Život Cirkvi vo svete 15-16/2019

Obsah

Homília pápeža na Kvetnú nedeľu – link

Kardinál Burke: Požiar Notre Dame a ťažké hriechy našich dní

Tŕňová koruna zachránená – kňaz hrdina Notre Dame

„Notre Dame v plameňoch – výzva k obráteniu Európy!“

Paríž: Vyhorela Katedrála Notre Dame!

Svätá zem: Veľkonočné posolstvo cirkví

Pomazanie Pána sa týka celého tela Cirkvi!

František navštívil Benedikta XVI.

Benedikt XVI. sa dožíva 92 rokov

Historik: Úloha emeritného pápeža potrebuje jasné normy

USA: Hasič z 11. septembra je tri roky kňazom!

Greta Thunbergová a berlínsky arcibiskup

Kardinál Schönborn za diskusiu o vysviacke „viri probati“

Malta: Nový prezident je katolík a pro-life

Kardinál Müller: „Verných katolíkov chcú umlčať“

Vdova veľvyslanca vážne obvinila kardinála Maradiagu

Katolícky kňaz zavraždený – vrah ide na psychiatriu

Pápež si kľaká pred sudánskymi politikmi a prosí o mier

Kardinál Sarah otvorene: Boh nechcel žiadnu migráciu!

Kvadratúra kruhu …

‘Trápnosť’ aj nadšenie z Benediktovho listu o kríze

Benedikt XVI. k zneužívaniu: Potrebný príklon k Bohu

Temnota sexuálnej revolúcie

Zmanipulovali príhovor pápeža Františka?

Kardinál: Pápeži veľmi trpeli zradou „vatileaks“

Maďarsko: „Prípady zneužívania v krajinách s liberálnym duchom“

Minsk: Spor o pamätné kríže za Stalinove obete

Ex-šéf IORu Tedeschi: Bál som sa o život

Berlín: Nový útok moslimov na kresťanov

Nemecko: Známy autor o pápežových vystúpeniach

Ukrajina: Zelenskyj skrýva svoj názor na náboženstvo

Sudca: „Azylanti menia náboženstvo často len naoko“

Reťazec Walmart predáva satanské produkty

Keď právo na život nenarodeného nehrá úlohu

Vatikán: Od pondelka 29. stretnutie Rady kardinálov

Venezuela: „Už len sprevádzame ľudí pri umieraní“

Kardinál Sarah: Neodôvodňovať migráciu Bibliou

Kňaz pripomína prezidentovi pravú vieru španielskych dobyvateľov

Mužské a ženské mozgy rozdielne už v maternici!

Kristus žije! Kristus vstal z mŕtvych!

Veľkonočná nedeľa – don Gobbi – Capoliveri (Livorno, Taliansko), 30. marca 1997

„Prežívajte spolu s vašou nebeskou Matkou bezhraničnú radosť tohto dňa Veľkej noci. Keď sa mi zjavil Ježiš vo svetle svojho osláveného tela v celej svojej božskej nádhere a ako Syn sa sklonil, aby zacelil všetky rany mojej materskej bolesti, moje srdce bolo zaplavené prekypujúcou veľkonočnou radosťou.

Kristus žije! Kristus vstal z mŕtvych!

Ja som sa stala prvým a mlčanlivým svedkom jeho zmŕtvychvstania. Prvým svedkom, lebo Ježiš si želal, aby predovšetkým jeho Matka mala ako prvá účasť na tejto veľkonočnej radosti. Som však mlčanlivým svedkom, lebo úloha ohlasovať svetu tento nádherný božský zázrak bola zverená nábožným ženám a učeníkom.
Som svedkom zmŕtvychvstania.
Mojou úlohou bolo posilňovať vieru a napomáhať jej rastu u tých, ktorí v neho uverili. Dodávala som novú odvahu tým, čo si mysleli, že sa všetko skončilo. Žiadala som nábožné ženy, aby sa ponáhľali k hrobu, o ktorom som vedela, že je prázdny. Posilnila som vieru apoštolov, keď som im povedala, ako sa mi Ježiš ako prvej zjavil v jase svojej božskej slávy. V Evanjeliách sa o tom nehovorilo, lebo mojou úlohou Matky je byť mlčanlivým svedkom zmŕtvychvstania.
Ako som bola mlčanlivou prítomnosťou Slovu, ktoré On ohlasoval počas svojho verejného účinkovania, tak som musela byť aj mlčanlivou prítomnosťou Slovu, ktoré potom musela ohlasovať Cirkev.
Ako Matka som však dostala radostné poverenie, aby som svedčila životom, že môj Syn Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a sedí po pravici svojho nebeského Otca v nebeskej sláve.
Dnes som svedkom zmŕtvychvstania.

Homília pápeža na Kvetnú nedeľu:
Ježiš pokorou a poslušnosťou zničil triumfalizmus

Vatikán, 14.4.2019 (RV) 024 779 – Pápež František uviedol Veľký týždeň. Kvetná nedeľa sa tradične slávi ako Svetový deň mládeže na diecéznej úrovni.
Homília Svätého Otca Františka zo slávenia Nedele Pánovho utrpenia 14. apríla 2019 na Námestí sv. Petra vo Vatikáne za účasti pútnických skupín mladých z rôznych častí sveta na:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-04/homilia-kvetnej-nedele-jezis-pokorou-a-poslusnostou-znicil-triu.html

* * * * *

Kardinál Burke: Požiar Notre Dame pripomína ťažké hriechy našich dní

Rím, 16.4.2019 (LifeSiteNews) 024 778 – „Ničivý oheň, ktorý zasiahol Katedrálu Notre Dame v Paríži, vzbudzuje úvahy o útokoch na nekonečnú krásu viery ťažkými hriechmi a zločinmi našich dní,“ povedal známy americký kardinál v Ríme Raymond Burke.
V komentári pre „LifeSiteNews“ z utorka kardinál povedal, že cíti „hlboký smútok zo zničenia vznešenej Katedrály Notre Dame v Paríži“.
Katolíci vstupujúci do Svätého týždňa aj ľudia celého sveta s hrôzou sledovali ako „srdce cirkvi vo Francúzsku – najstaršiu dcéru cirkvi – zachvátili obrovské plamene“.
„Pri tejto tragickej udalosti sa pripájam s modlitbou k oddaným katolíkom Paríža, Francúzska a ľuďom celého sveta, pre ktorých je Katedrála Notre Dame živým výrazom hlbokej viery v Boha a našej vrúcnej lásky k nemu.“ …
Kardinál Burke zdôraznil, že „pre katolíkov chrámy nie sú pamiatky, ale Božie domy, kde sa môžeme reálne a skutočne stretávať s nebom.“
„Pre nezmerateľnú a neustávajúcu lásku Boha k nám v Cirkvi, sú kostoly tiež domom Cirkvi. Z toho dôvodu veriaci v 12. storočí použili iba tie najnádhernejšie a najtrvácejšie materiály na stavbu katedrály, ktorá mala pretrvať veky až po príchod nášho Pána na konci časov.“
Kardinál Burke pripomenul aj návštevu pápeža Benedikta XVI. vo Francúzsku:
„V homílii vešpier v nádhernej katedrále Notre Dame 12. septembra 2009 pápež Benedikt XVI. ocenil katedrálu ako živú hymnu z kameňa a svetla na chválu jedinečného aktu v ľudskej histórii: večného Slova – Boha vstupujúceho do našej histórie v plnosti času, aby nás vykúpil sebaobetovaním sa na kríži.“
„Katedrála Notre Dame je naozaj hymnou chvály vtelenia Boha Syna do tela Preblahoslavenej Panny Márie,“ dodal kardinál a spomenul aj „moc krásy Notre Dame, ktorá obracia srdcia ľudí“. …
K symbolike Notre Dame zachvátenej plameňmi kardinál povedal: „Pohľad na pustošenie katedrály Notre Dame ohňom vzbudzuje vo veriacich úvahy o útokoch na nekonečnú krásu viery ťažkými hriechmi a zločinmi našich dní. To, čo znamenalo desaťročia oddanej práce budovania s vynikajúcou kvalitou, je zničené za niekoľko hodín. Včerajšia udalosť dáva človeku rozvážne sa zamýšľať nad ničivými účinkami rebélie človeka proti kráse, pravde a dobru, s ktorými Boh stvoril nás a náš svet a vykúpil nás a náš svet vykupujúcim vtelením svojho jediného milovaného Syna, udalosť, ktorá sa oslavovala v stavbe Katedrály Notre Dame.“
„S oddanými katolíkmi Paríža a Francúzska aj všeobecnej Cirkvi sa modlime napodobňujúc svätú vieru, nádej a lásku tých, ktorí prví vybudovali Katedrálu Notre Dame a môžeme sa tak spojiť pri budovaní toho, čo bolo stratené včerajším požiarom,“ povedal kardinál na záver.

Tŕňová koruna zachránená – kňaz hrdina Notre Dame

Paríž, 17.4.2019 (kath.net/KAP) 024 777 – Ako informoval vysielač KTO v utorok, záchrana tŕňovej koruny a Najsvätejšej Sviatosti z Notre Dame je zásluha hasičského kaplána Jeana-Marca Fourniera. Kaplán vošiel v pondelok večer so skupinou hasičov do horiacej katedrály, otvoril svätostánok a miestnosť s relikviami, kde bola tŕňová koruna. Fournier sa potom aj s monštranciou ponáhľal von z katedrály. Boli obavy, že poklady Cirkvi oheň zničí.
„Páter Fournier je absolútny hrdina,“ citoval KTO záchranára. „Vôbec nejavil nijaký strach, keď mieril priamo k relikviám v katedrále a postaral sa o to, aby boli zachránené.“
Tento parížsky kňaz už v r. 2015 utešoval zranených po masakri v nočnom podniku Bataclan, pri najhoršom teroristickom útoku v Paríži v tomto storočí.
Stal sa hrdinom požiaru Notre-Dame, ako povedal jeden záchranár. „On sa každý deň zaoberá životom a smrťou a neprejavuje nijaký strach.“

„Notre Dame v plameňoch – výzva k obráteniu Európy!“

„A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik,
ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia.“

Gabriele Kubyová

Paríž, 16.4.2019 (kath.net) 024 776 – V prvý deň Pašiového týždňa horí Katedrála Notre Dame v Paríži. Mohol by byť nejaký symbol, ktorý ešte hlasnejšie kričí: „Obráťte sa“? Zasiahnuté je srdce kresťanstva. Každý to cíti, aj keď nie je katolík, ani veriaci. Kam máme ísť s núdzou sveta, s našou vlastnou núdzou, ak už nebudeme mať chrámy, keď bude kresťanstvo zničené a prežije už iba na okraji, alebo v podzemí?
Západný svet odpadol od viery. Stále viac kostolov sa zatvára, stále viac kostolov padá za obeť vandalizmu, mimoriadne intenzívne vo Francúzsku. Boh sa stal ľuďom ľahostajným, ba ešte horšie – mocní robia všetko pre to, aby kresťanskú kultúru zničili, vieru vygumovali zo sŕdc ľudí a kresťanov olúpili o možnosti ich pôsobenia.
Nie je to len prvý deň Veľkého týždňa, je to aj predvečer narodenín Benedikta XVI. Niekoľko hodín po jeho vyhlásení odstúpenia 11. februára 2013, na spomienku sv. Bernadety z Lúrd, rozťal blesk oblohu a udrel do špice Baziliky sv. Petra – tiež znamenie, ktoré sme otrasení vnímali. Emeritný pápež 11. apríla 2019 ešte raz prehovoril ako pastier, ktorý svoj ovečky nenecháva samé a dáva im svetlo a orientáciu, aby si nezúfali z Cirkvi:
„Spoločnosť, v ktorej je Boh neprítomný – spoločnosť, ktorá ho nepozná a stavia sa k nemu ako neexistujúcemu, je spoločnosť, ktorá stráca mieru. V našej súčasnosti sa vynašlo heslo o smrti Boha. Keď Boh v spoločnosti zomrie, stáva sa slobodnou, ako nás ubezpečovali. V skutočnosti znamená umieranie Boha v spoločnosti aj koniec jej slobody, pretože umiera zmysel, ktorý poskytuje orientáciu a pretože mizne miera, ktorá nám ukazuje smer tým, že nás učí rozlišovať dobro a zlo.“
Preto horí Notre Dame. Základné štruktúry katedrály ešte stoja. Cirkevné štruktúry v Európe ešte stoja, ale už nie sú naplnené veriacimi ľuďmi, ktorí si kľakajú pred Eucharistiou, ktorí si vyprosujú milosrdné odpustenie Boha v spovedi, ktorí ešte vedia, čo veria a ku svojej viere sa hlásia, ktorí kráčajú úzkou cestou svätosti. Oni už majú k tomu sotva nejaké vzory vo svojich pastieroch, sú ponechaní sami na seba a nik ich nevedie k tomu, aby spoznali vlkov v ovčom rúchu a nedali sa nimi zvádzať. Pastieri, kde ste? Prečo máte taký strach? Prečo nenasledujete Ježiša? Prečo vydávate stádo vlkom?
Tŕňová koruna bola z plameňov Notre Dame zachránená. Obrátenie sa k Bohu znamená súhlas s obetou a utrpením. Ale toto utrpenie a tieto obety sú stavebnými kameňmi, ktorými bude Notre Dame znova vybudovaný. Svätý František dostal od Ježiša príkaz: „Postav znovu môj kostol – (Cirkev)“ Vzal to doslova a začal zachraňovať Kostol San Damiano pred schátraním. Ale urobil aj oveľa viac. Svojím svätým životom obnovil Cirkev celého Západu. Notre Dame sa znova vybuduje, ubezpečuje Emmanuel Macron. Darujú na to stovky miliónov! Veľkolepé! Vlastné budovanie sa však deje obrátením, návratom k celej, žitej viere. Každý, nech je v hocijakom postavení, môže svojím životom v Božom slove prispievať k novému vybudovaniu Notre Dame.
Biskupi, pozrite na to varovanie! Kardinál Marx, vydajte znamenie a škrtnite synodálne prispôsobovanie sa morálne skorumpovanému svetu. Nemárnite už naše cirkevné dane na financovanie organizácií, ktoré sa nazývajú katolícke, ale ničia vieru.
Sme na začiatku Pašiového týždňa. Ježiš hovorí: „A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia (Mt 24,22). Veľký piatok nám nezostane ušetrený. Ale my vieme a veríme a vo svojom živote zažívame, že po ňom príde vzkriesenie. Nechajme sa naplniť radosťou zo vzkriesenia nášho Pána na Veľkonočnú nedeľu až po okraj nášho srdca, aby sme mali silu vytrvať pri päte kríža.
Notre Dame, naša Pani, naša milá Pani, Matka nášho Pána Ježiša Krista, oroduj za nás.

Paríž: Vyhorela Katedrála Notre Dame!

Parížsky arcibiskup vyzýva k modlitbe na záchranu Notre Dame

Paríž, 16.04.2019 (KAP/kath.net/pl) 024 775 – Parížsky arcibiskup Michel Aupetit vyzval k modlitbám za záchranu katedrály Notre-Dame po obrovskom požiari.
„Modlime sa,“ napísal arcibiskup v pondelok večer na Twitteri. „Ak chcete, môžete zvoniť vo vašich kostoloch, aby ste ľudí pozývali k modlitbe,“ obrátil sa arcibiskup na kňazov svojej diecézy.
Arcibiskup sa podľa hovorkyne Parížskej arcidiecézy pri požiari nachádzal spolu s prezidentom Macronom pri katedrále. Pri požiari zasahovalo 400 hasičov.

9.30 hod.: Kolínsky stavbár Peter Füssenich: „Aj za mnohých kolegov z celej Európy hovorím: Všetci sme spoločne v šoku! Je to tragédia európskych rozmerov.“ V interview pre kolínske „Dómske rádio“ vysvetlil, že Kolínsky dóm dostal už v 19. storočí železný krov, kým v Katedrále Notre Dame sa rozhorel drevený krov s drevom ešte z 13. storočia. Okrem toho kolínsky dóm má aj stúpacie vodovodné potrubie pre prípad požiaru.

9.20 hod.: Nebezpečenstvo zrútenia sa chrámu nie je ešte zažehnané. Statici laserovou technikou skúmajú stabilitu základov stavby. Hľadajú napr. trhliny v múroch.
4.51 hod.: Súcit a zdesenie sa šíri svetom. Tweet z Thajska: „Všetci sme stratili kus umenia a kultúry, ktoré nemožno nahradiť.“
4.40 hod.: Podľa parížskych hasičov je požiar úplne pod kontrolou, sčasti už aj uhasený. Sú ešte ohniská, na ktorých hasení sa pracuje. Presný rozsah škôd bude jasný až v ďalších dňoch.
3 hod., 16. 4.: Štátna prokuratúra vyšetruje založenie požiaru z nedbanlivosti. Aj ateisti vyjadrujú na sociálnych sieťach stále znova svoje zhrozenie z požiaru. Podnikateľ François-Henri Pinault, ktorému patrí o. i. módna značka Gucci, ohlásil dar 100 miliónov eur na opätovné vybudovanie katedrály. Aj francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že svetoznámy chrám má byť znova vystavaný, majú sa na to robiť zbierky. Objavujú sa prvé fotografie interiéru Notre Dame. Tie ukazujú, že sa zachovalo podivuhodne veľa základov chrámu. Nad oltárnym priestorom sa však zrútil strop. No kríž pri oltári stále stojí!

Svätá zem: Veľkonočné posolstvo cirkví

Jeruzalem, 15.04.2019 (KAP/KNA) 024 774 – Hlavní jeruzalemskí predstavitelia kresťanských cirkví vyzvali k udržaniu Jeruzalema ako multi-náboženského a multi-kultúrneho mesta:
„Nech všetky abrahamitské náboženstvá nájdu v ňom mesto mieru a pokoja,“ uvádza sa v spoločnom veľkonočnom posolstve cirkví vo Svätej zemi, ktoré vydal v pondelok Latinský patriarchát v Jeruzaleme.
„Sviatok vzkriesenia je pripomienkou toho, že ľudia sú stvorení na podobu Boha a ich dôstojnosť sa musí rešpektovať a ctiť. Neúnavne sa modlíme za všetky regióny násilia a núdze, zvlášť násilia proti nevinným (…) V našich modlitbách si pripomíname aj všetky ženy a deti, ktoré sú na celom svete konfrontované s nespravodlivosťou,“ uvádza sa v posolstve.

Pomazanie Pána sa týka celého tela Cirkvi!

Benedikt XVI. – Svetlo viery.
Pondelok Veľkého týždňa (C): „Pomazanie Pána v Betánii (Jn 12,1-11).
Nechať sa zahaliť do lahodnej vône Božej lásky. Každý človek, ktorý chce byť verný, pridáva sa k Márii a natiera Pánove nohy vzácnym olejom.

Rím, 15.4.2019 (kath.net/as) 024 773 – „Láska nepočíta, nevymeriava, nehľadí na náklady, nekladie hranice, ale s radosťou dáva, usiluje len o dobro druhého, prekonáva úzkoprsosť, hnev aj uzavretosť, ktoré človek niekedy nosí v srdci.“
„Význam Máriinho gesta, ktoré je reakciou na nekonečnú Božiu lásku, sa šíri medzi všetkými pozvanými, gesto lásky a pravej úcty ku Kristovi nezostáva nikdy osobnou záležitosťou. Týka sa nielen vzťahu medzi človekom a Pánom, ale týka sa celého tela Cirkvi, pôsobí nákazlivo. Šíri lásku, radosť, svetlo.“
„Oproti Máriinmu konaniu stojí postoj a slová Judáša, ktorý pod zámienkou pomoci chudobným skrýva egoizmus a faloš do seba uzavretého a chamtivosťou spútaného človeka, ktorý sa nechá zahaliť do lahodnej vône Božej lásky.“

František navštívil Benedikta XVI.

Vatikán, 16.04.2019 (KAP) 024 772 – Pápež František navštívil svojho predchodcu Benedikta XVI. ako zvyčajne pred Veľkou nocou. Pritom mu zablahoželal aj k narodeninám, ako oznámil Vatikán po návšteve. V utorok sa emeritný pápež (2005-2013) dožil 92. rokov. František navštívil Benedikta XVI. v pondelok popoludní v jeho rezidencii v kláštore „Mater Ecclesia“ vo vatikánskych záhradách.
Tak ako minulý rok a každý deň Benedikt XVI. začal deň svojich narodenín svätou omšou. Obed a večera majú byť napriek Veľkému týždňu primerané oslave narodenín, ako povedal jeho súkromný sekretár Georg Gänswein na otázku Kathpressu. O narodeninový hudobný darček sa postarala kapela švajčiarskej gardy.
Hosťom vo Vatikáne bol aj brat Benedikta Georg Ratzinger (95). Na narodeninovej oslave už nebol. Naostatok navštívil svojho brata na Vianoce. …

Benedikt XVI. sa dožíva 92 rokov

Rím-Mníchov, 15.4.019 (kath.net/KAP) 024 771 – Emeritný pápež Benedikt XVI. sa 16. apríla dožíva 92 rokov. Talianska verejnoprávna televízia RAI priniesla pri tejto príležitosti v nedeľu dokument Giovanniho Battistu Brunoriho o Jozefovi Ratzingerovi s názvom „La nuova vita del Papa teologo“ (Nový život pápeža teológa). V ňom podrobne informovala o priebehu dňa a o záujmoch Benedikta XVI. Podľa jeho sekretára arcibiskupa Georga Gänsweina emeritný pápež nikdy nezmešká talianske televízne správy „Telegiornale“ o 20. hod., potom sa utiahne, aby študoval, písal listy a čítal.
„Benedikt chápe svoj život ako poslednú etapu na púti, tak ako to vyhlásil pri vzdaní sa úradu pred šiestimi rokmi,“ uviedol Brunori.
Benedikt XVI. počas konzistória 11. februára 2013 oznámil, že 28. februára 2013, o 20. hod. sa „vzdáva úradu rímskeho biskupa, nástupcu sv. Petra“. Povedal, že dospel k istote, že jeho sily následkom pokročilého veku už nie sú schopné primeraného výkonu Petrovej služby. Po prvý raz od Gregora XII. či Benedikta XIII., ktorí Kostnickým koncilom 1414-1418 stratili svoj úrad, sa tak pápež rozlúčil s úradom nie pre úmrtie. Z vlastného rozhodnutia to urobil naposledy v r. 1294 Celestín V., ktorého relikvie si Benedikt XVI. uctil v apríli 2009 v L’Aquile.
Po generálnej audiencii na Námestí sv. Petra 27. februára 2013 a ďalších audienciách sa Benedikt XVI. popoludní odobral do Castel Gandolfa, kde sa podvečer posledný raz ukázal veriacim ako pápež. Po tom, čo Kláštor Mater Ecclesiae vo Vatikáne pre neho prestavali na sídlo, vrátil sa Benedikt 2. mája 2013 do Vatikánu, kde ho privítal jeho nástupca pápež František, ktorý bolo zvolený sedem týždňov predtým.

Ranné chvály v rodnom dome Benedikta v Marktli

Narodeniny emeritného pápeža oslávia aj v jeho bavorskej domovine, ako oznámila nadácia „Rodný dom pápeža Benedikta XVI.“. V rodnom dome Jozefa Ratzingera v Marktli am Inn sa ako v minulých rokoch konajú v hodine jeho narodenia o 4.15 ranné chvály. Veriaci boli pozvaní k modlitbe a slávnostným spevom do rodnej izby emeritného pápeža. Následne sa koná tichá procesia so sviečkami k farskému Kostolu Sankt Oswald an den Taufstein, kde bol malý Jozef 16. apríla 1927 už štyri hodiny po narodení pokrstený. Pri tejto spomienke si prítomní pripomenú aj vlastný krst.
Rodný dom Benedikta XVI. bol otvorený v r. 2007 a doteraz ho navštívilo asi 200 000 ľudí. Od Veľkonočného pondelka sa otvára nová sezóna výstavou umelca Dávida Bennetta. Od 22. apríla sa pod názvom „Neviditeľné a večné skutočnosti“ budú prezentovať diela v r. 1941 v Chicagu narodeného Bennetta. Dnes v Mníchove žijúci umelec bude prítomný a prevedie návštevníkov po výstave.
Dielami s osobami Starého a Nového zákona chce Bennett umožniť stretnutie s biblickými postavami. Motto je citát Benedikta XVI., z „Verbum Domini“ k Božiemu slovu v živote Cirkvi. Opisuje sa skúsenosť, že keď ľudia vezmú do rúk Sväté písmo, otvára sa im nový horizont. Druhú časť tvoria práce umelca. Chce dať biblickým postavám tvár a čitateľovi Svätého písma umožniť prezretím si diela získať nové poznanie.

Historik: Úloha emeritného pápeža potrebuje jasné normy

Rím, 15.04.2019 (KAP) 024 770 – „Úloha emeritného pápeža nemôže v súčasnej neupravenej forme ďalej existovať, vyžaduje si jasné úpravy ako pre dotyčného pápeža, tak aj pre veriacich.“ Zdôraznil to taliansky cirkevný historik Massimo Faggioli v interview pre stránku „Vatican Insider“ z nedele. Faggioli sa vyjadril vzhľadom na rozruch okolo najnovšieho listu Benedikta XVI. o najdôležitejších príčinách sexuálneho zneužívania. Vydaním tohto listu a jeho použitím ako nástroja proti pápežovi Františkovi sa zjavil očividný problém, ako uviedol historik a teológ prednášajúci v USA.
„Spolužitie oboch pápežov môže fungovať iba vtedy, ak ten odstúpený zostane neviditeľný. Vidíme tu problém pre budúcnosť a to musí znamenať, že postava emeritného pápeža si vyžaduje podriadenie úpravám. Môže sa predsa stať, že v budúcnosti budú ďalší emeritní pápeži. Táto situácia sa nesmie ponechať len na seba. Znamenalo by to totiž, že niektorí sa budú cítiť za odstúpených pápežov zodpovední a nikde nie je povedané, že to budú robiť v záujme celej Cirkvi.“
V súčasnom prípade si Faggioli nemyslí, že Benedikt XVI. mal v úmysle niečo zlé. „No je to prípad tých, ktorí majú v úmysle jeho pontifikát predlžovať a preto chcú, aby sa prejavoval navonok.“ „Benediktovo okolie je nepriehľadné a nezodpovedné a síce v tom zmysle, že nereaguje na nikoho okrem Benedikta. A akým spôsobom to potom budú robiť, nemôže nikto vedieť,“ vyhlásil teológ.

USA: Hasič z 11. septembra je tri roky kňazom!

New York, 15.4.2019 (kath.net/pl) 024 769 – Keď 11. septembra 2001 počul v aute správy o atentáte na dve veže Twin Towers v New Yorku, okamžite otočil auto a hlásil sa do služby. Tom Colucci (foto), vtedy kapitán hasičského zboru v New Yorku, si vyzdvihol výstroj a vybral sa so svojimi ľuďmi k južnej veži. Tam hľadali tých, čo prežili aj mŕtvoly. Počas práce padla aj druhá veža. Colucci stratil v ten deň všetkých svojich mužov! Keď ide tými ulicami, spomína na nich dodnes. Informuje o tom španielsky portál „Religión Digital“.
V ten deň videl to najhoršie, ale aj to najlepšie v ľuďoch. Bolo úžasné, koľko ľudí prišlo pomáhať, hasiči, polícia, záchranári, lekári, sestry. Spomína si na otázku, ktorá visela v ovzduší dymu a ničenia: mnohí ľudia hľadeli k nebu a pýtali sa, kde bol Kristus v ten deň. Colucci povedal, že Kristus bol vo všetkých tých ľuďoch, ktorí pomáhali. Uprostred toho utrpenia našiel Colucci inšpiráciu stať sa katolíckym kňazom.
Colucci je už tri roky kňazom a ďakuje Bohu za toto povolanie, ktoré opisuje ako „nádherný život“. Naďalej ho volajú aj k požiarom. Tento kňaz napomína, že páchateľom teroristických útokov musíme odpúšťať.

Gréta Thunbergová a berlínsky arcibiskup

Gréta: „Viem, že Veľký piatok je sviatok“

Rím, 15.4.2019 (kath.net) 024 768 – Aktivistka za čisté životné prostredie Gréta Thunbergová sa aj na Veľký piatok zúčastní na demonštrácii mladých „Fridays for Future“ v Ríme.
„Viem, že je to sviatok, ale keďže klíma nejde na dovolenku, ani my to neurobíme,“ napísala 16-ročná Švédka. Poznanie náboženského zmyslu Veľkého piatku, či Veľkej noci v jej tweete rozpoznať nemožno, ide jej iba o „veľkonočné prázdniny“, ktoré chce využiť na návštevy bez toho, aby musela chýbať v škole.
Podľa médií sa Gréta Thunbergová v stredu zúčastní na generálnej audiencii pápeža. Podľa Vatikánu bude mať aj možnosť na okraj audiencie krátko podať ruku pápežovi.
Na Twitteri sa už dvíha prvá kritika, že pápež aktivistku prijme. Je tam napr. karikatúra, ktorá ukazuje pápeža pri tom, ako Gréte sediacej vo vznešenom kresle pápež bozkáva topánky a ona ho žehná … a v taliančine je k tomu text: „Pochválená buď klíma, nech navždy chválená!“

Berlínsky arcibiskup Koch o Gréte a Ježišovi

Mladých ľudí, ktorí v piatok protestujú na uliciach, poukazujú na hrozivé globálne otepľovanie a búria sa proti znečisťovaniu plastami a výfukovými emisiami, treba brať vážne, ako povedal berlínsky arcibiskup Heiner Koch.
„Oni nasledujú idol mladej ženy zo Švédska, ktorá protesty iniciovala a teraz si ju ako hrdinku ctia politici aj médiá. Tieto piatkové demonštrácie trocha pripomínajú scénu slávnostného príchodu Ježiša do Jeruzalema – aj to je pre mnohých istý druh triumfálneho vítania ľudového hrdinu … Mnohí videli v mužovi z Galileje proroka, záchrancu národa. No z Grety nechcem robiť ženského mesiáša tým, že ju porovnám s Ježišom, aby ste ma zle nechápali,“ povedal arcibiskup.
„Chcem pripomenúť, že naša spoločnosť aj naša Cirkev potrebuje z času na čas pravých prorokov, ktorí poukazujú na zlo a chybný smer vývoja a navrhujú riešenia, aj keď nie všetci s tým súhlasia, alebo ak sú to cesty pochybné – ako vymeškávanie vyučovania. Nechýbajú však našej spoločnosti často vzory, ktoré oduševňujú za nejakú ideu?“

Kardinál Schönborn za diskusiu o vysviacke „viri probati“

Viedeň, 15.4.2019 (kath.net/KAP) 024 767 – Ostrú kritiku „neľudských rozhodnutí v azylovej politike“ vyjadril viedenský kardinál Christoph Schönborn. Premenovanie centra pre utečencov Traiskirchen, ktoré poznajú aj mnohí Slováci, ktorí emigrovali v r 1968, na „Centrum pre vycestovanie“ je „neľudský signál a podozrieva sa tým všetkých azylantov a stavia sa ich do zlého svetla“. Kardinál Schönborn to povedal v ORF v nedeľu. „… Ak ide o ľudskú dôstojnosť, nemôže Cirkev mlčať.“
Otvorenosť prejavil Schönborn voči pokračovaniu diskusie o vysviacke osvedčených ženatých mužov za kňazov – „viri probati“. O tejto otázke sa intenzívne diskutuje a bude to téma aj na jesennej Synode biskupov o Amazónii, ako povedal kardinál.
„Skúsenosti so ženatými diakonmi sú veľmi dobré, preto si viem aj predstaviť, že v budúcnosti popri celibátnych kňazoch budú aj ženatí kňaz, ktorí sa v živote, v povolaní aj v rodinnom živote osvedčili. To by potom síce vytvorilo istý druh dvojstupňového kléru, ale prečo nie?“ povedal viedenský arcibiskup.
Schönborn je ako ordinár katolíckych východných cirkví kompetentný aj pre asi 30 ženatých kňazov. Tam zažíva vydarené modely rodín rovnako ako zlyhané: „Život nie je jednoduchý a celibátny život, pre ktorý som sa rozhodol a ktorý prežívam ako šťastie, môže rovnako zlyhať, či vydariť sa ako život v rodine.“
Kardinál ďalej zdôraznil väčšie ocenenie žien v Cirkvi:
„Otázka žien je rozhodujúca pre budúcnosť Cirkvi. Preto sa vyslovujem o. i. aj za vysviacku žien na diakonky a za to, aby ženy mali viac vedúcich pozícií v Cirkvi až po Vatikán.“ …
Kardinál Schönborn sa postavil aj proti kritikom, ktorí vidia zlyhanie úsilia pápeža Františka o reformy: „Sú takí ostrí kritici z tradicionalistickej strany, ktorým pápež už teraz zachádza príliš ďaleko a potom sú tu kritici, ktorí očakávali obrovské reformy, ktoré pápež splniť nemôže – jednoducho preto, že Cirkev nemôže tradície odbaviť škrtnutím pera. …
Dôveru vyjadril kardinál Schönborn na záver pri otázke, ako prebieha liečba jeho rakoviny prostaty. Tým, že to zverejnil, chce mužom, ktorí sa nestarajú o prevenciu, poradiť, aby to nezanedbávali. Asi 1000 mužov zomrie ročne v Rakúsku na túto chorobu – to by nebolo potrebné, ako povedal kardinál. Operácii sa podrobí v máji a dôveruje lekárom, že to zvládne.
Naostatok spomenul, že jeho matka Eleonore Schönbornová v nedeľu oslávila 99. narodeniny: „Ona je fascinujúca osobnosť a mne je veľkým vzorom a múdrou radkyňou.“

Malta: Nový prezident je katolík a pro-life

Malta, 14.4.2019 (kath.net) 024 766 – George Vella, nový prezident Malty, apoštolskému nunciovi Alessandrovi D‘ Erricovi jasne povedal, že stojí za náukou Katolíckej cirkvi a že sa chápe ako prezident, ktorý je ochrancom života. Nuncius to oznámil v interview pre Newsbook.com. V rozhovore oslovili aj problém migrácie. Nuncius povedal, že postoj pápeža Františka nie je prisťahovalectvo „za každú cenu“ a že tu musíme byť realistickí, lebo malé krajiny ako Malta nemajú také veľké možnosti ako väčšie krajiny ako Taliansko a Španielsko.

Kardinál Müller: „Verných katolíkov chcú umlčať“

List Benedikta XVI. považuje kardinál Müller za „najhlbšiu analýzu genézy krízy vierohodnosti Cirkvi v otázkach sexuálnej morálky“.

Vatikán, 13.4.2019 (kath.net/rn) 024 765

Kath.net uvádza interview s kardinálom Gerhardom L. Müllerom.

„Je to škandál, že katolícki biskupi financujú platformy, ktoré jednoznačne odporujú katolíckej náuke viery a morálky.“ Takto zásadne kritizuje kardinál Gerhard Ludwig Müller, býv. prefekt Kongregácie pre náuku viery internetový portál Biskupskej konferencie Nemecka (BKN) a jeho reakcie na list emeritného pápeža Benedikta XVI. o kríze v Cirkvi. Benediktov list považuje kardinál Müller za „najhlbšiu analýzu genézy krízy vierohodnosti Cirkvi v otázkach sexuálnej morálky“.

kath.net: Eminencia, ako hodnotíte list emeritného pápeža o sexuálnom zneužívaní v Cirkvi?
Kardinál Müller: „Je to najhlbšia analýza genézy krízy vierohodnosti Cirkvi v otázkach sexuálnej morálky a inteligentnejšia ako všetky príspevky predsedov biskupských konferencií dokopy“. Je to zneužívanie duchovnej autority, keď cirkevní predstavení odôvodňujú svoj autoritatívny alebo manipulačný štýl pseudonábožensky a vydávajú ho za Božiu vôľu.
No hriechy proti 6. prikázaniu Desatora majú svoju príčinu v zneužívaní nám Bohom danej mužskej či ženskej sexuality.
Oba tieto hriechy spolu miešať iba aby ututlalo úchylné sexuálne správanie, by bolo vážne zlyhanie cirkevnej autority. Z krízy sa nedostaneme maskovanými výrazmi ako klerikalizmus či požiadavky novej sexuálnej morálky, ale iba ak zlo nazveme pravým menom.
Rozpad už naštrbenej meštiackej morálky v „globálnej sexuálnej revolúcii“ (Titul knihy Gabriele Kubyovej) a nezdarený pokus katolíckeho odôvodňovania morálky bez prirodzeného práva a zjavenia viedli u mnohých k rozvráteniu morálneho svedomia.
Bohužiaľ aj u tých, ktorí od Krista dostali poslanie, učiť ľudí všetko, čo samotný Pán apoštolom a tým aj ich nástupcom v biskupskom a kňazskom úrade prikázal (Mt 28,19).

kath.net: Iba niekoľko hodín po zverejnení starí známi kritici Ratzingera – Benedikta znova hlasno prezentovali svoje názory v médiách. Čo si o tom myslíte?
Kardinál Müller: O kritikoch tu nemožno hovoriť, lebo slovo kritika znamená rozlišovať duchovne náročné veci, aby sa tak prispelo k chápaniu dôležitých otázok. To sú ľudia, čo neveria ani nerozmýšľajú. Predovšetkým im chýba aj najmenšia slušnosť.
Stále sa opakuje rovnaká hra ako pri sv. Štefanovi, ktorý vydal svedectvo o Kristovej pravde: „Keď to počuli, pukali im srdcia od zlosti a zubami škrípali proti nemu (Sk 7, 54).
Hovoria o obnove a reforme Cirkvi a myslia iba prispôsobenie ich vlastnej dekadencii. Kto má čo len iskru kresťanskej lásky, nemôže sa dať strhnúť k takým vulgárnym pamfletom.
No ako môže byť láska vnútornou podobou viery, keď sa vzdali viery v Boha zjavenia v Ježišovi Kristovi, či nanajvýš zneužívajú niektoré prvky z neho na vlastný egoistický svetonázor.
Je to škandál, že katolícki biskupi financujú platformy, ktoré jednoznačne odporujú katolíckej náuke viery a morálky a tak spreneverujú cirkevné dane.
je mi prirodzene jasné, že oni to vidia inak, lebo definujú, čo je katolícke podľa vlastného uváženia. Ich obraz sveta spočíva v primitívnom rozlišovaní toho progresívneho a konzervatívneho.
Doteraz formulovanú katolícku vieru kvalifikujú ako konzervatívnu a domnievajú sa, že iba ich „progresívny“ pohľad je budúcnosťou Cirkvi tak ako v iných touto ideológiou spustošených bývalých katolíckych krajinách.
Teda podľa nich je potrebné „konzervatívnych“ katolíkov, ktorí sú verní Svätému písmu, apoštolskej tradícii a učiteľskému úradu odstaviť alebo umlčať. Na to im je dobrý každý prostriedok aj špinenie a urážky na cti. Morálne povolené je totiž všetko, čo osoží vlastným záujmom, ktorý je identický s verejným blahom.
Na tejto platforme sa pranieroval aj môj Manifest viery zbierkou poloprávd, výberom subjektívnych na Písme nezaložených a zo súvislosti vytrhnutých názorov, akoby Najsvätejšia Trojica, vtelenie, sviatosti Cirkvi, Božia liturgia, jednota viery a morálky, súd a večný živo neboli v „hierarchii právd“ (II. vatikánsky koncil, Dekrét o ekumenizme 11) „základom viery“.
Hanebná bezbožnosť, ktorá sa tu rozpína, nemá obdoby, keď sa zločin a smrteľný hriech sexuálneho zneužívania maloletých používa na ich údajné vyhýbanie sa žehnaniu homosexuálnym aktom, zosmiešňovanie celibátu a bagatelizovanie hriechov proti Bohom určenú nerozlučiteľnosť manželstva. Foto: Kardinál Müller (c) Paul Badde

Vdova veľvyslanca vážne obvinila kardinála Maradiagu

Tegucigalpa , 13.4.2019 (kath.net/jg) 024 764 – Vdova bývalého veľvyslanca Hondurasu pri Svätom stolci v knihe vážne obvinila kardinála Oscara Maradiagu, arcibiskupa Tegucigalpy, jeho už odstúpeného pomocného biskupa Juana Josè Pinedu a pápeža Františka. Vatikanista Edward Pentin s ňou urobil interview pre National Catholic Register.

Martha Alegria Reichmannová bola vydatá za Alejandra Valladaresa, ktorý bol 22 rokov honduraským veľvyslancom vo Vatikáne. V knihe „Traiciones Sagradas“ („Svätá zrada“) opisuje, ako boli ona a jej muž spočiatku dobrými priateľmi kardinála Maradiagu. Neskôr jej Maradiaga odporúčal finančnú investíciu, skrze ktorú stratila všetky úspory. Podrobne opisuje, ako kardinál chránil pomocného biskupa Pinedu, ktorého obviňujú zo závažného zlého správania, obťažovania a sprenevery finančných prostriedkov.
Autorka knihy povedala, že ju napísala, pretože po strate úspor ju kardinál Maradiaga zradil. Valladeres a Alegria Reichmann zverili úspory na odporúčanie kardinála investorovi. Ten potom zrazu zmizol a s ním aj všetky peniaze. Maradiaga ich predtým uistil, že investícia je istá a že sám tam vložil peniaze Arcidiecézy Tegicugalpa. Po prevalení sa podvodu kardinál odmietal pomôcť pri vyšetrovaní a prerušil s nimi kontakty, ako povedala vdova v interview pre National Catholic Register v máji 2018.
„V priebehu tejto aféry som spoznala temnú, väčšinou dobre skrývanú stránku kardinála Maradiagu. Považuje za svoju povinnosť oznámiť toto verejnosti,“ povedala vdova.
V knihe tiež opisuje, ako Vatikán realizoval odstúpenie pomocného biskupa Pinedu, aby tu Maradiaga nestál ako jeho ochranca a mohol naďalej viesť Radu kardinálov C 9:
„Akcia bola groteskná, ale podarilo sa, aby sa Maradiaga z vyviazol so zdravou kožou,“ napísala vdova. „Pápež František v niektorých prípadoch zasahoval proti ututlávaniu vecí, ale iba keď bol silný tlak zvonka. Preto napríklad zasiahol v Chile. Kardinál Maradiaga bol v médiách v Hondurase na jeho strane. Tie o obvineniach proti jeho osobe neinformovali. Tých zopár médií, ktoré tak robia, kardinál obviňuje z hanobenia. Maradiaga chránil Pinedu takmer 20 rokov. Na Františka médiá nevyvíjajú tlak, aby zakročil proti Maradiagovi, médiá sa sústredili na Pinedu. Maradiaga pre obvinenia voči pomocnému biskupovi síce stratil na vierohodnosti, no ešte má pevnú pozíciu. Za to vďačí najmä ochrane pápeža Františka,“ vyhlásila Alegria Reichmannová
Zdôraznila, že v knihe dokladá dôkazmi všetky svoje tvrdenia a obvinenia. To, čo napísala, nie je prehnané. Je si vedomá, že vznáša závažné obvinenia, no môže to všetko dokázať, ako povedala. Prípady, ktoré nemohla jasne dokázať do knihy nezaradila.

Katolícky kňaz zavraždený – vrah na psychiatrii

Berlín, 12.4.2019 (kath.net) 024 763 – Dňa 22. februára 2018 sa z Kamerunu pochádzajúci Loic C. (27) vrhol na farára Alaina-Florenta Gandoula (54) v Berlíne-Charlottenburgu v priestoroch fary a ubil ho na smrť sochami svätcov a črepníkom. Obeť, kňaz z Konga, farár francúzsky hovoriacich veriacich, zomrel ešte na mieste.
V rozsudku sudca uviedol, že páchateľ na obeť zaútočil „s absolútnou vôľou ničenia“. Obhajoba sa vyslovila za umiestnenie svojho mandanta na psychiatriu, keďže vraj od neho už nevychádza nebezpečie. Štátna prokuratúra a sudca sa držali posudku, ktorý hovoril o vysokom riziku recidívy. Rozsudok napokon znel v zmysle umiestnenia v psychiatrickom zariadení, keďže „obžalovaný nebol pre závažné ochorenie schopný posúdiť závažnosť svojho činu“.
Zádušnú omšu pre otca Alaina viedol berlínsky arcibiskup Heiner Koch.

Pápež si kľaká pred sudánskymi politikmi a prosí o mier

Vatikán, 12.4.2019 (kath.net/KAP) 024 762 – Pápež František chce podniknúť cestu pokoja do Južného Sudánu. Pri stretnutí s prezidentom Salvom Kiirom a jeho politickým rivalom Riekom Macharom vo štvrtok večer vo vatikánskom Dome sv. Marty František vyjadril želanie „vydať sa čo najskôr s Božou milosťou do vášho milovaného štátu“. Na tejto misii sa má podľa slov pápeža zúčastniť aj prímas anglikánov Justin Welby a býv. moderátor presbyteriánskych cirkví Škótska John Chalmers.
František naliehavo napomenul politických predstaviteľov Južného Sudánu, aby nastolili pokoj. To požaduje Boh aj ľudia v ich krajine.
Pri stretnutí urobil pápež František aj nezvyčajné gesto, aby sa pokračovalo v mierovom procese. 82-ročný pápež si pred politikmi kľakol a pobozkal im nohy. …

Viac aj na:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-04/papez-pobozkal-nohy-lidrom-juzneho-sudanu-zotrvajte-v-mieri.html

Kardinál Sarah otvorene: Boh nechcel žiadnu migráciu!

Vatikán, 11.4. 2019 (HSP) 024 761

Vatikánsky kardinál Robert Sarah varoval pri príležitosti nového vydania svojej knihy pred pádom Európy spolu s jej kultúrou a hodnotami v prípade, že masová islamská migrácia bude naďalej pokračovať. Koriguje tak vyjadrenia pápeža Františka, ktorý považuje začlenenie migrantov za biblické poslanie a vyzýva Európu, aby privítala migrantov pohostinnejšie

Kardinál varuje, aby sa nezabúdalo na to, že staroveký Rím bol tiež zničený barbarmi. Nová Sarahova kniha „Pane zostaň s nami. Zvečerieva sa a deň sa už schýlil!“ (Lk 24,29) jasne vidí moslimskú migráciu ako predzvesť kolapsu Európy.
„Ak bude Západ pokračovať v tejto zlovestnej ceste, existuje vysoké riziko, že zmizne z dôvodu nedostatku pôrodov. Prevalcovaný cudzincami môže utrpieť rovnaký osud ako Rím, prevalcovaný barbarmi. Krajina, z ktorej pochádzam, je prevažne moslimská. Myslím, že viem, o čom hovorím, “dodáva kardinál. Sarah je súčasne katolíckym biskupom v západoafrickej Guinei, kde moslimovia tvoria 85 percent populácie.
Komisia EÚ žiaľ uprednostňuje ochranu bánk a korporácií pred potrebami občanov. Kardinál Sarah popísal ambície EÚ globalizovať svet a snahy zbaviť sa národov s ich rozmanitými postavami ako „číre šialenstvo“. Komisia v Bruseli sa zaujímala len o vytvorenie voľného trhu pre služby finančných právomocí a radšej by chránila banky ako občanov EÚ.
Masová migrácia je tiež novou formou otroctva, pretože títo migranti nemajú žiadnu prácu, ani dôstojnosť. Kardinál síce explicitne neuvádza, že masa lacných pracovných síl bude dlhodobo tlačiť nadol platy normálnych pracujúcich v celej EÚ, ale každý človek, ktorý si vie spočítať, že jedna plus jedna sú dva, na to jasne príde aj sám.
Sarah sa tiež sťažuje, že katolícki kňazi, biskupi a kardináli zradili učenie Krista tým, že sa angažovali v „politickej aktivite“. Obávajú sa, že sú vnímaní ako reakcionári, a preto sa vyjadrujú len nejasne. Je však nesprávne podporovať migráciu v mene Boha.
Sarah, prominentný hlas rímskej kúrie, je kardinálom vo Vatikáne od roku 2010, a od roku 2014 zodpovedá za liturgické otázky. Predstavuje konzervatívne krídlo katolíckej doktríny.
Ako aj náš kňaz Marián Kuffa aj Sarah vidí IS a genderizmus ako totalitné, kresťansko-fóbne hnutia. Už na konferencii biskupov v roku 2015 kritizoval rodovú ideológiu a islamský štát ako „apokalyptické šelmy“. Poukázal na homogamiu a polygamiu ako hrozbu pre rodinu. Na jednej strane z dôvodu rozvodu, potratov, manželstiev rovnakého pohlavia a všetko s tým prichádzajúcim. Na druhej strane, kvôli „pseudo-rodine“ ideologizovaného islamu s polygamiou, manželstvom s deťmi a útlakom žien. Tieto dve „radikalizácie“ považuje kardinál Sarah za absolútne totalitné a otvorene protikresťanské.

Andrea Lopatková

Kvadratúra kruhu …

Martin Lohmann, teológ

Bonn-Vatikán, 13.4.2019 (kath.net) 024 760

Emeritný pápež Benedikt XVI. sa odvážil prezentovať kvadratúru kruhu, o ktorú sa v súčasnosti pokúšajú časti spoločnosti a Cirkvi. Tým vydal dôležité znamenie, na ktoré mnohí čakali a súčasne priložil prst na stále sa zväčšujúcu ranu. Mainstream prezentujúci sa ako „tolerantný“ stavia stále viac zákazov myslenia a zastiera pohľad na skutočnosť a tým na pravdu. Vznikajú nové dogmy, ktoré netrpia nijakú kritiku, a pri tomto znetvorovaní skutočnosti odmietajú racionálnu diskusiu. Práve tú však emeritný pápež Benedikt hľadal, keď sa odvážil k tomuto kroku na verejnosť.
Vo svojom liste pripomína, že spoločnosť bez Boha je bez orientácie, čo sa dennodenne stále viac ukazuje, ako vidíme pri súčasných diskusiách o bioetických témach. To isté platí pre teológiu a morálnu náuku Cirkvi, ktoré degradujú priam na ideológiu, alebo sa prispôsobujú duchu doby, keď už nie je orientačným bodom Božie zjavenie. To však emeritný pápež vie, celkom v línii Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý práve pred týmto vývojom varoval, pretože „stvorenie bez Stvoriteľa sa prepadá do ničoty“ (GS 36).
Viera nie je len rituál pozostávajúci z ceremoniálnych gest, ale konkrétna cesta, cesta, ktorá vedie skrze kríž k večnému životu. Až v obete kríža sa uskutoční vykúpenie (porovn. LG 3). Kresťanstvo odpojené od tejto spásonosnej udalosti, ako právom upozornil Benedikt, by dalo vzniknúť kvadratúre kruhu a vytvorilo „novú cirkev“, ktorá by už nebola Cirkvou Ježiša Krista. Ak už Kristus nebude meradlom Cirkvi, potom sa všetko stane svojvoľným, potom by sa Cirkev rozpustila. List to uvádza jasne:
„Musíme vari vytvoriť novú cirkev, aby sa veci upravili? Nuž ten experiment sa už podnikol a už aj zlyhal. Iba poslušnosť a láska k nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi môže ukázať správnu cestu.“
Je to práve Cirkev Ježiša Krista a nie je to cirkev, ktorú možno ako nejaký spolok celkom nanovo vynájsť.“
Kristus je a zostáva naším meradlom, on je pravda, ktorú ľuďom dôvernou formou zveril. Tak zvaná autonómna morálka, ktorá by sa odpojila od prirodzeného zákona a Božieho poriadku, v skutočnosti nemôže existovať.
Na záver emeritný pápež poukazuje na ďalšiu kvadratúru kruhu, ktorú si mnohí veľmi obľúbili, ako sa ukazuje. Všetci hovoria o zločine zneužívania, no je zvláštne, že o hriechu sa nehovorí! Hriech ako odklon od Božej cesty je príčinou každého zneužívania a ničí vierohodnosť Cirkvi. Toto nazvať pravým menom sa v teologických kruhoch považuje za tabu, pričom práve koncil potvrdil, že podoba tohto sveta je spoluvytváraná aj hriechom (GS 39).
Emeritný pápež zostal verný svojmu mottu spolupracovníka pravdy a za to mu patrí nielen vďaka, ale najvyššie uznanie. Pravda oslobodzuje (porovn. Jn 8,32) aj z kvadratúry kruhu, pretože pravda sa zjavila v Ježišovi Kristovi (porovn. Jn 14,6). Pre túto pravdu vydal Ježiš Kristus svedectvo a každý, kto je z pravdy počúva jeho hlas (porovna. Jn 18,37).
Jedine on je CESTA, PRAVDA a ŽIVOT. To tak bolo a musí to tak zostať. Iba v tejto vernosti môže existovať vykúpenie a záchrana.
PS: Tí, ktorí teraz reagujú na Benedikta rozhorčene, sú možno zvlášť naliehavým potvrdením jeho úvahy.

Martin Lohmann (62) je teológ, historik a žurnalista. Pápeža Benedikta pozná osobne už pol storočia, dôverne pozná jeho teológiu a napísal o ňom knihy.

‘Trápnosť’ aj nadšenie z Benediktovho listu o kríze

Vatikán, 11.4.2019 (LifeSiteNews) 024 759 – Reakcie na list em. pápeža Benedikta XVI. o kríze Cirkvi boli rôzne. Pápežovi najvernejší ho kritizujú, kým tí obozretnejší voči súčasnému pontifikátu ho oceňujú. Tradiční katolíci ho čítajú s úctou vidiac dôležitosť Benediktovho svedectva. Niektorí hovoria, že sa nezaoberal krízou zneužívania dostatočne, iní sa divia autentickosti listu.
C.C. Pecknold, a profesor of teológie na Katolíckej univerzite v Amerike napísal pre Catholic Herald, že zásah em. pápeža bol dôležitý. Bol zasiahnutý úprimným Benediktovým opisom homosexuality v kňazských seminároch p roku 1968:
„Budú to iste jedny z najcitovanejších riadkov Benediktovho listu.“
„V rôznych seminároch založili homosexuálne kluby, ktoré pôsobili viac či menej otvorene a významne zmenili klímu v seminároch,“ citoval Pecknold. Spomína, ako biskup, bývalý rektor seminára, zorganizoval pre seminaristov premietanie pornografických filmov údajne s úmyslom urobiť ich odolným voči správaniu odporujúcemu viere! Robili sa vizitácie seminárov, ktoré nepriniesli nič, alebo len veľmi málo. Profesor napísal, že Benedikt pripúšťa, že rektori zakrývali správanie nových hierarchií a sexuálne prečiny. Pecknold na záver uvádza, že ústredná Benediktova idea – že chýbanie Boha v spoločnosti je zodpovedné za sexuálne zneužívanie klérom – sa stretáva s istou ľahostajnosťou, no bude to odpoveď na problém, ktorý pretrváva.
Phil Lawler, vydavateľ „Catholic World News“, uviedol, že list odhaľuje, že dvaja pápeži sú od seba vzdialení, keď ide o prístup ku kríze zneužívania:
„Títo dvaja pápeži, minulý a súčasný, sú na míle od seba vzdialení vo svojej analýze škandálu sexuálneho zneužívania. Benedikt nikde nespomína ‚klerikalizmus‘ a pápež František zasa nehovorí o morálnom rozpade, ktorý Benedikt viní z tohto škandálu.“
R.R. Reno, vydavateľ First Things, verí, že list je viac ako svedectvo, a vzhľadom na rozruch v Cirkvi je to podľa neho skôr analýza.
Reno v liste Benedikta vidí ako a prečo udalosti a prúdy 20. storočia viedli k prelomovému roku 1968 a oslabili Katolícku cirkev…
Reno ocenil, že Benedikt spomína účinky kultúrnej revolúcie po r. 1968, no želal by si, aby tiež pripustil, že Druhý vatikánsky koncil mal svoj vplyv na rozjarené 60. roky. …
Páter John Zuhlsdorf uviedol, že list je pokarhaním nemeckého kléru. Dodal, že by ho mal čítať celý svet! Zdá sa mu, že Benedikt neponúkol riešenia, no považuje ho za „dojímavý výkrik srdca“ a píše:
„Rád by som vedel, či Benedikt mal skúsenosť ako Lev XIII., ktorý počúval rozhovor Boha s diablom o súde nad Cirkvou. Benedikt zdôrazňuje stratu tajomstva najmä v slávení Eucharistie a v Cirkvi. Vyzdvihuje dôležitosť prirodzeného zákona v morálnej teológii a spojenie náuky a zákona. Preto spája kult, zákon a vieru. Benedikt podčiarkuje základy v lex orandi, lex credendi a lex vivendi. Má to tak byť. No sú tu problémy, lebo kúkoľ na poli a dravé ryby v sieťach ich ničia a pokúšajú sa prebudovať Cirkev ľudským spôsobom. Zvlášť sa mi páčia jeho slová: ´Čo treba urobiť? Musíme vari vytvoriť novú cirkev, aby sa veci upravili? Nuž ten experiment sa už podnikol a už aj zlyhal.“
Zuhlsdorf dodáva, že pociťuje „veľkú bolesť“ emeritného pápeža.
Rod Dreher, autor Benedict Option, uverejnil list v The American Conservative. Dreher nazval úvahu mimoriadnou. Veľmi sa mu páčia najmä Benediktove myšlienky o potrebe oživiť prvotný katechumenát:
„V ranej Cirkvi bol katechumenát vytvorený ako prostredie proti stále viac demoralizovanej kultúre, kde sa praktizovali svieže aspekty kresťanského života a súčasne chránilo proti bežnému spôsobu života,“ napísal Benedikt. …

Katolíci, ktorí vidia pápeža Františka ako šampióna zmeny, majú pre list emeritného pápeža iba posmech.

Massimo Faggioli, cirkevný historik na Univerzite Villanova napísal na Twitteri, že emeritný pápež „urobil chybný krok mimo“ a nachádza aj ďalšie chyby“ Benedikta. …
Brian Flanagan, pedagóg na Marymount University, na Twitteri napísal, že Benediktov list je „trápny“:
„Idea, že zneužívanie detí v Cirkvi je výsledkom 60. rokov a kolapsu morálnej teológie a ‘koncilovosti’ je trápnym zlým vysvetlením systematického zneužívania a jeho zakrývania.“
Žurnalista Robert Mickens, ktorý pracoval pre Rádio Vatikán a anglické katolícke noviny The Tablet, tvítoval: „V akom svete žije tento muž? Asi potrebuje farbičky a omaľovánky …“
Fr. James Martin, SJ, vydavateľ magazínu America píše:
„Mám veľkú úctu k emeritnému pápežovi Benediktovi XVI., najmä ako k teológovi. No nesúhlasím s väčšinou jeho analýzy o kríze zneužívania. Obviňovanie zlej teológie a sexuálnej morálky pre 60. roky nezasahuje cieľ.
Anglický biograf pápeža Františka Austen Ivereigh uvádza, že Benediktove myšlienky boli „predvídateľné“ a obsahujú „zaujímavé nugety pokladov“. No úplne podporuje Františkovu „stratégiu proti zneužívaniu“.
Niekoľko katolíkov vyjadrilo pochybnosti, či Benedikt napísal list sám. Avšak jeho sekretár arcibiskup Georg Gänswein pre New York Times potvrdil, že „esej bola vlastným Benediktovým dielom“.

Benedikt XVI. k zneužívaniu: Potrebný príklon k Bohu

„Áno, v Cirkvi existuje hriech a zlo. Ale aj dnes existuje svätá Cirkev, ktorá je nezničiteľná!“

Bonn, 11.04.2019 (KAP/KNA) 024 758 – Emeritný pápež Benedikt XVI. sa prihlásil o slovo dlhou úvahou ku škandálu zneužívania v Katolíckej cirkvi. V úvahe uverejnenej vo štvrtok médiami, aj súkromným CNA/EWTN, vyzýva k „Obnove viery“ a k novému príklonu k Bohu, aby sa prekonala súčasná kríza.
Ako ústrednú príčinu zneužívania uvádza bezbožnosť a odcudzenie sa viere, ktoré sa rozšírili od 60. rokov, ako aj odvrátenie sa od katolíckej sexuálnej morálky. „Aj v teológii, vo formácii kňazov a vo voľbe biskupov to malo fatálne následky.“
Benedikt XVI. píše, že úvaha vznikla z poznámok, ktoré si robil pri summite o zneužívaní vo februári vo Vatikáne. Z toho napísal po dohovore s pápežom Františkom úvahu pre aprílové vydanie bavorského listu „Klerusblatt“.
„Prečo mohla pedofília dosiahnuť také rozmery? V konečnom dôsledku spočíva dôvod v neprítomnosti Boha. Aj my kresťania a kňazi radšej nerozprávame o Bohu, lebo taká reč sa nezdá byť praktická. Spoločnosť s neprítomným Bohom je spoločnosť, v ktorej sa miera ľudskosti stráca,“ uvádza Benedikt XVI.
Na začiatku úvahy Benedikt XVI. píše, že „patrilo k fyziognómii revolúcie 1968, že aj pedofília je povolená“. V rovnakom čase sa udial „rozpad katolíckej morálnej teológie, ktorý urobil aj časti Cirkvi bezbrannými voči dianiu v spoločnosti. Aj v niektorých kňazských seminároch sa tvorili homosexuálne kluby, ktoré pôsobili viac či menej otvorene a klímu seminárov zreteľne zmenili“.
„Otrasení dnes vidíme, že naším deťom a mladistvým sa dejú veci, ktoré ich hrozia zničiť. To, že sa toto mohlo rozšíriť aj v Cirkvi a medzi kňazmi, musí nami zvlášť otriasať.“
Emeritný pápež, ktorý sa o niekoľko dní dožije 92 rokov, ďalej varuje pred pokusmi chcieť reformovať Cirkev podľa ľudských a politických meradiel:
„Cirkev sa dnes vo veľkej miere považuje už len za druh politického aparátu. Hovorí sa o nej prakticky takmer výlučne v rámci politických kategórií a to platí až po biskupov, ktorí svoje predstavy o Cirkvi zajtrajška formulujú výlučne politicky.“
„Kríza zapríčinená mnohými prípadmi zneužívania kňazmi na nás dolieha, aby sme na Cirkev hľadeli ako na niečo nevydarené, čo musíme sami dôkladne vziať do rúk a nanovo vytvoriť. Ale Cirkev vyrobená nami samými nemôže byť nijakou nádejou.“
A Benedikt XVI. zdôrazňuje:
„Áno, v Cirkvi existuje hriech a zlo. Ale aj dnes existuje svätá Cirkev, ktorá je nezničiteľná!“

Temnota sexuálnej revolúcie

Londýn, 10.4.2019 (kath.net/pl) 024 757 – V britskom denníku „Guardian“ opisuje Yvonne Robertsová temnotu sexuálnej revolúcie, ako informuje americký „Catholic Herald“.
Autorka bola pri tom a opisuje sexuálnu voľnosť nie ako niečo oslobodzujúce, ale monštruózne, čo prišlo v maske „pokoja a lásky“. Sexuálna revolúcia bola dystópia, ktorá vyvolala kultúru znásilňovania, ako píše Yvonne Robertsová. No konštatovala, že dnes sexuálna aktivita mladistvých zreteľne ustúpila. Všade sú závislosť vyvolávajúce porná, čo zviditeľňuje absolútny koniec sexuálnej revolúcie. Dosiahol sa vrchol, no nebolo to ani len dobré …
Robertsová si kladie otázku: „Sme presýtení?… Začínajú mladí ľudia nanovo prehodnocovať sex a chápať aj jeho hodnotné spojenie s intímnosťou, so spoločenskými schopnosťami, so sebavedomím a so vzájomnou úctou k sebe samým?“
Chad Pecknold, profesor Katolíckej univerzity Ameriky vo Washingtone D.C., k tomu v „Catholic Herald“ komentuje:
„Je zvláštne, že niektorí pokrokoví autori v pokrokovej kultúre, ktorá odmieta celibát kňazov, už pripúšťajú, že sexuálna revolúcia bola dystopickým zlyhaním a že rast počtu ľudí nedobrovoľne bez manželstva je „znamením pokroku“. To už je pokrok. Pýtam sa, či dokážu dospieť ešte aj k lepšiemu náhľadu na vec. Sex je svätý. Je to pozemské spojenie, ktoré spolupracuje s božským aktom stvorenia. Sex patrí jedine do chrámu manželstva a nikam inam. Sex nie je myslený na predaj, ale na tvorenie. Ak sa muži a ženy vzdajú tohto veľkého dobra, tohto tlaku prírody, tak by to mali robiť iba pre oveľa väčšie dobro: pre spásu duší. No väčšina z nás by sa sexuality vzdať nemala, skôr by sme sa mali pokúšať pochopiť, čo sexualita skutočne je a kam patrí.“

Zmanipulovali príhovor pápeža Františka?

Vatikán, 10.4.2019 (kath.net) 024 756 – V Taliansku nastal rozruch okolo zmien textu príhovoru pápeža Františka k študentom a učiteľom Inštitútu San Carlo v Miláne. Malo ho cielene zmanipulovať vatikánske oddelenie pre médiá …
V príhovore sa František viackrát od textu odklonil. Porovnanie neskôr zverejneného oficiálneho rukopisu a videa ukazuje, že sa neopravili iba gramatické slabosti, ale celé pasáže. František napríklad hlasno a nahnevaným hladom povedal, že bohatí Európania a Američania predávajú zbrane, aby sa zabíjali ľudia aj deti. V texte slová „Európania a Američania“ vyškrtli a nahradili slovami „iné krajiny“.
Aj vo vete vzťahujúcej sa na migrantov a mafiu príhovor zmenili. František na videu povedal:
„Ľudia hovoria, že sú to zločinci. Ale my tu máme svoj vlastný podiel na zločincoch. Neboli to Nigérijčania, ktorí si vymysleli mafiu. To je ‚národný poklad‘, mafia patrí nám – ‚made in Italy‘. A všetci z nás majú možnosť stať sa zločincami.“ Celá táto pasáž bola z textu jednoducho vynechaná.

Kardinál: Pápeži veľmi trpeli zradou „vatileaks“

Vatikán, 9.4.2019 (kath.net/KAP) 024 755 – Z oboch škandálov „vatileaks“ – sprenevery tajných dokumentov z Vatikánu – sa vyvodilo príliš málo dôsledkov. K tomuto úsudku dospel taliansky kardinál kúrie Angelo Becciu v novej knihe interview. „Aj kúrii by sa mali uložiť pokuty za porušenie služobného tajomstva,“ uvádza kardinál Becciu v knihe „I nuovi cardinali di Francesco“ (Františkovi noví kardináli), ktorá vyšla vo vydavateľstve „Edizioni San Paolo“.
Kardinál Becciu, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, bol od r. 2011 až do júna 2018 substitútom na vatikánskom Štátnom sekretariáte a teda v kľúčovom postavení Vatikánu. Tam napomáhal zriadenie takýchto pokút. „Dúfam, že to robí pokroky,“ ako dodal.
„Obaja pápeži, František aj Benedikt XVI., touto zradou veľmi trpeli,“ povedal Becciu, ktorý bol v júni 2018 menovaný za kardinála.
„Niet nijakých dôvodov, ktoré by mohli ospravedlniť správanie ako v týchto škandáloch v r. 2011/2012 a 2015. Pritom ide iba o logiku moci, zrada je plodom frustrácií, žiarlivosti, pomsty a niektorým slúži dokonca na robenie obchodov.“
U niektorých, ktorí vo Vatikáne pracujú, zmizol pocit spolupatričnosti k Cirkvi so schopnosťou vedieť, ako v tichosti trpieť – hovorím to zvlášť kňazom! Pápežské tajomstvo a k tomu patriaca prísaha niektorým už nič neznamená,“ vyjadril sa kardinál Becciu s ľútosťou.
K obvineniam vatikánskeho ex-nuncia arcibiskupa Carla Máriu Vigana sa Becciu nechcel bližšie vyjadriť:
„Pápež nás požiadal, aby sme k tomu mlčali a ja sa toho držím. Celá záležitosť je veľmi bolestivá. Neviem, či sa za Viganovými obvineniami skrývajú plány destabilizácie. Nemám rád sprisahanecké teórie a nechcem ich podporovať.“
Vigano, bývalý nuncius v USA, Františka a vedúcich v kúrii obvinil, že o sexuálnych zločinoch bývalého kardinála a washingtonského arcibiskupa voči seminaristom vedeli a nič nepodnikli.

Maďarsko: „Prípady zneužívania v krajinách s liberálnym duchom“

Budapešť, 9.4.2019 (kath.net/KAP) 024 754 – Aj katolícka cirkev v Maďarsku zavádza politiku nulovej tolerancie voči zneužívaniu a posilní svoju prácu v oblasti prevencie. Súčasne je očividné, že v Maďarsku je podiel prípadov zneužívania veľmi malý. Zdôraznil to predseda Biskupskej konferencie Maďarska, Mons. András Veres, biskup z Györu, v interview pre budapeštianske noviny „Népszava“.
„My sme nič nezamlčali, lebo na to niet dôvodu. U nás sa zrejme stalo menej prípadov zneužívania, ako v iných krajinách,“ odpovedal biskup na otázku žurnalistu, prečo v Maďarsku vládne mlčanie, kým Cirkev vo svete je otriasaná sexuálnym zneužívaním duchovnými.
„Viac prípadov zneužívania je v krajinách so spoločensky liberálnym duchom v obyvateľstve,“ povedal biskup. „V Maďarsku prispieva v obyvateľstve rozšírená láska k rodine a k deťom k tomu, že sa takýmto zločinom zabraňuje. Ďalšou hypotézou je, že kvôli komunistickému systému v minulosti bolo menej prípadov zneužívania. Za čias komunizmu politická polícia tvrdo zakročovala proti násilnostiam na maloletých aj v cirkevných spoločenstvách.“
Na konferencii o ochrane detí, ktorú cirkev plánuje v Budapešti, bude v centre prevencia pred zneužívaním. No nielen cirkev, aj politici sa musia zasadzovať proti zneužívaniu v spoločnosti, je to predsa predovšetkým „svetský jav“. Podiel násilných činov v cirkevnom prostredí vyčíslil biskup Veres na 0,4 až 0,5 percenta. Súčasne zdôraznil, že každý takýto prípad je jeden navyše a hrozný.
Biskupská konferencia Maďarska vydala v r. 2012 smernice k prístupu k týmto prípadom v cirkvi, ako informoval biskup. Celonárodná štatistika neexistuje. Sám vie však o 11 prípadoch v tomto období, ako dodal.
Ďalej sa hovorilo o cirkevnej politike vlády Viktora Orbána. Na otázku, ako biskupi hodnotia súčasné politické smerovanie v Maďarsku, biskup Veres povedal:
„Považujem za dôležité, aby Maďarsko bolo vedené vlasteneckou, cirkvám a kresťanstvu zaviazanou vládou. Taká vláda robí inú politiku, ako jej predchodcovia.“ Kritiku vlády biskup nechcel vyjadriť verejne cez médiá, ale povedal, že to vyslovuje stále znova pri osobných stretnutiach.
„Je pravdou, že my aj iné cirkvi dostávame viac podpory ako pri predchádzajúcich vládach,“ odpovedal Veres na otázku. A poukázal na lepšie finančné subvencie pre katolícke súkromné školy v Maďarsku: „V minulej dobe boli cirkevné školy znevýhodňované. Teraz takýto problém nemáme.“
Na otázku o anti-migračnej kampani vlády Veres priamo nereagoval. No zdôraznil, že biskupi zo Sýrie a iných krajín Blízkeho Východu prosia, aby sa ich kresťanom pomáhalo, aby mohli zostať vo vlasti. „Cieľom je, aby každý mohol zostať vo vlastnej krajine. Biskupi viackrát zorganizovali zbierky, aby posilnili kresťanov na Blízkom Východe. Európa spáchala v tomto regióne mnohé hriechy a je našou povinnosťou tam pomáhať,“ zdôraznil biskup Veres.

Minsk: Spor o pamätné kríže za Stalinove obete

Minsk-Viedeň, 9.4.2019 (KAP) 024 753 – V Bielorusku vznikol prudký spor o odstránení pamätných krížov z lesa Kuropaty pri Minsku, ako informovala nadácia „Pro Oriente“ v utorok.
V Kuropaty v r. 1937 až 1941 tajná polícia NKVD zavraždila desaťtisíce ľudí, počet obetí môže dosahovať aj viac ako 100 000. Sovietske orgány túto pravdu desaťročia zatajovali. Až v období „glasnosti“ a „perestrojky“ vyšla pravda na svetlo, keď koncom 80. rokov objavili viac ako 500 masových hrobov.

V r. 1988 prišli desaťtisíce ľudí do Kuropaty, aby si pripomenuli obete. Vtedy sa tiež začali stavať v lese kríže.
Minulý týždeň sa objavili správy, že opozíciou v lete minulého roka postavené kríže orgány štátnych lesov odstránili.
Katolícky arcibiskup Minska, Tadeusz Kondrusiewicz a nositeľka Nobelovej ceny za literatúru z r. 2015 Svetlana Alexijevičová, podali protest. Na to vyhlásilo bieloruské ministerstvo lesníctva, že v priebehu bonifikácie lesa sa samozrejme neodstránili všetky kríže, iba „štruktúry postavené bez povolenia“ a uviedlo: „Cieľom bonifikačných prác je les upraviť ako dôstojné pamätné miesto.“
Les s rozlohou 15 hektárov je jedným z početných vražedných miest komunistického režimu aj nacistov v Bielorusku. V 80. rokoch si pamätný Kuropaty vzalo do správy bieloruské národné hnutie, hoci medzi obeťami NKVD neboli iba Bielorusi, ale aj mnohí Poliaci, Rusi, židia a Litovčania.
V deň opätovného zvolenia prezidenta Alexandra Lukašenka, 20. septembra 2001, sa začal šesťtýždenný spor medzi aktivistami a štátnymi lesníkmi s buldozérmi. Mnohé kríže boli zničené, boli aj súdne procesy a odsúdenia.
Aj tento rok zaregistrovali viaceré akty vandalizmu v lese Kuropaty. Pamätník, ktorý daroval americký prezident Bill Clinton v r. 1994, poškodili, viaceré hroby pomazali pohŕdavými heslami. Prezident Lukašenko už minulý rok nariadil les „vyčistiť“. Tento rok prikázal, aby sa na pamätnom mieste už nekonali nijaké nepovolené verejné podujatia, ani demonštrácie s krížmi.

Ex-šéf IORu Tedeschi: Bál som sa o život

Rím, 9.4.2019 (kath.net/LSN/jg) 024 752 – Ettore Gotti Tedeschi, bývalý šéf vatikánskej banky IOR v interview s Le Iene, relácii talianskej televízie Italia 1 povedal:
„Vo vzťahu s Rímskou kúriou som takmer stratil vieru. V boji proti korupcii boli situácie, keď som sa bál o život.“
Gotti Tedeschi bol od r. 2009 do výpovede v r. 2012 inštitútu „Istituto per le Opere di Religione“ (IOR).
V interview povedal, že istým členom rímskej kúrie prisudzoval aj to, že by ho dali zavraždiť a že u niektorých osôb by ho už vôbec nič neprekvapilo.
Interview s Gotti Tedeschim je súčasťou seriálu o mysterióznej smrti Dávida Rossiho, manažéra banky „Bank Monte dei Paschi di Siena“ (MPS). Rossi prišiel o život tak, že v r. 2013 vypadol z okna.
Gotti Tedeschi vyjadril presvedčenie, že štyri kontá vatikánskej banky majú kľúčové postavy banky MPS. Bol toho názoru, že na kontách boli peniaze podplácania politikov, ktoré sa mali neskôr premývať.
„Nikto existenciu týchto kont nepotvrdí,“ povedal Gotti Tedeschi pre Le Iene. „To bolo pracovníkom rímskej kúrie známe. Sám som nechcel nikdy vedieť, kto sú majitelia týchto kont, lebo táto vedomosť by priviedla mňa a moju rodinu do nebezpečia. Vždy som odmietal pozrieť si tieto kontá, aby som jedného dňa nemusel zahanbený stáť pred sudcom, ktorý sa ma opýta: ‚Vedeli ste o týchto kontách?’“
Ettore Gotti Tedeschi bol menovaný v r. 2009 pápežom Benediktom XVI. za prezidenta IOR, aby banku zreformoval a najmä zaviedol medzinárodné štandardy proti premývaniu peňazí. V r. 2012 mu dozorná rada vyslovila nedôveru, že vraj nesplnil podstatné úlohy svojej pozície. Gotti Tedeschi tieto obvinenia odmietol. Zdôraznil, že pravým dôvodom jeho výpovede bolo, že ním plánované opatrenia proti premývaniu peňazí by znamenali zatvorenie kont zákazníkov mimo Cirkvi.

Berlín: Nový útok moslimov na kresťanov

Berlín, 9.4.2019 (kath.net) 024 751 – V Berlíne bol kresťanský bezdomovec z nenávisti voči kresťanom zbitý a zranený arabskými mužmi. Informoval o tom „Bild“. Zločin sa stal už vo februári, no teraz sa ho chytili médiá. Podľa „Berliner Zeitung“ bezdomovcovi traja arabskí muži nadávali. Padli vety ako my ***** tvoju sestru, my ťa dorazíme!“ a nakoniec aj „Tvoj pos**** Boh, my s***** na tvojho pos**** Boha“. V Berlíne nie je útok na kresťanov nijakou výnimkou. V minulých rokoch boli sa takéto útoky vyskytovali stále znova. Napríklad v septembri 2017 zaznamenali útok na muža v Neuköllne, lebo mal na krku retiazku s krížikom. V novembri toho roku zaútočili aj na afganského utečenca s krížikom na krku.

Nemecko: Známy autor o pápežových vystúpeniach

Freiburg, 08.04.2019 (KAP/KNA) 024 750 – Výbojný nemecký spisovateľ Martin Mosebach sa znova raz postaral o rozruch. Verejné vystúpenia pápeža nepriamo porovnáva s diktátormi. V minulej dobe boli pápežské vystúpenia „staromódne a dojímavé vo svojom štýle zo včerajška“, ako povedal Mosebach v interview pre „Herder Korrespondenz“. „Ale silní muži moderny potrebovali celkom iný štýl, aby sa postavili do správneho svetla a tak to robí aj súčasný pápež.“
„Ak sú na veľkých pápežských podujatiach napr. na štadióne desaťtisíce sústredené na jedinú bielu postavu v strede, tak je to oveľa totalitnejšia reč ako obšírny zaprášený dvorný ceremoniál niekdajšej doby,“ vyhlásil Mosebach. „Bozkávanie detí patrí rovnako k rituálu moderných diktátorov. Aj chorí na vozíčkoch sa používajú, aby sa na nich demonštrovala dobročinnosť a milosrdenstvo. Mňa chytí triaška, keď súčasný Svätý Otec vždy hovorí o nežnosti Boha.“
Prezident Centrálneho výboru nemeckých katolíkov (ZdK), Thomas Sternberg, tieto výpovede odmietol: „Tu musím naozaj prudko oponovať, lebo ja som to zažil inak. To predsa nie je show, keď sa František obracia k chorým, či postihnutým – nezávisle od toho, či sú nablízku kamery, alebo nie.“
Vatikánsky žurnalista Bernd Hagenkord hovoril o neprimeranom porovnaní Mosebacha a o „vojnovom ťažení proti pápežovi“. „Nenachádzam slová, keď sa takto vyjadruje inteligentný človek a spisovateľ,“ zdôraznil šéfredaktor „Vatican News“ na internete. …
Mosebach je o. i. nositeľom Ceny Georga Büchnera Nemeckej akadémie pre jazyk a poéziu a literárnej ceny Nadácie Konrada Adenauera. V r. 2002 uverejnil ostrú polemiku za predkoncilovú omšu a proti reforme liturgie po koncile pod názvom „Heréza neformálnosti. Rímska liturgia a jej nepriateľ“.
Mosebach patrí aj k signatárom „Napomenutia“ z r. 2017, ktorým skupina konzervatívcov chcela priviesť pápeža Františka, aby sa dištancoval od údajných mylných náuk. Signatári uvádzali, že František „priamo či nepriamo“ napomáha heretické postoje k „manželstvu, morálke a náuke o sviatostiach“. List podpísal aj Bernard Fellay z Kňazského bratstva sv. Pia X.

Ukrajina: Zelenskyj skrýva svoj názor na náboženstvo

Kyjev-Moskva, 8.4.2019 (KAP) 024 749 – Víťaz prvého kola prezidentských volieb na Ukrajine, Vladimír Zelenskyj, skrýva svoj názor na náboženstvo a vieru.
Jeho poradkyňa Irina Venediktova v diskusii povedala, že Zelenskyj schvaľuje samostatnosť novej od Moskvy odlúčenej Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny. Ukrajina je sekulárny štát, ale pre identitu krajiny má Listina nezávislosti vystavená Ekumenickým patriarchátom – Tomos – veľký význam, ako povedala podľa informačnej služby „Pro Oriente“ v pondelok. Ak bude Zelenskyj 21. apríla zvolený, bude brániť výdobytok autokefálie a Tomos bez toho, aby sa miešal do rozhodnutí na úrovni farností, ako dodala poradkyňa. …
Zelenskyj získal vo voľbách 30 percent hlasov, Petro Porošenko 16 percent. Pred niekoľkými dňami žurnalistom povedal, že otázka po jeho vyznania je pre neho „najintímnejšou otázkou“:
„S Bohom hovorím bez sprostredkovateľov, túto komunikáciu s nikým nezdieľam. Bol som už v Božích domoch všetkých vyznaní, no necítim sa príslušný v synagóge, ani v mešite,“ povedal Zelenskyj. Dodal, že jeho manželka sa dokonca postarala, aby jeho syn Kyril bol pokrstený, no nepovedal v akej cirkvi. V izraelskej tlači sa objavilo, že Zelenského matka je židovka. …

Sudca: „Azylanti menia náboženstvo často len naoko“

Düsseldorf, 8.4.2019 (kath.net) 024 748 – Mnohí azylanti z islamských krajín menia islam za kresťanstvo iba z taktického dôvodu získania azylu. Uvádza to nemecký správny sudca Andreas Müller podľa správy novín „Welt“.
„Prestúpenie na kresťanstvo sa často nedeje z vnútorného presvedčenia. V 9 z 10 prípadov súdy, ktoré majú rozhodnúť o serióznosti zmeny náboženstva, sú klamané,“ povedal sudca Müller. V súčasnosti beží v nemeckom Düsseldorfe 8660 azylových procesov. Takmer každý 10. žalobca prichádza z Iránu. Z toho sa až 70 percent odvoláva na zmenu náboženstva na kresťanstvo.
Podiel úspešnosti procesov je asi do 20 percent. Preto súd odmieta aj žiadosti o pomoc pri hradení procesov. Súdy obviňujú cirkvi, že utečencom vystavujú neoprávnene krstné listy. Evanjelický referent pre utečencov Dieter Bökemeier pre Welt am Sonntag povedal, že preverovanie súdmi sa nesme stať testom pravej viery: „Obvinenie, že cirkev krstí prirýchlo a ľahkovážne je neoprávnené. Sám som pokrstil veľa utečencov a každý krstenec prešiel trojmesačným kurzom viery. Týchto ľudí zažívam ako serióznych a veľmi nábožensky založených.

Reťazec Walmart predáva satanské produkty

„Keď nosíš obrázok satana na hrudi, tak on si to všimne!“

Bentonville, 8.4.2019 (kath.net/jg) 024 747 – Americký obchodný reťazec Walmart sa dostal pod kritiku kvôli predaju produktov s okultným obsahom. Exorcista varoval, že produkty môžu otvoriť cestu do sveta démonov, ako napísal National Catholic Register.
Katalóg Walmartu na internete uvádza až 440 produktov so satanským obsahom. Sú medzi nimi démonické postavy, produkty a bižutéria s pentagramom a inými satanskými symbolmi, satanská pornografia, knihy ako „Satanská biblia“ aj knihy so satanskými rituálmi a formulkami čarovania.
Zľahčovanie Zlého predajom produktov tohto druhu privádza ľudí do nebezpečia, ako varuje exorcista, ktorého oslovil National Catholic Register k tejto téme.
Rovnako ako nás zázračná medaila spája s Božou Matkou Máriou a kríž nás spája s Ježišom, tak otvárajú predmety so satanskými znakmi osobu pre prítomnosť okultného.
„Keď nosíš obrázok satana na hrudi, tak on si to všimne!“ povedal exorcista.
Zo skúsenosti exorcistu vie, akí nevedomí ľudia dokážu byť, ako hovorí. Ľudia si často nevšimnú, aké je nebezpečné to, čo robia. Väčšinou je to plazivý proces, v ktorom sa ľudia otvárajú tomu diabolskému. Všetkým ľuďom zdôrazňuje, aby všetko okultné okamžite odvrhli a varuje:
„Ak sa brána k satanizmu raz otvorí, nie je ľahké ju znova zatvoriť. Iba preto, že sa niekto chce zbaviť démonov, to ešte neznamená, že aj odídu!“

Keď právo na život nenarodeného nehrá úlohu

Berlín, 8.4.2019 (kath.net) 024 746 – Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn (CDU) zdôraznil potrebu ochrany nenarodených detí. Informuje o tom evanjelická agentúra „idea“.
V diskusii o potrate sú podľa jeho slov aj výpovede, že plod ešte nie je život.
„Ja to vidím rozhodne inak. Mňa ako kresťana a človeka to zasahuje, keď právo na život nenarodeného života v tejto diskusii nehrá úlohu,“ povedal Spahn v diskusii so sociologičkou Juttou Allmendingerovou na pozvanie denníka „Die Welt“.
Pritom išlo o otázku: „Smie sa štát v mene zdravia miešať do nášho života?“ Spahn sa vyjadril aj k štúdii o duševných následkoch potratu, ktorú dal vypracovať. Ako však povedal:
„Výsledok výskumnej práce v nijakom prípade nebude znamenať, že sa ukončenia tehotenstiev budú znova trestať.“ Nechcel by nič meniť v zákone o potrate. Za tým si úplne stojí.

Od pondelka 29. stretnutie Rady kardinálov

Vatikán, 07.04.2019 (KAP) 024 745 – Od pondelka do stredy sa zišla Rada kardinálov na svoje 29. zasadnutie. Pôvodne deväť, potom osem-členné grémium sa zmenšilo na šiestich kardinálov a dvoch biskupov ako sekretárov. Hlavnou úlohou rady je radiť pápežovi pri reforme kúrie.
Na tomto zasadnutí má ísť o dokončený návrh apoštolskej konštitúcie, ktorá nanovo upraví úlohy a štruktúru ústrednej správy Katolíckej cirkvi. Návrh sa má potom poslať biskupským konferenciám, dôležitým rehoľným predstaveným a šéfom kúrie na vyjadrenie stanoviska. S konštitúciou s pracovným názvom „Praedicate evangelium“ (Hlásajte evanjelium) sa ráta do konca roka.
Kardináli by mohli ešte raz hovoriť aj o summite na ochranu detí, ktorý bol vo februári v Ríme. Summit vyvolal na svete rôzne reakcie aj ostrú kritiku aj pre jeho nedostatočnú prípravu.
Členmi Rady C 6 sú: kardináli Oscar Rodriguez Maradiaga (76), Honduras, Giuseppe Bertello (76), prezident Správy majetku štátu Vatikán, Oswald Gracias (74), India, Reinhard Marx (65), Nemecko, Sean Patrick O“Malley (74), USA a vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin (64).
Vylúčení boli kardináli George Pell, Austrália, Francisco Errazuriz, Chile a Laurent Monsengwo, Kongo. Sekretármi sú biskupi Marcello Semeraro (71) z Albana pri Ríme a cirkevný právnik Marco Mellino (52).

Venezuela: „Už len sprevádzame ľudí pri umieraní“

Mníchov, 7.4.2019 (kath.net/KIN) 024 744 – Humanitárna kríza a lekárska starostlivosť Venezuelčanov naberá stále dramatickejšie rysy. V správe katolíckej nadácie „Kirche in Not“ opisuje lekárka z nemocnice veľmi napätú situáciu, ktorú vo svojej bezmocnosti pre chýbanie liekov zažila. Z bezpečnostných dôvodov ju nemožno menovať.
Isté dievčatko malo vážny hnisavý zápal pobrušnice, jej slepé črevo bolo perforované, ako povedala lekárka. No nemocnica nemala potrebné antibiotiká na jej liečbu.
„Otec dievčatka mi so slzami v očiach povedal, že si liečbu už nemôže ďalej dovoliť, lebo každá dávka stojí 50 000 bolivárov a denne potrebuje tri!“.
V súčasnosti je mesačný príjem vo Venezuele 20 000 bolivárov. To znamená, že otec by musel pracovať takmer osem mesiacov, aby mohol kúpiť dennú dávku antibiotika!
„Keď som po výplachu brušnej dutiny vyšla z operačnej sály, hľadala som otca dievčatka. Kľačal v kúte a plakal. Mám pocit, že my už len sprevádzame ľudí pri umieraní,“ povedala lekárka bolestným hladom.
Za to považuje zodpovedné politické vedenie:
„Nechápem politikov. My lekári dokážeme vyjsť bez vody a prúdu. Nejaký spôsob už nájdeme. Ale neznesiem pohľad na to, ako najchudobnejší trpia a musia pochovávať svoje deti.“
Aj Biskupská konferencia Venezuely hovorí o zodpovednosti politikov. V stanovisku potvrdzuje „dôstojnosť ľudskej osoby a jej neodnímateľné práva“ a odsudzuje nerešpektovanie ľudských práv a zločiny proti ľudskosti, ktorým je národ vystavovaný vrátane „úmyselného ukladania ťažkých životných podmienok na ľudí, ako je zmarenie prístupu k jedlu a liekom“. …
Biskupi prosia o zintenzívnenie modlitieb za Venezuelu na potrebné obrátenie. Prosia Pannu Máriu, aby sprevádzala na krížovej ceste ich ľud v nádeji na jej Synom Ježišom dokonané veľkonočné oslobodenie.

Kardinál Sarah: Neodôvodňovať migráciu Bibliou

Rím, 5.4.2019 (kath.net/jg) 024 743 – Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult …, v interview pre francúzsku stránku Valeurs Actuelles odsúdil odôvodňovanie masovej migrácie Svätým písmom:
„Je lepšie pomáhať ľuďom rozvíjať sa vo vlastnej kultúre, ako ich povzbudzovať prichádzať do Európy. Kristus síce tiež ušiel pred Herodesom do Egypta, no po smrti kráľa sa znova vrátil do svojej domoviny. Je to falošná exegéza, keď sa Božie slovo používa na ospravedlnenie migrácie,“ zdôraznil kardinál
Pripomenul, že migranti prichádzajú do Európy bez prostriedkov, bez práce a bez dôstojnosti. Cirkev to nemôže chcieť a nemala by masovú migráciu podporovať.
Kardinál Sarah varoval európske národy predtým, aby zabúdali na svoje kresťanské korene:
„Európa má od apoštolov sv. Petra a sv. Pavla kresťanské misijné poslanie. Európa rozšírila kresťanstvo do celého sveta. Tieto misie sa však neskončili. Ak sa Európa odvráti od kresťanstva, tak zmizne a s tým aj neoceniteľné hodnoty starého kontinentu.“
Kardinál sa obáva, že v spojení s nízkou pôrodnosťou bude islam dominovať v pokresťanskej Európe. Kultúra, obraz človeka a morálna vízia by boli potom celkom iné, ako varoval.

Kňaz pripomína prezidentovi pravú vieru španielskych dobyvateľov

Pápež František navštívil Mexiko v r. 2016 a zmienil sa o ťažkých hriechoch dobývania a evanjelizácie Mexika

Mexico City, 5.4.2019 (LifeSiteNews) 024 742 – Páter Hugo Valdemar z Arcidiecézy Mexico City ocenil pôsobenie španielskych misionárov spred 500 rokov ako “najväčšiu vec, ktorú Mexičania majú: pravú vieru“.
Minulý mesiac mexický ľavicový prezident Andrés Manuel López Obrador napísal pápežovi a kráľovi Filipovi VI. do Španielska list, v ktorom požadoval ospravedlnenie za zneužívania, ktorými trpel mexický ľud v rukách španielskych dobyvateľov v 16. storočí.
V mexickej publikácii Contra Réplica, páter Valdemar preto napísal v článku z 1. apríla:
„Nesmieme upadnúť do historického manicheizmu bez toho, že by sme si spôsobili hlboké škody – a síce, že tým dobrom boli pôvodné šľachetné národy a tým zlom boli španielski dobyvatelia, ktorí prišli zničiť ich veľké kultúry“. S uznaním tragédie dobývania kňaz napísal:
„Historická pravda je veľmi zložitá, pravdou je, že nie Španieli naše územie dobyli, ale domorodci, ľudia podrobení Aztéckou ríšou, zničení z krutostí a vykorisťovania, ktoré trpeli.“
Domorodcov, ktorí sa pripojili k Španielom, páter Valdemar ocenil, lebo sa postavili proti Aztéckej ríši, ktorá si vyžadovala ľudské obete bôžikom.
„Preto sa ľud ako Tlaxcaltecas pripojil k 200 Španielom a s ďalšími podrobenými národmi sa spojili, aby umožnili to, čo by Španieli sami nikdy nedokázali.“
Páter uznal, že sa vyskytli „aj nejaké krajnosti pri šírení viery“, no ubezpečil, že „misionári boli veľkými ochrancami domorodých národov“: „Vďaka nim bola uznaná ich dôstojnosť ako ľudí, boli oslobodené z otroctva, ich kultúra bola chránená a predovšetkým vďaka španielskej katolíckej cirkvi prišiel k nám najväčší dar – viera v Ježiša Krista, jediného Spasiteľa ľudí a zjavila sa nám Guadalupská Panna Mária, obraz a hviezda evanjelizácie, ako ju nazval sv. pápež Ján Pavol II.“ napísal páter Valdemar.
„Zo Španielska sme mimoriadnymi misionármi … dostali tú najväčšiu vec, ktorú my Mexičania máme – pravú vieru, vieru v Ježiša Krista a preto prístup k večnej spáse. … Po útlaku diabolského barbarstva ľudských obetí a temnote modlárstva máme prístup k vyššej západnej kultúre, ktorej sme dnes súčasťou a na druhej strane si zachovávame hodnoty domorodého sveta, pohostinnosť, mocné sociálne cítenie a zmysel pre spolupatričnosť, ako aj odkaz historických pamiatok, ktoré nám tento svet zanechal, a ktoré hrdo ukazujeme miliónom turistov. …
Pápež František navštívil Mexiko v r. 2016 a zmienil sa o tom, čo nazval „ťažké hriechy“ dobývania a evanjelizácie Mexika.
„Niektorí považovali vaše hodnoty, kultúru a tradície za podradné. Iní skazení mocou, peniazmi a trhovým zameraním vám ukradli zem a otrávili ju,“ povedal a žiadal kolektívne ospravedlnenie. V r. 2015 zasa ponúkol v Bolívii ospravedlnenie domorodým národom vraj zraňovaným Katolíckou cirkvou po stáročia. …

Mužské a ženské mozgy rozdielne už v maternici!

St. Louis, Missouri, 4.4.2019 (LifeSiteNews) 024 741 – Nová vedecká štúdia zistila, že mozgy nenarodených detí prejavujú významné rozdiely medzi mužským a ženským pohlavím teda vznikli pred nejakým vplyvom rodičov, či spoločnosti.
V aprílovom vydaní edície Developmental Cognitive Neuroscience, je článok „Sex differences in functional connectivity during fetal brain development“ (Rozdiely u pohlaví vo funkčnej prepojenosti počas vývoja mozgu plodu), kde autori prezentujú vývoj 118 nenarodených detí (70 mužského a 48 ženského rodu) medzi 26 a 40 týždňom. Porovnaním 16 sietí mozgu našli rozdiely medzi mužskými a ženskými plodmi vo funkčnej prepojenosti (FP). „Tieto pozorovania potvrdzujú, že počas tehotenstva sa objavuje pohlavný dimorfizmus vo funkčných systémoch mozgu.“
„Zvlášť ženské plody prejavovali rozsiahle zmeny vo funkčnej prepojenosti počas tehotenstva medzi podkôrovými a kôrovými oblasťami mozgu. Štúdia po prvý raz prezentuje vývoj FP mozgu plodu ako rozdielny u pohlaví,“ napísali vedci. Siete, ktoré našli v mozgu nenarodených detí odkrývajú „budovanie blokov“ v mozgu pre jeho ďalší vývoj v živote. Pomocou skenovania nenarodených detí lekári skúmali nervové spojenia v rôznych oblastiach mozgu. Prepojenia, ktoré našli u nenarodených dievčatiek, takmer úplne chýbali chlapčekom. Štúdia uzatvára:
„Rozdielny vývoj FP počas tehotenstva u mužských a ženských plodov pôsobí ako prekurzor pohlavných rozdielov prepojení v mozgu pozorovaných počas vývoja v živote. Mozgové siete plodov slúžia ako budujúce bloky pre mozgové siete po narodení až do dospelosti.“
Dr. Leonard Sax, lekár a psychológ, napísal v Psychology Today, že nová štúdia je v zhode s predchádzajúcimi štúdiami, ktoré ukazujú, že dievčatká majú „podstatne väčší objem mozgu v strednej časti lebky ako chlapci“ Napísal, že niektoré rozdiely pohlaví považujú vedci za „skutočne úžasné“. Dievčatká majú rozdiely v prepojeniach v ľavom mozočku ako aj v iných častiach mozgu. Mozoček je blízko základu lebky a má dôležitú úlohu pri kontrole pohybu. Môže regulovať funkcie ako pozornosť, jazyk a reagovať na pocit strachu a radosti.
Pre CNA Dr. Sax povedal, že význam štúdie je v tom, že ukazuje, že pohlavné rozdiely vo vývoju mozgu prichádzajú pred narodením!
Dr. Sax pripomenul, že Prof. Judith Butlerová, ktorá nie je vedkyňou a je oslavovaná za svoju ideu, že „mužské“ a „ženské“ kategórie sú spoločenské konštrukcie. Jej kniha Gender Trouble, má už desaťročia vplyv na obhajcov transgenderizmu, ktorí tvrdia, že sexuálne rozdiely sú vytvárané rodičmi a spoločenskými normami.
Nová štúdia teóriu gender – rodovej rovnosti – spochybňuje, ako píše Dr. Sax. Je presvedčený, že „dievča a chlapec sú významné kategórie, ktoré nie sú vyprodukované, ani nie sú spoločenskou konštrukciou“.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *