Seminár ZBAV NÁS ZLÉHO

Trilógia seminárov “ Zbav nás Zlého “ pokračuje.

Už takmer 5 rokov prednáša  o.Jozef Maretta spolu so svojim tímom na seminároch Zbav nás Zlého.  Počas tohto obdobia prešlo seminármi viac ako tisíc  účastníkov.

V prvej časti “Zbav nás Zlého – Prístupové cesty diabla” sa zúčastnení mali možnosť zoznámiť s taktikou a spôsobmi vnímania Zlého. Mali možnosť odhaliť pasce ako veštenie, špiritizmus, channeling. Spoznali čiernu, bielu a červenú mágiu. Zoznámili sa s ponukou Zlého v oblasti závislostí, rôznych psychologických metód a falošnej duchovnosti, okultnej literatúry a hudby. Dozvedeli sa, čo spôsobuje prekliatie, aké druhy prekliatia existujú a akým spôsobom útočí diabol na našich najmenších –  deti. Logickým vyústením týchto tém boli rady, akým spôsobom sa môže človek pred takouto ponukou chrániť.

V druhej časti “Zbav ná Zlého – Boj” sa účastníci dozvedeli kto a akým spôsobom na nich útočí. Rozoberali sa témy ako kto je diabol, aké sú jeho mená, čo o tom hovorí sväté písmo, koľko ich je, kto im velí, kde sa diabol nachádza a či pozná naše plány. Účastníci sa ďalej dozvedeli, či sa s ním oplatí vyjednávať, aké sú jeho stratégie a cez čo sa mu darí vyhrávať bitky. Vyústením tejto témy boli rady ako odpovedať na jeho útoky a kto je v našom živote zárukou  víťazstva.

V tretej časti seminára “Zbav nás Zlého – Zbrane” /pre účastníkov od 18rokov/ mali možnosť zúčastnení zistiť, čo je ich najväčším nepriateľom, aké sú naše zbrane, čo je potrebné u každého z nás nájsť a čo s tým, čo nájdeme musíme urobiť. Ďalej zistili aké rany a zranenia si musíme uvedomiť, ako sa dajú zlomiť démonické pečate a čo nám umožní zažiť Božiu lásku a oslobodenie.

Odpovede na nezodpovedané otázky si mohli účastníci vypočuť vždy na konci seminára. Z niekoľko stovák zozbieraných otázok sa po spracovaní a systematickom výbere pokúsime nájsť odpovede a ponúknuť ich v knihe. Naďalej platí možnosť kladenia otázok aj pre širokú verejnosť tu [email protected]. Na tú istú adresu sa môžu obracať aj ľudia, ktorí majú problémy súvisiace s témou seminárov. Veľmi nás potešil aj fakt, že sme sa počas týchto troch rokov stretávali s množstvom radostných svedectiev. Rozprávali o duchovných obráteniach, o zlepšení fyzického zdravia, ba aj o odstránení zdravotných ťažkostí.   Niekoľko svedectiev tu…

Ďakujeme Bohu, že sa aj takýmto spôsobom podarilo osláviť Jeho meno. Zároveň môžme s radosťou pozvať aj ďalších záujemcov. Nový  trojročný cyklus seminárov pokračuje koncom novembra prvým zo série Zbav nás Zlého – Prístupové cesty diabla. Seminár obohatí svojou účasťou a kázňou k téme o. Marián Kuffa. Možnosť prihlásenia tu – http://www.vyveska.sk/17255/seminar-o-j-marettom-zbav-nas-zleho-1-cast.html

NA záver by sme chceli poďakovať našej duchovnej výpomoci otcovi Štefanovi Kaňukovi,, spoločenstvu Marana Tha, ktore zabezpečuje duchovný a hudobný sprievod a personálu hotela Javorná za dobré služby a servis.

Tešíme sa na stretnutie

Erik a Beata Zbiňovskí

Svedectvá

Pozdravujem všetkých ľudí dobrej vôle. Práve sa skončil 3. kurz seminára Zbav nás zlého a ja s manželom sa chceme podeliť  s tým, čo sme tam ako spoločenstvo  zažili.
Určite odporúčame každému, aby sa zúčastnil na tomto stretnutí. Naša nevedomosť nás zabíja, žijeme často v bludoch a poverách a ani nevieme, že robíme zle. 
Sme veľmi krehkí ľudia a často padáme, ubližujeme a ani o tom nevieme. Žiaľ, niektoré zranenia, ktoré spôsobíme, sprevádzajú našich blízkych celý život. Naopak, aj zranenia spôsobené nám  nás ovplyvňujú a zväzujú. A práve na týchto stretnutiach sme spoznávali, ako nezraňovať ostatných. My, rodičia, sme boli zhrození aj z toho, ako cez rôzne  hračky  dokonca ubližujeme našim deťom (nič to nemení na tom, že ich kupujeme z lásky k nim).  S vážnosťou sme boli upozornení na nevhodné textilné značky a hudbu, ktorá deti zväzuje.  Tak, ako na každú odreninu je mastička, aj na tieto bolestivé miesta  nám otec Jozef skrze Ježišovu uzdravujúcu moc ponúkol pomoc.  Vo veľa veciach v každodennom  živote sme po týchto kurzoch urobili zmenu, no zmenu sa snažíme uskutočňovať aj v myslení.
Veľkým povzbudením pre mňa bolo spoločenstvo úžasných ľudí. Už teraz som rozhodnutá, že 3. kurz si zopakujem ešte raz. Srdečná vďaka patrí aj Beátke a Erikovi, ktorí sa celý čas starali o našu pohodu.

Janka z Levoče

Na úvod chcem vzdať vďaku božej milosti, poďakovať sa všetkým z organizačného tímu a otcovi Jozefovi za umožnenie absolvovať tuto trilógiu seminárov. Ak človek zažije dotyk božej lásky je to pre neho veľmi pekný pocit, ale po chvíli prídu problémy. Začne sa všemožne usilovať počúvať Boží hlas a chce plniť Božiu vôľu. Najčastejšie začne čítať Bibliu a venuje tomu veľa času, no nakoniec ostane úplne vyprahnutý ako na púšti.
Až po tejto skúsenosti, ak vytrvá začne si pomaly uvedomovať čo Ježiš priniesol pre nás hriešnikov, že vlastne prišiel na zem, aby nám dokázal ako nás Nebeský Otec miluje , že nás chce mať pri sebe a nemohol to inak dokázať iba tak, že konal skutky, ktoré dovtedy nik iný nevykonal t.j uzdravoval a oslobodzoval od zlého. V jeden pekný deň ma Ježiš oslovilo skrze jednu božiu dcéru, ktorá absolvovala 1 časť seminára Zbav nás zlého, aby som ho absolvoval, že ma to určite obohatí na mojej ceste za ním. Ani som len netušil akú mala pravdu. Povedal som si, že nakoniec nič nestratím ak tam pôjdem. Oslovil som manželku a absolvovali sme celu trilógiu seminárov Zbav nás zlého. Písať tu o tom čo sa na seminároch dialo by bolo na dlho a ja nechcem nikoho ochudobniť o to, čo tam zažije, preto iba v krátkosti napíšem, že úprimne veriaci človek tam spozná čo je to zlo, aké sú jeho formy, aby to mohol rozlišovať, akú stratégiu zlo používa a nakoniec je nádherne ukázane aj s praktickými cvičeniami ako sa tomu dá brániť , a aké zbrane môže pri všetkej poslušnosti cirkvi kresťan používať aby porážal zlo.  A ešte pár vlastných skúsenosti zo seminárov.
Som presvedčený, že 80% psychatrických a psycholologických pacientov je iba duchovne a emočne zranených, nesú si so sebou prekliatia rôzneho druhu a jediný, kto ich môže skutočne uzdraviť po každej stránke je JEŽIŠ skrze modlitbu za uzdravenie, alebo preťatie vplyvu predkov a pod. Potešili ma slova otca Jozefa, že Slovensko nie je na tom tak zle, lebo zo 100 prípadov ktoré u neho skončia je iba asi 8 až 10, ktoré potrebujú modlitby exorcizmu.
Veľmi prekvapený som však ostal, keď na začiatku 3 časti seminára otec Jozef v hlbokej pokore oznámil, že je už emeritný exorcista, teda neslúži už veriacim touto sväteninou. Ja som bol presvedčený, že emeritným sa stáva iba na vlastnú žiadosť . Podľa mňa je to obrovská škoda, nakoľko bol dlhoročným exorcistom s obrovskými skúsenosťami a darmi. Je pravda , že otec Jozef má aj choroby , ale kto ich nemá a práve ta choroba je podľa mňa trň v jeho päte, aby nespyšnel a bol milí Bohu. To čo sa tiahlo seminármi bola vždy myšlienka hlbokej pokory a poslušnosti, to sa nám otec Jozef snažil vštepiť do našich duší, inak nebudeme mať požehnanie. Chcem odkázať všetkým, čo úprimné hľadajú Ježiša choďte a presvedčte sa aký dobrý je Pán. No a tým , ktorí by snáď tomuto dielu nepriali chcem tiež odkázať. Nechajte všetkých čo sa podieľajú na tomto diele tak, lebo ak je toto dielo len výmyslom otca Jozefa a jeho pomocníkov Beatky a Erika, tak sa skôr alebo neskôr určite rozpadne, ale ak je za tým JEŽIŠ, tak mu nebudete môcť odporovať ani ho zničiť a aby sa nakoniec neukázalo že bojujete proti samému BOHU.

Ondrej zo Spiša.

Nahmatala som si uzlinu v podpazuší. Lekári mali podozrenie na leukémiu. Čo som prežívala, nebudem opisovať, lebo to nie je podstatné. Chcem sa podeliť o niečo nádherné, čo pre mňa urobil môj Pán. V čase, keď som chodila po vyšetreniach sa konala aj 2.časť seminára Zbav nás zlého s o. Jozefom Marettom, na ktorý som bola prihlásená. Mala som však problém sama so sebou, so svojími pocitmi a myšlienkami, nechcela som komunikovať s ľuďmi. Uzavrela som sa a chcela som byť sama. Iba moja kamarátka ma prehovorila aby som išla aspoň na jeden jediný deň na to stretnutie. Sedela som na ňom, vnímala som ľudí iba tak na polovicu, moje myšlienky sa motali okolo toho čo bude ďalej ak,… Myslela som na to, čo bude s mojou dcérou, a ako veľmi ju ľúbim a ona ma možno bude nenávidieť, lebo jej ostanú po mne iba dlžoby a keďže bývam v nájomnom byte, po ukončení zmluvy by jej už nepredĺžili nájom. Keď som sa bola informovať, povedali mi, že keby došlo k najhoršiemu, vysťahovali by ju, nikoho by nezaujímalo, že nemá kam ísť, že ešte potrebuje študovať 3 roky. Žiaľ, takto fungujú svetské pravidlá sociálnej pomoci núdznym. Večerná adorácia bola nádherná, celú som ju preplakala, pred Sviatosťou Oltárnou sme sa zriekali zlých duchov a otec Maretta sa modlil nad nami. Pravdu povediac nevnímala som ani veľmi čo sa okolo mňa dialo, ponorila som sa do modlitieb. Prišiel deň operácie, potom dlhé čakanie na výsledky, lekári boli opatrní, nechceli mi nič povedať, ešte ani rýchla biopsia sa akousi záhadou nedala urobiť pri operácii, výsledky z histológie meškali 10 dní… Sedela som už po druhý krát v čakárni a čakala čo bude. Keď ma zavolali dnu, lekár sedel za počítačom. Sadla som si oproti. Dvihol okuliare, usmial sa a povedal:“ Milá pani, môžete dnes oslavovať, výsledky sú negatívne.“ Rozplakala som sa od šťastia a povedala som: „Ďakujem.“ No lekár namietal:“To nie mne, poďakujte sa tomu hore, lebo sám som tomu neveril.“ Vtedy som si uvedomila, že som sa modlila a prosila, ale nedôverovala. Dodnes sa hanbím za to, aká slabá bola moja viera v Pána. A veruže som aj oslavovala. Hneď ako som vyšla z nemocnice, utekala som ku františkánom do bočnej lode, kde je každý deň vystavená Sviatosť Oltárna. Kľakla som na kolená a oslavovala Pána za jeho lásku a milosrdenstvo. Ďakovala a prosila o odpustenie za svoju slabú vieru. CHvála Ti a sláva Pane Ježišu. Ďakujem Ti za všetko.

Účastníčka seminára Zbav nás zlého s otcom Jozefom Marettom.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *