Deviatnik k sv. Jánovi od Kríža

220px-JohnCrossZáverečná modlitba

(Opakuje sa každý deň) 

Pane Ježišu Kriste,

ty si na ceste utrpenia a opovrhnutia urobil sv. Jána od Kríža svojím nasledovníkom. Na povzbudenie verných a obrátenie hriešnikov oslávil si ho zázrakmi.

Učiň milostivo, aby sme pre jeho zásluhy statočne znášali utrpenie a opovrhovanie jedine pre tvoju lásku.

Nech nás neustále sprevádza ochrana Panny Márie a sv. Jozefa, aby sme vždy všetku nádej vkladali do teba

a v Oltárnej sviatosti nachádzali útechu a pomoc.

Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

 

Prvý deň (5.december)

Svätý otec, Ján od Kríža, ty si bol podľa svedectva našej Matky Terézie jednou z najčistejších a najnevinnejších duší, aké Boh zachoval na svoju slávu a povýšenie Cirkvi.
Vypros nám u Boha nevinnosť života a čistotu mravov, aby sme žili bezúhonne, umierali v svätosti a zaslúžili si večnú slávu.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …
Svätý Ján od Kríža, oroduj za nás.

Záverečná modlitba

 

Druhý deň (6.december)

Svätý Ján od Kríža, ty si bol počas prvej sv. omše obdarovaný neobyčajnou výsadou potvrdenia v Božej milosti

a nedopustil si sa nikdy ťažkého hriechu.

Vypros nám ľútosť a dokonalé pokánie, aby sme odpykali spáchané viny a už ich viac neopakovali.

Pomôž nám, aby sme žili v Božej milosti a v nej umreli.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …
Svätý Ján od Kríža, oroduj za nás.

 

Záverečná modlitba

 

 

 

 

Tretí deň (7.december)

Svätý Ján od Kríža, ty si žil vo veľkej dôvernosti s anjelmi neba, ktorí ti dokonca očividne slúžili v potrebách a pomáhali

v ťažkostiach.

Ochraňuj naše duše, pomáhaj nám na ceste spásy, vypros nám pomoc v poslednej hodine života a pomôž nám bezpečne prejsť do večnej blaženosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …
Svätý Ján od Kríža, oroduj za nás.

 

Záverečná modlitba

 

Štvrtý deň (8.december)

Svätý Ján od Kríža, ty si sa radoval, že ti bolo dané tak veľa duší vytrhnúť z pút hriechu a odovzdať ich do rúk Spasiteľa sveta.

Nech naše duše na tvoje orodovanie nebudú nikdy otrokmi tohto sveta. Pomôž nám, aby sme hľadali jedine Tvorcu všetkých vecí

a plnili jeho prikázania. Nech si tak zaslúžime večné dedičstvo spolu so svätými. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …
Svätý Ján od Kríža, oroduj za nás.

 

Záverečná modlitba

 

 

 

Piaty deň (9.december)

Svätý Ján od Kríža, premožiteľ zlých duchov, ty si dostal od Boha moc nad nimi, aby si oslobodil duše spútané v ich osídlach.

Pre našu bezpečnosť rozkáž im, najmä v poslednej hodine nášho života, aby sa neodvážili škodiť našim dušiam. Pomôž nám nájsť vtedy prístup k Ježišovým ranám, aby sme v jeho rukách našli uspokojenie a večný pokoj. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …
Svätý Ján od Kríža, oroduj za nás.

 

Záverečná modlitba

 

 

Šiesty deň (10.december)

Svätý Ján od Kríža, milovaný Syn Panny Márie.

Ona ťa obdarovala láskou, zjavila sa ti a do srdca ti vliala

Boží pokoj a radosť.

Pre tieto neobyčajné dary milosti vypros nám jej ochranu

a pomoc v tomto živote a radosť a večnú slávu v nebi.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …
Svätý Ján od Kríža, oroduj za nás.

 

Záverečná modlitba

 

 

 

Siedmy deň (11.december)

Svätý Ján od Kríža, milujúci nadovšetko Ježiša,

ty si dostal kňazskú milosť pestovať Ježiša vo svojich dlaniach.

Pre tvoju lásku k Ježišovi Ťa prosíme, pomôž nám,

aby sme s čo najväčšou láskou prijímali do svojich sŕdc Ježiša prítomného v Eucharistii, aby sme stále rástli v jeho milosti

a na konci života si zaslúžili jeho milostivý pohľad.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …
Svätý Ján od Kríža, oroduj za nás.

 

Záverečná modlitba

 

Ôsmy deň (12.december)

Svätý Ján od Kríža, učiteľ Cirkvi,

tvoja náuka a svedectvo života sú pre mnohé duše

svetlom na ceste k svätosti.

Aj my túžime, aby si sa stal pre nás duchovným vodcom

v cvičení sa v čnostiach a v úsilí o dokonalosť.

Nech sa s tvojou pomocou neochvejne ponáhľame

k výšinám neba, aby sme raz boli pripočítaní

k zboru vyvolených a svätých.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …
Svätý Ján od Kríža, oroduj za nás.

 

Záverečná modlitba

 

 

Deviaty deň (13.december)

Svätý Ján od Kríža, hoden našej úcty,

ty si z Božej moci konal v živote zázraky

a aj dnes vyprosuješ milosti tým, čo sa obracajú na Teba.

Prebuď v našich srdciach horúcu túžbu po svätosti.

Pomôž nám začať nový život na slávu Boha,

na spásu duší a na naše posvätenie.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …
Svätý Ján od Kríža, oroduj za nás.

 

Záverečná modlitba

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *