Spočinok v Duchu Svätom. Kedy je v poriadku a kedy ma ohrozuje?

O charizmatickej spiritualite sa už hovorí takmer všade. Búri mnohé kostoly, hnutia a katolícke spoločenstvá. Priťahuje účinnými modlitbami, počas ktorých sa konajú nevysvetliteľné udalosti – uzdravenia, satanské prejavy, spočinok v Duchu Svätom. Rovnako ako v prvých storočiach kresťanstva – povedia nadšenci. A čo povedia skeptici?

Redaktor: Čo si myslíte o spočinku v Duchu Svätom?

Kňaz Andrzej Kobyliński: Hovoríme o tom, ak to chápem, o situácii, keď počas modlitbových stretnutí – v rôznych kresťanských kostoloch v Poľsku i vo svete – ľudia padajú na zem, čiastočne alebo úplne strácajú vedomie, zažívajú kŕče alebo tranz?

Áno.

Tento jav postihuje milióny kresťanov na celej planéte. Ste si istí, že Duch Svätý v tomto prípade funguje? A ak nie? Bohužiaľ nie je veľa spoľahlivých vedeckých štúdií na túto tému. Zaujímali by ma hlavne radikálne formy tejto náboženskej praxe, ktoré sú typické pre mnohé kresťanské komunity v Amerike, Ázii a Afrike. Hodnotím ich z hľadiska takých filozofických disciplín ako antropológia, etika a náboženská filozofia. Čo si myslím o páde alebo spočinku v duchu? Desí ma to. Najnebezpečnejšou formou je „Toronto Blessing.“

Čo je na ňom také nebezpečné?

Základná otázka sa týka príčiny. Ako ľudia strácajú vedomie? Je to prirodzené alebo nadprirodzené? Skutočne Boh vypne našu myseľ a uvedie nás do stavu bezvedomia? Pamätajme, že v takom stave – rovnako ako v hypnóze – sme bezbranní, naša myseľ nás nechráni, do nášho vedomia a podvedomia sa môže dostať veľa rôznych obsahov. Ak predpokladáme, že rozum, sloboda a vedomie sú veľké Božie dary, ktoré nás odlišujú od všetkých ostatných stvorení na Zemi, potom by mali slúžiť situáciám, keď Boh dočasne tieto dary od nás odoberie?

Ľudia, ktorí majú za sebou také skúsenosti, hovoria o zážitku veľkej lásky, pokoja v srdci, niekedy aj uzdravení.

Musí sa samozrejme rešpektovať osobná skúsenosť a viera ľudí. Je ťažké sa s nimi hádať. V súčasnosti v skúsenosti s religiozitou dominuje mimoriadne subjektívny prístup. Je pozoruhodné, že v mnohých náboženstvách existujú rôzne druhy čudných praktík, ktoré je ťažké vedecky vysvetliť. Napríklad levitácia jogínov – existuje veľa informácií o tom, že v Indii niektorí z nich plávajú vo vzduchu ako vtáky.

Ako to vysvetlíte?

Naša myseľ má stále veľa tajomstiev. Neuroveda nám nedávno poskytla veľa zaujímavých informácií o tejto téme – novej oblasti znalostí zaoberajúcej sa štúdiom nervového systému, ktorá je na hranici lekárskych, biologických, biochemických a psychologických poznatkov.

Vedel som, s kým sa rozprávam, ale stále som prekvapený. Hovoríme o levitácii jogínov a počúvam vedecké vysvetlenie a nie práve o diabolskom konaní, ako som si myslel.

Každý jav môže mať vždy tri príčiny: prírodný, božský a satanský. Vždy musíte zvážiť tieto tri možnosti. Dobrým príkladom je mariánska svätyňa v Lurdoch. Existuje už 150 rokov, každý rok tam prúdi okolo 5 až 6 miliónov ľudí. Určite sa zdá, že sa tisíce pútnikov vracia zdravých alebo sa cítia lepšie – majú na to právo, rešpektujeme ich skúsenosti, to sú ich subjektívne pocity. Pokiaľ ide o potvrdené autentické zázraky, máme ich iba 70 za 150 rokov. To nám ukazuje, že pri posudzovaní uzdravení alebo iných podobných javov je potrebná určitá opatrnosť.

Ale keď niekto spadne počas modlitby v kostole a počuje, že to nemusí byť Boh, prvým vysvetlením, ktoré mu príde na myseľ, bude diabolské konanie.

Áno, ale je to nezmysel. Dnes je takéto myslenie v našej krajine bežné. V mnohých katolíckych komunitách vyhráva svetonázor, kde všetko závisí buď od Božieho konania, alebo od Satanovho. Buď dobrí duchovia alebo zlí duchovia. Kde je svet prírody? Kde je ľudská sloboda? Slobodná vôľa? Medzi katolíkmi prevláda dualistická vízia reality.

Odkiaľ pochádza tento druh myslenia?

Je to predovšetkým výsledok globálneho procesu letničnosti kresťanstva. Dve tisíc rokov katolicizmus obhajoval racionálnosť náboženských zážitkov. Medzitým sa kresťanstvo v poslednej dobe stáva stále viac letničným, emocionálny prístup u veriacich začína dominovať ako komplexný. V dôsledku tohto procesu môže byť v mnohých katolíckych komunitách pochopenie zázraku, hriechu, darov Ducha Svätého, slobody, satana, exorcizmu, uzdravenia, interpretácie Písma, vzťahu milosti a prírody niekedy viac letničné ako katolícke. Niektorí publicisti nedávno napísali o národnom exorcizme, ktorý sa slávil v Jasnej Góre 15. októbra 2016.

Bol viac letničný ako katolícky?

Zdá sa, že katolícka tradícia nepozná toto chápanie exorcizmu. Aspoň o tom neviem. Áno, katolíci boli už 2000 rokov exorcizmom pre konkrétnych ľudí, ale nie pre celé dediny, mestá alebo krajiny – ako to robia letniční kresťania, kolektívne oslobodzujú celé regióny a dokonca aj krajiny od moci zlého.

Avšak príliš veľa viery v rozum sa môže úplne odchyľovať od viery.

Musíte použiť rozum, aby ste sa nestratili v náboženstve. „Ak spíme, potom sa prebúdzajú démoni“ – to je veľké varovanie. Vidíme, čo sa dnes deje v islame alebo hinduizme, ak sa náboženstvo nevymkne spod rozumu. To vedie k fanatizmu, fundamentalizmu a je skutočne nebezpečné. Existuje samozrejme riziko, že neprimerane zdôrazníme úlohu rozumu a zredukujeme náboženstvo na kategóriu mýtov alebo rozprávok. Jediná správna cesta, ktorú my ako katolíci navrhujeme už dvetisíc rokov, je zdravá zdržanlivosť a harmónia. Áno, musíte si vážiť svoju myseľ, ale musíte si tiež vážiť vieru, emócie a ľudskú slobodu.

Čo teda s duchovnými hrozbami? Môže ma posadnúť čítaním Harryho Pottera?

Chápem, že je to trochu rétorická otázka. V súčasnosti máme na svete o tisíc dôležitejších problémov ako táto kniha. Áno, Satan existuje, ale poďme sa pozrieť na jeho činy v skutočne vážnych javoch, ktoré majú skutočný vplyv na osud sveta a človeka. Prekvapuje ma veľká banalizácia alebo dokonca infantilizácia diabla v mnohých katolíckych kruhoch. Kategória duchovných hrozieb má letničný pôvod, ku katolíckym komunitám prišla na konci 20. storočia.

Ak nejde o hrozbu, možno ide o vstupnú bránu?

V posledných rokoch niektorí katolícki kňazi premenili duchovné hrozby na brány zlého ducha alebo trhliny zlého ducha. K tomu sa pridal koncept generačných hriechov a medzigeneračného uzdravovania. Je to úplne absurdné presvedčenie, ktoré obmedzuje našu slobodu. Nie je to tak, že bez našej slobodnej vôle môžu zlí duchovia vstúpiť do našich životov a rozhodnúť o nich.

Niektorí exorcisti majú na túto tému trochu iný názor.

To viem. V roku 2015 vydala poľská biskupská konferencia osobitné nariadenie, ktorým negatívne hodnotí koncept duchovných brán zlého. Bohužiaľ, niektorí duchovní a laici neakceptujú toto rozhodnutie poľského biskupstva. Tvrdenie, že zlí duchovia k nám prichádzajú opomínajúc našu vôľu, je jednoducho iracionálne. Vyplýva to z mýtickej vízie sveta a náboženstva. V dnešnom svete máme rôzne demonológie, kozmológie a antropológie – všetko sa dostane k nám a my to nekriticky prijímame. Vytvárame akýsi náboženský kokteil.

A môže toto prenikanie rôznych praktík medzi kresťanov priniesť ovocie vo forme konečnej jednoty?

Bohužiaľ, zatiaľ sme rozdelení a máme nové konflikty. Súčasnú situáciu nazývam hybridná náboženská vojna. Na základe súkromných vízií a proroctiev sa každých 10 hodín niekde na svete zriaďuje nový kresťanský kostol. Dnes sa kresťanstvo rozdelilo na 45 000 cirkví, náboženských združení a siekt. Opakujem: 45 000! Zatiaľ nemierime smerom k jednote, ale k čoraz väčším rozdielom, fragmentácii a polarizácii.

Záver je, že je lepšie držať sa ďalej od charizmatických komunít? Utekať?

Vôbec nie. Obnova v Duchu Svätom je jedným z mnohých hnutí katolíckej cirkvi. O komunitách, ktoré fungujú v súlade s Magistériom katolíckej cirkvi, nie je pochýb. Katolícka charizmatika by sa však mala zaoberať zachovaním svojej vlastnej identity v globálnom procese letničnosti kresťanstva. Upozorňujeme, že prehnané emócie, ktoré zažívajú hystériu a tranz, nemusia poškodiť vaše zdravie. Ja sám však poznám veľa prípadov, v ktorých z dlhodobého hľadiska vedie k poruchám osobnosti, úzkosti, nočným morám. Stretávam ľudí, ktorí po charizmatických stretnutiach praktizujú tzv. rôzne stavy vedomia, nemôžu v noci spať bez svetla, pretože sa boja. Niektorí ľudia sú na takýchto stretnutiach závislí.

Boli ste vždy skeptický voči charizmatickým hnutiam?

Naopak! Počas mojich štúdií som bol spájaný s hnutím oázy a obnovou v Duchu Svätom. Kedy sa rozsvietilo červené svetlo? V roku 1991 som sa spolu so skupinou mojich priateľov podieľal na vytvorení určitej evanjelizačnej komunity. V roku 1992 sa pre túto novú komunitu v Szelkówe na severe Mazoviecka zorganizoval prázdninový pobyt. Počas jedného večera sa objavili podivné javy: strata vedomia, tranz, hystéria, vzlykanie, výkriky atď. Bolo to pre mňa veľké prekvapenie. Nevedel som, čo sa stalo. Nerozumel som tomu. Až po mnohých rokoch som zistil, že počas týchto výstupov sa uplatňovali nové letničné praktiky, ktoré sa začali vlievať do Poľska širokou vlnou po roku 1989.

Takto to dnes interpretujete. Predtým Vám nenapadlo, že to mohli byť príznaky činnosti Ducha Svätého?

Pred 25 rokmi som nevedel odpoveď na tieto zložité otázky, ani moji priatelia nevedeli, čo sa s nimi stalo. Bol to traumatický zážitok. Po tomto šoku niektorí z nich išli do Jasnej Góry, aby našli mier. Správne pochopenie tejto udalosti mi trvalo mnoho rokov. Teraz som si viac vedomý toho, čo skutočne pochádza od Ducha Svätého a čo je len psychomanipulácia, ktorá môže viesť k zrúteniu osobnosti.

Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, náboženstvo potrebuje racionálnosť. Cítim sa veľmi blízko Sv. Tomáša Akvinského, že najväčší dar, ktorý sme dostali od Boha, je ľudský rozum. Použime ho tiež na hodnotenie rôznych fenoménov náboženského života.

(Rozhovor poskytol: Kňaz Andrzej Kobyliński – filozof a teológ, zamestnanec Filozofického inštitútu Univerzity kardinála Stefana Wyszyńského vo Varšave. Je absolventom Pápežskej Gregoriánskej univerzity v Ríme. Autor prvých vedeckých prác o letniciach kresťanstva v poľštine (vrátane „Etických aspektov súčasnej letničnosti kresťanstva“; „Etické aspekty využívania psychológie v priestore náboženského života“; „Náboženstvo potrebuje dôvod“).

 

Video obsahuje ukážku “ Toronto Blessing“ (nevhodné pre citlivé povahy)

Toronto blessing

Zdroj: Aleteai.pl, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *