Pane, nedbáš, že hynieme? (Mk 8,38)

Dobrý Ježišu,
ďakujem Ti, že môžem byť znova s Tebou. Ďakujem Ti, že môžem prísť k Tebe so všetkým, aký som, čím žijem a čo prežívam. Ďakujem Ti, že na našej púti vesmírom, ktorou ide naša planéta Zem, kráčaš s nami. Velebím Ťa, Ježišu, Pán neba i zeme, Pán našich životov.
Dnes by som chcel byť spolu s apoštolmi na šírom mori. Veď keď sa strhla búrka, loď sa začala nebezpečne potápať. V tej beznádejnej situácii sa obrátili na Teba a prosili Ťa: Pane, nedbáš, že hynieme?
Pane, nemusíme byť ani na mori a denne spoznávame a skusujeme, ako sme ohrození, v akej beznádeji, v akom nebezpečenstve sa nachádzame. Jednoducho hynieme. Čo všetko nás ohrozuje? Čo všetko nám naháňa strach? V čom všetkom stretávame bezradnosť? Je to strach z vojen, strach z neistoty, strach z hladu, z náhlej a nevyliečiteľnej choroby, z planetárnej smrti. Je to strach z prírodných katastrof, strach z terorizmu, strach zo znečistenia životného prostredia, strach z ozónových dier, strach zo staroby, zo straty zamestnania, zo smrti, strach zo života detí, z nevery životného partnera. No nie menej strach zo šírenia falošného vnímania života, strach z islamu, siekt, strach z prestarnutia obyvateľstva, strach z kultúry smrti, sebectva a svojvôle, strach z podvodov, strach z násilia, strach zo seba samého. A mohli by sme, Pane, pokračovať, strach na úrovni národa, strach na úrovni Cirkvi, strach  v manželstvách, v rodinách, v spoločenstvách, strach v srdci každého jedného z nás. To všetko mocne volá a kričí: Pane, hynieme, nedbáš o to?!
Pane, ako by som sa na mieste apoštolov zachoval ja? Azda inak? Alebo rovnako ako oni? Avšak teraz, Pane, robím to, čo apoštoli: dovolávam sa Ťa, budím Ťa a nechápavo Ti vyčítam: Nedbáš o nás? Nevidíš, Pane, čo sa s nami deje? Nevidíš všetky tie nebezpečenstvá? Ako je možné, že nás ponechávaš napospas tomuto všetkému, v takejto náročnej situácii? Nerozumieme tomu, búrime sa, hneváme sa, sme sklamaní i rozčarovaní.
Zaujímavé je na tom, Ježišu, to, čo vidíme aj na samotných apoštoloch v tejto evanjeliovej udalosti. Práve beznádejné situácie privádzajú človeka k osobnému stretnutiu s Tebou. Ťažkosti, bieda, zlyhanie, bezmocnosť, bezradnosť, hriešnosť privádzajú ľudí k Tebe. Ako je to so mnou? Myslím na Teba iba vo svojich problémoch, životných krížoch, ťažkostiach, alebo vo všetkých situáciách života?
Pane, z evanjeliovej udalosti ma oslovuje to, že hneď vstávaš na volanie apoštolov a burácajúce more utícha. Oslovuje ma aj to, čo im pripomínaš, čo im Ty vytýkaš, na čo ich upriamuješ – Prečo sa bojíte, ešte stále nemáte vieru?
Pane, ako necítiť strach a ako nezakolísať vo viere v takýchto situáciách?
Ako sa nebáť, ako nepochybovať? A predsa sa dožaduješ odvahy, viery a dôvery. Aj mňa sa dnes pýtaš: Ešte stále nemáš vieru?
Ježišu, nedaj mi zabúdať na to, čo je záchranou a východiskom zo všetkých mojich bezradností.
Posilňuj moju vieru, keď ma premáha strach zo seba, z druhých, zo sveta, strach o život, o Cirkev, o manželstvá, o rodiny, o mládež, o deti, o starých ľudí…
Ježišu, daj mi milosť nechať sa viesť vierou a dôverou v Teba, v Tvoje slovo, v Tvoje evanjelium.
Ježišu, čisti, prosím, môj pohľad na všetky strachy mojej duše, môjho srdca, mojej mysle, môjho tela. Očisťuj môj pohľad na svet, Cirkev a všetko, čo sa deje okolo mňa.
Ježišu, daruj mi milosť, aby skrze vieru v Teba a v Tvoje slovo, som sa dostával
k svetlu v mojich tmách,
k sile v mojej bezmocnosti,
k dôvere v mojich pochybnostiach,
k istote v mojich neistotách,
k nádeji v mojich bezradnostiach,
k odhodlaniu v mojich zaváhaniach,
k pohľadu na Teba v mojej bezvýchodiskovosti,
k odvahe v mojom strachu,
k odpusteniu v mojich zraneniach,
k pokoju v mojich životných búrkach,
k pokore v mojej pýche,
k veľkodušnosti v mojom pokušení byť skúpym,
k zdržanlivosti v mojich telesných vášňach,
k slobode v mojich závislostiach,
k sebaovládaniu v mojom hneve,
ku konaniu v mojej ochabnutosti,
k láske z môjho sebectva.
Daj, aby som sa dostával vždy k Tebe vo všetkom, čo ma postretne a keď ma všetci opustia.

Text adorácie je prebraný z knihy Modlitby pred eucharistickým Ježišom od P. Jozefa Šuppu, SJ a uverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha www.dobrakniha.sk
 
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *