UMŔTVENOSŤ – Bolestný ruženec

1. desiatok
Ježiš pre nás – čo my pre seba

Aký zápas musel podstúpiť Kristus pre moju spásu? Ten zápas bol taký namáhavý, až sa pri ňom krvou potil.
Jeho ťažkosť bola znásobená ospalým nezáujmom apoštolov, hoci ich prosil o účasť a taktiež pocitom opustenosti s podlou zradou Judášovho bozku. Po týchto strastiach sa podvoľuje hrubému zachádzaniu.
Toto všetko bolo pre mňa a pre moju spásu. A ja sa ani toľko nezapriem, aby som sa uchránil od hriechu. Záležitosť mojej spásy, ktorá stála toľko obetí Božieho Syna, vydávam svojou neumŕtvenosťou do toľkých nebezpečenstiev.
Kde je najslabšia stránka mojej neumŕtvenosti, ukazuje mi moja najčastejšia chyba.

2. desiatok
Prečo sa umŕtvovať

Kristovi hrubo a drsne zvliekli šaty a priviazali ho k stĺpu. Modriny, podliatiny a telo rozdrásané ostatnými pramienkami korbáčov bol výsledok bičovania. Ježiš ticho stenajúc, stojí v kaluži krvi a jeho telo je samá rana. Splnili sa slová žalmu:“… môžem si spočítať všetky svoje kosti. “ (Ž 21,18)
Tento obraz stýraného Ježiša vkladal do dlaní svätcov kajúce nástroje, viedol zakladateľov radov k predpisom o vonkajších kajúcnostiach a kresťanov učil ukladať telu nejakú obeť, aby si uhájili alebo znovu získali svätú čistotu.
A ja tak ťažko znášam, keď ma postihne niečo nemilého. Ten, kto zavrhuje kajúcnosť, je od Boha ďaleko.

3. desiatok
Náhrada za moje nedostatky

Skrvácaný Ježiš je znovu vyzlečený. Koľko bolesti musel pri tom zniesť, keď zaschnuté rany mu znovu obnovili. Posadili ho na kameň a obliekli do potupného plášťa.
Do zviazaných rúk mu dali trstinu a na hlavu vložili tŕňovú korunu, do ktorej tĺkli palicami. Pramienky krvi tiekli po tvári. Z očí sa tlačili slzy od ukrutnej bolesti. Na jeho stýranú hlavu padali rany, ktoré boli sprevádzané smiechom a nadávkami.
Je to zmierujúca obeť za moje nedostatky v umŕtvovaní zmyslov a vôle, rozumu a obrazotvornosti. Toto všetko obetoval Pán Ježiš za každý môj nedostatok, ktorý je príčinou mojich hriechov.

4. desiatok
Porovnaj spravodlivo

Nevinný Ježiš nesie bremeno dvojnásobne ťažké a to váhou dreva a ťarchou hriechov, ktoré má odčiniť.
Ježišovo rameno je od ťarchy dreva odreté do krvi. Každý krok vyžaduje nadľudské úsilie. Ježiš je hladný, smädný a zoslabnutý od straty krvi a horúčky. Roztrhané svaly tela sa pri každom kroku namáhajú a spôsobujú mnoho bolesti. Niet divu, že Kristus pod krížom padá.
Ako veľa nezáslužného utrpenia obetuje Ježiš za mňa s oddanou trpezlivosťou. O koľko sú ľahšie moje kríže a ľahšia cesta za nimi. A ja napriek tomu, že si ich zasluhujem za svoje viny, predsa ich nesiem netrpezlivo.
Pane Ježišu, posilni ma!

5. desiatok
Posvätenie obety

Snahou Kristových nepriateľov bolo čo najviac mu strpčovať posledné hodiny.
Kríž je jeho tvrdé lôžko. Leží na zjatrených ranách. Je pribitý na kríži. Váhou stýraného tela visí pribitý železnými klincami, ktoré ešte viac pália otvorené rany. Poduškou je mu tŕňová koruna. Ústa plné odporného nápoja, pery rozpukané. Pod krížom jasá nenávisť a zloba. Preklínaný, zosmiešňovaný, tupený veľkňazmi i lotrami. Akoby opustený i dobrým Otcom.
Muž bolesti v mori múk je naším Vykupiteľom, Božím Synom. Posvätenou Ježišovou bolesťou som bol vykúpený. Toto vykúpenie si musím prisvojiť svojou posvätenou bolesťou a obetou.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *