Ruženec svetla – Žalmy

1.Ježiš sa dáva pokrstiť v Jordáne, aby splnil všetko, čo je napísané.

Obety a dary si nepraješ, lež uši si mi otvoril.
Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia, preto som povedal: „Hľa prichádzam.
Vo zvitku knihy je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu.
A to chcem, Bože môj, hlboko v srdci mám tvoj zákon.“ (Ž 40,7-9)

2.Pán Ježiš na svadbe v Káne Galilejskej zázračne pomáha novomanželom.

Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.
Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, a zachraňuje zlomených na duchu.
Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.
Všetky kosti im ochraňuje, ani jedna sa im nezlomí.
Hriešnika zloba zahubí a tých, čo nenávidia spravodlivého, stihne trest.
Pán vykúpi duše svojich služobníkov, nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú. (34,18-23)

3.Ohlasovanie Božieho kráľovstva všade na zemi

Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Deň dňu o tom podáva správu a noc noci to dáva na známosť.
Nie sú to slová, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť.
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po končiny sveta. (Ž 19,2-5)

4.Ježiš sa premenil na hore a z neba sa ozval otcov hlas.

Zvrchovaný Boh, Pán, prehovoril a vyzval zem od východu slnka až po jeho západ.
Zo Siona plného nádhery zažiaril Boh; náš Boh prichádza a už nemlčí:
pred ním je žeravý oheň a vôkol neho búrka mohutná.
On nebo i zem volá z výšavy na súd nad svojím národom:
Zhromaždite mi mojich svätých, čo zmluvu so mnou spečatili obetou.“
A nebesia zvestujú jeho spravodlivosť, veď sudcom je sám Boh. (Ž 50,1-6)

5.Ustanovenie Eucharistie ako duchovného pokrmu pre všetkých.

Chudobní sa najedia a budú nasýtení a Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú:
„Naveky nech žijú ich srdcia!“
Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia všetky zemské končiny,
jemu sa budú klaňať všetky rodiny národov.
Veď Pánovo je kráľovstvo, on panuje nad národmi.
Jemu jedinému sa budú klaňať všetci, čo spia pod zemou;
pred jeho tvárou padnú na zem všetci, čo zostupujú do prachu. (Ž 22,27-30)

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *