Život Cirkvi vo svete 18/2019

Obsah

Európska púť do Mariazellu pred eurovoľbami

Slávnosť krajín V4 ku cti sv. Vojtecha v Ríme zorganizovalo Slovensko

Pápež žiada ‘nadnárodný orgán‘ na presadzovanie cieľov OSN

Trump: „Modlitba je to najmocnejšie, čo existuje“

Nemecko: Masívny úbytok veriacich

USA: Úplne vyhorel katolícky kostol

Škótsko: Proti-katolícki vandali znesvätili kostoly

Srbský metropolita kritizuje cestu pápeža

Kňazi Rímskej diecézy putujú do Moskvy

Prevratná ekumenická konferencia v Addis Abebe

Sv. Jozef z Nazaretu

„Mladí katolíci prekonajú diabla tejto generácie!“

Kardinálom taja plány postaviť evanjelizáciu nad náuku Cirkvi

Známi duchovní a vedci obvinili pápeža

Biskupi vidia Európu v ohrození

Pápež asi po prvý raz menuje šéfku vo Vatikáne

„A zbraň sa zázračne zasekla!“

„Kde je väčšina moslimov inoverci trpia“

Notre Dame: Experti varujú pred rýchlym reštaurovaním

Antisemitizmus a nemecká humanitárna pomoc

Čo spôsobilo požiar v Notre-Dame?

Ak prenasledujú kresťanov, musia cirkvi mať chrbtovú kosť

Heiligenkreuz: Arcibiskup Gänswein vysvätil kňazov

Pápež žiada slobodu pre ľudí v líbyjských táboroch

Vatikán: Konferencia o rastúcom nacionalizme

‘Už teraz jeden z najkrvavejších rokov pre kresťanov’

Pápež venoval pol milióna dolárov pre migrantov v Mexiku

USA uznali Satanský chrám ako ‘cirkev’

Kasper: Cirkev nie je pre arogantný klerikalizmus

Kaczyński: Ideológia LGBT nebezpečný import zo Západu

„Pripravte sa na prenasledovanie, ak bránite život a rodinu“

Je čas otvorene hovoriť o kresťanoch!

Európska púť do Mariazellu pred eurovoľbami

Graz, 02.05.2019 (KAP) 024 944 – Veriaci z viacerých krajín Európy v piatok a sobotu podnikajú púť do rakúskeho Mariazellu, aby sa spoločne pomodlili za dobrú budúcnosť kontinentu. V rámci „Európskej púte“, ktorú zorganizovali pred eurovoľbami, sa má Európa zveriť ochrane Božej Matky, ako oznámilo nemecké spoločenstvo „Ackermann-Gemeinde“, ktoré púť iniciovalo. Patronát prevzal kardinál Christoph Schönborn, ktorý v pozdravnom príhovore napísal:
„Mariazell sa od pádu železnej opony a rokoch rozdelenia Európy vyvinul na miesto spoločných modlitieb a stretávania. Všetkým účastníkom púte do Mariazellu ďakujem za modlitby o ochranu k Božej Matke a svätým patrónom Európy a za ich dôležitú angažovanosť za pokojné spolunažívanie v Európe.“
V piatok sa o 19.30 hod. uskutoční slávnostná pobožnosť ku svätým patrónom Európy, pod vedením nemeckého pomocného biskupa z Erfurtu Reinharda Haukeho.
Slávnostná svätá omša v bazilike sa slávi v sobotu o 11.15 hod. Hlavným celebrantom bude emeritný linecký biskup Ludwig Schwarz – rodák z Mostu pri Bratislave.
Po svätej omši o 15. hod. bude vo farskej sále slávnostná akadémia, kde bude mať príhovor prezident Českej kresťanskej akadémie v Prahe Prof. Tomáš Halík. Účasť prisľúbil aj emeritný biskup z Plzne, František Radkovský.
Spoločenstvo Ackermann-Gemeinde je katolícky zväz nemeckej cirkvi a sídli v Mníchove. Venuje sa zmiereniu medzi Nemcami, Čechmi a Slovákmi. Biskup Hauke je poverencom Biskupskej konferencie Nemecka pre pastoráciu vyhnaných a vysídlených.
Biskup Schwarz, ktorý bol ako dieťa vyhnaný s rodinou z rodiska v Moste pri Bratislave, má úzky vzťah k zmiereniu východu a západu. Organizátormi Európskej púte sú: páter P. Martin Leitgöb z katolíckej farnosti pre nemeckých veriacich v Prahe a Česká kresťanská akadémia v Prahe.

Slávnosť krajín V4 ku cti sv. Vojtecha v Ríme zorganizovalo Slovensko

Vatikán, 2.5.2019 (RV) 024 943 – Veľvyslanci štyroch krajín Vyšehradskej skupiny si v Ríme spoločne uctili pamiatku svätého biskupa a mučeníka Vojtecha, známeho aj pod menom Adalbert, ktorý ako nebeský patrón spája Česko, Poľsko, Slovensko a Maďarsko. Tradičné podujatie sa tento rok konalo v Bazilike sv. Bartolomeja na Tiberskom ostrove a organizoval ho slovenský veľvyslanec pri Svätej stolici Marek Lisánsky. Jozef Bartkovjak SJ

Koncelebrovanej svätej omši v Bazilike sv. Bartolomeja o 10.30 predsedal rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda, ThDr. Pavol Zvara. Ako pripomenul v homílii, Bazilika na Tiberskom ostrove bola okrem apoštola sv. Bartolomeja zasvätená zároveň aj sv. Vojtechovi a to z iniciatívy jeho súčasníka, cisára Otta III., ktorý bol aj jeho osobným priateľom. Bazilika na Tiberskom ostrove sa nachádza v blízkosti kláštora benediktínov na Aventíne, kde sa sv. Vojtech zdržiaval pri návštevách Ríma. Na Tiberskom ostrove v Ríme sa nachádza vôbec najstaršia bazilika s patrocíniom sv. Vojtecha.
Svätý Vojtech, ktorý žil v rokoch 956 (cca) až 997, bol v poradí druhým pražským biskupom a pôsobil ako misionár v Poľsku, Uhorsku a Prusku. Zomrel mučeníckou smrťou ako misionár na území niekdajšieho pobaltského Pruska dňa 23. apríla 997.
V Bazilike sv. Bartolomeja sa každoročne koná aj spomienka na mučeníkov dnešnej epochy. Kazateľ pripomenul, že sú medzi nimi aj reprezentanti štyroch stredoeurópskych národov, ktorí spolu s ostatnými svedčia, že Ježiš Kristus naozaj vstal z mŕtvych. Práve Kristovo Evanjelium podporuje vzájomné spolužitie národov, zdôraznil Pavol Zvara:
„Ak chceme vybudovať spoločnosť hodnú ľudskosti, nesmieme nikdy zabudnúť na Boha. Pretože v Bohu sme bratmi a sestrami, v Bohu sme jednou rodinou. V Bohu nachádzame nádej a jedine v ňom nachádzame správne riešenia pre náš život.“
Odkaz sv. Vojtecha zaradil kazateľ do dejín evanjelizačného pôsobenia Cirkvi, pracujúcej na premene človeka a ľudskej spoločnosti k lepšiemu:
„Svätci Cirkvi nám pripomínajú, že sa dá priblížiť sa k sebe navzájom. Sv. Vojtech, sv. Štefan, kráľ, sv. Cyril a Metod, sv. Hedviga, neboli len svätcami podľa Božieho obrazu, ale boli aj veľvyslancami, diplomatmi a politikmi svojej doby. Vždy okrem politických záležitostí mysleli na to, aby jednoduchý ľud, ktorý viedli, mohol zlepšiť svoj vlastný stav, svoju situáciu. Títo veľkí mužovia a ženy pochopili, že Evanjelium vzkrieseného Krista má moc premieňať životy, má moc upokojovať situácie, má moc nachádzať riešenia a má moc oživovať vzťahy. Toto všetko bolo overené dejinami.“

Pápež žiada ‘nadnárodný orgán‘ na presadzovanie cieľov OSN

Rím, 2.5.2019 (LifeSiteNews) 024 942 – Pápež František sa vo štvrtok intenzívne zasadil za globalizáciu a žiadal „nadnárodný legálne ustanovený orgán na presadzovanie cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného vývoja a politiky implementácie klimatických zmien“.
V príhovore k členom plenárneho zasadnutia pápežskej akadémie sociálnych vied v Apoštolskom paláci, ktorí sa zišli na tému „Národ, štát, národný štát“, ďalej povedal:
„Keď sa nadnárodné spoločné dobro jasne definuje, je potrebný špeciálny zákonne ustanovený orgán schopný realizovať jeho implementáciu. Pomyslite na veľké súčasné výzvy klimatických zmien, nového otroctva a oblasti pokoja.
„Zatiaľ čo princíp subsidiarity si vyžaduje, aby jednotlivé národy dostali moc operovať tak, ako dokážu, skupiny susediacich národov – ako to už existuje – môžu posilniť svoju spoluprácu delegovaním istých funkcií a služieb medzivládnym inštitúciám, ktoré manažujú ich spoločné záujmy.“
Pápež spomenul rastúci trend nacionalizmu, ktorý ohrozuje migrantov, univerzálne spoločné dobro a moc Spojených národov a iných nadnárodných orgánov implementovať ciele udržateľného rozvoja a povedal:
„Cirkev vždy napomínala ľudí, aby milovali svoj národ a domovinu. No súčasne varovala ľudí, národy a vlády pred odklonom od tohto, keď sa vylučuje alebo nenávidí iných, keď vzniká konfliktný nacionalizmus, ktorý stavia múry, ba dokonca rasizmus, či antisemitizmus. Cirkev s obavou sleduje opätovný vznik agresívnych trendov voči cudzincom, najmä migrantom a rastúci nacionalizmus, ktorý nehľadí na spoločné dobro. Je tu riziko ustupovania od ustanovených foriem medzinárodnej spolupráce, podkopávania cieľov medzinárodných organizácií a priestoru pre dialóg a stretávania sa všetkých národov na úrovni vzájomného rešpektu aj bránenia cieľom trvalo udržateľného vývoja jednohlasne schválených Generálnym zhromaždením OSN 25 septembra 2015. …“
Pápež František hovoril aj o „ideologickej kolonizácii“ spoločensky a morálne konzervatívnych krajín v rozvíjajúcom sa svete.
„Multilaterálne orgány vznikli v nádeji, že znova nahradia logiku odplaty, dominovania, útlaku a konfliktu logikou dialógu, mediácie, kompromisu, harmónie a uvedomovania si, že všetci sme členmi ľudstva v spoločnom dome. Tieto orgány musia samozrejme zaistiť, aby boli štáty efektívne reprezentované, s rovnakými právami a povinnosťami, aby sme sa vyhli rastúcej hegemónii moci a záujmových skupín … ako aj novým formám ideologickej kolonizácie, ktorá ignoruje identitu, zvyklosti a tradície, dôstojnosť a citlivosť národov. Také tendencie oslabujú multilaterálny systém, čo spôsobuje stratu vierohodnosti medzinárodnej politiky a progresívnu marginalizáciu najzraniteľnejších členov rodiny nátrodov.“

‘Nadnárodné spoločné dobro’

LifeSite hovoril s Dr. Alanom Fimisterom, medzinárodne uznávaným odborníkom na katolícku sociálnu náuku a o Robertovi Schumanovi, zakladateľovi EÚ.
Dr. Fimister vysvetlil, že podľa sociálnej náuky Cirkvi časnú komunitu alebo „štát“ vytvorili prirodzené potreby človeka a jeho hľadanie dokonalosti v tomto svete, a v tejto komunite sa má dosiahnuť časná dokonalosť a bezpečnosť. Ale ak sa to už nedosahuje, tak logickým výsledkom by bolo vytvorenie širšej jednoty. Národné štáty spája história a kultúra a nie iba ekonomika a armáda, takže takéto zlučovanie môže byť veľmi citlivé a môžu pritom vznikať potenciálne explozívne napätia.
„Evanjelium je pre každý kmeň, plemeno, národ a jazyk (Zjv 7,9). Ale materiálne potreby Južnej Ameriky, alebo Európy, či Ďalekého Východu sa prirodzene líšia. Je tu nebezpečenstvo, že nadnárodný orgán vytvorený, aby sa zaoberal časnými problémami, ktoré presahujú zdroje tradičných národných štátov, nebude zodpovedať nijakej spoločnej politickej kultúre, ani jazyku, nijakému demosu. Bez demosu zostáva iba ‘kratos’ alebo moc nezodpovedajúca nikomu a slúžiaca svojmu súkromnému dobru alebo oligarchickej byrokracii – istý druh FIFA. A Fimister upozornil:
„Pápež odporúča a bráni istý druh regionalizovaných nadnárodných entít, ktoré schválila EÚ, ktorá bola založená s katolíckou inšpiráciou. Robert Schuman chcel vytvoriť „zovšeobecnenú demokraciu v kresťanskom zmysle slova“ a varoval, že protikresťanská demokracia sa skončí „tyraniou alebo anarchiou.“ Schuman si myslel, že jedinou silou schopnou skutočne zmeniť národný egoizmus, je nadprirodzená láska k blížnemu. Bez toho sa tieto inštitúcie stanú monštrami „nadnárodného egoizmu“, horšieho od národných štátoch pred ním.
V príhovore pápež sa odvoláva na autoritu sv. Tomáša Akvinského v jeho koncepcii národného štátu a jeho úlohy. Avšak na jeho predchodcu Pia XI. v 20. rokoch Liga národov – predchodca OSN – nerobila nijaký dojem. Pius XI. zdôrazňoval, že iba Evanjelium má zdroje potrebné na zjednotenie národov sveta!

Medzi hlavnými rečníkmi bol aj nemecký kardinál Walter Kasper, ktorý hovoril na tému: „Pokoj vychádzajúci zo spravodlivosti. Teologické úvahy medzi ľuďmi, komunitami a národmi.“
Arcibiskup Roland Minnerath z francúzskeho Dijonu sa zameral an tému: „Národ, štát, národný štát a náuka Katolíckej cirkvi“ a nemecký klimatológ z Postupimského inštitútu pre klimatický dopad, Hans Joachim Schellnhuber sa venoval téme „Stav sveta.“

Trump: „Modlitba je to najmocnejšie, čo existuje“

Washington, 02.05.2019 (KAP/KNA) 024 941 – Americký prezident Donald Trump v „Národný deň modlitby“ žiadal ukončenie násilia a teroru voči ľuďom všetkých náboženstiev. Na podujatí veľkých náboženských spoločenstiev v stredu v Bielom dome povedal:
„Na tomto úsilí by sa mali podieľať všetky civilizované národy.“
Trump si pripomenul aj obete nenávistných útokov na Božie domy rôznych náboženstiev – útok na synagógu v Kalifornii v sobotu, ale aj mŕtvych kresťanov na Srí Lanke a moslimov na Novom Zélande.
Medzi 100 účastníkmi podujatia bol aj rabín, ktorý bol zranený pri útoku v synagóge v Poway. Trump spomenul aj minulý rok usmrtených židov v synagóge „Tree-of-Life“ v Pittsburghu a povedal:
„Amerika bude vždy národom, ktorý verí v mimoriadnu silu modlitby. Je to to najmocnejšie, čo existuje,“ povedal americký prezident.
Národný deň modlitby sa slávi v USA každý rok v prvý štvrtok mája. Schválil ho v r. 1988 americký kongres zákonom.
Podľa Washingtonského výskumného centra Pew modlí sa 55 percent Američanov denne – to je toľko, ako v nijakej inej blahobytnej krajine. Tým predstavujú USA zvláštnosť, keďže s rastúcim brutto produktom krajiny sa ľudia stále menej modlia.
Ako možný dôvod pomerne vysokého počtu modliacich sa Američanov v rámci bohatších krajín vidia vedci to, že sa štát nemieša do náboženstva. Tým vznikol v USA otvorený náboženský „trh“, na ktorom rôzne náboženstvá bojujú o nových členov. Vysoký počet ľudí, ktorí sa modlia by mohol vyplývať aj z relatívne veľkých rozdielov v príjmoch v USA, ako si myslia vedci. Nielen chudobnejšie krajiny, ale aj spoločnosti s nerovnosťou úrovne príjmov majú tendenciu byť viac nábožensky založené.

Nemecko: Masívny úbytok veriacich

Bonn, 2.5.2019 (kath.net) 024 940 – Počet katolíkov a protestantov v Nemecku poklesne podľa prognóz zo 44,8 milióna v r. 2017 na 22,7 milióna do r. 2060. To je výsledok štúdie výskumného centra z poverenia Evanjelickej cirkvi v Nemecku (EKD), ako aj Biskupskej konferencie Nemecka. Noviny FAZ hovoria o „eklatantnom poklese ako členov cirkví tak aj cirkevných financií“. Príjmy cirkví poklesnú dovtedy na 51 percent. Ako príčinu tohto vývoja uvádzajú predovšetkým vystúpenia z cirkví, ale aj menej krstov ako doteraz.

USA: Úplne vyhorel katolícky kostol

Phönix, 2.5.2019 (kath.net) 024 939 – V obrovskom mori ohňa úplne vyhorel v noci na 1. mája katolícky Kostol sv. Jozefa v americkom štáte Arizona. Polícia vyšetruje, či išlo o podpaľačstvo. Našťastie nebol nikto zranený. Keď boli privolaní hasiči, plamene už šľahali tak vysoko, že sa budova už nedala zachrániť.
Farnosť chcela 1. mája na sviatok sv. Jozefa robotníka osláviť 50. výročie existencie svojho kostola a po renovácii ho znova začať používať.

Škótsko: Proti-katolícki vandali znesvätili kostoly

Lanarkshire, 1.5.2019 (LifeSiteNews) 024 938- Škótski katolíci sú šokovaní a smutní po nedávnom vandalizme v meste pri Glasgowe. V sobotu 27. apríla našli veriaci proti-katolícke grafiti na zastávke autobusov pred katolíckym Kostolom Svätej rodiny v Mossende. V pondelok, 29. apríla, vandali vnikli do katolíckeho Kostola sv. Šimona v Glasgowe a spustošili kostol aj svätyňu Čenstochovskej Panny Márie a rozbili sochu. Grafiti obsahovali obvyklé heslá ako „Pos*** pápež“.
Polícia v Glasgowe sa stretne s miestnymi predstaviteľmi katolíckej diecézy a uviedla, že prebieha vyšetrovanie páchateľov útočných grafitov pri katolíckom kostole v Mossende (…). Vyhlásila, že niet svedectva, že by útok na kostol poľskej komunity bol motivovaný sektárstvom alebo zločinom z nenávisti a hovorí len o vandalizme.
No mnohí obyvatelia Škótska hovoria, že sa množia proti-katolícke incidenty, ako ukazujú reakcie na sociálnych sieťach, kde sa vyhlasuje, že útoky na kostoly sú zločiny z nenávisti. . .
Hovorca katolíckeho apoštolátu „Sancta Familia Media“ v Mossende pre LifeSiteNews povedal, že polícia možno nechce šíriť napätia v komunitách.
Zdroj LifeSiteNews pripomenul aj ďalší útok na katolícky kostol v Coatbridge, kde vytiahli Najsvätejšiu sviatosť zo svätostánku a rozhádzali po zemi. A spomenul aj incident v Glasgowe v júli, kde bol katolícky kňaz opľuvaný účastníkom protestantského pochodu „Orange Walk“.
„Na kňazov sa útočí aj na ulici, kostoly sa plienia, vandali ničia aj katolícke cintoríny – čo bude nasledovať ďalej?“ pýta sa hovorca „Sancta Familia“. …
Hoci katolíci tvoria iba 15 percent škótskej populácie zasahuje ich až 57 percent všetkých nábožensky motivovaných zločinov.

Srbský metropolita kritizuje cestu pápeža

Belehrad-Skopje, 2.5.2019 (kath.net/KAP) 024 937 – Výhrady voči návšteve pápeža Františka v Severnom Macedónsku 7. mája vyjadril regionálny hierarcha Srbskej pravoslávnej cirkvi, metropolita Jovan Vraniskovski. V interview pre belehradské noviny „Večernje novosti“ arcibiskup Ohridu a Macedónie označil ako dvojakú mierku, keď „štát v Skopje“ prijíma Svätého Otca no patriarchovi Srbska už desať rokov odmieta povoliť vstup do krajiny. Jovan háji v Severnom Macedónsku záujmy Srbského patriarchátu v protiklade k neuznanej Macedónskej pravoslávnej cirkvi, ktorá je od r. 1967 od Belehradu odlúčená, no svetové pravoslávie ju neuznáva.
Podľa nemeckej agentúry KNA srbsko-pravoslávny metropolita označil pápežovu cesta extra „k hŕstke rímskych katolíkov, ktorí sú väčšinou Chorváti a nejakí uniáti“, ako neodôvodnenú. No medzi katolíkmi Severného Macedónska sú aj príslušníci albánskej menšiny, ktorí sa hlásia k Rímu od raného stredoveku. Plánované uctenie sv. Matky Terézie v Skopje metropolita nespomenul.
Uniáti sú z pohľadu expertov potomkami katolíkov prvej cirkvi 19. storočia – macedónskych Slovanov so svojím jazykom. Oboje im odopieralo grécke a potom srbské pravoslávie a priznal im to iba Rím.
Výpovede arcibiskupa Jovana treba chápať v situácii tzv. „macedónskej schizmy“ v pravosláví od r. 1967, keď sa pravoslávni v dnešnom Severnom Macedónsku s pomocou komunistických mocnárov Juhoslávie oddelili od Srbského patriarchátu a založili si svetovým pravoslávím neuznanú autokefáliu.
Metropolita Jovan patril k tým macedónskym biskupom a kňazom, ktorí sa v r. 2002 znova podriadili srbskému patriarchovi. Belehrad ponúkol macedónskej cirkvi autonómiu, čo viedlo k prudkej diskusii. Jovan bol menovaný za arcibiskupa Ohridu. Macedónska cirkev ho nato v r. 2003exkomunikovala. Orgány v Skopje metropolitu viackrát dlhšie väznili.

Kňazi Rímskej diecézy putujú do Moskvy

Moskva, 01.05.2019 (KAP) 024 936 – Z Rímskej diecézy sa vybralo 100 kňazov pod vedením rímskeho vikára, kardinála Angela De Donatisa, na púť do Ruska. Na trojdňovej púti do Moskvy a okolitých svätých miest ruského pravoslávia ich sprevádza jezuita z rímskeho kolégia „Russicum“ Germano Marani a teologička Michelina Tenaceová z Pápežskej univerzity Gregoriana. Plánujú aj stretnutie s pravoslávnym patriarchom Kyrilom I.
„Púťou si chceme prehĺbiť znalosti o pravosláví a jeho duchovnej a umeleckej tradícii,“ konštatoval kardinál De Donatis. „Púť je aj dobrou príležitosťou rastu v kňazskom spoločenstve a na vydávanie svedectva o Evanjeliu.“
V utorok slávia kňazi z Ríma bohoslužbu v moskovskej katolíckej katedrále zasvätenej Panne Márii. Navštívia aj katedrálu v Kremli a Katedrálu sv. Bazila na Červenom námestí. V stredu si pozrú diela v Treťjakovskej galérii a budú hosťami v Katedrále Krista Vykupiteľa. Vo štvrtok majú na programe návštevu Novodevičkého kláštora, kde sa chcú pomodliť pri hrobe ekumenického priekopníka Vladimíra Solovjeva. Navštívia Danilov kláštor – úradné sídlo patriarchu – ako aj a Kláštor Sretenskij s veľkým Chrámom nových mučeníkov posväteným v r. 2017. Večer 2. mája koncelebrujú rímski kňazi s arcibiskupom Moskvy, Paolom Pezzim.
Potom 3. mája poputujú do Lavry Sergijeva Posada východne od Moskvy, kde sa stretnú s patriarchom Kyrilom I. Zastavia sa aj v Zemchose, aby si pripomenuli pravoslávneho kňaza a teológa Alexandra Mena, ktorý tam pôsobil. Zavraždili ho 9. septembra 1990 na ceste do farského kostola na liturgiu.
Men bol popredným pravoslávnym teológom 20. storočia. V komunizme uverejňoval dôležité diela fundamentálnej teológie ako samizdaty. Jeho chápanie, že ľudia sú bez Boha stratení, ho urobilo nositeľom nádeje opozičných kruhov. Mal vplyv na mládež aj vedeckú inteligenciu. V dedine Tarasovke na fare pokrstil niekoľko tisíc ľudí. Vydával aj časopis „Svet Biblie“ a v r. 1989 založil v Moskve Slobodnú pravoslávnu univerzitu. Od 60. rokov ho sledovala KGB. Jeho vražda sa nikdy neobjasnila.

Prevratná ekumenická konferencia v Addis Abebe

Viedeň-Addis Abeba, 01.05.2019 (KAP) 024 935 – Ekumenická udalosť veľkého významu sa koná od stredy do piatka v Addis Abeba. Po prvý raz sa zišli vedúce cirkevné osobnosti a experti Etiópskej pravoslávnej cirkvi a Katolíckej cirkvi v Etiópii. Na konferencii sa chcú na vedeckej úrovni zaoberať spornými otázkami z minulosti, ktoré vrhajú tiene na vzťahy oboch cirkví.
Na konferencii v sídle Africkej únie v Addis Abebe sa preberajú dve historické fázy: Katolícky pokus v 16./17. storočí doviesť etiópsku cirkev do únie s Rímom. Vzhľadom na 20. storočie Katolícku cirkev obviňujú, že podporovala dobyvačnú vojnu talianskeho diktátora Benita Mussoliniho proti Etiópii (október 1935 až máj 1936).
V procese odbúravania nedôvery medzi Etiópskou pravoslávnou cirkvou a Katolíckou cirkvou má veľký význam viedenská nadácia „Pro Oriente“ a jej neoficiálny dialóg. Prezident nadácie Alfons M. Kloss preto požiadal o to, aby sa mohla aj nadácia podieľať na otvorení konferencie. Jedným z referentov je aj salzburský expert na východné cirkvi, Prof. Dietmar W. Winkler. Jeho prednáška sa zaoberá vzťahom oficiálneho a neoficiálneho dialógu medzi cirkvami a vyjadruje v nej nádej na bilaterálny pravoslávno-katolícky dialóg v Etiópii.
Katolícky arcibiskup Addis Abeby, kardinál Berhaneyesus D. Souraphiel, zdôraznil potrebu objektívneho diskusného fóra na napomáhanie porozumenia medzi cirkvami.
Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov výskumu historikov a teológov vzhľadom na „pozitívne a negatívne aspekty vzťahov oboch cirkví“. Hlbšie ekumenické vzťahy majú veľký význam nielen pre spoločné kresťanské svedectvo, ale ide aj o zachovanie bohatého kresťanského dedičstva Etiópie, ktoré je dôležité pre konštruktívny dialóg s islamom v celom regióne.
Etiópia je nielen najstarší kresťanský národ Afriky, ale aj kľúčovou krajinou kontinentu. Čo sa týka spoločného svedectva o Evanjeliu ekumenickým spôsobom, však Etiópia zaostáva za inými africkými národmi. To zapríčiňujú medzi-etnické a medzi-náboženské napätia vyvolané na konci komunistickej diktatúry a federalizácia krajiny.
Premiér Ahmed Abiy však vyvinul iniciatívu na napomáhanie národného zmierenia, čo je aj dôležitý impulz pre ekumenizmus.
Kardinála Souraphiela menoval premiér za koordinátora novej národnej komisie pre zmierenie a pokoj. Koncom januára prijal premiéra Abiya aj pápež František vo Vatikáne.

Sv. Jozef z Nazaretu

„Nech nám dáva silu a odvahu vytvárať v našom živote priestor pre Boha a vždy víťaziť nad zlom dobrom.“

Nazaret, (kath.net/kathpedia) 024 934 – Sv. Jozef, ženích preblahoslavenej Panny a Božej Matky Márie a otcovský ochranca Dieťaťa Ježiša. Jozef hebrejsky: יוֹסֵף – grécky: Ἰωσήφ – znamená „Boh pridal“. Sv. Jozef pochádzal z rodu kráľa Dávida (Mt 1,1-16, Lk 1,4), bol synom Jakuba (Mt 1,16) a žil ako tesár v Nazarete.
Úcta k sv. Jozefovi sa začala vo východnej cirkvi už veľmi skoro, no nemá tam svoj sviatok. Rodičov Ježiša Krista si pripomínajú východní kresťania v nedeľu po Vianociach.
V západnej cirkvi sa úcta k sv. Jozefovi rozvinula až asi od r. 850 a len váhavo, lebo právnický otcovský vzťah v stredoveku bol len ťažko zrozumiteľný. Teologické profilovanie jeho osobnosti ako Kristovho pestúna, Máriinho manžela a obrancu jej panenstva (defensor virginitatis) sa začalo od 15. storočia o. i. u sv. Bernhardina Sienského. Od 17. storočia sa stal sv. Jozef, ktorý podľa legendy zomrel v lone Márie a v prítomnosti Ježiša, patrónom zomierajúcich. Jeho úctu ako útočiska umierajúcich (refugium agonizantum) šírili najmä jezuiti. Je aj patrónom panien a manželov.

Sviatky sv. Jozefa, živiteľa Ježiška

Už pápež Pius IX. povýšil r. 1870 sv. Jozefa na patróna celej Katolíckej cirkvi. Pápež Pius XI. (1922-1939) vyhlásil sv. Jozefa v r. 1937 za patróna tých, ktorí bojovali proti komunizmu. V r. 1955 jeho nástupca pápež Pius XII. (1939-1958) vyhlásil 1. máj za sviatok sv. Jozefa robotníka (lat.: [Festum] S. Josephus opificis). Sviatok sv. Filipa a Jakuba sa preto preložil z 1. mája na 11. mája a od r. 1970 naspäť na 3. mája.
Deň 1. máj sa na spomienku sociálneho hnutia a generálneho štrajku za 8-hodinový pracovný čas v r. 1889 v USA stal sviatkom práce. …
Pápež Ján XXIII. (1958-1963) sa volal Angelo Giuseppe (tal. Jozef) a veľmi si uctieval svojho patróna. Pred začiatkom II. vatikánskeho koncilu vyhlásil sv. Jozefa za patróna koncilu a v r. 1962 pridal meno Jozef do „Canon Missae“.
Sv. Jozef sa verne staral o Dieťa Ježiška a jeho Matku Máriu a preto od I. vatikánskeho koncilu sa oficiálne uctieva aj ako patrón Cirkvi. Je aj patrónom manželov a rodín, panenstva, tesárov, umierajúcich a hľadajúcich príbytok.
Pápež František a Benedikt XVI. požehnali 5. júla 2013 spoločne jeho sochu a zasvätili Vatikán sv. Jozefovi a archanjelovi Michalovi. Práve v „Roku viery“ malo zasvätenie vatikánskeho štátu sv. archanjelovi Michalovi veľký význam. Sv. Jozef bol ochrancom Ježišovej rodiny.

Ikonografickými atribútmi sv. Jozefa sú vandrovnícka palica – občas znázorňovaná ako kvitnúca, uholník, či iný nástroj alebo aj biela ľalia, symbol cudnosti. Znázorňujú ho aj ako spiaceho, čo poukazuje na jeho sny, v ktorých ho Boh usmerňoval. Až do 15. storočia bol zobrazovaný ako mladý muž bez brady. Neskôr spravidla ako starší muž s bradou. Odev mal často meštiansky.
Jeho obrazy často nachádzame v scénach zo života Ježiša, Márie alebo celej Svätej rodiny ako starostlivého otca rodiny. Sv. Jozef sa stará o Dieťa, umýva ho, prináša vodu, robí oheň aj varí. V baroku radi znázorňovali smrť sv. Jozefa. Okrem Márie a Ježiša je niekedy vtedy pri ňom aj sv. Ján evanjelista, alebo anjel s kvitnúcou palicou.

V r. 1487 sa sviatok sv. Jozefa pridal do rímskeho breviára.
Gregor XIV. povýšil 19. marec v r. 1621 na sviatok.
Klement XI. predpísal sviatok sv. Jozefa, 19. marec v r. 1740 pre celú Cirkev.
Pius IX. – 8. decembra 1870 bol vydaný dekrét „Quemadmodum Deus“ – vyhlásenie sv. Jozefa za patróna všeobecnej Cirkvi.
Lev XIII. – 14. augusta 1889: vyšla encyklika „Quamquam pluries“ o patronáte sv. Jozefa a Božej Matky.
Pius X. – v r. 1909 schválili Litánie k sv. Jozefovi.
Benedikt XV. – 25. júla 1920 vyšlo motu proprio „Bonum sane“ pri príležitosti 50. jubilea vyhlásenia sv. Jozefa za patróna Cirkvi.
Pius XII. vyhlásil 1. máj v r. 1955 za liturgický sviatok sv. Jozefa robotníka.
24. apríla 1956 vyšiel dekrét „Instituto a Sanctissimo Domino“ , ktorým sv. Jozefa robotníka vložili do Missale Romanum a Breviarum Romanum.
Ján Pavol II. – 15. augusta 1989 vyšiel apoštolský list „Redemptoris custos“ o postave sv. Jozefa v Kristovom živote a v Cirkvi
17. december 2001: Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vydala direktórium o ľudovej zbožnosti a liturgii č. 218-223.
František bol uvedený do úradu na sviatok sv. Jozefa v r. 2013.
1. máj 2013 – Kongregácia pre Boží kult vydala dekrét „Paternas vices“ a zaradila sv. Jozefa do modlitby svätej omše.

„Mladí katolíci prekonajú diabla tejto generácie!“

Washington D.C., 30.4.2019 (kath.net/LSN/jg) 024 933 – „V súčasnosti vyrastajúca generácia katolíkov je pripravená na obrodu a chce prekonať diabla v tejto generácii.“ Povedal to Curtis Martin, zakladateľ katolíckeho študentského bratstva „Fellowship of Catholic University Students“ (FOCUS).
„V histórii boli stále znova fázy náboženskej obnovy. Aj USA prežívali krízy aj rozkvet viery obyvateľstva. Dvakrát to boli protestantské hnutia, ktoré priniesli prebudenie. Možno by to bolo práve to, čo by katolícka cirkev v USA potrebovala. Nebola by dnes dobrá doba na veľkú katolícku obrodu?“ uviedol Martin
Curtis Martin mal príhovor k 1400 účastníkom 15. národných katolíckych modlitbových raňajok vo Washingtone D.C.
V USA žije asi 74 miliónov katolíkov – čo je asi 20 percent obyvateľstva.

Známi duchovní a vedci obvinili pápeža

USA, 30.4.2019 (LifeSiteNews) 024 932 – Svetoznámi duchovní a vedci – vrátane pátra Aidana Nicholsa a Prof. Rista – napísali otvorený list pápežovi Františkovi. Páter Nichols je jedným z najznámejších teológov v anglickom svete a autorom mnohých kníh z rôznych teologických oblastí vrátane učenia Hans Urs von Balthasara a Josepha Ratzingera. Profesor Rist je známy prácami z klasickej filozofie a histórie teológie má profesúru na Univerzite v Toronte, na Augustinianume v Ríme, na Katolíckej univerzite Ameriky, Univerzite v Aberdeene, aj Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme.
V liste obviňujú pápeža Františka z herézy. Žiadajú v ňom biskupov Katolíckej cirkvi, ktorým je adresovaný, aby „podnikli kroky potrebné na riešenie tejto závažnej situácie so súčasným pápežom“.
Autori obviňujú pápeža z mnohých mylných postojov odporujúcich viere a z pochybnej podpory prelátov, ktorí svojím životom jasne ukázali, že nerešpektujú vieru a morálku Cirkvi.
„Robíme toto opatrenie ako posledný pokus reagovať na hromadiace sa škody spôsobované slovami a konaním pápeža Františka po niekoľko rokov, čo spôsobilo najhoršiu krízu v histórii Katolíckej cirkvi,“ píšu autori listu. List je k dispozícii v taliančine, nemčine, francúzštine a španielčine: Italian, German, French , Spanish .
List s 20 stranami podpísali rešpektovaní vedci ako kňaz Thomas Crean, páter John Hunwicke, profesor John Rist, Dr. Anna Silvasová, profesor Claudio Pierantoni, Dr. Peter Kwasniewski a Dr. John Lamont.
List má dátum „Veľkonočný týždeň“ a vyšiel na sviatok sv. Kataríny Sienskej, ktorá radila niekoľkým pápežom svojej doby aj ich napomínala.
Tento list nadväzuje na „Synovské napomenutie“ pápeža Františka, ktoré podpísalo 62 vedcov a ktoré konštatovalo, že pápež „účinne zastáva 7 mylných postojov voči manželstvu, morálnemu životu a prijímaniu sviatostí a spôsobil, že tieto mylné názory sa rozšírili v Katolíckej cirkvi“ najmä jeho exhortáciou z r. 2016 Amoris Laetitia.
Autori otvoreného listu v zhrnutí uvádzajú, že teraz je už jasné, že pápež František si uvedomuje svoj vlastný postoj protirečiaci náuke viery a že prišiel čas ďalšieho kroku – vyhlásenia, že „pápež František je vinný … “
Z tohto dôvodu autori „úctivo prosia biskupov Cirkvi, aby preskúmali obvinenia obsiahnuté v liste, aby mohli posúdiť, že sú pevne podložené a mohli tak oslobodiť Cirkev z jej súčasnej biedy“ v súlade s posvätnou sentenciou Salus animarum prima lex (‘spása duší je najvyšším zákonom’).

Kardinálom taja plány postaviť evanjelizáciu nad náuku Cirkvi

Vatikán, 29.4.2019 (LifeSiteNews) 024 931 – Nedávno prišli správy o skorom vydaní dokumentu na reštrukturalizáciu Rímskej kúrie. Má špecifikovať reformu kúrie, ktorá zdôrazňuje povýšenie evanjelizácie nad náuku Cirkvi. Pápež František to s Radou kardinálov plánuje už roky. Podľa LifeSiteNews pápež František už poslal návrh dokumentu Praedicate Evangelium (Hlásajte Evanjelium) biskupským konferenciám a niektorým rehoľným predstaveným aj istým expertom. No neposlal ho svojim vlastným kardinálom, ktorí sú povolaní pomáhať mu viesť Cirkev! Potvrdil to kardinál Gerhard Müller, býv. prefekt Kongregácie pre náuku viery pre LifeSiteNews:
„Kardináli samotní – ktorí sú povolaní radiť pápežovi a spolupracovať s ním pri riadení Cirkvi – nedostali návrh dokumentu, aby ho mohli komentovať, či navrhnúť možné korekcie!“
Podľa dokumentu Kongregácia pre náuku viery bude mať menší význam, už nebude druhá po pápežovi, ako sa vyjadril pápežský biograf Austen Ivereigh. Bude podliehať novému dikastériu pre evanjelizáciu! Ivereigh povedal, že zníženie významu kongregácie odráža novú úlohu, ktorú kongregácia vyvíjala za ostatných šesť rokov: „Už nebude policajtom zabezpečujúcim pravovernosť. S novým prefektom kardinálom Ladariom jej náuka namiesto toho ponúka teologické úvahy o pápežskej náuke a zdroj pre komisie ako je komisia na skúmanie možnosti menovania diakoniek.“
Kardinála Maradiagu „Crux“ cituje slovami:
„Pápež František vždy zdôrazňuje, že Cirkev je misionárska. Z toho dôvodu je logické, že kladieme na prvé miesto dikastérium pre evanjelizáciu a nie pre náuku viery.“
„Crux“ ďalej píše: „Keď bude raz text schválený po skúšobnej dobe – tak vatikánske dikastériá už nebudú nástrojmi pápeža na dohľad nad miestnymi cirkvami, ale budú slúžiť biskupom celého sveta. Už nebudú telesom medzi pápežom a kolégiom biskupov, ale inštitúciou, ktorá slúži obom stranám. Také zmeny budú naozaj revolučné.“
Mnohí katolíci sa teraz obávajú o jedinečnosť katolíckej viery ako celku – ako nám odovzdávanej od čias apoštolov a ďalej prehlbovanej svätou Tradíciou a Magistériom Cirkvi. Mnohí sa pýtajú, ako je možné oddeliť evanjelizáciu od náuky Cirkvi?!
Istý katolík ironicky komentoval na Twitteri“: „Evanjelizácia tu znamená samozrejme väčší dôraz na environmentalizmus, migráciu a rozvojové ciele OSN. Menej dôrazu na náuku znamená samozrejme viac útokov na Tradíciu Cirkvi.“
„To by sa mohlo ukázať ako niečo veľmi vážne, povedal istý zdroj v Ríme pre LifeSiteNews.

Biskupi vidia Európu v ohrození

Luxemburg, 29.04.2019 (KAP/KNA) 024 930 – Katolícki biskupi pohraničia Nemecka, Francúzska a Beneluxu vyzvali občanov k účasti na eurovoľbách: „Stiahnutie sa z Európy nie je riešením,“ ako uvádza „List našim európskym bratom a sestrám“ prezentovaný v pondelok v Luxemburgu.
„Sme presvedčení, že solidarita a spolupráca medzi národmi je najplodnejšou odpoveďou, akú môžeme dať na súčasné problémy Európy.“
Signatármi sú arcibiskupi a biskupi Luxemburska, Belgicka, z Metzu, Nancy, Troyes, Verdunu vo Francúzsku, z Aachenu a Trieru v Nemecku, ktorí tvoria sieť biskupov Euregio.
„Nie je každodennou vecou, že biskupi hovoria o Európe,“ povedal hosťujúci arcibiskup Luxemburgu a predseda Katolíckej biskupskej komisie EÚ – ComECE, Jean-Claude Hollerich.
„Cítime túto povinnosť, lebo pochádzame z diecéz, z cirkví, ktoré ležia na hraniciach a kde Európu zažívame tak povediac každý deň. No robíme si starosti. Európa prežíva isté ohrozenie. Je tu hroziaci brexit, populizmus a nacionalizmus rastú. Je síce oprávnené EÚ kritizovať, ale pozitívny aspekt Európskej únie už vôbec nevidieť, by bolo bláznovstvo.“
Biskup z Troyes, Marc Stenger sa vyjadril:
„Veľké sociálne a migračné výzvy Európy možno zvládnuť iba dialógom s dôverou. EÚ môže prispieť k pokoju a rovnováhe vo svete. Myslíme si, že úsilie o budovanie Európy je dôležité nasadenie za budúcnosť nielen Európanov, ale celého sveta.“
Biskupi v liste zdôrazňujú, že otcovia Európy zdieľali spoločné hodnoty a „takmer všetci boli vedení kresťanských presvedčením“. „Naším povolaním ako kresťanov je preto angažovať sa za Európu v službe spoločného blaha. Európa musí zabezpečovať sociálnu spravodlivosť a podporovať ľudí, ktorí sa vzhľadom na liberalizmus vo finančníctve, ktorý pohŕda človekom, dostali do ťažkostí.“
Zväz štátov by mal riešiť otázku migrácie v súlade so zásadami rešpektovania ľudskej dôstojnosti a verejného blaha. Migrantov treba prijímať s rešpektom, no „opatrenia nesmú viesť k napätiam v prijímajúcich spoločnostiach“.
EÚ musí okrem toho postaviť do centra úsilia otázky životného prostredia, má na to prostriedky, ako žiadajú biskupi a dodávajú:
„Je potrebná zmena nášho životného štýlu, zodpovedného konzumného správania a skromnejšieho spôsobu života.“

Pápež asi po prvý raz menuje šéfku vo Vatikáne

Vatikán-Madrid 29.4.2019 (kath.net/KAP) 024 929 – Po prvý raz poverí pápež František ženu vedením vatikánskeho orgánu. Španielsky portál „Religion Digital“ informuje, že sa plánuje menovať taliansku ekonómku Claudiu Cioccu za vedúcu Ekonomického sekretariátu. V pondelok prijal pápež komisárskeho vedúceho tohto orgánu, Luigiho Mista. K stretnutiu Vatikán ako zvyčajne neuviedol podrobnosti. No mohlo by to byť v súvislosti s novým obsadením vedenia orgánu, čo sa už dlhšie očakáva.
Doterajší prefekt, kardinál George Pell, opustil úrad 1. júla, aby sa v Austrálii zodpovedal pred súdom. V decembri 2018 ho pre údajné zneužitie vyhlásili za vinného a v marci bol odsúdený na šesť rokov väzenia. Kardinál Pell sa odvolal, no pápež ho aj tak prepustil z postu prefekta.
Ak by bola ekonómka menovaná, bola by zodpovedná za hospodárske a finančné záležitosti Svätého stolca a štátu Vatikán a priamo pápežovi. Bola by prvou najvyššie postavenou ženou v 600-ročnej histórii Rímskej kúrie.
Claudia Ciocca pracovala pre medzinárodnú auditovú spoločnosť KPMG a koncom r. 2013 bola poverená preveriť bilancie a účtovníctvo vo Vatikáne. V januári 2016 vstúpila do služieb Svätého stolca. Tam pracuje na Ekonomickom sekretariáte ako vedúca kancelárie prefekta a zaoberá sa kontrolou a dohľadom nad hospodárením.
Generálny sekretár Ekonomického sekretariátu, maltézsky kňaz Alfréd Xuereb, bol menovaný pápežom vo februári 2018 za nuncia v Kórey a Mongolsku. Odvtedy bol sekretárom oddelenia správy taliansky kňaz Misto, ako komisársky vedúci a Claudia Ciocca de facto pôsobila už na druhom mieste vo vedení orgánu.
Claudia Ciocca prednáša aj na rímskej Univerzite Santa Croce cirkevný manažment. Študovala na Univerzite Bicocca v Miláne, kde v r. 2002 promovala z ekonómie a vedenia podniku. Od r. 2003 do začiatku r. 2016 pôsobila v španielskej sekcii KPMG ako vedúca manažérka.

„A zbraň sa zázračne zasekla!“

Pittsburgh, 29.4.2019 (kath.net) 024 928 – Dojímavé sú slová rabína Yisroela Goldsteina, ktorý tesne prežil šokujúci útok na synagógu v americkom Pittsburghu v Kalifornii. Pred ním stál mladý muž so slnečnými okuliarmi a zbraňou. Rabín povedal:
„Nevidel som mu do očí. Nevidel som mu do duše.“
Goldstein zdvihol ruky, páchateľ vystrelil a rabín stratil ukazovák. Potom chcel páchateľ znova vystreliť, no zbraň sa priam zázračne zasekla! O vyjadreniach rabína informoval nemecký „Welt“ na tlačovej konferencii.
Rabín chcel práve pripraviť obrady na posledný deň sviatku Pesach. 60-ročná žena prišla o život zjavne preto, že skočila pred rabína, aby ho chránila. Páchateľ zranil ďalších dvoch ľudí, medzi nimi 8-ročné dievčatko. Rabín si zavinul krvácajúcu ruku do modlitbovej šály, vystúpil na stoličku a upokojil prítomných veriacich v synagóge „Tree of Life“ (Strom života).
Páchateľa hnaného nenávisťou – 19-ročného Američana – zatkla polícia. Vyšetruje sa, či je zodpovedný aj za podpaľačský útok na blízku mešitu. Podľa správ médií môže ísť o pravicového radikála, ktorý si zrejme ctil Hitlera.

„Kde je väčšina moslimov inoverci trpia“

Berlín, 29.4.2019 (kath.net) 024 927 – „Každé náboženské spoločenstvo to má ťažké tam, kde majú väčšinu moslimovia, alebo kde je islam štátnym náboženstvom. To treba jednoducho vysloviť. Islam zakazuje konverziu na iné náboženstvo, preto vykladajú mnohé islamské štáty už verejnú prítomnosť kresťanov ako pokus o misie.“
Zdôraznil to známy nemecký politik CDU Volker Kauder v interview pre „Spiegel“. V tejto súvislosti pripomenul aj Konvenciu ľudských práv OSN, ktorá výslovne stanovuje, že každý človek môže svoje náboženstvo slobodne a verejne žiť a môže aj zmeniť vieru. Oboje sa v islamských krajinách vôbec nedá, alebo iba s veľkými obmedzeniami, ako zdôraznil.
Kauder tiež kritizoval, že niektoré vlády kresťanov vedome nechránia, alebo ako v Pakistane, vydávajú tvrdé zákony o rúhaní, aby sa zapáčili moslimským cirkevným predstaviteľom.
Politik kritizoval aj moslimov, ktorí napr. v grémiách OSN ako v Rade pre ľudské práva vždy keď sa hovorí o prenasledovaných kresťanoch, vyhlásia, že Nemci sú islamofóbni.

Notre Dame: Experti varujú pred rýchlym reštaurovaním

Paríž, 29.04.2019 (KAP/KNA) 024 926 – Viac ako tisíc expertov varovalo pred „prenáhleným“ reštaurovaním parížskej katedrály Notre-Dame.
„Prezident, neprehliadajte expertov na kultúrne dedičstvo,“ znie titulok ich výzvy z pondelka vo francúzskych novinách „Le Figaro“. Podpísalo ju 1170 konzervátorov, architektov, profesorov a expertov na kultúrne dedičstvo. Od francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona požadujú obozretnosť a vedomie zodpovednosti pri reštaurovaní Notre-Dame.
Po požiari v polovici apríla, ktorý zničil katedrálu, Macron oznámil, že sa za päť rokov vybuduje „ešte krajšie“. Návrhom zákona o núdzovom stave, ktorý už schválila rada ministrov, sa môžu obísť ochranné smernice pre reštaurovanie kultúrneho dedičstva. Toto rozhodnutie prezidenta vyvolalo u odborníkov na celom svete „hlboké znepokojenie“. Aj poverenec pre ochranu ohrozeného kultúrneho dedičstva vo Francúzsku a moderátor, Stephane Bern, sa k tomu vyjadril kriticky.
„Vezmime si čas na nájdenie správnej cesty,“ uvádza sa vo výzve expertov. Pri opätovnom vybudovaní kultúrnej pamiatky sa musia robiť rozhodnutia „svedomitým, dôkladným spôsobom“. Potom sa môže stanoviť „ctižiadostivá lehota“ na „príkladnú reštauráciu“.
Ministerstvo kultúry ubezpečilo, že nejde o odklon od princípov ochrany pamiatok a pravidlá sú stanovené veľmi prísne.

Antisemitizmus a nemecká humanitárna pomoc

Hamburg, 29.4.2019 (kath.net) 024 925 – Autor bestsellerov a moderátor nemeckej televízie ARD Constantin Schreiber ostro kritizuje chúlostivý obraz sveta v školských učebniciach islamských krajín. Informuje o tom evanjelická agentúra „idea“.
Ide o novú knihu „Deti Koránu. Čo sa učia moslimskí žiaci“, ktorá práve v Nemecku vychádza.
„Pozrel som si viac ako 100 školských kníh. Nenašiel som ani jednu knihu, ktorú by sa dalo hodnotiť ako komplexne pozitívnu,“ povedal Schreiber v interview pre „Spiegel“.
V jednej afganskej knihe sa uvádza, že židia zdržiavajú ľudí od správnej cesty a že moslimovia sú ako najlepší ľud nadradení inovercom. V iránskych učebniciach sú prinajmenšom pasáže, kde sa hovorí, že iné náboženstvá treba rešpektovať. Súčasne je tam však vyvinutý anti-amerikanizmus. Ženy, ktoré sú nedostatočne zahalené sa podľa učebníc vystavujú nebezpečiu. Riskujú obťažovanie „zmyselných mužov“.
Podľa Schreibera Nemecko spolufinancovalo afganskú učebnicu náboženstva. V r. 2018 prispelo sumou viac ako 62 miliónov eur do medzinárodného fondu. Tento „Afghanistan Reconstruction Trust Fund“ platí afganské ministerstvo financií, ktoré zasa financuje ministerstvo školstva, aby mohlo vydávať učebnice.
„Spolková republika tak kvázi poukazuje bianko vysoké sumy pre Afganistan. Som proti tejto podpore, ak sa žiaci majú učiť, že židia sú údajne menejcenní,“ hovorí Schreiber.
Pojem „rasistický“ sa podľa neho v Nemecku používa priam inflačne:
„Ak je zrazu všetko rasistické, je nám to už potom niekedy jedno.“ Pri pojme „proti-moslimský“ tento vývoj už veľmi pokročil. Aj spoluzakladateľka liberálnej Mešity Ibn-Rushd-Goethe v Berlíne, Seyran Atesová, alebo nemecký publicista a psychológ z Palestíny Ahmad Mansour (Berlin), ktorí ukazujú pravdu o islame, sa považujú podľa Schreibera za proti-moslimských: „Myslím si, že toto obvinenie už sotva niekoho šokuje.“
Nositeľ Grimmeho ceny a moderátor spravodajstva Constantin Schreiber je autorom knihy „Inside Islam. Čo sa v Nemecku káže v mešitách“.

Čo spôsobilo požiar v Notre-Dame?

Paríž, 29.4.2019 (kath.net) 024 924 – Ako vznikol požiar v parížskej katedrále Notre-Dame? Táto dôležitá otázka očividne úplne zmizla zo správ médií. Tézu, že oheň spôsobili fajčiaci robotníci, ktorí stavali lešenia na reštauračné práce stavebná firma rázne odmietla. Priznala, že robotníci na streche mohli fajčiť, no odmieta, že by sa tým spôsobil požiar vo vnútri budovy.
„Nebola to cigareta, ktorá spôsobila požiar v Notre Dame,“ zdôraznil hovorca pre agentúru Reuters minulý týždeň. Hovorca prejavil údiv, že sa na mieste našiel ohorok cigarety a veľmi sa divil, že tento ohorok mohol prežiť ten veľký požiar! Súčasne zdôraznil, že cigaretové ohorky nedokážu podpáliť ani len suché drevo. A vylúčil sa aj skrat v elektronike výťahu firmy. Na výťahu sa robila pravidelná údržba a v tom čase nebol v systéme ani len zapojený prúd.
Francúzski vyšetrovatelia o príčine požiaru katedrály vytrvalo mlčia a podľa oficiálneho vyhlásenia „vyšetrujú naďalej všetkými smermi“.

Ak prenasledujú kresťanov, musia cirkvi mať chrbtovú kosť

Berlín, 29.4.2019 (kath.net) 024 923 – Nemecký denník „Die Welt“ v súvislosti s útokmi na kresťanov na Srí Lanke ostro kritizuje zástupcov nemeckých cirkví, lebo prejavujú tak málo solidarity s prenasledovanými kresťanmi. Klemens Ludwig v komentári pripomína, že prenasledovanie kresťanov v islamskom svete nie je nijaký nový fenomén a tieto krajiny upierajú kresťanom každé právo, ktoré si moslimovia v Európe sebavedome nárokujú. Ludwig kritizoval, že v Nemecku bola doteraz starosť, aby sa moslimovia neprovokovali, oveľa dôležitejšia ako solidarita s prenasledovanými kresťanmi. Tak napríklad na schvaľovaní rezolúcii solidarity s genocídou Arménov a Asýrov-Aramejcov Angela Merkelová a jej kabinet sa vôbec neukázali. Aj voči tureckému prezidentovi Recepovi T. Erdoganovi sa sotva prejaví nejaký postoj. Takmer nikto z kresťanského sveta sa nerozhorčil, keď ten vyhlásil, že chrám Hagia Sofia znova premení na mešitu.
Autor tiež kritizoval, že vedúci cirkevní predstavitelia z Nemecka ako kardinál Reinhard Marx, predseda Biskuspkej konferencie Nemecka a biskup Heinrich Bedford-Strohm, predseda Rady evanjelickej cirkvi „ukázali ešte menej chrbtovej kosti, ako nemeckí politici“. Pripomenul, že obaja považovali za vhodné pred Mešitou Al-Aqsa v Jeruzaleme skryť svoj kríž: „Chceli možno byť radikálnymi následníkmi sv. Petra, ktorý podľa Svätého písma tam raz zradil Pána?“ pýta sa Ludwig. Kritizoval tiež to, že kardinál Marx odmietol pojem „kresťanský Západ“.

Heiligenkreuz: Arcibiskup Gänswein vysvätil kňazov

Kto chce vynájsť novú cirkev je na scestí!

Viedeň, 28.4.2019 (KAP) 024 922 – V cisterciánskom kláštore Heiligenkreuz pri Viedni mali vzácnu návštevu – arcibiskup Georg Gänswein vysvätil v sobotu popoludní štyroch diakonov na kňazov. So súčasnými 314 študentami je Vysoká škola pri kláštore Heiligenkreuz jednou z najväčších inštitúcií s formáciou kňazov v Európe.
V homílii porovnal arcibiskup Gänswein kňazskú službu so službou matróza na majáku, ktorý dokáže kurz ľudí pozitívne ovplyvňovať a uchovávať ich pred nebezpečenstvami. Súkromný sekretár emeritného pápeža Benedikta XVI. súčasne kandidátom pripomenul, aby nepodľahli pokušeniu, hlásať namiesto Evanjelia „samo vyvinuté teórie“:
„Keď kňazi a biskupi už nemajú odvahu hlásať Evanjelium, ale vlastné múdrosti, príde pohroma a prídu titulky v médiách. Nemali sme už toho v tejto dobe viac ako dosť? Kto by chcel vynájsť novú cirkev, kto by chcel manipulovať s jej DNA, ten je na scestí a zneužíva svoju duchovnú právomoc!“
Pozadie týchto výpovedí zrejme tvorila aj diskusia okolo úvahy Benedikta XVI., v ktorej emeritný pápež nedávno predložil osobnú bilanciu analýzu škandálu zneužívania a jeho následkov pre Cirkev. Ako ústrednú príčinu zneužívania menoval Benedikt stratu viery od 60. rokov a odvrátenie sa od katolíckej morálnej náuky. To malo závažné dôsledky aj pre kňazov a formáciu bohoslovcov. Východisko z tejto krízy nemôže spočívať vo zmene Cirkvi, ale v obrátení každého jednotlivca a návrat k hlbokej viere, ako napísal Benedikt XVI.
Mnohí teológovia na to reagovali sčasti ostrou kritikou.
Podporu dostal Benedikt XVI. o. i. aj z Kláštora Heiligenkreuz. Opát Maximilian Heim a rektor Filozoficko-teologickej vysokej školy Benedikta XVI. v Heiligenkreuzi, páter Wolfgang Buchmüller, na webovej stránke uverejnili blahoželanie Benediktovi a napísali, že sú „plní obdivu k tejto trefnej analýze“ témy zneužívania, že sú vďační, že Benedikt svojimi úvahami ukazuje Cirkvi cestu z krízy a dodali:
„Už len dúfame, že Vaše slová budú aj vypočuté.“

Slávnosť 30. apríla a kláštorný jarmok
V Kláštore Heiligenkreuz pozývajú rektor, opát a študenti 30. apríla na ďakovnú slávnosť pre svojich sponzorov – na „Deň otvorených dverí“ s prehliadkou a prezentáciami so začiatkom o 15. hod. O 18. hod. s konajú vešpery v opátskom chráme.
V stredu 1. mája sa koná tradičný kláštorný jarmok. Viac ako 40 kláštorov z Rakúska a susedných krajín ponúkne svoje produkty od 9. do 18. hod. O 12. a 18. hod. sú návštevníci pozvaní na latinské chórové modlitby mníchov v chráme. (Info: www.stift-heiligenkreuz.org)

Pápež žiada slobodu pre ľudí v líbyjských táboroch

Vatikán, 28.04.2019 (KAP) 024 921 – Pápež František vyzval k väčšej solidarite s ľuďmi v líbyjských internačných táboroch:
„Apelujem, aby najmä ženy, deti a chorí boli čo najrýchlejšie evakuovaní cez humanitárne koridory,“ povedal pápež v nedeľu pri modlitbe Raduj sa nebies Kráľovná na Námestí sv. Petra. Požiadal ľudí o modlitbu za utečencov v táboroch, lebo najnovšími konfliktami sa ich situácia stala ešte nebezpečnejšou a horšou.
V súčasnosti najmä Taliansko usiluje o ukončenie ozbrojeného konfliktu v Líbyi.
Taliansky premiér Giuseppe Conte hovoril nedávno o možnom urovnaní konfliktu aj v Pekingu s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Conte súčasne vyzval politicky zodpovedných v Európe a na Blízkom Východe, aby dosiahli pokoj zbraní a politické riešenie v Líbyi. Cirkevné organizácie v Taliansku dopravili niekoľkých zvlášť ohrozených utečencov z líbyjských táborov cez humanitárne koridory do Talianska.

Vatikán: Konferencia o rastúcom nacionalizme

Vatikán, 28.4.2019 (KAP) 024 920 – Rastúcim nacionalizmom vo svete sa zaoberá od stredy sociálno-vedecké konferencia vo Vatikáne. Od 1. do 3. mája tam vedci a politici prezentujú rôzne koncepty z oblasti „Národ, štát a národné štáty“, ako znie titul tohtoročného plenárneho zhromaždenia Pápežskej akadémie sociálnych vied.
Medzi prednášajúcimi sú: kardinál Walter Kasper, bývalý nemecký minister financií Theo Waigel, výskumník klímy Hans Joachim Schellnhuber a arcibiskup z Dijonu, Roland Minnerath. V úvode programu akcie sa uvádza:
„Svet je ohrozený rastúcim nacionalizmom. Exkluzívne národné ideológie vedú k vzájomnému odmietaniu a trvalým konfliktom. Pritom sa ľudstvo už naučilo, že národy existujú vedľa seba, spolupracujú a navzájom zo seba môžu profitovať, ak svoje potenciály spoločne využívajú.“
Konferencia chce prispieť k tomu, aby sa lepšie chápalo, prečo po ére medzinárodného a nadštátneho úsilia a organizáciách ako EÚ a OSN v minulých rokoch znova silnejú nacionalistické tendencie. Proti takým smerom vývoja a výzvam skrze globalizáciu a migráciu sa musí stavať aj sociálna náuka Katolíckej cirkvi.

‘Už teraz jeden z najkrvavejších rokov pre kresťanov’

Viedeň, 28.4.2019 (kath.net/ ACN) 024 919 – Nadácia „Kirche in Not“ vyjadrila starosť z rastúcich útokov na kresťanov na celom svete.
„Brutálne bombové útoky na kostoly a hotely na Srí Lanke na Veľkonočnú nedeľu ukazujú, že rok 2019 je už teraz jedným z najkrvavejších rokov pre kresťanov,“ vyhlásil prezident nadácie Dr. Thomas Heine-Geldern.
Len v prvých štyroch mesiacoch roka nadácia, ktorá sa zasadzuje za prenasledovaných a núdzou trpiacich kresťanov vo vyše 140 krajinách informovala o nasledovných útokoch:
– Útoky islamistických skupín Séléka na misijnú stanicu v Diecéze Bangassou v Stredoafrickej republike na prelome rokov s desiatkami obetí a 20 000 utečencami pred násilím.
– Islamistický útok na katedrálu v Jolo na Filipínach s 20 obeťami a 90 zranenými koncom januára.
– Útoky moslimského kmeňa Nomádov vo Fulani na kresťanské dediny v Nigérii v štáte Kaduna v polovici marca s vyše 130 mŕtvymi.
– Útoky extrémistických hinduistických nacionalistov na katolícku školu v indickom štáte Tamil Nadu koncom marca, kde došlo priam k poľovačke na rehoľné sestry.

Kresťania trpia globálnym vývojom
„Útoky na Srí Lanke sú krvavým vrcholom vývoja, ktorý prebieha už roky. Prenasledovanie kresťanov nepozná hraníc. Nepozná prestávku a už vôbec nie na najväčšie kresťanské sviatky. Nepozná zľutovanie s nevinnými ľuďmi, ktorí sú často obetnými baránkami celosvetového vývoja,“ povedal Heine-Geldern.
Po útokoch na Srí Lanke sa k týmto útokom prihlásil „Islamský štát“. Bezpečnostné orgány predpokladajú, že útoky sú pomstou za masaker moslimov v novozélandskom Christchurch. V polovici marca tam 28-ročný muž v dvoch mešitách pozabíjal 49 ľudí.
„Kirche in Not“ poukazuje aj na to, že islamistická hrozba na Blízkom Východe naďalej trvá rovnako, ako násilie „Boko Haramu“ na severe Nigérie.
„Povedať, že IS je vojensky porazený a už neexistuje je omyl – pretože táto ideológia žije, jej prívrženci žijú a zdá sa že fungujú aj kanály jeho kontaktov. Naši partneri projektov na Blízkom Východe si naďalej robia najväčšie starosti,“ vyhlásil Heine-Geldern.

Náboženstvo politická zbraň na chaos v krajinách
V súčasnej dobe sa k tomu pridáva aj starosť nadácie zo situácie v krajinách ako Mexiko, Nikaragua a Venezuela. Tam dochádza následkom politických turbulencií opakovane k útokom na kňazov a biskupov.
„Tu ide o zmes politickej ideológie a obvinenia, že Cirkev sa neoprávnené mieša do politiky a vyzýva k odporu proti autoritatívnym vládam alebo korupcii. Tým sa stáva cieľom agresie a násilia,“ povedal riaditeľ.
„V mnohých častiach sveta sa náboženstvo používa ako zbraň na narušenie rovnováhy krajín a uvedenie ich do chaosu. To zažívame práve na Srí Lanke. Cirkev sa tam intenzívne usiluje o to, aby z bolesti nad násilnými činmi nevznikla špirála násilia. Spoločenská rovnováha spočíva z veľkej časti v pokojnom spolunažívaní rôznych náboženstiev. Za to sa zasadzujú ,mnohí naši partneri.“

Protikresťanské útoky zriedka na verejnosti
Iba zriedka sa protikresťanské útoky dostanú na svetlo verejnosti. Životy ohrozujúca situácia kresťanskej menšiny v Pakistane sa dostala do svetových médií až s osudom kvôli údajnému rúhaniu na smrť odsúdenej a už oslobodenej matky Asie Bibiovej. No ešte stále je jej osud neistý, stále nemôže vycestovať z krajiny!

Extrémizmus – hlavná príčina prenasledovania
Extrémistický islamizmus a nacionalizmus, ako aj autoritatívne ideológie zostávajú hlavnými príčinami prenasledovania kresťanov a iných náboženských menšín.
Správa nadácie „Kirche in Not“ – „Náboženská sloboda vo svete“ – (Religious Freedom Report) – z novembra 2018 ukazuje situáciu v 196 krajinách.
„S veľkou starosťou registrujeme, že tento vývoj stále rastie. Najmä v afrických štátoch ako Burkina Faso, Niger a Benin dramaticky rastie násilie proti kňazom a sestričkám na misijných staniciach. Tento vývoj musíme nazývať pravým menom. Je vecou vlád a OSN usilovať o pokoj, zaručiť náboženskú slobodu a zabrániť násiliu. Cirkev musí modlitbami a činorodou aktivitou pomáhať prenasledovaným kresťanom a dodať im hlas a tvár. Podporovať ich je hodné každého úsilia,“ hovorí riaditeľ nadácie.

Pápež venoval pol milióna dolárov pre migrantov v Mexiku

Vatikán, 27.4.2019 (RV, KAP) 024 918 – Pápež František venoval 500 tisíc dolárov na pomoc migrantom v Mexiku. Suma bude rozdelená pre 27 projektov v rámci 16 diecéz a rehoľných kongregácií, ktoré požiadali o pomoc, aby mohli pokračovať v poskytovaní ubytovania, stravy a najnutnejšieho osobného zabezpečenia.
Na tento účel boli použité prostriedky zo zbierky Cirkvi – Halier sv. Petra. Do charitatívneho fondu Svätej stolice darcovia prispievajú aj individuálne počas roka prostredníctvom oficiálnej internetovej stránky umožňujúcej prijímanie finančných darov a informujúcej o ich využití. -jb-
Naostatok venoval pápež z tohto fondu 100 000 eur na pomoc Iránu po záplavách, predtým 150 000 eur pre obete tropických búrok v Juhozápadnej Afrike.
Zbierka do fondu Halier sv. Petra sa koná každoročne okolo 29. júna na sviatok apoštolov sv. Petra a sv. Pavla ako výraz spojenia veriacich s pápežom. V roku 2017 zbierka vyniesla 63 miliónov eur.

USA uznali Satanský chrám ako ‘cirkev’

USA, 26.4.2019 (LifeSiteNews) 024 917 – Americká „Interná daňová služba“ (IRS) formálne uznala „Satanic Temple“ ako cirkev, ako potvrdila aj agentúra „Associated Press“.
„Satanský chrám“ oznámil na instagrame:
„Úplne po prvý raz v histórii bola satanská organizácia uznaná federálnou vládou Spojených štátov ako cirkev!“
Webová stránka IRS potvrdzuje, že „Satanský chrám“ je teraz organizáciou s výnimkou úľavy na daniach ako charitatívny subjekt.“ No neuvádza podrobnosti o druhu tejto verejnej charity. …
Rozhodnutie IRS prišlo napriek tomu, že na webovej stránke „Satanského chrámu“ sa uvádza všetko možné, len nie to, že sa považuje za náboženstvo v tradičnom zmysle.
Na stránke „Satanského chrámu“ sa vysvetľuje, že organizácia neverí, že satan, alebo iné nadprirodzené bytosti, existujú, no berie meno satan ako „symbol večného rebela v opozícii voči každej autorite“. „Chceme sa však kvalifikovať ako náboženstvo, pretože máme hlboké druhy viery, ktoré chceme aktívne obhajovať a výpravnú štruktúru, ktorou chceme riadiť naše životy a prácu, ako aj sériu symbolov a praktík, ktoré dávajú pocit identity, kultúry, komunity a zdieľaných hodnôt. Ide o takú definíciu náboženstva, že tento pojem by mohol obsiahnuť ľubovoľný počet ideologických, politických, či kultúrnych skupín, ktoré sa tradične nepovažujú za náboženstvá.“ …

Kasper: Cirkev nie je pre arogantný klerikalizmus

Kolín, 27.4.2019 (KAP/KNA) 024 916 – Emeritný kardinál kúrie Walter Kasper kritizoval formy sebapreceňovania a zneužívania moci duchovnými:
„V Cirkvi nie je miesto pre arogantný do seba zaľúbený klerikalizmus,“
povedal kardinál na oslavách 100. jubilea katolíckeho združenia ND (Neudeutschland) 26. apríla na svätej omši v kolínskom dóme.
„Mnohé treba nepochybne úprimne spracovať,“ povedal s poukazom na krízu zneužívania v Cirkvi. „Treba si priznať chyby a nevhodné správanie skorigovať. To však nemôže znamenať, že Cirkev sa stane klubom sebanachádzania, v ktorom jeho členovia krúžia už iba okolo seba a svojich problémov.“
„Mojou starosťou je, že súčasná kríza Cirkvi sa stáva spoločenskou krízou. Čo zostane z demokracie, keď kresťanské korene vyschnú? Svet pre extrémne nespravodlivé rozdelenie dobier stratil rovnováhu a ľahostajnosť s ktorou sa my na Západe prizeráme na núdzu miliónov ľudí, je zahanbujúca,“ povedal kardinál. …
Katolícke združenie založili v r. 1919 ako „Zväz Neudeutschland“ jezuiti ako žiacke združenie a združuje 4000 kresťanov a medzi nimi sú známi publicisti, politici, teológovia a biskupi. Cieľom je spojiť vieru, cirkev a svet a formulovať moderné postoje k témam ako rodina, klimatické zmeny, neurologické vedy, eutanázia a digitalizácia.

Kaczyński: Ideológia LGBT nebezpečný import zo Západu

Włocławek, Poľsko, 26.4.2019 (LifeSiteNews) 024 915 – Predseda poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť Jarosław Kaczyński, (68) označil LGBT a ideológiu gender ako útok na rodinu zo Západu a vyhlásil, že každý musí prijať, že poľská kultúra je nezmeniteľne kresťanská. V stredu 24. apríla mal prednášku na tému vlastenectvo na konferencii Diecézneho múzea v juhovýchodnom poľskom meste Włocławek. Účastníci podujatia oslávili 100. výročie znovu nadobudnutej poľskej nezávislosti v r. 1919. Titul konferencie aj jeho prednášky znel: „Byť Poliakom – hrdosť a povinnosť“.
V prednáške hovoril Kaczyński na témy ako hlboké kresťanské korene Poľska a nová hrozba ideológií gender a LGBT pre rodiny“:
„Máme tu priame útoky na rodinu a na deti: táto sexualizácia, hnutie LGBT – to všetko dokopy aj s teóriou gender – toto hnutie spochybňuje celú našu kultúru. Vyplýva to samozrejme z istého druhu ideológie – filozofie, ktorá vznikla na Západe. To všetko sa importuje do Poľska. Dnes to skutočne ohrozuje našu identitu, náš národ, naše prežitie a Poľský štát.“
Bývalý poľský premiér vyjadril presvedčenie, že by sa mali vypracovať základy politiky vlastenectva, pretože:
„Je hodno byť Poliakmi a je hodno, aby Poľsko prežilo. Je potrebné prijať a uznávať suverénny poľský štát, suverénny v rámci Európskej únie a NATO,“ povedal Kaczyński. „Druhou podmienkou je získanie príslušného štatusu a postavenia.“
Podľa Poľského rozhlasu šéf strany PiS zdôraznil kresťanské korene Poľska a povedal, že nekresťania musia prijať kresťanskú povahu Poľska ako nemeniteľnú.
„Bez ohľadu na to, či je niekto veriaci, alebo neveriaci, musí prijať kresťanstvo, pretože poľská kultúra vyrástla z kresťanstva a neexistuje iná všeobecne známa filozofia, ani všeobecne známy systém hodnôt, ako ten, čo vyrástol z kresťanstva a ktorého obhajcom a správcom je Katolícka cirkev. Spochybňovanie katolíckej cirkvi v Poľsku je jednoducho nevlastenecké,“ zdôraznil Kaczyński.
Kaczyńského výpovede boli v titulkoch v USA, no médiá v Poľsku okrem katolíckych ich odignorovali.
Poľsko odoláva pokusom transformovať strednú Európu väčšinou kresťanskú a zameranú na tradičnú rodinu na protektorát sekulárnej, socialistickej, multikultúrnej Európskej únie. Intenzívne si vedomé svojej histórie Poľsko trpelo politický útlak dvakrát za 225 rokov – najprv Ruskom, Pruskom a Rakúsko-Uhorskom (1795 – 1919) a potom Nemeckom v r. 1939. Počas tejto okupácie bolo zabitých asi šesť miliónov Poliakov. Po „oslobodení“ v r. 1945 Poľsko zostalo satelitom Sovietskeho zväzu až do r. 1989. Posledný ruský vojak opustil krajinu v septembri 1993.
V decembri 2018 Poľsko a Maďarsko rozhnevalo EÚ vetom zahrnutia skratky „LGBTIQ“ do spoločnej rezolúcie ministrov práce a sociálnych vecí, čo malo napomáhať „rodovú rovnosť v digitálnej ére“.

„Pripravte sa na prenasledovanie, ak bránite život a rodinu“

„Boh nás určil pre tieto historické okolnosti!“

USA, 26.4.2019 (LifeSiteNews) 024 914 – Biskup Thomas Olmsted z amerického Phoenixu vyzval katolíkov, aby bránili manželstvo a rodinu a bojovali proti moderným herézam aj s rizikom prenasledovania, ktoré sa s tým spája.
Na každoročnom podujatí „National Catholic Prayer Breakfast“ (Modlitbové raňajky) vo Washingtone, D.C. 23. apríla biskup Olmsted naliehavo vyzval katolíckych manželov, aby dokonale plnili svoje sviatostné manželské sľuby a boli otvorení pre život.
„Katolíci sú povolaní brániť nenarodené deti, kde je riziko potratu,“ povedal a kritizoval zákon o potrate ešte pri pôrode.
„Bratia a sestry v Kristovi, my to zvládneme. My sme boli povolaní a pripravení na časy, aké sú teraz. Boh nás určil pre tieto historické okolnosti.“
Biskup Olmsted poznamenal, že bol ordinovaný za kňaza v roku, keď v USA po procese Roe versus Wade schválili prvý potratový zákon a odvtedy kráča vo svojej službe v jeho tieni. Zdôraznil, že Kristus ho povolal hovoriť pravdu od vydania dokumentu Gaudium et Spes, 51 Druhého vatikánskeho koncilu a síce, že potrat je „nevýslovný zločin“ a povedal:
„Je mojou pastoračnou povinnosťou vydávať svedectvo o evanjeliu života a modliť sa a pracovať pre opätovnú zákonnú ochranu tých najzraniteľnejších medzi nami.“
„Kristovo vzkriesenie sa viazalo na jeho telesnosť, a telesnosť je centrom mnohých heréz. To zahrňuje aj súčasnú herézu, ktorá je stelesnená v sexuálnej revolúcii a teraz v zradikalizovanej verzii – ideológii gender, ako to označuje pápež František. Každé odmietnutie telesnosti okamžite zasiahne dve krásne a niekedy niektorým „nevhodné“ reality: „manželstvo a dieťa.“
Manželstvo stálo v ceste raným gnostikom a iným historickým skupinám a postavám, ako pokračoval biskup a menoval napr. aj Henryho VIII. a Martina Luthera.
„A manželstvo teraz stojí v ceste ideológii gender. Jeho ďalšie oslabovanie neurobí nič pre posilnenie našej krásnej krajiny. My., kresťania preto musíme brániť manželstvo dnes v našich domovoch aj na verejnosti napriek reálnemu riziku prenasledovania.“ …
„Brániť treba aj nenarodené deti proti novým zákonom. … Táto do neba volajúca neúcta voči životu detí vychádza z tvrdého srdca. Kristus nás povoláva, aby sme bránili každé dieťa tam, kde nijaké ľudské srdce nie je ochotné prijať nový život, aby sme mu dovolili rozšíriť naše vlastné srdcia a prijať to dieťa, aby sme zaplnili trhlinu zanechanú tvrdým srdcom,“ povedal biskup Olmsted … a potom zvolal:
„Dosť! Manželia a manželky otcovia a matky, vy ste povolaní mať veľké odvážne srdcia proti tejto kultúre. Vy dokážete budovať niečo lepšie a šľachetnejšie začínajúc vo vlastnom domove. Kresťania nie sú povolaní k vlastnej spokojnosti a potešeniu, ale skôr k veľkodušnosti a sú povolaní byť svätými so životom plným Ducha Svätého, ako ženy a muži, ktorí žijú hrdinskú cnosť. A vy, hlavy domácich cirkví, najmenších a najvitálnejších buniek Cirkvi a spoločnosti máte primárnu zodpovednosť dôkladne plniť svoje sviatostné manželské sľuby. To zahrňuje mimoriadnu otvorenosť daru života, či už budete mať vlastné deti, alebo adoptované. Veďte svoju rodinu ako a kamkoľvek vás Pán požiada s hlbokou priam detskou vierou v Pána,“ povedal biskup Olmsted.

Je čas otvorene hovoriť o kresťanoch!

Gudrun Trausmuth

Viedeň, 26.4.2019 (kath.net) 024 913 – Čo znamená počet mŕtvych na Srí Lanke sa nám zjavuje iba približne, keď v týchto dňoch pozeráme fotografie a videá. Rodiny, ktoré boli úplne vymazané, alebo vraždami roztrhnuté. Vystavené mŕtve deti, otec, ktorý zostal sám, matka sklonená nad zakrvaveným umierajúcim synom, krvou zavraždených postriekaná socha Krista. … Zradné islamistické samovražedné útoky na veľkonočnú nedeľu proti našim bratom vo viere trhajú srdce – a zranili i oslabili aj moju veľkonočnú radosť.
Veľkonočná oktáva musela veľmi pokročiť, kým som sa dokázala spamätať pripomenutím si istoty: ani toto zlo nedokáže na realite vykúpenia nič zmeniť. „Kristus žije, on zvíťazil nad smrťou! Druhá smrť nám už neublíži,“ uvádza sa v Piesni brata Slnka sv. Františka. Keď na nás dolieha vyhostenie, vedomie našej smrteľnosti, žiaľ nad smrťou blízkeho, prenasledovanie a atentáty, tak by sme sa mali pevne upnúť na túto istotu viery. A keď pozdvihneme pohľad, uvidíme, že je to kríž, pomocou ktorého sa dokážeme pozdvihnúť: kríž smrti, násilia, utrpenia, ale aj znamenie víťazstva nad smrťou, pretože Kristus nám dokorán roztvoril bránu k večnému životu, hrob je prázdny! Ak nechceme byť vydierateľní kvôli strachu, je veľmi dôležité, aby sme si stále znova uvedomovali svoju poslednú slobodu v Kristovi a prebojovali sa k nej v modlitbe a myslení.

Na tomto základe treba premyslieť mnohé iné:

1. Je tu dôležitá podmienka, aby mainstreamové médiá nazývali prenasledovanie kresťanov pravým menom. V článku Paul Coleman (ADF International) analyzuje „lingvistickú gymnastiku“, ktorú predvádzajú mnohé médiá, aby nemuseli hovoriť o kresťanoch po útokoch na Srí Lanke a píše: „Na túto Veľkú noc Srí Lanka priniesla svedectvo najbrutálnejších aktov prenasledovania v živej pamäti. Napriek tomu médiá aj vládni predstavitelia sa vyhýbajú uznaniu tohto faktu. Ak sa neodvažujeme nazývať veci pravým menom, nedoceníme obete, ani tých, čo prežili. Ako chceme zabrániť takýmto zverstvám, aby sa už nestali, ak sa bojíme pozrieť na ich príčiny a korene? Ak nezačneme hovoriť o prenasledovaní kresťanov v Ázii teraz, budeme hovoriť o mnohých ďalších krvavých nedeliach, ktoré prídu.
2. Prenasledovanie kresťanov, ktoré zažívame, znesväcovanie kostolov, horiace chrámy, vraždenie kňazov ako Jacquesa Hamela pri oltári, útoky nožmi a bombové atentáty, represie voči kresťanom – to všetko sú signály koncovej doby, v ktorej žijeme. Dávno sa začal „Posledný boj“ (Kroniky Narnia C. S. Lewisa 7. zv.). Sme v tomto poslednom boji, kde ide o spásu duší.
Kristus je cesta k našej večnej spáse – kráčame touto cestou a stojíme na nej pevne? A odvažujeme sa ukazovať túto cestu aj iným?
3. Potrebujeme novú odvahu nazývať veci pravým menom nielen čo sa týka prenasledovania kresťanov, ale aj čo sa týka nás samých.
„Ja som kresťan,“ to je dnes a u nás (!) vyznanie, ktoré sa od formálnej príslušnosti k náboženstvu, ktoré príležitostne musíme uvádzať, oddelilo a mnohí, dokonca aj pokrstení ľudia, to pociťujú ako takmer neslušné! Skúsili ste už niekedy na školskom stretnutí k prvému svätému prijímaniu, ktoré sa vyčerpá často len jeho organizáciou – aké venčeky atď. – hovoriť o eucharistickom stretnutí s Ježišom Kristom? Cítite tú trápnosť, ktorá sa rozšíri v priestore, tú nevôľu, ako by sme niekoho obťažovali? Náboženstvo je súkromná vec, to nám kresťanom tak zaštepili, že sa už s tým, že Boh nám dáva svojho Syna Ježiša Krista a vyzýva nás k vrúcnemu priateľstvu s ním, sa sotva odvážime zaobchádzať a to dokonca ani len v duchovných priestoroch.
Zaujímavo dokumentuje našu západnú situáciu televízny dokument „Ach ty milý Západ!“ , kde Sýrčan chce spoznať svoj nový domov Nemecko a preto sa vydá hľadať kresťanstvo:

https://www.zdf.de/dokumentation/dokumentation-sonstige/ach-du-liebes-abendland-102.html#xtor=CS5-95

Pokus o perspektívu zvonka je zaujímavý experiment a potvrdzuje moje podozrenie, že naša spoločnosť odzrkadľuje pre moslimov kresťanstvo málo, alebo vôbec nie. No pri jeho cielenom hľadaní možno vnímať jeho jasné stopy.
4. V politike potrebujeme my, kresťania, novú a odvážnu identitu. Neistá bublina „odvolávania sa na hodnoty“ je neúčinná. Je aj málo cítiť sa ako obranca Západu a v médiách sa stať outsiderom. To, čo potrebujeme, je vývoj nových podkladov, ktoré budeme s pozitívnym vystupovaním prednášať ako: kultúra života, myslenia a rozumu, solidarity a slobody, kultúra cenenia si našej kultúry a našich koreňov. Až potom, keď sme sa o tomto znova uistili, môžeme to šíriť, odovzdávať a brániť. A potom – von z defenzívy, do ktorej sme boli kultúrno-historicky vtlačení a v ktorej tak ochromene vytrvávame, pretože iba my, kresťania, môžeme ponúknuť perspektívu, ktorá všetko zmení – perspektívu večnosti.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *