Predvídavé slová sv. Charbela o útokoch diabla na rodinu

Slávny maronitský svätec veril, že Satan má výrazný príklon k ničeniu rodiny.

Charbel bol pokorným maronitským pustovníkom, ktorý zomrel v roku 1898 a odvtedy sa stal známym pre nespočetné množstvo zázrakov pripisovaných jeho príhovoru. Bol to svätý kňaz, ktorý bol úzko spojený s Ježišom na zemi a vlastnil dar bohatej múdrosti, ktorá bola výsledkom hlbokej modlitby.
Vo svojich spisoch, z ktorých niektoré nájdete v knihe Láska je Žiarivé svetlo: Život a slová svätého Charbela, píše o rodine a jej najväčšom nepriateľovi, diablovi. Vysvetľuje, že diabol vždy sústredil všetku svoju energiu na zničenie rodiny, pretože práve rodina tak úzko odráža Boží obraz.

Rodina je základom Pánovho plánu; a všetky diablove sily sústreďujú všetko svoje zlo na zničenie rodiny, pretože vedia, že zničením rodiny sa otriasú základy Božieho plánu. Vojna zla proti Pánovi je satanovou vojnou proti rodine a vojna zla proti rodine je jadrom jeho vojny proti Pánovi. Pretože rodina je obrazom Boha, od začiatku stvorenia tohto vesmíru sa Zlý zameriava na zničenie rodiny, základ Božieho plánu.
Človek nemusí hľadieť ďaleko, aby videl dôkazy o satanovom pláne v našom svete, pretože rodina je čoraz viac rozdeľovaná.

Charbel potom rodinám poskytol rady, ako sa môžu chrániť pred útokmi nepriateľa.

Chráňte svoje rodiny a držte ich ďaleko od plánov zlého prostredníctvom prítomnosti Boha v nich. Chráňte ich a udržiavajte ich modlitbou a dialógom, vzájomným porozumením a odpustením, čestnosťou a vernosťou, a čo je najdôležitejšie, počúvaním. Počúvajte jeden druhého svojimi ušami, očami, srdciami, ústami i dlaňami a udržujte hluk sveta mimo svojich domovov, pretože je to ako búrlivé búrky a prudké vlny; akonáhle hluk vstúpi do domu, zmetie všetko a rozptýli každého. Zachovajte teplo rodiny.

Je zaujímavé poznamenať, ako Sv. Charbel zdôrazňuje potrebu „neprestajne udržiavať  hluk sveta mimo svojich domovov“. Charbel, žijúci v druhej polovici 19. storočia, by si nikdy nevedel predstaviť, aký hluk napadol rodiny za posledných 50 alebo 60 rokov a aké ťažké je dosiahnuť ticho. Napriek tomu, podľa jeho slov, sa zdá, že predvídal veľmi presne ako bude rodina hlboko zranená touto inváziou hluku.

Charbel má veľa múdrosti, aby nás učil, ak sme ochotní počúvať slová tohto pokorného mnícha. Ak sa snažíme chrániť naše domovy pred vplyvom diabla, snažme sa vytvoriť kultúru počúvania, snahy o zníženie hluku v našich domovoch, udržiavanie dialógu, porozumenia a odpustenia.

Zdroj: aleteia.com, Obrázok: tamtiež 

Zdieľať

One thought on “Predvídavé slová sv. Charbela o útokoch diabla na rodinu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *