Vytrvalá modlitba

Martina žije v zahraničí od svojich osemnástich rokov. Je Slovenka, narodila sa i žila na Slovensku, má tu rodičov, súrodencov, starkú a dosť veľa príbuzných. Po maturite všetko zanechala a odišla.
Jej rodičia boli pokrstení, ale počas štúdií stratili vieru a žili iba v civilnom zväzku. Starkú to veľmi trápilo a neprestajne sa za nich modlila. Zo štyroch dcér iba táto najmladšia sa takto odtúlala. Všetky boli šikovné, inteligentné, veriace, aj keď mali ťažký život a problémy v rodinách. U najmladšej Danky, ktorá sa vyhlasovala za ateistku, bolo všetko ideálne. Boli veľmi dobre hmotne zabezpečení, mali vysoké postavenie, problémov nebolo, bývali v hlavnom meste. „Aké je to všetko zamotané,“ myslela si starká, a najradšej by bola kríže svojich dcér niesla na svojich pleciach. Vytrvalo sa modlila za dcéry, za vnukov. Toľko trápenia mať v rodine! Už bola unavená, veď sú to už roky – ale keď klesala na mysli, vždy sa jej dostalo povzbudenia, aby len vytrvala. Veď koľko sa Monika modlila za Augustína… „Len či ma Pán Boh vypočuje… Pane, odpusť mi moje zaváhanie a posilni ma vo viere!“
Starká sa modlila a v rodine sa začalo vyjasňovať. U troch dcér trápenie pominulo a nastal pokoj, a rodina najmladšej sa začala rozpadávať – to, že to ide aj bez Boha, bolo len zdanie. Martina odmala lipla k starkej a teraz tu našla morálnu oporu. Začala sa pripravovať na krst, chodila na katechézy a po dvojročnej príprave prijala krst na Slovensku. Aj mama bola prítomná, teraz už bez otca, ktorý sa medzitým od nej odsťahoval, a bola veľmi dojatá.
Martina našla aj nových priateľov, ktorí ju majú radi. Prebíja sa sama životom, ale teraz už v nádeji, že Pán vypočuje aj jej vytrvalé prosby, ktoré k nemu vysiela za svojich rodičov a súrodencov, aby aj oni obsiahli milosť viery.

Hela Horská
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *