ZÁPOR SEBALÁSKY – Radostný ruženec

1. desiatok
Ohľady na Božiu vôľu

Archaniel Gabriel zvestoval Panne Márii, že Božou vôľou je, aby dala časný život Božiemu Synovi. Panna Mária odpovedá: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. “ (Lk 1,38)
Nepovedala to preto, že sa jej to páčilo, že jej to vyhovovalo, ale preto, že sa to páčilo Bohu. Pri svojej odpovedi brala ohľad na Boha, nie na seba.
I ja mám s takými úmyslami plniť to, čo mi Boh v denných povinnostiach ukladá. Nie z ohľadu na seba, z prospechárstva, vypočítavosti, ale podľa Božej vôle. Takýmto spôsobom vylúčim zo všetkého sebectvo a nezdravú sebalásku. A tak sa vždy uplatní spasiteľná, svätá a pre mňa posväcujúca Božia vôľa.

2. desiatok
Ohľad na iných

Pri navštívení sv. Alžbety zaprela Panna Mária svoje ja. Zaprieť niekoho znamená povedať: „Nepoznám ho. “ Takto robila Panna Mária so sebou.
U Alžbety je vítaná ako požehnaná Mesiášova Matka, ako blahoslavená, ale ona sa správa ako slúžka. Tak sa aj nazýva v chválospeve Magnificat a tak aj koná. Nehľadí na svoju dôstojnosť Božej Matky, ale hľadí na potreby Alžbety a preto sa jej ponáhľa pomáhať.
Svätá bezohľadnosť k sebe a ohľaduplnosť voči blížnemu. Často sa to robí naopak. Máme plno ohľadov na seba, avšak na blížneho skoro žiadne a ešte žiadame, aby tí druhí brali ohľad na nás.
Mária, pomôž mi zmenšiť moje ja a vyrásť v tvojej podobe.

3. desiatok
Mariánsky úsmev

V betlehemských uličkách je večer. Pri stene stojí mladá žena, trpezlivo čaká a v jej oduševnenej tvári sa zračí starosť a smútok. Neskôr prichádza Jozef a hovorí, že všade pred ním zavreli dvere a nenašiel voľné miesto iba v maštali. Ale Máriine oči a tvár zdobí úsmev a hovorí: Vďaka Bohu za to! Aký je dobrý. Poďme tam. A za niekoľko hodín sa k jej spokojnému úsmevu pridruží práve taký spokojný úsmev jej Syna, večného Boha. Nad touto spokojnosťou spieva nebo: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!
Zaprieť svoje ja znamená nasledovať Máriu a Božieho Syna, osláviť Boha a získavať pokoj.

4. desiatok
Komu sa páčiť?

U Izraelitov bolo materstvo vo veľkej úcte a to s nádejou, že privedie na svet Mesiáša. Ako by sa boli pozerali na Pannu Máriu ostatné matky, ktoré čakali na obrad očisťovania, keby sa ona nebola zaradila medzi ne a povedala im aj prečo.
Ako ďaleko je od niečoho podobného Panna Mária. Ona nestojí o obdiv sveta, nesnaží sa zapáčiť ľuďom. Chce sa páčiť iba Bohu, preto skrýva svoju veľkosť, a tak u ľudí klesá na stupeň obyčajnosti.
Je to napomenutie pre mňa, keď sa snažím páčiť iba ľuďom, získať si ich priazeň, uznanie a obdiv. Nie je vtedy Boh pre mňa zabudnutou vecou?
To je jeden z nepekných prejavov sebectva a výzva pre nás k zapieraniu a zabúdaniu na seba.

5. desiatok
Prečo v utrpení?

Z chrámu sa ozývajú mužské hlasy, medzi ktorými preniká hlas hľadaného Ježiška.
A z materinského srdca Panny Márie, stiesneného hrôzou a úzkosťou sa prederie nie výčitka, ale výraz prežitých bolestí: „Syn môj, čo si nám to urobil?“ (Lk 2,48)
Jediné prečo, ktoré Panna Mária vyslovila v evanjeliu. Ale odpovedi naň nerozumela: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ (Lk 2,49) Ďalej sa Panna Mária nepýta, nenalieha otázkami. Tie slová si uložila vo svojom srdci.
A koľkokrát si aj ty v utrpení hovoríš prečo? To prečo vyčítajúce Bohu, prečo, ktoré je nevrlé, nespokojné, vzpierajúce sa. Mohli by sme rýchlejšie rásť v duchovnom živote, keby sme sa pokorne podrobovali Božiemu riadeniu a sklonili pred ním svoj rozum tak ako Panna Mária.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *