Život Cirkvi vo svete 7 * 2015

Obsah

 

Biskupi SR schválili doplnenie tajomstiev ruženca

Správa z rokovania biskupov na zasadaní KBS
Pápež gratuloval svojmu predchodcovi k meninám

Synoda: Poľskí biskupi v otázkach rodiny jednotní

Berlín: Moslimovia stále konvertujú na kresťanstvo

‚Kirche in Not‘ vyznamenala Gabriele Kubyovú

Kongregácia potvrdila náuku sv. Jána Pavla II.

Bratstvo sv. Pia X. odsudzuje vysviacku Williamsonom

Cordes Marxovi: Také výpovede patria do krčmy

Desatoro – ‚Magna Charta’ pre celé ľudstvo

„Aliancia za voľnú nedeľu“ proti výnimkám

Biskup uhasil horiacu bradu rukou

Pápež chváli prednosti ‚serióznych‘ evangelikálov

’24 hodín pre Pána‘: Večery milosrdenstva v Ríme

Berlusconiho priateľ: ‚Táranie biskupov je neznesiteľné‘

Vatikán žiada od OSN viac ochrany pre kresťanov

Poľskí biskupi sa hlásia náuke Jána Pavla II. o rodine

Vatikán za lepšie vzťahy s Bieloruskom

Nigerijský biskup: Boko Haram krátko pred koncom

Pápež menuje teologických poradcov na synodu

Kňaz unesený teroristami IŠ prehovoril

Východná Európa: Rehole stále trpia následkami komunizmu

Exorcista: Boj proti zlu sa začína v rodine

Irackí Kurdi tvoria kresťanské milície proti IŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biskupi Slovenska schválili doplnenie tajomstiev ruženca

 

Bratislava, 18.3.2015 (TK KBS) 017 774 – Konferencia biskupov Slovenska  (KBS) rozhodla, že k štvrtému a piatemu tajomstvu radostného ruženca sa pridá zmienka o sv. Jozefovi, ženíchovi Panny Márie. Návrh doplniť názov tajomstva o túto zmienku podala Teologická komisia KBS. Biskupi Slovenska ho schválili na svojom 80. plenárnom zasadnutí v Melčiciach, práve pred blížiacim sa sviatkom svätého Jozefa.

Svätý Jozef, ženích Panny Márie, bol podľa Svätého písma prítomný pri obetovaní dieťaťa Ježiša chráme, a tiež pri nájdení 12-ročného Ježiša po sviatkoch v Jeruzaleme. Doplnené znenie tajomstiev, ktoré plnšie vystihuje obsah biblických udalostí, znie:

„Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala;

Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla.“

Zámerom pridania zmienky o svätom Jozefovi je okrem iného snaha o prehĺbenie úcty k pestúnovi Božieho Syna. Evanjelium hovorí o svätom Jozefovi ako o spravodlivom ochrancovi Svätej rodiny. Ochrana rodín, ktorá je mimoriadne aktuálna aj v dnešnej dobe, patrila k podnetom na doplnenie názvu ružencových tajomstiev. Toto doplnenie tiež možno vnímať ako jedno z ovocí nedávno uplynulého roku Sedembolestnej Panny Márie.

Doplnenie názvu ružencových tajomstiev nasleduje po tom, ako sa meno svätého Jozefa v roku 2013 dostalo do všetkých eucharistických modlitieb. Táto zmena bola vtedy odpoveďou na mnohé písomné výzvy z celého sveta, ktorým chcel vyhovieť už Benedikt XVI. a schválil ich jeho nástupca – pápež František.

Ruženec predstavuje rozjímavú modlitbu nad najdôležitejšími udalosťami spásy, teda udalosťami súvisiacimi so životom, smrťou a zmŕtvychvstaním Božieho Syna Ježiša Krista, ktorého matkou sa stala Panna Mária a pestúnom jej ženích, svätý Jozef.

 

Správa z rokovania biskupov na plenárnom zasadaní KBS
Melčice, 17.3.2015 (TK KBS) 017 773 – Konferencia biskupov Slovenska sa na svojom 80. plenárnom zasadaní v Melčiciach (16. a 17. marca 2015) venovala viacerým témam života Cirkvi na Slovensku i vo svete. Biskupi počas stretnutia zvolili delegáta na októbrové XIV. riadne generálne zasadanie Synody biskupov v Ríme. Stal sa ním opätovne bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska. Zúčastní sa zasadania od 4. do 25. októbra 2015. Na základe požiadavky Synody biskupov konferencie volia popri delegátovi aj jedného náhradníka: za KBS bol zvolený bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

Členovia KBS si vypočuli informáciu o príprave jesennej návštevy Ad limina apostolorum, ktorá sa uskutoční v 2. novembrovom týždni vo Vatikáne. Každý z diecéznych biskupov pripravuje pri tejto príležitosti správu o stave svojej diecézy, o ktorej bude referovať Svätému Otcovi a jednotlivým rímskym dikastériám. Správa má 23 kapitol, ktoré sa týkajú života miestnej cirkvi – napríklad pastoračnej a administratívnej organizácie diecézy, liturgického a sviatostného života, situácie v oblasti katechézy a vyučovania náboženstva, služby kňazov, rehoľných spoločenstiev, atď. Túto správu biskupi posielajú prostredníctvom apoštolskej nuciantúry do Vatikánu v termíne do konca marca 2015. Po písomnej príprave nasleduje organizačná, v rámci ktorej sa upresnia termíny stretnutia so Svätým Otcom a s predstaviteľmi rímskych dikastérií. Na návštevu Ad limina do Vatikánu pocestujú diecézni aj pomocní biskupi.

Na plenárnom zasadaní bola tiež prednesená správa o stave prípravy bilaterálnej zmluvy o uznávaní akademických titulov medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Táto zmluva má uľahčiť uznávanie akademických titulov absolventov pápežských univerzít. V tejto chvíli pokračujú konštruktívne rokovania, ktorých cieľom je zhodnúť sa na spoločnom texte zmluvy.

Biskupi počas stretnutia schválili aj doplnenie názvu tajomstiev radostného ruženca. K štvrtému a piatemu názvu tajomstvu radostného ruženca KBS doplnila zmienku o sv. Jozefovi, ženíchovi Panny Márie. Ten bol podľa Svätého písma prítomný pri obetovaní dieťaťa Ježiša chráme, a tiež pri nájdení 12-ročného Ježiša po sviatkoch v Jeruzaleme. Doplnené znenie tajomstiev, ktoré plnšie vystihuje obsah biblických udalostí, znie:

„Ježiš, ktorého si, Panna so svätým Jozefom, v chráme obetovala; 

Ježiš, ktorého si, Panna so svätým Jozefom, v chráme našla.“

Konferencia biskupov Slovenska má 4 komisie a 17 rád, ktoré každoročne podávajú správu o svojej činnosti. V uplynulom roku medzi najaktuálnejšie témy patrila rodina. Rada pre rodinu využila túto príležitosť na spropagovanie prípravy na manželstvo a ponúkla školenia o prirodzenom plánovaní rodičovstva.

Komisia pre katechizáciu a školstvo podala správu o príprave učebníc náboženskej výchovy pre základné a stredné školy, ktorá je v záverečnej fáze. Tento rok na jeseň sa budú tlačiť prvé učebnice. Na jeseň tiež začína príprava elektronickej učebnice pre 3. a 4. ročník stredných škôl. Biskupi tiež odsúhlasili doplnok do Štatútu Správnej rady Katolíckeho pedagogického a katechetického centra.

Konferencia biskupov Slovenska pripravuje nový preklad Rímskeho misála. Biskupi odsúhlasili tri časti nového prekladu – pre Adventné, Vianočné a Pôstne obdobie. Zároveň poverili dokončením liturgického spevníka odborníkov z Katolíckej univerzity, na čele s prof. Jurajom Lexmannom.

Správu biskupom prednieslo i Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko. Zaznelo v nej, že kolednícka zbierka Dobrá novina sa stretla s veľkým úspechom; vyzbierali takmer 1 milión eur, ktoré sa použijú na podporu rozvojových projektov pre deti a rodiny v Afrike. Organizátori skonštatovali, že sa zvyšuje počet účastníkov Dobrej noviny: minulý rok sa zapojilo 681 farností a koledovalo 21 200 detí. Predstavená bola aj správa o 25. výročí časopisu Rebrík a jeho perspektívach do budúcnosti.

Správu o činnosti podala tiež Rada pre mládež a univerzity. Jej členovia informovali o príprave mládežníckeho stretnutia, ktoré bude prebiehať od 31. júla do 2. augusta 2015 Poprade v a nesie pracovný názov P 15. Toto stretnutie je naplánované ako príprava na Svetový deň mládeže v Krakove 2016. Duchovná príprava prebieha na úrovni diecéz a organizačná sa uskutočňuje priamo v Poprade. Jej súčasťou je tzv. Čistý rok, ktorý ideovo vychádza z témy, ktorú pre Svetový deň mládeže v Krakove vybral Svätý Otec František: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“. P 15 nadväzuje na predvlaňajšie R 13, ktoré sa konalo v Ružomberku a zúčastnilo sa na ňom 3000 mladých ľudí.

 

Zvukový záznam tlačovej konferencie po zasadnutí KBS:

 

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150317041

 

 

 

 

Pápež gratuloval svojmu predchodcovi k meninám

 

Vatikán, 19.3.2015 (kath.net/KNA) 017 772 – Pápež František gratuloval svojmu predchodcovi Benediktovi XVI. k meninám. Vo štvrtok na poludnie telefonoval s Jozefom Ratzingerom, ktorý od odstúpenia žije v kláštore vo Vatikánskych záhradách. Dňa 19. marca slávi Cirkev sviatok svätého Jozefa.

V rozhovore zrejme aj Benedikt XVI. gratuloval svojmu nástupcovi k 2. výročiu jeho oficiálneho ujatia sa úradu – ktoré bolo tiež vo štvrtok. Dňa 19.3.2013 argentínsky kardinál Jorge Mario Bergoglio, zvolený šesť dní predtým na konkláve, nastúpil do úradu rímskeho biskupa a tým sa stal pastierom všeobecnej Cirkvi.

Deň 19. marec je vo Vatikáne dvojitým sviatkom. Je to výročie začiatku pontifikátu úradujúceho pápeža a to je vždy sviatok. Okrem toho liturgický sviatok sv. Jozefa, Ježišovho pestúna, patrí k tým dňom, keď majú pracovníci Svätého stolca a štátu Vatikán voľný deň. Všetky úrady a služobné miesta zostávajú zatvorené. –zg-

 

Synoda: Poľskí biskupi v otázkach rodiny jednotní

 

Würzburg, 19.3.2015 (kath.net/KNA) 017 771 – Postoj poľských biskupov k otázkam rodiny vzhľadom na nadchádzajúcu Synodu biskupov o rodine na jeseň je podľa slov arcibiskupa Lodze, Marka Jedraszewského, jednoznačný. Zakladá sa na tom, «že sa verne držíme výkladu toho, čo rodina v živote Cirkvi a ľudstva vždy bola a čo zastupoval aj Ján Pavol II.», vyhlásil arcibiskup Jedraszewski pre nemecký katolícky denník vo Würzburgu «Tagespost» zo štvrtka. Biskupi preto nevidia nijaký dôvod, aby sa od existujúcej línie odkláňali.

Čo sa týka definovania veci bola však Cirkev vždy otvorená, ako zdôraznil predseda Biskupskej konferencie Poľska súčasne. Už apoštoli vyšli do sveta a v najväčšej ríši vtedajšieho sveta sa pasovali s vtedy vládnucimi prúdmi a mocnosťami.

Dnes sa kresťanská koncepcia lásky a bytosti človeka nanovo spochybňuje, ako dodal biskup. Ide tu o «nové ateistické a novo-pohanské koncepty», ktoré popierajú kresťanský obraz človeka a chcú, aby upadol do zabudnutia.

Čo sa týka Svetových dní mládeže 2016 v Krakove, arcibiskup si želá, aby mladí ľudia, ktoré pricestujú, zažili typické poľské pohostinstvo s jeho srdečnosťou a otvorenosťou. Pretože to je prirodzená súčasť poľskej zbožnosti. Poľsko môže ľuďmi ako svätá sestra Faustína a svätý Maximilián Kolbe ponúknuť vizionárov: «Sú mnohé veci, ktoré ako krajina, ktorá má dlhú tradíciu, môžeme mladým ľuďom ukázať.» -zg-

 

Nový českobudějovický biskup – Mons. Vlastimil Kročil

 

České Budějovice, 19.3.2015 (Vít Luštinec, ČTK/Redakce)  017 770 – Pápež František menoval 19. marca za nového českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila, administrátora farnosti vo Veselí nad Lužnicou. Informovala o tom Apoštolská nunciatúra v Českej republike. Vo vedení diecézy nahradí súčasného apoštolského administrátora Adolfa Pintířa, ktorý sa funkcie ujal po rezignácii biskupa Jiřího Paďoura, ktorý odišiel pre chorobu 1. marca minulý rok.

Medzi Kročilove priority bude patriť najmä dôraz na rodinný život a  kňazské povolania. Kňazov je málo a je to veľmi ťažká služba spoločnosti a veriacim. Treťou prioritou je charita, čo znamená ľudí na okraji, ktorí potrebujú nejakým spôsobom pomoc,“ povedal pre ČTK Kročil.

Kročil uviedol, že vzťah českej spoločnosti k náboženstvu je deformovaný minulým socialistickým režimom. „Napríklad v Taliansku nebol totalitný režim, takže tam ľudia, aj keď vieru hlboko neprežívali, majú úctu oveľa väčšiu a vzťah k Cirkvi oveľa lepší, ako v Českej republike. Tu totalita vniesla do myslí mnohých ľudí predsudky a tie brzdia aj dobré veci, ktoré sa v cirkvi dejú,“ povedal nový biskup.

Biskupská vysviacka sa pravdepodobne uskutoční v sobotu 13. júna.

 

 

Kto je nový biskup?

Nový pastier Českobudějovickej diecézy Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D., sa narodil 10. mája 1961 v Brne. Študoval filozofii a teológiu na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme (1988-1993) a postgraduálne štúdium so špecializáciou „patristická teológia“ absolvoval na Pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme (1993-1996). V roku 2008 dosiahol doktorát na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Jeho dizertačná práce má názov „Passio Christi v spisoch Leva Veľkého“.

Na kňaza bol vysvätený 16. júla 1994 pre Českobudějovickú diecézu. V r. 1996-1997 bol kaplánom farnosti v Jindřichově Hradci. V súčasnej dobe je poverený týmito úlohami: od r. 1997 je administrátorom farnosti vo Veselí nad Lužnicí; od r. 1996 vyučuje patristiku a starokresťanskú literatúru na Teologickej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach; od r. 2005 je členom kňazskej rady a zboru konzultantov; v r. 2011 bol menovaný za okrskového vikára Táborského vikariátu a o rok neskôr za sídelného kanonika Katedrálnej kapituly u svätého Mikuláša v Českých Budějoviciach; od r. 2013 zastáva úrad diecézneho referenta pre pastoráciu.

 

Pravidelne sa nedeľných bohoslužieb v diecéze zúčastňuje asi 26 000 veriacich

Českobudějovické biskupstvo bolo založené bulou pápeža Pia VI. v r. 1785. Podľa ostatného sčítania ľudu sa v diecéze hlási k Rímskokatolíckej cirkvi asi 237 000 zo 743 000 obyvateľov. Podľa sčítania účastníkov bohoslužieb sa ich pravidelne zúčastňuje asi 25 834 veriacich.

Väčšina diecézy sa nachádza na území Juhočeského kraja a zasahuje aj územie Plzenského a Stredočeského kraja, ako aj kraja Vysočina. K 8. máju 2014 bola územne rozdelená na 10 vikariátov a 354 farností, a má  511 kostolov a kaplniek. V diecéze slúži 108 kňazov (vrátene 35 rehoľníkov a 8 kňazov z Poľska).

Prvým biskupom po roku 1989 bol v tejto diecéze menovaný Miloslav Vlk. Ten však bol už o rok menovaný za pražského arcibiskupa. Od r. 1991 bol v čele diecézy redemptorista Antonín Liška, ktorý tam pôsobil až do roku 2002, keď ho vystriedal Jiří Paďour. –zg-

 

Berlín: Moslimovia stále konvertujú na kresťanstvo

 

Berlín, 19.3. 2015 (kath.net) 017 769 – V luteránskej Cirkvi Najsv. Trojice v Berlíne moslimovia už roky nachádzajú cestu ku kresťanstvu. Konvertiti pochádzajú z Iránu a Afganistanu – prúd tohto prisťahovalectva sa začal v r. 2011. Misie prebiehajú ústnou propagandou. Informovali o tom noviny „Berliner Zeitung“. Farár Gottfried Martens pre noviny povedal: „Od r. 2012 prichádzajú vo veľkých skupinách.“

Približne polovica Iráncov boli kresťania už doma a navštevovali podzemné spoločenstvá a tajne slúžili omše v bytoch, bez ohľadu na veľké riziko, pretože za konverziu je v Iráne trest smrti. Sú to hlavne ľudia zo vzdelanej strednej a hornej vrstvy Iránu. „Majú s islamom negatívne skúsenosti, javí sa im ako temný a hrozivý. Šaría s bičovaním a perspektívou pekla na nich pôsobí odpudzujúco,“ vysvetlil luteránsky farár ďalej. U Afgancov to vyzerá inak, prichádzajú sem najmä analfabeti, ktorí ušli z núdze a biedy. Keď sa stanú kresťanmi, dostávajú sa často do ťažkostí v utečeneckých táboroch, kde ich ohrozujú ich rodáci.

Spoločenstvo v Berlíne je niečím zvláštnym. Zo 750 členov spoločenstva je 500 bývalých moslimov. Väčšinu spoločenstva tvoria veľmi mladí – 18 až 29 rokov. Iba máloktorí majú oficiálny štatus utečenca a bývajú v domovoch. Farár Martens: „Azylové konanie trvá večnosť. Prichádzajú vo veku 18 rokov a do 25 rokov len posedávajú. Stovky ľudí čakajú na rozhodnutie, či smú zostať,“ medzi nimi veľa traumatizovaných ľudí. „Niekedy máme aj tri pokusy o samovraždu za týždeň,“ hovorí Martens.

Spoločenstvo Najsv. Trojice patrí do Samostatnej luteránskej cirkvi  (SELK) pre nedostatočnú zhodu v náuke medzi SELK a cirkevnými spoločenstvami Evanjelickej cirkvi Nemecka (EKD) – nemajú jednotu  cirkvi, ani spoločnú Pánovu večeru. SELK odmieta niektoré prúdy v modernom protestantizme, napríklad dokument EKD o rodine a drží sa konzervatívnej luteránskej teológie. –zg-

 

‚Kirche in Not‘ vyznamenala Gabriele Kubyovú

 

Würzburg, 19.3.2015 (kath.net) 017 768 – „Na kongrese Treffpunkt Weltkirche (Stretnutie Cirkvi) v sobotu som prevzala Cenu pátra Werenfrieda. Veľmi sa teším, že som dostala cenu človeka, ktorý je veľkým vzorom toho, čo Boh dokáže urobiť z bezpodmienečného FIAT.“ Konštatovala to sociologička a spisovateľka Gabriele Kubyová.

V „Laudatio“ povedala Antonia Willemsen, do r. predsedníčka Kirche in Not, o svojom strýkovi pátrovi Werenfriedovi van Straaten:

„On bol nepohodlný, neprispôsobený, dlhý čas persona non grata. Médiá ho už nepozývali. On však kráčal s triezvym pohľadom po svete. Materiálnu a duchovnú núdzu preto spoznával často skôr ako iní. Pranieroval aj úpadok viery a morálky v našich zemepisných šírkach. Nazývali ho bojovníkom za pokoj. Páter Werenfried držal svoj klobúk pred každým, či ho vítali, alebo nie. Boh z toho urobil celosvetovú nadáciu. “ Antonia Willemsen:

„Ďakujeme vám, pani Kubyová, touto cenou za Vašu odvahu, za Vaše dlhodobé nasadenie proti útoku, ktorý smeruje proti prirodzenosti človeka a ohrozuje našu slobodu, za Vašu angažovanosť, ku ktorej Vás pápež Benedikt stále znova povzbudzoval. Ďakujeme Vám, že ste útoky, nepriateľstvá, občas dokonca štvanie proti sebe nezdolne znášali a prijímali. Ďakujeme Vám za vašu osvetovú prácu zo starosti o blaho našej spoločnosti a v zodpovednosti pred Bohom naším Stvoriteľom. Ďakujeme Vám, že ste sa nedali pomýliť. Aj v tom ste pátrovi Werenfriedovi veľmi podobná. S tým Vám odovzdávam Cenu pátra Werenfrieda na 5. medzinárodnom kongrese Treffpunkt Weltkirche.“ –zg-

 

Kongregácia potvrdila náuku sv. Jána Pavla II.

 

Vatikán, 18.3.2015 (kath.net/CWN/jg) 017 767 – Kongregácia pre náuku viery krátko po závere Mimoriadnej synody biskupov o rodine potvrdila náuku sv. Jána Pavla II. vzhľadom na sviatosť pokánia pre znovu zosobášených rozvedených. Na otázku francúzskeho kňaza citoval arcibiskup Luis Ladaria Ferrer SJ, sekretár Kongregácie pre náuku viery, apoštolský list „Familiaris consortio“:

Zmierenie vo sviatosti pokánia, ktoré otvára cestu k Eucharistii, môže sa udeliť len tým, čo ľutujú, že porušili znamenie zmluvy a vernosti s Kristom a sú úprimne ochotní viesť taký život, ktorý nie je v rozpore s nerozlučiteľnosťou manželstva. To v skutočnosti vyžaduje, aby sa muž a žena, ktorí z vážnych príčin, ako je napríklad výchova detí, nemôžu splniť požiadavku vzájomného rozchodu, zaviazali, že budú žiť v úplnej zdržanlivosti, čiže zdržia sa aktov, ktoré sú manželstvu vlastné“ (FC 84).

Na záver arcibiskup Ladaria zhrnul jednotlivé kroky, ktoré sú predpokladom prijatia sviatosti zmierenia:

– Preveriť platnosť cirkevného sobáša, pričom sa treba vyhýbať pojmu „katolícky rozvod“.

– Preveriť či s pomocou milosti nie je možné oddelenie od nového partnera a zmierenie s partnerom, s ktorým je osoba cirkevne zosobášená.

– Znovu zosobášení rozvedení, ktoré z vážnych dôvodov (napr. kvôli deťom) sa nemôžu rozísť, majú spolu žiť ako „brat a sestra“.

– Rozhrešenie možno udeliť iba za predpokladu pravej ľútosti. To zahrňuje pevné predsavzatie v budúcnosti už nehrešiť. Civilne zosobášení rozvedení môžu prijať rozhrešenie iba vtedy, keď sú rozhodnutí zdržať sa aktov vyhradených manželom, napísal arcibiskup Ladaria. List bol zostavený tri dni po závere mimoriadnej synody biskupov v októbri 2014. –zg-

 

Bratstvo sv. Pia X. odsudzuje vysviacku Williamsonom

 

Menzingen/Washington/Sao Paulo, 18.3.2015 (kath.net/KNA) 017 766 – Kňazské bratstvo sv. Pia X. odsúdilo ilegálnu biskupskú vysviacku, ktorú vo štvrtok vykonal popierateľ holokaustu biskup Richard Williamson (75). Vo vyhlásení vo švajčiarskom Menzingene spoločenstvo zdôrazňuje, že Williamson (od r. 2012), ako aj ním vysvätený nový biskup Jean-Michel Faure (od r. 2014) už nie sú členmi bratstva «pre svoju masívnu kritiku každého vzťahu s rímskymi cirkevnými autoritami».

Vatikánom neuznané bratstvo vyjadrilo ľútosť, «že tento duch odporu nakoniec viedol k tejto biskupskej vysviacke». Všetky vyhlásenia Williamsona a Faureho «dostatočne dokazujú, že okrem čisto rétorickej roviny, rímske autority už neuznávajú».

Britský biskup popierajúci holokaust a bývalý člen Kňazského bratstva sv. Pia X., Richard Williamson (75) podľa informácií tradicionalistického blogu na internete «Rorate Caeli» plánoval vysvätiť nových biskupov. V zmysle katolíckeho cirkevného práva nedovolená, ale  platná vysviacka, sa konala vo štvrtok (miestneho času) v benediktínskom kláštore Nova Friburgo v brazílskom štáte Rio de Janeiro.

Kandidátom na vysviacku bol Francúz Jean-Michel Faure (73). Tohto nástupcu Williamsona ako rektora kňazského seminára v La Reja v Argentíne vysvätil za kňaza v r. 1977 zakladateľ Kňazského bratstva sv. Pia X., arcibiskup Marcel Lefebvre (1905-1991). V r. 2013, tak ako Williamson v r. 2012, sa dostal do sporu so súčasným generálnym predstaveným bratstva, Bernardom Fellayom.

Juhoamerický blog tradicionalistov «Non possumus» uvádzal ako ďalšieho kandidáta tradicionalistického dominikána Frére Innocenta-Marie. Ním založené schizmatické spoločenstvo v Avrille opustil v r. 2014 rovnako po spore s bratstvom. Innocent-Marie, občianskym menom Jean-Francois Chassagne, bol predtým predsedom konzervatívneho Katolíckeho mládežníckeho hnutia Francúzska (MJCF).

Biskupskou vysviackou bez povolenia pápeža si Williamson podľa cirkevného práva automaticky na seba privoláva exkomunikáciu. To predĺžuje už existujúci rozkol Cirkvi a je opakovaním situácie z r. 1988. Vtedy sa Lefebvre a štyria ním vysvätení biskupi – medzi nimi Fellay a Williamson – sami exkomunikovali. Ako gesto zmierenia pápež Benedikt XVI. (2005-2013) v roku 2009 tento trest odvolal, aby mohol s členmi bratstva rokovať o ich návrate k jednote s Cirkvou.

Williamson sabotoval toto úsilie o jednotu a uverejnil na internete interné dokumenty, hoci Vatikán a bratstvo dohodli mlčanie o teologických rozhovoroch. Generálny predstavený Fellay sa vtedy požaloval, že ho zrádzajú vlastní ľudia. V októbri 2012 Williamsona pre nelojálnosť z bratstva vylúčili.

V televíznom interview v Bavorsku Williamson okrem toho v novembri 2008 už po niekoľký krát poprel holokaust. Nie šesť miliónov, ale len 300 000 židov vraj nacisti zavraždili. Plynové komory podľa neho neexistovali. Toto interview sa vysielalo v januári 2009, presne v deň, keď Benedikt XVI. dal ohlásiť zrušenie exkomunikácie štyroch biskupov bratstva. Nasledovali medzinárodné protesty.

Williamson žije odvtedy v Anglicku. V Nemecku je proti nemu vynesený právoplatný rozsudok odsúdenia za štvanie národa. V Argentíne má zákaz vstupu do krajiny.

Teologické rozhovory Vatikánu a Kňazského bratstva sv. Pia X. o nastolení jednoty stroskotali v r. 2012. Biskupské vysviacky Fellaya, Williamsona a dvoch ďalších členov bratstva proti vôli pápeža Jána Pavla II. v roku 1988 sú podľa cirkevného práva nedovolené, ale platné. No nimi vysvätení nesmú v Katolíckej cirkvi vykonávať nijakú kňazskú službu. –zg-

 

Cordes Marxovi: Také výpovede patria do krčmy

 

Mníchov, 17.3.2015 (kath.net) 017 765 – Nemecký kardinál rímskej kúrie Paul Josef Cordes (foto) kritizoval v interview pre mníchovský „Münchner Merkur“ výpoveď mníchovského kardinála Reinharda Marxa, podľa ktorej nemecká cirkev „nie je nijaká filiálka Ríma“. Cordes k tomu povedal:

„Ako sociálny etik sa môže kardinál Marx vyznať v závislosti filiálok veľkých podnikov. V kontexte Cirkvi sa takéto výpovede hodia skôr do krčmy.“

V diskusii o problémoch okolo znovu zosobášených rozvedených je táto látka viazaná na „stred teológie“. „Tu ani kardinál nemôže šmahom ruky oddeliť pastoráciu od náuky. Iba ak by chcel ignorovať záväzný zmysel viery v Ježišových slovách a záväzné výpovede Tridentského koncilu.“ Preto nemôže existovať nijaká „zvláštna cesta“ nemeckých biskupov v tejto otázke.

Kardinál Cordes potom pripomína Druhý vatikánsky koncil a dokument o „Božom zjavení“. V ňom niet nijakých pochybností o tom, že viera Katolíckej cirkvi sa živí „iba zo Svätého písma a náuky Cirkvi“. „Nezávisle od tohto jednoznačného usmernenia by bolo paradoxom, keby sme chceli malej skupine členov Cirkvi, ktorá žije v duchovne poľutovaniahodnom, ale objektívne predsa neregulárnej situácii, prisúdiť funkciu prameňa viery,“ zdôraznil kardinál Cordes, ktorý poukázal aj na to, že veľkej časti praktizujúcich údov Cirkvi sa tento problém priamo nedotýka.

Údiv vyjadril Cordes aj nad tvrdením Marxa, že všeobecná Cirkev vkladá do Nemecka „isté očakávanie“. Kardinál k tomu konštatoval:

„Nuž to ma rozhodne udivuje. Pri prieskume serióznej Bertelsmannovej nadácie sa ukázalo, že už len 16,2 percent nemeckých katolíkov verí vo všemohúceho Boha ako osobu. Pre 84 percent katolíkov je Boh prozreteľnosťou bez tváre, alebo anonymným osudom, či nejakou prasilou. Alebo ho jednoducho popierajú. Vlastne teda nemáme nijaký dôvod, aby sme sa pred cirkvami iných krajín svojou vierou veľmi vyťahovali.“

Kardinál Cordes potom jasne vyhlásil, že za pápeža Františka nebude nijaká revolúcia. „Kardinál Bergoglio bol už ako arcibiskup Buenos Aires celkom chrabrý bojovník za pravdu a za spravodlivosť. Spolubrat z Paderbornu mi opisoval, s akou oddanosťou sa tam staral o pastoráciu ľudí. Jeho zaujíma viera a Ježiš Kristus. On nechce robiť nijakú politiku vo svete ani v Cirkvi. Spomínané témy nevznášajú ľudia hlboko veriaci, ale napomáhajú ich tí, čo sú vonku. Preto v týchto témach neočakávam vôbec nič od pápeža Františka“, povedal kardinál so Cordes.-zg-

 

 

 

 

Desatoro – ‚Magna Charta’ pre celé ľudstvo
Rím, 17.3.2015 (kath.net/as – Armin Schwibach) 017 764 – Božia tvár, ktorá je obsahom kultúry života, dostáva výraz v Desatore, „ktoré nie je súborom zákazov, v ktorom sa vyjadruje iba to nie, ale ktoré v skutočnosti preukazujú veľkú víziu života (Benedikt XVI., 8. január 2006). Desatoro je tak „vysvetlením prikázania lásky. Sú to tak povediac pravidlá lásky, ktoré ukazujú cestu lásky“ (25. marec 2010).

Desatoro – výraz pravého ľudského bytia, Boží dar a pečať zmluvy s jeho ľudom – stálo často v centre hlásania pápeža Benedikta XVI. Hlavný dôraz tohto ohlasovania je: niet protirečenia medzi pravdou a spravodlivosťou, ale iba spravodlivosť v pravde. Prikázania nie sú zvonka uloženým zákonom, ktorý by bol bremenom, nijakým „zákazom“, ale výrazom veľkého ÁNO, ktoré v novom prikázaní lásky – zhrnutí všetkých prikázaní – nachádza svoju definitívnu formuláciu. Túto súvislosť vysvetlil Benedikt XVI. v homílii pri svätej omši v Sixtínskej kaplnke v nedeľu  Krstu Pána v r. 2006 – v prvej veľkej krstnej katechéze, za ktorou nasledovalo sedem ďalších pri príležitosti krstu detí v tento sviatok.

V jednej z posledných katechéz v cykle, ktorý začal ešte sv. Ján Pavol II. pri generálnych audienciách o žalmoch, Benedikt XVI. sa 25. januára 2006 venoval žalmu 144, ktorého 9. verš hovorí: „Bože, novú pieseň ti zaspievam, zahrám ti na desaťstrunovej citare“ (Ž 144,9). Pápež pripomenul výklad týchto slov sv. Augustínom. Desaťstrunová harfa je pre sv. Augustína zákon obsiahnutý v Desiatich prikázaniach. Ale, ako napomenul Benedikt XVI, „s týmito desiatimi strunami, týmito desiatimi prikázaniami musíme vedieť správne zaobchádzať.“

„Iba ak týchto desať strún Desiatich prikázaní“ – hovorí sv. Augustín – „rozozvučíme láskou srdca, iba tak budú dobre znieť“: „Láska je naplnením zákona. Kto žije prikázania ako aspekt jednej a jedinej lásky, spieva v pravde ‚novú pieseň’. Láska, ktorá nás zjednocuje s Kristovým zmýšľaním, je tou pravou ‚novou piesňou nového človeka’, ktorý je schopný vytvárať aj ‚nový svet’“. Tak nás podľa Benedikta XVI. žalm pozýva „hrať na desaťstrunovej citare, s novým srdcom, s Kristovým zmýšľaním žiť desať prikázaní s postoji lásky a tak prispievať k pokoju a súladu sveta.“ –zg-

 

„Aliancia za voľnú nedeľu“ proti výnimkám

 

Viedeň, 17.3.2015 (KAP) 017 763 –  Kvôli európskej speváckej súťaži „Eurovision Song Contest“ sa nesmie povoliť nijaké uvoľnenie úpravy o nedeľnej práci. Zdôraznila to rakúska „Aliancia za voľnú nedeľu“ vzhľadom na toto veľké podujatie zábavného priemyslu v dňoch 19. až 23. mája vo Viedni. Konkrétne sa aliancia odvoláva na nedeľu 24. mája po finále súťaže v sobotu večer.

„Domnievajú sa viedenskí politici skutočne, že ľudia budú po oslavných večierkoch po súťaži až do ranných hodín 24. mája ešte aj nakupovať?“ uvádza aliancia vo vyhlásení z utorka. Teda to nie je otázka  „či si môžeme dovoliť neotvoriť obchody v nedeľu po súťaži, ale otázka hodnoty nášho spoločného voľného času“.

Otvorenie obchodov v nedeľu, o ktoré usiluje rakúska Hospodárska komora v dňoch okolo súťaže v máji, je zatiaľ neisté. Radnica síce signalizovala súhlas – no s predpokladom, že sa sociálni partneri dohodnú!

Súčasné výnimky a úpravy nedeľnej práce sú viac ako dostatočné, ako zdôraznila aliancia. „Viac nesmieme zamestnancom obchodov a iným postihnutým nakladať na plecia.“ Voľnú nedeľu je potrebné rešpektovať ako spoločenský výdobytok a dávať mu prednosť pred požiadavkami konzumu.

Od pondelka má rakúska „Aliancia za voľnú nedeľu“ nové vedenie: Za nových hovorcov zvolili jej členovia Gertraud Wiesingerovú, pracovníčku Sekcie odborov zamestnancov v súkromnom sektore pre tlač, žurnalizmus a papiernictvo (GPA-djp), a Philippa Kuhlmanna, predsedu podnikovej rady obchodnej firmy ako aj predsedu „Katolíckeho hnutia zamestnancov“ Viedenskej arcidiecézy a tí začali hneď s vyhlásením bojovej kampane:

V súčasnosti stojíme pred spoločenskou garnitúrou, ktorá otváranie obchodov v nedeľu už nezavádza zadnými dvierkami, ale vehementne sa zasadzuje za uvoľnenie opatrení. Proti tomu budeme v zmysle všetkých postihnutých bojovať!“ –zg-

 

Biskup uhasil horiacu bradu rukou
Pasov/Altötting, 17.3.2015 (kath.net/KNA) 017 762 – Reinhard Pappenberger (foto), pomocný biskup nemeckého Regensburgu, sa v nedeľu pri svätej omši prejavil ako pohotovo reagujúci hasič. Ako napísal denník «Passauer Neue Presse» v utorok, v bazilike sa istý benediktínsky brat pri obrade posviacky dostal príliš blízko so sviecou k svojej dlhej bielej brade, takže sa chytila. Biskup stojaci proti nemu okamžite zareagoval a vlastnou rukou plameň uhasil.

Rehoľník to podľa novín zobral s humorom. Jeho spolubratia už dávno chceli, aby si dal bradu ostrihať. No brat Anselm si ju chce napriek poškodeniu ohňom naďalej ponechať. «Brada zostane», citujú ho noviny. Svätá omša sa konala pri príležitosti hlavného jarného sviatku Mariánskej mužskej kongregácie. –zg-

 

Pápež chváli prednosti ‚serióznych‘ evangelikálov

 

Mexiko-City/Rím, 17.3.2015 (kath.net/idea) 017 761 – Prednosti „serióznych“ evangelikálov chválil pápež František v interview pre mexickú televíziu. Ako informovalo Rádio Vatikán, darí sa týmto spoločenstvám podľa názoru pápeža silnejšie ako katolíckym v Južnej Amerike vytvárať blízkosť k ľuďom:

„Vy k nim prídete raz na bohoslužbu a v nedeľu už na vás čakajú pri dverách, poznajú vaše meno a pozdravia vás. V rímskokatolíckych spoločenstvách to prebieha naproti tomu často veľmi dištancovane.“

Atraktívne pre stojacich mimo týchto cirkví sú aj dobré a biblicky podložené kázne v mnohých evangelikálnych skupinách, ako povedal František. Niektoré katolícke výklady Písma sú naproti tomu „katastrofou“. Nedosahujú srdcia poslucháčov. „Sú to teologické štúdie, či abstraktné dlhé záležitosti.“ Aj preto v encyklike „Evangelii Gaudium“ kládol taký dôraz na homíliu, ako povedal pápež. Potom dodal, že istý rímsky kňaz ho nedávno informoval, že jeho rodičia mu pri návšteve rozprávali, akí sú šťastní. Oni totiž našli spoločenstvo, v ktorej sa svätá omša slávi bez kázne! To sa rovná vyhláseniu bankrotu, ako sa vyjadril pápež František.

Ale aj v evangelikálnom hnutí sú čierne ovce, ako pápež povedal a kritizoval prúdy, ktoré hlásajú evanjelium blahobytu. To je sektárske a nebiblické. A kriticky hľadí aj na niektoré prenáhlené zakladania spoločenstiev: „Niekto si tam urobí kurz a založí kultové spoločenstvo.“
Ale nesmieme evangelikálov hádzať do jedného vreca: „Sú skupiny, ktoré sa nazývajú evangelikálne a nie sú ani len kresťania a potom – je toľko evangelikálov, ako ich uznáme.“ –zg-

 

’24 hodín pre Pána‘: Večery milosrdenstva v Ríme

 

Vatikán-Viedeň, 16.3.2015 (kath.net/KAP) 017 760 – Na celom svete sa v piatok 13. marca konali modlitbové večery a sväté omše s adoráciou a sviatosťou pokánia, napríklad aj v Rakúsku. Akcia „24 hodín pre Pána“ trvala do soboty večera a vychádza od pápeža Františka, ktorý sám v Bazilike sv. Petra slávil bohoslužbu pokánia. Pápež využil túto príležitosť, ktorá sa tento rok niesla pod heslom „milosrdenstvo“, na ohlásenie „Svätého roka“ 2016, ktorý má Cirkev zamerať na túto tému.

V rámci slávenia pápež po druhý raz za svojho pontifikátu verejne pristúpil ku sviatosti zmierenia, aby bol veriacim príkladom. Ako minulý rok pristúpil ku spovednici a kľakol si pred kňazom. Tak vytrval niekoľko momentov v rozhovore. Obrázky spovedajúceho sa pápeža krátko na to rozšírila služba Twitter. Potom František sám začal spovedať veriacich. Už minulý rok sa takto pápež pri rovnakej príležitosti verejne vyspovedal.

V centre Ríma boli potom viaceré kostoly celú noc otvorené na spovedanie a adoráciu a konali sa viaceré mládežnícke akcie. Na sobotu popoludní boli naplánované vešpery v kostole v blízkosti Vatikánu ako oficiálne ukončenie akcie.

V Rakúsku boli pri tejto príležitosti tiež niektoré kostoly a rehoľné domy otvorené 24 hodín na spovedanie a adoráciu – ako Farnosť Viedeň – Sv. Nepomuk, pútnická bazilika Mária Roggendorf, Baden – St. Josef u milosrdných sestier, ako aj v Skupine Loretto v Innsbrucku, či v kláštore Heiligenkreuz, kde o 24. hodine slúžil svätú omšu opát Maximilián Heim, ktorý aj sám spovedal.

Viacerí biskupi na túto akciu pozývali a sami sa jej zúčastnili. Napríklad biskup Feldkirchu Benno Elbs slúžil omšu v Kláštornej kaplnke dominikánok v Bludenzi a linecký biskup Ludwig Schwarz na konferencii o pastorácii v Puchbergu. V Steiermarku, kde sa na akciu zaregistrovalo vyše 40 kostolov a kláštorov, viedol diecézny administrátor Heinrich Schnuderl vo františkánskom kostole v Grazi „Večer zmierenia“. –zg-

 

 

 

Berlusconiho priateľ: ‚Táranie biskupov je neznesiteľné‘

 

Rím, 17.3.2015 (kath.net/KAP) 017 759 – Dobrý priateľ Silvia Berlusconiho ostro kritizoval Biskupskú konferenciu Talianska (BKT) za postoje k oslobodeniu býv. premiéra v procese s Ruby od prostituovania maloletej aj od zneužívania úradu najvyšším súdom.

„Táranie biskupov je neznesiteľné,“ vyhlásil poslanec strany Forza-Italia Antonio Martino pre rímsky denník „Il Messaggero“ zo soboty. „Hoci bol Berlusconi oslobodený v poslednej inštancii, zostáva pre biskupov hriešnikom,“ povedal Martino.

Politik bol spoluzakladateľom Berlusconiho strany a v rokoch 2001 až 2006 v jeho kabinete ministrom obrany.

Generálny sekretár BKT, biskup Nunzio Galantino, povedal, že oslobodzujúci rozsudok súdu ešte nie je záverečný morálny rozsudok. Predseda BKT, kardinál Angelo Bagnasco komentoval plány Berlusconiho na návrat do politiky v regionálnych voľbách v piatok slovami: „Závery jednotlivých osôb sú osobnou vecou, no človek musí zohľadňovať aj politické a spoločenské súvislosti.“

Štátna prokuratúra Berlusconiho obvinila, že vtedy 17-ročnú Maročanku Karimu El Mahrougovú, nazývanú „Ruby“, platil za sexuálne služby. Neskôr mal vyvinúť tlak na políciu, aby ženu prepustila. Oba body obžaloby sa podľa sudcov nedajú dokázať.

V inom procese bol Berlusconi v auguste obvinený z daňových podvodov. Pôvodný trest väzenia mu pre jeho vek zmenili na verejnoprospešné práce raz týždenne v milánskom starobinci. Okrem toho ho obmedzili v pohybe, čo veľmi obmedzilo jeho politické pôsobenie. –zg-

 

Vatikán žiada od OSN viac ochrany pre kresťanov

 

Vatikán, 15.3.2015 (kath.net/ KAP) 017 758 – Vatikán podal s Ruskom a Libanonom na Radu OSN pre ľudské práva v Ženeve spoločné vyhlásenie žiadajúce lepšiu ochranu kresťanov na Blízkom Východe. Je stále viac dôvodov na to, „aby sme sa vážne obávali o budúcnosť kresťanských spoločenstiev existujúcich v regióne už 2000 rokov,“ uvádza sa v texte uverejnenom cez víkend vo Vatikáne. Medzinárodné  spoločenstvo sa musí vzhľadom na ohrozenie teroristickými skupinami „Islamský štát“ a Al-Kaída silnejšie zasadzovať za rešpektovanie ľudských práv všetkých náboženských a etnických spoločenstiev, ako sa zdôrazňuje vo vyhlásení prezentovanom v piatok na 28. sérii zasadnutí Rady pre ľudské práva v Ženeve.

K vyhláseniu s titulom „Zvlášť podporovať ľudské práva kresťanov a iných spoločenstiev na Blízkom Východe“ sa pridalo podľa Vatikánu doteraz 48 ďalších štátov, ako aj Suverénny rád maltézskych rytierov. Medzi nimi sú napr. Rakúsko, Nemecko, Irak a USA.

 

Vatikán: ‚Islamský štát‘ v núdzi zastaviť násilím

Vatikán nanovo potvrdil, že „Islamský štát“ v Iraku a Sýrii sa musí zastaviť v núdzi aj silou. Treba urobiť „všetko, čo je len možné, aby sa bez násilia dosiahlo politické riešenie,“ povedal zástupca Svätého stolca pri OSN v Ženeve, arcibiskup Silvano Tomasi, cez víkend pre katolícky internetový portál „Crux“. „Ale ak to nepôjde, tak bude potrebné nasadenie násilia.“ Každá koalícia proti „Islamskémo štátu“ však musí mať mandát OSN a islamských štátov Blízkeho Východu, ako zdôraznil Tomasi.

Pápež a špičkoví zástupcovia Vatikánu už v predchádzajúcich stanoviskách násilie ako posledný prostriedok proti „Islamskému štátu“  zásadne nevylúčili.

Tento „spôsob vyvražďovania národov“ sa musí zastaviť, ako povedal Tomasi vzhľadom na krutosti IŠ voči kresťanom a iným menšinám. „Inak budeme musieť v budúcnosti ľutovať, že sme takú strašnú tragédiu dopustili.“ Súčasná situácia si vyžaduje lepšie koordinovanú ochranu obyvateľstva „vrátane použitia násilia na zastavenie agresorov“.

Arcibiskup Tomasi ďalej zdôraznil, že kresťania nie sú jedinou menšinou, ktorú treba pred IŠ chrániť. To isté platí pre jezidov, šiitov, sunitov a alavitov. „Kresťania sú v súčasnosti zvlášť ohrození, ale my chceme, aby sa pomohlo všetkým bez výnimky.“ –zg-

 

Poľskí biskupi sa hlásia náuke Jána Pavla II. o rodine

 

Varšava, 15.3.2015 (kath.net) 017 757 – Biskupská konferencia Poľska (BKP) sa na jarnom zasadnutí jednoznačne prihlásila k náuke Jána Pavla II. o manželstve a rodine. Informoval o tom nemecký katolícky denník „Tagespost“. Napríklad arcibiskup Marek Jędraszewski z Łódźe a podpredseda BKP pred žurnalistami energicky odporoval názoru, že pápež František chce náuku v tejto oblasti:

„Svätý Otec nie je tvorca tejto náuky, ale jej prvým strážcom v spojení s celým episkopátom. Zostaneme verní náuke Jána Pavla II. ako bola formulovaná v apoštolskom liste „Familiaris Consortio,“ vyhlásil arcibiskup Jędraszewski:

Vzhľadom na pripustenie rozvedených a znovu zosobášených katolíkov ku svätému prijímaniu sa vyjadril hovorca BKP:

„Ide o objavovanie manželstva vo svetle Božieho zjavenia a nie o to, počúvať hlas sveta, aby sa Evanjelium a náuka Cirkvi pripasovala kultúrnym postojom, ktoré sa menia.“ 

Poľská Katolícka spravodajská agentúra KAI informovala, že počas zasadnutia si biskupi vypočuli piatich expertov na tému manželstvo a rodina z filozofického, teologického a cirkevno-právneho hľadiska. Podľa KAI všetci experti sa zhodli v úsudku, že manželstvo je na základe sviatostného charakteru posvätné a nerozlučiteľné, ako informoval  „Tagespost“.

Jeden z pozvaných expertov hovoril o súčasnom úmysle vnútro-cirkevnej reformy ostrými slovami – bol to Prof. filozofie Stanisław Grygiel, bývalý študent Karola Wojtyłu, dlhoročný vedúci Katedry K. Wojtyłu na Lateránskej univerzite a poradca Pápežskej rady pre rodinu. Prof. Grygiel označil úmysel osobe, ktorá „sa nachádza v druhom či treťom manželstve, po čase oľutovania a pokánia dať rozhrešenie a tým jej súčasne dať povolenie na túto náhradu manželstva napriek existujúcemu sviatostnému zväzku s inou osobou, ako požehnanie hriechu (benedictio peccati). Profesor tiež s odvolaním sa na slová pápeža Jána Pavla II. konštatoval, „že sa nachádzame v situácii, v ktorej človek stratil sám seba“ a k tomu ráta aj mnohých kazateľov, katechétov a vychovávateľov.

Poľskí biskupi sa tiež vyjadrili proti úsiliu legalizovať v Poľsku umelé oplodnenie. Cirkev síce trpí s ľuďmi, ktorí nemôžu mať deti, „ale z dôvodu morálnej náuky Cirkvi je umelé oplodnenie neakceptovateľné“. Cirkev nebude súhlasiť s nijakým morálnym kompromisom, ako dodal.

Biskupi apelovali na všetkých katolíckych poslancov, aby rešpektovali ochranu života od okamihu prirodzeného počatia. Vyjadrili aj solidaritu s katolíckym lekárom Bodganom Chazanom, ktorý minulý rok stratil miesto šéfa nemocnice po tom, čo odmietol pomôcť pacientke dať si vykonať potrat. –zg-

 

Vatikán za lepšie vzťahy s Bieloruskom

 

Minsk, 15.03.2015 (KAP/KNA) 017 756 – Štátny sekretár kardinál  Pietro Parolin sa vyslovil za normalizáciu vzťahov Bieloruska a západného sveta. Svätý stolec si želá zblíženie bieloruskej vlády a Európskej únie a chce takýto proces podporovať, ako povedal Parolin cez víkend v bieloruskom hlavnom meste Minsku. Podľa Biskupskej konferencie Bieloruska vyzval na tlačovej konferencii k tomu, aby sa existujúce problémy neriešili izoláciou, ale dialógom a vzájomnou pomocou.

Ako štátny sekretár je kardinál Parolin šéfom diplomacie Svätého stolca a po pápežovi druhý muž v hierarchii. V Minsku hovoril s prezidentom Alexandrom Lukašenkom a s vládnymi predstaviteľmi. Premiér Andrej Kobjakov v rozhovore 13. marca vyjadril aj pozvanie na skorú návštevu pápeža Františka v Bielorusku, ako oznámila štátna spravodajská agentúra “Belta“. Pre bieloruskú vládu má “priateľstvo s Vatikánom” veľký význam, ako povedal premiér. Vatikán označil ako „mimoriadneho partnera v medzinárodnom obchode“.

Kvôli pretrvávajúcemu porušovaniu ľudských práv EÚ a USA sankcie proti Bielorusku minulý rok viackrát rozšírili. Na viac ako 200 členov bieloruského vedenia uvalili zákaz vstupu a zablokovanie majetkov. Bez ohľadu na to sa nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Francois Hollande vo februári v Minsku na summite riešenia konfliktu na Ukrajine stretli s Lukašenkom.

Kardinál Parolin v Minsku posvätil aj základný kameň stavby nunciatúry. Od nadviazania diplomatických stykov v novembri 1992 má Vatikánska diplomacia iba skromné provizórne kancelárske priestory. Po viacerých sťahovaniach si v súčasnosti prenajíma priestory na treťom poschodí štátnej budovy. Parolin hovoril aj s katolíckymi biskupmi krajiny a s pravoslávnym kyjevským metropolitom Pawelom. Jeho štvordňová návšteva sa skončila v nedeľu.

Tvrdou rukou vládnuci bieloruský prezident Lukašenko navštívil v r. 2009 pápeža Benedikta XVI. (2005-2013) vo Vatikáne a neúspešne ho pozval do Bieloruska. Rok predtým dohodol Lukašenko so vtedajším štátnym sekretárom Tarcisiom Bertonem rokovania o štátnej zmluve medzi Bieloruskom a Svätým stolcom. Zdá sa však, že rozhovory o nej medzitým uviazli.

Asi 1,5 milióna z 10 miliónov obyvateľov Bieloruska sa hlási ku Katolíckej cirkvi. Po pravoslávnej cirkvi je to druhé najväčšie spoločenstvo veriacich v tejto bývalej sovietskej republike. –zg-

 

Nigerijský biskup: Boko Haram pred koncom

 

Würzburg, 15.3.2015 (kath.net/ KNA) 017 755 – Teroristická skupina Boko Haram stojí podľa názoru katolíckeho biskupa z nigérijského Sokota, Matthewa Hassana Kukaha, pod veľkým tlakom. Zásahy armád susedných krajín ako Čad a Niger by mohli prispieť k definitívnej porážke islamistických bojovníkov, ako povedal biskup Kukah v sobotu v interview pre nemeckú katolícku spravodajskú agentúru KNA vo Würzburgu. Dodal, že za úspechy minulého týždňa sa vďačí na 75 percent vojakom susedných štátov. Biskup Kukah bol hosťom na kongrese «Treffpunkt Weltkirche» (Stretnutie o Cirkvi) medzinárodnej katolíckej nadácie «Kirche in Not».

Aliancia s teroristickou organizáciou „Islamský štát“, ktorú Boko Haram vyhlásilo, označil biskup ako propagandu a povedal: «Myslím si, že to je posledné vzopretie sa umierajúceho koňa.» Pripomenul, že nigérijskí islamisti stratili 90 percent svojho územia. «Keby Boko Haram alianciu vyhlásilo pred dvomi rokmi, vyvolávalo by to veľké starosti,» bilancuje biskup Kukah.

Pri prezidentských voľbách 28. marca bude podľa názoru katolíckeho biskupa predovšetkým rozhodujúce, aby bezpečnostné sily boli pripravené na reakcie prívržencov porazeného. «Preto nejde o to, kto dokáže lepšie vládnuť, či lepšie bojovať proti korupcii a riešiť problémy infraštruktúry.»

Ak by bývalý vojenský diktátor Muhammadu Buhari znova prehral, stratila by tým moslimská väčšina na severe Nigérie politika, ktorý by mohol pritiahnuť hlasy celej krajiny. «Bolo by to istým spôsobom na dlhý čas obdobie politickej divočiny. Naopak pri víťazstve Buhariho by bol zvyšok obyvateľstva frustrovaný,» konštatuje Kukah. –zg-

 

Pápež menuje teologických poradcov na synodu

 

Vatikán, 14.3.2015 (kath.net/ KAP) 017 754 – Pápež František menoval 14. marca 12 teologických poradcov pre generálny sekretariát Riadnej synody biskupov. Ide až na jednu výnimku o docentov pápežských alebo katolíckymi rehoľami spravovaných univerzít či výskumných inštitútov v Ríme. K tomu sa pridáva aj jeden člen rímskej Akadémie sv. Tomáša Akvinského. Najviac zastúpená je jezuitská pápežská univerzita  Gregoriana, tromi poradcami. Medzi nimi je aj rektor univerzity, Francois-Xavier Dumortier.

K novým poradcom jesennej synody o rodine patrí aj zástupca vedúceho „Pápežského inštitútu Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny,“ José Granados. Pri mimoriadnej synode sa kritizovalo, že pápež nemenoval zástupcu tohto renomovaného výskumného inštitútu za člena synody. Ako údajný dôvod sa uvádzalo konzervatívne zameranie inštitútu. Granados sa v úvahe pri príležitosti synody biskupov vyslovil proti zmene cirkevnej praxe v prístupe k znovu zosobášeným rozvedeným. –zg-

 

Kňaz unesený teroristami IŠ prehovoril

 

Würzburg, 14.3.2015 (kath.net/rn) 017 753 –
Unesený v Bagdade. Táto rana osudu sa v sobotu, 14. marca na kongrese „Kirche in Not“ v nemeckom Würzburgu postarala o husiu kožu účastníkov podujatia. Páter Douglas Al- Bazi po prvý raz verejne v nemeckej jazykovej oblasti hovoril o svojom únose islamistickými teroristickými militantmi.

Klíma pre kresťanov v Iraku bolo už dlhšiu dobu ľadová, jeho vlastný kostol vypálili islamisti. Istého dňa ho teroristi uniesli na neznáme miesto a pritom zažil nočnú moru svojho života.

Oči mal počas únosu zaviazané, prvé dni nedostal ani len vodu. Spútaný zažil veci, o ktorých mu ešte dnes padne veľmi ťažko hovoriť. Mučili ho. Od horiacich cigariet na koži až po zuby, ktoré mu vybili. Už očítal so svojou smrťou, viackrát mu priložili pištoľ na hlavu. No po 9 dňoch ho prepustili, no traumu v sebe nosí dodnes.

„Prečo sú ešte stále kresťania v Iraku? Pretože my patríme Ježišovi. My sme zvyknutí, týmto ľuďom odpúšťať. Nedokážeme však zabudnúť,“ rozpráva páter Douglas a vysvetľuje aj tú „zvláštnu školu“ kresťanov v Iraku: „My sa nikdy, nikdy, nikdy nevzdáme!“

Na záver ukazuje kňaz účastníkom kongresu ešte svoju krvou presiaknutú košeľu z únosu, ľudia sú otrasení. Pátrovi Douglasovi sa dostáva neutíchajúci potlesk postojačky – standing ovations. –zg-

 

Východná Európa: Rehole stále trpia následkami komunizmu

 

Viedeň, 14.03.2015 (KAP) 017 752 – Aj vyše 25 rokov po páde železnej opony rehoľné spoločenstvá stále trpia následkami komunizmu. Okrem toho v mnohých stredoeurópskych a východoeurópskych krajinách je stále ešte citeľná ľahostajnosť voči Cirkvi. Zdôraznil to maďarský arciopát benediktínskeho teritoriálneho arciopátstva Pannonhalma a pomocný biskup Ostrihomskej diecézy, Asztrik Várszegi, 13. marca na sympóziu „Wind of Change – Orden im 3. Jahrtausend“ (Vietor zmeny – rehole v 3. tisícročí) v rakúskom kláštore Klosterneuburg.

„Sedeli sme 40 rokov vo väzení, zatiaľ čo komunistická diktatúra robila všetko pre to, aby Cirkev vymazala. Také niečo sa nedá zabudnúť zo dňa na deň.“ V jeho maďarskej vlasti boli povolené iba 4 rehole  -benediktíni, františkáni, piaristi a chudobné školské sestry. Tie sa museli podriadiť prísnym pravidlám a štátom povolenému počtu novicov. Várszegi sám bol po rozhodnutí stať sa rehoľníkom vystavený kritike a nepriateľstvu z okruhu priateľov aj z verejnosti.

 

Znovu sa učiť slobode a spoločenstvu

Pádom komunizmu kresťania zrazu znovu nadobudli slobodu. „Ľudia, ktorí žili desaťročia v podzemí, sa objímali a plakali,“ povedal Várszegi. Po počiatočnej eufórii však rýchlo nastalo vytriezvenie. „Cirkev stála na rôznych úrovniach pred obrovskými výzvami, neboli finančné prostriedky a sotva nejakí novici. Najťažšie však bolo, že ľudia sa odnaučili, čo znamená spoločenstvo.“ Ľudia mali občas diametrálne rozdielne predstavy o liturgii, spiritualite, či zbožnosti a boli len zriedka ochotní sa od svojich ideí odkloniť.

Aj v rehoľných spoločenstvách dochádzalo k ťažkostiam. Už po obrate sa v Maďarsku znova zišlo vyše 25 spoločenstiev bez toho, aby bol dostatok zdrojov pre všetkých. „Takže okamžite nastala situácia konkurencie, čím sa rad spoločenstiev príliš oslabil a vymreli.“

Ešte dnes sú mnohé východoeurópske krajiny zamestnané spracovávaním komunistickej minulosti. Veď 25 rokov je príliš krátky čas na spracovanie všetkého, čo sa udialo. Východná Európa už dnes nechce nijaký súcit ani pomoc, ale v prvom rade chce byť pochopená, ako povedal arciopát Várszegi.

 

Podobné výzvy na Východe aj Západe

Katolícka cirkev v Maďarsku musí dnes bojovať s podobnými problémami ako cirkev v Rakúsku. Okrem klesajúceho počtu veriacich na bohoslužbách uviedol Várszegi aj nedostatok duchovných povolaní ako závažný problém. To sa týka aj reholí, ktoré stoja pred výzvou stať sa v budúcnosti znova atraktívnejšími pre mladých. To sa najskôr podarí, keď sa vytvorí prostredie tepla a bezpečia. Rehole sa však nesmú stať nejakým útočiskom pre všetkých, preto treba naďalej úmysly postulantov dobre preverovať, povedal benediktínsky opát.

Rehoľné spoločenstvá sa nesmú uzatvárať pred tým novým. Zvlášť sa vyžaduje spontánnosť a kreativita, ak chceme držať krok s danosťami dnešnej doby. Potrebná je cielená spiritualita, ktorá posunie do centra to pozitívne a jednoduché v Posolstve.

„Nielen kázňou, ale celým svojím životom musíme sprostredkovať mimoriadnu milosť povolania Bohom,“ zdôraznil arciopát. –zg-

 

Exorcista: Boj proti zlu sa začína v rodine

 

Rím, 13.3.2015 (kath.net/jg) 017 751 – Rozpad rodiny vedie ku kriminalite, k nerestiam a ku zlu, hovorí známy taliansky exorcista Gabriele Amorth v interview s Angelom De Simone. Rozhovor vyšiel v knižnej forme s názvom „Dio piu bello del diavolo. Testamento spirituale“ (Boh je krajší ako diabol. Duchovný testament).

Pre každého človeka má zásadný význam znova objaviť vzťah ku svojmu otcovi. Častá neprítomnosť otca v modernej spoločnosti spôsobuje  „bolestné rany v deťoch“, ktoré ich otvárajú pre zlo. Opätovné objavenie vzťahu k Bohu, nášmu nebeskému Otcovi, je tak isto zásadné.

Mnohí z posadnutých diablom sú v skutočnosti osoby, ktorých duša bola ťažko zranená. Majú zredukovaný obraz Boha, poznajú iba Boží zákon, ale nikdy nezažili jeho lásku, ako hovorí páter Amorth.

„Kňaz pozýva všetkých, aby objavovali svoju identitu, dôstojnosť a svätosť, ktorú majú ako Božie deti,“ píše De Simone v predslove knihy. „Z tejto oslobodzujúcej identity Božieho dieťaťa čerpá páter Amorth silu pre exorcizmus.“

„Zlý existuje, ale bojí sa nášho Pána,“ hovorí páter Amorth. Viera a modlitba sú preto rovnako ako pravidelné prijímanie sviatostí účinnou ochranou pred vplyvom démonických síl. Pokora, život podľa Evanjelia, láska k blížnemu a odpúšťanie sú ďalšie postoje na ochranu duše. –zg-

 

Irackí Kurdi tvoria kresťanské milície proti IŠ

 

Ankara, 12.03.2015 (KAP/KNA) 017 750Kurdská armáda v severnom Iraku podľa médií začala s výcvikom kresťanských milícií pre boj proti „Islamskému štátu“. Turecká spravodajská agentúra Anadolu vo štvrtok hlásila, že k tomu patrí aj výcvik s ťažkými zbraňami. Kurdská „Pešmerga“ cvičí až 1000 sýrskych pravoslávnych kresťanov, aby sa zúčastnili na bojoch proti IŠ v okolí veľkomesta Mosul.

Agentúra cituje predsedu sýrskej pravoslávnej „Demokratickej strany Bet-Nahrain“, Romea Nissana Hakkariho: Kresťania sa obrátili s prosbou o pomoc na severoirackých Kurdov, pretože iracká armáda centrálnej vlády im neposkytuje nijakú ochranu pred IŠ. Po ovládnutí Mosulu džihádistami minulý rok stratilo svoj domov podľa Hakkariho až 200 000 kresťanov v tomto regióne. –zg-

 

 

 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

 

 

 

 

 

Sedembolestná Matka, plná milosti, všetkým, čo sa k tebe utiekajú, ochotne otváraš svoju materinskú náruč. Prosíme ťa, pre rany a krv Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna a nášho Vykupiteľa a tiež pre bolesti tvojho materinského Srdca, aby si nám biednym hriešnikom vyprosila skutočnú kajúcnosť a odpustenie našich hriechov.

Ukáž, že si dobrou Matkou a ujmi sa celého ľudstva. Vyhľaď neveru a bludy, vypros nám milosť vytrvalosti a pravej lásky k Bohu a k blížnym. Zjednoť kresťanských predstaviteľov krajín a vypros nám skutočný pokoj. Zachovaj pod svojou materinskou ochranou nášho Svätého Otca, biskupov a kňazov. Odvráť od našej vlasti všetky nepokoje, nenávisť a každé zlo. Dovoľ, aby sme spočívali v živote i vo smrti v tvojom materinskom Srdci, kým nedosiahneme večnú radosť a slávu v nebi. Amen.

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

 

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom.  Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote.  Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.  Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

 

Modlitba za Svätého Otca

Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *