Život Cirkvi vo svete 51-53/2020

Obsah

Vatikán: 100 betlehemov pod kolonádami Nám. sv. Petra

Salzburg: Posolstvo Svetla pokoja nutnejšie ako kedykoľvek

Svätý Otec prijal slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú

Pápež daroval na svoje 84. narodeniny dýchacie prístroje

František pozýva kardinálov na tradičný vianočný príhovor

Pápež vyjadril Lukašenkovi starosť pre situáciu v krajine

Pápež František spojil sily s globálnymi korporáciami

„The Great Reset“ – čo sa za tým skrýva?

V ochrane klímy dvihol pápež František latku vysoko

Podpis kardinála Saraha na zákaze prijímania do úst chýba

Kardinál Müller: Politici nemajú právo zakazovať svätú omšu

Kardinál Burke: Covid sa používa na útok na slobodu a rodiny

Kardinál Pujats: Spoločnosť stvorila náhradné náboženstvo: Zdravie!

Kardinál Schönborn: Usmrcovanie ľudí sa nesmie stať rutinou

Kardinál za občianske uznanie homosexuálnych párov

Betlehem na Námestí sv. Petra …

Vatikán: Kňazi môžu na Vianoce sláviť až štyri omše

Vatikán chce zamestnancov zaočkovať počiatkom roka 2021

Stručne z LifeSiteNews

Prvý raz po 1000 rokoch polnočná omša bez „vrabčiakov“

Holandskí biskupi: Nijaké verejné omše na Štedrý večer!

Zlé znamenie: Zázrak sv. Januára v Neapoli nenastal!

Austrália zakazuje vakcínu proti covidu!

Verní kňazi, ktorí kážu morálnu náuku Cirkvi, sú trestaní

USA: Nóta biskupov o morálnej stránke vakcín proti covidu-19

Mexiko už má biometrickú ID kartu na demografické zmeny

Latinský patriarcha Jeruzalema ochorel na covid-19

Predstavený jezuitov: Demokracie ohrozené pandémiou

Demokratka uviedla Bidena do rozpakov novelou o ochrane života

New York: Muž spustil paľbu pred katedrálou

Nemecko: Napriek lockdownu verejné sväté omše

Moji milí, želám vám, aby tieto nečakané tohoročné Vianoce boli pre vás skutočné, pravé Vianoce – také, aké boli tie prvé! Skúsme si privykať na silu prvých Vianoc premieňajúcu svet, aby o to viac žiarili v temnote týchto dní. Premeňme svoje srdcia a učme sa poznávať pravé hodnoty,ako nás to táto doba učí.
Nech vám milované Božie Dieťa vtlačí do srdca úžasný pokoj, hlbokú lásku a pevnú nádej i silu na spokojný život s hlbokou dôverou v tohto Kráľa, ktorý prišiel, aby nás uchránil od úbohosti sveta a priviedol do nádhery večnej slávy!
Vaša Zuzana

Stal sa najväčší zázrak v plnosti času.

Je to noc lásky a svetla, noc zmierenia a pokoja. Je to Svätá noc. Bola som ponorená do stáleho vytrženia lásky s božským Dieťaťom vo svojom panenskom lone. Mala som vzácnu podporu svojho najčistejšieho snúbenca Jozefa, ktorý sa veľmi snažil uľahčiť mi únavné cestovanie. Našu prítomnosť uprostred karavány obklopovalo hlboké vnútorné ticho a hlboká modlitba srdca sprevádzala naše pomalé približovanie sa k cieľu. A tichý pokoj v duši zostupoval na vyrovnaný tok času v láskyplnom poznávaní veľkého tajomstva, ktoré sa práve napĺňalo. Je to Noc, ktorá dáva počiatok novému dňu, ktorý nepozná západ slnka (1991).
V okamihu, keď je vesmír pohrúžený do hlbokého ticha, začína sa na zemi modlitba Matky, ktorá preniká do nebies a otvára ich, aby priniesla na svet svoj Božský výhonok (1981).
Uprostred noci sa Otcovo večné slovo spustilo ako rosa na svet, ktorý bol povolaný prijať božský Výhonok. A hľa uprostred hlbokého mlčania zaznievajú hlasy anjelov a otvárajú sa srdcia pastierov, ktorí pochopili, čo bolo skryté veľkým. Tak to musí byť pri každom stretnutí do Slovom, aby sa stalo telom v živote každého z nás. Tak to musí byť aj pri jeho Druhom príchode (1985).
Citlivá a jemná prítomnosť môjho najčistejšieho snúbenca Jozefa ma zahŕňa nežnosťou. Je tu milosrdná účasť pastiera, ktorý nám ukazuje blízku jaskyňu. Jozef vidí ako sa otvárajú nebesia, on v prekvapení rozjíma o zázraku, počuje spev anjelov a vidí ako Pokoj zostupuje z neba. On otvára dvere chudobným a malým a prijíma prosté dary pastierov (1993). Jozef svojou osobou sprítomňuje všetkých chudobných Izraela, biedna jaskyňa sa stáva palácom Dávidovho Syna povolaného zasadnúť na jeho kráľovský trón (1989).
Som ponorená do hlbokej extázy, predo mnou sa otvára Otcova tvár a ja pozerám na božské tajomstvo jeho milosrdnej lásky (1993). Božie Svetlo deväť mesiacov pretváralo moju dušu, ktorá sa stávala najčistejším odbleskom jeho božskej krásy. Moje srdce sa otváralo skúsenosti lásky takej veľkej, aká nebola dopriata nijakému inému stvoreniu. Moje srdce bolo preplnené láskou všetkých, ktorí ho očakávali.

Ako lúč svetla prejde kryštálom, tak moje božské Dieťa prešlo závojom môjho panenského lona bez toho, aby porušilo kúzlo môjho dokonalého panenstva. Stal sa najväčší zázrak v plnosti času. Rodí sa božské Dieťa od vekov Očakávaný, Jednorodený od Otca, EMMANUEL, BOH S NAMI (1988). Slovo prijalo ľudskú podobu v mojom materinskom lone, ako Novorodeniatko sa ocitá v mojom materinskom náručí a ja ho pokrývam slzami a bozkami. Duch Svätý sa so zaľúbením pozerá na svoj plod (1993).

Pastieri pribiehajú, aby priniesli hold prostých a chudobných v duchu, chór anjelov spieva a prináša nevinné svetlo detí, maličkých, čistých srdcom.
Musela som dať toho, ktorého očakávali národy v okamihu, kedy ho nikto nechcel prijať. Láska je už pripravená narodiť sa, no mráz egoizmu zraňuje srdcia všetkých (1980).
Noc zahaľuje celý svet, temnoty sa zahusťujú nad životom ľudstva. Je to temnota nedostatku viery, neustálej vzbury a veľkého odmietania Boha. Je to ľad hriechov, ktorý zabíja v ľudských srdciach každý púčik života a lásky. Je to chudoba človeka prinúteného k vnútornému otroctvu. Je to mlčanie Boha, ktoré tak ťažko visí v hlučnej vrave hlasov, kriku a neprestajnej záplave slov a obrazov.
Ja som Zornica, ktorá pripravuje východ žiarivého Slnka – Krista (1987).
Čas sa naplnil. Vstupujete už do udalostí, ktoré vás pripravujú na jeho Druhé Vianoce! Približujete sa k okamihu slávneho Kristovho návratu. Nepripustite, aby sa vás zmocnil strach, ani smútok, ani prázdna zvedavosť, ani zbytočné starosti (1989). Nadišiel pre vás čas veľkej skúšky. Nechajte sa premeniť, aby ste ako Jozef pociťovali naliehavosť otvárať srdcia a duše ľudí, aby prijímali Ježiša a nenechávajte sa ovládnuť prázdnymi a zbytočnými záležitosťami, ale bedlite so mnou v modlitbe a očakávaní už takého blízkeho Príchodu Ježiša (1993).

Vatikán: 100 betlehemov pod kolonádami Nám. sv. Petra

Vatikán, 13.12.2020 (KAP) – Arcibiskup Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu, otvoril v nedeľu pod Kolonádami Námestia sv. Petra výstavu „100 betlehemov vo Vatikáne“. V minulých rokoch boli betlehemy vystavené v kostoloch alebo halách. Tento rok pre koronavírus zvolili miesto vonku. Betlehemy tam budú vystavené do 10. januára.
„Výstava 100 betlehemov vo Vatikáne je už tradíciou, s ktorou pokračujeme napriek pandémii,“ povedal arcibiskup v sobotu pre Rádio Vatikán. „Rozhodli sme sa výstavu usporiadať vonku, aby sme splnili opatrenia proti nákaze,“ vysvetlil význam cesty návštevníkov okolo drevených domčekov, v ktorých sú vystavené diela z celého sveta.
Vstup je voľný denne od 10. do 22.hodiny. Večer, keď sa zotmie, bude možné vidieť mimoriadnu „Hru svetiel“, ako oznámil arcibiskup.
„Napriek všetkému zostávajú jasličky symbolom skromnosti: keď stojíme pred jasličkami, musíme si pripomínať, že stojíme pred jednoduchosťou prezentácie Božej lásky k nám. Pán nás miluje takých, akí sme.“
Fisichella pripomenul aj potrebu prežívať tieto Vianoce 2020 intenzívnejšie ako v minulosti práve pre utrpenie spočívajúcom na pleciach mnohých ľudí bojujúcich s pandémiou a napriek nemu:
„Je síce pravda, že smrť, choroba, osamelosť a neistota hrozia zatemniť nádej, no je rovnako pravda, že všetky tieto ťažkosti musíme prekonať. Musíme mať v sebe istotu, že nie sme sami, lebo toľkí ľudia s nami prežívajú tú istú chvíľu a najmä preto, že Boh nás nikdy neopustí.“ To je pre arcibiskupa posolstvo spojené s jasličkami a on dodáva:
„Ak cítime smútok a lebo osamelosť, pristúpme k jasličkám, hľaďme na Dieťa Ježiška, ktoré by chcelo byť privítané. Potom aj my vystrieme ramená, pochováme ho a budeme sa cítiť menej sami.“

Salzburg: Posolstvo Svetla pokoja nutnejšie ako kedykoľvek

Salzburg, 12.12.2020 (KAP) – Skauti z celého Rakúska prijali v sobotu svetlo z Betlehema na ekumenickej pobožnosti v dóme v Salzburgu. Skauti celého sveta boli tento rok prítomní iba online.
„Práve v tejto ťažkej dobe je betlehemské svetlo ako znamenie útechy, nádeje a lásky o to potrebnejšie,“ povedal salzburský arcibiskup Franz Lackner v príhovore. Skauti z celého sveta od Argentíny po Ukrajinu poslali do Salzburgu videové pozdravy – za každú zúčastnenú krajinu zažali v dóme jednu sviecu.
Bohoslužbe predsedali: arcibiskup Lackner, evanjelický superintendent Oliver Dantine, pravoslávny arcikňaz Dumitru Viezuianu a gréckokatolícky kňaz John Reeves. Motto tohoročnej oslavy znelo
„Hrdinsky hlásame Pánov pokoj“.
Svetlo pokoja zažala pred tromi týždňami betlehemská žiačka Mária Khouryová v Jaskyni narodenia Pána. Z Tel Avivu ho dopravili do Lincu. Salzburskí skauti ho teraz prinesú na rakúske hranice, kde si ich prevezmú skauti z iných krajín. Tento rok sa betlehemské svetlo roznesie iba po Európe.

Svätý Otec prijal slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú

Vatikán, 14.12.2020 (RV) – Pápež František dnes dopoludnia prijal na osobnej audiencii prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú spolu so sprievodom. Po stretnutí so Svätým Otcom slovenská prezidentka absolvovala rozhovor s vatikánskym sekretárom pre vzťahy so štátmi Mons. Paulom Richardom Gallagherom. Prezidentku Čaputovú pri návšteve sprevádzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok a delegácia.

Viac na

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-12/svaty-otec-prijal-slovensku-prezidentku-zuzanu-caputovu.html

* * * * * * *

Pápež daroval na svoje 84. narodeniny dýchacie prístroje

Vatikán, 17.12.2020 (KAP) 027 077 – Na svoje 84. narodeniny dal pápež František poslať štyri dýchacie prístroje do nemocníc vo Venezuele. Ako potvrdil vatikánsky hovorca Matteo Bruni žurnalistom, prístroje sú určené najmä na ošetrovanie detí.

František sa narodil ako Jorge Mario Bergoglio a najstaršie dieťa svojich rodičov 17. decembra 1936 v argentínskom Buenos Aires. Rímskym biskupom a hlavou Katolíckej cirkvi je od marca 2013.
„František oslávi narodeniny jednoduchou formou s niektorými obyvateľmi Domu sv. Marty, kde býva,“ povedal hovorca.
Pápež dostal cez vatikánsky Úrad pre almužny kyticu slnečníc od chudobných ľudí v Ríme. Tú dal postaviť do kaplnky domu pred svätostánok, aby pripomínal, že pohľad máme mať vždy upretý na Krista.

Na otázku, či sa pápež nechá zaočkovať proti koronavírusu sa vatikánsky hovorca nevyjadril. Namiesto toho Bruni poukázal na výzvu Úradu pre zdravotníctvo, aby sa do 21. decembra nahlásili všetci obyvatelia Vatikánu, ak sa chcú „v prvých mesiacoch“ nového roka dať zaočkovať.

František pozýva kardinálov na tradičný vianočný príhovor

Vatikán, 15.12.2020 (KAP) 027 076 – Napriek pandémii koronavírusu prijme pápež František v pondelok kardinálov a vedúcich pracovníkov Vatikánu na tradičný vianočný príhovor. Vatikánska tlačová kancelária to oznámila v utorok.
V r. 2019 František v tomto príhovore naliehal na kardinálov a vedúcich pracovníkov, aby realizovali výrazné zmeny.
V predchádzajúcich rokoch využil túto príležitosť aj na sčasti drsnú kritiku nešvárov a skostnatenosti vedenia Cirkvi. Vlastným účelom stretnutia v Aule požehnania Apoštolského paláca sú vzájomné osobné želania k Vianočným sviatkom.

Pápež vyjadril Lukašenkovi starosť pre situáciu v krajine

Vatikán, 17.12.2020 (KAP) 027 075 – Pápež František vyjadril bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi prostredníctvom mimoriadneho vyslanca svoju starosť pre súčasnú situáciu v krajine. Podľa vatikánskej tlačovej kancelárie vatikánsky diplomat arcibiskup Claudio Gugerotti sa vo štvrtok stretol s mocnárom v Minsku. Arcibiskup Gugerotti, pápežský nuncius vo Veľkej Británii, bol v r. 2011- 2015 veľvyslancom Svätého stolca v Bielorusku. V súčasnosti je v Minsku nunciom chorvátsky arcibiskup Ante Jožič.
Počiatkom decembra požiadala bieloruská vedúca opozície Svetlana Tichanovská (38) pápeža o podporu:
„V mene bieloruského ľudu vás prosíme o vaše sväté modlitby a vaše úprimné slová pravdy a spravodlivosti, čo bude pre nás všetkých požehnaním,“ napísala Tichanovská Františkovi z exilu v Litve.
Pápež František sa už predtým postavil za protesty demokratického hnutia proti Lukašenkovi: „Spravodlivosť a právo musia byť rešpektované,“ povedal pri modlitbe Anjel Pána 16. augusta na Námestí sv. Petra. Vyzval k dialógu a nepoužívaniu násilia. Katolícka cirkev v Bielorusku v minulých týždňoch informovala aj o represiách voči jej kňazom.

Pápež František spojil sily s globálnymi korporáciami

Vatikán, 10.12.2020 (LifeSiteNews) 027 074 – Pápež František spojil sily s hlavnými globálnymi korporáciami ako Rockefellerova nadácia a Bank of America, aby sa napomáhal nový „ekonomický systém“ kapitalizmu založený na cieľoch trvalo udržateľného rozvoja.
Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie uzavrel Vatikán partnerstvo s „Radou pre inkluzívny kapitalizmus s Vatikánom“ –
Council for Inclusive Capitalism with the Vatican . Je to očividne reakcia na túžbu Františka „vybudovať inkluzívne a trvalo udržateľné ekonomiky a spoločnosti“. Rada sa označuje ako „hnutie vodcov svetového obchodu a verejného sektora, ktorí budujú inkluzívnejší trvalo udržateľnejší a trustový ekonomický systém, ktorý reaguje na potreby našich ľudí a našej planéty“.
Tlačové vyhlásenie skupiny oslavuje na svojej stránke túto správu ako „historickú“ a dodáva, že „skupina sa inšpiruje morálnymi imperatívmi všetkých náboženstiev“. Nové partnerstvo ukazuje naliehavosť spojenia morálnych a trhových imperatívov pre reformu kapitalizmu na mocnú silu pre dobro ľudstva“.
„Rada pozýva spoločnosti každej veľkosti, aby zapriahli potenciál súkromného sektoru na vybudovanie férovejšieho inkluzívnejšieho a trvalejšieho základu sveta.“
Rade predsedajú samozvaní „strážcovia inkluzívneho kapitálu“ – titani obchodu s viac ako $ 10.5 triliónov majetku, spoločnosti s vyše $2.1 trilióna trhového kapitálu a 200 miliónov pracovníkov vo vyše 163 krajinách“. Každoročne sa stretávajú a pápežom Františkom, aj s kardinálom Petrom Turksonom.
Medzi „27 strážcami“ sú hlavní akcionári, prezidenti a iní vysokí pracovníci spoločností ako Mastercard, DuPont, U.N, Johnson & Johnson, VISA, BP, Bank of America a The Rockefeller Foundation.
Rada vyhlasuje, že „kapitalizmus sa musí vyvinúť, aby napomáhal trvalo udržateľnejší … systém, ktorý pracuje pre každého“. Jeho členovia sa musia zaviazať, že budú takúto ekonomiku podporovať na celom svete …
Záväzky rady sa delia na štyri kategórie: „Ľudia, planéta, princípy vlády, prosperita“. Súčasťou jej vízie je aj „rovnosť príležitostí pre všetkých ľudí na dosiahnutie prosperity a kvality života, bez ohľadu na kritériá sociologického pozadia, rodu, etnika, náboženstva či veku“. …
Pápež František bude teraz schopný priamo ovplyvňovať globálnu politiku a finančné rozhodnutia, lebo aliancia rady s Vatikánom znamená, že je teraz pod „morálnym vedením“ pápeža. …
Všetko to súvisí aj s radikálnym socialistickým plánom kampane Joe Bidena s názvom „The Great Reset“ * (Veľký reset – veľký nový začiatok). Globalistické elity charakterizovali „Great Reset” ako plán „stlačiť tlačítko reset v globálnej ekonomike“.
Prominentom tohto „Veľkého resetu“ je Klaus Schwab, prezident Svetového ekonomického fóra. Ten uverejnil aj knihu s názvom „COVID-19 : The Great Reset“, kde načrtáva „premeny“ potrebné na budovanie trvalo udržateľnejšieho sveta. …

* „The Great Reset“ – čo sa za tým skrýva?

Zdanlivá „sprisahanecká teória“ ktorá sa pri bližšom pohľade ukáže ako otvorený kartel mocnárov z politiky a hospodárstva s cieľom „zriadiť nový spoločenský kontrakt“.
Analýza Michaela Kodera

Washington DC, 17.12.2020 (kath.net/National Review/mk) 027 073 – Čo sa skrýva v teraz často používanom termíne „Great Reset“ alebo „Veľký nový začiatok“? Iba výmysel pravicových extrémistov a protivníkov očkovania o sprisahaní mocných politikov a podnikateľov, ktorí údajne chcú zriadiť nový svetový poriadok? Alebo je za týmto výrazom predsa viac pravdy, ako nám to propagandy vlád a masmédiá chcú nahovoriť?
Pri dôkladnejšom pohľade sa nám odhalí veľký nový začiatok ako niečo, čo vôbec nie je tajomné, ako vysvetľuje Andrew Stuttaford v National Review. Je to otvorený plán istých globálnych politických a hospodárskych elít preformovať vládnuci kapitalizmus. Na tomto podniku sa zúčastňuje aj OSN, Medzinárodný menový fond a EÚ. V budúcnosti už nemá byť vo firmách tým hlavným úsilie o zisk, ale spoločná angažovanosť manažérov s vládnucimi politikmi a mimovládkami na vytvorenie nového lepšieho sveta. Akcionári zameraní čisto na vlastný zisk majú byť zbavení moci a nahradení „nezištnými“ rozhodovateľmi, ktorí budú viac zameraní na celospoločenské záujmy.
Takýto korporatívny kapitalizmus navrhuje Klaus Schwab, zakladateľ Svetového hospodárskeho fóra (WEF) v Davose v knihe „The Great Reset“.
Aj WEF propaguje veľký nový začiatok, ktorý má dokonca už aj svoju webovú stránku https://www.weforum.org/great-reset/
kde sa otvorene propaguje vybudovanie nového spoločenského kontraktu („to build a new social contract“). K zúčastneným elitám patria obrovské koncerny ako Apple, Microsoft, Facebook, IBM a IKEA, teda aj vedúci americkí giganti, ktorí boli doteraz baštou slobodného podnikania. Tento zoznam ukazuje, že plán nie je marxisticko-komunistický pokus o prevrat, akoby sa snáď zdalo. Korporatívny kapitalizmus spočíva v presvedčení, že spoločnosť má byť organizovaná hlavnými záujmovými skupinami, ktoré sú podriadené štátu ako dirigentovi. Jednotlivec tu nemá čo hovoriť, nový svet mu bude nariadený. Nejasným zostáva, komu sa noví mocnári v podnikaní majú zodpovedať, ak už nie vlastníkom podnikov. Jasné je, že manažérom, ktorým sú odstránené putá závislosti sa táto idea páči, rovnako ako po moci dychtiacim politikom, ktorým sa otvárajú široké možnosti vplyvu.
Cieľom tejto zmeny je zdravšia spoločnosť s viac možnosťami pre viac ľudí, nový systém vzdelávania, výkonná zdravotnícka starostlivosť, rozumná reforma prisťahovalectva a ekologická politika. Individuálne a kolektívne blaho sa má dosiahnuť precíznymi informáciami o našej ekologickej stope, o škodlivosti nášho okolia a o prísadách v našich potravinách. Okrem informácií má tu však byť aj kontrola a obmedzenia ako pri spotrebe surovín a ťažisko bude na „zodpovednom stravovaní“ a dovolenke v blízkom okolí. Solidarita – tak bude znieť nové heslo tejto novej éry.
Tieto idey Schwaba nie sú nové, ale v tom podstatnom sú rozvinuté na najnovšiu úroveň ešte ctižiadostivejšej verzie ich želaní. Menej ako šesť mesiacov po vzniku koronavírusu a ešte uprostred krízy zapája sa Schwab do nútenej prestávky spoločnosti na zamyslenie a intenzívne sa zamýšľa nad svetom po pandémii. Kríza – ako dlho vytúžená šanca na nový poriadok.
Ben Sixsmith z časopisu „American Spectator“ to vyjadruje jasne: „Mali by sme byť vždy obozretní, aby sme takéto teórie neodbavili ako nezmyselné výmysly. Niektorí z najbohatších a najmocnejších ľudí sveta majú veľký záujem úplne zvrátiť náš spôsob života. Môžeme si o ich ideách a aktivitách myslieť čo chceme, bolo by však nerozumné brať ich na ľahkú váhu.

V ochrane klímy dvihol pápež František latku vysoko

Burkhard Jürgens

Vatikán, 13.12.2020 (KAP) 027 072 – Na digitálnom summite o klíme cez víkend dal pápež František výraznejší sľub ako každý iný štátnik: Do r. 2050 chce Vatikán znížiť svoje emisie na nulu! „Doba na zmenu kurzu je tu. Neulúpme mladým generáciám nádej na lepšiu budúcnosť,“ povedal 83-ročný pápež.
Nuž František má iste ľahšie ako jeho čínsky kolega Xi Jinping, prezentovať sa ako radikálny „zelený“. Predpoklady pápežského klimatického raja na zemi nie sú také zlé. Najväčšou výhodou je, že je to maličký štát Vatikán s pol kilometrom štvorcovým, ktorý je na poslednom mieste vo veľkosti štátov. Najväčšie plochy tvoria parky, kostol s námestíčkom a múzeum. Nie je tam priemysel, ani doprava. Na produkciu elektrického prúdu zriadil Pius XII. v r. 1951 dva dieselové generátory s 1050 kilowattmi. Medzitým je už Vatikán pripojený na taliansku sieť.
Vo Vatikáne je tlačiareň, mincovňa, výrobňa medailí a poštových známok, krajčírstvo služobných odevov, banka a finančné aktivity. Väčšina zamestnancov býva, je, konzumuje a vykuruje mimo pápežských múrov. To všetko tvorí ekologické prostredie.
No Vatikán vyvíja pozoruhodné úsilie v oblasti ekologického manažmentu. Pápež na videu poukazuje na roky prebiehajúce opatrenia na „racionálne využívanie prírodných zdrojov ako voda, energie, energetická účinnosť trvalo udržateľná mobilita, zalesňovanie a recyklované hospodárenie“.
Na dosiahnutie klimatickej neutrality stavia Vatikán podľa Štátneho sekretariátu na spojenie redukcie skleníkových plynov a kompenzácie ako je zalesňovanie. Také projekty začal už Benedikt XVI. V r. 2008 nainštalovali na strechu audienčnej auly fotovoltaické zariadenie veľkosti futbalového ihriska – to pokrýva pätinu spotreby prúdu. Rok predtým mu daroval americko-maďarský podnik 7000 hektárov lesa v Maďarsku. Už vtedy mal Vatikán nálepku „CO2-neutrálny“.
Bývalý nemecký profesor teológie Joseph Ratzinger zaviedol aj separovanie odpadu a recykláciu a teraz sa separuje už 65 percent odpadu – a do r. 2023 to má vzrásť na 75 percent. Plastový riad je odstránený od r. 2019.
Osvetlenie Sixtínskej kaplnky aj Námestie sv. Petra a Baziliky sv. Petra je od r. 2015 nahradené šetriacim osvetlením LED. Ďalšie potenciály vidí Vatikán v chladení, klímach a vykurovaní. Aj s vodou zachádza šetrne, efektívnejšie je zavlažovanie záhrad a cirkulačný systém v studniach. Autá má Vatikán už len elektrické.
Koncom r. 2019 František ohlásil vstup do rozšírenia Montrealského klimatického protokolu. Najškodlivejšie emisie pre ozónovú vrstvu vo Vatikáne majú zmiznúť do r. 2025.
To, že opatrenia sú skôr symbolické, by pápež nepoprel. Nenadarmo nazýva svoju klimatickú angažovanosť príkladom „integrálnej ekológie“ pre mladú generáciu. Prvými adresátmi jeho „Globálneho vzdelávacieho paktu“ je viac ako 60 miliónov mladých v 216 000 katolíckych školách sveta a 11 miliónov študentov na cirkevných univerzitách.
Ako pápež to má vo svojej ekologickej revolúcii ľahké. Dostáva veľa darov – solárne zariadenie, osvetlenie LED a mnohé elektrické autá. Raz to bol aj Lamborghini Huracan, 580 konských síl, spotreba 12 litrov, ktorý pápež dal do dražby.

Podpis kardinála Saraha na zákaze prijímania do úst chýba

Knoxville, Tennessee, 11.12.2020 (LifeSiteNews) 027 071 – Podpis prefekta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí na spornom liste podpísanom sekretárom tejto kongregácie chýba. List podporuje najmä rozhodnutie niektorých amerických biskupov zakázať sväté prijímanie do úst. V liste z 13. novembra kongregácia uvádza, že „dostala a preštudovala petíciu veriacich týkajúcu sa rozhodnutia biskupa Richard Stiku z Diecézy Knoxville v Tennessee zakázať prijímanie do úst“.
„Ako oznámil v obežníku kardinál Robert Sarah 15. augusta 2020 schválenom pápežom Františkom „v ťažkých časoch ako vojna, pandémia, biskupi môžu vydať normy, ktoré treba poslúchať a na obdobie, ktoré je nutné, môžu zakázať prijímanie do úst. Dikastérium preto potvrdzuje rozhodnutie biskupa Stiku.“ List podpísal arcibiskup Arthur Roche, sekretár kongregácie. Podpis kardinála Roberta Saraha – prefekta kongregácie – sa na dokumente neobjavil.
List však protirečí listu tejto kongregácie z r. 2009. Pápež Benedikt vtedy napísal, že cirkevné právo určuje, že „každý veriaci má vždy právo prijať sväté prijímanie na jazyk a to sa nesmie rušiť.

Kardinál Müller: Politici nemajú právo zakazovať svätú omšu

„Vlády používajú reštrikcie pre covid-19 ako na útlak Cirkvi. … Vatikán na summitoch hovorí o klimatických zmenách, ale nie o potratoch … Ježiš nezaložil Cirkev, aby hovorila o veciach, ktoré majú druhoradú dôležitosť, ale o tých, čo majú prvoradý význam a to je, že každý má žiť v milosti a tak príde do večného života. To je poslaním Katolíckej cirkvi a pápeža a biskupov.“

Vatikán, 10.12.2020 (LifeSiteNews) 027 070 – V interview pre LifeSiteNews kardinál Gerhard L. Müller, bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery, povedal:
„Politici nemajú právo zakazovať svätú omšu a slávenie sviatostí. Zatiaľ čo Cirkev ochotne prijíma bezpečnostné opatrenia na ochranu pred koronavírusom, niektoré vlády a politici to považujú za príležitosť utláčať Katolícku cirkev.“
Kardinál kritizoval prístup niektorých vlád ako nepochopiteľný: „Niekde sa povoľujú masové zhromaždenia a vo verejnej doprave sú ľudia natlačení a pritom sa zakazujú sväté omše v obrovských katedrálach a kostoloch.
Musíme bojovať za naše základné práva, za právo na slobodu náboženstva, aby sme mohli praktizovať svoje náboženstvo. Musíme byť veľmi pevní a dávať prednosť uctievaniu Boha a schádzať sa ako členovia Kristovho Tela, ktorým je Cirkev.“
V reakcii na politikov, ktorí radia katolíkom, aby „sa modlili doma“, kardinál povedal, že Kristus sám povolal svoju Cirkev, aby sa schádzala na jeho pamiatku:
„My nie sme nejaké spiritualistické náboženstvo. Slovo sa stalo Telom a my sme bytosti z tela a krvi a duše. My žijeme v realite materiálneho sveta – tiež stvoreného Bohom – a preto potrebujeme tieto telesné viditeľné modlitby a sviatosti v spoločenstve veriacich.“
K telefonickému hovoru pápeža s Bidenom ešte pred potvrdením jeho zvolenia kardinál povedal:
„Dúfam, že pápež hovoril s Bidenom aj o potrate, to je veľmi dôležité a nie je to vec politiky, ale morálky a základu našej antropológie … Každý dostáva svoje práva od Boha a nikto nemá právo zabiť inú osobu. Politik, ktorý sa nazýva veriacim katolíkom, nemôže ísť do politiky s podporou potratu ako ľudského práva, pretože ako hovorí pápež František, je to zabíjanie ľudskej osoby, živej osoby.“
„Je rúhaním sa Bohu, keď pro-potratoví politici chodia na sväté prijímanie a to, že biskupi a kňazi im neodmietajú Eucharistiu, je súčasťou odkazu bývalého kardinála zbaveného cti – Theodore McCarricka. Škody spôsobené McCarrickom majú silu a vplyv v Cirkvi.“
„Vatikán na summitoch hovorí o klimatických zmenách, ale nie o potratoch. Potrat je vražda, zabíjanie nevinných detičiek. Preto dúfam, že pápež hovoril aj o tomto bode na nedávnom summite, lebo je to veľmi dôležité – nie vec politiky, ale vec morálky a základ antropológie … Každý dostáva svoje práva od Boha a niekto nemá právo zabíjať inú osobu. … Nemôžete povedať: Ó, áno – tá druhá strana nerobí dosť pre migrantov a preto to môžeme takto vyvážiť – to nie je náš poriadok! Základom ľudských práv je právo na život a ostatné príde až potom.“
„Najdôležitejšia vec je hovoriť o Bohu, o Ježišovi Kristovi ako Spasiteľovi každého človeka, a o večnom živote! Ježiš nezaložil Cirkev, aby hovorila o veciach, ktoré majú druhoradú dôležitosť, ale o tých, čo majú prvoradý význam a to je, že každý má žiť v milosti a tak príde do večného života. To je poslaním Katolíckej cirkvi a pápeža a biskupov … Oni majú poslanie prostredníctvom sviatostnej vysviacky kázať Evanjelium Ježiša Krista a sprostredkovávať milosti vo sviatostiach.“ …
Redaktor: Keď bol kardinál Joseph Ratzinger prefektom Kongregácie pre náuku viery Vatikán zasiahol do situácie v USA listom Kto je hodný prijímať Eucharistiu, kde sa ustanovilo, že propotratovým politikom treba odmietnuť sväté prijímanie. No keď ho McCarrick dostal, skryl ho pred ostatnými biskupmi a zavádzal, že Vatikánu nevadí, ak sa biskupi sami rozhodnú v tejto otázke!
Kardinál Müller: „Takí politici rozhodne nemôžu prijímať Eucharistiu. Nikto nemôže prijať plné spoločenstvo s Ježišom Kristom sviatostným prijímaním, ak je v zásadných morálnych veciach absolútne proti Kristovi. Nikto nemôže hovoriť ‘Pane, Pane,’ … a neplniť jeho vôľu. … To je protirečenie – to hovoril sv. Ján Pavol II. aj kardinál Ratzinger a to je základ našej katolíckej viery – spojenie medzi naším životom a našou vierou.“
Kardinál Müller tiež jasne povedal, že kňazi a biskupi musia mať odvahu odmietnuť pro-potratovému verejnému činiteľovi sväté prijímanie a je jedno ako vysoko stojí: Pred Bohom je každý rovný – či sú to princovia, prezidenti, cisári alebo králi:
„Sv. Ambróz z Milána povedal mocnému cisárovi: Nemôžeš zabíjať a chodiť na sväté prijímanie. A exkomunikoval ho. To bola odvaha. My musíme aj v našich časoch veľmi jasne: Nesmieš zabíjať ľudí a ak ideš na prijímanie, je to rúhanie.“
„Kardinál Mc Carrick narobil aj veľa iných škôd po celom svete svojím životom proti Božím prikázaniam. Bol viac spojený s politikmi a mocou ako s pravdou Katolíckej cirkvi a to je veľmi veľmi smutné. Nechcem byť jeho verejným žalobcom, ale hovorím iba o faktoch a účinkoch jeho správania. Nakoniec iba Boh sám ho môže súdiť a my nie sme sudcami ľudí, ale máme plné právo hovoriť o negatívnych následkoch pre Katolícku cirkev.“

Kardinál Burke: Covid sa používa na útok na slobodu a rodiny

La Crosse, Wisconsin, 14.12. 2020 (LifeSiteNews) 027 069 – Kardinál Raymond Burke varoval pred nebezpečím „istých síl“, ktoré využívajú covid-19 na šírenie strachu, útočia na slobodu národov a na rodinu a tak presadzujú “Great Reset” – veľkú premenu sveta:
„Náš národ prechádza krízou, ktorá ohrozuje jeho budúcnosť v slobode a demokracii. Celosvetové šírenie marxistického materializmu, ktorý už priniesol ničenie a smrť toľkým ľuďom a ktorý ohrozuje základy nášho národa už po desaťročia, ako sa zdá, teraz uchvátil moc nad naším národom,“ povedal bývalý prefekt Najvyššieho tribunálu- Apoštolskej signatúry vo Vatikáne v homílii vo svatyni Guadalupskej Panny Márie 12. decembra v americkom La Crosse vo Wisconsine.
„Amerika sa stala závislou na komunizme Čínskeho štátu. Na dosiahnutie ekonomických cieľov sme ako národ dovolili byť závislými od čínskej komunistickej strany, ideológie totálne odporujúcej kresťanským základom, na ktorých naše
rodiny a náš národ žili bezpečne a prosperujúco.
Hovorím o Spojených štátoch amerických, ale očividne aj mnohé iné národy bojujú s podobnou veľmi alarmujúcou krízou.“
Kardinál poukázal aj na to, ako globálne opatrenia zavádzané proti šíreniu covidu sú jednoducho zbraňami tých, ktorí útočia na našu slobodu a samotnú rodinu:
„Vírus používajú isté sily, aby urobili z každého človeka subjektom tzv. ‘veľkej premeny – novej normality.’ Je tu ten tajomný vírus, o ktorom nás médiá denne konfliktne informujú. … Globalistické elity characterizujú „Great Reset“ ako plán na stlačenie resetového tlačítka v globálnom hospodárstve. Je to plán navrhovaný elitami a presadzovaný na Svetovom ekonomickom fóre v Davose každý rok. …
Kardinál Burke sa postavil aj proti opatreniam nútenej sebaizolácie v mnohých krajinách:
„V čase, keď potrebujeme byť k sebe blízko v kresťanskej láske, svetové sily nás izolujú a presviedčajú, že sme sami a závislí iba od sekulárnych síl, ktoré nás robia otrokmi ich bezbožnej a smrtiacej agendy.“
Kardinál Burke sa ďalej so žiaľom vyjadril o chýbajúcom zdravom učení a vedení kléru ako reakcii na globálnu krízu: „Reakcia mnohých biskupov, kňazov aj veriacich ukázala žalostný nedostatok zdravej katechézy! Toľkí v Cirkvi nechápu, že Kristus pokračuje vo svojom spásonosnom diele aj v dobe nákaz a iných pohrôm. Také úbohé vedenie veľmi ovplyvňuje veriacich, ktorí sú bez pravej náuky viery a morálky. Veriaci neodstávajú nijakú odpoveď založenú na nemeniacich sa pravdách viery a morálky. Dostávajú odpovede, ktoré sa zdajú prichádzať od sekulárnych manažérov a nie od duchovných pastierov. “
Na záver kardinál pripomenul slová Guadalupskej Panny Márie sv. Juanovi Diegovi ako útechu v ťažkých časoch:
„Som nepoškvrnená svätá Mária, ktorá má tú česť byť matkou pravého Boha, skrze ktorého my všetci žijeme, Stvoriteľa ľudí, Pána blízkych i ďalekých, Pána neba a zeme.“

Kardinál Pujats:
Spoločnosť stvorila náhradné náboženstvo: Zdravie!

Viedeň, 12.12.2020 (kath.net) 027 068 – Kath.net uverejňuje vyhlásenie kardinála a biskupov k otázke morálnej prípustnosti používania vakcín z buniek potratených ľudských plodov.

Zo spravodajských služieb a rôznych informačných zdrojov sa dozvedáme, že v situácii nákazy covidom-19 v niektorých krajinách vyrobili vakcíny s použitím buniek potratených ľudských plodov. Sú viaceré hlasy biskupských konferencií, jednotlivých biskupov a kňazov, ktorí hovoria, že ak chýbajú eticky prípustné substancie, je pre katolíkov morálne prípustné používať takéto vakcíny. Odvolávajú sa na dva dokumenty Svätého stolca – Pápežskej akadémie pre život „Morálne úvahy k vakcínam vyrobeným z buniek potratených ľudských plodov“ z 9. júna 2005 a Kongregácie pre náuku viery „Dignitas Personae o niektorých otázkach bioetiky“ z 8. septembra 2008. Tie nasadenie takého očkovania umožňujú vo výnimočných prípadoch a na obmedzený čas na základe toho, čo morálna teológia označuje ako „vzdialené, pasívne materiálne pôsobenie zla“.
Spomenuté dokumenty tiež uvádzajú, že katolíci, ktorí takú vakcínu prijmú sú súčasne „povinní podať proti tomu protest a požadovať, aby zdravotné systémy poskytli iné druhy vakcín“.
V prípade vakcín z buniek potratených plodov vidíme jasné protirečenie medzi katolíckou náukou, ktorá potrat kategoricky a bez tieňa dvojznačnosti vo všetkých prípadoch odmieta ako veľmi závažné morálne zlo, ktoré volá do neba po pomste (Katechizmus Katolíckej cirkvi 2268, 2270) ako aj prax považovať vakcíny z buniek potratených plodov vo výnimočných prípadoch „v núdzi“ za morálne prijateľné a síce z dôvodu vzdialeného pasívneho materiálneho spoluúčinkovania. Argumentovanie, že „je morálne prípustné očkovať i dať sa zaočkovať aj takouto vakcínou, ak nie sú k dispozícii iné, eticky úplne bezproblémové vakcíny, a ak existuje závažné nebezpečenstvo pre zdravie“ je samo v sebe protirečiace a pre katolíkov neprijateľné.
Pripomeňme si nasledovné slová svätého pápeža Jána Pavla II. k dôstojnosti nenarodeného ľudského života.
„Nedotknuteľnosť osoby, ktorá je odrazom absolútnej nedotknuteľnosti samého Boha, nachádza svoje prvé a najzákladnejšie vyjadrenie v nedotknuteľnosti ľudského života. Keď sa právo na život, ako prvé a základné právo neobraňuje s veľkou rozhodnosťou, ako podmienka pre všetky ostatné práva osoby, zostáva aj oprávnene opakované poukazovanie na ľudské práva, na právo na zdravie, byt, prácu, založenie rodiny, kultúru atď. – falošným a iluzórnym.“ (Christifideles Laici, 38).
Používanie vakcín z buniek zavraždených nenarodených detí odporuje veľkej rozhodnosti brániť nenarodený život.
Teologický princíp materiálneho spoluúčinkovania je iste platný a môže sa použiť v rade prípadov (platenie daní, používanie produktov z otroctva atď.) Tento princíp však nemožno použiť pri vakcíne z buniek potratených plodov, pretože tí, ktorí sa takou vakcínou dajú vedome a dobrovoľne zaočkovať sa zapájajú do reťazca procesu potratového priemyslu – aj keď veľmi vzdialeného! Zločin potratu je taký hrozný, že každý druh spojenia s týmto zločinom je nemorálny a katolíci ho za nijakých okolností nesmú akceptovať, akonáhle si to uvedomia! Kto tieto vakcíny používa, musí spoznať, že jeho telo profituje z „plodov“ najväčšieho zločinu ľudstva bez ohľadu na to, že medzi tým leží rad vzdialených chemických procesov.
Každé spojenie s potratovým procesom, aj to najvzdialenejšie, a najimplikovanejšie, vrhá tieň na povinnosť Cirkvi neotrasiteľne svedčiť o pravde, že potrat treba úplne odmietať. Ciele nemôžu oprávniť prostriedky. Žijeme v dobe najhoršej genocídy, akú ľudstvo pozná. Milióny a milióny detičiek na celom svete boli zavraždené v tele matiek a deň čo deň táto skrytá genocída pokračuje potratovým priemyslom a fetálnymi technikami a vlády a medzinárodné organizácie naliehajú, aby sa takéto vakcíny podporovali ako jeden z ich cieľov.
Katolíci teraz nemôžu povoliť – urobiť tak, by bolo hrubo nezodpovedné. Ak by katolíci prijímali tieto vakcíny s odôvodnením, že obsahujú „vzdialený, pasívny a materiálny účinok“ hralo by to do karát ich nepriateľom a oslabilo by to poslednú baštu proti potratom.
Čím iným môže byť používanie embryonálnych buniek potratených detí ako porušením Bohom daného poriadku stvorenia, keďže už spočíva na veľmi závažnom porušení tohto poriadku zabíjaním nenarodených detí? Ak by sa tomuto dieťaťu nevzalo právo na život a jeho bunky (odvtedy v skúmavke viackrát kultivované) by neboli k dispozícii na výrobu vakcíny, nemohli by byť predávané na trhu. A to je až dvojaké porušenie svätého Božieho poriadku: samotným potratom a ohavným obchodom s bunkami potratených detí. Toto dvojité ignorovanie poriadku stvorenia nemožno však nikdy ospravedlniť, prirodzene ani úmyslom udržať život človeka vakcínou, ktorá spočíva na ignorovaní Bohom daného poriadku stvorenia.
Naša spoločnosť si vytvorila náhradné náboženstvo – zdravie sa stalo najväčšou hodnotou, náhradným bohom, ktorému treba prinášať obete. V tomto prípade očkovaním spočívajúcim na smrti iného človeka.
Pri skúmaní etických otázok okolo vakcín sa musíme opýtať: prečo sa toto všetko stalo možným? Prečo mohla vstúpiť do medicíny na vražde spočívajúca technológia, ktorej cieľom je prinášať život a zdravie? Bio-medicínsky výskum, ktorý vykorisťuje nevinných nenarodených a ich telíčka používa ako „surovinu“ na vakcíny, sa skôr podobá kanibalizmu. Mali by sme aj zohľadniť, že koniec koncov pre niektorých v bio-medicínskom priemysle sú bunky nenarodených detí „produktom“, potratár a výrobca vakcín sú „dodávateľmi“ a prijímateľ vakcíny je spotrebiteľ. Technológia založená na vražde má korene v beznádejnosti a končí sa zúfalstvom.
Musíme odporovať mýtu, že niet alternatívy! Práve teraz musíme mať naďalej nádej a presvedčenie, že sú alternatívy sú a že ľudská nápaditosť ich s Božou pomocou dokáže objaviť. To je jediná cesta z temna do svetla a zo smrti k životu.
Pán povedal, že vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených (Mk 13,22). Dnes sa musí celá Cirkev a všetci katolícki veriaci naliehavo pokúšať posilniť v náuke a praxi viery. Aby čelili zlu potratu musia sa dnes katolíci viac ako kedykoľvek chrániť zla v akejkoľvek podobe (1 Sol 5,22). Telesné zdravie nie je absolútna hodnota. Poslušnosť Božiemu prikázaniu a večná spása duší musia mať prednosť. Vakcíny pochádzajúce z buniek ukrutne zavraždených nenarodených detí majú kvázi apokalyptický charakter a môžu poukazovať na znamenie šelmy (Zjv 13, 15-17).
Niektorí v Cirkvi v našej dobe upokojujú veriacich tvrdením, že očkovanie takýmito vakcínami je morálne prípustné, ak nie sú alternatívy. Také tvrdenia sú vzhľadom na rastúci priam apokalyptický priemysel a neľudské fetálne technológie výsostne antipastoračné a kontraproduktívne. Práve v dnešnej situácii, ktorá sa možno ešte zhorší, nesmú katolíci za nijakých okolností podporovať hriech potratu ani veľmi vzdialeným a malým spôsobom tak, že sa nechajú tou vakcínou zaočkovať.
Ako nástupcovia apoštolov a pastierov, ktorí sú zodpovední za večnú spásu duší, považujeme preto za nemožné k tomuto mlčať a zaujať dvojznačný postoj vzhľadom na našu povinnosť s „maximálnou rozhodnosťou“ (sv. Ján Pavol II.) odporovať „nevýslovnému zločinu“ potratu (Gaudium et Spes, 51).
K tomuto vyhláseniu sme sa radili s lekármi a vedcami z rôznych krajín. Podstatný prínos prišiel aj od laikov, starých otcov, starých mám, otcov a matiek rodín aj od mladých. Všetci konzultovaní ľudia nezávisle od veku, národnosti a povolania jednohlasne a takmer inštinktívne odmietajú vakcínu z buniek potratených detí aplikovanie zásady „materiálneho a vzdialeného spoluúčinkovania“ a niektoré analógie považujú v tomto prípade za nevhodné. To je utešujúce, lebo ich jednohlasná odpoveď je ďalším dôkazom sily rozumu a sensus fidei.
V súčasnosti potrebujeme viac ako kedykoľvek ducha vyznavačov a mučeníkov, ktorí sa vyhýbali čo aj najmenšiemu spoluúčinkovaniu so Zlým ich doby.
Božie slovo hovorí: „Buďte bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia; medzi ktorým svietite ako svetlá na svete“ (Flp 2,15).
12. decembra 2020, spomienka prebl. Guadalupskej Panny Márie
Kardinál Janis Pujats, em. arcibiskup Rigy (Lotyšsko)
+ Tomash Peta, arcibiskup metropolita Arcidiecézy Sv.Márie v Astane
+ Atanáz Schneider, pom. biskup z Astany (Kazachstan)
+ Jan Pawel Lenga, em. arcibiskup Karagandy (Kazachstan)
+ Joseph E. Strickland, biskup z Tyleru (USA)

Kardinál Schönborn: Usmrcovanie ľudí sa nesmie stať rutinou

Viedeň, 13.12.2020 (KAP) 027 067 – Kardinál Christoph Schönborn ostro kritizoval rozsudok rakúskeho najvyššieho súdu, ktorý uvoľnil zákaz eutanázie. V novinách „Kronenzeitung“ z nedele kardinál varuje o. i. pred tým, že zosilnie tlak na starých a chorých ľudí, „aby sa samovraždou sami odpratali z cesty“!
Kardinál Schönborn vyjadril nádej, že parlament: „bude s múdrosťou hľadať dobré riešenia a že sa ďalej vybudujú hospice a paliatívne zariadenia, aby sa zabíjanie ľudí nestalo rutinou“. A kardinál uvádza príklad:
„Ak chce niekto skočiť z mosta, budeme sa pokúšať mu v tom zabrániť. Má byť teraz povolené zraziť ho dolu? A to všetko ešte považovať za dobré? Samovražda je hlbokou ranou pre rodinu a priateľov aj v starobe. Áno, existujú neznesiteľné situácie, keď si ťažko chorí želajú smrť. Ja som takých chorých zažil. No skutočná ľudská reakcia na to je: blízkosť, zmiernenie bolestí a náklonnosť.“
Doteraz existoval medzi parlamentnými stranami konsenzus, že sprevádzanie umierajúcich, paliatívna medicína a hospice sú „dobrou cestou“ ako povedal kardinál.
„Rakúsko bolo v tomto príkladom. Strašné spomienky na masové eutanázie ‚života nehodných ľudí‘ v období nacizmu nám bolo vždy varovaním. Prekvapujúci rozsudok najvyšších sudcov je však prelomením hrádzí. Obávam sa, že dôjde k stále väčšiemu tlaku na chorých, unavených, trpiacich ľudí, aby sa cítili ako prekážka pre iných a videli samovraždu ako východisko.“
Bezpodmienečná prednosť života až po prirodzenú smrť bola doteraz v Rakúsku celkovým konsenzom, ako povedal kardinál a zdôraznil:
„Preto robíme aj opatrenia, ktoré boj proti pandémii od nás vyžaduje. Pripomínam slová kardinála Franza Königa: ‚Ľudia majú zomierať s rukou v ruke iného a nie rukou iného.‘“

Kardinál za občianske uznanie homosexuálnych párov

Mexiko-City, 14.12.2020 (KAP/KNA) 027 066 – Arcibiskup Mexiko-City, kardinál Carlos Aguiar Retes, sa vyslovil za občianske uznanie partnerstiev rovnakých pohlaví. Nijaký člen rodiny nesmie byť odmietnutý, povedal podľa portálu „Aristegui Noticias“ cez víkend.
„V tom mám rovnaký názor s pápežom Františkom, ktorý sa nedávno v dokumentárnom filme vyjadril podobne. Všetci sú Božie deti, všetci sú členmi rodiny. Všetci majú právo na svoju rodinu. Nesmie sa stať, že synovia alebo dcéry, ktorí sa verejne vyhlásia za homosexuálov boli rodičmi a rodinou odmietnutí.“

Pápež František: Jasličky „sú súčasťou pekného a náročného procesu odovzdávania viery“ .

Armin Schwibach

Rím, 15.12.2020, (kath.net) 027 065 – … Ako sa podkopáva vôľa pápeža vidno v tomto roku „Annus Horribilis“ – roku pandémie, chladu, smrti a opustenosti – aj na Námestí sv. Petra, Teraz, keď by bola potrebná zvláštna láska a krása, sa nám znova raz zaráža dych. Do betlehema na Námestí sv. Petra nanosili keramickú scénu z rokov 1965-1975 s nepochopiteľnými postavami, ktorá je v noci na neónmi ožiarenom podstavci z plexiskla, pomimo každej tradície, pomimo každej možnosti uctievania a svätého úžasu sú tu postavy pripomínajúce knihy Dänikena a hviezdne vojny …
Philip Pullella, korešpondent agentúry „Reuters“ v Ríme o tom napísal na Twitteri: „Vatikánska scéna narodenia Pána dostala toľko strašnej kritiky, že keby to bola hra v divadle na Broadwayi, tak by ju zrejme stiahli hneď po premiére.“
Bolo by naozaj treba varovať rodičov, aby tam deti nevodili, aby sa predišlo ďalším traumám v tejto ťažkej dobe.
A to všetko na nádhernom námestí, ktoré Gian Lorenzo Bernini koncipoval v harmónii ako celkové umelecké dielo. Námestie, ktoré objíma svet, ktoré má viesť ľudí k centru … Pýtame sa, kto je za to zodpovedný? A večer sa tam objaví ešte aj laserová hra svetiel s mnohými pohybujúcim sa hviezdami ako v diskotéke zvláštneho druhu. …

Vatikán: Kňazi môžu na Vianoce sláviť až štyri omše

Vatikán, 17.12.2020 (KAP) 027 064 – Pre obmedzenia počtu veriacich kvôli pandémii povoľuje Vatikán kňazom slúžiť vo Vianočnom období až štyri sväté omše. Dekrét, ktorý uverejnila Kongregácia pre bohoslužby a disciplínu sviatostí v stredu poskytuje biskupovi možnosť príslušnej úpravy v jeho diecéze.
Latinský dekrét podpísal kardinál Robert Sarah, prefekt kongregácie a jej sekretár Arthur Roche a toto opatrenie platí na Prvý sviatok vianočný 25. decembra a na sviatky 1. januára a 6. januára. Kongregácia povoľuje kňazom sláviť aj štyri sväté omše, „po každý raz, keď to považujú za potrebné pre blaho veriacich“.
Normálne by kňaz nemal sláviť viac ako dve omše denne a v nedele a vo sviatky nie viac ako tri omše. Tým sa má zabrániť znehodnocovaniu liturgického slávenia, že by sa potom slávila svätá omša rutinovane a nesústredene. …

Vatikán chce zamestnancov zaočkovať počiatkom roka 2021

Plánujú sa vakcíny od farmaceutických firiem Pfizer-Biontech.

Vatikán, 12.12.2020 (kath.net/ KAP) 027 063 – Vatikán plánuje dať zaočkovať svojich zamestnancov proti koronavírusu v prvých mesiacoch budúceho roka. Listom, ktorý podpísal substitút Štátneho sekretariátu Edgar Pena Parra, sa teraz zisťuje, kto
zo zamestnancov a ich príbuzných sa dá zaočkovať. To sa môže uskutočniť, akonáhle bude vakcína schválená Európskou agentúrou pre liečivá EMA.
Plánuje sa očkovanie vakcínou od firiem Pfizer-BionTech. Kto sa chce dať zaočkovať musí sa prihlásiť formulárom do 21. decembra na vatikánskom zdravotníckom úrade. V liste Pena Parra očkovanie dôrazne odporúča „nielen na ochranu vlastného zdravia, ale aj iných osôb“.
Talianske štátne orgány doteraz nemajú nijaké konkrétne plány na očkovanie. Okrem toho minister zdravotníctva Roberto Speranza povedal, že vláda objednala vakcíny u firmy Astra Zeneca a tá má zatiaľ problémy s testovaním vakcín.

* * * * * * *

Stručne z LifeSiteNews

Agentúra uvádza, že ju stále viac cenzurujú a je neisté dokedy budú tieto správy!

‘Nová normalita’ by mala byť vernosť Bohu

USA, 14.12.2020 (LifeSiteNews – John-Henry Westen) – V roku 2020 mainstreamové médiá plne odhalili – ako nikdy predtým – hĺbku svojich dispozícií k lžiam, manipulácii a ochote angažovať sa v ničení tých, čo oponujú ich ľavicovým názorom.
Namiesto ‚Great Resetu“ – ‚veľkej premeny a novej normality‘, ktorú presadzuje mainstream, potrebujeme sa povzbudzovať ‚vernosťou Bohu ako normalitou’ s pravým žurnalizmom

Arcibiskup Viganó: Musíme sa modliť, aby pravda zvíťazila

USA, 14.12.2020, (LifeSoiteNews) Arcibiskup Viganó mal k akcii „Pochod Jericha“ na videu pozdravný príhovor, v ktorom o. i. povedal:
„My sme tichou armádou detí svetla, pokornými šíkmi, ktoré porazia zlo vzývaním Boha, modliacou sa armádou, ktorá kráča pri múroch lží a zrady, aby ich zvrhla.“

Veľká Británia: Nový variant vírusu

Londýn, 14.12.2020 (LifeSiteNews) — Štátny sekretár ministerstva zdravotníctva vo Veľkej Británii Matthew Hancock oznámil, že v krajine objavili nový variant covidu-19. Je presvedčený, že sa to spája s rýchlym šírením sa vírusu na juhovýchode krajiny.

Rúška nám nedovoľujú usmievať sa na ľudí …

Stephen Kokx (krátený blog) USA, 16.12.2020
…. Rúška nám nedovoľujú usmievať sa na ľudí, čo je jedna z najpríjemnejších vecí, ktoré ľudské oko môže zazrieť. … Nosiť rúško znamená prejaviť, že sme „v klube“. Rúška ukazujú, že „nasledujeme vedu“ a že sme súčasťou väčšiny a nadradení tým, čo rúška nenosia. Je to akési kolektívne vymývanie mozgov, ktoré učí ľudí neznášať tých, ktorí „nie sú v klube“.
Nosiť rúško je formou signalizovania „cnosti“. Ukazuje to, že robíme svoje na ochranu iných. Je to druh sekulárneho diela milosrdenstva ako závan kadidla, ak chcete, čo si vyžaduje štátne náboženstvo liberalizmu.
No je tu aj niečo iné – rúška zahaľujú tvár. Nevidíme tvár iných, ani ich emócie. … Rúška odradzujú od príjemného rozhovoru a ocenenia šiat, či výzoru iných. A aké je smutné, že už nemôžeme vrátiť úsmev šťastnému dieťaťu! …
Pokúšajme sa teda aspoň komunikovať s bratmi a sestrami radostným kresťanských spôsobom!
027 062

* * * * * * *

Prvý raz po 1000 rokoch polnočná omša bez „vrabčiakov“

Mníchov, 16.12.2020 (KAP/KNA) 027 061 – Pre obmedzenia kvôli pandémii nebudú v bavorskom Regensburgu spievať na polnočnej svätej omši „Regensburskí dómski vrabci“. Je to po prvý raz, čo tento svetoznámy chlapčenský zbor od jeho vzniku – teda po viac ako 1000 rokoch – na Štedrý deň v dóme nevystúpi. Oznámili to nemeckej katolíckej agentúre KNA. „Obmedzenia lockdownu nám už nedovoľujú naše vystúpenia. Pre speváčikov je to veľké sklamanie, keďže minulé mesiace horlivo nacvičovali na Vianoce a držali sa všetkých pravidiel. Teraz budú spievať len malé skupiny z bývalých členov zboru. No štipku nádeje máme až do konca,“ povedal dómsky kapelník Christian Heiß.
Od júna znovu spievali chlapci každú nedeľu v dóme v Regensburgu s odstupmi a hygienickými opatreniami v menších skupinkách.
„To hudobne aj zvukovo prekvapujúco dobre fungovalo. Odstupy a veľký chrámový priestor, disciplína speváčikov a testovanie prispeli k tomu, že to dobre fungovalo a doteraz sa nikto nenakazil,“ povedal Heiß. …
Počúvať možno tento zbor napriek tomu na hudobnom adventnom kalendári na:

www.domspatzen.de (www.domspatzen.de)

Pred lockdownom sa ešte podarilo natočiť mimoriadne prekvapenie – skladbu doteraz ešte nikdy neuvádzanú a v tomto zmysle vydal zbor „historické video“.

Holandskí biskupi: Nijaké verejné omše na Štedrý večer!

Utrecht, 16.12.2020 (KAP/KNA) 027 060 – Katolícka cirkev v Holandsku zrušila verejné sväté omše na Štedrý deň. Od 24. decembra 17.00 do 25. decembra 7.00 hod. sa v celej krajine nebudú sláviť verejné omše, ako sa uvádza v ozname Biskupskej konferencie Holandska.
„To je v časoch pandémie nevyhnutné, keďže zvlášť nočné omše na Vianoce navštevuje veľa ľudí. Toto rozhodnutie sme urobili v bolesťou v srdci, no chceme zabrániť, aby sa počas lockdownu pohybovali na uliciach mnohí ľudia. Sväté omše na Štedrý večer nebudú verejné, ale v mnohých farnostiach sa napriek tomu budú sláviť a prenášať cez internet.
Na Vianoce 25. a 26. decembra sa smú sláviť cez deň omše s maximálne 30 ľuďmi s príslušnými opatreniami. Spev je aj počas vianočných omší zakázaný. Mimo Štedrého dňa sa majú naďalej sláviť verejné omše, aby sa ľuďom v tejto ťažkej dobe dodávala sila, nádej a odvaha,“ píšu biskupi.
Poukazujú aj na to, že v kostole nie sú prípustné nijaké skupinky ako pri jasličkách, či pri iných vianočných aktivitách. Pre jednotlivcov sú však kostoly otvorené, každý má mať možnosť modliť sa alebo zapáliť sviecu.“
Aj tradícia na Silvestra o 24. hodine rozozvučať zvony má byť zachovaná“ aby sa zdôraznilo spojenie s veriacimi“.

Zlé znamenie: Zázrak sv. Januára v Neapoli nenastal!

Krv sv. Januára, patróna Neapola, sa tento raz neskvapalnila!

Rím, 16.12.2020 (kath.net/KAP) 027 059 – V Neapole čakali veriaci márne na tradičný zázrak krvi sv. Januára. V sklenenej ampulke uchovávaná relikvia krvi patróna mesta sa neskvapalnila – aj počas svätej omše v dóme zostala „absolútne kompaktná“, ako vyhlásil duchovný Vincenzo De Gregorio v stredu pre talianske médiá. Večer mal kardinál Crescenzio Sepe slúžiť ďalšiu svätú omšu za prítomnosti relikvie.
Keď sa krv svätca neskvapalní – čo nastáva trikrát do roka – považuje a to za zlé znamenie. Na rozdiel od tradície sa slávenie nekonalo ako obvykle v kostole Cappella di San Gennaro zasvätenom svätcovi, ale pri hlavnom oltári dómu v Neapole. To malo podľa médií umožniť veriacim zachovanie odstupu.
Biskup a mučeník sv. Január bol podľa tradície sťatý v roku 305 za rímskeho cisára Diokleciána v Pozzuoli pri Neapole. Od 14. storočia sa tam vyvinula živá ľudová zbožnosť aj tzv. zázrak krvi, pri ktorom sa uctieva relikvia stuhnutej svätcovej krvi, ktorá sa trikrát do roka skvapalní – v deň pamiatky prenesenia relikvie v sobotu pred prvou májovou nedeľou, v deň smrti sv. Januára 19. septembra a 16. decembra ako vďaku za záchranu pred výbuchom sopky Vezuv v r. 1631.

Austrália zakazuje vakcínu proti covidu !

Canberra, 16.12. 2020 (LifeSiteNews) 027 058 – Austrália zakázala vakcínu vyvinutú v jej laboratóriách, lebo ukazovala testovaných osobám, že sú pozitívni na HIV, čo neboli! Vyhlásil to minister zdravotníctva Greg Hunt.
Premiér Scott Morrison na tlačovej konferencii potom oznámil ukončenie projektu vakcíny na Univerzite v Queenslande. Prezradil, že policajné hliadky covidu -19 identifikovali 4 vakcíny, ktoré vedci považujú za potenciál dokončenia 3. stupňa testov. Morrison nepovedal, aké boli tie ostatné, iba vyhlásil, že vakcína univerzity nemôže pokračovať v testoch a dodal:
„Zvyšujeme produkciu a nakupujeme vakcíny od firmy AstraZeneca do 53,8 miliónov dolárov aj od Novavaxu za 51 miliónov. Austrália zakúpi spolu 140 miliónov vakcín.
Krajina má 25,5 milióna obyvateľov priemerný vek sa odhaduje na 37,9 a v r. 2019 asi 16 % populácie sa dožilo viac ako 65 rokov. V súčasnosti má 28 012 prípadov nákazy a 908 úmrtí na covid. …

Verní kňazi, ktorí kážu morálnu náuku Cirkvi, sú trestaní

„Trestanie kňaza, ktorý nie je ochotný zrieďovať náuku Cirkvi je smutný obraz toho, kam sa Cirkev dostala.“

USA, Tyler, 15.12.2020 (LifeSiteNews) 027 057 –
Americký biskup Joseph Strickland (na obr.), diecézny biskup z texaského Tyleru, hovorí v časti svojho seriálu katechéz o tom, ako mnohí dobrí verní kňazi sú trestaní za to, že sa odvažujú učiť a kázať pravý postoj Cirkvi v morálnych otázkach. Biskup Strickland uvádza, že sa stretáva s mnohými vernými kňazmi, ktorí mu rozprávajú, ako sa stávajú cieľom hanobenia a sú trestaní najmä za to, že kážu náuku Cirkvi o potrate, antikoncepcii, či iných otázkach morálky.
Jeho excelencia hovorí o tom, ako náuka Cirkvi, pravdy Cirkvi a jej zásadné postoje sú už takmer výzvou:
„No zrieďovať našu náuku a trestať vášho kňaza, ktorý nie je ochotný ju zrieďovať … to je smutný obraz toho, kam sa Cirkev dostala. Verní pastieri Cirkvi sú takto odsúvaní bokom, pretože učia pravdu! Cirkevné právo Katolíckej cirkvi nám pripomína, že je zločinom zbaviť niekoho nevinného výkonu služby v Cirkvi.“
A biskup Strickland dodáva: „Napríklad nedávno vydaná správa o McCarrickovi nás vôbec neupozorňuje, aby sme boli dobrými pastiermi a uznali veci, v ktorých sme zhrešili a cesty, akými sa nám treba obrátiť.“

USA: Nóta biskupov o morálnej stránke vakcín proti covidu-19

USA, 14.12.2020 (RV) – 027 056 – V USA sa v pondelok 14. decembra začala očkovacia kampaň proti COVIDu-19. Prvá použitá vakcína bola od spoločnosti Pfizer. Na vakcínach však pracujú aj ďalšie dve spoločnosti: Moderna a AstraZeneca. Americkí biskupi považujú očkovanie za prejav lásky k blížnemu a časť morálnej zodpovednosti za všeobecné dobro, no v súvislosti s vakcínami zároveň vyjadrili niekoľko etických obáv.

Viac na:
https://www.vaticannews.va/sk/svet/news/2020-12/nota-biskupov-usa-o-moralnej-stranke-roznych-vakcin-proti-covidu.html

Mexiko už má biometrickú ID kartu na demografické zmeny

Mexiko, 14.12. 2020 (LifeSiteNews) 027 055 – Mexiko schválilo „Nový všeobecný populačný zákon“, ktorý má za cieľ vytvoriť “jedinečnú digitálnu identifikačnú kartu“, aby sa umožnilo vláde riešiť demografické zmeny, mortalitu, plodnosť a medzinárodnú migráciu.“ „Účelom karty je nielen zaručiť právo na identitu, ale osloviť aj demografické zmeny, povedal predstaviteľ vlády César Agustín Fernández Pérez (Morena).
Nový všeobecný zákon o populácii, ľudskej mobilite a interkulturalite schválila komora poslancov v Mexiku 426 hlasmi a tromi zdržaniami. Nikto nebol proti. To umožní ministerstvu vnútra vytvoriť databázu s osobnými údajmi Mexičanov vrátane biometrických údajov,“ ako informoval „Forbes Mexico“.
Táto Cédula Única de Identidad Digital (Jedinečná digitálne karta identity) sa stane oficiálnym dokumentom identifikácie pre všetkých Mexičanov a vydá sa našim občanom v Mexiku aj v zahraničí ako uvádza stránka BiometricUpdate.com.
Karta bude obsahovať meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, národnosť a biometrické údaje spolu s číslom „Registračného kľúča populácie (CURP).

Latinský patriarcha Jeruzalema ochorel na covid-19

Rím/Jeruzalem, 15.12.2020 (KAP) 027 054 – Krátko po uvedení do úradu ochorel latinský patriarcha Jeruzalema na covid-19. V centrále vedenia patriarchátu je šesť prípadov infekcie, všetci pracovníci sú v karanténe, ako povedal Pierbattista Pizzaballa (55) v utorok vo video-konferencii so žurnalistami v Ríme. On sám má pozitívny test a pri rozhovore prejavoval symptómy prechladnutia.
Uvedenie do úradu novej hlavy katolíkov sa konalo 4. decembra svätou omšou v jeruzalemskej Bazilike Kristovho hrobu.
„V mojom štábe nemáme ťažký prípad ochorenia. Takmer všetky nákazy prebiehajú bez symptómov, alebo s ľahkými symptómami. Medzi kňazmi patriarchátu máme 20 prípadov nákazy koronavírusom tiež bez symptómov. V ostatných troch týždňoch nastala explózia pozitívnych prípadov medzi kňazmi aj veriacimi, ale v 99 percentách sú to prípady bez symptómov alebo ľahké prípady,“ povedal patriarcha Pizzaballa. „Aj ja som pozitívny, ale cítim sa dobre, dostanem sa z toho.“
Latinský patriarchát Jeruzalema sa stará o 320 000 rímsko-katolíckych kresťanov v Izraeli, Jordánsku, na Cypre a v Palestíne. Cirkevná oblasť má podľa údajov Vatikánu 71 farností. K tomu sa pridávajú „pastoračné misie“ pre inojazyčných veriacich.

Predstavený jezuitov: Demokracie ohrozené pandémiou

Rím, 15.12.2020 (KAP) 027 053 – Demokracie na celom svete sú podľa generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej Artura Sosu SJ ohrozované navyše ešte aj pandémiou: „Demokracia by mohla padnúť za obeť kríze, ak sa nepodarí prehĺbiť štátne občianske povedomie a všeobecné blaho postaviť nad individuálne záujmy osôb, skupín alebo národov,“ povedal pre taliansku katolícku agentúru SIR v utorok.
Už v minulých rokoch bola demokracia vážne ohrozená ako štátna a spoločenská forma. To sa deje na jednej strane „oslabovaním občianskeho povedomia v spoločnostiach, kde bolo prítomné“. Na druhej strane je tu príliš málo úsilia takéto povedomie napomáhať aj inde. Šírenie populizmu rôznych foriem a fundamentalizmov zaodetých do ‚náboženských‘ ideológií alebo znetvorených“, prispievajú podľa tohto teológa k takému oslabovaniu.
Nadchádzajúce rozdeľovanie vakcín je podľa názoru pátra Sosu „lakmusovým testom túžby po sociálnej spravodlivosti a spoločenskej zodpovednosti“ v post-covidovom svete. Tu sa prejavuje, v akom stave je skutočne demokratická vôľa národných štátov a medzinárodných organizácií ako EÚ. Tu sa ukáže, či sa presadí logika trhu alebo sociálna spravodlivosť, ako uviedol predstavený jezuitov.

Demokratka uviedla Bidena do rozpakov novelou o ochrane života

Washington D.C., 14.12.2020 (kath.net) 027 052 – Tulsi Gabbardová, demokratická členka kongresu pochádzajúca z Havaja, podala vo štvrtok v kongrese návrh zákona o ochrane života. Novela stanovuje, že detičky, ktoré prežijú potrat, musia dostať lekársku starostlivosť a nesmie sa ich nechať umierať bez pomoci ako doteraz! Tulsi Gabbardová, už od r. 2021 nebude členkou kongresu. Bola aj kandidátkou demokratov na prezidentku a doteraz sa neprejavila ako ochrankyňa života.
V televíznej diskusii s Joe Bidenom a Kamalou Harrisovou však už vynikla tým, že bola jedinou kandidátkou, ktorá mala problém s neskorými potratmi. Vtedy pripomenula, že nenarodené deti od 6. mesiaca už cítia bolesť a že tieto detičky dokážu prežiť aj mimo materinského tela. Na rozdiel od Bidena zastáva názor, že tu musia existovať nejaké obmedzenia. Pre ňu potrat od 6. mesiaca neprichádza do úvahy, pokiaľ nie je ohrozený život matky.
Pani Gabbardová zastávala aj pri „manželstve“ homosexuálov konzervatívne názory, jej otec je dokonca členom „Aliancie za tradičné svadby“. Vystúpením z kongresu možno nájde cestu naspäť ku svojim koreňom.
Nie je jasné, či jej návrh tento raz nájde väčšinu, podobné návrhy republikánov doteraz vždy prehlasovala väčšina demokratov. Týmto návrhom zákona v každom prípade dosiahla jednu vec: Uvádza tým Joe Bidena a Kamalu Harrisovú do poriadnych rozpakov!

New York: Muž spustil paľbu pred katedrálou

New York, 14.12.2020 (KAP/KNA) 027 051 – Pred katedrálou sv. Jána z Boha v New Yorku zastrelila polícia v nedeľu muža. Dvomi ručnými zbraňami ozbrojený muž spustil zrazu pred katedrálou paľbu. Podľa médií nebol nikto našťastie zranený. Motívy muža sú zatiaľ neznáme. Okrem dvoch zbraní zaistila polícia tašku, ktorá zrejme patrila mužovi. Obsahovala benzínový kanister, drôt, lano, viaceré nože a Bibliu.
Incident sa odohral počas vianočného koncertu na voľnom priestranstve pred Božím domom na Manhattane.

Nemecko: Napriek lockdownu verejné sväté omše

Berlín, 12.12.2020 (kath.net) 027 050 – Napriek zostreniu opatrení pre pandémiu v Nemecku od stredy sú tento raz naďalej povolené verejné sväté omše, ako oznámila nemecká vláda. Bohoslužby v kostoloch, synagógach a mešitách, ako aj stretávania iných spoločenstiev veriacich sú prípustné za nasledovných podmienok: Odstup 1,5 metra, povinnosť nosiť rúška, spev je zakázaný. Ak sa očakáva na stretnutie veľa ľudí, čo by presahovalo kapacity, treba to vopred oznámiť úradom. V budúcich dňoch sa budú konať rozhovory s rôznymi spoločenstvami veriacich.

* * * * * * *

Sv. MICHAL ARCHANJEL,

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, …

(Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *