Reakcia pápeža sv. Gregora Veľkého na epidémiu

Taliansky historik Roberto de Mattei opisuje ako pápež sv. Gregor Veľký reagoval na smrteľnú epidémiu počas svojho pontifikátu.

Počuli ste tento zázračný príbeh o Castel Sant’Angelo?
Castel Sant’Angelo je veľká pevnosť neďaleko Vatikánu, na ktorej je umiestnená gigantická socha archanjela Michala. Táto socha predstavuje veľkolepý príbeh Božej lásky a starostlivosti o jeho ľud prostredníctvom anjelov.

Po svojom zvolení v r. 590, pápež Gregor viedol kajúcu procesiu veriacich po Ríme. Zatiaľ čo množstvo ľudí prechádzalo mestom v pohrebnom tichu, mor dosiahol také rozmery, že za krátku hodinu padlo na zem mŕtvych 80 ľudí. 

No sv. Gregor neprestal vyzývať ľudí, aby pokračovali v modlitbách a trval na tom, aby obraz Panny Márie namaľovaný sv. Lukášom a uchovávaný v Bazilike Santa Maria Maggiore, niesli na čele procesie. Mor sa v 6. storočí považoval za Boží trest. No nádej do nášho príbehu prináša vízia Archanjela Michala, ktorý sa neskôr objavil na hrade s mečom v rukách.

V historických knihách čítame:

Pevnosť Castel Sant’Angelo má svoj názov od starej legendy, ktorá sa datuje k najhorším dobám temna. Na konci šiesteho storočia nášho letopočtu, po páde Ríma, ale ešte storočia pred jeho renesančným znovuzrodením, padla na mesto hrozná rana. Keď tisíce ľudí ochoreli a telá mŕtvych dusili ulice, pápež Gregor Veľký slúžil sväté omše, viedol s kadidlom sprievod veriacich cez mesto a modlil sa k Bohu, aby ušetril tých, ktorí stále žijú. A tu sa stalo niečo úžasné! Jedovatá nečistota zo vzduchu akoby podľahla sile obrazu, akoby pred ním utekala a nemohla odolať jeho prítomnosti. Akonáhle obraz prechádzal ulicami mesta, vyvolával vo vzduchu nádherný pokoj a čistotu. Hovorí sa  tiež, že okolo maľby bolo počuť spev anjelov. 

Keď sa pápež Gregor pozrel na staré mauzóleum cisára Hadriána, ktoré bolo dávno upadnuté ako zrúcanina, mal na vrchole mohutnej hrobky víziu žiariacej postavy. Bol to archanjel Michal, žiaril a mával mečom. Pápež vo vízii sledoval, ako anjel spustil zakrvavenú zbraň a vrátil ju do puzdra. Význam bol jasný: mor skončil a Boží hnev bol upokojený. Pápež dal potom postaviť sochu Archanjela Michala do centra novej stavby a nazval ju Castel Sant’Angelo, alebo tiež Anjelský hrad. 

Socha na vrchu Castel Sant’Angelo dnes pripomína tento príbeh. Súčasná bronzová verzia pochádza zo 17. storočia, ale nahrádza staršiu verziu z mramoru, ktorá stála na rovnakom mieste. Socha archanjela Michala slúži ako pripomienka obyvateľom Ríma i celého sveta, že Božie milosrdenstvo je prítomné, aj keď to vyzerá najhoršie.
Obráťme sa na sv. Michala Archanjela, aby bola porazená pandémia koronavírusu!

Sv. Michal Archanjel, ochraňuj nás v týchto ťažkých časoch. 

Zdroj: churchpop.com, Obrázok: tamtiež 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *