Modlitby sv. Ignáca z Loyoly

Večný Pane všetkých vecí, obetujem seba samého s tvojou priazňou a pomocou

pred tvojou nekonečnou dobrotou a pred tvárou tvojej slávnej Matky a všetkých svätcov a svätíc ­nebeského dvora vyhlasujem,

že chcem a túžim a že je mojím uváženým rozhodnutím ak to len bude na tvoju väčšiu česť a chválu

nasledovať ťa v znášaní všetkých krívd a vo všetkej potupe a vo všetkej chudobe, tak skutočnej ako aj duchovnej,

keď sa bude tvojej najsvätejšej velebnosti páčiť vyvoliť ma a prijať na taký životný stav. ­(DC 98)


Suscipe, Domine

Vezmi Pane a prijmi,

celú moju slobodu, celú moju pamäť,

celý môj rozum a celú moju vôľu.

Veď všetko, čo mám, si mi dal Ty.

Tebe, Pane, to vraciam.

Všetko je to Tvoje.

Nakladaj s tým celkom podľa svojej vôle.

Daj mi len svoju lásku a milosť,

lebo tá mi stačí.

 

Modlitba Odovzdanosti sa službe Bohu

Večné Slovo, jednorodený Syn Boží, nauč ma pravej veľkodušnosti.

Nauč ma tebe slúžiť, ako si to právom zasluhuješ, aby sme dávali a nepočítali; aby sme bojovali a nedbali na rany;

aby sme pracovali a netúžili po odpočinku; aby sme sa obetovali a nečakali inú odmenu ako vedomie, že sme splnili tvoju svätú vôľu.

 

Prosba o vedenie

Bože, môj Pane!

Prosím ťa o milosť,

aby všetky moje úmysly,

všetko moje konanie

a všetky moje skutky

smerovali čisto k službe a chvále

tvojej Božskej Velebnosti.

Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *