Ako svätý Pavol bojoval s diablom?

Jeho boj nebol proti „telu a krvi“.

Kým svätý Pavol cestoval z mesta do mesta, aby hlásal evanjelium Ježiša Krista, mal protivníka, ktorý neustále na neho útočil. Popisuje neúprosnú bitku vo svojom druhom liste Korinťanom.

„a aj pre veľkosť zjavení. A aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, ktorý ma bije po tvári, aby som sa nevyvyšoval. Preto som tri razy prosil Pána, aby odstúpil odo mňa, ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.“ (2 Korinťanom 12,7-9) 

V iných prekladoch sa termín „posol“ nahrádza pojmom „anjel“. Učenci pokračujú v diskusii o presnom zmysle Pavlovho slovného spojenia, pričom niektorí tvrdia, že „posol“ bol skutočnou osobou, ktorá usilovala o boj s Pavlom. Iní veria, že Pavol mal fyzický „tŕň“, ktorý robil jeho telu veľkú bolesť. Ďalšou možnosťou je, že Pavol hovoril o duchovnom nepriateľovi, démonovi („anjelovi satana“), ktorý neustále na neho útočil.

Táto posledná možnosť je niečo, čo by bolo v súlade s Pavlovými listami, pretože často súvisí s realitou duchovného boja. Jeho najznámejšia pasáž o tejto téme je z jeho listu Efezanom.

„Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.“ (Efezanom 6, 10-12)

Ak Pavol bojoval s „anjelom satana“, pripomína nám, že niekedy Boh dovoľuje takýto útok, aby nás posilnil a pokoril. Ako Svätý Pavol napísal vo svojom prvom liste Korinťanom: „Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.“ (1Korinťanom 10, 13)

Neexistujú žiadne iné odkazy na tohto „anjela satana“ v Pavlových listoch, ale je jasné, že toto bol neustály boj, ktorý Boh dovolil. Pavol musel bojovať veľkú časť svojho života s týmto démonom, ale dobrou správou je, že démon nemal posledné slovo. Ako napísal vo svojom druhom liste Timotejovi: „Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod.“ (2Timotejovi 4, 8)

Zdroj: Sväté písmo

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *