Tajomstvá radostného ruženca II.

1.Zvestovanie.

Dnešný svet túžobne očakáva radostnú zvesť: modlime sa spolu s Máriou, aby zistil, že Ježiš Kristus je tým poslaným od Otca, ktorý prináša posolstvo pokoja a lásky.

2. Navštívenie Alžbety.

Dnešnému svetu chýba opravdivá komunikácia, teplo ľudskej blízkosti: modlime sa s Máriou, aby svet spoznal Boží dar – Ježiša Krista – ktorý prináša ponuku bratskej lásky všetkým ľuďom.

3. Narodenie.

Dnešný svet a zvlášť kresťania v Európe sa usilujú nanovo poznávať pôvodné hodnoty, chcú oprášiť svoje korene: modlime sa s Máriou, aby pochopili, že sa musia vydať cestou jednoduchých pastierov, aby si otvorili srdcia pre Ježišov príchod v novom tisícročí.

4. Obetovanie Pána.

So Simeonom dnešný svet dúfa, že spozná Božie znamenie: modlime sa s Máriou, držiacou v náručí malého Ježiša, aby kresťania pochopili, že Ježiša môžu nájsť a spoznať len ak budú mať milujúce, otvorené a chápajúce srdcia.

5. Nájdenie Ježiša v chráme.
Dnešný svet hlboko zablúdil vo svojom sebectve a hľadá záchranu: modlime sa s Máriou a Jozefom, aby našiel Ježišovu cestu a pochopil, aký význam má jeho príchod pre náš každodenný život.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *