Život Cirkvi vo svete 12/2021

Obsah

Program liturgických slávení Veľkého týždňa vo Vatikáne

Druhá Veľká noc v lockdowne: Pápež ju bude sláviť v krízovom stave

Začal sa Rok rodiny Amoris laetitia na osvojenie si dokumentu

Snížení platů kardinálů a vedoucích vatikánských úřadů

Pápež František chce otvoriť Lateránsky palác ako múzeum

Kardinál G. Müller: Prečo je požehnaním iba manželstvo muža a ženy

Kardinál Schönborn: „Nie som šťastný z vyhlásenia Vatikánu“

Kardinál K. Farell: Cirkev otvorená pre homosexuálne osoby

Benedikt XVI.: Kráľovské kňazstvo má svetu zviditeľňovať Boha

Veľká noc v Rakúsku: Verejné omše na východe krajiny obmedzené

Bývalý poľský prímas: Sekularizácia slabšia ako v Írsku

Írsko: Kňaz pokutovaný za obetu svätej omše!

Mníchov: Prvý Pochod za život s 800 ochrancami života!

Sväté písmo preložené už do 704 jazykov

Benátky slávia 1600. narodeniny

Taliansko: Lekári úspešne liečia covid s HCQ a vitamínom D

USA: Bidenov „domáci kňaz“ bol suspendovaný

Európsky parlament urobil ďalší krok smerom k dúhovej totalite

Biskupi na severe Európy odmietajú zákaz kázní v cudzom jazyku

Rumunsko: Nový kostol na pozemku väzenskej mučiarne

Tanzánia: Mystérium smrti prezidenta Magufuliho

Kresťanskí lekári USA: ‚Niet morálneho záväzku dať sa zaočkovať ’

Vstúpte s Ježišom do Getsemanskej záhrady

Z dvanástich zostal jediný – Ján – ktorého držím za ruku, aby som mu dodala odvahy a sily zostať s nami. Tak sa stretávam so svojím Synom pod krížom. Zdá sa mi že zomieram. Som však živá pod krížom s prebodnutým srdcom a zranenou dušou. …Veľká modlitba Matky preniká nebo a Otec ju prijíma – a On urýchlil okamih zmŕtvychvstania Syna, aby skrátil moje bolestné čakanie (1979).

S Jánom prežívame chvíle pred jeho smrťou – radostný okamih zvestovania, keď sa Otcovo Slovo stalo Telom. Krásny deň jeho narodenia v chudobnej maštaľke v Betleheme, keď som v jeho drobnom telíčku tušila náznaky opravdivého Božieho Baránka, ktorý bol povolaný stať sa dokonalou obetou pre spásu sveta. Radostné roky jeho detstva po návrate z Egypta, keď som ho videla dospievať v osobnosť, v ktorej sa odrážala syntéza všetkej ľudskej dokonalosti. Videla som ho zapriahnutého do každodennej práce a poznačeného potom námahy. Áno, už vtedy som viedla jeho ruky prebodnuté a nohy prerazené klincami, telo zaliate krvou … Vtedy som sa nad ním skláňala s novou materinskou nežnosťou.
Krátke roky verejného života, keď ohlasoval Evanjelium spásy… Ako často sa v duchu vydával na Kalváriu a so mnou , ktorej sa so všetkým zveril, prežíval okamih svojho bolestného odchodu. (1983)

Vstúpte s Ježišom do Getsemanskej záhrady. V panenskej klauzúre môjho Nepoškvrneného Srdca dôverne spojení s Ježišom prežívajte bolestné hodiny jeho vykupiteľského utrpenia. Je to jeho veľkonočná obeta, je to vaša veľkonočná obeta.
Vystúpte so mnou na Kalváriu tohto storočia. Tu znovu zrádzajú Ježiša kresťania, neverní svojim kresťanským záväzkom. Satan ich vedie cestami zla, egoizmu, pýchy, nenávisti zábavy a bezbožnosti.
Tu Ježiša zapierajú mnohí jeho učeníci …
Na Kalvárii tohto storočia je Ježiš znova ukrižovaný v miliónoch nenarodených detí, v obetiach nenávisti, vojen, v prenasledovaných, malých, chorých … Pod krížom však stále stojí aj vaša Matka. Prijmite do náručia Ježiša sňatého z kríža a obklopujte ho láskou a nežným súcitom. Uložte ho do prázdneho hrobu v tvrdej ľadovej skale tohto storočia poznačeného satanovým triumfom a jeho temným kráľovstvom nenávisti a smrti. A bedlite so mnou, vašou bolestnou Matkou, ktorá v temnej noci tejto doby stále drží pochodeň nádeje a istoty jeho slávneho návratu (1987).

Drahocenný plodný Kríž, ktorý nesie na ramenách Spasiteľ sveta! Sladké spásne drevo, na ktorom visí Cena nášho vykúpenia! Blahoslavený kríž posvätený veľkonočnou obetou, ktorá sa dnes na tebe prináša na tebe v jedinej výkupnej spásonosnej obete! (1989)

Klaniame sa ti, ukrižovaný Ježišu , lebo zo svojho kráľovského trónu oslobodzuješ ľudstvo z otroctva satana, zmazávaš každú škvrnu hriechu a prinášaš cenný dar svojho vykúpenia (1992).

* * * * * * *

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch pravidelne o polnoci udeľuje eucharistické požehnanie veriacim a ostatným obyvateľom mesta Trnava a celej Trnavskej arcidiecézy. Prvýkrát dal toto požehnanie v marci minulého roku. Úmyslom eucharistického požehnania je vyprosovanie odvrátenia epidémie koronavírusu.

* * * * * * *

„Virtuálne vzkriesenie Pána 2021? Nie, ďakujeme!! Stiahnite prosím „prosbu“ zatvoriť kostoly na Veľkú noc! Vašu výzvu cirkvám maskovanú ako „prosbu“ a namiesto toho ponúkať kresťanom virtuálne slávenie Veľkej noci rozhodne odmietame! Veľká noc je hlavným sviatkom kresťanstva, keď kresťania slávia umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista!“ (Z petície nem. kresťanov kancelárke Merkelovej)

* * * * * * *

„Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevidia a uverili. …
Daná mi je všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda a učte všetky národy … A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta!
Kto uverí a dá sa pokrstiť bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.“

Nech nič nenaruší váš pokoj! Ani svet, ktorý sa búri proti Bohu, zvedený zotročený Zlým – Ježiš teraz porazil svet. Ani trpiaca, rozdelená Cirkev – Ježiš miluje svoju nevestu Cirkev božskou láskou a v tomto čase očisty je pri nej bližšie ako inokedy. Ani rýchle a prevratné udalosti, utrpenia, prenasledovanie a bratovražedné boje.
Zmŕtvychvstalý Ježiš je naším pokojom, on sám je naším životom, naším víťazstvom. Túto radosť nám už nikto nebude môcť skaliť. Prechovávajme ju v srdci, aby v ňom mohla rozkvitnúť nádej.
Nepochybujte! Majte veľkú nádej. Ježiš porazil svet raz navždy. Len Ježiš je dnes skutočným víťazom. Nech vás nezarmúti hodina, ktorú práve prežíva ľudstvo ako nové Getsemany. Nestrácajte odvahu, keď vidíte, že zlo dnes dosahuje vo svete prevahu. Nedeste sa satana, ktorý dosahuje vrchol svojho diabolského panstva. Ľudstvo leží v hrobe smrti, hriechu, nečistoty, súžené prudkým víchrom násilia a nenávisti. No čoskoro aj ono vystúpi zo svojho obrovského hrobu, aby prežívalo Veľkú noc nových časov, keď sa Ježiš vráti so slávou, aby obnovil svoje kráľovstvo lásky a života.
Zmŕtvychvstalý Ježiš je živý medzi nami! On riadi beh ľudských dejín k uskutočneniu vôle nebeského Otca a jeho veľkého plánu spásy … On usmerňuje zmeny vo svete a v dejinách podľa plánu svojej milosrdnej lásky v prospech spásy všetkých vykúpených bratov a sestier. (Zdroj: Don Gobbi)

Pokoj všetkým vo Veľkonočnej Kristovej radosti! Zuzana

* * * * * * *

Program liturgických slávení Veľkého týždňa vo Vatikáne

Vatikán, 23.3.2021 (Vaticannews/sk) 027 345 – Liturgické slávenia Veľkého týždňa vo Vatikáne budú z dôvodu zdravotnej prevencie s obmedzeným počtom veriacich. Všetky eucharistické slávenia budú pri Oltári katedry v zadnej lodi Vatikánskej baziliky.
Krížová cesta na Veľký piatok sa nekoná v Koloseu, ale na Námestí sv. Petra.
Večernej omši na Zelený štvrtok bude namiesto pápeža predsedať kardinál Re.

Kvetnú nedeľu 28. marca, čiže Nedeľu utrpenia Pána s pamiatkou jeho vstupu do Jeruzalema – ako informoval vedúci pápežského liturgického tímu Mons. Guido Marini – bude Svätý Otec sláviť o 10.30 hod. Pripomeňme, že od tohto roka sa Kvetná nedeľa už nespája s diecéznym Svetovým dňom mládeže, ktorý sa slávi v novom termíne na Slávnosť Krista Kráľa. Tento rok to bude 21. novembra.

Na Zelený štvrtok 1. apríla bude pápež František sláviť o 10.00 Omšu svätenia olejov. Večerná omša pamiatky Pánovej večere bude bez prítomnosti Svätého Otca. Pri Oltári katedry jej bude predsedať o 18.00 hod. dekan kardinálskeho kolégia kardinál Giovanni Battista Re.

Na Veľký piatok 2. apríla bude Svätý Otec predsedať obradom Pánovho umučenia o 18.00 hod. pri Oltári katedry.

Dejiskom Krížovej cesty so začiatkom o 21.00 hod. bude Námestie sv. Petra. Podľa informácie Vatikánskeho tlačového strediska Svätý Otec tento rok zveril prípravu meditácií Via Crucis skupine skautov z umbrijského Foligna a rímskej Farnosti svätých ugandských mučeníkov. Obrázky k jednotlivým zastaveniam pripravili chlapci a dievčatá z dvoch detských sociálnych domovov rodinného typu v Ríme.

Na Bielu sobotu 3. apríla bude pápež František v bazilike sláviť Veľkonočnú vigíliu Pánovho vzkriesenia o 19.30 hod.

Na Veľkonočnú nedeľu 4. apríla bude predsedať eucharistickej slávnosti o 10.00 hod. rovnako pri Oltári katedry. Z tohto miesta sa prihovorí aj na poludnie, presne o 12.00 hod. a udelí tradičné veľkonočné požehnanie mestu Rím a celému svetu – Urbi et Orbi. -jb-

Druhá Veľká noc v lockdowne: Pápež ju bude sláviť v krízovom stave

Vatikán, 22.03.2021 (KAP) 027 344 – Boli to obrazy, ktoré obehli celý svet: S historickým gestom sa pápež František modlil 27. marca 2020 na prázdnom Námestí sv. Petra za ukončenie pandémie. Teraz – o rok neskôr – trčí Európa ešte stále v hlbokej kríze. Hlava Katolíckej cirkvi a Vatikán sa musia zariadiť na druhú Veľkú noc za prísnych opatrení proti tomuto moru.
Pre rastúce počty infikovaných vyhlásila talianska vláda veľké časti krajiny aj Večné mesto – za červenú zónu. Odteraz platia znova mnohé reštrikcie a zákaz vychádzania. Vatikán tieto opatrenia vždy dôkladne dodržiava. …
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vo februári oznámila, že naďalej platia liturgické usmernenia z roku 2020. To znamená o. i. prispôsobené hodiny slávenia svätých omší a veľmi obmedzený počet veriacich. Hygienicky problematické obrady ako umývanie nôh na Zelený štvrtok sa rušia.
Oproti koronou veľmi zasiahnutým oblastiam má však Vatikán veľkú výhodu. Na rozdiel od väčšiny európskych krajín sa malému štátu podarilo včas si zabezpečiť vhodný počet vakcín. Od firmy Biontech v nemeckom Mainzi a od jej partnera v USA Pfizera 10 000 dávok je viac ako dosť na imunizovanie všetkých zamestnancov. František sám s mnohými spolupracovníkmi sú už zaočkovaní. Môžu sa teda v tomto roku odvážiť na viac normality.
Veľká noc má byť teda o niečo slávnostnejšia ako v r. 2020. Ak bola minulý rok v Bazilike sv. Petra na omšiach pápeža iba hŕstka duchovných, rehoľníčok a laikov, bude to tento rok viac laikov. Väčšina katolíkov Ríma a iných končín Zeme bude však znova môcť sledovať slávenie iba v televízii a na internete.
Slávnostné procesie aké sú normálne na Kvetnú nedeľu však opäť neuvidia. No na Zelený štvrtok sa znova plánuje svätá omša svätenia olejov. Na ňu zvyčajne pozývajú do Baziliky sv. Petra všetkých duchovných Ríma. Taký scenár teraz nie je možný.
A František si ani spolu s väzňami v Ríme nepripomenie Ježišovu Poslednú večeru. Aj minulý rok sa to konalo v Bazilike sv. Petra. …
V Bazilike sv. Petra sa bude sláviť aj veľkonočná svätá omša s požehnaním „Urbi et orbi“. Čo povie František v príhovore 1,3 miliarde katolíkov a ľuďom dobrej vôle? Bude ako pred rokom prosiť o ukončenie krízy koronavírusu a budú jeho slová tento raz vypočuté? Účasť veriacich na modlitbách má istú, pretože tretiu Veľkú noc v lockdowne nechce nikto.

Začal sa Rok rodiny Amoris laetitia na osvojenie si dokumentu

Vatikán, 19.3.2021 (Vaticannews/sk) 027 343 – V piatok 19. marca vstupuje Cirkev do slávenia osobitného „Roka rodiny Amoris laetitia“, vyhláseného Svätým Otcom Františkom pri príležitosti 5. výročia vydania jeho posynodálnej apoštolskej exhortácie o láske v rodine. Deň predtým predstavili v Tlačovom stredisku Svätej stolice ciele a náplň tematického roka vedúci Dikastéria pre laikov, rodinu a život, ktoré zastrešuje pripravované podujatia.

Viac na:
https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2021-03/zacina-sa-rok-rodiny-amoris-laetitia-na-celostne-osvojenie-si.html

Snížení platů kardinálů a vedoucích vatikánských úřadů

Vatikán, 24.3.2021 (vaticannews/cz) 027 342 – Vzhledem ke koronavirové krizi sahá Vatikán k finančním škrtům. Na základě motu proprio papeže Františka z 24. marca se snižují platy kardinálů o 10 procent, platy vedoucích a sekretářů vatikánských úřadů o 8 procent a všem zaměstnancům od čtvrté platové třídy výše se zastavuje pravidelné navýšení mzdy za odpracované roky.
„Budoucnost udržitelná po hospodářské stránce si dnes žádá, kromě dalších rozhodnutí, rovněž přijetí opatření týkajících se platového ohodnocení personálu.“ Těmito slovy je uvedeno motu proprio, kterým papež František rozhodl na dobu neurčitou o snížení platů pro kardinály, kněze a řeholníky pracující ve Vatikánu. Opatření je odstupňováno podle úřadů a tedy také podle výše pobírané odměny. Příjmy kardinálů se krátí o deset procent, vedoucích a sekretářů vatikánských úřadů o osm procent a všem kněžím, řeholníkům a řeholnicím ve službách Svatého stolce o tři procenta. Kromě snížení platu se veškerého personálu Svatého stolce dotknou finanční škrty ve formě dvouletého (do roku 2023) zastavení pravidelného navýšení mzdy za odpracované roky, ke kterému dochází ve dvouletých intervalech. Vyjímka byla udělena laickým zaměstnancům zaražených do tří nejnižších platových tříd.
Papež nechce propouštět, avšak výdaje je nutné omezit – čteme v motu proprio – proto se rozhodl zasáhnout „na základě kriterií proporcionálnosti a posloupnosti“, prostřednictvím úprav, které se týkají zejména kněží, řeholníků a vyšších pracovních tříd.
Důvodem rozhodnutí, „je především schodek v hospodářské správě Svatého stolce, který se projevuje v posledních letech, a situace, která se vyvinula v souvislosti s pandemií, jež negativně poznamenala veškeré zdroje příjmů Svatého stolce a Městského státu Vatikán,“ vysvětluje dále papežský dokument. Cílem opatření je spolu s dalšími kroky zajistit hospodářsky udržitelnou budoucnost pro poslání centrálních organismů katolické církve. (job)

Pápež František chce otvoriť Lateránsky palác ako múzeum

Bývalé sídlo pápežov má byť k dispozícii pre muzeálne a kultúrne aktivity.

Vatikán, 23.3.2021 (KAP) 027 341 – Lateránsky palác v Ríme, bývalé sídlo pápežov,
sa má v budúcnosti využívať na kultúrne účely. Príslušný pokyn vydal pápež František v utorok svojmu vikárovi Rímskej diecézy, kardinálovi Angelovi De Donatisovi. Pápež uviedol, že ako rímsky biskup cíti povinnosť jemu zverené kultúrne dedičstvo sprístupniť ľuďom. Na tento účel sa Lateránsky palác a ostatné budovy komplexu poskytnú na „muzeálne a kultúrne aktivity“. Presnú realizáciu ponecháva pápež kardinálovi De Donatisovi v jeho funkcii generálneho vikára Rímskej diecézy.
Lateránsky komplex spolu s bazilikou patrí k tzv. exteritoriálnym vlastníctvam Svätého stolca. V súčasnosti sú tam kancelárie Správy Cirkvi. Pre verejnosť sú priestory do veľkej miery dostupné. V paláci boli 11. februára 1929 podpísané dohody medzi Svätým stolcom a vtedajším talianskym kráľovstvom.

Kardinál G. Müller: Prečo je požehnaním iba manželstvo muža a ženy

Rím, 15.3.2021 (kath.net) 027 340
1. Za diskusiami o manželstve muža a ženy alebo „manželstve pre všetkých a každého“ ideológie LGBT stojí diametrálny protiklad medzi dvomi nezlučiteľnými obrazmi človeka. Pritom platí manželstvo správne chápať a nanovo žiť.
2. Kresťanský obraz človeka spočíva na poriadku stvorenia: filozoficky je poriadok stvorenia v pojme ‚príroda‘. Pojmom ‚príroda‘ sa nemyslí to fakticky materiálne, ale duchovne osobnostné, ktoré materiálnej podstate dáva jej formu a jej bytie. Človek je osoba duchovno-telesnej povahy. Morálny zákon je každému človeku vpísaný do srdca (Rim 2, 16 ff) ako aj výslovne zjavený Božiemu ľudu vo forme Desatora (Ex 20, 1-17; Dt 5, 6-21). Tým poskytuje ponad hranice náboženstiev a svetonázorov spoločný náhľad do povahy človeka. Človek tak nie je účelovým prostriedkom, ale účelom sám pre seba. To je aj zmysel prírodného a národného zákona, ktorý má pôvod v myslení školy Salamanca a Huga Grotiusa (1583-1645). Tieto zásady sa zachytili v r. 1948 v Charte ľudských práv a v nemeckej ústave: Dôstojnosť človeka je nedotknuteľná a táto dôstojnosť je pred každým pozitívnym zákonom. Štát vôbec nemôže určovať, aká je povaha človeka, ak nechce nastoliť diktatúru myslenia a podkopať tak jeho demokratické základy.
3. Obraz človeka genderizmu, sociálne-svojvoľnej konštrukcie pohlavia a transhumanizmu je čisto materialistický „akoby Boha nebolo“. Ide preto o človeku nepriateľskú ideológiu, ktorá chce zničiť prirodzený poriadok a tým telesno-duševnú integritu človeka. Človek sa neuznáva ako jedinečná osoba v podmienkach jeho telesnosti, jeho historickej a sociálnej alokácii, ale skôr ako biologický materiál, ktorý slúži vlastnému potešeniu, alebo na ľubovoľné disponovanie cudzou svojvôľou.
Ľudská povaha, stvorenie ako muža a ženy, má byť najprv dekonštruované – teda zničené – aby potom bolo z úplnej ľubovôle hocikým znova skonštruované a definované. Aká diabolská hra, ktorá sa tu hrá s človekom. Hra, ktorá je diametrálne postavená proti zásade ‚dôstojnosť človeka je nedotknuteľná‘ z antropologického a kresťanského hľadiska. V skutočnosti spočíva identita človeka ponajprv v jeho osobe ako muža alebo ženy, v jeho jazyku, kultúre, v jeho svedomí atď. – nie však v erotickej naviazanosti na seba samého, v príťažlivosti k inému človeku, fetišu ako prostriedku na sexuálne užívanie.
4. Až kresťanská sviatosť manželstva tvorí dokonalý rámec sexuálneho rozvinutia človeka ako muža a ženy. Je totiž zameraná na milovaného človeka a tým na Boha, ktorý skrze manželstvo a rodinu realizuje aj svoju stvoriteľskú a spásonosnú vôľu.
Manželstvo muža a ženy pritom v nijakom prípade nie je hravou formou sexuálneho uspokojenia, ale spoločenstvom najvrúcnejšej osobnej lásky a celostnej zodpovednosti za seba navzájom (vrátane sviatostného spásneho vzťahu k Bohu) a za detí a príbuzných. Klasická a súčasne veľmi moderná náuka o manželstve nemá nič do činenia so zneužívaním manželov na (utilitaristickú) výchovu detí s egoistickým uspokojovaním sexuálnych chúťok. Manželstvo je skôr účasť manželov na Božej stvoriteľskej láske v tom, že sa stanú jedným telom (v Kristovi vo sviatosti) a v uskutočňovaní vôle Stvoriteľa výchovou ďalšej generácie. Deti pritom nie sú hračkou rodičov. Sú stvorené Bohom a rodičom zverené, aby našli spásu v oslave Boha Stvoriteľa, Vykupiteľa a Zdokonaľovateľa každého človeka.
5. Kresťanské zostáva úsilie o primerané zasadenie manželstva do stvoriteľskej a spásnej vôle Boha iba ak biblické svedectvo a antropológia vyvinutá v živote Cirkvi ani náuka o sviatostnej povahe manželstva neupadnú do paradigmy neprirodzenej materialistickej t. j. ateistickej antropológie genderizmu. Nesmieme tak ako v gnosticizme postaviť celé zjavenie pod znamenie ideologickej špekulácie a udržiavať ho iba s niekoľkými zvyškami zdania toho kresťanského (s asociatívnymi biblickými citátmi, či pomäteným slovníkom ako „Boh ma stvoril odlišného, egoistického, rasistického, nacionalistického atď.) akoby disfunkcie a nedostatky charakteru prichádzali od Boha.
6. Štát nemôže povahu manželstva ľubovoľne predefinovať podľa politických záujmov, keďže vzájomné priradenie muža a ženy patrí zásadne k povahe človeka. Pojem „manželstvo“ možno správne používať iba v rámci prirodzeného zákona a ešte viac v cirkevnom kontexte: jedinečné spojenie muža a ženy v spoločenstve lásky, tela a života pred Bohom. Takže používanie politického hesla „manželstvo pre všetkých a každého“ je iba dôkazom, že sa nič nepochopilo. Nemožno vylúčiť, že taká mätúca a vedome cynická formulácia je cieleným zraňovaním alebo útokom na náboženskú slobodu. Manžel a manželka sú jedinečné osoby v spoločenstve lásky a nie zameniteľní sexom sa zabávajúci druhovia v menšom či väčšom počte.
7. Ľudia ‚s príťažlivosťou k vlastnému pohlaviu‘ sú rovnako Bohom milovaní ľudia, ako všetci ostatní. Aj požehnanie takých osôb – presne ako požehnanie všetkých ľudí s hocijakými sklonmi – je vždy aktom Božej milosti a výzvou k obráteniu a k životu zodpovedajúcemu Desatoru. No v ráno stvorenia požehnal Boh prvé manželstvo ako spojenie jedného muža a jednej ženy (Gen 1, 28). Spojenie akéhokoľvek druhu v rozpore s Božou vôľou nemožno vyhlásiť za Bohom schváľované. Žehnať – benedicere – znamená totiž niečo vyhlásiť od Boha a smerom k Bohu za dobré. A treba aj rozlišovať úctu k jednotlivému človeku s istými sklonmi od záujmov nátlakových skupín, ktoré celkom vedome chcú väčšinovej spoločnosti násilím alebo vymývaním mozgov nanútiť svoj pohľad. A v zmysle diktatúry relativizmu ten, kto chce oprávnene tomuto pohľadu protirečiť, má byť umlčaný, mediálne pranierovaný, či dokonca právne stíhaný.
8. Ak má Cirkev zostať verná svojmu božskému Zakladateľovi, nemôže okrem manželstva žehnať nijaké iné formy života – jednotlivých ľudí však môže žehnať všetkých.
To sa vzťahuje nielen na ľudí so sexuálnym sklonom k rovnakému pohlaviu. Ani partnerstvá muža a viacerých žien, či ženy s viacerými mužmi Cirkev žehnať nemôže. Dokonca ani normálne priateľstvá sa formálne nežehnajú. Manželstvo muža a ženy je súčasťou jadra Cirkvi, keďže je zárodkovou bunkou kresťanskej rodiny. Bolo založené Kristom ako sviatosť a je neoddeliteľne spojené so spoločenstvom veriacich. Až s Ježišom Kristom zatemňovanie manželstva ako pôvodnej Božej vôli o zväzku muža a ženy, jeho nerozlučiteľnosti a otvorenosti pre deti (podmienené dedičným hriechom) sa znova naplno dostalo do povedomia a povýšením na sviatosť sa úplne posunulo do svetla.
Je preto dôležité, aby duchovní pastieri v mene Krista, vzkrieseného a zmŕtvychvstalého Pána a Dobrého Pastiera, manželov povzbudzovali, aby sa stále nanovo objavovali ako Bohom milované osoby a v Duchu Svätom stále nanovo rozpaľovali oheň osobnej a celostnej lásky. Rodina je a musí zostať jediným miestom, na ktorom sa žije najvyššia forma tejto duchovnej a telesnej lásky a spojenia a kde sa Božia láska k stvoreniu jedinečným plodným spôsobom prezentuje skrze muža a ženu.
Gerhard, kardinál Müller, Rím

Kardinál Schönborn: „Nie som šťastný z vyhlásenia Vatikánu“

Žehnanie párov rovnakých pohlaví je ako požehnať ľudí na ulici.

Viedeň, 25.3.2021 (LifeSiteNews) 027 339 – V interview pre Kathpress a arcidiecézne katolícke noviny Der Sonntag, kardinál Christoph Schönborn kritizoval vyhlásenie Kongregácie pre náuku viery z 15. marca o neprípustnosti žehnania homosexuálnych párov, lebo Cirkev nežehná a nemôže žehnať hriech.
Po tomto výnose asi 350 kňazov v Rakúsku sa spojilo a vyhlásili, že budú pokračovať v žehnaní zväzkov rovnakých pohlaví! V Nemecku zasa podpísalo 2000 kňazov a asi 200 teológov list sľubujúci pokračovanie v žehnaní párov rovnakého pohlavia.

Kardinál Schönborn, dominikán a teológ, je očividne prvý kardinál, ktorý sa otvorene a priamo stavia proti vyhláseniu Kongregácie pre náuku viery. Prímas katolíckej cirkvi v Rakúsku zaraďuje otázku žehnania homosexuálnych vzťahov do rovnakej kategórie ako otázku, či je možné také žehnanie pre znovu zosobášených a nezosobášených katolíkov:

„Ak žiadosť o požehnanie je úprimná a pár túži, aby mu Boh pomáhal na životnej ceste – či už je homosexuálny alebo iný – tak sa také požehnanie nebude odmietať. Mnohí homosexuáli hľadia na Cirkev ako na svoju matku a tak toto vyhlásenie zranilo mnohých veľmi bolestne, pretože cítia, že sú Cirkvou odmietaní.
Cirkev musí učiť, ale v prvom rade je matkou. A mnohí homosexuáli sú zvlášť citliví pri otázke: Je Cirkev pre nás matkou? A matka požehnanie neodmietne. Požehnanie nie je odmenou za dobré správanie, ale prosbou o pomoc zhora.“
Kardinál potom použil príklad, že keď ho požiadajú o požehnanie ľudia na ulici, nebude sa najprv dôkladne vypytovať na ich životnú situáciu, ale rád im dá svoje požehnanie. Povedal, že homosexuálny pár by ako vysvätený duchovný informoval: „Nerealizovali ste úplný ideál.“ A poučí ich, že by „mali žiť život založený na ľudských cnostiach, bez ktorých niet úspešného partnerstva. A to si zaslúži požehnanie.
„Či je správnou formou tohto obrad cirkevného požehnania – to je niečo, o čom musíme starostlivo premýšľať.
Kongregácia pre náuku viery sa pokúsila zamerať pozornosť na vysokú hodnotu sviatostného manželstva … ktoré sa stalo takmer raritou v dnešnom svete a stlmiť názor, že zväzok rovnakých pohlaví môže byť rovný manželstvu. Také ocenenie rodiny sa však nemusí vyslovovať so zamietnutím všetkých ostatných foriem života,“ povedal kardinál na záver.

Kardinál K. Farell: Cirkev otvorená pre homosexuálne osoby

Vatikán, 19.3.2021 (KAP) 027 338 – Po vatikánskom liste s odmietnutím žehnania párov rovnakých pohlaví kardinál Kevin Farrell, vedúci Dikastéria pre manželstvo, rodinu a život, 18. marca zdôraznil:
„Katolícka cirkev zostáva na každý prípad naďalej otvorená ľuďom akejkoľvek sexuálnej orientácie. V Cirkvi na svete existujú programy, organizácie a hnutia, ktoré roky pracujú s homosexuálnymi pármi a to budú robiť aj naďalej.“
Kardinál to povedal na tlačovej konferencii pri predstavení akčného Roka manželstva a rodiny.
„V každom spoločenstve na svete existujú ľudia v najrôznejších životných situáciách a formách. Nie všetci sa môžu zúčastňovať sviatostného života Cirkvi. To však neznamená, že členovia farnosti ich nesprevádzajú. Rokom Amoris-laetitia chce Katolícka cirkev prijať impulzy z pápežovho dokumentu z r. 2016 a realizovať ich v praxi.“
V odpovedi na otázky žurnalistov kardinál Farrell ešte raz vysvetlil, aká dôležitá je pre Cirkev sviatosť manželstva. To ju podstatne odlišuje od občianskych zväzkoch alebo iných foriem spolužitia. Keďže žehnania – v prípade páru – sú vo vzťahu k sviatosti manželstva, nesmú tu nastať nijaké nedorozumenia.

Benedikt XVI.: Kráľovské kňazstvo má svetu zviditeľňovať Boha

Z homílie Benedikta XVI. na Zelený štvrtok v r. 2011

Prof. Armin Schwibach
Rím, 18.3.2021 (kath.net/as) 027 337 – Zelený štvrtok. Ježiš uvádza svojich svedkov: sv. Jána Krstiteľa, nebeského otca a písma Starého zákona. Rozhodujúce je svedectvo Otca: „Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh?!“.
Ešte nie je jasné, či a ako sa bude Veľká noc 2021 sláviť vo Vatikáne. Hoci bolo možné v Iraku sláviť bohoslužby a sväté omše s desiatkami tisícov ľudí, v jednej z najväčších Cirkví sveta sa to zdá spôsobovať veľké problémy. Akej „povahy“ sú tieto problémy a očividné averzie, treba prenechať každému jednotlivcovi a histórii.
Svätá omša svätenia olejov na Zelený štvrtok s kňazmi sa ruší rovnako ako minulý rok a jej slávenie sa odkladá. Oplatí sa preto dobre si všimnúť slová, ktoré pri tejto zvláštnej omši adresovali pápeži kňazom.

Benedikt XVI. v r. 2011 veriacim zdôrazňoval:

Máme dôvod v tejto hodine volať k Bohu: Nedaj, aby sme prestali byť pravým ľudom! Daj sa nám nanovo spoznať! Ty si nás pomazal svojou láskou, vložil do nás svojho Svätého Ducha. Daj, nech sila tvojho Ducha v nás začne nanovo účinkovať, aby sme s radosťou svedčili o tvojom posolstve.
Ak vydávam svedectvo o sebe len ja sám, moje svedectvo nie je pravdivé. Ale je niekto iný, čo svedčí o mne, a ja viem, že svedectvo, ktoré vydáva o mne, je pravdivé. Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste vy boli spasení. On bol lampa, ktorá horí a svieti, a vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jeho svetle. Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo: skutky, ktoré mi dal vykonať Otec. Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. A sám Otec, ktorý ma poslal, vydal o mne svedectvo. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani jeho tvár ste nevideli a jeho slovo neostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého on poslal. Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život a práve ony svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Slávu od ľudí neprijímam. Ale vás poznám, že nemáte v sebe Božiu lásku. Ja som prišiel v mene môjho Otca, a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene, toho by ste prijali. Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete, a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh?! Nemyslite si, že ja budem na vás u Otca žalovať. Iný na vás žaluje: Mojžiš, do ktorého skladáte svoju nádej. Lenže keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, lebo on o mne písal ( Jn 5, 31-47).
Máme tu najšľachetnejší cirkevný olej – krizmu – zmes olivového oleja a vonných rastlín – olej kňazského a kráľovského pomazania, ktoré nadväzuje na veľké tradície pomazania Starého zákona. V Cirkvi slúži tento olej na pomazanie pri birmovke a vysviackach. Liturgia dnešného dňa spája s týmto krizmovým olejom nádejné slová proroka Izaiáša: „Vy však sa budete volať kňazmi Pána, služobníkmi nášho Boha vás budú nazývať …“ (Iz 61, 6).
Prorok sa tým chopil veľkých slov poslania a prísľubu, ktoré Boh na Sinaji adresoval Izraelu: „A budete mi kráľovským kňazstvom a svätým národom!“ (Ex 19, 6).
V šírom svete a pre šíri svet, ktorý Boha väčšinou nepoznal, mal byť Izrael ako Božia svätyňa pre celok, vykonávať kňazskú službu pre svet. Mal svet prinášať k Bohu a otvárať ho pre neho. Sv. Peter vo veľkej krstnej katechéze preniesol toto privilégium a toto poslanie Izraela na celé spoločenstvo pokrstených a volal:

„Vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Kedysi ste ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud; vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli. … (1Pt 2, 9 f).

Sviatosť krstu a birmovania vstúpili do tohto Božieho ľudu obopínajúceho celý svet. Pomazanie v krste a birmovke je pomazaním v tejto kňazskej službe pre ľudstvo. Kresťania sú kňazským ľuďom pre svet.
Kresťania by mali pre svet zviditeľňovať živého Boha, svedčiť o ňom a viesť ľudí k nemu. Ak hovoríme o tomto našom spoločnom poslaní ako pokrstení, tak to nie je dôvod sa chváliť. Je to súčasne radostná ako aj znepokojujúca otázka na nás: Sme naozaj Božou svätyňou vo svete? Otvárame ľuďom prístup k Bohu alebo ho skôr skrývame? Kresťania sú kňazským ľuďom pre svet. Nestali sme sa my – Boží ľud – vo veľkej miere ľudom neviery a vzdialenosti od Boha? Nie je to tak, že Západ – krajiny jadra kresťanstva – sú unavené zo svojej viery a presýtené svojou vlastnou históriou a kultúrou a vieru v Ježiša Krista už nechcú poznať?
Máme dôvod v tejto hodine volať k Bohu: Nedaj, aby sme sme prestali byť pravým ľudom! Daj sa nám nanovo spoznať! Ty si nás pomazal svojou láskou, vložil do nás svojho Svätého Ducha. Daj, nech sila tvojho Ducha v nás začne nanovo účinkovať, aby sme s radosťou svedčili o tvojom posolstve.

* * * * * * *

Veľká noc v Rakúsku: Verejné omše na východe krajiny obmedzené

Viedeň, Eisenstadt, St. Pölten, 24.03.2021 (KAP) 027 336 – Z dôvodu veľmi rastúceho počtu infikovaných zostávajú v troch východných rakúskych spolkových krajinách – vo Viedni, Dolnom Rakúsku a Burgenlande zostrené opatrenia.
Biskupi Diecéz Eisenstadt, St. Pölten a Viedenskej arcidiecézy rozhodli, že sväté omše Veľkého týždňa a Veľkej noci sa budú sláviť iba s najprísnejšími opatreniami a s veľkou opatrnosťou. Tomu predchádzali konzultácie s vládou v stredu.
Farárov naliehavo žiadajú, aby liturgické slávenia boli také krátke ako je len možné. Ak je sa dá, majú sa sláviť na voľnom priestranstve.
Veľmi dôležité je, aby veriacich vyzvali, aby sa pred kostolmi po omši negrupovali. Na omši treba dodržať odstup 2 metre, respirátor FFP2 je povinný nielen na omši, ale aj vonku a výnimkou tehotných žien a detí do 6 rokov. Deti vo veku 6-14 rokov môžu mať len rúško. Spievanie v zbore nie je možné, povolený je iba spev maximálne 4 sólistov. Obrady s vysokým rizikom nákazy ako umývanie nôh sa rušia. Kto si nie je istý zdravotným stavom, má sa návštevy kostola vzdať a sledovať omše virtuálne a v televízii. …

Bývalý poľský prímas: Sekularizácia slabšia ako v Írsku

Varšava, 25.03.2021 (KNA) 027 335 – Emeritný prímas Poľska, arcibiskup Henryk Muszynski (88), nevidí vo svojej krajine takú veľkú stratu významu Katolíckej cirkvi ako inde vo svete:
„Ako Poliaci sme nútene dosť tradiční. Proces sekularizácie tu neprebieha tak prudko ako v niektorých krajinách západnej Európy,“ povedal arcibiskup Muszynski pre katolícku spravodajskú agentúru KAI.
„Súhlasím s tými sociológmi, ktorí hovoria, že budeme kráčať skôr cestou Talianska ako Holandska alebo Írska.“
Arcibiskup sa súčasne s ľútosťou vyslovil o tom, že stále viac žiakov sa odhlasuje z náboženstva a povedal:
„S pokorou musíme pripustiť, že ako duchovní sme z veľkej časti zlyhali a neodkážeme splniť očakávania mládeže. Kňazi by sa mali viac zaoberať potrebami a nádejami mladých a až do určitého stupňa zdieľať ich problémy, aby boli vierohodní. Tu slová nestačia.“
Emeritný arcibiskup kritizoval, že politici si robia svoj nástroj z cirkvi a aj to, že niektorí kňazi sú stranícki a strania národnej konzervatívnej strane.
„Preto je cirkev vo vedomí veľkej časti spoločnosti spojená s jednou stranou. Chýbajúce rešpektovanie autonómie a nezávislosti štátu a Cirkvi je veľmi nebezpečné. Hrozí tak oslabenie cirkvi aj štátu,“ zdôraznil arcibiskup.
Mons. Muszynski bol v r. 1992 až 2010 arcibiskupom v západopoľskom Gniezne. Úrad prímasa katolíckej cirkvi Poľska je od r. 2009 znova automaticky spojený s biskupským sídlom v Gniezne.

Írsko: Kňaz pokutovaný za obetu svätej omše!

„Nemôžeme jednoducho odmietať Ježiša! Páchame závažnú chybu odmietaním nášho Pána a Boha vzdaním sa svätých omší, lebo vláda hovorí, že to musíme.“

Cavan, March 23, 2021 (LifeSiteNews) 027 334 – Írsky katolícky kňaz otec J. Hughes bol znova stíhaný políciou, ktorá mu dala pokutu 500 eur, že nevykázal ľudí zo svätej omše počas lockdownu. Páter Hughes z Mullahoranskej farnosti v Cavane totiž odmieta zamknúť brány kostola pri slávení omše ako nariadila vláda!
Omše sú tam zakázané od 26. decembra 2020 a kostoly otvorené iba na súkromnú modlitbu. Svadby možno konať so šiestimi ľuďmi. …
Ako napísali noviny Irish Catholic páter Hughes odmietol zaplatiť pokutu a je ochotný ísť aj do väzenia ak bude treba. … Polícia nám k tomu prípadu informácie podať odmietla. …
Vo farskom liste cez víkend páter Hughes napísal:
„Ja neprijímam negatívne posolstvo našich vodcov, ktorí nám hovoria, aby sme sa držali preč od Ježiša! Napriek rozmerom chrámu a svätému miestu, ktoré je prítomnosťou Ježiša vo svätostánku, bol chrám vyhlásený políciou za červené ohnisko šírenia vírusu! Veľká väčšina ľudí je zdravá a môžu chodiť nakupovať, odvádzať deti do školy a mnohí pracujú v uzavretých priestoroch vedľa seba. Páchame závažnú chybu odmietaním nášho Pána a Boha Ježiša Krista vzdaním sa svätých omší, lebo vláda hovorí, že to musíme.“
Ja neprijímam a nebudem prijímať túto požiadavku od ľudí, ktorí si neuvedomujú zlo, ktoré páchajú. Je naším ústavným právom protestovať, pokiaľ to bude pokojný protest. Je naším ústavným právom praktizovať našu vieru a zhromažďovať sa na spoločné modlitby!
Tí, ktorí sa boja, že chytia vírus v kostole, môžu zostať doma a žiť svoj život ako myslia, že je najlepšie. Teraz sem znova prišla polícia a udelila mi pokutu, že som slúžil omšu s veriacimi. Niekto ma oznámil!“ …
Biskup Francis Duffy z Diecézy Ardagh a Clonmacnoise povedal pátrovi Hughesovi, že „sa nachádza na nebezpečnej pôde“! Napriek tomu páter naďalej ponúka ľuďom sviatosti:
„Je to moje ústavné právo, aj keď sa neriadim radou biskupa! Nemôžeme jednoducho odmietať Ježiša Krista v Najsvätejšej Eucharistii!“

Mníchov: Prvý Pochod za život s 800 ochrancami života!

Mníchov, 23.3.2021 (LifeSiteNews) 027 333 – Asi 800 ochrancov života sa v sobotu zúčastnilo na vôbec prvom Pochode za život v Mníchove. Najväčší Pochod za život v Nemecku sa koná každý september v Berlíne.
Každý začiatok je ťažký. Avšak treba brať do úvahy rozsiahle opatrenia proti covidu, obmedzený počet účastníkov na 500 ľudí, rúška a odstup, mimoriadne mrazivé počasie so snehovými prehánkami, ako aj obmedzenia v informovaní o pochode. Toto všetko však nedokázalo zabrániť viac ako 500 ľuďom – spomínalo sa 800 – zúčastniť sa na tomto prvom Pochode za život v Bavorsku!

„Každý život je dar – znelo jedno z hesiel pochodu. Organizátori zo združenia „Stimme der Stillen“ (Hlas tichých) sa inšpirovali koncepciou pochodu vo Viedni, ktorý je už tri roky veľmi úspešnou oslavou života. Mníchov sa tak zaradil medzi ostatné pochody za život v Austrálii, Argentíne, USA, Belgicku, Taliansku, Rakúsku, Chorvátsku a i.
Speváčka Vero prispela k oslave života piesňou “We are the pro-life generation,” ktorá ľudí v mraze trocha roztancovala.
Jedna z organizátorov Silja Fichtnerová sa vyjadrila slovami: „Sme úplne ohromení – je to úžasné! A nikto, nijaký štát, nijaké lobistické skupiny, naozaj nikto nemá právo definovať, ktorý život je hodný žitia!“

Sväté písmo preložené už do 704 jazykov

Viedeň, 24.03.2021 (KAP) 027 332 – Napriek celosvetovým obmedzeniam pre pandémiu realizovali sa minulý rok podľa Svetového zväzu biblických spoločností preklady z Biblie do 66 jazykov. Do 46 jazykov bolo Sväté písmo v r. 2020 preložené po prvý raz. Kompletnú Bibliu možno teraz čítať vo vyše 700 jazykoch. Prekladmi v r. 2020 sa dosiahlo vcelku 707 miliónov ďalších ľudí. … Nový zákon bol napríklad preložený už aj do domorodého jazyka hano ostrovného štátu Vanuatu v Oceánii. Po prvý raz budú môcť čítať kompletné Sväté písmo aj v dagaare – v západoafrickom jazyku, ktorým hovorí milión obyvateľov v Ghane a Burkina Faso.
Ako povedal generálny sekretár zväzu Michael Perreau:
„Každý preklad umožňuje viac ľuďom prístup k Božiemu slovu, čo je práve teraz v svetovej kríze zvlášť dôležité. Naším cieľom zostáva poskytnúť Bibliu všetkým ľuďom.“
V súčasnosti existuje v 3435 jazykoch najmenej jedna kniha Svätého písma a do 1571 jazykov je preložený Nový zákon. Tým sa podľa zväzu dosiahne 7,5 miliárd ľudí.
Vo svete je však až 7360 jazykov. Takže v 4000 jazykoch neexistuje zatiaľ nijaký preklad Biblie. V budúcich 20 rokoch plánuje zväz preložiť Sväté písmo do ďalších 1200 jazykov, ako povedal Michael Perreau.
Svetový zväz biblických spoločností má 148 členov a pôsobí vo viac ako 200 krajinách. (Info: www.bibelgesellschaft.at)

Benátky slávia 1600. narodeniny

Rím, 24.03.2021 (KAP) 027 331 – Benátky slávia vo štvrtok 1600. výročie svojho založenia. Patriarcha talianskeho mesta lagún, Francesco Moraglia, slúži o 11. hod. v Dóme sv. Marka svätú omšu, ktorú bude prenášať aj televízia Antenna 3. O 16. hod. sa rozozvučia všetky zvony a o 18.30 bude RAI 2 vysielať dokumentárny film. Všetky ostatné oslavy sa pre pandémiu odkladajú, ako informuje stránka www.1600.venezia.it.
Podľa legendy postavili prvú budovu v Benátkach v dobe sťahovania národov ako splnenie sľubu za záchranu z veľkého požiaru. Na slávnosť Zvestovania Pána 25. marca 421 sa mal o 12. hodine na poludnie položiť základný kameň Kostola San Giacomo na lagúnovom ostrove Rialto. Na tomto ostrove, ktorý leží trocha vyššie ako iné a preto sa volal Rivus Altus (vysoké pobrežie), sa zrejme nachádzalo aj prvé sídlisko mesta. Nasledovalo osídľovanie ďalších ostrovov a prvými obyvateľmi boli zrejme utečenci, ktorí sa tam podľa legendy po roku 408 zachránili pred západnými Gótmi kráľa Alaricha.
Pre opakované záplavy a pandémiu z Benátok úplne vymizli prúdy turistov a tým upadli do veľkej hospodárskej krízy. Oslavy jubilea tak majú pokračovať až do r. 2022. Prišlo už 235 návrhov na iniciatívy osláv. Má sa vyzdvihnúť aj dimenzia Benátok ako mesta na vode v podujatiach Nautický veľtrh a Bienále architektúry od 22. mája (Informácie: www.1600.venezia.it )

Taliansko: Lekári úspešne liečia covid s HCQ a vitamínom D

Rím, 23.3.2021 (Daily Compass) 027 330 – Nedávny posudok Regionálneho správneho tribunálu v Laziu upokojuje hnevlivú reakciu „strážcov revolúcie“ – moderných virológov vždy ochotných popierať možnosť liečby covidu. Posudok rozbil neuveriteľnú tézu talianskej vlády, že pri liečbe covidu sa treba obmedziť na Paracetamol a „zostať čakať v strehu“ alebo poslať pacienta do nemocnice. …

Opäť sa uplatňuje neústupné popieranie hydroxychlorokynu a iných liekov.
No liečba skupiny talianskych lekárov teraz ukazuje veľmi odlišný obraz a to nie sú iba empirické skúsenosti. Mali by sme hovoriť o skutočnom výskume reálneho života – vedeckom výskume v živote a nie v laboratóriu alebo založenom na matematických modeloch.
Jednou z takých organizácií je IppocrateOrg. Je to skupina lekárov, ktorí sa nazvali podľa Hypokrata, otca medicíny … Jeden z jej zakladateľov je Dr. Paolo Martino Allegri. Narodil sa v r. 1962 v Afrike ako syn lekára misionára a je skúseným lekárom z Padovy. Špecializoval sa na pediatriu a neonatálne lekárstvo a patológiu. Teraz už 10 rokov lieči covidových pacientov a hovorí:
„Začínal som masívnymi dávkami vitamínov, najmä D na posilnenie imunity. Pacienti sa na moje prekvapenie rýchlo zotavovali. Naše výsledky sú vynikajúce. Liečili sme 6000 pacientov a z nich iba malé percento potrebovalo nakrátko nemocničnú liečbu, aj to boli tí, čo prišli neskoro. Máme nulovú úmrtnosť. Bolo veľkou chybou nepodporiť domácu liečbu.“
„Mojím najstarším pacientom, čo sa uzdravil, je 95 ročný človek a práve včera som liečil 98-ročného! Použitie napr. Paracetamolu situáciu zhoršuje – nemá protizápalové účinky a pacientovi len zdanlivo uľahčuje, zatiaľ čo vírus sa šíri po tele. A spotrebuje antioxydanty, zatiaľ čo treba bojovať proti oxydácii, ktorú spôsobuje vírus. …
Po tomto posudku dúfame, že vláda konečne oficiálne povolí našu terapiu a dôraz na domácu liečbu.“

USA: Bidenov „domáci kaplán“ bol suspendovaný

Jezuita páter Kevin O‘Brien, ktorý mal nedávno omšu pri uvádzaní Joe Bidena do úradu prezidenta USA bol suspendovaný z úradu prezidenta univerzity.

Santa Clara, 24.3.2021 (kath.net/Fox News/mk) 027 329 – Jezuita páter Kevin O‘Brien, kňaz prezidenta Joe Bidena, bol suspendovaný z úradu prezidenta jezuitskej Univerzity sv. Kláry po tom, čo proti nemu boli vznesené viaceré obvinenia. Dôvody tohto kroku ešte nie sú úplne známe, no stanovisko zodpovedného Johna Sobrata poukazuje na to, že páter O‘Brien sa mal zúčastniť na rozhovoroch, ktoré odporovali náboženským tradíciám jezuitskej vysokej školy. Príslušná jezuitská provincia zavedie nezávislé vyšetrovanie a zverejní z neho záverečnú správu, ako povedal Sobrato.
Páter O‘Brien bol zastúpený už vo vedení viacerých univerzít. Rodinu Bidenových pozná už 15 rokov a sprevádzal už aj iné uvedenia Bidena do rôznych úradov.

Európsky parlament urobil ďalší krok smerom k dúhovej totalite

Brusel, 16.3.2021 (https://www.christianitas.sk / europarl.europa.eu) 027 328 – Minulý štvrtok schválil Európsky parlament v pomere 492 : 141 rezolúciu, ktorou je vyhlásená Európska únia za „zónu slobody pre ľudí s menšinovou sexuálnou orientáciou a identitou“. Ide o reakciu na postup celého radu konzervatívnych poľských obcí a miest, ktoré sa v minulom roku verejne postavili na obranu prirodzenej rodiny.
„Naše životy sú stále v ohrození, naše práva obmedzované, naša sloboda priškrcovaná,“ povedala pred hlasovaním nemecká europoslankyňa z frakcie zelených Terry Reintkeová, ktorá vedie parlamentnú skupinu pre práva lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transgenderových osôb.
Deklaráciu, ktorú popri zelených podporili aj politici najsilnejších parlamentných skupín, vrátane zástupcov kresťansko-demokratických strán, označila za „prvý krok“ smerom k ďalšiemu zákonnému presadzovaniu „práv LGBTIQ osôb“. Dokument vyzýva Európsku komisiu, aby na tento účel neváhala využiť všetky dostupné prostriedky, vrátane použitia Článku 7 Zmluvy o Európskej únii, podľa ktorého možno viesť súdny spor s členským štátom vo veci údajného porušovania vlády zákona.
Po kritike Poľska a Maďarska za údajné porušovanie „európskych hodnôt“ v oblasti médií a justície ide len o ďalšiu palicu na štáty, v ktorých rodová ideológia doteraz neprevzala „vedúcu úlohu“ v paradigmatickej transformácii postkresťanskej spoločnosti.
Proti deklarácii sa v debate predchádzajúcej hlasovaniu ostro vyslovili predovšetkým europoslanci poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS). Podpredseda frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov Ryszard Legutko protestoval týmito slovami:
„Text pripravený Európskym parlamentom je absurdný a ukazuje, že táto komora sa stala ideologickou mašinériou, ktorá chce v EÚ vytvoriť nového človeka, a to aj za cenu porušenia zákona, keď článok 9 Európskej charty základných práv stanovuje, že záležitosti manželstva a rodiny sa riadia vnútroštátnymi právnymi predpismi. Keď miestne vlády bránia rodinu, odmietajú indoktrináciu detí bez súhlasu rodičov a odmietajú vstupovať do škôl ideologickým úradníkom, ktorí deťom hovoria nezmysly o pohlaví a sexuálnej fluidnosti, vychádza to z vnútroštátneho práva, ústavy štátov a Európskej charty základných práv. Ochrana rodiny je ich svätým právom… Takže sa ideologicky upokojte, nechajte ľudí žiť, nerobte revolúciu, ale urobte z Únie slobodnú zónu pre zdravý rozum.“
Kritika zaznela aj od poľských vládnych politikov, medzi nimi ministra spravodlivosti a súčasne generálneho prokurátora Zbigniewa Ziobra:
„Je vidieť, že bruselské elity čím ďalej tým menej pozerá na záruky uvedené v zmluvách a chcú Poľsku za každú cenu vnútiť ľavicovú a krajne liberálnu ideologickú agendu LGBT. Presadzujú riešenie, ktoré diskriminuje obrovskú väčšinu Poliakov,“ vyhlásil Ziobro.
Nie je nijako prekvapujúce, že sa dokument nezmieňuje o agresívnych činoch homosexuálnych aktivistov voči priaznivcom prirodzenej rodiny a hnutia za život, o poškodzovaní a podpaľovaní kostolov či o LGBT protestoch, počas ktorých boli napádaní aj policajti. MS

Biskupi na severe Európy odmietajú zákaz kázní v cudzom jazyku

Kodaň, 22.3.2021 (kath.net/Bonifatiuswerk) 027 327 – Sociálno-demokratická vláda v Dánsku chce zákonom zakázať homílie v cudzom jazyku. Plánovaný zákaz by citeľne zasiahol menšinové cirkvi aj napr. nemecké kresťanské spoločenstvá a narazil aj na odporu biskupov severoeurópskych krajín. Na záver plenárneho zasadnutia Severskej biskupskej konferencie žiadali biskupi vládu, aby novelu zákona stiahla. Severskí biskupi uviedli:
„Plánovaný zákon nie je primeraný ani nemá zamýšľaný účinok. Vláda musí zákon stiahnuť.“
Podporilo ich aj Dielo sv. Bonifáca nemeckých katolíkov, ktoré vidí zákaz veľmi kriticky, lebo veriacich menšín stavia pred veľké problémy:
„Plánovaný zákon dánskej vlády podstatne obmedzuje individuálne právo na slobodné vyznávanie viery. Podporujeme severských biskupov v ich úsilí protestovať proti nemu. Nemecké spoločenstvo je pevnou súčasťou dánskej cirkvi a už vyše 100 rokov sa káže v nemčine. Počúvať omše v materinskom jazyku je podstatné a priamo napomáha integráciu a udomácnenie kresťanov, ktorí prichádzajú do krajiny. Mnohorakosť vo viere dáva našej Cirkvi priateľskú tvár a obohacuje aj všeobecnú Cirkev. … Tento zákon by bol veľkým krokom naspäť, …“ povedal vedúci diela Mons. Georg Austen.
Do Severskej biskupskej konferencie patria katolícki biskupi Osla, Trondheimu, Tromsö, Kodane, Helsínk, Štokholmu a Reykjaviku. Jej úlohou je o. i. napomáhať pastoráciu v diecézach, ktoré majú vcelku 340 000 katolíkov a uľahčovať medzinárodné kontakty.

Rumunsko: Nový kostol na pozemku väzenskej mučiarne

Bukurešť, 19.03.2021 (KAP) 027 326 – Väzenie v rumunskom Pitesti bolo za čias komunizmu miestom mučenia, nepredstaviteľných krutostí a smrti. Teraz sa na pozemku stavia nový pravoslávny kostol, ktorý má pripomínať obete minulosti, ako informovala informačná služba Pro Oriente v sobotu. Slávnostné položenie základného kameňa vykonal biskup arcidiecézy Arges Muscel Calinic Argatu. Pred položením kameňa slávil pietnu bohoslužbu za tisíce obetí v Pitesti aj inde. Projekt kostola pripravil miestny väzenský kaplán páter Cozmin Ionu Miloiu.
Pitesti leží 120 km západne od Bukurešti a je miestom najtemnejšej kapitoly v histórii Rumunska. Väzenie postavili v r. 1937 až 1941 a slúžilo do r. 1977. V r. 1949 až 1952 bolo východiskom a hlavným miestom tzv. „experimentov Pitesti“. Bola to prevýchova tajnej služby Securitate s pokusmi fyzicky a psychicky zlomiť politických väzňov a preformovať ich na „komunisticky orientovaných“. To sa dialo najkrutejším telesným aj duševným mučením realizovaným hlavne spoluväzňami. Postihnutí boli najprv študenti a neskôr aj iní väzni.
Väzenie v Pitesti zvolili preto, že bolo zvlášť zabezpečené a ležalo ďaleko od mesta, aby ľudia nepočuli výkriky mučených. K fyzickému týraniu sa pridávalo znemožnenie spánku aj psychické ponižovanie. Mučeniu sa ľudia vyhli iba tak, že sa sami stali mučiteľmi. Zvlášť sadisticky sa správali voči bohoslovcom.
Mnohí väzni sa pokúšali o samovraždu, čomu sa však väčšinou zabránilo. A to sa trestalo ďalším mučením. Mnohí zomreli aj pri mučení. …
Ruský disident Alexander Solženicyn, ktorý sám trpel v gulagu, opísal Pitesti ako „najstrašnejší akt barbarstva v dnešnom svete“.
Na jar 1951 boli prakticky všetci väzni v Pitesti „prevychovaní“. Securitate sa rozhodla, že experiment prenesie aj na iné väzenia a tábory, kam väzňov z Pitesti preložili. Krutý experiment pokračoval do r. 1952. Dodnes nie je známe, či o tom experimente tajnej služby vedela aj strana a vláda Rumunska. …
Najhorších ukrutníkov v nasledujúcich rokoch samých popravili. Zodpovedných za nimi nikdy nestíhali. Do roku 1989 boloa táto téma v Rumunsku tabu a potom sa iba zdráhavo spracovávala.
Na pamätnej tabuli v Pitesti sa uvádza:
„Tisíce mladých ľudí prešli experimentom, pri ktorom ich takmer sto zahynulo mučením a iní utrpeli závažné telesné a duševné traumy. “ V centre Pitesti je aj pamätník na obete „experimentu“.

Tanzánia: Záhada smrti prezidenta Magufuliho

Prezident Tanzánie: „Vírus sa Najsvätejšou Eucharistiou neprenáša. Koronavírus nemôže prežiť v eucharistickom Kristovom tele – rýchlo by bol spálený!“

Dar es Salaam, 19.3.2021 (LifeSiteNews) 027 325 – Po tom, čo minulý rok strávil diskusiou o covide -19, lochdownoch a vakcínach tanzánijský prezident John Pombe Magufuli 17. marca vo veku 61 rokov. Okolnosti jeho smrti sú obklopené záhadou. Magufuli zmizol z verejnosti od 11. marca a tak v médiách vznikli rôzne fámy, aj tá, že je mŕtvy a tie sa stále zintenzívňovali.
Oficiálne vyhlásenie národu podala 17. marca podala viceprezidentka Samia Suluhu Hassanová v televízii:
„Drahí Tanzánčania, so smútkom musím oznámiť, že dnes 17. marca 2021 okolo 18. hodiny sme stratili nášho statočného prezidenta Johna Magufuliho, ktorý zomrel na problémy so srdcom v nemocnici Mzena v Dar es Salaame, kde ho ošetrovali.“
Hassanová povedala, že Magufuli bol prevezený do nemocnice 6. marca, no na druhý deň ho prepustili. O týždeň neskôr ho znova previezli do nemocnice pre problémy so srdcom a teraz Hassanová aj vláda vyhlásili, že to bola aj príčina jeho úmrtia.

Magufuli sa postavil proti globálnemu naratívu a reakcii na covid-19, keď našli prípady vírusu v Tanzánii. Odmietol zatvoriť kostoly, vyzval ľudí modliť sa k Bohu namiesto strachu a ubezpečil katolíkov, že vírus sa Najsvätejšou Eucharistiou neprenáša a povedal:
„Koronavírus nemôže prežiť v eucharistickom Kristovom tele – rýchlo by bol spálený!“
Magufuli odmietol zatvoriť krajinu a Tanzánia nepodávala správy o covidu-19 Svetovej zdravotníckej organizácii od 28. apríla 2020. V ten deň tam bolo 509 prípadov nákazy a 21 úmrtí. V júni Magufuli vyhlásil, že krajina vírus vyničila.
No prezident rozhneval globalistov aj tým, že vyhlásil, že pozitívna na pri testovaní na covid bola aj koza, či papája. Preto odmietol testy ako nespoľahlivé a povedal, že majú „technické nedostatky“. Jeho slová podporila nezávislá skupina 22 vedcov, ktorí našli „10 fatálnych problémov“ pri PCR testoch.
Magufuli, ktorý mal doktorát z chémie, varoval obyvateľov aj pred tým, aby sa stali pokusnými zvieratami experimentálnych vakcín a povedal: „Ak by biely muž bol schopný vyvinúť kvalitnú vakcínu, tak by bol vyvinul vakcíny na aids a tuberkulóza, malária a rakovina by boli vecou minulosti.“ …
Prezidenta nahradila pani Hassanová, ktorá zložila prísahu na Korán 19. marca. Bude v úrade vo zvyšnom období piatich rokov, ktoré sa začalo v novembri 2020. …

Kresťanskí lekári USA: ‚Niet morálneho záväzku dať sa zaočkovať ’

„Morálne výhrady voči vývoju, testovaniu či výrobe vakcín treba rovnako rešpektovať ako posúdenie osobného rizika.“

Filadelfia, 11.3.2021 (LifeSiteNews/jg) 027 324 – „Ekumenická koalícia kresťanských lekárov“ aj združenie sestier v USA vyzvali štátne orgány, aby rešpektovali právo na slobodu svedomia vzhľadom na očkovanie proti covidu-19.
Katolícke medicínske združenie, Národné združenie katolíckych zdravotných sestier USA, Americké kolégium pediatrov a Kresťanské združenie dentistov uverejnili 2. marca spoločné stanovisko k očkovaniu a ochrane slobody svedomia:

„Niet morálneho záväzku súhlasiť s očkovaním. Ak sa vakcína vyvíja, testuje alebo vyrába spôsobom, ktorý je očami občana neprijateľný, potom je morálne prijateľné očkovanie odmietnuť.“

Ako príklad uvádzajú lekári použitie bunkových línií získaných z potratov.

„Individuálne rozhodnutie bude závisieť aj od odhadu osobného rizika, ktoré tiež treba rešpektovať. Rozhodnutie proti očkovaniu sa musí však spájať s ochotou urobiť potrebné opatrenia na stlmenie šírenia choroby.“

Stanovisko sa zaoberá aj doteraz nevídanými obmedzeniami osobnej slobody, s ktorými musia Američania žiť už vyše roka. Lekári uvádzajú, že sú si vedomí, že ohrozené skupiny treba chrániť. Ohrozenie osobnej slobody im však napriek tomu robí starosti. To platí zvlášť pre možnú povinnosť zaočkovania. To by znamenalo porušenie ústavou zaručených práv ľudí a zničilo by to dôveru pacienta k lekárovi.
Signatári vakcíny zásadne neodmietajú. Označujú ich ako „záblesk nádeje“ a zasadzujú sa za ich použitie u ohrozených skupín. No zdôrazňujú:
„Osobné práva ľudí však stále majú veľký význam.“

* * * * * * *

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti zasvätiť celkom ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu a schopnosti, radosť aj úspech. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť i budúcnosť, všetky svoje schopnosti a dary.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti.
Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

Sv. MICHAL ARCHANJEL,

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *