Bolestný ruženec V.

1.

Ako mohol ísť Ježiš na smrť bez odporu? Ako mohol premôcť každý odpor srdca? Ježiš premohol všetok odpor pri poslednej večeri. On sa za nás obetoval. Preto mohol prejsť tmou, temnotami a mohol povedať: „Nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane, Otče. “
I my môžeme prejsť všetkými ťažkosťami, keď sa obetujeme. Miera, akou sme sa darovali Bohu, je mierou našej slobody, našej slobodnej cesty.
Pane Ježišu, dávam sa ti dnes skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Viem, že nie som úplne otvorený, mám toľko plánov a správam sa, akoby môj život bol v mojich rukách. Pane odovzdávam sa ti, chcem byť slobodný pre Otca. Tak sa uskutoční Otcov plán vo mne a skrze mňa v Cirkvi a vo svete.

2.

Ježiš bol odovzdaný ako baránok. Všetkými silami plnil Otcovu vôľu i vo chvíli, keď bol bičovaný.
Keď prídu ťažkosti, pociťujeme rany biča a sme pripútaný k stĺpu, snažíme sa akýmkoľvek spôsobom utiecť. Stávame sa agresívni a sme pripravení vrátiť každú urážku.
Pane Ježišu, často zabúdam na všetko, čo odo mňa žiada Otec. Som ustarostený, mám strach a snažím sa uniknúť. Daj mi silu Ducha Svätého, daj mi svoju pokoru a odovzdanosť. Vtedy budem môcť prinášať svetu pokoj aj keď som v skúškach. Zmeň moje srdce, nech v každej situácii hľadá Otca a jeho vôľu, aj keď to pre mňa bude spojené s utrpením.

3.

Ježiš ostáva pokorný a poddaný Otcovi. Nechcel odplatiť vojakom a tým, ktorí mu ubližovali.
My chceme uniknúť príkoriam a nemôžeme dosiahnuť pokoru. Príkoria nás učia stávať sa malými a poddajnejšími Otcovej vôli a schopnými pochopiť Boží plán s našim životom.
Pane Ježišu, keď som ponižovaný, rastie vo mne nenávisť a strach a hovorím si, že to nemá zmysel. Ale ty si pre mňa zakúsil samé dno poníženia. Daj my dar pokory, daj mi silné rozhodnutie prijať každé príkorie z lásky k tebe a premeniť ho na čnosť pokory, ako ma učíš v evanjeliu.

4.

Ježiš berie svoj kríž na plecia ako obetu za druhých. Vedel, že týmto spôsobom vykúpi svet.
Hľadáme všetky možné prostriedky, aby sme oddialili kríže, choroby, skúšky, ale nakoniec existuje len jeden liek: vziať kríž s láskou a ísť za Ježišom. Kto sa chce obetovať, musí sa naučiť niesť kríž a prosiť Otca o silu pri jeho nesení.
Pane Ježišu stávam sa nervóznym, keď ma pritlačí kríž. Sťažujem sa, hľadám priateľov, hľadám kňaza. Všetkých žiadam, aby ho odo mňa oddialili. Ale ty si spasil svet skrze kríž. Zobral si ho na plecia a zachránil si nás všetkých. Dnes sa ti obetujem, aby som ti pomáhal zachraňovať duše, vnášať do sveta mier a pretvárať kríže druhých na radosť. Daj mi preto silu a lásku prijať každý kríž, ktorý mám niesť pre spásu sveta.

5.

Ježiš zomrel v strašných bolestiach, ale plný pokoja. Všetko, čo Otec žiadal, splnil a odovzdáva mu svoju dušu. Modlil sa za hriešnikov, odpustil nepriateľom. V jeho srdci nebola horkosť ani pomsta.
My robíme chybu, keď v skúškach hľadáme niečo iné ako Božiu vôľu. Nenávidíme tých, ktorí nám ju spôsobujú, chceme sa pomstiť. Máme svojich osobných nepriateľov, a preto v srdci cítime nepokoj.
Pane Ježišu nauč nás pozerať na svet tvojimi očami. Očami, ktoré nevidia ľudskú zlobu, ale úbohosť a slabosť človeka, aby sme sa dokázali modliť za hriešnikov, odpustiť našim dlžníkom a s láskou prijať každého, s kým sa stretáme. Pane, očisti nám naše srdce, aby bolo podobné tvojmu, aby sme raz mohli s pokojom odovzdať našu dušu do rúk Otca.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *