Život Cirkvi vo svete 1-2/2020

Obsah

Z reakcií verných pastierov na súčasnú situáciu

Sv. Lev Veľký: Narodeniny Pána slávme s vrúcnou radosťou!

Betlehem: V nemocnici Svätej rodiny sú každý deň Vianoce

Vianočný film s posolstvom ceny života

Sv. Štefan plnil lásku k nepriateľom ako sám Spasiteľ

Útok na kresťanov už aj na Slovensku

Posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu pokoja 2020

Slová pápeža Františka diplomatickému zboru v úvode roka 2020

Kardinál: Vatikánsky pakt „humanizmu“ napomáha svetovládu

Vatikánsky „minister zahraničia“ vyzýva Európu k jednote

Holandsko: Keď sa kostoly zatvoria, ľudia opustia vieru

Médiá: McCarrick v spoločenstve bývalých kňazov

Obraz situácie v Cirkvi v titulkoch „LifeSiteNews“

Sekularizmus a islam spoločne útočia na Cirkev

Poľsko: Viac 1,3 milióna ľudí na Trojkráľovom pochode

Rakúsko: ‚A tak mi Boh pomáhaj!‘

Benedikt XVI.: „Som starý muž na sklonku života“

Nemecko: Aktivisti odstraňujú postavy z jasličiek

Krym: Pamätník pápežovi Klementovi I. v Sevastopole

Berlín: Biskupi ostro odsúdili násilie voči žurnalistovi

Nemecko: Na Silvestra explodovala socha Panny Márie

Španielsko: Katolíci zalarmovaní z prípadnej novej vlády

Vo svete zomrelo až 42 miliónov detí pri potratoch

Nemecko: Podpálili jasličky a knihy v kostole

Anglicko: K oltáru priviazali vyhodeného psíka

Ženeva: Po prvý raz katolícka omša v katedrále od r. 1535

+ Rozlúčka s maltským kardinálom Prosperom Grechom

Lipsko: Zničili okná na historickom Chráme sv. Tomáša

Keď pápež Pavol VI. „upratal“ nebo svätcov

Nigéria: „Kde zostáva morálne odsúdenie?“

Maďarskí biskupi vydali list k ochrane života

Írsko mnohí lekári odmietajú vykonávať potrat

Príhovor pápeža Rímskej kúrii: Cieľom reformy je evanjelizácia

Biely a červený pápež – v r. 2020 presun moci vo Vatikáne

Texas: Muž zastrelil na omši dvoch veriacich

Nemecko: Na Štedrý deň Sýrčan ťažko zranil farníka

Taliansko: Vianočná omša v ruinách

Františkáni bránia obraz Panny Márie s pachamamou

Austrália: Premiér vyzýva Grétu neútočiť na jeho vládu

Čína chce Bibliu a Korán „prepísať po socialisticky“

Príhovor pápeža Františka Urbi et orbi

Benedikt XVI. zakladá nadáciu, aby ‘katolícky hlas bolo počuť!’

Pápež a generálny sekretár OSN apelujú na svet

Vatikán: Koncert a domorodkyňa učiaca biskupov ctiť si matku Zem

„Kardinál Raymond Leo Burke. Nádej sveta“

Pápež František Rímskej kúrii: Cieľom reformy je evanjelizácia

USA: Politické Vianoce polarizujú kresťanov

Matka v knihe učí deti ako sa chráni život

USA: Po 70 rokoch manželstva zomreli v 20 minútach

‘Hriech Sodomy’ je v nej iba ‘nedostatkom pohostinnosti’

Kardinál Burke: Rúhanie sa Bohu v „umení“ sa stupňuje

Exorcisti: Kultúra mainstreamu predáva deťom satanizmus

Šťastný a požehnaný svätý rok 2020 vám a vašim drahým!
Urobme rok 2020 naším rokom zápasu za vernosť Kristovej pravde – nech je to našou prioritu pred všetkým, čo sme robili doteraz. Doba sa zdá byť temná, no my si hlbšie uvedomujme, že naša sila pochádza od Pána a že len on má všetky tie milosti, ktoré potrebujeme na to, aby sme žili jeho vôľu. A hlavne mu dovoľme žiť v nás a dosahovať aj duše iných skrze nás.
Tak ako Kristova Matka ho nosila v lone a ako jej sesternica Alžbeta nosila Jána Krstiteľa buďme aj my s Ježišovou prítomnosťou nositeľmi Krista a žehnajme všetkých, ktorých tento rok stretneme, jeho láskou!

* * * * *

Z reakcií verných pastierov na súčasnú situáciu:

Milá Zuzana! Ďakujem ti za milý pozdrav! K tvojej otázke:
Nový rok prinesie veľa nového. Mnohé sa priostruje. Čo sa týka Cirkvi, je tu bezpečné poznanie, že natrvalo to tak nemôže ísť ďalej. Dôjde alebo k zlomu, alebo to bude pokračovať plazivým vlastným rozkladom, či vnútro-cirkevným podkopávaním.
Je možné, že sa to celé však vonkajšími zmenami (hospodárskou krízou a/alebo vojnou) skráti, zrýchli príp. že budeme postavení pred isté skutočnosti, ktoré potom budú naliehavo vyžadovať rozhodnutia.
Na každý prípad je dôležité, aby sme na jednej strane jasne videli, čo sa deje a že isté smery vývoja sú nesprávne, na druhej strane je vzhľadom na rozpad istých vecí dôležité konať.
To najdôležitejšie bude jednoduché: Na tom mieste, kde sme, pevne vytrvať, vytvoriť oázu, robiť to najlepšie akoby to stále išlo takto ďalej, ale vzhľadom na to prichádzajúce napomáhať to, čo bude potom potrebné. Dekan zo Salzburskej diecézy v Rakúsku

Reakcie pastierov zo Slovenska:

Ďakujem Vám za všetky správy. Iste, Vám by sa lepšie pracovalo a nám príjemnejšie čítalo, keby tie správy boli povzbudivejšie. S ateizmom som v našom storočí počítal, ale nepočítal som s modloslužbou a sodómiou.
Keď čítame biblický text o Sodome, vyzerá to skoro tak, ako keby každý muž v Sodome bol gejom s nekontrolovanou sexualitou. Istotne tam všetci muži neboli gejovia. Gejovský životný štýl asi tak ovládol Sodomu, že aj tí, čo gejovia neboli, pod tlakom okolia sa tak správali, ako keby nimi boli.
Aj v dnešných časoch by nebol až taký veľký problém, keby dúhový sprievod tvorili len ľudia, čo majú homosexuálne sklony. Problém spočíva v tom, že tam sú ľudia, ktorí majú prirodzené sexuálne sklony, ale pod tlakom „módy“ sa správajú tak, ako keby boli homosexuáli. Previňuje sa proti Bohu človek, ktorý je zdravý a predstiera nejaký hendikep.
Toto všetko ovláda našu generáciu a presakuje aj do života Cirkvi, lebo je súčasťou spoločnosti.
Keď pozorujem biblické dejiny, tak židovský národ za modloslužbu býval potrestaný tak, že sa dostal do područia niektorého z iných národov, teda bol potrestaný otroctvom. Otroctvo bolo časom na pokánie, teda časom milosrdenstva. Sodoma však bola zničená. Ale ponuka milosrdenstva aj pre Sodomu bola veľká. Stačilo pár spravodlivých, čo by boli robili pokánie.
Toto je veľká nádej aj pre dnešný svet, lebo stačí hŕstka spravodlivých, čo budú robiť pokánie a svet bude zachránený. A bude zachránená aj Cirkev. A v túto záchranu pevne verím. …
Nech Vás Pán obdarí dobrým zdravím a nech Vás bohato požehnáva a ochraňuje, aby bol nastávajúci rok pre Vás rokom radostným a šťastným.
S úctou a vďakou otec biskup

Kňazi píšu:

Je strašné, že sme sa stali súčasťou permanentnej vnútro-cirkevnej revolúcie, kde sa má všetko zmeniť a veriaci to majú všetko „bez obáv“ prijať. Pritom tu nejde o nepodstatné zmeny, ale o zmeny, ktoré majú kolosálny dosah. Keď sa človek dozvie, že najvyšší predstaviteľ KC
povie žiakom na strednej škole, že ten kto chce obracať neveriacich, nie je pravým Kristovým učeníkom, tak čo si má o tom myslieť… Treba prepísať všetky evanjeliá? Desatoro sa už začalo prepisovať v zmysle osvietenskej predstavy (ne)morálnosti iluminátov, takže sa bude všetko
meniť aj naďalej, až do úplného prevrátenia a zničenia Kristovej pravdy? Bude to ťažký zápas; zdá sa, že čoskoro sa ocitneme na hranici, kedy sa človek bude musieť rozhodnúť medzi poslušnosťou voči Bohu, alebo ľuďom. Kiežby dobrotivý Boh dal silu duchovným pastierom, aby zaujali postoj sv. Petra apoštola, ktorý povedal, že Boha treba poslúchať viac ako ľudí.

Kňazi asi ani nevedia, ako reagovať. Za nejaký čas už budeme mať strach vyjadriť svoj názor aj pred kňazmi, keďže jedni sa prikláňajú napravo a druhí naľavo. Oslovilo ma, čo som raz čítal od Nila Mirotočivého, že za čias Antikrista sa stanú biskupi a kňazi hlupákmi, lebo nerozoznajú pravdu od klamstva. A vyzerá to, že sa k tomu blížime.

Niekedy mi z týchto správ vychádza, akoby Pánov príchod sa už naozaj približoval. Najprv však, ako píše Sväté Písmo, musí prísť odpad a za ním syn neprávosti. Myslím, že tento odpad sa približuje aj cez sošky, ktoré sa začínajú uctievať.

V prvom rade kňazi by mali hľadať, hlásať a žiť pravdu, ale žiaľ aj medzi nami je veľa rozdelenia. Ale veď sú to jeho slová: „dvaja proti trom, matka proti dcére, …“ A to všetko kvôli nemu – On je skalou, na ktorej sa trieštia ľudské pretvárky a pravda vychádza najavo. A ako za čias apoštolov prichádzalo delenie, tak sa deje i dnes, lebo v Ježišovej Cirkvi pôsobí ten istý Duch – Duch pravdy.

Diabol má obrovskú moc. A na základe jeho „besnenia“ sa mi zdá, že jeho čas sa už veľmi kráti, a preto sa snaží narobiť čo najviac pohromy. Ale jedno, čo ma teší a stále bude: A to je to, že diabol je ten porazený. Tým pádom môže si poskakovať ako chce, vždy ostane porazený. Nech Vás táto informácia posilňuje a nech Vám diabol neuberá na duchovnej sile. Áno, tie telesné sily vie oklieštiť. Aj čas. Ale nech Vám neberie toho ducha, ktorý horí v láske k Bohu.

Zuzana, aj vďaka Vám vieme, za čo sa naozaj treba modliť v Loďke, do ktorej, ako sa zdá, leje sa voda prúdom. Ale Pán ju nikdy neopustí!

* * * * *

Myšlienky sv. pápeža Leva Veľkého o Vianociach

Rím, 21.12.2019 (kath.net) 025 924

Vtelenie Božieho slova – Logosu – sa týka minulosti ako aj budúcnosti. Nijaká doba nech je akokoľvek vzdialená, sa nemusela vzdať sviatosti vykúpenia ľudstva. To, čo apoštoli kázali, je to, čo proroci ohlasovali a nemožno povedať, že to, čo sa po všetky časy verilo, sa dosť oneskorilo. Tým, že Boh dielo vykúpenia posunul, urobil nás vo svojej múdrosti a dobrote vďaka tomuto starému a častému ohlasovaniu schopnejšími odpovedať na jeho volanie. […].
Nie je teda pravda, že Boh sa ujal ľudských osudov tak, že zmenil svoje rozhodnutie a bol pohnutý neskorým milosrdenstvom. Od stvorenia sveta rozhodol pre všetkých o jednej a tej istej ceste spásy. V skutočnosti Božia milosť stále viac a viac narastala a skrze ňu boli odjakživa všetci jeho svätí ospravodlivení a nezačala sa až narodením Krista.
Toto tajomstvo veľkej lásky, ktorou je teraz naplnený celý svet, bolo už v predbežných znameniach také mocné. Tí, ktorí v neho uverili, keď bolo ohlasované, nemali z neho menej úžitku ako tí, ktorí ho dostali, keď im bolo darované. Moji milí, s očividnou dobrotou bolo na nás vyliate bohatstvo Božej milosti. Sme povolaní k večnému životu a nie sme formovaní iba príkladmi z minulosti, ale sami sme uvideli pravdu, ako sa zjavila vo viditeľnej a telesnej forme. Musíme teda narodenie Pána sláviť s vrúcnou radosťou, ktorá nie je z tohto sveta […].
Spoznávajte vďaka svetlu Ducha Svätého toho, ktorý nás prijal do seba a ktorého sme my prijali do seba. Tak ako sa Pán Ježiš pri jeho narodení stal telom, tak sme sa aj my pri našom znovuzrodení stali jeho telom. […] Boh nám dal príklad svojej blahovôle a svojej pokory […]. Pripodobnime sa teda nášmu Pánovi, keď sa mu chceme podobať v jeho sláve. On sám nám pomôže a povedie nás k naplneniu toho, čo prisľúbil.

Betlehem: V nemocnici Svätej rodiny sú každý deň Vianoce

Betlehem, 24.12. 2019 (LifeSiteNews) 025 923 – V Betleheme je vždy izba v jednom penzióne a pridávajú ešte aj ďalšie priestory pre tehotné ženy. Nemocnica Svätej rodiny v Betleheme uviedla, že tento rok priviedla na svet bezpečne 4800 detí a pridáva ešte dve nové operačné sály a triedy pre vyučujúce sestričky a pôrodné asistentky.
„Ľudia aj cestujú, aby prišli do nemocnice, lebo má veľmi kvalitnú starostlivosť,“ povedala veľvyslankyňa Rádu maltézskych rytierov Michele Bowe pre LifeSiteNews.
Je to jediná nemocnica v oblasti, ktorá má lekárov odborníkov na predčasne narodené deti. Bowe, ktorá je v rade riaditeľov nemocnice informovala, že nemocnica zachránila najmenej jedno dieťa narodené v 23. týždni a dodala:
„Máme veľmi oddaný personál – každý tu veľmi miluje život. Betlehem je druhým najchudobnejším miestom v teritóriu a nemocnica je jediný zamestnávateľ, ktorý vypláca 172 zamestnancov načas. Sú to Palestínčania, moslimovia aj kresťania a každý dokáže uživiť až do 15 príbuzných.
Niektoré rodiny tu žijú v jaskyniach a nemajú prácu. No Palestínčania hocijako chudobní sú veľmi pohostinní a ponúknu vám jogurt, chlieb, olivy či vaječné jedlá. No aj bohaté rodiny prinášajú do nemocnice dary ako prikrývky, mlieko, chlieb na rozdelenie chudobným. Niekedy tu aj sneží a je veľká zima,“ hovorí Bowe.
Nemocnica sa stará mobilnou klinikou aj o zdravie ľudí na púšti i o farmárov bez ohľadu na ich vieru.
„Veď všetci ľudia Palestíny sú potomkami pastierov, ktorí navštívili Ježiška. V Betleheme je moslimská väčšina, no kresťania sú tu silne prítomní. Primátor je tiež kresťan. Usilujeme o ich zachovanie v Betleheme,“ zdôrazňuje Bowe. Napriek veľkej chudobe považuje Ježišovo rodisko za nádherné:
„Keď prechádzate bránami Betlehema, cítite veľký pokoj. Už nikdy nebudete počúvať Evanjelium rovnako po tom, čo ste to tu videli. V Betleheme sú stále Vianoce.“ Bowe pripisuje úspech nemocnice príhovoru Preblahoslavenej Panny Márie.
Viac informácií na stránke nadácie webpage – https://birthplaceofhope.org.

Vianočný film s posolstvom ceny života

Washington D.C., 21.12.2019 (kath.net/LifeNews/jg) 025 922 – Americký film „A Christmas Love Story“ (Vianočný príbeh lásky) amerického vysielača Hallmark Channel pôsobí na prvý pohľad ako typický vianočný film, akých je veľa, no obsahuje život oceňujúce posolstvo, ako píše Katrina Trinko pre noviny The Daily Signal.
Vedúca zboru Katherine sa pripravuje s mládežníckym zborom na Vianoce. Objaví sa mladík Danny a chce pomáhať s rekvizitami. Je to veľký hudobný talent, no jeho otec to odmieta a chcel by ho mať vo finančnej branži.
Katherine dala svoje dieťa na adopciu a vyjde najavo, že tým dieťaťom je Danny. Chce pomáhať pri zbore, aby spoznal svoju matku. Nastáva krásna scéna, kde Katherine vyjadrí radosť, že jeho zomrelá adoptívna matka bola tou správnou ženou na jeho výchovu.
Herečka Kristin Chenoweth, ktorá hrá Katherine, bola sama adoptovaná. Viedla ten istý rozhovor so svojou biologickou matkou. Miluje adoptívnych rodičov a je biologickej matke vďačná, že vzala na seba tú obetu dať ju iným rodičom. Chcela jej umožniť lepší život, ako jej mohla sama poskytnúť.
Film pripomína hodnotu každého ľudského života a ukazuje, že každý si zaslúži právo na život.

Sv. Štefan plnil lásku k nepriateľom ako sám Spasiteľ

Rím, 26.12.2019 (kath.net) 025 921 – Najbližšie k novonarodenému Spasiteľovi vidíme sv. Štefana. Čo dalo prvého svedkovi krvi o Ukrižovanom toto čestné miesto? On v mladíckom nadšení dokonal to, čo Pán povedal pri svojom vstupe do sveta: „Preto keď prichádza na svet, hovorí: „Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. … Hľa, prichádzam …, aby som plnil tvoju vôľu, Bože,“ (Hebr 10,5–7).
On prejavil dokonalú poslušnosť, ktorá má korene v láske a vyjadruje sa v láske. Nasledoval Pána v tom, čo ľudskému srdcu padne prirodzene možno najťažšie – ba čo sa mu zdá nemožné: on plnil príkaz lásky k nepriateľom tak, ako sám Spasiteľ.
Dieťa v jasliach, ktoré prišlo, aby plnilo vôľu svojho Otca až po smrť na kríži, vidí v duchu pred sebou všetkých, ktorí ho na tejto ceste budú nasledovať. Jeho srdce bije v ústrety mladíkovi, ktorého bude raz ako prvého pri tróne svojho Otca očakávať s palmovou vetvičkou. Jeho rúčky nám ukazujú na neho ako na náš príklad, ako by chcelo povedať: Hľa zlato, ktoré od vás očakávam.

* * * * *

Útok na kresťanov aj na Slovensku:
Vo Zvolene zbili dominikánov

Bratislava, 28.12.2019 (HSP) 025 920 – V nedeľu 22. decembra 2019, približne o 19.30 hodine večer, boli piati bratia dominikáni, ktorí sa vracali z predvianočného spovedania, najskôr verbálne a potom aj fyzicky napadnutí dvoma útočníkmi. Napadnutí boli piati bratia dominikáni vrátane 70-ročného pátra.
Podľa informácií, ktoré zverejnila Miriam Kuzárová, riaditeľky kampaní Citizen Go, útočníci spôsobili dominikánom viaceré zranenia vrátane zlomeného nosa, vybitého zuba a početných pomliaždenín i modrín.
Br. Damián Mačura OP, provinciál Rehole dominikánov vo svojom stanovisku upresnil: „Polícia SR zasiahla veľmi promptne, za čo sme vďační. Incident teraz riešia orgány činné v trestnom konaní.“

* * * * *

Posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu pokoja 2020

Vatikán, 1.1.2020 (RV) 025 919 – Posolstvo Svätého Otca Františka k 53. svetovému dňu pokoja, 1. januára 2020, v preklade Konferencie biskupov Slovenska. Jeho téma znie:
Pokoj ako cesta nádeje: dialóg, zmierenie a ekologické obrátenie.
Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-12/posolstvo-svateho-otca-frantiska-k-53-svetovemu-dnu-pokoja.html
Slová pápeža Františka diplomatickému zboru v úvode roka 2020

Vatikán, 9.1.2020 (RV) 025 918 – Vo štvrtok 9. januára prijal pápež František celý diplomatický zbor akreditovaný pri Svätej stolici. Na začiatku kalendárneho roka pomenoval celý rad problémov a kríz, ktoré sužujú svet a budú vážnou výzvou v začatom roku. Uprostred napätej medzinárodnej situácie dal vo svojom príhovore hlavný dôraz na „nádej“. Na stretnutí nechýbal ani veľvyslanec Slovenskej republiky Marek Lisánsky.

Potenciál mladých a výchovno-vzdelávacia výzva
„Tvárou v tvár tak vážnym zraneniam sa ukazuje ešte naliehavejším, aby dospelí nerezignovali na svoju vychovávateľskú úlohu, ktorá im prináleží, ale aby sa naopak ujali tohto záväzku s väčšou horlivosťou, aby viedli mladých k duchovnej, ľudskej a sociálnej zrelosti.
Z tohto dôvodu mám v úmysle usporiadať 14. mája svetové podujatie, ktorého témou bude Obnova globálnej výchovnej dohody. Ide o stretnutie zamerané na „oživenie angažovanosti v prospech mladých generácií a spolu s nimi, obnovením nadšenia za výchovu, ktorá bude otvorenejšia a inkluzívna, schopná trpezlivého načúvania, konštruktívneho dialógu a vzájomného porozumenia. Viac než kedykoľvek predtým je teraz potrebné spojiť sily v širokej výchovnej aliancii na formovanie zrelých ľudí, schopných prekonávať trieštenia a opozície a obnoviť štruktúru vzťahov pre bratskejšie ľudstvo“ (Posolstvo s výzvou k Výchovnej dohode, 12. sept. 2019).
Každá zmena, tak ako táto epochálna, ktorou prechádzame, si vyžaduje cestu výchovy, vytvorenie „výchovnej dediny“ (porov. tamže), ktorá bude generovať sieť vzťahov, ktoré budú humánne a otvorené. Takáto „dedina“ musí klásť do stredu pozornosti ľudskú osobu, podporovať kreativitu a zodpovednosť za dlhodobé plánovanie a formovať ľudí schopných dať sa do služby spoločenstvu.
Je teda potrebná taká výchovno-vzdelávacia koncepcia, ktorá by pojala širokú škálu životných skúseností a procesov učenia, a ktorá by umožnila mladým, individuálne i kolektívne rozvinúť svoju osobnosť. Táto výchova a vzdelávanie sa nenapĺňa čisto len v triedach škôl či posluchárňach univerzít, ale v princípe sa zaisťuje rešpektovaním a upevňovaním prvoradého práva rodiny vychovávať, a práva cirkví a spoločenských združení podporovať rodiny a spolupracovať s nimi na výchove detí.
Výchova a vzdelávanie si vyžaduje vstúpiť do zasväteného dialógu s mladými. To predovšetkým oni nám pripomínajú naliehavosť tej medzigeneračnej solidarity, ktorá žiaľ v posledných rokoch začala chýbať. V skutočnosti je v mnohých častiach sveta tendencia uzavrieť sa do seba, chrániť si nadobudnuté práva a privilégiá, ponímať svet v obmedzenom obzore, ktorý je ľahostajný k starým ľuďom a predovšetkým už nedáva priestor pre rodiaci sa život. Všeobecné starnutie časti svetovej populácie, najmä na Západe, je toho smutným a emblematickým odzrkadlením.
Ak na jednej strane nesmieme zabúdať, že mladí očakávajú slovo a príklad dospelých, zároveň musíme dobre pamätať, že oni majú veľa čo ponúknuť svojím entuziazmom, svojou angažovanosťou a svojím smädom po pravde, vďaka ktorému nám neustále pripomínajú, že nádej nie je utópiou a mier je dobrom, ktoré je stále možné.“

Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-01/slova-papeza-frantiska-diplomatickemu-zboru-v-uvode-roka-2020.html

* * * * *

Kardinál: Vatikánsky pakt „humanizmu“ napomáha svetovládu

„Globálny pakt, ktorý podľa Františka ´vytvorí nový humanizmus´, sa stavia proti Kristovmu kráľovstvu.“

La Crosse, Wisconsin, 3.1.2020 (LifeSiteNews) 025 917 -Kardinál Raymond Burke vyzýva verných katolíkov, aby „vydávali svedectvo o pravde“ Kristovho kráľovstva vzhľadom na rozmáhajúci sa islam, ako aj vatikánsky „globálny pakt“, ktorý podľa pápeža Františka „vytvorí nový humanizmus“.
Kardinála požiadal „The Wanderer“ v interview z 26. decembra, aby komentoval podujatie, ktoré sa má konať vo Vatikáne na návrh pápeža Františka v máji 2020 na tému „Nové objavovanie Globálnej výchovnej aliancie“.
„Pri prezentácii podujatia pápež František povedal: ‘Globálny výchovný pakt je potrebný, aby nás vzdelával v univerzálnej solidarite a v novom humanizme.’ Aký je význam tohto stretnutia a čo sa tým má dosiahnuť? Znie to ako akcia na napomáhanie jednej svetovlády.“

Kardinál Burke: „Je to tak. Všetky tieto veci sú navzájom prepojené. Šírením sa islamu najmä v Európe, ale aj v USA je tu úsilie otupiť svedomie ľudí v oblasti kráľovstva nášho Pána Ježiša Krista, ako sa hlása v Evanjeliu. Toto je oblasť, kde veriaci musia zvlášť povstať a vydávať svedectvo o pravde. Pozorujem, že sú tu aj ďalšie iniciatívy, napr. tie, čo sa pokúšajú učiť význam dokumentu z Abu Dhabi v školách. Je to podobné tomu, čo sa deje v celej oblasti sexuálnej výchovy v našich generáciách.“
Kardinál Burke v interview kritizoval aj pojem jednej svetovlády:
„Idea jednej vlády sveta je v zásade taký istý fenomén, aký prezentovali stavitelia Babylonskej veže, ktorí predpokladali, že prevezmú výkon Božej moci na zjednotenie neba a zeme, čo je proste scestné. To, čo skutočne potrebujeme, je náboženské obrátenie, inými slovami, intenzívne hlásanie a praktizovanie viery v Boha a poslušnosť poriadku, ktorý on pre nás vytvoril.“

V septembri pápež František oznámil, že v r. 2020 bude hostiť iniciatívu týkajúcu sa „globálneho paktu, aby sa vytvoril nový humanizmus“. Podľa vtedajšieho vatikánskeho vyhlásenia, pápež pozval predstaviteľov hlavných náboženstiev, medzinárodných organizácií a rôznych humanitárnych organizácií, ako aj kľúčové postavy svetovej politiky, hospodárstva a akademikov, ale aj známych atlétov, vedcov a sociológov, aby podpísali „Globálny pakt o výchove“, aby sa „mladým generáciám poskytol zjednotený a bratský spoločný domov“. Na videu pápež uviedol:
„Toto bude mať za výsledok mužov a ženy, ktorí budú otvorení, zodpovední, pripravení počúvať, viesť dialóg a uvažovať s inými a budú schopní nadväzovať vzťahy s rodinami, medzi generáciami a s občianskou spoločnosťou a tak vytvárať nový humanizmus.“
Citujúc obľúbenú výpoveď Hillary Clintonovej „Treba celú dedinu na výchovu dieťaťa“ pápež František ubezpečil, že je potrebné vytvoriť „výchovnú dedinu“, v ktorej „všetci ľudia podľa svojich príslušných úloh, sa budú podieľať na projekte tvorby siete otvorených ľudských vzťahov.“
Pápež tiež uviedol, že na dosiahnutie „globálnych cieľov“ ako je „výchovná dedina“ musíme „mať odvahu postaviť do stredu človeka“.
Počas prezentácie „globálneho paktu“ sa pápež odvolal aj na „Dokument o bratstve a svetovom pokoji pre spoločný život“, ktorý podpísal s veľkým imamom z Al-Azharu v Abu Dhabi vo februári 2019. Tento dokument je kontroverzný medzi iným aj pre konštatovanie, že „rôznosť náboženstiev je chcená Bohom“.
Zakladateľka rehoľnej komunity „Máriiných dcér – Matky nádeje Izraela“, matka Miriam, komentovala dianie vo Vatikáne 16. septembra slovami, že taká výchovná dedina „raz navždy zničí rodinu a ľudskú rasu“ a povedala:
„Pápež povedal, že na dosiahnutie týchto globálnych cieľov ako je výchovná dedina, ´musíme mať odvahu postaviť do stredu človeka´. Či práve toto nie je zlé v našom dnešnom svete? Namiesto postavenia do stredu Krista, staviame do stredu človeka. Niektoré z týchto slov znejú veľmi milo. No diabol sa javí ako ‘anjel svetla’ – je to diabolské.“

Vatikánsky „minister zahraničia“ vyzýva Európu k jednote

Štrasburg, 09.01.2020 (KAP/KNA) 025 916 – Arcibiskup Paul Richard Gallagher, vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi, vyzval k väčšej angažovanosti za jednotu Európy.
„Na to treba brať do úvahy najrôznejšie aspekty ako politika, etika, či hospodárstvo,“ povedal arcibiskup Gallagher v Štrasburgu. Súčasne napomínal k vecnosti v diskusii o migrácii a utečencoch a zdôraznil:
„Tieto výzvy nemožno zvládnuť výlučne dohodami alebo zákonmi. Potrebná je oveľa viac zmena mentality, ktorá prekoná predsudky a nazve problémy pravým menom. Inak je tu veľmi konkrétne nebezpečenstvo, že migrácia sa bude odohrávať v bezprávnom priestore, ktorý upriazňuje obchodovanie s ľuďmi a vykorisťovanie utečencov kriminálnymi bandami.“
Arcibiskup to povedal v utorok na podujatí s názvom „Budovať Európu spoločne: 50 rokov Svätého stolca pri Rade Európy“.
Radu Európy založilo v r. 1949 desať európskych štátov. Cieľom bolo „zachovať spoločné európske dedičstvo“ a znova nastoliť pokoj, demokraciu a stabilitu v Európe po druhej svetovej vojne. V súčasnosti má rada so sídlom v Štrasburgu 47 členov. Vatikán má štatus pozorovateľa.

Holandsko: Keď sa kostoly zatvoria, ľudia opustia vieru

Amsterdam, 9.1.2020 (kath.net/pl) 025 915 – Keď sa kostol v dedine zatvorí, chodí už iba málokto z veriacich do susedných dedín na svätú omšu. Väčšina z nich sa vzdáva návštevy kostola. Informuje o tom holandský katolícky týždenník „Katholiek Nieuwsblad“ na základe dlhodobého prieskumu. Výsledky prieskumu sa vzťahujú na dedinské kostoly, ktoré zatvorili, ako aj na tie, ktoré spojili s inými farnosťami.
Ochota ľudí navštíviť kostol na inom mieste je šokujúco malá, ako ukazuje prieskum. Zatváranie kostolov nie je iba výsledkom toho, že ľudia opúšťajú svoje farské spoločenstvo, ale zatváranie kostolov vyvoláva aj rozhodnutie vystúpiť z Cirkvi.
Prieskum ďalej ukázal, že niet nijakých významných sociálnych účinkov spôsobených zatváraním kostolov vo vidieckych oblastiach. Rôzne úlohy farností totiž preberajú iné organizácie.
Prieskum prognózuje, že pokles návštevnosti kostolov ešte nedosiahol v Holandsku najnižší stav. Veľká vlna zatvárania kostolov sa ešte len očakáva!

Médiá: McCarrick v spoločenstve bývalých kňazov

Irondale, 08.01.2020 (KAP/KNA) 025 914 – Bývalý kardinál Theodore McCarrick (89), prepustený z kňazského úradu za obvinenia zo zneužívania, opustil kláštor v americkom štáte Kansas. Ako informovala mediálna sieť CNA v utorok, žije teraz bývalý arcibiskup Washingtonu v bytovom spoločenstve bývalých kňazov, ktorí sa previnili sexuálnym zneužívaním maloletých.
McCarrick mal opustiť kapucínsky konvent St. Fidelis vo Victorii už na Vianoce. Jeho ďalšia prítomnosť by bola záťažou pre spoločenstvo rehoľníkov, ako odôvodnil svoje presťahovanie. Konal z vlastného popudu a svoj pobyt si sám financuje, ako dodal.
Kedysi vplyvný hodnostár žil v spoločenstve františkánov od r. 2018. Jeho nové miesto pobytu, ktoré si sám zvolil, je neznáme a dosť odľahlé, ako sa uvádzalo v správe. CNA cituje osoby z jeho okolia, ktoré ako vlastný dôvod jeho presťahovania uviedli očakávané zverejnenie správy Vatikánu o obvineniach zo zneužívania voči nemu. Správa by mohla so sebou priniesť rušivú pozornosť pre kláštor kapucínov.
McCarrick bol v r. 2018 obvinený zo sexuálneho zneužívania maloletých a zo zvrhlého správania voči mladým mužom. V júni 2018 ho Vatikán suspendoval za zneužitie miništranta v r. 1971. Súčasne sa musel zodpovedať pred Kongregáciou pre náuku viery.
Pápež František prijal 28. júla 2018 jeho odstúpenie ako člena kolégia kardinálov. Kongregácia pre náuku viery potom 11. februára 2019 vyhlásila za dokázané, že McCarrick sa previnil v zmysle obvinení. Z kňazského stavu bol prepustený 16. februára. Odvtedy žil za prísnych podmienok v kláštore kapucínov.
V auguste 89-ročný McCarrick pre webovú stránku „Slate“ vyhlásil, že si nemyslí, že „konal veci, z ktorých ho obviňujú“. Hovoril o nemenovaných „nepriateľoch“, ktorí vraj iných povzbudili, aby proti nemu „vynašli obvinenia zo zneužívania“.

Obraz situácie v Cirkvi v titulkoch „LifeSiteNews“

025 913

Španielsko: Arcidiecéza rázne prerušila zádušnú omšu za obete potratov

Anglicko: Katolícky biskup cituje Františka na obranu „služieb Cirkvi“ osobám LGBT – verní katolíci sú zhrození

Anglicko: Kresťanský lekár, čo sa modlí s pacientami, znova čelí vyšetrovaniu

Kanada: Legalizácia eutanázie prináša „hojnosť“ do oblasti darovania orgánov

Kardinál Zen nalieha na kardinálov, aby zastavili „vraždenie cirkvi v Číne“.

Čína: Vláda žiada kresťanov, aby používali náboženstvo na „šírenie princípov komunistickej strany“

Brazília: Biskup suspendoval kňaza za požehnanie homosexuálneho zväzku

Je čas, aby sa pápež František a Vatikán zobudili, čo sa týka islamu

Sekularizmus a islam spoločne útočia na Cirkev

Blíži sa deň, keď čítanie istých pasáží Evanjelia pri svätej omši bude nenávistným zločinom?
Prenasledovanie kresťanov moslimami? Zdvorilí ľudia o takých veciach nehovoria!
Cieľom istých hodnostárov nie je hľadať Božie kráľovstvo, ale vytvoriť humanitárne spoločenstvo tu na zemi podľa možnosti v partnerstve s OSN.

USA, 7.1. 2020 (Turning Point Project) 025 912 – Ježiš nás ubezpečil, že pekelné brány Cirkev nepremôžu. No nik nám nepovedal, koľko škôd sa narobí Cirkvi medzičasom. V ostatných rokoch sa narobilo toľko škôd, že z čisto svetskej perspektívy to občas vyzerá akoby kresťanstvo bolo na ceste do zániku.
Prieskumy v Európe a USA odhaľujú, že každým rokom sa menej ľudí hlási ku kresťanstvu a rastúci počet ľudí sa nehlási k nijakému náboženstvu. Zdá sa, že tento trend bude pokračovať.
Jeden dôvod je, že pokroky v technike, medicíne a vede vytvorili ilúziu, že naše potreby možno uspokojiť len na sekulárnej úrovni. Evanjelium bohatstva a zdravia a pozitívne myslenie populárne u mnohých protestantov v prvej polovici 20. storočia bolo zrevidované – ibaže tento raz bez Evanjelia. Na internete ľahko nájdete: „Osem lekcií života, ktoré by sa každý mal naučiť pred rokom 2020“. Neurologické vedy hovoria, že „počúvanie nejakej piesne zredukuje strach až do 65%“ a že „Päť spôsobov najnovšieho výskumu zredukuje riziko demencie“. A to je iba malá vzorka myriady spôsobov, akými si môžete vylepšiť život a podporiť si sebaúctu bez náboženstva.
Takto sa môže internet s mnohými odpoveďami na životné problémy, stať náhradou náboženstva. A pre väčšinu ľudí slúži na odpútanie pozornosti od hlbších otázok o zmysle a účele života.
No pokles kresťanstva nie je spôsobený iba mnohými odpútaniami moderného života, ale aj priamymi útokmi proti nemu. A to sa zdá eskalovať.
Tri hlavné útoky proti kresťanstvu vychádzajú zo sekularizmu, islamu a čo je iróniou – z kresťanstva samotného. Väčšina bdelých kresťanov si uvedomuje prvú hrozbu. Sekularisti sú toho názoru, že kresťania sú slobodní veriť, čo len chcú, kým nevnášajú vieru do verejnosti. Tak môžete veriť, že manželstvo je zväzok muža a ženy, ale ak ste matrikár, pekár, kvetinár, či sobášny fotograf, musíte vieru odložiť v mene „spoločenských štandardov“ – teda štandardov ideologickej ľavice.
Jasne sa však začína ukazovať, že sekularisti sa neuspokoja iba s ovládnutím verejnej sféry. Nebude od veci z toho vyvodiť, že sa blíži deň, keď čítanie istých pasáží Evanjelia pri svätej omši bude nenávistným zločinom, že kňazi budú nútení žehnať zväzky rovnakých pohlaví a že pre katolícke školy bude povinné učiť potešeniu zo sexu LGBT.
Dokonca aj keby sme zastavili militantných sekularistov, aby nevtrhli do brán katolíckych kostolov a škôl, oni už dokázali pred podkopať kresťanstvo významnými spôsobmi. Jeden z najúčinnejších je odkázať kresťanskú náuku do oblasti toho zastaraného, alebo aj horšie. Ako sa to deje? Je to dosť jednoduché. Ak moderní ľudia, ktorí kontrolujú tlač, reklamy, zábavný priemysel a školy hovoria, že gejovia sú O.K. tak každý jednotlivec či inštitúcia, ktorí hovoria iné, sú „nemoderní“. A to je všetko, čo tí, ktorí ašpirujú byť „moderní“, potrebujú vedieť o kresťanstve.
Druhý hlavný útok na kresťanstvo prichádza z islamu. Tam, kde majú moslimovia menšinu, prichádza útok vo forme požiadavky rovnakého prístupu, čo sa čoskoro stane požiadavkou špeciálnych práv. V Európe sa moslimovia prezentujú ako „noví židia“- obete rasizmu a diskriminácie, ktoré si zaslúžia špeciálny prístup ako náhradu za ich utrpenie. V liberálnej sekulárnej Európe je tento prefíkaný manéver celkom účinný. Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že kritika islamu je zločin. A v Anglicku polícia zatýka uličných kazateľov z obavy, že kresťanské posolstvo urazí moslimov!
V častiach Ázie, Afriky a na Strednom Východe sa kresťanom dostáva oveľa tvrdší prístup. Čelia každodennému prenasledovaniu a dokonca genocíde. No relatívne málo kresťanov na Západe si uvedomuje rozsah islamistického útoku na kresťanstvo v Európe, či v rozvojovom svete. Prečo? Pretože tí „moderní“ ľudia, ktorí presadzujú prijímanie gejov, konajú ako viktoriánski puritáni, keď ide o islam. Prenasledovanie kresťanov moslimami? Mali by ste sa hanbiť načínať takú delikátnu tému! Zdvorilí ľudia o takých veciach nehovoria. Naozaj, „moderní“ ľudia, ktorí cítia, že majú dokonalé právo učiť vaše deti, že gej je O.K. tiež veria, že majú Bohom daný (prepáčte ten výraz) mandát učiť ich, že islam je náboženstvo pokoja a spravodlivosti na rozdiel od iného náboženstva, ktoré zaviedlo otrokárstvo, diskrimináciu žien a homofóbiu do sveta.
Častosť a intenzita moslimských útokov na kresťanov sa znásobuje mlčaním médií. Žurnalistov, ktorí vykrikujú, keď sú iné skupiny prenasledované, zrazu postihne laryngitída, keď sú terčom útokov kresťania. Ak sú ohrozené slony v Afrike, reportéri priskočia na ich obranu, ale ak sú kresťania v nebezpečí, všetko čo dokážu, je pokrčiť plecami.
Mlčanlivá a niekedy nie tak mlčanlivá aliancia sekularistov a islamistov znamená, že kresťania majú proti sebe kombináciu obávaných nepriateľov. A čo situáciu ešte zhoršuje – na Cirkev útočia aj mocní ľudia z jej vlastných radov. Títo hodnostári, ako sa zdá, zamýšľajú premeniť Cirkev z inštitúcie s Bohom v centre na inštitúciu s človekom v centre. Ich cieľom nie je hľadať Božie kráľovstvo, ale vytvoriť humanitárne a egalitárne spoločenstvo tu na zemi podľa možnosti v partnerstve s OSN.

Poľsko: Viac 1,3 milióna ľudí na Trojkráľovom pochode

Krakov, 8.1.2020 (kath.net) 025 911 – V Poľsku 6. januára sa na Trojkráľovom pochode zúčastnilo viac ako 1,3 milióna ľudí. Oznámila to Biskupská konferencia Poľska pre kath.net. Známy pochod na sviatok Troch kráľov sa konal už po 12. raz a v 872 poľských mestách – o 120 viac ako minulý rok. Najväčšie bolo podujatie vo Varšave s vyše 90 000 účastníkmi. Motto pochodu znelo: „Hlásajú zázraky“ z textu piesne „Dnes v Betleheme“. Tento rok si účastníci pochodu pripomenuli aj bitku o Varšavu pred 100 rokmi a 100. výročie narodenia sv. Jána Pavla II., ktoré tento rok slávime.

Rakúsko: ‚A tak mi Boh pomáhaj!‘

Viedeň, 7.1.2020 (kath.net/KAP) 025 910 – Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen v utorok prijal v prezidentskej kancelárii sľub novej rakúskej vlády z koalície Ľudovej strany a Strany zelených.
Nový kancelár Sebastian Kurz (ÖVP) pri prísahe okrem „Sľubujem“ dodal aj odvolanie sa veriaceho politika: „A tak mi Boh pomáhaj!“
Prísahou s pridaním odvolania sa na Boha podčiarkujú mnohí politici na celom svete serióznosť svojej prísahy a svojho záväzku pri výkone úradu. Aj v Rakúsku je tento dodatok z viery v zmysle článku 72 spolkovej ústavy prípustný. Na Božiu pomoc sa odvolala aj ministerka poľnohospodárstva Elisabeth Köstingerová, ako aj ministerka obrany Klaudia Tannerová (obe z ÖVP).
ÖVP má v novej vláde okrem kancelára Kurza desať ministrov a jedného štátneho sekretára, Strana zelených má okrem vicekancelára Wernera Koglera troch ďalších ministrov a jednu štátnu sekretárku.

Benedikt XVI.: „Som starý muž na sklonku života“

Vatikán, 5.1.2020 (KAP) 025 909 – Emeritný pápež Benedikt XVI. (2005-2013) v interview pre Bavorský rozhlas (BR) a noviny „Münchner Merkur“ hovoril o svojom pokročilom veku a o svojej domovine Bavorsku.
„Som starý muž na sklonku svojho života,“ citujú médiá jeho slová. Vo svojom sídle v Kláštore „Mater Ecclesiae“ povedal 92-ročný Benedikt XVI., že túži po domovine – Bavorsku.
„V srdci som neustále spojený s Bavorskom a večer vždy zverujem našu krajinu Pánovi,“ povedal emeritný pápež.
V r. 2013 Benedikt XVI. ako prvý pápež za viac ako 700 rokov dobrovoľne odstúpil a žije v kláštore vo Vatikáne od 2. mája 2013.
Bolo to prvý raz odkedy Gregor XII., Benedikt XIII. a Ján XXIII. skrze Kostnický koncil 1414-1418 stratili svoje úrady, čo opustil pápež úrad nie úmrtím. Z vlastného rozhodnutia to urobil naposledy v r. 1294 Celestín V., ktorého relikvie si Benedikt XVI. uctil v apríli 2009 v L’Aquile.
Pápež František prevzal úrad 13. marca 2013.
Benedikt XVI. teraz už emeritný pápež, svoje odstúpenie nikdy neoľutoval, ako povedal jeho súkromný sekretár a prefekt Pápežského domu arcibiskup Georg Gänswein:
„Toto odstúpenie bolo dlhodobé, mnohonásobne premodlené a pretrpené rozhodnutie, ktoré nikdy neoľutoval.“
Benedikt žije od odstúpenia utiahnutým životom v prebudovanom bývalom kláštore v Vatikánskych záhradách so svojim sekretárom.
„Je síce slabý na cestovanie, ale často hovorí: ´Ale ja som napriek tomu v Bavorsku, v srdci putujem jednoducho do mojej domoviny.´ Je to putovanie, ktoré je nezávislé od fyzických síl a obmedzení,“ povedal arcibiskup Gänswein.

Nemecko: Aktivisti odstraňujú postavy z jasličiek

Bonn, 05.01.2020 (KAP/KNA) 025 908 – Pred sviatkom Troch kráľov v pondelok aktivisti v Nemecku odstránili vo viacerých kostoloch sošky kráľov. Chceli tak upozorniť na osud utečencov. Z jasličiek v Berlíne, Bielefelde, Darmstadte, Kolíne a Münsteri odstránili sošky dvoch kráľov. Povedal to Thorsten Meinholdt, hovorca akcie „Vyhraničení – traja králi pred bránami Európy“ pre katolícku agentúru KNA.
„Európska politika opevňovania zabránila dvom kráľom pozdraviť novonarodené utečenecké dieťa Ježiša z Nazaretu. Jeden kráľ sedí v tábore na Lesbose, druhého držia v centre v Deggendorfe. Jeho žiadosť privítať Mesiáša darmi očividne odmietli ako neodôvodnenú. Na presadenie jeho odsunu nesmie opustiť okres,“ vyhlásila hovorkyňa akcie. Dodala, že akciou chcú upozorniť na povážlivú humanitárnu situáciu v utečeneckých táboroch a človeka nedôstojné ubytovanie. Všetky tábory treba okamžite zavrieť a utečencov rozdeliť do štátov Európy. …

Krym: Pamätník pápežovi Klementovi I. v Sevastopole

Sevastopol-Krym, 04.01.2020 (KAP) 025 907 – V Sevastopole, domovine ruskej námornej flotily, zriadili pamätník na údajnom mieste mučeníctva pápeža sv. Klementa I. Postavili ho 4. januára na jeho sviatok. Stojí na podstavci do vode, na mieste, kde bol na Krym vyhnaný pápež drábmi cisára Trajana vrhnutý do vody s reťazou a kotvou na krku. Ako rímsky biskup sa sv. Klement považuje za druhého alebo tretieho nástupcu sv. Petra. V ruskej pravoslávnej cirkvi sa na Kryme mučeník pápež už po stáročia veľmi uctieva. Považujú ho aj za patróna ruského námorníctva.
Pamätník v Sevastopole vychádza z iniciatívy „Medzinárodnej únie slovanského turizmu“.
„Miesto jeho mučeníctva bol žiaľ dlhý čas zabudnutý. No bolo to kedysi najuctievanejšie miesto obyvateľstva a pútnikov z celého sveta,“ povedala Alexandra Šupnikova, hovorkyňa únie.
Sv. Klement sa zrejme narodil v Ríme v r. 50 po Kristovi a mal byť židovského pôvodu. Biskupom Ríma bol v r. 88 až 97. O Kostole sv. Klementa v Ríme sa predpokladá, že bol postavený na základoch jeho domu. Podľa tradície mal Klementa pokrstiť sám sv. Peter a určil ho aj za rímskeho biskupa. Po smrti sv. Petra nechcel Klement prijať voľbu a prenechal úrad najprv Linusovi, potom Anakletovi. Sám ho prevzal v r. 88 a vykonával ho do r. 97.
Pre jeho cnostný život, charitatívnu činnosť a intenzívny život modlitby mal sv. Klement obrátiť mnoho ľudí v Ríme: otrokov, úradníkov aj členov cisárskej rodiny. U cisára Trajana ho potom udali za „pohŕdanie bohmi“. Cisár ho vypovedal na Krym, kde podľa legendy musel pracovať pri Sevastopole v ťažisku mramoru. Našiel tam mnoho kresťanov, ktorí ako mnohí nútení robotníci trpeli nedostatkom vody. Podľa legendy sa im zjavil Kristus v podobe baránka a ukázal im prameň vody.
Legenda na Kryme rozpráva, že vyhnaný pápež bol utopený v mori. More sa po modlitbe veriacich stiahlo o tri míle naspäť, takže sa ukázali telesné pozostatky pápeža mučeníka v mramorovom hrobe. Tento zázrak sa mal opakovať každý rok v deň smrti svätca.
Tento mučeník sa považuje aj za autora 1. listu sv. Klementa Korinťanom a má 65 kapitol. Listy predstavujú významný zdroj informácií o živote, náuke a organizácii ranej Cirkvi.

Berlín: Biskupi ostro odsúdili násilie voči žurnalistovi

Berlín, 4.1.2020(kath.net) 025 906 – „Čo najostrejšie odsudzujeme všetky akty zastrašovania a násilia voči inak zmýšľajúcim. Sloboda názoru a ľudské práva sú najvyššou hodnotou v našej krajine. Sme šokovaní a rozhorčení násilnými útokmi proti žurnalistovi (Gunnar Schupelius ) a jeho rodine.“
Takto ostro reagovali katolícki a evanjelickí biskupi z Berlína na podpaľačský útok na auto žurnalistu Gunnara Schupeliusa. Schupelius je evanjelik a vplyvný žurnalista, ktorý pracuje „Bild“ a „Focus“.
Po útoku sa na ľavicovej extrémistickej stránke „de.indymedia.org“ objavilo prihlásenie sa k činu „Feministickej autonómnej bunky“. Žurnalistu označili ako „špinavého meštiackeho pisárika“, ktorý každý rok mobilizuje protivníkov potratu na Pochod za život. Jeho kresťanské predstavy hodnôt sú vraj „pápežskejšie od pápeža“. Uvádza sa tam aj ulica, na ktorej Schupelius „na prízemí so svojimi deťmi býva“ a veta: „Gunni, keďže ide už o druhé pokarhanie, chceli by sme ti naliehavo odporúčať, aby si zmenil zamestnanie!“
Štátna prokuratúra prípad vyšetruje. Podľa evanjelickej agentúry „idea“ kritizoval žurnalista Alexander Wendt, že Nemecký zväz žurnalistov“ (DJV) sa k prípadu nevyjadril, ani nežiadal ochranu žurnalistu.

Nemecko: Na Silvestra explodovala socha Panny Márie

Waldmünchen, 4.1.2020 (kath.net) 025 905 – Sochu Božej Matky v záhrade Farnosti sv. Štefana vo Waldmünchene v Diecéze Regensburg v silvestrovskej noci vyhodili do vzduchu. Zo sochy a jaskynky zostala iba kopa trosiek. Časti sochy sa našli až niekoľko metrov od zničenej jaskyne. Informoval o tom rozhlas „Bayrischer Rundfunk“. Jaskynku vybudoval kostolník pred 40 rokmi. Škody vyčíslili asi na 1000 eur. Páchatelia sú zatiaľ neznámi.

Španielsko: Katolíci zalarmovaní z prípadnej novej vlády

Hrozí, že potrat a eutanázia sa budú liberalizovať, že ideológia gender sa bude viac šíriť, že na katolíkov sa bude v rôznych oblastiach viac útočiť. Je možné, že hrozí dokonca vyvlastnenie cirkevného majetku!

Madrid, 4.1.2020 (kath.net/pl) 025 904 – Predsedovia oboch španielskych strán PSOE a Podemos schválili zásadný program ľavicovej koalície na vytvorenie španielskej vlády. No potrebujú ešte ďalšiu stranu do koalície. A nie je isté, či ju nájdu.
Rodičia, učitelia a katolícke školy však už bijú na poplach. Táto koalícia by totiž mohla znamenať, že potrat a eutanázia sa budú viac liberalizovať, že ideológia gender sa bude viac šíriť a že na katolíkov sa bude v rôznych oblastiach viac útočiť. Je možné, že hrozí dokonca vyvlastnenie cirkevného majetku! Informoval o tom španielsky portál „Periodista Digital“.
Katolícke školy, ich žiaci a zástupcovia rodičov sa rozhorčujú najmä pre to, že predmet „náboženstvo“ má byť dobrovoľný. Požadujú, aby si žiaci museli povinne voliť medzi náboženstvom a etikou.
Španielske parlamentné voľby 10. novembra nepriniesli jasnú väčšinu. Socialisti z PSOE dostali 28 percent hlasov, kresťansko-demokratická strana „Partido Popular“ 20,8 percent. „Podemos“ dosiahla 12,86 percent a tak bola až za národno-konzervatívnou stranou VOX s 15 percentami. Vytvorenie vlády bude preto veľmi ťažké.

Vatikán: Koncert a domorodkyňa učiaca biskupov ctiť si matku Zem

Rím, 3.1.2019 (LifeSiteNews) 025 903 – Oddanosť „matke Zemi“ bola centrom vatikánskeho vianočného koncertu tento rok. Na koncerte 14. decembra ( event, ) vystúpili Lionel Richie, Bonnie Tyler a Susan Boyle. Prišiel aj kňaz, ktorý uviedol na pódium mladú domorodkyňu, prekladateľa a hosťku večera – osobnosť talianskej televízie Federicu Panicucci. Udalosť možno sledovať na:

https://www.lifesitenews.com/news/vatican-christmas-concert-features-indigenous-woman-teaching-audience-to-channel-mother-earth?utm_source=LifeSiteNews.com&utm_campaign=ca2ed1da2f-Catholic_1_7_20&utm_medium=email&utm_term=0_12387f0e3e-ca2ed1da2f-404533325

Kňaz sa dievčaťa pýtal: „Aký je tvoj vzťah k matke Zemi? Dievčina na to reagovala pozvaním divákov, aby skrížili ramená nad srdcom, že pocítia „silnú vibráciu“. Diváci medzi ktorými boli aj poprední vatikánski predstavitelia ako kardinál Giuseppe Versaldi, prefekt Kongregácie pre katolícke vzdelávanie alebo substitút Štátneho sekretariátu arcibiskupa Edgar Pena Parra – to všetci urobili. A domorodá dievčina hovorila:

„Toto je srdce – vaše srdce, ale aj srdce matky Zeme. Na inom mieste, kde cítite ticho, tam je duch, duch, ktorý nám dovoľuje chápať posolstvo matky Zeme.
Pre nás, domorodé národy, najmä pre môj národ, matka Zem – ‘Hicha Guaia,’ je všetkým. Je to matka, ktorá nám dáva obživu. Ona nám dáva svätú vodu, liečivé rastliny a ona nám pripomína náš pôvod – pôvod nášho stvorenia. Preto je my dávame našu placentu po narodení a naše prvé ostrihané vlasy. Naše spojenie s ňou je stále. Takto cítime pulz, takto cítime srdce, ono vibruje.“

Kňaz povedal divákom, že mladá žena mu pripomína pasáž zo Starého zákona, kde Boh hovorí Mojžišovi: „Nepribližuj sa sem! Zobuj si z nôh obuv, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá!“
Pasáž Exodus 3, 1-6, z ktorého je citát o horiacom kríku, sa však vzťahuje na svätosť Boha a nie Zeme. Otcovia Cirkvi videli v horiacom kríku aj predobraz večného panenstva a božieho materstva Preblahoslavenej Panny Márie. Tak ako krík horel a nezhorel, tak aj Panna dala život svetlu a nebola porušená, ako napísal sv. Gregor v traktáte ‘O narodení Krista.’
Dobročinný koncert zorganizovala Kongregácia pre katolícke vzdelávanie a podporila ho charitatívna misijná nadácia Dona Bosca Valdocco, ktorá napomáha prítomnosť, tradície a kultúru domorodej populácie Amazónie, ako aj Pápežská nadácia Scholas Occurrentes – sieť pol milióna škôl v 190 krajinách na podporu kultúry, no nie výslovne katolíckej. Scholas Occurrentes pomáha študentom „podľa príkladu amazonských národov aktívne zalesňovať Amazóniu a znovu vytvárať harmonický vzťah s prírodou a medzi ľuďmi“. …
Aj OSN často hovorí o matke Zemi a uverejnili aj kurz pre deti o dôležitosti ochrany matky Zeme nazývanej pachamama. …

Vo svete zomrelo až 42 miliónov detí pri potratoch

Washington D.C., 3.1.2020 (kath.net/pl) 025 902 – Až 42 miliónom detí zabránili v roku 2019 uvidieť svetlo sveta, keď ich usmrtili pri potratoch. Informoval o tom „LifeSiteNews“ na základe údajov Svetovej zdravotnej organizácie. Tým je potrat príčinou smrti číslo jedna.
Na porovnanie: Ak by sme zrátali všetky úmrtia pre choroby na svete – je to iba 13 miliónov. Počet potratov možno iba odhadovať, lebo sa nezachycujú všetky – napr. tie po pilulke. No len 1. a 2. januára 2020 už zomrelo na svete znova 190 000 detičiek cieleným potratom.

Nemecko: Podpálili jasličky a knihy v kostole

Ratingen, 3.1.2020 (kath.net) 025 901 – V Kostole Ducha Svätého c nemeckom Ratingene v Kolínskom arcibiskupstve zhoreli jasličky aj polica s knihami knižnica. Kostol je pokrytý silnou vrstvou sadzí. Objavila to kostolníčka ráno na Nový rok. Polícia predpokladá podpaľačstvo, ako informoval WDR. Oheň zhasol našťastie sám a škody na stavbe kostola sa nevyskytli. No vecné škody sú aj tak najmenej 10 000 eur. Podľa novín „Rheinische Post“ farnosť nebude môcť používať kostol zrejme po celé týždne.

Anglicko: K oltáru priviazali vyhodeného psíka

Blackpool, 3.1.2020 (kath.net/pl) 025 900 – Krátko pred Vianocami našli v Kostole Najsv. Srdca Ježišovho v britskom Blackpoole psíka priviazaného k oltáru. Informovala o tom BBC. Pri miešancovi rasy staffordshire a bullteriéra bol aj láskyplný list: „Život sa pre mňa naozaj zle vyvinul a neviem si predstaviť, že by bol vonku s zime a hladný. Prosím, verte mi, keď poviem, že mi to nepadlo ľahko. Môj pes mi pre mňa zanemená celý svet a neviem, čo mám robiť.“
List uvádza dátum narodenia sedemročného psa a ďalej sa píše: „Má dosť jemné predné labky a už mesiac ich ošetrujem, no ešte sú zranené. Moje srdce je zlomené, a bude mi chýbať viac , ako dokážem vyjadriť. Dúfam, že nájde nový domov. Ľúbim ťa a je mi to tak ľúto.“
Pes je už v opatere ochrany zvierat. Ak sa majiteľ neprihlási, dajú ho novým majiteľom.

Ženeva: Po prvý raz katolícka omša v katedrále od r. 1535

Zürich, 2.1.2019 (kath.net/KAP) 025 899 – V Ženeve, Kalvínovom meste, sa bude konať ekumenická udalosť historického významu: 29. februára 2020 (prestupný rok) sa bude konať v Katedrále sv. Petra – St. Pierre – po prvý raz od roku 1535 znova katolícke slávenie svätej omše! Celebrovať ju bude katolícky biskup Diecézy Ženeva-Lausanne-Fribourg, Charles Morerod.
Zo Švajčiarska pochádzajúci predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, kardinál Kurt Koch, označil túto udalosť v hlavnom meste protestantizmu ako veľký symbol jednoty kresťanov. Vo švajčiarskych a francúzskych médiách sa upozorňovalo, že taká udalosť by bola ešte pred niekoľkými rokmi absolútne nemysliteľná.
St. Pierre je hlavným chrámom reformovanej cirkvi v Ženeve. Ekumenické pohostinstvo pre biskupa Moreroda v tomto Božom dome má preto veľký význam.
Po kázni Guillaume Farela, ktorý 8. augusta 1535 v Katedrále sv. Petra ohlásil princípy reformácie, boli v tomto chráme vymazané všetky znaky katolíckeho kultu. Následne bol celých 23 rokov kazateľom v katedrále Jean Calvin.

+ Rozlúčka s maltským kardinálom Prosperom Grechom

Vatikán, 2.1.2020 (RV) 025 898 – Cirkev sa vo štvrtok 2. januára v Bazilike sv. Petra rozlúčila so zosnulým 94-ročným kardinálom Prosperom Grechom (1925-2019), teológom a duchovným formátorom pôvodom z Malty. Pri pohrebe vykonal obrad posledného odporúčania pápež František.
Kardinál Prosper Stanley Grech zomrel 30. decembra v Ríme. Svätý Otec František po jeho úmrtí kondoloval telegramom Rádu augustiánov, ktorého bol zosnulý kardinál členom.
V telegrame generálnemu priorovi augustiniánov P. Alejandrovi Moralovi Antonovi pápež František vyjadril vysoký obdiv, ktorý prechovával voči zosnulému kardinálovi Grechovi a vyzdvihol jeho svedectvo kresťanského a zasväteného života, zvlášť s dosahom na formáciu mladých generácií kňazov. Pripomenul aj jeho dlhoročnú kompetentnú prácu v akademickom prostredí a v službách Svätej stolice. Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2020-01/posledna-rozlucka-s-maltskym-kardinalom-prosperom-grechom-1925.html

Lipsko: Zničili okná na historickom Chráme sv. Tomáša

Berlín, 02.01.2020 (KAP/KNA) 025 897 – Na Chráme sv. Tomáša (foto) a susednom Dome sv. Tomáša zničil 25 historických okien zrejme pomätený muž. Povedala to evanjelická farárka Britta Taddikenová pre noviny „Leipziger Volkszeitung“ zo štvrtka. Nedávno sa v jej farskom úrade objavil muž, ktorý sa vyhlasoval za „Božieho syna“, ako povedala farárka. Ten by mohol byť zodpovedný za okná zničené v Silvestrovskej noci. Poškodené alebo úplne zničené boli sklenené tabule Jugendstilu pochádzajúce z 19. storočia, aj okná z 20. storočia. Medzi nimi sú aj historicky vzácne farebné sklá. Výška škôd je zatiaľ nevyčíslená.
Keby boli v čase útoku v kostole ľudia, mohli by sa stať vhodené kamene veľmi nebezpečné, ako zdôraznila farárka.
Polícia prípad vyšetruje ako poškodzovanie cudzej veci.
V Chráme sv. Tomáša je pochovaný skladateľ Johann Sebastian Bach (1685-1750). Svetoznámy Tomášský chór spieva v kostole dvakrát do týždňa.

Keď pápež Pavol VI. „upratal“ nebo svätcov

Pred 50 rokmi vstúpil do platnosti nový liturgický kalendár. Komentár: Christiane Laudage
Bonn, 1.1.2020 (KAP/KNA) 025 896 – Talianska herečka Gina Lollobrigida po tom, čo jej dopravná nehoda šťastne dopadla, si demonštratívne kúpila maličkú bustu sv. Krištofa. V okolí Vatikánu museli pred 50 rokmi obchodníci s devocionáliami smutne krčiť plecami, pretože už predali všetky obrázky a plakety odmietaného svätca. Čo sa stalo?
Skrze motu proprio „Pascalis mysterii“ z 1. januára 1970 pápež Pavol VI. (1963-78) nariadil nové uctievanie svätých. Vyškrtol obľúbených svätcov z kalendára a nanovo určil úctu k svätcom počas liturgického roka.
Svätci sa mali uctievať v deň ich smrti za predpokladu, že sa dal historicky dokázať. To znamenalo oficiálny koniec populárnych svätcov ako sv. Krištof, sv. Juraj, sv. Zuzana, sv. Uršuľa, sv. Barbara alebo sv. Cecília. To ľudí zasiahlo hlboko do srdca. Mali medzi nimi obľúbených svätcov, ktorých príhovor zvlášť vzývali v dobrých aj zlých časoch. Keďže katolíci vtedy slávili skôr meniny ako narodeniny, bolo zhrozenie veľké. Nebudú mať teraz sviatok v kalendári? Mali sa ľudia po stáročia mýliť? Nie, v oblastiach, kde boli títo svätci zvlášť populárni, smeli sa naďalej uctievať – iba už nemali význam v celej Cirkvi.
Francúzsky teológ Pierre Jounel prezentoval motu proprio tlači a žartoval s úplnou neznalosťou toho, čo príde: „Už mi prorokovali, že svätec si ma vystriehne s palicou, keď prídem do neba.“
Rozruch bol taký veľký, že o niekoľko dní „L´Osservatore Romano“ uverejnilo upokojujúce vysvetlenie s názvom: „Svätci zrušení?“ Písalo sa tam, že to bol bezdôvodný poplach. Aj katolícke agentúry ponúkali verejnosti žiadané informácie.

Rozhorčenie siahalo až po Káhiru
Nové usporiadanie kalendára svätcov spôsobilo rozruch aj v iných vyznaniach. Napríklad v Káhire boli rozhorčení vyškrtnutím sv. Juraja, ktorého uctievali aj moslimovia. . Grécko-pravoslávny patriarchát Alexandrie nespútane prejavil svoj hnev pre zrušenie sv. Juraja, Mikuláša a Kataríny v kalendári.
Pápež Pavol VI. kritiku zmien v liturgickom kalendári premyslel. Keď nový kalendár 1. januára 1970 vstúpil do platnosti, už neboli nijaké protesty, lebo s prvou Adventnou nedeľou roku 1969 sa začal používať aj nový misál. Tým sa zaviedla liturgická reforma Druhého vatikánskeho koncilu vo všetkých katolíckych omšiach. Pre ľudí to bol pravý zárez do liturgie, ktorý vyvolal prudké diskusie.

Nebo svätcov bolo eurocentrické
Od nového kalendára sa v nebi svätcov kadečo udialo. Stalo sa mnohorakým. Pred 50 rokmi bolo 126 európskych svätcov, no iba 8 afrických, 14 ázijských, 4 americkí a jeden z Oceánie. Bola to jasná európska prevaha, hoci koncil vyjadril želanie vytvoriť univerzálny liturgický kalendár.
Pápež Ján Pavol II. (1978-2005) sa postaral o najväčšie zmeny, pretože svätorečil a blahorečil toľkých, ako jeho predchodcovia za štyri storočia dokopy – vcelku 482. Chcel veriacim na celom svete ponúknuť regionálne a podľa stavu a povolania vhodné vzory.
Pápež František zasa dosiahol celkom vlastný rekord, pretože v jeden deň – 12. mája 2013 – svätorečil až 803 ľudí – medzi nimi 801 mučeníkov okolo Antonia Primalda, zavraždených v r. 1480.
Nebo svätcov je teda stále plnšie odkedy Pavol VI. nanovo upravil liturgický kalendár. Medzitým sa tam dostal už aj on – pápež František ho v r. 2014 blahorečil a v r. 2018 svätorečil.
A čo sa stalo s odstránenými svätcami ako sv. Krištof, sv. Juraj, sv. Zuzana, sv. Barbora, či sv. Cecília? Prirodzene, že sa ich naďalej uctieva a oslavuje, ako dokazujú aj mnohoraké zvyky.

Nigéria: „Kde zostáva morálne odsúdenie?“

Mníchov – Sokoto, 1.1.2020 (kath.net/ KiN) 025 895 – Video, ktoré uverejnili deň po Vianociach teroristi „ISIS West African Province“ (ISWAP), ukazuje stínanie hláv 10 kresťanov na Vianočný sviatok, ktorých skupina IS držala ako rukojemníkov. Jedenásty muž, ktorý bol moslim, bol zastrelený.
„Kde zostáva morálne odsúdenie tejto tragédie?,“ pýtal sa biskup Matthew Kukah zo Sokota v Nigérii v rozhovore s pápežskou nadáciou „Kirche in Not“.
„Toto je iba malá časť oveľa väčšej drámy, s ktorou sa denne stretávame. Je veľmi ťažké pochopiť, prečo vláda nedosahuje nijaké pokroky pri zvládaní krízy. Raz zabijú 30 ľudí, inokedy 59 a stále dochádza iba k čisto formálnemu odsúdeniu týchto činov vedením krajiny bez potrebnej vôle presadiť ich odsúdenie.“
Podľa správy „Nigeria Security Tracker“ súkromnej spoločnosti na tvorbu názorov tieto útoky si vyžiadali v ostatnom desaťročí už viac ako 36 000 životov civilistov, bojovníkov Boko Haramu, aj nigérijských vojakov. ISWAP oznámila, že vraždy boli pomstou za smrť vodcu IS Abu Bakra al-Baghdádiho a hovorcu skupiny Abula-Hasana Al-Muhajira. Obaja boli koncom októbra usmrtení špeciálnymi jednotkami USA.
Na Štedrý deň zaútočila islamistická skupina Boko Haram, na dedinu pri meste Chibok na severovýchode krajiny a zabila siedmych ľudí. V r. 2014 uniesla Boko Haram v Chiboku 276 žiačok, z ktorých je ešte stále 112 v zajatí.
Biskup Kukah informoval, že v Nigérii zabíjajú islamisti oveľa viac moslimov, no kladie si otázku, prečo je každý bezpečnostný post v krajine obsadený moslimom. Kresťania by tam mali mať zastúpenie vzhľadom na fakt, že náboženstvo je hlavným zdrojom napätí v Nigérii, ako povedal. Biskup Kukah tiež vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby „vyvíjalo tlak na Nigériu na ochranu života“: „Už to nemôže ďalej takto ísť, páchateľov treba postaviť pred súd.“
V reakcii na plány Francúzska a USA znížiť vojenskú prítomnosť v západnej Afrike biskup povedal, že USA a EÚ majú povinnosť bojovať proti násiliu na kontinente, ktorého prirodzené zdroje chcú západné mocnosti nevyhnutne vyčerpávať. Odmietol argument, že západné krajiny nemajú zasahovať do vnútorných záležitostí afrických národov:
„Oni chcú čerpať naftu a minerálne zdroje kontinentu, ale nechcú chrániť ľudí.“
Biskup Kukah ďalej povedal, že 70 percent rôznych kríz na africkom kontinente je vyvolávaných bojmi o prírodné zdroje: „Západné koncerny pestujú korupciu, čo je koreň všetkých nepokojov. Ak chcú západné krajiny stiahnuť svoje oddiely z Afriky, mali by aj vystúpiť z obchodovania s prírodnými zdrojmi. Musia byť s nami v dobrých aj v zlých časoch. Okrem toho pustošenie islamistov v Afrike je výsledkom vojen, ktoré vyvolali západné krajiny na Blízkom Východe.“

Maďarskí biskupi vydali list k ochrane života

Budapešť, 31.12.2019 (kath.net/ KAP) 025 894 – Biskupská konferencia Maďarska vydala na sviatok Neviniatok 28. decembra pastiersky list k potratom. Keď si Cirkev pripomína zavraždenie nevinných detí Betlehema kráľom Herodesom, maďarskí biskupi vyzdvihli bezpodmienečnú ochranu ľudského života – aj toho nenarodeného:
„Ďakujeme Bohu za všetkých, ktorí podporujú ochranu života – skrze lásku a modlitbu povzbudzujeme všetkých, aby sa odvážili prijať dar života a rozvíjať ho,“ napísali biskupi.
Pastiersky list sa vzťahuje aj na legalizáciu potratu v Maďarsku dekrétom z 12. septembra 1956 a biskupi píšu: „Odvtedy sa nenarodilo šesť miliónov našich krajanov kvôli potratom.“
List poukazuje aj na protest maďarských biskupov pred 63 rokmi:
„Aj keď sa ich jazyk dnes javí ako zastaraný, nestratil vtedajší obežník biskupov obsahovo nič na relevantnosti. Úmyselné usmrcovanie plodu je hriechom proti Božiemu zákonu. Naši biskupi pred 63 rokmi pripomenuli, že ľudstvo by bolo zreteľne chudobnejšie bez Wolfganga Amadea Mozarta ako siedmeho dieťaťa, Johanna Sebastiána Bacha ako ôsmeho, Benjamína Franklina ako šestnásteho, či sv. Ignáca Loyolského ako trinásteho dieťaťa ich rodičov. Dnes možno okrem toho predvídať, že starostlivosť o staršiu generáciu sa aj v Maďarsku stane veľkým problémom práve kvôli chýbajúcim nenarodeným deťom.“
Aj keď sa ukončenie tehotenstva často považuje za „potrebné riešenie“ v ťažkých situáciách matiek, „existujú vždy alternatívy“, ako potvrdzujú maďarskí biskupi.
„Na to, aby sa tie spoznali a aj vnímali, potrebujú príslušné matky našu podporu. Treba ich povzbudzovať, aby hľadali pomoc vo svojej aj širšej rodine, u štátnych a spoločenských organizácií. Okrem toho je schodnou cestou aj adopcia. Dokonca aj v prípade depresie sa môže matka stať hrdinkou, ak sa nerozhodne pre smrť, ale pre život.“
Biskupi poukazujú zvlášť na to, že nielen matka, ale aj otec, rodina a okolie nesú zodpovednosť za vznikajúci život. Na adresu členov rodiny biskupi povzbudzujú, „aby stáli pri matke“ a každý plod v živote matky videli ako „dar, ktorý zmení históriu rodiny“, ako to vyzdvihol aj pápež František 25. mája 2019. Hlava Cirkvi vtedy vyhlásila, že „nijaký človek nie je nezlučiteľný so životom“.
V Maďarsku sa v ústave Orbanovej vlády platnej od januára 2012 ustanovuje právo na život embrya, čo znamená zostrenie dovtedy veľmi liberálnej úpravy. Právo sebaurčenia žien sa nesmie ignorovať, ako sa uvádza v ústave, no na ukončenie tehotenstva sa vyžaduje „pádny dôvod“. Zakázaný však potrat nie je.

Írsko mnohí lekári odmietajú vykonávať potrat

Viac ako 70 percent lekárov si myslí, že majú mať právo z výhrady vo svedomí potraty odmietnuť

Dublin, 30.12.2019 (kath.net/LifeNews/jg) 025 893 – Štúdia o praktických lekároch Írskej republiky ukázala „závažný odpor“ proti potratu, ako informovali noviny Irish Medical Times. Potrat je v Írsku upravený ako výkon vedený domácim lekárom.
Lekári majú v tejto oblasti málo vzdelania a prejavujú „závažnú mieru odporu“ proti pôsobeniu pri potratoch, ako sa uvádza v štúdii, ktorú pripravila Univerzita v Limericku.
Menej ako polovica lekárov je ochotná predpisovať antikoncepciu, 37 percent by to neurobilo v žiadnom prípade. Asi 40 percent je toho názoru, že potrat je výkon, ktorý by mali robiť všeobecní lekári. Približne rovnaký počet to však popiera.
Prieskum o znalostiach a postoji írskych všeobecných lekárov sa konal už v júli 2018. Anonymne sa pýtali 222 reprezentatívne vybraných lekárov z celého Írska. Z nich odpovedalo 127.
Je to prvá štúdia tohto druhu v Írsku. Je zaujímavé, že nadpriemerne odpovedalo mnoho mladých lekárov a lekárok. To sú lekári, ktorých ženy v krízovom tehotenstve najčastejšie vyhľadávajú, ako hovorí MUDr. Ray O’Connor z Univerzity Limerick.
O niečo viac ako 70 percent lekárov je toho názoru, že majú mať právo z výhrady vo svedomí potraty odmietnuť. Majú mať však povinnosť ženy, ktoré chcú potrat, poslať k iným lekárom.
Po referende v máji 2018 bol potrat v Írsku od 1. januára 2019 legalizovaný.

Príhovor pápeža Rímskej kúrii: Cieľom reformy je evanjelizácia

Vatikán, 22.12.2019 )RV) 025 892 – Na tradičnom predvianočnom stretnutí s Rímskou kúriou v sobotu 21. decembra dopoludnia hovoril pápež František o transformácii vo vatikánskych inštitúciách, pričom opätovne zdôraznil, že cieľom je evanjelizačná úloha Cirkvi. Zvlášť sa zameral na štyri dikastériá: pre náuku viery, pre evanjelizáciu národov, pre komunikáciu a pre integrálny ľudský rozvoj. Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-12/vianocny-prihovor-papeza-rimska-kuria-ciel-reformy-evanjelizacia.html

Biely a červený pápež – v r. 2020 presun moci vo Vatikáne

Vatikán, 27.12.2019 (KAP) 025 891 – S novým rokom preberá kormidlo vo vatikánskej Kongregácii pre evanjelizáciu národov kardinál Luis Antonio Tagle. Toto dikastérium je jedno z najmocnejších v Katolíckej cirkvi. Čoskoro by sa jeho sídlo – cnostný barokový palazzo di Propaganda Fide medzi luxusnými butikmi pri Španielskych schodoch v Ríme mohol stať istým druhom druhého Vatikánu.
Kto vedie túto kongregáciu, riadi ríšu, v ktorej slnko nezapadá. Založená v r. 1622 mala okresať vplyv protestantských koloniálnych mocností Holandska a Anglicka. Dnes jej podlieha z celkovo 3128 až 1115 diecéz a im podobných štruktúr v Afrike a Ázii, ale aj v Južnej Amerike, na Novom Zélande a v Oceánii.
Od tejto kongregácie závisia stovky kňazských seminárov a viaceré misijné diela. V Ríme má kolégium a univerzitu a s agentúrou „Fides“ má aj vlastnú tlačovú službu vo viacerých jazykoch. Na financovanie jej úloh má k dispozícii nehnuteľnosti a kapitál, o ktorého výške sa iba šepká.

„Červený pápež“

Administratívna a hospodárska moc vyniesla prefektovi kongregácie prezývku „červený pápež“. To, že si František povolal na tento post kardinála Tagleho z Manilskej arcidiecézy na Filipínach, ukazuje, že od neho očakáva veľké veci. Kardinál Tagle má 62 rokov a mohol by formovať cirkevnú politiku dobré dve desaťročia. Vekový priemer jeho kolegov v iných kongregáciách je 75 rokov, jeho predchodca Fernando Filoni mu musel uvoľniť miesto vo veku 73 rokov. Ako prezident vatikánskeho orgánu zastrešujúceho nadácie „Caritas Internationalis“ dokázal sa Tagle v minulých rokoch skontaktovať s celým svetom. Na Filipínach bol dosť diplomatický na to, aby sa s prezidentom Rodrigom Dutertem vo veciach ľudských práv dosť tvrdým, nedostal do konfliktu. Voči pápežovi prejavoval vždy lojalitu. Pápež je teraz uprostred rozhodujúcej fázy reformy kúrie, ktorou sa má oddelenie pre misie stať kľúčovým rezortom.
Stáročné rozdelenie sveta na kresťanské štáty a misijné oblasti je preč. Dokonca aj v kľúčových katolíckych krajinách Európy bujnie sekularizácia. Pred Vianocami pápež dôrazne sľuboval svojim spolupracovníkom veľké zmeny. V kúrii budúcnosti budú misie rozhodujúcou témou.
Od toho, či bude Cirkev môcť svoju vieru navonok ešte vierohodne hlásať, bude pre ňu otázkou prežitia. Ústredná úloha pritom pripadá kongregácii Tagleho, ktorá v rámci reforiem možno prevezme aj Radu pre napomáhanie novej evanjelizácie, ktorá vznikla v r. 2010. Bude to akási silová úloha proti miznutiu viery na kresťanom Západe.

Závažné dikastérium
K závažnosti kongregácie a jej budúcej vedúcej funkcie sa ako tretie pridáva rastúca domáca moc v kolégiu kardinálov. František stále rád zohľadňuje kardinálov z krajín, kde katolíci tvoria menšinu, alebo z takých, ktoré trpia ťažkými sociálnymi, či hospodárskymi podmienkami, čo je typická doména kongregácie. Zo 66 kardinálov – voličov pápeža – ktorých František menoval, pochádza 20 z jurisdikčnej oblasti Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Podiel kardinálov z misijných oblastí tým podstatne stúpol. V konkláve 2013 bolo zo 117 účastníkov iba 17, no teraz je zo 124 voličov pápeža už 29 kardinálov ktorí majú bližší vzťah ku kongregácii. Z nich 24 vedú miestne cirkvi, ktoré kongregácii podliehajú, 3 sú emeritní biskupi takýchto diecéz, 2 sa stali sami predstaviteľmi kúrie.
To ešte nehovorí nič o Tagleho šanci raz vyjsť zo Sixtínskej kaplnky ako hlava Cirkvi. Pri nijakých voľbách doteraz nehral jeho predchodca nejakú úlohu. Ale v histórii Cirkvi mal sotva nejaký prefekt tejto kongregácie taký vplyv ako tento nový „červený pápež“.

Texas: Muž zastrelil na omši dvoch veriacich

Forth Worth, 30.12.2019 (kath.net) 025 890 – Prestrelka a dvaja mŕtvi – to museli zažiť návštevníci bohoslužieb cirkvi West Freeway Church of Christ vo White Settlemente v štáte Texas.
Bezprostredne pred Pánovou večerou pri nedeľnej bohoslužbe vstal muž z kostolnej lavice, vytiahol zbraň a začal strieľať na ľudí. Bolo počuť výkriky, ľudia hľadali ochranu pod lavicami. V kostole bolo asi 100 ľudí, medzi nimi deti. Dvaja prítomní vytiahli zbrane a zastrelili útočníka. Obaja strelci patrili k bezpečnostným silám kostola. Dvaja veriaci boli ťažko zranení a zomreli v nemocnici, jeden z nich bol 64-ročný diakon, otec a starý otec a zdravotník. FBI prípad vyšetruje. Motív strelca zatiaľ nie je známy.

Nemecko: Na Štedrý deň Sýrčan ťažko zranil farníka

Sasko, 27.12.2019 (kath.net) 025 889 – V Sasku došlo na Štedrý deň počas vianočnej oslave pre núdznych ku krvavej roztržke. Informuje o tom „Oe24“. Pritom bol 53-ročný Sýrčan pre prudkú hádku pri vydávaní darčekov vykázaný z farskej budovy. O krátky čas na to prišli podľa polície na faru viacerí muži „arabského pôvodu“ a vypukol nový spor, pri ktorom Sýrčan ťažko zranil 51-ročného Nemca.

Taliansko: Vianočná omša v ruinách

Rím, 25.12.2019 (KAP) 025 888 – V stredovekej talianskej Norcii sa konala vianočná omša v ruinách zemetrasením poškodeného kostola Santa Maria Argentea. Arcibiskup Renato Boccardo hovoril v homílii o „výkriku bolesti a nádeje“.
Miesto, ktoré arcibiskup zvolil, ľudia kritizovali a vyhlásili, že v októbri 2016 zrútený kostol im pripomína predovšetkým sociálny systém mesta a zdĺhavú renováciu.
Arcibiskup Boccardo pri omši poukázal na úbohosť betlehemskej maštaľky. Povedal, že mnohí nemajú domov, obete zemetrasenia rovnako, ako ľudia bez práce či takí, ktorí boli donútení opustiť vlasť a v Stredozemnom mori našli svoj hrob.
Občianske výbory sa pred Vianocami vyslovili proti vianočnej omši v ruch. „Náš pocit opustenosti možno uzdraviť iba žeriavmi a ľuďmi pri práci,“ ako uviedli.
Na omši sa mohlo okrem toho zúčastniť iba 90 ľudí, ostatní ju museli sledovať na obrazovkách pred ruinami.

Františkáni bránia obraz Panny Márie s pachamamou

USA, 24.12.2019 (LifeSiteNews) 025 887 – Vianočný pozdrav od „Franciscans International“ (FI), skupiny aktivistov za ľudské práva z rôznych františkánskych reholí, zobrazuje bohyňu Zeme z Ánd menom „Pachamama“ spolu s Pannou Máriou. LifeSiteNews dostal mail s týmto obrázkom od rozhorčeného katolíka.
Riaditeľ FI – páter Markus Heinze OFM – to však bráni:

„Čo sa týka vášho obvinenia posolstva na vianočnom pozdrave nechcem zachádzať do podrobností. Len nechápem, prečo to vidíte v spájaní Márie s pohanským symbolom pre matku Zem, veď všetci kladieme aj oslíka vedľa novorodeného Ježiška. Osol je symbol pohanov. A my to robíme, pretože veríme, že Boh prišiel na náš svet v Ježišovi, aby sa stretol so všetkými ľuďmi vrátane pohanov. Takže svätokrádežou nie je stretávať sa s pohanmi, svätokrádežou je, ak sa s nimi nestretávame s rešpektom, ako to kresťanstvo robilo v minulosti, keď zabíjalo stovky pohanov a ničilo ich krajinu a kultúru,“ napísal brat Heinze.
Na vianočnom pozdrave napísal Heinze k obrázku text:

V súvislosti s narodením Pána nám Lukáš hovorí o stretnutí Márie s jej sesternicou Alžbetou. Obe ženy očakávajúce dieťa sa stretávajú s pozornosťou a citlivosťou. Na otvorení synody nás pápež František požiadal pristupovať k domorodým národom „na špičkách“.
Na tomto obrázku vidíte Máriu, ktorú si uctievame ako „novú Evu“ alebo Matku života spolu s pachamamou, ktorú si niektoré domorodé národy ctia ako „matku Zeme“. František Assiský v speve tiež opisuje zem ako našu matku.
Keď slávime Vianoce, želám si, aby sme sa približovali k Bohu a jeden k druhému „na špičkách“, aby sme zakúšali v týchto stretnutiach „skutočný život“.

Austrália: Premiér vyzýva Grétu neútočiť na jeho vládu

Austrália, 24.12.2019 (American Thinker) 025 886 – Najmenej obľúbený tínedžer na svete Gréta Thunbergová teraz „skúma“ tragickú situáciu Austrálčanov v situácii obrovských požiarov a obrovských horúčavách. Jednou výhodou veku 16 rokov je, že nevedomosť vyvoláva predpoklad, že všetko, v čo veríte je pravda a správne, aj keď realita je, že diabolsky vytĺkate kapitál z utrpenia iných a neviete nič o histórii požiarov Austrálii.
Nasledovný tvít „svätej Gréty“ vyvolal prudké reakcie:

Ani len katastrofy ako tieto , ako sa zdá , neprinášajú nijakú politickú aktivitu. Ako je to možné? Je to preto, že stále nedokážeme vidieť súvislosti medzi klimatickou krízou a extrémnym počasím a prírodnými katastrofami ako sú austrálske požiare. To sa musí zmeniť.
Náš austrálsky korešpondent John McMahon bol bez seba: „Svätá Gréta Veľká – prorokyňa – spája austrálske požiare s klimatickými zmenami a nedostatok konania očividne pripisuje austrálskej vláde.“ Potom citoval celú históriu týchto požiarov od r. 1851 a upozornil, že nijaké požiare nikdy neboli v Queenslande, Západnej Austrálii, Severnom teritóriu, ani v Tasmánii. …
Austrálsky premiér Scott Morrison, tým takisto nebol potešený. Vyhlásil, že tu nie je na to, aby robil dojem na ľudí v zámorí. Radšej sa zameria na svojich rodákov, ako na 16-ročnú aktivistku, ktorá obviňuje jeho vládu a povedal:
„Austrália a austrálska vláda budú robiť politiku zameranú na národné záujmy krajiny a na to, čo Austrália potrebuje. Nebudem komentovať, čo si myslia ľudia mimo Austrálie. V Austrálii robíme, čo si myslíme, že je dobré pre našu krajinu. Nie som tu na to, aby som robil dojem na ľudí v zámorí. Som tu na to, aby som robil dobrú prácu pre Austrálčanov a dal ich na prvé miesto!“

Čína chce Bibliu a Korán „prepísať po socialisticky“

Londýn-Peking, 25.12.2019 (KAP/KNA) 025 885 – Čína chce Bibliu a Korán prepísať v zmysle „socialistických hodnôt”. „Nesmú obsahovať témy protirečiace presvedčeniu komunistickej strany,“ cituje portál britských novín „Daily Mail“ vládneho úradníka. Také texty sa zmenia alebo nanovo preložia! Strana žiadala „rozsiahle prehodnotenie náboženských klasikov, ktorí uvádzajú témy nezodpovedajúce pokroku doby“.
„Náboženskí predstavitelia sa musia držať usmernení prezidenta Xi Jinpinga a ideológie rôznych náboženstiev interpretovať v súlade so základnými hodnotami socializmu!“ napísali francúzske noviny „Le Figaro“. Úradníci majú vybudovať „náboženský systém s čínskymi znakmi“. „Prehodnotením náboženských kníh sa má zabrániť, aby extrémne myšlienky a kacírske idey podkopávali krajinu.“
Správa prichádza v čase, keď je Čína vystavená ostrej kritike za prístup k moslimskej menšine Uigurov. Podľa expertov OSN vo väzniciach v Xinjiangu v západnej Číne držia vo väzniciach asi milión moslimov. Čínske veľvyslanectvo v Londýne hovorilo o sfalšovaných dokumentoch.

Príhovor pápeža Františka Urbi et orbi

Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo (Iz 9,1).

Vatikán, 25.12.2019 (RV) 025 884 – Príhovor Svätého Otca Františka pred udelením poludňajšieho požehnania Urbi et orbi na slávnosť Narodenia Pána 25. decembra 2019 z priečelia Vatikánskej baziliky:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-12/prihovor-papeza-frantiska-urbi-et-orbi.html

Benedikt XVI. zakladá nadáciu, aby ‘katolícky hlas bolo počuť!’

Vatikán – Nemecko 23.12.2019 (LifeSiteNews) 025 883 – Emeritný pápež Benedikt XVI. založil nadáciu pre katolícku žurnalistiku v Nemecku. Je to nadácia katolíckeho denníka „Tagespost“ s názvom: „Tagespost Foundation for Catholic Journalism” ( Tagespost Stiftung für katholische Publizistik).
„Chcem, aby katolícky hlas bolo počuť!“ povedal k tomu Benedikt XVI.
V Nemecku sú katolícke médiá spojené s diecézami či konferenciou biskupov alebo inou „oficiálnou inštitúciou“ a financované z cirkevných daní. Väčšinou podporujú „progresívnu“ agendu zrušenia celibátu, vysviacku žien a homosexualitu.
Spoločnosť katolíckych žurnalistov v Nemecku vydala ihneď vyhlásenie so silnou kritikou nového úsilia Benedikta XVI. Vraj sú užasnutí, že Benedikt XVI. vytvoril „súkromnú nadáciu spojenú iba s jedným médiom“. Poukázali na Katolícku školu žurnalistiky v Mníchove financovanú konferenciou biskupov založenú v r. 1968. Vyhlásili, že „je podivuhodné, ako predchodca pápeža Františka ako tvorca nadácie chce odkloniť jej financovanie od Katolíckej školy žurnalistiky a teda od konferencie biskupov iba cez jedno médium“.
Noviny „Tagespost“ založili v r. 1948 a vždy zostali verné náuke Cirkvi aj keď sa po Druhom vatikánskom koncile mnohé publikácie v Nemecku začali presadzovať „progresívnejšiu“ agendu. V r. 2017 sa noviny ocitli na hrane zrušenia, no potom boli položené na solídny finančný základ.
Šéfredaktor Oliver Maksan, komentoval kritiku slovami: „Idea, že napomáhanie katolíckej žurnalistiky v Nemecku musí prechádzať výlučne cez Katolícku školu žurnalistiky tiež ukazuje podivné chápanie nezávislosti a plurality na poli žurnalizmu. Monopoly nikdy nie sú dobré. A ani konzervativizmus štruktúr.“
O niekoľko dní zaútočil aj Thomas Sternberg, predseda Centrálneho výboru nemeckých katolíkov (ZdK) na „Tagespost“ ako aj na „kath.net“ slovami, že sú to „cirkevné médiá pôsobiace drsným spôsobom“.
Sternberg je ten, kto žiadal o. i., aby boli požehnávané homosexuálne zväzky s tvrdením, že: „Za tým je želanie, aby Boh pomáhal tým, ktorí sú požehnaní.“
Maksan reagoval: „Je márnením času reagovať na také výpovedné klišé. Sternbergove výpovede sú transparentným pokusom umlčať kritiku cirkvi „synodálnej cesty“ zaradením posolstva pravej viery do extrémnej pravice. Túto hru poznáme z politiky.“
Nadácia Tagespostu dostala od emeritného pápeža tri úlohy: Po prvé podporovať mladých žurnalistov – na tomto úsilí sa chce podieľať aj Rádio Horeb – súčasť svetovej rodiny Rádia Mária, Vatikánsky magazín ako aj Diecéza Regensburg, s biskupom Rudolfom Voderholzerom.
Po druhé – Benedikt chce, aby nadácia rozšírila dosah katolíckeho žurnalizmu. Mladí hľadajú informácie online a nadácia chce financovať potrebnú infraštruktúru, ako aj prácu žurnalistov prístupnú všetkým zdarma.
A po tretie – cieľom je vytvoriť nezávislosť nadácie jej financovaním sponzormi. Počíta s nákladmi asi 450 000 eur ročne. Oliver Maksan povedal, že to znamená iba 4500 darov po 100 eur za rok.
Nadáciu reprezentuje Dr. Norbert Neuhaus, jeden z vydavateľov Vatikánskeho magazínu. Podporuje aj verziu Tagespostu online. Predtým pracoval ako generálny sekretár nadácie „Pomoc cirkvi v núdzi“. Ďalším predstaviteľom nadácie je Bernhard Müller, manažér vydavateľstva „fe-Medienverlag“, ktoré vydáva knihy kardinála Saraha, arcibiskupa Gänsweina aj Gabriele Kubyovej.

Pápež a generálny sekretár OSN apelujú na svet

Vatikán, 23.12.2019 (kath.net/KAP) 025 882 – Generálny sekretár OSN Antonio Guterres a pápež František vydali vo video-posolstve spoločnú výzvu svetu k ochrane životného prostredia a proti každému násiliu.
V týchto „turbulentných a ťažkých časoch“, je potrebné spoločne sa zastávať pokoja a harmónie, ako povedal Guterres.
František odsúdil opätovné zbrojenie. Povedal tiež, že nesmieme zatvárať oči pred tými, ktorí kvôli konfliktom, chudobe alebo klimatickým zmenám opúšťajú svoje domovy.
Video spolu nahrali 20. decembra po rozhovore vo Vatikáne.
Guterres apeloval na štáty sveta, aby do roku 2050 dosiahli neutrálnosť CO2., čo je podľa vedcov potrebné na záchranu planéty. Poukázal tiež na pápežovu encykliku „Laudato si“ z r. 2015 o sociálnom a životnom prostredí. Povedal, že toto aj iné posolstvá pápeža sa zhodujú s ústrednými hodnotami Spojených národov. Zdôraznil, že svet potrebuje „viac ako kedykoľvek“ zasadzovanie sa za ľudskú dôstojnosť a za spoločný dom – Zem.
Starosti vyjadril Guterres vzhľadom na násilie proti príslušníkom rôznych náboženstiev. Povedal, že je „zarmútený“, že kresťanské spoločenstvá, medzi nimi niektoré z najstarších, nemôžu Vianoce sláviť v bezpečí. S ľútosťou sa vyjadril o zavraždení židov a moslimov v ich kultových miestach aj o hanobení židovských hrobov. Zdôraznil, že treba urobiť viac pre vzájomné porozumenie a proti nenávisti.
Pripomenul aj „Dokument o bratstve všetkých ľudí“ , ktorý podpísali František a veľký imam Ahmad Al-Tayyeb v Abu Dhabi, ako aj akčný plán OSN na ochranu náboženských miest a na opatrenia proti prejavom nenávisti.
Pápež František sa vyjadril, že používanie náboženstva na rozdúchavanie nenávisti, násilia, na útlak a extrémizmus kričí k Bohu. „Nesmieme sa obracať chrbtom k tým, ktorí sú prenasledovaní ako veriaci a jej jedno aké majú náboženstvo.“
Pápež ďalej potvrdil svoje všeobecné odsúdenie atómových zbraní: „Nielen používanie, ale už samotné vlastnenie takých zbraní je pre následky možnej nehody nemorálne. Na vytvorenie mieru je nevyhnutná dôvera v dialóg medzi ľuďmi a národmi a treba tu aj multilateralizmus.“
Ako naliehavo potrebné žiadal František zredukovanie emisií, škodlivých pre klímu:
„Počúvajme hlas mnohých mladých ľudí, ktorí nám pomáhajú uvedomiť si, čo sa dnes vo svete deje. Rovnako sa nikto nesmie odvracať vzhľadom na globálnu nerovnosť, škandál hladu a mnohé formy utrpenia detí.“

Boj proti chudobe a medzinárodné krízy
Guterres a František sa predtým 40 minút radili o boji proti chudobe, o klimatických zmenách a kríze medzinárodnej spolupráce. Na záver hovoril Guterres aj so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a s pápežským sekretárom pre zahraničie arcibiskupom Paulom Richardom Gallagherom.
Rozhovory sa podľa oficiálnych údajov týkali realizácie cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Sú to celosvetové opatrenia stanovené do r. 2030 na zabezpečenie mieru, ako aj v oblasti výživy, dostatku pitnej vody, energií, vzdelávania, chudoby a zdravia. Ďalšou témou bola podľa Vatikánu kríza multilateralizmu najmä v oblasti migrácie a obchodu s ľuďmi, ako aj v klimatických zmenách a odzbrojení.
S Františkom sa Guterres stretol už v r. 2013, vtedy ešte vo funkcii komisára OSN pre utečencov. Od januára 2017 je tento Portugalčan novým generálnym sekretárom OSN a nástupcom Juhokórejčana Ban Ki Moona.

„Kardinál Raymond Leo Burke. Nádej sveta“

„Iba hrdinskí katolíci prežijú dnešné časy.“

Linec, 23.12.2019 (kath.net) 025 881 – K Vianociam vyšla vo vydavateľstve Renovamen ďalšia kniha interview s kardinálom Burkem pod názvom:
„Raymond Leo kardinál Burke. Nádej sveta“
Interview s kardinálom viedol Guillaume d’Alançon na dôležité a dnes veľmi potrebné témy.
D’Alançon je spisovateľ a referent pre rodinu a život biskupa z francúzskeho Bayonne. Je aj zakladateľom centra pre rodinu „Accueil Louis et Zélie“, ktoré s 25 pobočkami vo Francúzsku pomáha rodinám aj jednotlivcom dostať sa z ťažkých situácií.
V sprievodnom slove pripomína otec Paolo D’Angona, kňaz holandskej Diecézy Roermond, že kardinála Burkeho spájalo priateľstvo s americkým jezuitom Johnom Hardonom (1914-2000), ktorý mu povedal:
„Iba hrdinskí katolíci prežijú dnešné časy.“
To, že kardinál Burke takým pastierom je, o tom dnes niet pochýb. Ukazuje sa to nielen v jeho živote, ale aj v takých slovách v šiestich kapitolách knihy, ktoré nadchýnajú čitateľov, burcujú ich a poskytujú im schopnosť stať sa tiež hrdinskými katolíkmi.

Pápež František Rímskej kúrii: Cieľom reformy je evanjelizácia

Vianočný príhovor pápeža Rímskej kúrii

Vatikán, 21.12.2019 (RV) 025 880 – Na tradičnom predvianočnom stretnutí s Rímskej kúriou v sobotu 21. decembra dopoludnia hovoril pápež František o transformácii vo vatikánskych inštitúciách, pričom znovu zdôraznil, že cieľom je evanjelizačná úloha Cirkvi. Zvlášť sa zameral na štyri dikastériá: pre náuku viery, pre evanjelizáciu národov, pre komunikáciu a pre integrálny ľudský rozvoj. Na stretnutí o 10.30 v Klementínskej sále boli prítomní aj viacerí Slováci, medzi nimi kardinál Jozef Tomko a arcibiskup Cyril Vasiľ SJ.
Svätý Otec sa v úvode príhovoru poďakoval kardinálovi Angelovi Sodanovi za jeho úvodné slová v mene kardinálskeho zboru. Doterajšiemu dekanovi kardinálskeho kolégia sa Svätý Otec zároveň poďakoval i za jeho dlhoročnú službu, ktorú zastával od roku 2005. A pápež František prijal zrieknutie sa úradu dekana zo strany kardinála Sodana z dôvodu veku, pričom ďalej bude mať titul emeritného dekana. V motu proprio upravil Svätý Otec pravidlá pre voľbu dekana kardinálskeho zboru, ktorého si bude odteraz kardinálsky zbor voliť na päť rokov, s možnosťou znovuzvolenia.

V úvodnej časti svojho príhovoru Svätý Otec v súvislosti s témou
transformačných zmien v rámci Rímskej kúrie citoval myšlienku nedávno svätorečeného kardinála Johna Henryho Newmana z diela Vývoj kresťanskej náuky (Essay on the Development of Christian Doctrine):
„Žiť tu na zemi znamená meniť sa, a dokonalosť je výsledkom mnohých premien“.
Kardinál Newman však iste nehovorí o úsilí o zmenu čisto len kvôli zmene, pretože „v perspektíve veriaceho v strede všetkého je stabilita Boha“.
Pápež František pri týchto slovách odkázal na slová jednej Newmanovej modlitby:
„Nie je nič stabilné okrem teba, môj Bože. Ty si stred a život všetkých tých, čo sa menia, ktorí dôverujú v teba ako svojho Otca, ktorí hľadia na teba a sú šťastní, že sú v tvojich rukách. Ja viem, môj Bože, že sa musím meniť, ak chcem vidieť tvoju tvár.“ A pápež pokračoval:

„Pre Newmana zmena bola konverziou, čiže vnútornou premenou. Kresťanský život je v skutočnosti putovaním, je to púť. Často sa stáva, že zmena sa obmedzí na oblečenie si nových šiat, ale ďalej v skutočnosti zostane všetko tak, ako predtým. Pripomínam to tajuplné vyjadrenie, ktoré čítame v slávnom talianskom románe: „Ak chceme, aby všetko zostalo tak ako je, treba pomeniť všetko“ (Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Gattopardo).
„Je žiadúce doceniť históriu, aby sa budovala taká budúcnosť, ktorá bude mať solídne základy, bude mať korene, aby mohla byť plodná. Odvolávať sa na pamäť, to neznamená upätosť na sebazáchovu, ale dovolávať sa života a vitality procesu sústavného vývoja. Pamäť nie je statická, je dynamická. Vo svojej prirodzenosti naznačuje pohyb.“
„Prvou a najdôležitejšou úlohou Cirkvi je evanjelizácia,“ zdôraznil ďalej pápež František s odkazom na sv. Pavla VI. a jeho exhortáciu Evangelii nuntiandi.
„V skutočnosti zámerom súčasnej reformy je, aby sa zvyklosti, štýly, rozvrhy, spôsob reči a každá cirkevná štruktúra stali adekvátnym kanálom pre evanjelizáciu terajšieho sveta, skôr než pre sebazachovávanie.“
Práve z inšpirácie magistériom Petrových nástupcov od Druhého vatikánskeho koncilu až po dnešok vychádza myšlienka prípravy novej apoštolskej konštitúcie o reforme Rímskej kúrie s názvom Praedicate evangelium. „Je to misionársky postoj,“ vysvetlil pápež František.
Po úvodných úvahách Svätý Otec prešiel ku konkrétnej situácii úsekov Rímskej kúrie. Poukázal na skutočnosť, že u viacerých dikastérií sa spomenutý evanjelizačný postoj odráža už v názve: Kongregácia pre náuku viery, Kongregácia pre evanjelizáciu národov, ale i Komunikačné dikastérium a Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj.

„Keď boli zriadené prvé dve vyššie spomenuté kongregácie, bola to doba, keď bolo jednoduchšie rozlíšiť medzi dvomi dostatočne zadefinovanými okruhmi: kresťanský svet na jednej strane a svet, ktorý treba ešte evanjelizovať, na strane druhej. Teraz už takáto situácia nie je. Národy, ktoré ešte nedostali ohlasovanie evanjelia, vôbec nežijú iba na kontinentoch mimo západu, ale obývajú miesta všade, najmä v obrovských mestských koncentráciách, ktoré si aj samy osebe vyžadujú osobitnú pastoračnú starostlivosť. Vo veľkých mestách potrebujeme ďalšie „mapy“, ďalšie paradigmy, ktoré nám pomôžu nanovo nastaviť naše spôsoby myslenia a naše postoje: Bratia a sestry, už viac nie sme v kresťanskom prostredí!
Dnes už nie sme viac jedinými, ktorí vytvárajú kultúru, ani tými prvými, ani tými najviac počúvanými. Preto potrebujeme zmenu pastoračnej mentality, čo ale neznamená prejsť na nejakú relativistickú pastoráciu. Nie sme už v režime kresťanského sveta, pretože viera – najmä v Európe, ale aj vo veľkej časti Západu – už netvorí samozrejmý predpoklad spoločného života, naopak, často je až potieraná, vysmievaná, odsúvaná bokom a zosmiešňovaná. Zdôraznil to Benedikt XVI., keď pri vyhlásení Roka viery (2012) napísal:
«Zatiaľ čo v minulosti bolo možné považovať kultúrny kontext za jednoliaty a naďalej odkazujúci na obsahy viery a ňou inšpirované hodnoty, dnes sa vo veľkých oblastiach spoločnosti zdá, že z dôvodu hlbokej krízy viery, ktorá postihla mnohých ľudí, to už tak nie je» (Apoštolský list motu proprio Porta fidei, 2)
A preto bola v roku 2010 zriadená Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie, aby «podporovala obnovenú evanjelizáciu v krajinách, kde už zaznelo prvé ohlasovanie viery a sú tam prítomné cirkvi so starobylými počiatkami, ale zakusuje sa tam napredujúca sekularizácia spoločnosti a istý druh „zatemnenia zmyslu pre Boha“, čo vytvára výzvu ako nájsť adekvátne prostriedky na opätovné predloženie trvalej pravdy Kristovho evanjelia» (Benedikt XVI. Homília 28. júna 2010, porov. motu proprio Ubicumque et semper, 17. okt. 2010).

Ďalej Svätý Otec venoval niekoľko myšlienok poslaniu Dikastéria pre komunikáciu, ktoré vzniklo spojením deviatich subjektov, ktoré sa predtým zaoberali rôznymi spôsobmi komunikácie a rôznymi úlohami: Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky, Tlačové stredisko Svätej stolice, Vatikánska typografia, Vatikánske knižné vydavateľstvo LEV, denník L´Osservatore Romano, Vatikánsky rozhlas, Vatikánske televízne centrum CTV a Vatikánska internetová služba.

„Nová kultúra, poznačená faktormi konvergencie a multimediálnosti, potrebuje adekvátnu odpoveď zo strany Apoštolskej stolice v oblasti komunikácie. Dnes vzhľadom na rozmanité služby prevláda multimediálna forma, a toto označuje aj spôsob ako ich koncipovať, premýšľať o nich a aktualizovať ich. Všetko toto zahŕňa kultúrnu zmenu spolu s inštitucionálnymi a personálnymi zmenami, aby sa prešlo od práce v oddeleniach uzavretých do seba – čo v najlepších prípadoch malo nejakú koordináciu – k práci vnútorne prepojenej, synergickej.

Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj do seba zahrnulo štyri predchádzajúce pápežské rady pre oblasti: spravodlivosť a pokoj, Cor unum (charita), pastorácia migrantov a pastorácia zdravotníkov.

„Cirkev je teda povolaná pripomínať všetkým, že nejde len o otázky sociálne alebo vysťahovalecké, ale o ľudské osoby, o bratov a sestry, ktorí sú dnes symbolom všetkých vyradených z globalizovanej spoločnosti. Je povolaná svedčiť, že pre Boha nie je nikto ´cudzincom´ alebo ´vylúčeným´. Je povolaná prebúdzať svedomia uspané v ľahostajnosti zoči-voči realite Stredozemného mora, ktoré sa pre mnohých, príliš mnohých, stalo cintorínom.“
„Drahí bratia a sestry, ide teda o veľké výzvy a nevyhnutné vyvažovania, mnohokrát neľahké na uskutočnenie, a to z jednoduchého dôvodu, že v napätí medzi slávnou minulosťou a kreatívnou a hýbajúcou sa budúcnosťou je prítomnosť, v ktorej sú ľudia, čo nevyhnutne potrebujú čas na dozretie; sú tu historické okolnosti, ktoré sa musia zvládať v dennom slede, pretože počas reformy sa svet a udalosti nezastavujú; sú tu právne a inštitucionálne otázky, ktoré je potrebné riešiť postupne, bez kúzelníckych formuliek alebo skratiek.“
„Je tu nakoniec aj dimenzia času a aj ľudská chybovosť, s ktorými nie je možné, a ani správne nepočítať, pretože sú súčasťou každého osobného príbehu. Nebrať ich do úvahy znamená robiť veci odtrhnuto od ľudských dejín. S týmto zložitým historickým procesom je stále spojené pokušenie utiekať sa do minulosti (aj pri používaní nových formulácií), pretože je viac uisťujúca, známa a iste aj menej konfliktná. Aj toto je však súčasťou procesu a rizika spustiť významné zmeny.“
„Tu je potrené varovať pred pokušením zaujímať postoj strnulosti (rigídnosti). Strnulosť, ktorá vzniká zo strachu zo zmeny a nakoniec končí hádzaním polien a prekážok na pôdu spoločného dobra, čím sa z neho stane mínové pole neporozumenia a nenávisti. Vždy pamätajme, že za každou strnulosťou je určitá nevyváženosť. Strnulosť a nevyváženosť sa udržiavajú navzájom v začarovanom kruhu A dnes sa toto pokušenie k strnulosti stalo veľmi aktuálnym.“
Drahí bratia a sestry, Rímska kúria nie je statickým telesom odtrhnutým od reality – i keď toto riziko tu vždy je –, ale treba ju chápať a prežívať v každom dni na ceste mužov a žien, v logike zmeny doby. Rímska kúria nie je ani palácom či skriňou plnou šiat, ktoré by sme si obliekli na zdôvodnenie nejakej zmeny. Rímska kúria je živý orgán, a je takým tým väčšmi, čím viac žije celostné Evanjelium.
Kardinál Martini v poslednom rozhovore niekoľko dní pred svojou smrťou povedal slová, ktoré nás musia viesť k premýšľaniu: «Cirkev zostala pozadu o dvesto rokov. Ako to, že sa z toho neotrasie? Máme strach? Strach namiesto odvahy? Každopádne viera je základom Cirkvi. Viera, dôvera, odvaha… Iba láska zvíťazí nad únavou».
Vianoce sú sviatkom Božej lásky k nám. Božej lásky, ktorá inšpiruje, usmerňuje a koriguje zmenu a premáha ľudský strach zanechať „bezpečie“ a opätovne vstúpiť do „tajomstva“. Požehnané Vianoce všetkým!“

Po týchto slovách pápež František každému z členov Rímskej kúrie zablahoželal aj osobne stiskom ruky. Ako darček pod stromček venoval každému dve knihy. Prvou je jeho knižný rozhovor s názvom Bez neho nemôžeme nič urobiť (Senza di lui non possiamo fare nulla), vydaný pri príležitosti mimoriadneho misionárskeho mesiaca. Druhým darčekom bola kniha duchovných cvičení pre kňazov od mladého talianskeho kňaza Luigiho Mariu Epicoca s názvom Niekto, na koho treba hľadieť (Qualcuno a cui guardare).
Svätý Otec v ten istý deň v sobotu 21. decembra prijal na poludnie na osobitnej audiencii v Aule Pavla VI. niekoľko tisíc vatikánskych zamestnancov s ich rodinami.
Miroslava Holubíková, Jozef Bartkovjak SJ – Vatikán

USA: Politické Vianoce polarizujú kresťanov

Washington, 21.12.2019 (KAP/KNA) 025 879 – To, čo vidia návštevníci metodistického kostola Claremont United v južnej Kalifornii, nie je nič pre jemné povahy. Miesto uložené na slame, trčí Ježiško v klietke. Oddelený od Márie a Jozef a zabalený do záchrannej striebornej deky, akú dostávajú migranti na hranici s Mexikom. O romantike Vianoc ani stopy.
Farárka Karen Clark Ristinová pre médiá vyhlásila: „Chceme postaviť do popredia azylantov a ukázať, ako sa k nim tu správajú. Odozva je rôzna. Evangelikáli sú rozhorčení: „Odporné – s Ježiškom získavať politické body.“
Iní sú solidárni. „Smutná a tragická realita,“ napísala istá žena. „Zobuď sa, Amerika! Čo keby to boli tvoje deti alebo príbuzní?“ Aj jedna demokratická poslankyňa pochválila odvahu farárky.
Od polovice r. 2017 americká hraničná polícia oddelila asi 5000 tisíc detí na čas od rodičov a dala do táborov po celej krajine.
Médiá však hovoria o mnohých farnostiach po celých USA, ktoré sa rozlúčili s tradičnými jasličkami! Namiesto toho prezentujú prenasledovanie, nebezpečie a ľudí v núdzi. Tak ako státisíce z Južnej Ameriky aj Mária a Jozef utekali pred Herodesom. Či by dnes aj im vzali Ježiška? – tak znie posolstvo. …
S touto myšlienkou sa postarala o rozruch v r. 2018 aj katolícka Farnosť sv. Zuzany v Dedhame v štáte Massachusetts. Tento rok si zvolila tému – zachovanie stvorenstva. Vidno tam Svätú rodinu, ktorej aj so zvieratami hrozí utopenie v záplavách klimatických zmien!
Farár Chris Moore zo Spojenej Kristovej cirkvi v Tulse a štáte Oklahoma tiež podporuje koncepciu „jasličky protestu“ a vyhlásil:
„Cirkev nie je strana, no musí chytiť niečiu stranu. Mali by sme o svojich hodnotách hovoriť! Sú ľudia, ktorí majú jednu morálku na nedeľu a inú pre zvyšok týždňa.“ V jeho farnosti neležal Ježiško minulý rok v jasliach, ale zavretý v klietke. Aj Barack Obama odsunul 1,8 milióna utečencov, ako povedal vtedy farár. …

Matka v knihe učí deti ako sa chráni život

USA, 20.12.2019 (LifeSiteNews) 025 878 – Na prezentáciách ochrancov života v USA sa ľudia často pýtajú, ako potrat vysvetliť deťom. Veď keď sa rodičia zúčastňujú na takých akciách, je prirodzené, že sa deti pýtajú, čo znamená „pro-life“. A rodičia sú neistí, ako im to vysvetliť.
Bethany Bombergerová, matka štyroch detí, bakalárka štúdia rodiny, so stupňom master zo vzdelávania učí na školách a aj s manželom sú aktivistami ochrany života. Vyznávajú, že každý človek bol stvorený na Božiu podobu a má svoju nepopierateľnú úlohu na svete.
V zmysle týchto skúseností napísala táto matka knihu Pro-Life Kids! S peknými ilustráciami Eda Koehlera jemne a vhodnou formou predstavuje deťom svetonázor ochrany života.

Od skutočnosti života pred narodením po realitu, že mnohí popierajú tieto fakty a že každý život má svoj účel autorka popisuje všetko o popieraní osobnosti, čím potrat vlastne je. „Potrat je, keď niekto schváli, že sa dieťatku vezme jeho vzácny život.“ Ochrancovia života na druhej strane bojujú za život bez ohľadu na vek, či rozmery plodu. … Kniha končí výzvou k akcii a zdôrazňuje, že „aj keď ste malí môžete niečo robiť“. „Môžete sa modliť, aby sa potraty skončili, zúčastniť sa na akciách a pochodoch za život.“ A v knihe sú aj pútavé príbehy zo života pre deti. Kniha je taká populárna, že už prvé vydanie bolo hneď rozpredané. Reakcie boli úchvatné, predali sa ihneď tisíce kníh, ako povedala autorka. …

USA: Po 70 rokoch manželstva zomreli v 20 minútach

USA, 20.12.2019 (kath.net) 025 877 – Tento príbeh dojíma v súčasnosti mnohých ľudí v USA: V štáte Michigan zomrel manželský pár po 70 rokoch manželstva. To nezvyčajné na príbehu je, že najprv zomrel Les, 90-ročný manžel a iba 20 minút po ňom zomrela aj jeho manželka Freda. Obaja ležali bok po boku v nemocnici v kruhu svojich detí. Ich dcéra Maes povedala pre MLIVE.com, že tí dvaja boli nerozluční:
„Robili všetko spoločne. A to neprestalo ani pri ich smrti. Myslím si, že cítili, že jeden z nich zomrie a teraz sú večne spolu. A ja si myslím, že je to nádherné.“
Syn Michael Austin, pre médiá povedal, že hlava jeho otca v hodine smrti padla presne smerom k jeho manželke. Manželia sa zosobášili v r. 1949 a spoznali sa na strednej škole.

‘Hriech Sodomy’ je v nej iba ‘nedostatkom pohostinnosti’

Pápežská biblická komisia Vatikánu vydala novú knihu

Rím, 20.12.2019 (LifeSiteNews) 025 876 – Vatikán vydal knihu, v ktorej mnohí vidia úsilie normalizovať homosexualitu v Katolíckej cirkvi! Podľa nej je „hriech Sodomy“ (Gn 19,1–29) je iba „nedostatkom pohostinnosti“
„Príbeh Sodomy … ilustruje hriech, ktorý spočíva v nedostatku pohostinnosti, s nepriateľstvom a násilím voči cudzincom – správanie, ktoré sa musí veľmi vážne posudzovať a preto si zaslúži trest s najväčšou prísnosťou,“ ubezpečuje kniha.
Zdroje, ktoré sme konzultovali, opisujú knihu ako „vyslovenú banalitu“ a „očividne absurdnú“. Jeden teológ zvolal: „Vďaka Bohu, že tieto nezmysly nie sú Magistériom!“ Nová kniha má názov:

Čo je človek? Sprievodca biblickou antropológiou
(Che cosa è l’uomo? Un itinerario di antropologia biblica)

a vydala ju 16. decembra Pápežská biblická komisia. Snaží sa skúmať biblické chápanie ľudskej osoby. Jezuita Pietro Bovati, sekretár komisie uviedol, že dielo napísali na výslovné želanie pápeža Františka.
Predslov pripravil kardinál Luis Ladaria, S.J, prefekt Kongregácie pre náuku viery a predseda Biblickej komisie. Má štyri kapitoly: Ľudská osoba stvorená Bohom; Ľudská osoba v záhrade; Ľudská rodina a Ľudská osoba v histórii.
Kniha sa zaoberá na 10 stránkach v tretej kapitole v sekcii nazvanej „Transgresívne cesty“ aj homosexualitu a opisuje incest, cudzoložníctvo i prostitúcia.
Úvahy o homosexualite sa začínajú ubezpečením, že „inštitúcia manželstva tvorená stabilným vzťahom manžela a manželky je neustále prezentovaná ako evidentná a normatívna v celej biblickej tradícii. Nie sú príklady legálne uznaných ‘zväzkov’ osôb rovnakého pohlavia.
Biblická komisia hovorí o vzniku „hlasov nesúhlasu“ zvlášť na Západe vzhľadom na „antropologický prístup Biblie ako chápaný a vyjadrovaný Cirkvou v jej normatívnych aspektoch“ a autori píšu:

„To všetko sa posudzuje ako výraz archaickej, historicky podmienenej mentality. Vieme, že mnohé biblické tvrdenia v oblasti kozmologickej, biologickej a sociologickej boli postupne prekonané progresívnymi objavmi prírodných a humanitných vied. Podobne nové a adekvátnejšie chápanie ľudskej osoby zavádza radikálne výhrady voči exkluzívnej hodnote heterosexuálnych zväzkov v prospech podobného prijímania homosexuality a homosexuálnych zväzkov ako legitímnych a hodnotných výrazov ľudskej osoby. A čo viac – niekedy sa tvrdí, že Biblia hovorí málo alebo nič o tomto type erotických vzťahov, preto by sa nemali odsudzovať aj preto, že sa často nevhodne pletú s iným úchylným sexuálnym správaním. Takže sa zdá byť nutné skúmať pasáže Svätého písma, kde je reč o homosexualite najmä tie, kde sa kritizuje a odsudzuje. …

Informovaný zdroj v Ríme komentoval:
„Táto kniha je vrcholnou banalitou, čo dosvedčuje predovšetkým fakt, že ju môže každý zneužiť.“

Nepohostinná zberba Sodomy
Biblická komisia skúma pasáže Biblie (Gn 19, Sdc 19, Lev 18,22 a 20,13). Analytik uvádza: „Biblia nehovorí o erotickej inklinácii voči osobe rovnakého pohlavia, ale len o homosexuálnych aktoch.“
K hriechu Sodomy a úplnému zničeniu mesta Božou spravodlivosťou za úplnú skazenosť (Gn 19,1–29), sa komisia pýta:
„Ale aký bol hriech Sodomy, ktorý si zaslúžil také exemplárne potrestanie? V iných pasážach Hebrejskej Biblie nie je nijaká narážka na sexuálne previnenie praktizované na ľuďoch rovnakého pohlavia.“ Píše, že namiesto toho tieto pasáže (Iz 1,10; Jer 23,14; Ezechiel 16,49) hovoria o „zrade“, o „cudzoložstve“ a o „pýche“. A komisia uzatvára: „Významná starozákonná tradícia dosvedčená prorokmi označila Sodomu a Gomoru symbolicky, ale všeobecne termínom skazené mesto. No na úsvite Nového zákona, najmä podľa 2 Pt 2,6–10 a Júd 1,7 sa v 2. storočí začal objavovať „odlišný výklad“ hriechu Sodomy a stal sa zvyčajným čítaním biblického príbehu.
„Sodoma je obviňovaná z neslušných sexuálnych praktík nazývaných ‘sodomia,’, ako uvádza komisia.
„To sa zdalo na prvý pohľad jasnou podporou biblického príbehu. V Gn 19 sa uvádza, že dvaja anjeli boli hosťami v Lótovom dome a boli obliehaní „mužmi zo Sodomy“ …

Postavením tradičného chápania hriechu Sodomy na hlavu Pápežská biblická komisia vyhlasuje:

„Príbeh však nezamýšľa prezentovať obraz celého mesta ovládaného neskrotnou homosexuálnou žiadostivosťou, ale skôr odsudzuje správanie spoločenskej a politickej entity, ktorá nechce vítať cudzincov s úctou a preto sa ich snaží pokorovať, nútiť ich podstúpiť podrobenie sa hanebnému správaniu,“ píše komisia a pokračuje:
„Tento spôsob čítania príbehu Sodomy potvrdzuje aj Kniha múdrosti 19, 13–17 kde je exemplárne potrestanie hriešnikov Sodomy a neskôr Egypta motivované faktom, že sa prejavila hlboká nenávisť voči cudzincom.
Musíme preto konštatovať, že príbeh Sodomy ukazuje nedostatok pohostinnosti, správanie posudzované veľmi tvrdo a preto si zaslúžilo najprísnejší trest, lebo odmietanie odlišných ľudí a núdznych bezbranných cudzincov je princíp sociálnej dezintegrácie, ktorý má v sebe smrtiace násilie, ktoré si vyžaduje príslušný trest.“

Spriadanie ohavností
Komisia skúma aj Knihu Levitikus 18,22 a 20,13 a uvádza: „Tento hriech patrí k sexuálnym úchylkám ako incest a podobné a zákonník to neodôvodňuje, ani nezakazuje, ani sa neukladá prísny trest. No tento zákon môžeme považovať za ochranu a napomáhanie sexuality otvorenej plodeniu v súlade so Stvoriteľovým príkazom ľudským bytostiam 1,28).“

Predmet rozlišovania?
Čo sa týka Nového zákona komisia konštatuje, že „dôvod homosexuality“ sa neobjavuje v evanjeliách, ale je v troch listoch sv. Pavla (Rim 1,26–27, 1 Kor. 6,9 a 1 Tim 1,10). Autori zvažujú „zoznam hriechov“ sv. Pavla a píšu, že v 1 Kor 6,9–10, mužskú sodomiu predchádza cudzoložstvo a zoženštené rozkošnícke správanie, ktoré sa „trestá vylúčením z Božieho kráľovstva“. Iné hriechy (ako skúposť a osočovanie) sú predmetom rozlišovania, lebo ich závažnosť môže byť viac menej odlišná od prípadu k prípadu, ako píšu autori. Dodávajú, že Nový zákon nám umožňuje vidieť, že „kresťania považujú prax homosexuality za ťažký hriech“.
V Liste sv. Pavla Rimanom (1,18–27) komisia zdôrazňuje spojenie modlárstva (1,20–25) a sexuálnej úchylky (1,26–27). Pavol odhaľuje, že „človek by mal vidieť v sexualite, ktorá už nerozoznáva ‘prirodzené’ rozdiely, symptóm tohto pokriveného pojmu pravdy.“ Pochybenie človeka v oblasti uznávania pravého Boha, vedie k „spoločenskému neporiadku a násiliu“ (1,29–31). A komisia končí výpoveďou:

„Skúmanie Biblie odhalilo prvky, ktoré treba zvážiť pri hodnotení homosexuality v jej etických implikáciách. Isté formulácie biblických autorov ako aj disciplinárne direktívy Knihy Levitikus, si vyžadujú inteligentný výklad, ktorý zabezpečí hodnoty, ktoré chce svätý text napomáhať a tak vyhýbanie sa opakovaniu textu listu, ktorý nesie kultúrne stopy tej doby. Prínos humanitných vied a úvahy teológov a morálnych teológov budú preto nevyhnutné na adekvátnu interpretáciu otázky, ktorá tu bola iba načrtnutá. Bude sa vyžadovať pastoračná starostlivosť vzhľadom na jednotlivcov, aby sa presadzovala služba dobru, ktorú má Cirkev určenú v jej poslaní a službe ľuďom.

Pápež Pavol VI. odňal Biblickej komisii pastoračnú úlohu v r. 1971 a odvtedy je konzultačným orgánom. Už nejaký čas možno očividne pozorovať ťažkosti so zladením jej dokumentov s náukou Cirkvi a neomylnosťou Svätého písma.

Kardinál Burke: Rúhanie sa Bohu v „umení“ sa stupňuje

Rím, 20.12.2019 (LifeSiteNews) 025 875 – Rúhavé filmové video Netflixu, ktoré zobrazuje Ježiša ako geja a plagát s Ježišom v pedofilnom akte s chlapcom vystavené v múzeu v Ríme, sú odporné a hlboko urážajú katolíkov.

Kardinál Burke, rastie rúhanie sa Bohu v dielach, ktoré sa označujú ako „umelecké“. Čo sa tu deje?
V prvom rade je tu jav nihilizmu v umení, ktoré už nezobrazuje pravdu, krásu a dobro, ale stalo sa výrazom prázdnoty života bez Boha a rebélie proti Božiemu zákonu vpísanému do našich sŕdc. To je dnešná spoločnosť. No je tu aj aspekt, ktorý sa týka Cirkvi: vstúpil do nej panteizmus, synkretizmus s nekresťanskými náboženstvami a dokonca so sekularizmom. Postava Ježiša sa zrelativizovala. Už nie je jediným Spasiteľom, ale je zredukovaný na dobrého muža, na symbol a preto so všetkými cnosťami a chybami človeka! Pre kresťana je toto najzávažnejšia vec, aká sa mohla stať – Kristus sa premenil na symbol. Veď čítajme prípravný dokument Synody o Amazónii: Ježiš už nie je Ten, ktorý všetko riadi, ale je súčasťou vesmíru! … Je to neuveriteľné!

Mohli by sme namietať, že ak jeho jedinečná božskosť už nie je uznávaná, nie je jasné, prečo by je taká zúrivosť proti jeho osobe, prečo sa tak znetvoruje jeho tvár?
To je život bez Boha, nie je to ľahostajnosť, ale evidentná a zúrivá reakcia, ktorá chce zničiť Toho, ktorý je znamením odporu, ktorý odhaľuje prázdnotu, ktorá existuje v živote ľudí. Nedokážu tolerovať jeho svetlo.

Svetlo je typická vianočná téma. Zdá sa byť podivuhodnou zhodou, že tieto rúhavé útoky sa konajú práve, keď sa Cirkev pripravuje na Vianoce.
Nie je to zhoda, je to diabolský akt. Diabol prichádza na scénu, aby zničil radosť z Vianoc, pokúša sa ulúpiť radosť kresťanom.

Jedno, čo si nemôžeme nevšimnúť, je mlčanie Cirkvi vzhľadom na tieto rúhavé útoky. Stavajú sa proti tomu politici, laici protestovali proti filmu Netflixu mnohými podpismi, ale neprišiel nijaký silný signál zhora od pastierov.
Máte pravdu, toto mlčanie biskupov a kňazov je škandál. Nepochybujem, že sú mnohí dobrí kňazi, ktorí bránia svoje ovce, ale žiaľ to sú izolované prípady. Aj v Cirkvi sa uprednostňuje politická vízia života – je rozdelená na opozičné tábory – konzervatívne alebo progresívne, za, čo proti pápežovi. To všetko je absurdné. Cirkev je riadená pravdou, nie politickou korektnosťou. Namiesto toho je tendencia robiť, čo je politicky korektné, tak s a stáva, že dokonca aj keď je náš Pán terčom nechutných útokov, je ticho. To je jasné znamenie, že situácia v Cirkvi je veľmi vážna.

Čo má robiť veriaci tvárou v tvár týmto útokom? Čo má byť ďalší krok po zrejmom pohoršení a bolesti? Predovšetkým sa musia robiť akty uzmierenia Boha. Modlitbové úmysly na nápravu týchto hrozných urážok. Aj pokánie musí slúžiť na tento účel. Ale potom musíme použiť aj všetky Bohom dané dary, ktoré máme na zabránenie šíreniu týchto obscénností. Mali by sme sa pýtať, kto sponzoruje isté výstavy alebo predstavenie, ktoré sú v divadlách a iných halách.

Vydané s povolením La Nuova Bussola Quotidiana.

Exorcisti: Kultúra mainstreamu predáva deťom satanizmus

Rím, 17.12.2019 (LifeSiteNews) 025 874 – Exorcisti varujú, že je tu globálne hnutia normalizovania satanizmu a odsúdili nedávne vydanú knižku pre deti s diabolskými zaklínadlami na poslednom úseku procesu úsilia odviesť ľudí preč od Boha.
Páter Francesco Bamonte, predseda Medzinárodnej asociácie exorcistov napísal jej webovej stránke:
„Je tu pokus prezentovať satanizmus ako úplne normálnu alternatívu k tradičnému náboženstvu a filozofii.“ Dokonca sa tvrdí, že kult diabla sa obmedzuje na jednoduché slávenie. A že ten, kto ho praktizuje, nepácha zločin a nie je na tom nič zlé.“
Uctievania démonov pripodobnil ručnému granátu ako hračke.
Páter Bamonte hovoril najmä o „Detskej knihe démonov“ od Aarona Leightona, ktorá vyšla v Koyama Press of Canada.
Krátky pohľad do knihy nám stačí:
„Nechceš dnes večer vyniesť smeti? Možno si zaplavený domácimi úlohami? Ten veľký bitkár sa stáva skutočným tyranom? Nuž schyť svoje farebné ceruzky a namaľuj okultné znaky a vytvor nejakých démonov!”
Kniha sa odporúča pre deti od 5 – 10 rokov. Kniha ponúka tzv. okultné znaky – ezoterické symboly inšpirované knihami zaklínadiel, učebnicami magických zariekaní, ktoré majú dostať ľudí do kontaktu s duchmi. A páter Bamonte varuje:
„Ktokoľvek pozýva dieťa vzývať démonov je to akoby mu hovoril, že je možné dostať pomoc od zločinca, aby niečo získalo. Vzývania lákajú satanské vplyvy a riskujú, že dieťa môže stratiť svoju identitu a osobnosť a tak ho privedú k morálnemu, psychologickému a duchovnému zničeniu! Každý, kto učí deti tieto zaklínadlá je už spojencom démonov. Takýto spojenci klamú deti a pripravujú im nešťastie. Démoni sú nepriateľmi Boha a ľudstva a sú plní nenávisti a zamýšľajú každé zlo a každú perverznosť s jediným cieľom postaviť nás jedného proti druhému a nakoniec oddeliť nás definitívne od Boha a zaviesť nás do večného zatratenia.“

Detská kniha démonov je ďalšou etapou v procese, ktorý sa začal v 70. rokoch ezoterikou a viedol k priamemu uctievaniu satana.
Páter Bamonte končí úvahou o slovách Ježiša Krista, ktorý povedal:
„Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny“ (Mt 18,6).

Politický satanizmus
Vo februári aktivista proti-extrémistickej skupiny Hope Not Hate (Nádej nie nenávisť) vydal správu varujúcu, že deti a mládež vo Veľkej Británii sa stále viac pridávajú k neonacistickým skupinám, ktoré sa spájajú so satanizmom. Matthew Collins pre noviny The Telegraph povedal:
„Nové extrémistické skupiny sa skladajú z chytrých, väčšinou perverzných mladých mužov, ktorí sa navzájom povzbudzujú k čoraz väčšiemu extrémizmu. Vidíme stále viac a viac satanizmu a bieleho džihádu. Je to takmer ako u Hitlera – stále im to nie je dosť extrémne.“
Najextrémnejšie skupiny v Anglicku sú ovplyvnené Rádom deviatich anjelov (O9A), čo je nepochybne najextrémnejšia nacistická satanská skupina na svete. Robí rituály vcedené kňazmi a kňazkami a usiluje sa zničiť spoločnosť a páchať masové vraždy.
V USA Satanský chrám postavil sochu démona Bafometa, a sľúbil zriadiť satanské kluby pre deti pri základných školách.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *