviteľné zdroje a vystúpenie z exportu uhlia. Austrália je jedným z hlavných exportérov uhlia na svete – najväčšími zákazníkmi sú Japonsko a Čína. Austrália okrem toho pokrýva polovicu svojej potreby energie elektrárňami na uhlie.

„Musíme znížiť export lacného uhlia, ktorým sa na celom svete zamedzuje prestup na obnoviteľné energie,“ vyhlásili signatári 12 cirkví.

Zlúčili sa do siete „Australian Religious Response to Climate Change“ (Austrálska reakcia cirkví na klimatické zmeny, ARRCC).  Signatárom za katolícku cirkev je podľa nemeckej katolíckej agentúry KNA arcibiskup Philip Wilson z Adelaide.

„Hoci sú Austrálčania malý národ, Austrália patrí na svete k 20 najväčším vylučovateľom emisií oxidu uhličitého škodiaceho klíme,“ ako sa uvádza v dokumente. Najnovšie varovania Medzinárodnej agentúry pre energiu a iných inštitúcií, že celosvetovo by sa teplota mohla zvýšiť až o „nepredstaviteľné 4 stupne Celzia“, treba brať vážne. „Dôrazne vyzývame všetkých Austrálčanov, aby tejto morálnej téme venovali takú pozornosť, akú si zaslúži“, zdôrazňujú duchovní predstavitelia.

V Austrálii sa majú 14. septembra konať parlamentné voľby. Po páde premiérky Júlie Gillardovej v stredu sa však očakáva, že dezignovaný nástupca, bývalý premiér Kevin Rudd, určí voľby na začiatok augusta. V minulých týždňoch sa vyhliadky vládnej Strany práce – „Labour-Party“ – udržať sa pri moci v dramatických výsledkoch prieskumov neustále zhoršovali. V stredu Gilliardová stratila dôveru vo vlastnej strane. Vyzývateľom nového kandidáta Strany práce Rudda je vodca opozície Tony Abbott. Pozorovatelia predpovedajú volebný boj s tesnými výsledkami. –zg-

 

USA: Kardinál, pápežov poradca, zakazuje vystúpenie H. Schüllera

 

Boston, 26.6.2013 (kath.net) 016 067 – Helmut Schüller, hovorca spornej rakúskej „Iniciatívy farárov“, je v Bostonskej arcidiecéze neželanou osobou a bostonský kardinál Sean O’Malley ho z biskupstva vypovedal. Informovala o tom americká internetová spravodajská agentúra  „Global Post“.

Larry Bloom, laik vo Farnosti sv. Zuzany v bostonskom predmestí Dedham, vysvetlil, že farnosť bola zvlášť informovaná miestnym biskupom, že  „kardinál Sean zakazuje každé vystúpenie rakúskeho farára H. Schüllera vo všetkých katolíckych zariadeniach arcidiecézy a že podľa tohto príkazu sa máme riadiť“. Na to farnosť odriekla akciu, ktorá sa mala konať 17. júna. Bude sa zrejme konať v inom termíne v nekatolíckom zariadení.

Helmut Schüller je hovorcom spornej rakúskej „Iniciatívy farárov“. Tento kňaz Viedenskej arcidiecézy v súčasnosti robí turné po USA. Ním iniciovaná „Výzva k neposlušnosti“ ho síce stála jeho titul Monsignor, „no oficiálne miesta cirkvi v Rakúsku nepodnikli nijaký krok k tomu, aby ho suspendovali z kňazstva“, ako napísala „Global Post“.

Kardinál Sean O’Malley je členom 8-člennej poradnej komisie pápeža Františka a v konkláve sa považoval za kandidáta na pápeža, ako „Global Post“ zvlášť zdôraznila. –zg-

 

Takto robí protirímska skupina v USA reklamu Schüllerovmu turné:

 

 

 

 

Pápež udelí pálium 35 arcibiskupom metropolitom

 

Vatikán, 25.6.2013 (ZENIT) 016 066 – Pápež František udelí na sviatok sv. Petra a sv. Pavla. pálium arcibiskupom metropolitom z celého sveta:

Afrika 3, Ázia 7, Chorvátsko 1, Južná Amerika 8 (z toho 3 z Argentíny), Kanada 1, Litva 1, Mexiko 3, Poľsko 2, Portugalsko 1, Taliansko 3, USA 4, Veľká Británia 1. –zg-

 

Biskupi EÚ vítajú smernice náboženskej slobody

 

Brusel, 25.6.2013 (KAP) 016 065 – Komisia biskupov EÚ – COMECE – víta nové smernice EÚ na ochranu náboženskej slobody na celom svete. „Taký dokument je vzhľadom na rastúce a systematické násilie voči ľuďom inej viery zo strany neštátnych aktérov aj vlád naliehavo potrebný,“ ako vyhlásila komisia biskupov v utorok v Bruseli. Novými smernicami dostávajú predovšetkým členovia veľvyslanectiev v tretích krajinách užitočné nástroje na tému náboženstvo v zahraničí.

Biskupi EÚ súčasne kritizovali nepresnosti a jasné formulácie na niektorých miestach. Tak EÚ by mala jasnejšie zdôrazniť, že nejde iba o ochranu jednotlivých veriacich, ale že náboženská sloboda musí platiť aj kolektívne, teda pre celé spoločenstvá. A musí byť výraznejšie uznané aj rozsiahle právo rodičov na výchovu svojich detí vzhľadom na náboženstvo a vieru.

Ministri zahraničných vecí EÚ sa v pondelok dohodli na spoločnej definícii slobody náboženstva a svedomia a o „primeraných, konzistentných a koherentných“ prostriedkoch na ochranu veriacich. Dokument pripravovali celé mesiace na diplomatickej úrovni. Patrí k stovke plánovaných akcií EÚ čo sa týka strategického európskeho rámca na ochranu ľudských práv a demokracie. Vzormi boli podľa EÚ porovnateľné dokumenty proti trestu smrti, mučeniu alebo na ochranu práv detí. Cieľom je urobiť náboženskú slobodu jadrom európskej diplomacie. –zg-

 

Katechizmus a Kompendium ako video

 

Rím, 25.6.2013 (Zenit) 016 064 – Katechizmus Katolíckej cirkvi pripravili vo Vatikáne ako video so snahou vysvetliť náuku kresťanskej viery a podeliť sa s ňou moderným spôsobom.

Projekt Katechizmu ako videa režíroval Gjon Kolndrekaj a vyprodukovala ho spoločnosť CrossinMedia Group v spolupráci s Vatikánskym vydavateľstvom (Libreria Editrice Vaticana).

Dielo predstavia v Ríme v piatok na prezentácii s príhovorom arcibiskupa Salvatora Fisichellu, predsedu Pápežskej rady pre napomáhanie novej evanjelizácie.

Project videa má rozsah 2500 minút v kvalite „Ultra High Definition Quality“. Je rozdelený na 70 epizód, každá s trvaním 30 minút, pre samotný Katechizmus a 70 desaťminútových častí z Kompendia Katechizmu Katolíckej cirkvi. Celé dielo bude publikované v 4 zväzkoch podľa štruktúry Katechizmu a Kompendia so sprievodným textom, obrázkami a videom.

Každá epizóda načrtne vynovené prezentácie siahajúce od kultúry, vedy, umenia, športu, filmu a hudby až po ekonomiku a financie, ktoré budú „hrať“ text Katechizmu Katolíckej cirkvi.

Video Katechizmu Katolíckej cirkvi bolo pre univerzálnu povahu svojho posolstva nahraté na piatich kontinentoch, aby dokumentovalo mnohé výrazy viery človeka.

Celé dielo si možno objednať online od septembra 2013. CrossinMedia Group a Vatikánske vydavateľstvo bude prezentovať viacjazyčnú edíciu videa Kompendia Katechizmu Katolíckej cirkvi v novembri 2013, na záver Roku viery a vydá ho ako 4 knihy + video.

Video viacjazyčného vydania Katechizmu Katolíckej cirkvi sa bude prezentovať v roku 2014 a video Kompendia Katechizmu Katolíckej cirkvi sa bude tiež vysielať na medzinárodných televíznych kanáloch. –zg-

 

Arcibiskup Müller: O neposlušnosti v Cirkvi a potrebe vlastných rodičov pre deti

 

Mníchov, 25.6.2013 (KAP) 016 063 – Prefekt Kongregácie pre náuku viery vo Vatikáne, arcibiskup Gerhard Ludwig Müller, kritizoval rakúsku „Iniciatívu farárov“.

„Výzva k neposlušnosti voči pravde viery a cirkevnému právu, ktorá haní poslušnosť v Cirkvi ako slepé nasledovanie a stavia ju do protikladu so zrelosťou a dospelosťou vo viere, odporuje službe kňaza,“ citovala nemecká katolícka spravodajská agentúra KNA bývalého biskupa Regensburgu z novín „Augsburger Allgemeine“ z utorka.

Miesto, kde možno „otvorene a úprimne hovoriť o pastoračných výzvach našej doby“ je kňazský úrad „ v jednote s biskupom“, ako uviedol arcibiskup Müller. Pripomenul „Dekrét o živote a službe kňaza“, v ktorom sa hovorí o „vznešenom povolaní“ hlásateľov Kristovho Evanjelia a vysluhovateľov sviatostí.

 

Deti majú právom na otca a matku

Arcibiskup Müller v interview zdôraznil aj právo dieťaťa na svojho vlastného otca a na svoju vlastnú matku. Je to „základné ľudské právo“ ako zdôraznil prefekt. Aj keď sa toto právo nemôže vždy realizovať, napríklad pri úmrtí rodiča, alebo iných osudových udalostiach“, nesmie sa znetvorovať . Je to však prípad, keď „sa manželstvo muža a ženy stavia na rovnakú úroveň s inými formami spolunažívania, a tým sa okráda o jeho podstatu a diskriminuje“.

Arcibiskup odmietol potom požiadavku reformne orientovaných nemeckých katolíkov vyhlásiť tretí vatikánsky koncil a zdôraznil:

„Koncil je darom Ducha Svätého Cirkvi a nie predmetom požiadavky. Veď angažovaní laici sú niečím iným ako „ideológovia, ktorí si koncil pletú s referendom o svetských otázkach a chcú z neho urobiť nástroj pre svoje stratégie“.

Cirkevne je „reforma“ aktuálna vo všetkých časoch, ako povedal arcibiskup. Znamená však „obrátenie zosvetšteného myslenia a obnovu v Kristovi“. Tým je práve opak prispôsobenia sa tendenciám rozrieďovať vieru a morálku“.

Diferencovane sa Müller vyslovil aj k výpovednej sile štatistík vzhľadom na situáciu viery. Viera sa nereprodukuje „jednoducho sama vonkajšou socializáciou“. Ona potrebuje svedkov „slova a skutkov“. Jej presvedčivá sila preto nezávisí „od štatistickej väčšiny, ale od väčšej láske tých, ktorí sa odvážia vydať sa na cestu nasledovania Krista“. Katolícka cirkev má úlohu „každému človeku jasne ukazovať neodňateľnú dôstojnosť ako človeka na Božiu podobu,“ pokračoval prefekt. Pomáhať mu nájsť jeho identitu – „v povolaní ku spáse v Kristovi a k večnému životu spočíva medicína pre pacienta, ktorý trpí dlhou chvíľou a stratou zmyslu  života“. –zg-

 

Libanon zasvätený Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

 

Páter Charbel Bteich z rádu Mariamitských maronitov

o význame aktu zasvätenia libanonského patriarchu Raïa

Rím, 24.6.2013 (ZENITSalvatore Cernuzio) 016 062 – V nedeľu 16. júna 2013, maronitský patriarcha Antiochie a celého Orientu, kardinál Béchara Pierre Raï, zasvätil Libanon a celý Orient Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Akt vykonal prečítaním prosby po eucharistickej liturgii v národnej svätyni Panny Márie z Libanonu v Harisse. Pri bazilike sa zišlo množstvo veriacich a modlili sa za to, aby akt zasvätenia uchoval Libanon od „infikovania“ sa konfliktmi šíriacimi sa v Sýrii. V rozhovore pre ZENIT páter Charbel Bteich z Maronitského rádu preblahoslavenej Panny Márie hovoril o tejto udalosti tak významnej pre krajinu cédrov.

 

Patriarcha Rai v nedeľu zasvätil Libanon a celý Stredný Východ Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a modlil sa za oslobodenie všetkých národov regiónu „od hriechov, ktoré vedú k rozkolom, agresiám a násiliu“. Ako prijal rád Mariamitských maronitov toto posolstvo?

Páter Bteich: Ako celá Cirkev tak aj Mariamitský rád maronitov prijal toto zasvätenie s veľkou radosťou. Veď Libanon je domovom Panny Márie. Myslime len na skutočnosť, že všetci patriarchovia nesú meno Panny Márie. V Božiu Matku máme neustále veľkú dôveru a všetci ľudia do nej vkladajú mocnú nádej a ctia si ju s veľkým nadšením a zbožnosťou. V tom sa zjavuje viera žitá v Máriinej škole v našom útočisku. Takto chápané zasvätenie je korunou viery kresťanov Libanonu a Stredného Východu formovanej intenzívnou mariánskou duchovnosťou.

Vysvetlite, prosím, význam tohto aktu. V čom toto zasvätenie predovšetkým spočíva? Vzhľadom na „prípady“ minulosti – najmä zasvätenie bl. Jána Pavla II. V r. 1984 – sa zdá byť ako „vyháňanie“ hriechov a Zlého tohto sveta …

Páter Bteich: Cieľom je posvätenie národa a zeme – nielen Libanonu, ale celého Stredného Východu – a dosiahnutie pokoja v srdci, v rodinách a medzi národmi napriek trvajúcim a ťažkých konfliktom v Sýrii a v celom regióne. … No zasvätenie nie je nijaký automatický „magický“ akt. Je t síce prosba o pomoc, ktorá môže prísť iba od Boha, no súčasne je to osobné nasadenie dotýkajúce sa života kresťanov. Tak pred zasvätením Jánom Pavlom II. dňa 25. marca 1984 v spoločenstve všetkých biskupov sveta sa konali početné ďalšie zasvätenia – napríklad pápežom Piom XII. v r. 1942, keď svet zasvätil Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a potom v júli 1952 zasvätenie Ruska apoštolským listom „Sacro Vergente Anno“. Tým by som chcel povedať, že zasvätenie sa môže opakovať práve preto, lebo je spojené s nasadením v živote a dosahuje vrchol svojej zrelosti, keď je v súlade s očakávaniami samotnej Panny Márie. V tomto zmysle sa bl. Wojtyla modlil k Márii: „Osvieť zvlášť tie národy, od ktorých ty sama očakávaš naše zasvätenie a našu dôveru.“

Opíšte nám súčasnú situáciu na Strednom Východe, ktorá viedla patriarchu k tomuto kroku.

Páter Bteich: Ťažkosti možno zhrnúť do troch bodov: Vojna v Sýrii, bezpečnostné problémy v Libanone (ktorý je v každom ohľade vťahovaný do vojny), ako aj veľmi zložitá politická situácia. K tomu sa pridáva mimoriadne kritická hospodárska situácia. Patriarcha Rai urobil tento krok, aby v Libanone smrť a zúfalstvo nemali posledné slovo! Napriek vážnosti situácie krajina prežije a ľudia Stredného Východu prekonajú ťažkosti. Oni žijú a dúfajú ďalej.  Preto sme vyzvaní pripomenúť si, že človek je Božím darom, zasluhuje si úctu a má právo žiť v slobode. Práve preto, že je Božím darom, Boh sa od neho nikdy neodvráti. Preto je gesto zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Márie z našej strany upevnením tohto spojenia s Bohom tým, že iba v ňom spoznávame svoju spásu.

V kázni kardinál zahrnul do aktu zasvätenia aj moslimov a pripomenul, že Libanon je jedinou krajinou, kde sviatok Zvestovania Pána, 25. marca, slávia kresťania a moslimovia spoločne ako národný sviatok. Tvorí viera v Pannu Máriu styčný bod medzi rôznymi vierami?

Páter Bteich: To je správne. 25. marec, sviatok Zvestovania Pána, nie je iba mimoriadnym veľkým sviatkom pre kresťanov, ale aj národným sviatkom v celom Libanone. V pluralistickej situácii Libanonu existuje preto vytrvalé hľadanie spoločných rysov kresťanov a moslimov. A to prebieha nielen na sociálnej a spoločenskej úrovni, ale aj na duchovnej úrovni! Napriek početným rozdielom Mária je skutočne styčným bodom medzi rôznymi zložkami libanonskej spoločnosti. Z tohto dôvodu kardinál Rai do aktu zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie zahrnul všetkých, pretože to patrí celému Libanonu a všetkým jeho zložkám, nielen kresťanom.

Ide teda o významnú udalosť pre krajinu, „ktorá prežila nekonečné pôrodné bolesti,“ ako povedal Benedikt XVI. pri svojej návšteve v septembri 2012. Emeritný pápež okrem iného neustále upozorňoval na svoje silné puto s krajinou cédrov a jej obyvateľstvom …

Páter Bteich: V súkromnom rozhovore mi Benedikt XVI. raz povedal, že Libanon ako cieľ jeho poslednej apoštolskej cesty určila prozreteľnosť. Zdôraznil, že miluje túto krajinu a neustále sa modlí za jeho slobodu, pretože ju považuje za „most medzi Východom a Západom a ako miesto stretávania náboženstiev, ktoré má z tohto dôvodu významnú úlohu“. V jeho slovách nachádzajú ozvenu aj slová bl. Jána Pavla. Ten mal pred očami obraz „Libanonu, ktorý je viac ako krajina: je to posolstvo“. Táto pozornosť zo strany pápežov k našej krajine je zjavným znamením reálnej hodnoty Libanonu pred Bohom.

Aké osobné prianie máte pre Libanon?

Páter Bteich: Som si istý, že Libanon vďaka prítomnosti kresťanov môže plniť prorockú úlohu. Kresťania sú síce počtom menšina, no sú nástrojom, vďaka ktorému Boh urovnáva cesty novým formám viery a evanjelizácie a dodáva tomu impulzy. To sa deje tak, že kresťania sami berú na seba úlohu. A pri tejto zodpovednosti je rozhodujúca Panna Mária a uznanie jej jedinečnej podpory …   –zg-

 

Nemecko: Moslimovia praktizujú samojustíciu

 

Kolín/Brémy, 24.6.2013 (kath.net/idea) 016 061 – Moslimovia svoju samojustíciu praktizujú aj v Nemecku. Samozvaní „zmierovací sudcovia“ pritom riešia konflikty podľa kurdských a islamských zákonov. Informoval o tom západonemecký vysielač (WDR, Kolín) v televíznej relácii „Tesne blízko ľuďom: Samozvaní sudcovia – tieňová justícia u moslimov v Nemecku“.

Televízia sprevádzala kurdského zmierovacieho sudcu Mustafu Özbeka z Brém: On urovnáva spory v moslimskej štvrti v tomto meste napríklad po brutálnych bodnutiach nožom, vymáha peniaze pre obchodníkov a stará sa o to, aby dcéry, ktoré vydali proti ich vôli, sa opäť vrátili k rodine.

Ako povedal, úloha ženy a muža je jasne stanovená. Muž je hlava a živiteľ rodiny, žena sa vydá, stará sa o deti a vedie domácnosť. Rodiny sa musia držať kurdských mravov a zvykov: „V našej kultúre je to tak, že keď sa žena alebo dievča nespráva podľa pravidiel, tak je normálne, že bude usmrtená.“ Dodal, že vlastné záležitosti si chcú vždy vyriešiť bez nemeckej polície a justície. Ak nejaký muž zavolá políciu, stráca svoj tvár a už ho nerešpektujú.

Ako ďalej informoval WDR, polícia a prokuratúra sú v mnohých prípadoch bezmocné. Nenájdu svedkov, ktorí by vypovedali proti  Özbekovi alebo iným takýmto „sudcom“, pretože sú zastrašení a mlčia zo strachu. –zg-

 

Holandsko legalizovalo aktívnu eutanáziu chorých bábätiek

 

Utrecht, 24.6.2013 (kath.net) 016 060 – Proces umierania smrteľne chorých bábätiek sa v Holandsku môže urýchliť. Informoval o tom nemecký lekársky časopis „Deutsche Ärzteblatt“. Lekári majú odteraz dovolené u novorodeniatok, ktoré by čoskoro zomreli, nielen zastaviť ošetrovanie, ale dokonca aktívne im priviesť smrť podaním svalových relaxantov. Stanovila to organizácia lekárov KNMG v správe z 12. júna 2013.

Tento spôsob sa podľa lekárskeho časopisu v Holandsku už roky praktizuje. Prebiehali o tom aj kontroverzné diskusie právnikov a detských lekárov. Príslušné prípady treba nahlásiť špeciálne na to zriadenej komisii. –zg-

 

Veľká Británia: Nový skautský sľub bez Boha a vlasti
Londýn, 23.6.2013 (kath.net/jg) 016 059 – Britské skautky prepracovali svoj skautský sľub. Doteraz skautky sľubovali slúžiť Bohu, kráľovnej a vlasti. V novej verzii je už iba záväzok voči kráľovnej a bližšie nedefinovanému spoločenstvu.

Záväzok voči Bohu bol súčasťou skautského sľubu od založenia organizácie v r. 1910. britské skautky dúfajú, že touto modernizáciou oslovia aj neveriace dievčatá. Sekulárne skupiny ocenili tento krok ako „pozitívny vývoj“.

Skautky s 546 000 členkami sú najväčšou dobrovoľnou organizáciou pre dievčatá a ženy vo Veľkej Británii. –zg-

 

Krakov: Posvätili Svätyňu Jána Pavla II. 

 

Krakov, 23.6.2013 (KAP) 016 058 – Dobrých osem rokov po smrti blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. (1978-2005) posvätili v Krakove najväčší kostol na svete zasvätený tomuto pápežovi. Svätyňa Jána Pavla II. je predovšetkým výrazom vďačnosti voči Bohu za tohto „jedinečného syna poľského národa“, ako povedal krakovský kardinál Stanislav Dziwisz v nedeľu. Na slávnostnej bohoslužbe sa podľa nemeckej katolíckej agentúry KNA zúčastnilo 100 poľských biskupov.

Pred zvolením za pápeža bol Karol Wojtyla v rokoch 1964 až 1978 krakovským arcibiskupom. Nový kostol a rovnako na počesť blahoslaveného pápeža zriadené pápežské centrum „Nebojte sa!“ patria k najvýznamnejším novostavbám v Poľsku za desaťročia. Zriadili ich pred bránami mesta, kde Karol Wojtyla musel počas vojny pracovať v chemickej továrni. Oltárny priestor kostola s rozlohou takmer 2500 štvorcových metrov zdobia pestré mozaiky známeho slovinského umelca a jezuitu Marka Ivana Rupnika.

„Toto centrum  nie je nijaký pamätník, ale miesto stretnutia s osobou Jána Pavla II.,“ ako povedal Dziwisz, ktorý bol dlhý čas sekretárom tohto pápeža. „Stavbou kostola a postupným zriaďovaním pápežského centra sa cirkev v Poľsku dobre pripravuje na svätorečenie Jána Pavla II. Modlím sa za jeho skoré svätorečenie.“

V nedeľu takisto otvorili aj Múzeum Jána Pavla II. – zatiaľ v provizórnych priestoroch. Vlastná budova múzea sa ešte len stavia, ako aj konferenčné centrum, pútnický dom a hotel. Hotový je už kostol s relikviami v dolných priestoroch svätyne, centrum dobrovoľníkov aj budova Inštitútu Jána Pavla II. pre kultúry presahujúci dialóg. Stavebné práce asi 30 metrov vysokej vyhliadkovej veže sú tiež takmer ukončené.

Iniciatíva tohto veľkého projektu vyšla v r. 2006 od kardinála Dziwisza. Do projektu s rozlohou 13 000 štvorcových metrov investovali 30 miliónov eur. Jeho základný kameň posvätil pápež Benedikt XVI. (2005-2013) počas svojej návštevy Poľska v tom istom roku. S vlastnou stavbou sa začalo však až v roku 2008.

Benedikt XVI. blahorečil svojho predchodcu 1. mája 2011. Vo Vatikáne teraz prebieha proces jeho svätorečenia. Pritom sa skúmajú možné zázraky uzdravenia na príhovor bl. Jána Pavla II., ktoré mali nastať iba niekoľko dní po jeho blahorečení. Ján Pavol II. zomrel 2. apríla 2005 vo veku takmer 85 rokov. Jeho 26-ročný pontifikát je druhým najdlhším a jeho proces blahorečenia bol najkratším v novšej histórii Cirkvi. –zg-

 

USA: Obamova vláda chce sprístupniť „pilulku po“ bez receptu

 

Washington, 22.6.2013 (kath.net/jg) 016 057 – Obamova vláda oznámila, že zruší všetky obmedzenia veku pre tzv. „pilulku po akte“. Tým by mali ženy a dievčatá každého veku bez receptu prístup k tomuto prostriedku. V súčasnosti je preparát bez receptu k dispozícii iba ženám od 17 rokov. Informoval o tom spravodajský vysielač FOXNews na internete.

Zástupcovia organizácií za práva žien vidia v tomto neobmedzenom prístupe k preparátu krok k „reprodukčnej spravodlivosti““.

Skupiny za ochranu života ako „Family Research Council“ plánovaný krok vlády kritizujú. Obviňujú ju, že sa poddáva politickému tlaku namiesto toho aby kládla na prvé miesto zdravie a bezpečnosť dievčat a žien.

Levonorgestrel, účinná látka preparátu, ešte nie je dôkladne preskúmaná. Jej účinky sú nejasné. Pôsobenie zabraňujúce nidácii – zachyteniu oplodneného vajíčka v maternici – nemožno vylúčiť. To by znamenalo, že oplodnená vajíčková bunka sa nemôže uhniezdiť v maternici. Veľmi často sa vyskytujú aj vedľajšie účinky ako nevoľnosť, bolesti brucha a hlavy, únava, závrat a napätie v prsiach. Ale časté sú aj hnačky a zvracanie. –zg-

 

Vatikán: Pápež nemá zdravotné problémy

 

Vatikán, 22.06.2013 (KAP) 016 056 – Vatikán odmietol špekulácie o zdravotnom stave pápeža, ktoré vznikli po krátkodobom zrušení jeho termínu.

„Niet nijakej príčiny k starosti o zdravie pápeža,“ povedal hovorca páter  Federico Lombardi v sobotu  večer. Pápež František nechal ospravedlniť svoju neúčasť na koncerte s orchestrom talianskej štátnej televízie RAI vo Vatikáne.  „František sa koncertu nezúčastnil, pretože dal prednosť služobným povinnostiam,“ dodal Lombardi.

S jeho príchodom na koncert, ktorý mal na programe Beethovenovu Deviatu symfóniu, sa pôvodne počítalo. Oficiálne však Vatikán jeho účasť nepotvrdil. Organizátorom podujatia bola Pápežská rada pre napomáhanie novej evanjelizácie. Na nedeľu však František prijal všetky plánované termíny, ako oznámil Lombardi. Okrem tradičnej modlitby Anjel Pána na Námestí sv. Petra, prijal ešte aj 250 detí, ktoré ho prišli navštíviť mimoriadnym vlakom.

 

Pápež: „Nevisieť na bohatstve“

Pri rannej svätej omši v sobotu pápež varoval pred tým, aby bohatstvá a starosti tohto sveta neudusili Božie slovo: „Nestarajte sa o zajtrajšok, učí nás Ježiš a aj v podobenstve o rozsievačovi budoval na faktore času: Zaseje sa, potom príde dážď a všetko rastie. Čo robia s nami bohatstvá a starosti? Iba nám kradnú čas,“ povedal pápež podľa Rádia Vatikán a pokračoval:.

„Celý ľudský život spočíva na troch pilieroch, na minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Minulosť: To je časový priestor, v ktorom si nás Boh vyvolil, každého z nás. Budúcnosť spočíva na približovaní sa k prísľubu, ktorý nám dal Pán. No a prítomnosť je našou odpoveďou na tohto Boha, ktorý bol ku mne taký dobrý a vyvolil si ma.“

Kto však naproti tomu iba visí na bohatstve, tomu je minulosť a budúcnosť jedno, pretože si myslí, že má všetko a preto nepotrebuje ani prísľub, ani byť vyvolený. Preto Ježiš tak jasne formuloval, že sa máme starať alebo o Božie kráľovstvo alebo o bohatstvá a záležitosti tohto sveta. „Prosme Pán o milosť, aby sme sa priveľmi nestarali a nevenovali modloslužbe bohatstva – ale aby sme si spomenuli na to, že máme Otca, ktorý si nás vyvolil.“

 

František ocenil svojho predchodcu Pavla VI. 

Na audiencii v sobotu pápež František ocenil svojho predchodcu Pavla VI.  (1963-1978) k 50. výročiu jeho zvolenia za pápeža. Povedal, že Pavlovi VI. sa v ťažkých rokoch podarilo svedčiť o viere v Krista. Tento pápež sa vyznamenal zvláštnou láskou ku Kristovi, k Cirkvi a k ľuďom. Pápež to povedal na stretnutí so skupinou pútnikov zo severotalianskej Diecézy Brescia, domovského biskupstva Pavla VI. Dňa 21. júna 1963 zvolili kardináli v konkláve vtedajšieho milánskeho arcibiskupa kardinála Giovanniho Battistu Montiniho, za nástupcu Jána XXIII. (1958-1963). –zg-

 

Arcibiskup z Kréty: Najhoršie je byť bez perspektívy

 

Atény, 21.6.2013 (KAP) 016 055 – Najhoršia na kríze v Grécku nie je materiálna núdza, ale šíriace sa chýbanie perspektívy, čo ochromuje horizont možností a schopnosť spoločnosti veriť v budúcnosť. Zdôraznila to hlava poloautonómnej pravoslávnej cirkvi na Kréte, arcibiskup Irenaois v rozhovore s pravoslávnym metropolitom Austrie, Arseniosom (Kardamakisom), a skupinou rakúskych žurnalistov v Heraklione. „Chudobu a materiálny nedostatok poznali Gréci aj po druhej svetovej vojne. Nové je však chýbanie orientácie a cieľa pri konaní, čo často zlomí práve mladých ľudí,“ povedal arcibiskup.

Kríza neberie ľuďom iba ich pracovné miesta, príjmy a životnú úroveň, ona im predovšetkým zahmlieva pohľad na to, pre čo sa oplatí zasadiť, pracovať a odriekať a tým pochováva aj ich dôveru v budúcnosť. Arcibiskup  Irenaios:

„V tvrdých časoch vojny a povojnového obdobia im dávala oporu a orientáciu jednoznačnosť vedomia toho, kto stojí na druhej strane. Ľudia bojovali za svoju slobodu a sebaurčenie, síce nič nemali, ale napriek tomu bolo iba veľmi málo prípadov depresií a samovrážd. Súčasná kríza však zreteľne zvýšila počet samovrážd a mnohým ľuďom zobrala vieru v budúcnosť. Iní vidia východisko v emigrácii z krajiny. Skutočnú starosť mi robia tí mnohí mladí ľudia, ktorí ustrnuli v konaní a v nádeji v budúcnosť,“ povedal arcibiskup z Kréty.

Ďalej povedal, že prostriedky cirkvi na finančnú pomoc sú síce skromné, ale cirkev nenechá nikoho opusteného: „Otvorene vychádzame trpiacim núdzou v ústrety, usilujeme sa dávať im nádej a útechu. Pravoslávnej cirkvi nikdy nešlo o politické ovplyvňovanie ľudí a napriek tomu plní nenahraditeľnú spoločensko-politickú funkciu: Bez cirkvi by nebolo nikoho, kto by dokázal udržiavať súdržnosť spoločnosti. Od vypuknutia krízy sa opäť viac ľudí prikláňa k cirkvi.“

„Rastúci príklon k cirkvi sa však nesmie vykladať ako využívanie výhod zo strany cirkvi,“ pripomenul krétsky metropolita Nektarios z Neapolosu. „Cirkev sa nikdy neteší zo životných drám a existenciálnych problémov, kríza nie je odrazovým mostíkom k uspokojeniu imaginárnych potrieb útechy.“ Krízu interpretoval aj ako možný ukazovateľ pozitívneho pohľadu na históriu: „Kríza nám ukazuje históriu ako učiteľku nádeje a súčasne ako učiteľku, ktorá nás učí vyhýbať sa minulých chýb. Gréci zvládli už aj úplne iné ťažkosti.“

„Vidieť dokonca aj v takýchto ťažkostiach požehnanie, znamená zakusovať spolupatričnosť kríža a vzkriesenia,“ povedal metropolita. „Príčinu súčasných ekonomických problémov treba hľadať hlbšie – vychádzajú zo zbožšťovania ekonomiky a jej vyzdvihovania na oltár s vystavenými bôžikmi.“

Ekonomické, politické a spoločenské erózie v Grécku vychádzajú aj z jeho špecifickej geopolitickej polohy na križovatke troch kontinentov, pričom globálny boj o suroviny a zdroje ako ropa a plyn tu zohrávajú úlohu rovnako ako jeho blízkosť ku krajinám „arabskej jari“. Preto treba Európu vybudovať na novom základe, ktorý sa skladá z pilierov náboženstva, kultúry, jazyka a povedomia tradície, ako povedal Nektarios. –zg-

 

Vyrastá nám ‚porno generácia‘

 

Londýn, 21.6.2013 (kath.net/idea) 016 054 – Čo sa dnes deti a mladiství  chcú dozvedieť o sexe, naučia sa väčšinou z internetovej pornografie – s veľmi závažnými dlhodobými následkami. Sprostredkuje sa im úplne znetvorený  obraz, ktorý už nemá nič spoločného s náklonnosťou a láskou. Zvlášť dievčatá nadobúdajú dojem, že je „normálne“ byť k sexu prinútený. Tak nám vyrastá „porno generácia“, ako píše britská publicistka Eleanor Millsová v nedeľných novinách „Sunday Times“.

Táto 41-ročná matka dvoch dcér začala kampaň proti internetovej pornografii. Je šokovaná z malého vedomia zodpovednosti politikov a rodičov.

„Pripúšťame, aby naše deti videli materiál, ktorý by pred desaťročím bol prístupný iba v sexshope.“

Štúdie ukazujú, že deti prichádzajú po prvý raz do styku s pornografiou v priemere vo veku 6-8 rokov. Najintenzívnejší užívatelia porno grafických stránok medzi maloletými sú vo veku 12-17 rokov.

 

Zamilovanosť sa skončila

Namiesto zvyčajnej fázy spoznávania a zamilovania je dnes rozšírenou praxou, že chlapec pošle dievčaťu na mobil porno video a očakáva, že budú praktizovať, čo tam vidia. K tomu patrí aj použitie fyzického či verbálneho násilia. Mnohé dievčatá si myslia, že to je normálne, že vôbec nemusia súhlasiť so spoločným sexom, ale že musia poslúchať želania partnera. To môže dospieť až ku znásilneniu.

Analýza obsahu porno stránok ukázala, že z 304 skúmaných stránok 88,2 percent obsahuje telesné násilie ako údery alebo spútanie a 48,7 percent verbálne násilie ako nadávky.

 

Tretinu obsahu na internete tvorí pornografia

Pornografia tvorí viac ako tretinu (36%) obsahu na internete. Každý štvrté vyhľadávanie má do činenia so sexom a tretina stiahnutých údajov obsahuje pornografiu. Internetový porno priemysel dosahuje za sekundu obrat viac 2200 eur. Preto firmy, ktoré poskytujú internet, sú málo ochotné zavádzať väčšie kontroly veku užívateľov. Jeden spôsob by bol, ako hovorí Millsová, blokovať platby zahraničným porno firmám. A mali by sa zaviesť aj prísnejšie vekové hranice.

Britský premiér David Cameron tiež žiada väčšie úsilie od internetových firiem: „Pornografia špiní internet, kazí myšlienky a je nebezpečenstvom pre deti. Internetové firmy a vyhľadávače žijú z toho, že sieť triedia a kategorizujú. Vyzývam ich, aby svoje technické možnosti lepšie využili na to, aby tieto odporné obrazy odstránili.“ –zg-

 

Gaza: Patriarcha Jeruzalema chce zachrániť kresťanské školy

 

Jeruzalem-Rím, 21.06.2013 (KAP) 016 053 – Latinský patriarcha Jeruzalema, Fouad Twal, sa zapojil do sporu v Pásme Gazy, ktorý trvá od jesene a má za cieľ rozdeliť deti na školách podľa pohlavia. Piatim kresťanským školám – medzi nimi trom katolíckym – ako aj školám prevádzkovaným OSN hrozí zatvorenie pre toto sporné opatrenie islamistickej vlády v Gaze. Twal by sa chcel stretnúť s vodcami Hamazu a ministrom školstva, aby dosiahol „vyriešenie v záujme detí a mládeže“. Katolícka cirkev nemá prostriedky, aby zdvojnásobila školské budovy a učiteľov.

V apríli schválený nový zákon, ktorí nariaďuje úplné oddelenie podľa pohlavia, tiež predpisuje, že učitelia nesmú vyučovať deti a mládež druhého pohlavia. Výnimku majú iba deti mladšie ako 9 rokov.

Páter Faysal Hijazin, zodpovedný za oblasť školstva pri Latinskom patriarcháte, vyzval k medzinárodnému zmobilizovaniu za udržanie piatich kresťanských škôl v Pásme Gaza. Povedal, že kresťanské školy sú postihnuté nielen materiálne ale aj „mentálnym obmedzením“, ktoré sa vyjadruje v islamistickej školskej koncepcii, ale stojí v diametrálnom protiklade k programu kresťanských škôl: „Pracujeme na tom, aby sme rozšírili horizont Gazy otvorením voči iným kultúram. Ľudia posielajú svoje deti práve preto na naše školy, aby si osvojili tento otvorený pohľad.“

V rozhovore pre taliansku katolícku agentúru SIR páter Hijazin povedal: „Prišiel okamih, aby parlamenty a vzdelávacie inštitúty na celom svete pozdvihli svoj hlas vzhľadom na to, čo by sa mohlo čoskoro v Gaze stať. Je potrebné hovoriť o tom s politickým vedením v Gaze.“

Tri katolícke školy v Gaze navštevuje 1500 detí a mladistvých. Jednu zo škôl prevádzkujú sestry posvätného ruženca, druhé dve spravuje Latinský patriarchát. –zg-

 

Naša príloha

Služobník dvoch pápežov

 

Georg Gänswein – u Benedikta XVI. súkromný sekretár, u Františka prefekt Pápežského domu.

Paul Badde (Schwäbische Zeitung)

 

Vatikán, 22.6.2013 (kath.net/Schwäbische Zeitung) 016 052 – Okolo Georga Gänsweina, syna kováča z Riedernu v bavorskom Čiernom lese sa do 28. februára neprešiel len tak nikto, kto chcel k pápežovi Benediktovi XVI. Mnohí preto považovali súkromného sekretára za jedného z najmocnejších mužov vo Vatikáne. Mnohí videli už aj prichádzať koniec kariéry „dona Giorgia“, keď  Benedikt XVI. svojho najužšieho spolupracovníka kvázi zobral so sebou do svojho mníšskeho exilu – a mnohí si to aj želali. Pretože pápežskí sekretári sú mocné osoby s neistým štatusom. Ich si vyvolili, nie zvolili. Nepatria do hierarchie kúrie a napriek tomu musia často zabrániť prístupu kardinálov a kniežat, aby pápeža jednoducho neutisli. Pretože s ním chcú predsa hovoriť milióny, každý s ešte dôležitejšou záležitosťou, ako ten druhý.

Kontrolovane zvládnuť enormný tlak na dvere pápežských komnát je však iba jedna z mnohých úloh pápežského sekretára. On definitívne rozhodne o výbere tých záležitostí z mora žiadostí, o ktorých je presvedčený, že by si ich jeho predstavený mal bezpodmienečne prečítať. On sa musí s najvyššou zdržanlivosťou dokázať do neho vžiť, on musí za neho veci vedieť vopred premyslieť a prefiltrovať, najlepšie bleskovo a priam s námesačnou istotou. Predovšetkým je to však dôverné postavenie, ktoré nemá obdoby.

Freska (pozri nižšie) v paláci Palazzo Ducale v Tagliacozze to nádherne znázorňuje. Tam leží Pius IV. (1499 – 1565), ktorý zadriemal v stane v posteli, tiaru, otvorenú knihu a zvonček má na stolčeku pri posteli. Pri jeho nohách odpočíva jeho tajný sekretár Karol Borromejský (1538 – 1584), no kompletne oblečený v kresle, s hlavou na ruke, stále pripravený na zvuk zvončeka znova vyskočiť, ako služobný „alter ego“ pontifexa.

O sebavedomí takýchto sekretárov sa naproti tomu už lepšie dozvieme z Raffaelovej Madony di Foligno (pozri nižšie). Toto majstrovské dielo objednal Sigismondo de Conti (1432 – 1512). On bol súkromným sekretárom pápeža Júlia II. (1443 – 1513), ktorý o rok neskôr objednal Sixtínsku Madonu u rovnakého génia. No vtedy už Rimania s úžasom obdivovali posledné majstrovské dielo tohto miláčika bohov, na ktorom sa zišiel sekretár pápeža so sv. Hieronymom, sv. Františkom a sv. Jánom Krstiteľom pri nohách Madony.

To, že si sekretári s takýmto sebavedomím robili nielen priateľov, bolo vtedy samozrejmé a dnes tomu nie je inak. V stredoveku preto pri smrti pápeža už čakal ich osedlaný kôň väčšinou pred Lateránskou bazilikou, aby po smrti pápeža sa nemuseli dať s nadávkami a s hanbou vyhnať z Ríma. To, čo sa pápežom za ich pontifikátu nezdarilo, pripísali po ich smrti veľmi radi ich sekretárom.

Tak pochodil ešte don Diego Lorenzi, sekretár Jána Pavla I., ktorý od prekvapivej smrti 33-dňového pápeža v roku 1978 žil nestálym životom ako misionár na Filipínach a dnes žije kvázi inkognito v blízkosti Coma. To prirodzene vedel aj Ján Pavol II., keď svojho sekretára Stanisława Dziwisza 19. marca 1998 v Chráme sv. Petra vysvätil na biskupa a vedel to aj Benedikt XVI., keď preláta Gänsweina 6. januára vysvätil na titulárneho arcibiskupa mestečka Urbisaglia a povýšil ho na prefekta Pápežského domu. Vtedy už Benedikt XVI. vedel, že 28. februára odstúpi z úradu a vedel tiež, že arcibiskupi musia mať oproti prelátom pri smrti pápeža o svoju budúcnosť menej starostí. Biskup sa nenechá tak ľahko odohnať z Ríma, je jedno koľko závistlivcov a nepriateľov by aj mal.

Od 13. marca je preto Georg Gänswein služobníkom dvoch pápežov. Rozumie si s oboma, so starým profesorom z Nemecka, aj s pastierom a provinciálom z Buenos Aires. Ako prefekt Pápežského domu, ktorého úlohy od prevzatia úradu pápežom sú stále komplikovanejšie, je ustanovený na päť rokov. No naďalej je aj sekretárom Benedikta XVI., emeritného pápeža a zostal  v jeho útočisku „Mater Ecclesiae“ v záhradách Vatikánu. Po zvolení za pápeža ešte v Sixtínskej kaplnke 19. apríla 2005 prisahal Benediktovi XVI. „vernosť až do smrti“, a on ho ako výkonného spolupracovníka požiadal, aby zostal jeho sekretárom aj v úrade pápeža, pretože bol jeho osobným asistentom už od roku 2003. Táto prísaha vernosti sa nezrušila iba preto, že pápež z úradu odstúpil. Veď mŕtvy zato ešte dlho nie je. Táto nepodmienečná lojalita priviedla Gänsweina od 13. marca však aj na hranice jeho výkonnosti.

Spočiatku sa totiž musel nielen telesne ale aj duševne vyrovnať s odstúpením pápeža. Nikto nebol týmto krokom tak otrasený ako on. Zaliaty slzami stál za Benediktom, keď obaja 28. februára opúšťali pápežský palác. Organizmus vyšportovaného tenistu sa musel v Castel Gandolfe vysporiadať však aj s tým, že plné 400-percentné pracovné zaťaženie sa zrazu zosypalo dolu na nulu – zatiaľ čo v Ríme súčasne úlohy prefekta Pápežského domu veľmi nekonvenčným správaním jeho nástupcu prudko vyrazili do výšky. Zrazu Námestie sv. Petra už sotva dokázalo pojať pútnikov k pápežovi Františkovi. Zrazu zaberá Benediktov nástupca dva pápežské domy – Apoštolský palác aj hosťovský Dom sv. Marty, z ktorého sa František nechce vysťahovať. Za toto všetko je zodpovedný Gänswein, aj keď už nemá tú stálu dôvernosť a blízkosť k pápežovi ako predtým k Benediktovi.

No keď si František po prvý raz prezeral svoje komnaty v Apoštolskom paláci, stál Gänswein ako prefekt domu po jeho boku a zapálil svetlá. Keď nový pápež navštívil svojho predchodcu v Castel Gandolfe, stál ako jeho starý sekretár zasa za ním. Keď Benedikta pri návrate do Vatikánu znovu vítali pred jeho novým bytom, hľadel Georg Gänswein emeritnému pápežovi znova s úsmevom  cez plece. „Figaro tu, Figaro tam!“ Od 13. marca je arcibiskup v Ríme tak prítomný, akoby sa od odstúpenia svojho dobrodinca učil a cvičil v umení bilokácie – súčasnej prítomnosti na dvoch miestach – čo sa v Taliansku inak pripisuje iba populárnemu svätcovi akým je páter Pio.

Spočiatku naozaj viedol extrémne namáhavý život medzi Rímom a Castel Gandolfom, keď trávil večery a noci do počiatku mája v Albánskych vrchoch u Benedikta a dni službou vo Vatikáne, avšak bez helikoptéry, ktorú smel predtým používať spolu s pápežom. Teraz musel 45-kilometrovú, často kolónami blokovanú cestu, prekonávať autom. To mu ubralo dobré dve hodiny z pracovného času, alebo aj viac, čo musel železnou disciplínou zasa vyrovnávať. Napätie však na ňom nespozoroval nikto, kto ho stále znova uvoľneného po boku nového pápeža zažil pred jeho rezidenciou v Ríme, alebo pri veľkých liturgiách od Kvetnej nedele po Turíce. Georg Gänswein je vždy pri tom. Organizuje všetky termíny a audiencie nového pápeža.

Ani jednu vlastnú svätú omšu ako arcibiskup ešte stále od svojej vysviacky 6. januára neslávil, a na to sa muž ako on prirodzene nestal kňazom. Naďalej sprevádza Benedikta ako „segretario particolare“ na ich spoločných prechádzkach s ružencom cez Vatikánske záhrady, a to stále po kratších cestách.

Ako sekretár pápeža zohrával tento konzervatívny prelát nielen kľúčovú úlohu vo Vatikáne, ale vtedy mal aj enormný vlastný kreatívny priestor. Ako  prefekt arcibiskup má teraz vyššie postavenie a stal sa vysoko kvalifikovaným správcom s veľkou výkonnosťou. Ale ani pre toto sa v mladosti nerozhodol pre katolícke jarmo celibátu „pre Krista“. Toto napätie v jeho živote prirodzene mnohí vnímajú – starí priatelia, aj starí nepriatelia.

Sú kardináli, ktorí ho chcú vidieť preč z jeho dvojitého postavenia a ozývajú sa stále nové hlasy, ktoré si šepkajú, že by ho najradšej videli na Mesiaci, alebo v Kolíne, či v inom biskupskom sídle v Nemecku a vyjadrujú to aj písomne. Najnovšie špekulácie pritom vidia prichádzať na Nemecko veľkú rošádu. Kardinál Woelki sa vracia do Kolína, kardinál Marx ide do Berlína a Gänswein príde do Mníchova a Freisingu – pretože to je jediné biskupstvo, kde pápež na základe konkordátu môže slobodne určiť kandidáta bez toho, že by bol odkázaný na súhlas dómskej kapituly. Ibaže pápež František sa v personálnych rozhodnutiach iste nebude inšpirovať nemeckými médiami.

Gänswein miluje svoju vlasť, no nepodieľa sa na takých špekuláciách. Na vernosť rodáka z Čierneho lesa Benediktovi sa dá spoľahnúť. Jeho sľubu, že pri ňom zostane „až do smrti“, ho môže zbaviť iba emeritný pápež sám. Svoj úrad prefekta „don Giorgio“ medzitým pokojne vykonáva v priestoroch Karola Borromejského za kolonádami, ktorý po svojom období pápežského sekretára realizoval reformné dielo Pia IV. v Miláne ako nik iný, ako hrdina a svätec katolíckej protireformácie a prirodzene aj ako kardinál. –zg-

Pius IV. a jeho súkromný sekretár Karol Borromejský –

Freska, Palazzo Ducale, Tagliacozzo

 

Madona de Foligno od Raffaela

 

Biskupská vysviacka Georga Gänsweina

 

 

 

 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

 

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

 

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom.  Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote.  Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.  Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

 

Modlitba za Svätého Otca

Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *