Radostný ruženec IV.

1.

Panna… počatie… Duch Svätý…
Tieto slová tvoria obsah tohoto jedinečného tajomstva v dejinách spásy. Mária uvažuje o skutočnosti, ktorá jej bola zvestovaná „budeš matkou“ a nie hocijakou – Matkou Božieho Syna.
Mária túto správu prijíma bez rozpakov. Neuvažuje nad tým, či už majú byt, zariadenie, auto. Na komfort nebolo ešte ani len pomyslenia. A tak mali o jednu starosť menej. Správa o materstve ju zasiahne tak hlboko, že na tieto vonkajšie vôbec nemyslí.
Matka všetkých matiek, denne stojíš pri tých, ktoré túto skutočnosť konštatujú vo svojom živote. Ty sama im vypros milosť, aby pochopili, že sú požehnané a nie potrestané materstvom. Pros za tie matky, ktoré hoc aj s rizikom a nasadením všetkého dávajú prednosť životu, lebo chápu, že láska sa chce rozdávať a jej smer je k životu a nie od neho. Pros za všetky ženy v požehnanom stave, no najmä za tie, s ktžorými sa stretáme.

2.

Stretnutie dvoch žien v požehnanom stave. Majú si čo povedať nielen preto, že sú príbuzné, ale hlavne preto, že z ich vnútra a z ich správania žiari radosť, ktorá sa chce deliť a rozdávať. Velebí moja duša Pána – tak spieva Mária nielen za to, že môže byť matkou, ale že bude Matkou Božieho Syna a blíži sa vykúpenie. Radosť je v tomto postoji. Mária takým jedinečným spôsobom prijíma a zároveň ďakuje, že nás to napĺňa údivom.
Matka, povedz, veď ty to vieš, či časté vďakyvzdania za dary života prichádzajú k Bohu? Bolo tam aj niečo odo mňa? U jedných vďakyvzdanie chýba úplne, u iných je taká veľká radosť, že na vďaku zabudnú.
Za nich všetkých i za seba chceme svoje slová vďaky zhrnúť a vyjadriť svojimi slovami a modlitbou.

3.

Bezvýsledné hľadanie strechy nad hlavou v útulku, neochota pomôcť zo strany tých, ktorí by mohli pomôcť, nevyhnutnosť prijať krajné riešenie – maštaľ – jaskyňu a predsa neopísateľná radosť z toho, že ten po ktorom ľudstvo v túžilo a Ty Matka si v živote nosila, už je tu a blíži sa hodina vykúpenia.
Matka, možno aj na naše dvere už zaklopal, alebo zaklope niekto v podobnej situácii. Ty sama si išla Alžbete pomáhať hľadať pomoc. Veď milosrdenstvo a lásku máme sprostredkovať, nie odkazovať, kde sa azda dá zohnať.
Matka, vypros nám svetlo, aby sme vedeli akým spôsobom pomáhať, aby sme zachránili život. Aj v Betleheme, v tej chudobe a úbohosti vedela byť úžasná radosť zo života. Vypros ju pre tých, ktorým ju tieto podmienky zakrývajú. Ty sama si to prežila na sebe, nauč nás to.

4.

Čo len bude z tohto dieťaťa, pýtali sa pri narodení sv. Jána Krstiteľa. Kým bude Tvoj Syn, to si vedela zo zvestovania anjela a z toho, čo Boh vložil do úst staručkého Simeona: – svetlo na osvietenie pohanov, bude na pád a na povstanie mnohých. Meč bolesti však prenikne tvoju dušu.
Čo by sme chceli mať z nášho dieťaťa? Vedca, mysliteľa, lekára, objaviteľa čohosi, po čom ľudstvo túži, či obyčajného človiečika, ba možno aj chorého, ktorý však svojím pokojom, úsmevom a obetou môže dať svetu viac, než ktokoľvek z predchádzajúcich.
Matka sedembolestná, pros za všetky bolestné matky, čo stoja pri kríži svojich synov a dcér, ale stoja tam s vytrvalosťou a čistým svedomím, že pre život urobili a robia všetko.

5.

Mal dvanásť rokov a oplýval múdrosťou, bolesť zo straty a radosť zo znovunájdenia, tri dni hľadania v úzkosti a obavách. Toto patrí k obsahu tohoto tajomstva.
V tých najrozličnejších podobách sa toto opakuje i v našich rodinách. Mal dvanásť rokov, vedel všetko, ale v porovnaní s nami to vedel všetko dobre, bez skreslenia a pomýlenia. Koľkokrát sa zastavujeme aj pri 12 – 13 ročných a s bolesťou konštatujeme nielen to, „že vedia akoby všetko“, veď keby to ovládali tým správnym spôsobom, nebolo by to zlé, ale z ich správania je jasné, že im to nevysvetľovali rodičia, ale ulica.
Matka prihovor sa za dospievajúcich, aby sa nestratili v návale názorov ulice a tak nezačínali tak zavčasu blúdiť. Pros za matky, ktoré síce cítia bolesť zo straty, ale nemajú čas na hľadanie svojich ratolestí. Pros za všetkých rodičov, ktorí sa ostýchajú, zdráhajú, alebo nenachádzajú slova na vysvetlenie otázok života svojim dospievajúcim deťom.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *