Svätý ruženec o vyprosenie milosti vedieť využiť dary a charizmy Ducha

Mária, každého z nás milostivý Boh obdaril rozličnými darmi Ducha a charizmami, ktoré nám majú slúžiť na všeobecný úžitok. Jedni dostávajú skrze Ducha slovo múdrosti, iní dar rozlišovania. Jedni dar uzdravovať, iní dar prorokovať. Jedni dostávajú dary k športu, iní k umeniu. Jedni dar k práci s deťmi, iní k starostlivosti o chorých. Tých darov je veľmi veľa.

Mária, prosím ťa, vypros nám u Pána milosť, aby sme dokázali spoznať ako využiť a kde nasmerovať naše rozličné dary Ducha a charizmy, ktoré sme dostali od nebeského Otca v povolaní na ktoré sa teraz pripravujeme.

Pred každým desiatkom sa spieva príslušná sloha JKS 408.

Modlime sa na úmysel svätého otca.

Otče náš…, Zdravas Mária…, Sláva Otcu…

Bože, večný pastier veriacich,
ty hojnosťou darov sprevádzaš svoju Cirkev
a láskou v nej vládneš;
prosíme ťa, daj svojmu služobníkovi M.,
ktorého si postavil na čelo svojho ľudu,
aby v stáde ako pastier zastupoval Krista,
aby bol verným učiteľom náuky, kňazom posvätného kultu
a dobrým pastierom.
Skrze Krista, nášho Pána.

R. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *