Život Cirkvi vo svete 3/2019

Obsah

Rakúsko: Masy snehu a záchrana rehoľníčok

Najstaršia farnosť piaristov na svete má 300 rokov

Rakúsko a dúhová pastorácia

New York: Nový zákon by mohol kriminalizovať ochranu života

Kardinál Scola: Muž, ktorý sa skoro stal pápežom

Pápež naliehavo varuje pred rozkolom spoločnosti

Vatican News: Článok o jubileu revolúcie na Kube

Veľká Británia: Hrozby bombami na kostoly

Maďarsko: Svetový eucharistický kongres 2020

Kardinál: „Na neprimerané správanie som zabudol“

USA: Viceprezident Mike Pence na Pochode za život

Chorvátsky biskup omylom postrelil poľovníka

Taliani za reštriktívnu migračnú politiku

Primátorka Ríma: Mince z fontány len na charitu

„Umelecký objekt McJežiš“ na kríži

Arcibiskup Viganò vyzýva McCarricka k ľútosti

Vatikán bráni účasť na Madurovej prísahe

Venezuela: Biskupi kritizujú prezidenta Maduru

Kongregácia pre náuku viery cestuje do Ázie

Kňazi: Kardinál Marx zneužívate svoj úrad!

Kardinál Marx proti pojmu „kresťanský Západ“

Írsko: Iba 5 percent lekárov chce robiť potraty!

Andrea Tornielli k stretnutiu biskupov o zneužívaní

Nenarodené dieťa zavraždené nožom azylanta

Ruský patriarcha: „Satan trčí v internete“

„Vyhodili ma za odmietnutie scény so sexom“

Arcibiskup Ševčuk: Nerobiť z cirkvi politický nástroj

Kardinál, čo kryl zneužívanie, vystúpi na kongrese

Drahí kňazi, zo srdca ďakujem za vaše slová, modlitby a úmysly na omšiach a najmä
za odslúženú svätú omšu za mňa v jednom Kostole Krista Kráľa! Zuzana

Rakúsko: Masy snehu a záchrana rehoľníčok

Salzburg, 17.01.2019 (KAP) 024 452 – Už celé dni je 30 rehoľníčok „Kongregácie sestier z Betlehema a prijatia Panny Márie“ spolu s kňazom odrezaných od sveta v kláštore Kinderalm v Salzburgu pre masy snehu. Obec začala St. Veit vo štvrtok ďalší pokus preniknúť ku kláštoru, ako informoval ORF-Salzburg. Nasadili dva snežné pluhy a ďalšie dva mechanizmy, aby oslobodili poslednú časť 5-kilometrovej cesty od obce St. Veit od stromov a más snehu.
Rehoľníčky a kňaz nemohli kláštor už celé dni opustiť, no majú dostatok potravín aj kuriva, ako povedal starosta Brugger. Či kláštor vo štvrtok opustia a presídlia sa do núdzového ubytovania na fare St. Veit, či do nemocnice vo Schwarzachu nie je rozhodnuté. Rehoľníčky sú však pokojné a denne so starostom telefonujú.
Sestry vedú prísny utiahnutý život. Väčšinu času trávia mlčiac v celách, kde sa modlia, jedia, aj pracujú. Dvakrát denne sa zídu na bohoslužby v kostole. Iba v nedeľu trávia čas v spoločenstve.
V r. 2015 slávili 30. výročie existencie kláštora „Mária v raji“. V centre ich života stojí poklona Trojjedinému Bohu. Každý deň sa začína prvou modlitbou o pol štvrtej ráno a končí sa pred ôsmou hodinou večer.
Na pozvanie salzburského arcibiskupa Karla Berga prišlo v r. 1985 sedem rehoľníčok na Kinderalm vo výške 1300 metrov. Nasťahovali sa do niekdajšej pľúcnej kliniky pre deti. Teraz je kláštor už masívne vybudovaný. Kláštor sa financuje z darov a výnosov kláštorného obchodu, kde sestry ponúkajú náboženské umelecké predmety, ikony, ružence, ako aj nimi vyrobené lahôdky.
„Betlehemské sestry“ sú veľmi mladou rehoľou založenou v r. 1951. Je blízka prísnej francúzskej reholi kartuziánok s klauzúrou. Založil ju po vyhlásení dogmy o nanebovzatí Panny Márie s telom francúzsky dominikán Odile Dupont-Caillard. V r. 1976 zriadili aj mužskú rehoľu kongregácie.
V súčasnosti má rehoľa 29 ženských kláštorov a 4 mužské v 15 krajinách s viac ako 500 členmi o. i. v Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Taliansku, Španielsku, Izraeli a USA. Plánujú sa aj dva ďalšie ženské kláštory v Mexiku a Jordánsku. –zg-

Najstaršia farnosť piaristov na svete má 300 rokov

Viedeň, 17.01.2019 (KAP) 024 451 – Viedenská farnosť piaristov Maria Treu slávi v r. 2019 svoje 300. výročie od založenia. Oslavy jubilea otvoria v nedeľu 20. januára slávnostnou svätou omšou o 9.30 hod. na ktorú sľúbil účasť aj kardinál Christoph Schönborn. Viedenský arcibiskup bude celebrovať svätú omšu v najstaršej farnosti piaristov na svete.
„Farnosť je úzko spojená s ľuďmi 8. viedenského obvodu. O to je krajšie, keď spoločne môžeme osláviť našu vieru a naše spojenie s Bohom,“ uviedol farár páter Paul Nejman v ozname rehole.
Na význam osláv upozornil aj generálny delegát piaristov a predstavený rehole v Rakúsku páter Jean de Dieu Tagne:
„Maria Treu je jedným z najdôležitejších sídiel piaristov na svete. Ústrednou úlohou rehole je prinášať ľuďom náuku zakladateľa rehole sv. Jozefa Calasanza. Ako rehoľa chceme rásť v láske, pokoji a radosti.“
Piaristov založil sv. Jozef Calasanz (1557-1648) a jeho prvým úsilím bolo chudobným deťom umožniť školské vzdelanie. Sv. Calasanz otvoril v r. 1597 vtedy v chudobnej štvrti Ríma prvú bezplatnú školu. Z jeho spolku zbožných mužov na výučbu detí vznikla v r. 1617 Rehoľa piaristov, ktorú schválil ako rehoľné spoločenstvo v r. 1621 pápež Gregor XV.
Rehoľa sa čoskoro usídlila aj v Rakúsku – v r. 1657 im mestský hodnostár Ferdinand Graf Kurz daroval gymnázium a v r. 1697 si piaristi mohli zriadiť sídlo – kolégium a školu pri Viedni. Po r. 1773 prevzali piaristi školy zrušenej Rehole jezuitov aj jezuitské gymnázium v Kremsi. Výnosom ríšskeho školského zákona v r. 1869 boli piaristi sekularizovaní. Gymnáziá piaristov boli poštátnené.
Zo sídla piaristov založeného v r. 1697 – vtedy ešte pred bránami Viedne – vznikla v r. 1719 ich Farnosť Maria Treu. Tým je prvou a najstaršou farnosťou piaristov. Kostol Maria Treu s jeho dvomi vežami, s priľahlým kolégiom, základnou školou, s verejným gymnáziom piaristov, farským centrom a materskou škôlkou tvorí dnes náboženské centrum oblasti. Vo štvrtom viedenskom obvode je ďalšia základná škola piaristov vo filiálke sv. Tekly pri „Farnosti Dobrej zvesti“ aj ďalšie centrum piaristov.
Rehoľa piaristov pôsobí v 39 krajinách, má tri univerzity a 197 škôl s vyše 131 000 žiakmi. Piaristi spravujú aj 128 farností. Na svete pôsobí v súčasnosti 1328 pátrov kňazov a učiteľov. Generalát rehole sa nachádza v Ríme. Rehoľným predstaveným pre Rakúsko je páter Jean de Dieu Tagne. (Info: www.piaristen.at) –zg-

Rakúsko a dúhová pastorácia

Linec, 17.1.2019 (kath.net/rn) 024 450 – V kňazskom seminári v rakúskom Linci, v ktorom sú už sotva nejakí bohoslovci, plánuje diecéza na koniec januára vedením seminára schválenú propagandu gejov. Podujatie má názov: „Páry žien, páry mužov. Následky štátneho ‚manželstva pre všetkých’“. Organizuje to Franz Harant, oficiálny vedúci „Dúhovej pastorácie Rakúska“, ktorý ignoruje náuku Cirkvi a Katechizmu na túto tému. Harant ocenil zavedenie civilného manželstva homosexuálov v Rakúsku a pre cirkevné média hovorí o živote „v láske, vernosti a zodpovednosti“. On sám by chcel aj požehnávanie homosexuálne páry a pre linecké katolícke noviny povedal, že Cirkev sa tu musí stať „ešte oveľa vynaliezavejšou“, ako to riešiť. Harant sa pritom odvoláva na údajné výpovede v pápežovej exhortácii „Amoris laetitia“.
Pápež František sám však homosexuálne manželstvo vždy jasne odmietal. Pred niekoľkými týždňami dokonca vyjadril starosti kvôli homosexualite v Cirkvi: „V našich spoločnostiach sa dokonca zdá, že homosexualita je módou a táto mentalita ovplyvňuje istým spôsobom aj Cirkev,“ povedal v interview. –zg-

New York: Nový zákon by mohol kriminalizovať ochranu života

Albany, 17.1.2019 (kath.net/jg) 024 449 – Ochrancovia života sa obávajú, že nový zákon štátu New York by mohol ich prácu klasifikovať ako trestný čin. Návrh zákon a „Reproductive Health Act“ podali minulý týždeň do kongresu štátu New York.
Dennis Poust, riaditeľ pre komunikácie Katolíckej konferencie štátu New York, počíta s tým, že zákon schvália, keďže v oboch komorách kongresu štátu New York majú väčšinu demokrati. Katolícka konferencia je platforma ôsmych katolíckych diecéz štátu New York.
Zákon chce vyhlásiť potrat za „základné ľudské právo“! Táto formulácia robí ochrancom života veľké starosti. Obávajú sa, že lekári už nebudú môcť odmietnuť potrat z výhrady vo svedomí.
„Základné ľudské právo“ by mohlo potlačiť všetko ostatné, dokonca právo na slobodu svedomia a náboženstva, ako hovorí René Morgiewicz z „Respect Life“, skupiny ochrany života Diecézy Albany. … –zg-

Kardinál Scola: Muž, ktorý sa skoro stal pápežom

Miláno, 17.1.2019 (kath.net/jg) 024 448 – Kardinál Angelo Scola, emertiný arcibiskup Milána, bol pred voľbou pápeža 2013 považovaný za favorita. No kto vstúpi do konkláve ako pápež, opúšťa ho ako kardinál, ako napísal Desmond O’Grady, ktorý v článku pre Catholic Herald prezentoval knihu interview s emeritným arcibiskupom Scolom. Kniha má názov „Ho Scommesso sulla Libertà“ („Vsádzam na slobodu“) a vydalo ju vydavateľstvo Corriere della Sera.
Scola sa zrejme vyhýbal viacznačností v posynodálnom dokumente „Amoris laetitia“, ako píše O’Grady. V interview poukazuje na to, že tento dokument vôbec nevenuje pozornosť podstatnému spojeniu medzi Eucharistiou a manželstvom. Kresťanské manželstvo žije z eucharistického daru Krista ako Ženícha Cirkvi, ako píše kardinál Scola.
„Amoris laetitia“ ignoruje okrem toho aj posynodálny dokument „Familiaris consortio“ pápeža sv. Jána Pavla II. Tam je jasne povedané, že znovu zosobášení rozvedení sa musia zdržiavať manželských aktov, ak chcú pristupovať ku svätému prijímaniu, ako uvádza kardinál Scola.
Scola bol šesť rokov vedúcim pápežského inštitútu Jána Pavla II. pre štúdie manželstva a rodiny.
V celibáte kňazov vidí kardinál Scola veľký dar. Preto je nepravdepodobné, že by Scola schvaľoval vysviacku ženatých mužov, ako uvádza O’Grady.
Kresťanské korene sú v Taliansku ešte stále silné. Rozvoj Cirkvi je preto dobre možný. Pritom hrajú ústrednú úlohu spoločenstvá a hnutia. Tie musia hľadieť na to, aby sa od Cirkvi nevzdialili, ako zdôrazňuje Scola, ktorý bol sám počas štúdia v hnutí „Communione e Liberazione“.
Kniha uvádza aj autobiografiu kardinála, ktorý pochádza z jednoduchých pomerov. V r. 1991 sa vo veku 49 rokov stal najmladším biskupom Talianska. V r. 1995 z tohto úradu odstúpil, keď sa stal veľkým kancelárom Lateránskej univerzity. V r. 2002 ho pápež Ján Pavol II. menoval benátskym patriarchom, v r. 2011 sa stal nástupcom Donigiho Tettamanziho v Miláne. V r. 2017 sa emeritoval a odvtedy pôsobí v malej farnosti pri jazere Como. –zg-

Pápež naliehavo varuje pred rozkolom spoločnosti

Vatikán, 16.1.2019 (kath.net/KAP) 024 447 – Pápež František varoval pred rozkolom spoločnosti. Ľudstvo sa v súčasnosti nachádza „vo veľkých ťažkostiach“, ako sa uvádza v pápežovom liste, ktorý Vatikán uverejnil v utorok.
Pápež sa vyjadril pri príležitosti 25. výročia založenia Pápežskej akadémie pre život listom vedúcemu akadémie, ktorým je arcibiskup Vincenzo Paglia. V texte František oceňuje doterajšiu prácu akadémie a povzbudzuje ju, aby sa naďalej angažovala v medzikultúrnom, medzináboženskom a interdisciplinárnom dialógu a zasadzovala sa za ochranu ľudského života a ľudských práv.
Šesťstránkový list má názov „Humana communitas“ (Ľudské spoločenstvo). Pápežskú akadémiu pre život založil 11. februára 1994 pápež sv. Ján Pavol II.
„Egoizmus a podozrievavosť voči druhým úplne prevládajú. Rozpor medzi úsilím o vlastný blahobyt a šťastím ľudského spoločenstva sa zdá rozširovať. Tak veľmi, že už si myslíme, že medzi jednotlivcom a ľudským spoločenstvom prebieha skutočná schizma,“ napísal pápež František. Hospodársky a technický rozvoj sa často nevyužívajú na blaho spoločenstva. „Materializmus a konzumné myslenie manipulujú ľudí, takže strácajú pohľad pre krásu života v spoločenstve a pre obývateľnosť spoločného domu“.
Kresťanov František preto vyzval, aby bojovali proti rozkolu, ľahostajnosti a nepriateľstvám. „A musí sa konať okamžite, predtým než bude neskoro,“ napomína pápež.
František žiadal nový celosvetový morálny náhľad, ktorý rešpektuje stvorenie a človeka a napísal: „V prvom rade je to výzva pre Cirkev samotnú. Musí si vážne položiť otázku, či dostatočne prispela k napomáhaniu vízie ľudí, ktorá je schopná podporovať jednotu rodiny národov vzhľadom na dnešné politické a kultúrne podmienky.“ –zg-

Vatican News: Článok o jubileu revolúcie na Kube

Rím, 16.1.2019 (kath.net/LSN/jg) 024 446 – Španielske vydanie Vatican News uverejnilo počiatkom januára článok o 60. výročí komunistickej revolúcie na Kube. O deň neskôr ho znova vymazali.
Vatican News, ktorý sa nazýva „nový portál Svätého stolca“, neuviedol dôvod vymazania článku. Príspevok opisoval uchopenie moci komunistami na Kube, ktoré sa uzavrelo útekom diktátora Fulgencia Batistu do Dominikánskej republiky 31. decembra 1958. Pri príležitosti tohto „historického jubilea“ sa konal slávnostný akt, na ktorom bol prezident Miguel Diaz-Canel a bývalý šéf štátu a strany Raul Castro, brat v r. 2016 zomrelého revolučného vodcu Fidela Castra, ako informoval Vatican News.
Na sociálnych médiách sa čoskoro rozšírili fotografie článku často s kritickými komentármi! Opakovane sa poznamenávalo, že článku chýba akékoľvek spomenutie porušovania ľudských práv, prenasledovania a utláčania cirkvi, ktoré zašli až po vraždy kňazov.
Vatican News prevádzkuje vatikánske dikastérium pre komunikáciu.

Veľká Británia: Hrozby bombami na kostoly

„Zastavte slávenie svätých omší!“

Londýn, 16.1.2019 (kath.net) 024 445 – Vo Veľkej Británii prišlo od začiatku januára najmenej 15 hrozieb bombových útokov na katolícke kostoly. Informujú o tom noviny „The Times“.
V liste boli farári vyzvaní, aby zastavili všetky aktivity vo farnosti vrátane svätých omší!!!
„Ak to neurobíte, bude váš kostol počas bohoslužieb vznietený benzínovou bombou!“
Členom kongregácie, ktorá sa stará o farnosti, tiež pohrozili, že ich jedného za druhým zakolú nožom: „Krv na vašich rukách. Boli ste varovaní!“ Jedna katolícka škola už požiadala žiakov, aby predbežne nenavštevovali bohoslužby farnosti.
Anglická polícia oznámila, že bude na ohrozené farnosti intenzívnejšie dohliadať. –zg-

Maďarsko: Svetový eucharistický kongres 2020

Budapešť, 16.01.2019 (KAP) 024 444 – Katolícka cirkev v Maďarsku chce v príprave na Svetový eucharistický kongres v r. 2020 v Budapešti nielen prehĺbiť chápanie Eucharistie u katolíkov, ale osloviť aj neveriacich. Zdôraznil to generálny sekretár prípravného výboru, Kornel Fábry, v interview pre portál „Magyar Kurir“. Maďarská metropola bude túto veľkú udalosť hostiť druhý raz po roku 1938, ako pripomenul a povedal:
„Vtedy patrila viera a zbožnosť ku každodennému životu ľudí a mohli sme hovoriť o ľudovej cirkvi. Dnes už to dávno tak nie je. Svetový kongres ponúka možnosť dosiahnuť ľudí kresťanským posolstvom: „Cieľom je odovzdávať ľuďom Evanjelium.“
Na duchovnú obnovu sa budú konať početné iniciatívy. Vo februári sa začne 12-dielna videová blogová séria o svätej omši. Asi osem minútové klipy, ktoré sa môžu používať aj na výuku náboženstva, majú ľahko pochopiteľne vysvetliť katolícke bohoslužby.
Na máj očakávajú v Maďarsku delegácie z 90 krajín.
„Prejdeme s nimi dejiská svetového kongresu a stanovíme definitívny program kongresu,“ povedal generálny sekretár. Dovtedy sa má predložiť teologickou komisiou vypracovaný dokument kongresu v angličtine, taliančine a španielčine, ako aj v iných jazykoch.
Svetové eucharistické kongresy sa konajú od r. 1881 každé štyri roky, naostatok vo filipínskom Cebu v r. 2016.
Ďalší kongres v Budapešti 13.- 20. septembra 2020 sa musí postaviť výzvam „sekularizovanej moderny“ a globalizácie, ktoré hrozia vymazať zvláštnosti bohatej a mnohorakej histórie, ako povedal pápež František pred niekoľkými týždňami na stretnutí s členmi Komisie pre Eucharistické kongresy vo Vatikáne. Pápež hovoril o angažovaní sa predovšetkým za rodiny v ťažkostiach, mladých ľudí a nezamestnaných, osamelých starých a chorých, ako aj migrantov. Eucharistický kongres musí pôsobiť podľa postoja Ježiša, ale aj iných ľudí a zasadzovať sa za lásku k blížnemu, solidaritu, pokoj, rodinu a ochranu životného prostredia.

Trojročná príprava
Maďarská cirkev sa na 52. svetový eucharistický kongres pripravuje v trojročnom období už od Turíc 2017. V druhom roku sa sústreďuje na posilnenie cirkevných spoločenstiev. K tomu pomáha brožúrka so 170 ideami.
Na Turíčny pondelok 10. júna sa otvorí tretí prípravný rok. Ťažiskom tejto fázy budú misie, ako povedal Kornel Fábry. „Keď budeme osobne a spoločensky silnejší, tak budeme mať aj ‚miesto duše‘, kam môžeme pozývať svojich blížnych. Na to však musíme všetci viesť vierohodný kresťanský život.“
Ďalším bodom príprav na kongres bude konferencia na tému „Eucharistia“ v novembri v Ostrihome. Na predvečer Nedele Krista Kráľa 24. novembra sa má vyzvať celý svet na poklonu Najsvätejšej sviatosti. Oficiálna stránka svetového kongresu: www.iec2020.hu –zg-

Kardinál: „Na neprimerané správanie som zabudol“

Washington D.C. (kath.net/pl) 024 443 – „Pre mňa je dôležité preberať osobnú zodpovednosť a za túto medzeru v pamäti sa ospravedlniť. Nikdy som nemal úmysel podávať falošné informácie.“ Napísal to americký kardinál Donald Wuerl v liste kňazom Washingtonskej arcidiecézy 15. januára. Dokonca si dovolil podpísať svoj list „verný v Kristovi“.
Kardinál Wuerl bol v októbri 2018 emeritovaný z postu arcibiskupa Washingtonu, pápež František ho však na dobu vakantného stolca menoval apoštolským administrátorom.
O otázke do akej miery Wuerl aktívne zamlčoval vedomosti o sexuálnom zneužívaní kardinála Theodore McCarricka už celé mesiace rozhorčene diskutujú nielen americkí laici, ale Wuerla kritizujú aj v správe v Grand Jury za jeho obdobie biskupa Pittsburghu a vyšetruje to štátna prokuratúra štátu Pensylvánia.
Wuerl prípad, na ktorý údajne „zabudol“ detailne v liste opisuje a píše, že v r. 2004 ako biskup Pittsburghu sa o sexuálnom zneužívaní dozvedel od kňaza, ktorý učil na kňazskom seminári „Mount Saint Mary’s Seminary“ v Baltimore. Muž mu hovoril o „aktivite sexuálneho zneužívania“, na ktorom mal kňaz účasť a potom spomenul aj „neprimerané správanie“ vtedajšieho biskupa Baltimoru, Theodore McCarricka. Kňaza okamžite odvolali zo služby a správu poslali na nunciatúru, ako píše Wuerl v liste.
„Keď sa ma o 14 rokov spýtali, či som vedel o obvineniach McCarricka, povedal som, že som o tom nevedel. Až neskôr som si spomenul na obvinenie z neprimeraného správania, na ktoré som predtým zabudol.“
Len „nedávno“ sa dozvedel aj o obeti toho kňaza a ospravedlnil sa jej za bolesť a utrpenie, ktoré v dlhom vzťahu zneužívania kňazom utrpela, ako aj za bolesť, ktorú trpela roky konaním biskupa McCarricka. Zneužívaný muž sa najprv stal kňazom, no neskôr sa vzdal kňazstva a oženil sa. …
V USA je katolícka cirkev následkom úplne nevyriešeného škandálu stále v bezpríkladnej kríze a riešenie je v nedohľadne. Dôvera laikov podľa nového prieskumu silne klesá. Americké diecézy, ktoré sú financované čisto z darov, sa musia obávať veľkého poklesu príjmov. –zg-

USA: Viceprezident Mike Pence na Pochode za život

Washington D.C., 15.1.2019 (kath.net) 024 442 – Americký viceprezident Mike Pence sa v piatok zúčastní na Pochode za život vo Washingtone D.C. a bude mať príhovor na tzv. „Rose Dinner“ (večer podujatí Pochodu za život). Koná sa v hoteli Downtown po pochode. V r. 2017 sa Pence prihovoril ľuďom na Pochode za život iba týždeň po prísahe. Penca považujú za veľkého ochrancu života. Minulý rok boli z pochodu aj prenosy na živo s príhovormi prezidenta Donalda Trumpa a Mika Penca.
Vatikán oznámil, že všetci účastníci Pochodu za život za zvyčajných podmienok môžu dostať úplné odpustky. –zg-

Chorvátsky biskup omylom postrelil poľovníka

Záhreb, 15.01.2019 (KAP) 024 441 – V Chorvátsku sa incident katolíckeho biskupa na poľovačke postaral o rozruch vo verejnosti. Ako píšu noviny „Večernji list“ z utorka, diecézny biskup z Bjelovara-Križevca, Vjekoslav Huzjak (58), očividne minulý piatok na love diviakov omylom postrelil druhého na 100 metrov vzdialeného poľovníka. Muža odviezli s vážnym poraneným stehna do nemocnice, no nie je v ohrození života.
Proti biskupovi Huzjakovi zaviedli trestné konanie. Diecéza Bjelovar potvrdila vo vyhlásení, že biskup sa zúčastnil poľovačky, na ktorej bol zranený poľovník. Huzjak vyjadruje hlboké poľutovanie a želá zranenému poľovníkovi skoré uzdravenie, ako sa uvádza v krátkom vyhlásení. –zg-

Kardinál Marx opakovane popiera kresťanstvo

Mníchov, 15.1.2019 (kath.net) 024 440 – Volker Münz, hovorca parlamentnej frakcie nemeckej strany Alternatíva pre Nemecko sa tiež jasne pridal ku kritike spornej výpovede kardinála Marxa, v ktorej odmietal „kresťanský Západ“. Marx minulý týždeň povedal, že tento pojem je „vyhraničujúci“ voči iným ľuďom. Volker Münz sa k tomu vyjadril slovami:
„Je smutné, že kresťanský najvyšší pastier opakovane popiera kresťanstvo. Európa sa označuje ako kresťanský Západ, pretože je podstatne formovaná kresťanstvom. Kresťanstvo je podstatnou základňou našich hodnôt a v konečnom dôsledku aj nášho právneho poriadku. Korene našej kresťanskej západnej kultúry musíme udržiavať živé. Za to by sa mali cirkevní predstavitelia zasadzovať.“ Hovorca zdôraznil, že vyznanie sa z toho vlastného nie je nijakým útokom na to cudzie a dodal:
„V zmysle slov Otta von Habsburga hovorím: Európa zostane kresťanská, alebo už nebude existovať.“ –zg-

Taliani za reštriktívnu migračnú politiku

Taliansko, 15.1.2019 (kath.net) 024 439 – Zatvorenie hraníc talianskou vládou sa podľa aktuálneho prieskumu verejnej mienky stretáva s veľkým súhlasom obyvateľstva. Podľa prieskumu novín „Corriere della Sera“ uzatvorenie prístavov pre člny migrantov ministrom vnútra Matteom Salvinim výslovne vítajú dve tretiny (64 %). Iba menej ako pätina Talianov (19 percent) by chcela, aby vláda prístavy znova pre migrantov otvorila. Čo je zvlášť pozoruhodné – aj väčšina katolíkov, ktorí v nedeľu chodia na svätú omšu, nemá problémy s migračnou politikou vlády a výslovne ju víta. –zg-

Primátorka Ríma: Mince z fontány len na charitu

Vatikán-Rím, 14.01.2019 (KAP) 024 438 – Peniaze, ktoré turisti hádžu do rímskej Fontány di Trevi má predsa ísť výlučne na charitatívne účely v talianskej metropole. Potvrdila to primátorka Virgina Raggiová pre noviny „L´Osservatore Romano“ v utorok.
Tomu už opakovane predchádzala diskusia o tom, či by sa mince, ktoré za rok dosiahnu sumu až 1,5 milióna eur, nemali použiť na mestskú infraštruktúru.
Podľa správy Raggiová prisľúbila charite aj príjmy z iných rímskych fontán, takže sa k tomu pridá ročne ešte 200 000 eur. No zber mincí má v budúcnosti vykonávať zberná služba Acea. Jej pracovníci mince roztriedia a odovzdajú. Za túto službu si firma ponechá 2000 eur. Zvyšok sa má znova vyplatiť charite, ako povedala primátorka.
Tieto peniaze plynuli od r. 2001 do Charity Rímskej diecézy, ktorá v Ríme prevádzkuje vyše 50 sociálnych zariadení a 145 centier pomoci núdznym v katolíckych farnostiach.
Od 1. apríla sa mali príjmy z fontány rozdeliť rôznym organizáciám, ale mali plynúť aj na udržiavanie kultúrnych objektov Ríma.
Primátorka označila toto oznámenie mestskej správy z decembra ako nedorozumenie. –zg-

„Umelecký objekt McJežiš“ na kríži

Haifa, 15.1.2019 (kath.net) 024 437 – Katolícki biskupi Izraela protestovali a izraelská ministerka kultúry Miri Regev (strana Likud) vyzvala múzeum v Haife, aby sochu odstránilo. Informovala o tom Evanjelická spravodajská agentúra „idea“ na základe správ medzinárodných médií.
Ide o sochu „McJežiš“ (foto), a prezentuje ju fínsky umelec Jani Leinonena v pozícii, ktorá sa cynicky odvoláva na náboženské symboly veľkých koncernov. Na kríži je znázornená reklamná postava Ronald McDonald amerického reťazca rýchleho občerstvenia McDonald. Vedenie múzea už ubezpečilo, že „umelecký objekt“ opatrí ochranou pred pohľadmi, na ktorej bude varovanie, že zaclonený objekt by mohol zraňovať náboženské cítenie.
Stovky arabských kresťanov však pred múzeom protestovali, došlo aj k hádzaniu kameňov a dokonca k podpaľačstvu. Traja policajti boli zranení a polícia nasadila slzotvorný plyn. Tento objekt sa vystavuje už dlhšiu dobu. Kritizovaný reťazec McDonald’s zatiaľ na kritiku nereagoval. –zg-

Arcibiskup Viganò vyzýva McCarricka k ľútosti

Rím, 14.1.2019(kath.net/KAP) 024 436 – Bývalý vatikánsky diplomat, arcibiskup Carlo Maria Viganò, vyzval bývalého amerického arcibiskupa Washingtonu a bývalého kardinála Theodore McCarricka k verejnému vyznaniu viny. Vzhľadom na nadchádzajúce rozhodnutie Vatikánu vo veci zneužívania maloletých McCarrickom by mal konečne prejaviť ľútosť za svoje „hriechy a svätokrádeže“, ako uvádza Viganò v liste.
„Takým verejným aktom pokánia môžete pre Cirkev urobiť niečo, čo je dôležitejšie, ako všetky dobré skutky vo vašom živote,“ napísal Viganò.
Jeho list uverejnili v pondelok na blogu bývalého vatikánskeho korešpondenta Marca Tosattiho taliansky a anglicky.
Pápež František prepustil 88-ročného Theodore McCarricka koncom júla 2018 z kolégia kardinálov po tom, čo bol v Arcidiecéze New York obvinený zo sexuálneho zneužívania maloletých. Okrem toho mal McCarrick v r. 1970 až 1990 zvádzať na sex seminaristov. V súčasnosti žije v kapucínskom kláštore v štáte Kansas. Počas trvania cirkevno-právneho procesu nesmie verejne vykonávať svoj úrad. –zg-

Vatikán bráni účasť na Madurovej prísahe

Vatikán, 14.01.2019 (KAP) 024 435 – Vatikán bránil svoju účasť na prísahe venezuelského prezidenta Nicolasa Madura. Svätý stolec udržiava diplomatické styky s Venezuelou „s cieľom chrániť verejné blaho a ľudské práva,“ ako vyhlásil komisársky vatikánsky hovorca Alessandro Gisotti v pondelok. „Preto Vatikán vyslal na ceremóniu prísahy nižšieho diplomatického zástupcu.“
Biskupi krajiny ďalšie funkčné obdobie prezidenta Maduru kritizovali ako „nelegitímne“ a na prísahe 10. januára sa nezúčastnili. Tento rozdielny postoj cirkvi sa postaral o kritiku v médiách. Vatikánsky hovorca Gisotti k tomu ďalej vyhlásil:
„Svätý stolec a biskupi krajiny spolupracujú, aby pomáhali venezuelskému ľudu, ktorý trpí následkami ťažkej ľudskej a sociálnej situácie v krajine.“ –zg-

Venezuela: Biskupi kritizujú prezidenta Maduru

München-Wien, 14.1.2019 (kath.net/KIN) 024 434 – Biskupská konferencia Venezuely ostro kritizovala na začiatku druhého funkčného obdobia prezidenta Nicolása Maduru. Uviedla, že jeho nové obdobie je nelegitímne.
„Otvára dvere neuznaniu vlády, pretože jej chýbajú demokratické základy,“ napísali biskupi v spoločnom vyhlásení, ktoré má k dispozícii pápežská nadácia „Kirche in Not“.
Takisto voľby koncom mája 2018 a Madurom inštalované ústavné zhromaždenie boli nezákonné, ako vyhlásili biskupi. Zopakovali aj zásadnú kritiku celého vládneho systému:
„Žijeme fakticky v režime, ktorý nerešpektuje v ústave ustanovené práva a princípy ľudskej dôstojnosti.“

„Do neba volajúci hriech“
Biskupi považovali „za svoju povinnosť pýtať sa na etické pozadie tejto mimoriadne ťažkej situácie“ v ich vlasti. Ako príklady uvádzajú: „Je tu politika hladu, politické prenasledovanie, utláčanie políciou a vojskom, politickí väzni, mučenie, korupcia a neefektívnosť verejnej správy.“ Prezidenta Maduru v texte výslovne neuvádzajú. No zodpovednosť biskupi jasne definujú: „Udržať moc za každú cenu a predlžovanie neefektívnosti ostatných desaťročí je do neba volajúcim hriechom. Je to morálne neakceptovateľné!“
Nádej vkladajú biskupi do národného zhromaždenia. Len to je demokraticky legitímne a „jediná verejná inštitúcia, ktorá smie svoj úrad právoplatne vykonávať,“ ako uvádzajú. Parlament má väčšinu opozície, no od zavedenia ústavného zhromaždenia v auguste 2017 v podstate nemá moc. Biskupi preto žiadajú navrátenie zákonodarnej moci parlamentu a odvolávajú sa na vyjadrenia Svätého stolca a pápeža Františka, ktorému ďakujú za „jeho neustálu blízkosť a starosť o našu domovinu“.

Venezuela odkázaná na pomoc zo zahraničia
Zvláštnu pozornosť venujú biskupi veľkému počtu vysťahovalcov, OSN hovorí o vyše troch miliónoch. „Ďakujeme cirkvám rôznych krajín za solidaritu a starostlivosť o našich ľudí, ktorí kvôli kríze museli hľadať lepšie životné podmienky,“ napísali biskupi. Venezuela naďalej potrebuje podporu zo zahraničia. …
Venezuela bohatá na ropu bola najblahobytnejšou krajinou Južnej Ameriky. V súčasnosti je tam hospodárska kríza a inflácia až milión percent. … –zg-

Kongregácia pre náuku viery cestuje do Ázie

Vatikán, 13.01.2019 (KAP) 024 433 – Delegácia vatikánskej Kongregácie pre náuku viery odcestuje v utorok Bangkoku, kde bude do piatku. V Thajsku sa stretne s predsedom Komisií pre náuku viery ázijských biskupských konferencií. Delegáciu vedie prefekt kongregácie, kardinál Luis Ladaría, ako Vatikán oznámil.
Diskusiu s poverencami miestnych biskupských konferencií začal v r. 1982 kardinál Joseph Ratzinger ako vtedajší prefekt Kongregácie pre náuku viery. –zg-

Kňazi: Kardinál Marx zneužívate svoj úrad!

Paderborn-Bonn, 14.1.2019 (kath.net/Blog „Messe in Moll“) 024 432 – Nemecký paderbornský Kňazský kruh Communio veritatis vydal na sviatok Kristu Pána výzvu kardinálovi Marxovi, ktorú kath.net dokumentuje:

Pán kardinál Marx!
vyzývame vás, aby ste sa vzdali predsedníctva Biskupskej konferencie Nemecka, pretože tento pojem je vyhraničením vašich spolubratov v úrade!
Zdôrazňujeme, že v Ježišovi Kristovi, Božom Synovi, sa medzi nami zjavila zosobnená Pravda. So svojím sociologickým pohľadom sa nachádzate v omyle synkretizmu a relativizmu. Obviňujeme vás, že zneužívate svoj duchovný úrad tým, že sviatosti Cirkvi očividne považujete za svoje súkromné vlastníctvo, ktoré podľa ľubovôle obetujete na oltári ducha doby.
My odmietame zneužívanie nášho náboženstva!
Zneužívate ho s falšujúcim zosvetšťovaním na šírenie ľavicovo-liberálnej politickej ideológie mainstreamu.
Pripomíname vám, že kardinálska červená farba neznamená vlajku neo-marxizmu, ale obrany katolíckej viery až po preliatie krvi. Pritom Katechizmus nie je názov ostrova v tichom oceáne, ale záväzný výklad náuky Cirkvi!
Oznamujeme vám, že budeme stále vyznávať Ježiša Krista ako jediného Vykupiteľa a pravého Spasiteľa, zatiaľ čo vy ste Pánov kríž v škandalóznej zrade odložili.
Modlíme sa za to, aby sa náš Západ vrátil k viere v Trojjediného Boha, v ktorom jedine možno nájsť život a večnú spásu.
Paderborn, na sviatok Krstu Pána 2019
Kňazský kruh Communio veritatis

Marx: Pojem „Nemecká biskupská konferencia“ vyhraničujúci
Satirik Sebastian Moll vo svojom blogu a napísal:

Predseda Konferencie biskupov Nemecka sa postavil proti pojmu „Nemecká biskupská konferencia“:
„Tento pojem je vyhraničujúci, pretože vylučuje všetkých ľudí, ktorí nie sú Nemci, ani biskupi,“ povedal kardinál Marx.
Nuž, to je zaznávanie veľkej výzvy postarať sa v rámci katolíckeho vedenia o to, aby ľudia rôznorodého pôvodu a rôznych náboženských presvedčení mohli vnášať svoje postoje, aby v nijakom prípade nevznikol dojem, že Katolícka cirkev má vlastné presvedčenia, ktoré sa oplatí brániť!
Ako alternatívu navrhuje Marx menej diskriminujúci názov: „Skupina ľudí bez úradu alebo náboženskej identity“…

Kardinál Marx proti pojmu „kresťanský Západ“

Berlín, 12.1.2019 (kath.net) 024 431 – „O pojme kresťanský Západ si veľa nemyslím, pretože tento pojem je predovšetkým vyhraničujúci,“ vyhlásil nemecký kardinál Reinhard Marx minulý týždeň. Povedal to v príhovore v Berlíne, ako informoval „Vaticannews“.
Predseda Biskupskej konferencie Nemecka a mníchovský arcibiskup tiež kritizoval, že v súčasnosti je tu podľa jeho názoru celosvetové „zneužívanie náboženstva“, čo ho veľmi znepokojuje. Marx tiež vyjadril nádej, že „židia, kresťania a moslimovia sú takí silní, že svoju vieru v jedného Boha nenechajú zneužívať“.

Írsko: Iba 5 percent lekárov chce robiť potraty!

Dublin, 13.1.2019 (kath.net/LifeNews/jg) 024 430 – Menej ako päť percent praktických lekárov v Írsku prejavilo ochotu vykonávať potraty, alebo na ich spolupôsobiť. Informovali o tom noviny Southern Star.
Ministerstvo zdravotníctva Írskej republiky oznámilo, že sa prihlásilo iba 179 praktických lekárov na výkon potratov. A 30 z nich nechcelo byť sprostredkovaných ministerskou horúcou linkou pre potraty. Potrat je v Írsku výkonom domácich praktických lekárov.
Už predtým vyjadrili lekári a zdravotnícky personál kritiku zákona o potrate. Združenie praktických lekárov vládu obvinilo, že zákon o potrate presadila v super-rýchlom konaní. Smernice o výkone potratov pre kliniky sú nejasné, potrebná výbava je nedostatočná a potraty preto nie sú bezpečné. Príliš rýchlu legalizáciu potratov kritizovali aj mnohé nemocnice a takisto sú nespokojné so smernicami. Uviedli, že chýba čas na zaobstaranie potrebných prístrojov a výchovu personálu. –zg-

Andrea Tornielli k stretnutiu biskupov o zneužívaní

Vatikán, 12.1.2019 (RV) 024 429 – Editoriál Andreu Tornelliho, edičného riaditeľa vatikánskych médií, o cieli februárového stretnutia predsedov biskupských konferencií Katolíckej cirkvi na tému ochrany maloletých a zraniteľných dospelých na:
https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2019-01/editorial-tornielli-februarove-stretnutie-biskupov-zneuzivanie.html

Nenarodené dieťa zavraždené nožom azylanta

Bad Kreuznach, 12.1.2019 (kath.net) 024 428 – V Nemecku bolo v piatok večer pri ďalšom útoku azylanta z Afganistanu nožom nenarodené dieťa poľskej matky tak ťažko zranené, že zakrátko zomrelo. Informovali o tom noviny „BILD“.
Predtým došlo ku sporu a tehotná žena bola pri útoku takisto ťažko zranená a musela byť operovaná. Jej stav je stabilný. Muža z Afganistanu (25) polícia už vypátrala a zatkla. –zg-

Ruský patriarcha: „Satan trčí v internete“

Moskva, 12.1.2019 (kath.net) 024 427 – Ruský pravoslávny patriarcha Kyril I. (foto) sa vyjadril skepticky o internete a sociálnych médiách a varoval pred príliš častým používaním sociálnych sietí alebo prístrojov ako sú smartphony. Informoval o tom „Standard“.
V interview pre štátnu televíziu „Rossija 1“ vyhlásil:
„Po každý raz, keď použijeme svoj dômyselný aparát, môže niekto zistiť, kde sme – a je jedno, či je zapnuté určovanie polohy. Môže tiež zistiť, aké máme záujmy a pred čím máme strach.“ A patriarcha dodáva:
„Satan trčí v internete! Pretože antikrist je tou osobou, ktorá bude World Wide Web viesť a ľudstvo kontrolovať!“ –zg-

„Vyhodili ma za odmietnutie scény so sexom“

Hollywood, 11.1.2019 (LifeSiteNews) 024 426 – Nezdá sa to možné, ale v Hollywoode existuje herec, ktorý odmieta bozkávanie s partnerkou, nehovoriac už o sexuálnych scénach. Neal McDonough (52 – foto s manželkou) pracuje v americkej televízii už od roku 1991. Natočil veľa filmov a dáva svoj hlas aj postavám kreslených filmov. Ale McDonough sa nedávno dostal do titulkov médií, keď porozprával, ako ho vyhodili z práce na hlavnej úlohe komediálneho seriálu Scoundrels, pretože nechcel hrať sexuálnu scénu s herečkou Virgíniou Madsenovou. Tento verný katolík a otec piatich detí hovorí, že jeho ústa patria iba jeho manželke Ruvé Robertson McDonoughovej, s ktorou sa zosobášil v r. 2003:
„Nepobozkám nijakú inú ženu, pretože moje ústa sú iba pre jednu ženu,“ povedal herec pre magazín celebrít.
V interview pre Closer Weekly z 3. januára McDonough sa vyjadril že bol „prekvapený“ rozhodnutím vyhodiť ho z nakrúcania seriálu Scoundrels:
„Bol som prekvapený a bola to pre mňa hrozná situácia. Po tom som nemohol dostať prácu, pretože každý si myslel, že som bigotný katolík. Ja mám hlbokú vieru. Boh a rodina sú pre mňa na prvom mieste a ja na druhom. Týmto ja žijem. Niekoľko rokov to bolo veľmi ťažké.“
Keď potom autor seriálu Marc Cherry podpisoval so mnou dohodu, povedal som: „Iste vieš, že ja nebudem nikoho bozkávať.“ On odpovedal: „Ale to je seriál ‘Desperate Housewives!“ (Zúfalé manželky). Odvetil som: Ja viem. Na päť sekúnd sa odmlčal a povedal: V poriadku. Budem musieť písať lepšie.“ A mali sme spolu úžasné obdobie.“
Herec povedal, že denne chodí do kostola, aby sa poďakoval Bohu: „Je to už takmer 20 rokov, mám päť detí a iba trocha ťažkého života neskôr a moja žena je mi partnerkou vo všetkom. Ja som proste najpožehnanejší chlapík, akého poznám. Preto chodím do kostola každý deň a vzdávam Bohu vďaky za všetko, čo mi dal. A čo je najdôležitejšie, ďakujem mu, že mi dal moju Ruvé, pretože bez nej by som sa celkom iste s vami teraz nerozprával,“ vyhlásil McDonough pre magazín.

Arcibiskup Ševčuk: Nerobiť z cirkvi politický nástroj

Kyjev, 11.1.2019 (KAP) 024 425 – Arcibiskup Svjatoslav Ševčuk, hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, dúfa v skoré prekonanie pravoslávneho rozkolu ako na Ukrajine, tak aj v rámci svetového pravoslávia. V interview pre mediálny portál „Glavkom“ vysvetlil svoju víziu, že pravoslávna a gréckokatolícka cirkev na Ukrajine by sa raz mohli spojiť do jediného patriarchátu. Novej nezávislej Pravoslávnej cirkvi na Ukrajine adresoval arcibiskup výzvu začať príslušný intenzívny dialóg. Súčasne novú cirkev varoval pred tým, aby zo seba nechala urobiť politický nástroj:
„Cirkev musí zostať cirkvou. A štátne inštitúcie ako aj politici jej to musia veriť. To znamená, že politici sa musia oslobodiť od pokusu urobiť cirkev nástrojom svojich záujmov.“
Pre vlastnú cirkev upresnil arcibiskup svoj postoj:
„My sa pokúšame konštruktívne pôsobiť v prospech blaha ukrajinského štátu a ukrajinského národa. Súčasne však usilujeme zachovať si primeranú slobodu pred ovplyvňovaním politikmi.
Suverenita je dôležitá pre našich pravoslávnych bratov. Napriek tomu, že pravoslávne cirkvi tvoria na Ukrajine väčšinu, dúfame v rovnoprávny a férový prístup zo strany autorít, to znamená, že žiadna cirkev by nemala dostať štatus kvázi štátnej cirkvi.“
Arcibiskup dodal, že prezident Petro Porošenko mu to verejne povedal.
V súvislosti s voľbami prezidenta v marci arcibiskup povedal: „Budeme s novým prezidentom spolupracovať, nech je to ktokoľvek, lebo rešpektujeme voľbu ukrajinského ľudu. No myslím si, že ukrajinský ľud je dnes dosť inteligentný, aby volil tých, ktorí bránia štátnu suverenitu.“ …

Kardinál, čo kryl zneužívanie, vystúpi na kongrese

USA, 10.1.2018 (Joseph Sciambra) 024 424 – Napriek prísľubu arcibiskupa Josého Gomeza, hlavy najväčšej katolíckej arcidiecézy v USA z r. 2013, kardinál Roger Mahony znova verejne vystúpi a prehovorí na vzdelávacom kongrese v Los Angeles v tomto roku (LA REC). Témou príhovoru 23. marca bude: „Oboznamovať študentov stredných škôl s otázkami migrácie.“ Na internete sa uvádza aj jeho krátky životopis:
„Kardinál Roger Mahony bol hlavou Arcidiecézy Los Angeles od r. 1985 do odchodu na odpočinok v r. 2011. Narodil sa v Hollywoode, bol prvým rodákom z Los Angeles povýšeným na kardinála. Kardinál Mahony dozeral na návrh a vybudovanie Katedrály Anjelskej Panny Márie posvätenej v r. 2002 a teraz slúži celej arcidiecéze s vyše 5 miliónmi katolíkov. Ako emeritný arcibiskup sa venuje obsiahlej reforme migrácie v prospech našich bratov utečencov.“
Po 31. januári 2013, po prešetrení spisov arcidiecézy kvôli sexuálnemu zneužívaniu v r. 2007, čo malo za výsledok vyplatenie najväčšieho odškodného v histórii Cirkvi – 660 miliónov dolárov, arcibiskup Gomez vyhlásil:
„Informoval som kardinála Mahonyho, že už nebude mať nijaké správne ani verejné povinnosti.“
Arcibiskup Gomez vtedy tiež prijal rezignáciu pomocného biskupa Thomasa Curryho v Santa Barbare. Curry radil Mahonymu, ako sa vyhnúť policajnému stíhaniu kňazov za sexuálne zneužívanie maloletých. A Mahony opakovane prekladal von z Kalifornie a USA, kňazov ktorí boli obvinení z zneužívania s pokusom o ututlanie ich viny …
Na otázku právnika: „Nebolo by správne oznámiť to polícii?“ Mahony odpovedal: „Nuž dnes by bolo. … Ale vtedy to nebol spôsob, ako riešiť tieto veci.“ Mahony vedel napríklad o vine kňaza Bakera, no vrátil ho do aktívnej služby, kde Baker zneužil ďalších chlapcov!

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *