NÁDEJ – Slávnostný ruženec

1. desiatok
Ježišove víťazstvo nad smrťou je i naše nad hriechom

Usmrtený Ježiš vstal z mŕtvych. Zvíťazil nad smrťou, nad odporcami, nad satanom, nad hriechom.
Jeho víťazstvo má byť i tvoje. Preto ustanovil sviatosť, ktorou víťazíme nad hriechom, nad diablom, nad večnou smrťou a získaváme milosť posväcujúcu. Je to sviatosť pokánia.
V tento deň Ježiš povedal apoštolom: „Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené… “ (Jn 20,23)
Nech je tento desiatok poďakovaním Pánu Ježišovi za sviatosť pokánia a prosbou, aby sme ju dobre prijímali s kajúcnou a radostnou dôverou.
Nech je mojej duši vždy radostným vzkriesením k lepšiemu a dokonalejšiemu životu.

2. desiatok
Prísľub každodennej Ježišovej prítomnosti

Po mnohých utrpeniach odchádza Pán Ježiš do večnej radosti k svojmu Otcovi. Keď dokonával na Kalvárii, povedal, že nám ide pripraviť miesto.
Netajil nám však, že prísť za ním znamená – denne niesť svoj kríž. Pod ťarchou tohoto kríža nesmieme zmalomyseľnieť. Prv ako vstúpil na nebesia, povedal slová, ktoré nám nedovoľujú stať sa malomyseľnými. „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. “ (Mt 28,18-20) A tešil svojich verných: „Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. “ (Lk 12,32)
Môžeš azda po takom uistení pochybovať v ťažkostiach na svojej ceste do neba?

3. desiatok
Duch Svätý rozmnožuje nádej

Hŕstka prvých veriacich s dôverou čaká na príchod Ducha Svätého.
Ich nádej je pevná, vytrvalá. Duch Svätý prišiel a ich nádej ešte viac rozmnožil.
Vďaka tomuto daru pohŕdali všetkým pozemským, obetovali sa, pracovali pre Boha, povzniesli sa nad časné výhody a neľakali sa ani hrozieb. Neboli skleslí, ale nadšení, neboli slabochmi, ale hrdinami. Spoliehali sa na Boha, na jeho vernosť, a preto nemohli podľahnúť ničomu, čo je založené na niečom pozemskom, časnom, nestálom.
Keby naša nádej bola tiež taká, potom by sme boli ľudia vyrovnaní, ktorí nestrácajú rovnováhu v dobe skúšky. Vyprosme si teda splnenie priania sv. Pavla: „Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou. “ (Rim 15,13)

4. desiatok
Mária nás čaká v nebi

Od detstva rastie Panna Mária v ťažkých skúškach každodenného života. K svojmu cieľu však došla šťastne a slávne – so svätosťou srdca a osláveným telom.
Je mojou Matkou. Čaká v nebi na mňa. Ale dočká sa? Jej život bol taký svätý, a ten môj je taký hriešny! Aká bude moja smrť? Lebo raz zomriem a to rozhodne o všetkom – o celej večnosti. Cirkev sa stará o smrť detí Panny Márie. Bojí sa o zverené duše, aby nezahynuli. Svoju starosť denne vkladá do rúk Panny Márie modlitbou „Zdravas Mária“.
Aká nádej je vyjadrená v slovách: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Zverme Panne Márii s dôverou svoju smrť, aby sme mohli zomrieť v pokoji, v Božej milosti, v jej ochrane a v nebi sa s ňou šťastne stretli.

5. desiatok
Matka nádeje a vytrvalosti

Slávna Kráľovná, ktorú korunovala celá Najsvätejšia Trojica. Mocná Kráľovná vládne všetkému, čomu vládne jej Syn. Dobrotivá Kráľovná, Matka milosrdenstva.
Koľko radostnej nádeje je v týchto niekoľkých slovách. Cirkev k nej volá s dôvernou úpenlivosťou už po tisíce rokov. „Zdravas Kráľovná, Matka milosrdenstva, život náš i sladkosť a nádej naša, Zdravas! K Tebe voláme… a preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči a nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života Tvojho, tam vo večnosti ukáž. “ Kto vytrvá až do konca, uvidí Ježiša. Panna Mária je Matkou nádeje a vytrvalosti. Ctiteľ Panny Márie nezahynie, uisťuje sv. Bernard.
Vypros si poctivú a dôvernú úctu k Bohorodičke! Keď ju budeš mať, si poistený pre vstup do neba.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *