POSLUŠNOSŤ – Bolestný ruženec

1. desiatok
Nie moja vôľa

Smrteľná úzkosť sa rozlieva na ušľachtilej Kristovej tvári v Getsemanskej záhrade.
Boh chce, aby zobral na seba všetky hriechy sveta, akoby boli jeho a niesol za ne trest. Kristus padá na kolená a volá k Bohu. Je to také ťažké, čo od neho Boh žiada. Ale oddane poslúcha: „No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ (Lk 22,42)
Dobrý Ježišu, čo by bolo zo mňa, keby si bol vtedy vyprosil u Otca, aby odvolal svoje prianie. Ty si to mohol urobiť, tak ako si hovoril Petrovi, ale kvôli mne a mojej spáse si to neurobil.
A čo bude zo mňa, dobrý Ježišu, keď nebudem plniť Božiu vôľu? Prosím ťa, daj nech vždy hovorím slová tvojej poslušnosti „Áno, Otče. “

2. desiatok
Poslušnosť pri stĺpe bičovania

Poslušný Ježiš! Vojaci ho odvádzajú k vykonaniu trestu určeného pre otrokov – k bičovaniu.
Na nádvorí zaznie hrubý rozkaz. Ježiš, ktorého bledosť pokrýva rumenec hanby, poslúcha. Poslušnosť ho pripútala ku kamennému stĺpu. A teraz sa naňho sypú rany ako ohňové krupobitie. Rany ho pália, bičom mu trhajú mäso z tela a bijú ho do kostí.
Keby od teba Boh žiadal takú poslušnosť, dokázal by si ju vyplniť?. Ale on od teba žiada oveľa menej. Zachovávať jeho príkazy v šiestom a deviatom prikázaní, a to pre tvoju spásu. Pros za túto poslušnosť, za ktorú je odplata večnej spásy.

3. desiatok
Poslušný Kráľ – vzorný poddaný

Zbičovaný Ježiš je už zoslabnutý na smrť. Ale Boh od neho chce ďalší a ťažký prejav oddanej poslušnosti – korunovanie tŕním.
Z jeho svätej hlavy tečú spod tŕňovej koruny potôčiky krvi. Tečú po opľúvanej tvári, po spánkoch a po krku. Povrazy sa zarezávajú do rozodratých rúk. Kráľ, požičaj nám svoje žezlo rúha sa kat. Ježiš mu podáva trstinu a s ňou ho bijú po hlave, ktorá je zmučená.
Potlač oprávnenú nevôľu proti vojakom a obráť ju na seba. Veď to všetko si ty spôsobil Kristovi svojou neposlušnosťou. Však On je Kráľ, poslúchaš ho? Uznávaš jeho vládu nad sebou plnením jeho zákonov? Sú ti jeho prikázania sväté?
A ako málo si z nich mnohí robia – práve tak ako si robili tí, ktorí týrali Ježiša. Ako veľa ľudí ho zneuctieva neposlušnosťou, tak ako ho zneuctievali oni.
Ježišu, pre tvoje milosrdenstvo, odpusť! Ja chcem tvoju kráľovskú vládu nad sebou uznávať poslušnosťou voči tvojim príkazom!

4. desiatok
Poslušný až na kríž

Pilát vynáša rozsudok nad Ježišom. Smrteľný človek súdi Boha. Ortieľ, ktorý tak ako znie krátko, tak znie strašne svojou úradnou formulou: Ibis ad crucem – pôjdeš na kríž.
Rokovanie je skončené – si odsúdený. Kristus si ide po tento kríž. Prijíma ho od svojho nebeského Otca, ktorý to tak chcel. Položí ho na ramená a odhodlane vykročí na popravu. Padá a vstáva a znovu padá a vstáva pod týmto bremenom. Stavia sa znovu na podlamujúce sa nohy a ide zase ďalej. Spravodlivosť Božia tak to žiada od neho a On poslúcha.
Boh od teba chce poslušnosť v tvojich každodenných povinnostiach, ktoré sú ti niekedy krížom. Veď si spomeň, že právom ti hovorí Kristus, obťažený preťažkým krížom: „Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. „(Mt 10,38)

5. desiatok
Je dokonané

Pozri na kríž! Je na ňom pribitá poslušnosť. Z kríža si Ježiš premieta celý svoj život. Verne vykonal všetko, čo od neho chcel Otec.
Potom Ježiš vidiac, že všetko je dokonané, aby sa splnilo Písmo, to jest Božia vôľa písaná v Písme, povedal: „Je dokonané. “ (Jn 19,30) A sv. Pavol mohol potom napísať, že svojou poslušnosťou nás Kristus vykúpil.
Žalostná Panna Mária, pre krv Tvojho Syna i pre tvoje slzy ťa prosím, pomáhaj mi, aby som i ja mohol povedať v poslednej chvíli svojho života, že aspoň v tejto chvíli som vykonal všetko, čo odo mňa žiadal Boh.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *