UMŔTVENOSŤ – Slávnostný ruženec

1. desiatok
Odmena osláveného tela

Ranami posypané Kristovo telo je oslávené. Kristus si ponechal iba päť rán a tieto nám žiaria ako slnko. Ako sa vyplatí umŕtvenosť a bolesť, znášaná pre Boha.
Jeho telo je už nesmrteľné a necíti bolesť. Smrť už nemá k nemu prístup. Telo, namáhané a vláčené krížovou cestou, je už svieže. Telo, ktoré bolo pribité na kríž, zduchovnelo. Neexistujú pre neho hmotné prekážky. Hmota je pre neho menej než pre naše telo vzduch. Tak sa všetko zmenilo.
Aj ja budem v tom všetkom podobný Kristovi, keď sa na to pripravím sebazáporom a umŕtvenosťou.

2. desiatok
Nezmeniteľný Boží zákon

Ježišovo horké utrpenie sa začalo na Olivovej hore a z tejto hory sa aj Ježiš vzniesol do večnej slávy.
Toto je pre mňa zákon oslávenia. „Či nemusel Kristus najprv trpieť a tak vojsť do svojej slávy?“ povedal on sám. Toto je zákon i pre naše oslávenie. Preto keď sa apoštoli pýtali po blahobytných miestach v jeho kráľovstve, odpovedal im: „Budete mojimi svedkami. “ Svedok tu znamená trpiaceho, mučeníka pre Krista.
I my sa musíme stať podobnými Kristovi sebazáporom a obeťami, tak ako hovorí sv. Pavol: „Tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo i s jeho žiadosťami. “
Buď Kristov svojimi obeťami, Kristus bude tvojím svojou slávou.

3. desiatok
Výzbroj Ducha Svätého je sebazápor

Aby veriaci mohli byť Kristovými svedkami, aby sa k nemu priznali obeťami, k tomu potrebovali svetlo, silu a bázeň Ducha Svätého.
Dostali svetlo a pokladali to za česť a radovali sa, že mohli pre Krista trpieť. Dostali silu a boli statoční, nesklamali v obetiach a neutiekli od nich. Dostali svätú bázeň a riadili sa Kristovým slovom: „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. “ (Mt 10,28)
I ja potrebujem pomoc Ducha Svätého. Potrebujem jeho svetlo, aby som pochopil, že trpieť pre Krista je radosť. Potrebujem silu, aby som sa nevyhýbal obetiam a nestratil spásu. Potrebujem svätú bázeň, ktorá zapudzuje hriech.
Duchu Svätý, zmiluj sa nado mnou.

4. desiatok
Nebezpečie straty

Pre Pannu Máriu je zem vyhnanstvom. Na zemi nenachádza radosť. Svätá túžba po Ježišovi jej berie časný život a dáva jej radostnú večnosť. I jej čistému telu, ktoré na zemi nežilo pre zem, ale mnohými obetami žilo jedine na česť a službu Božiu.
Akým jej dieťaťom som ja ? Lipnem na zemi, na veciach sveta tak, akoby som mal tu večne žiť. Málo ma láka nebo, pretože ja tu na zemi hľadám svoje potešenie. Málo síl dávam do služieb Boha a obety, sú pre mňa príliš ťažké a znechucujú ma.
Ak je to tak, pros Pannu Máriu, aby si to mohol zmeniť, lebo v tom je pre teba vážne nebezpečenstvo straty neba.

5. desiatok
Nebo stojí za to

Panna Mária vytrpela na zemi pre Boha veľmi veľa. Za to je v nebi Kráľovnou v nesmrteľnej sláve a radosti. Okolo jej trónu sú šťastní svätí a to sú jej deti, ktoré si tam sama priviedla. A všetkých viedla tou cestou, ktorou aj ona išla za Ježišom a to cestou obetí, sebazáporu a umŕtvenosti. Ona i svätí splnili podmienku vstupu do večnej blaženosti. A tou podmienkou je obeť a sebazápor.
Keď aj ja chcem prísť do neba, musí byť pre mňa samozrejme, že to niečo stojí. Sv. Ján Bosko hovoril: „Do neba sa necestuje kočiarom. “ Preto napomína sv. Pavol: „Lebo ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. “ (Rim 8,13-14)
Panna Mária, pomáhaj nám, radostne a bez reptania prekonávať všetky ťažkosti života a potom prísť do neba.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *