Môže mať človek nadprirodzené schopnosti bez pôsobenia zlého ducha?

Môže mať človek nadprirodzené schopnosti bez pôsobenia zlého ducha? Môže ich mať bez pomoci Boha, iba vlastným pričinením.

Aby sme mohli správne odpovedať na túto otázku, potrebujeme si najprv uvedomiť, aké druhy moci alebo schopností existujú. Základné rozdelenie je, že existujú schopnosti a sily prirodzené a nadprirodzené. Prirodzené sú tie, ktoré boli dané stvoreniam – hmote, zvieratám a človekovi. Zdroj týchto schopností a síl majú v sebe. Tieto sily vie popísať a zmerať fyzika.
Nadprirodzené schopnosti a sily patria duchovným bytostiam – Bohu, anjelom (aj padlým) a tým, ktorí už zomreli. Tieto sa vymykajú fyzikálnym meraniam a princípom.
Samozrejme, existuje aj niečo medzi tým, čo je síce duchovné, ale ešte to nerátame medzi výslovne nadprirodzené schopnosti – ako je sebauvedomenie, myslenie, láska a pod.
Príklad na rozlíšenie: Bojovník pomocou intenzívneho sústredenia a tréningu môže dosiahnuť schopnosť, že holou rukou jedným úderom prelomí istý počet tehiel. Tento pokus veda dokáže simulovať v laboratórnych podmienkach a vypočítať presne sily a účinky, ktoré tam pôsobia. Veda povie, že človek má istý horný limit daný konštrukciou a pevnosťou svalov a kostí a tiež materiálu, z ktorého sú tehly. Ak niekto výrazne prekročí túto hranicu, ktorá je fyzicky možná, dá sa uvažovať o nadprirodzenej sile (nehovoriac už o prípade, keby sa tehly ani nedotkol, a predsa by ju rozlomil). A tak telepatiu, telekinézu, prekogníciu, jasnovidectvo a uzdravenie, bez použitia akýchkoľvek prostriedkov fungujúcich na princípoch fyziky, považujeme za nadprirodzené schopnosti.
Latinské príslovie hovorí: Nemo dat, quod non habet – Nikto nemôže dať to, čo nemá. Človek, ktorý od prirodzenosti nemá nadprirodzené schopnosti, ich môže získať iba od bytostí, ktoré ich majú – od Boha, od dobrého anjela, od tých ktorí zomreli alebo od zlých duchov. V skutočnosti však všetko, čo môže spôsobiť anjel alebo zosnulý človek, ide od Boha.
Takže nie je možné, aby človek sám, nezávisle na duchovných bytostiach získal a využíval nadprirodzené schopnosti.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *