Ruženec svetla II.

1.Krst v Jordáne

Dnešný svet už zabudol, aká veľká hodnota je krst. Ježiš sám sa dal pokrstiť a tiež povedal, že kto uverí a dá sa pokrstiť bude spasený a kto neuverí bude odsúdený.

2.Svadba v Káne Galilejskej

Dnešný kresťania majú tendenciu odsúvať Pannu Máriu do úzadia ako prekážku na ceste za Ježišom. Modlime sa, aby všetci pochopili, že je to práve naopak: Mária je pre nás veľkou pomocou na tejto ceste.

3.Ohlasovanie Božieho kráľovstva

Dnešný svet nechce počuť radostnú zvesť Evanjelia, radšej počúva iných prorokov. Prosme Pána, aby sa ohlasovatelia Božieho slova nedali odradiť nezáujmom ani nezdarom a s dôverou očakávali vzrast toho, čo zasiali do ľudských sŕdc.

4.Premenenie na hore

Dnešný svet si chce vytvoriť raj tu na zemi, ale to sa nedarí a utrpenie človeka sa stále zväčšuje. Modlime sa, aby si všetci ľudia uvedomili, že najskôr potrebujú zmenu srdca i zmýšľania a až potom sa môže zmeniť život na tejto zemi.

5.Ustanovenie Eucharistie
Dnešný svet nechce prijať žiadne tajomstvo, ale napriek tomu si uvedomujeme, že naše poznanie sveta je len čiastočné. prosme, aby ľudia tejto doby s pokorou prijali, že existujú tajomstvá, ktoré človeka presahujú.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *