Litánie k sv. Faustíne

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, zmiluj sa nad nami.

Pane, zmiluj s nad nami.

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami.

Synu, Vykupiteľu sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.

Duchu Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Bože, zmiluj sa nad nami.

Sv. Mária, oroduj za nás.

Sv. Faustína, pravý svedok milosrdenstva nebeského Otca

Sv. Faustína, pokorná služobnica Ježiša, Vteleného milosrdenstva

Sv. Faustína, poslušný nástroj Ducha potešiteľa

Sv. Faustína, dôverujúca dcéra Matky Milosrdenstva

Sv. Faustína, dôverníčka posolstva o Božom milosrdenstve

Sv. Faustína, verná tajomníčka slov Milosrdného Ježiša

Sv. Faustína, veľká apoštolka Božieho milosrdenstva

Sv. Faustína, správkyňa Boha bohatého na milosrdenstvo

Sv. Faustína, dar Boha pre celý svet

Sv. Faustína, pozorujúca dobrotu Stvoriteľa v každom stvorení

Sv. Faustína, zvelebujúca Boha v tajomstve Vtelenia

Sv. Faustína, účastníčka Pánovho utrpenia a zmŕtvychvstania

Sv. Faustína, sprievodkyňa na ceste Ježišovho kríža

Sv. Faustína, stretávajúca sa s Ježišom so svätých sviatostiach

Sv. Faustína, zjednotená zo Ženíchom vo svojej duši

Sv. Faustína očarená Božím milosrdenstvom v živote Márie

Sv. Faustína, milujúca Cirkev – Kristovo mystické telo

Sv. Faustína, mocná v pravdivej viere

Sv. Faustína, stála v nezlomnej nádeji

Sv. Faustína, horiaca vrúcnou láskou

Sv. Faustína, pekná skutočnou pokorou

Sv. Faustína, jednoduchá v detskej dôvere

Sv. Faustína, vzor v plnení Božej vôle

Sv. Faustína, príklad obetavej služby

Sv. Faustína, starostlivá ochrankyňa kňazských a rehoľných duší

Sv. Faustína, ochrana detí a mladých ľudí pred zlom

Sv. Faustína, nádej padajúcich a zúfalých

Sv. Faustína, posila chorých a trpiacich

Sv. Faustína, podporujúca nádej v srdciach umierajúcich

Sv. Faustína, obetujúca sa za hriešnikov

Sv. Faustína, ustarostená o spásu všetkých ľudí

Sv. Faustína, orodovníčka trpiacich v očistci

Sv. Faustína, prosiaca o Božie milosrdenstvo pre celý svet

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta – odpusť nám, Pane.

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta – vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta – zmiluj sa nad nami.

V.: Oroduj za nás sv. Faustína
R.: Aby sme životom i slovom ohlasovali svetu posolstvo Milosrdenstva.

Modlime sa:
Milosrdný Bože, prijmi naše vďakyvzdanie za dar života a poslania sv. Faustíny a na jej orodovanie nám pomôž vzrastať v dôvere voči Tebe i v milosrdenstve voči blížnym. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

úcta k sv Faustine

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *