Slávnostný ruženec V.

1.Zmŕtvychvstanie

Ježiš svojou smrťou na kríži pred 2000 rokmi započal novú dobu. Človek povstal zo smrti k životu, temnota sa zmenila na svetlo. Panna Mária, oroduj za nás, aby sme vedeli správne prežívať túto radostnú dobu.

2.Nanebovstúpenie

Kristus nás vyslobodil z hrôzy smrti a otvoril nám dvere do večnosti. Zároveň však zostáva s nami, až do skončenia sveta. Patrí Mu naša chvála za toto dielo. Prosme Ho spolu s Pannou Máriou aby nám zoslal posilu z neba.

3.Zoslanie Ducha Svätého

Pred 2000 rokmi zavŕšil Ježiš svoje dielo, tým, že zoslal svojim učeníkom do sŕdc oheň svojej lásky – Ducha Svätého. Panna Mária, pros za nás, aby sme mali srdce otvorené pre prijatie tohto daru lásky. Nech Duch Svätý pretvorí naše srdcia a životy.

4.Nanebovzatie Panny Márie

Obdivujeme Pannu Máriu, obdarenú Božími milosťami. Jej život, to bolo nepretržité „áno“, ktoré dala svojmu Bohu. Modlime sa, aby sa Cirkev vedená Duchom Svätým neustále zdokonaľovala v láske a oddanosti Ježišovi!

5.Korunovanie Panny Márie
Mária je oslávená v nebi. Stala sa Kráľovnou nového ľudstva. Vzdávajme jej úctu a prosme ju, aby nám pomohla stať sa opravdivými novými vykúpenými ľuďmi.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *