Modlitba požehnania obrazu na nedeľu Božieho milosrdenstva

Všemohúci a večný Otče vo svojej dobrote požehnaj a posväť tento obraz Božieho milosrdenstva a Tvojho milého Syna, ktorý bol zhotovený, aby nám odhalil veľkú lásku nášho Ukrižovaného a vzkrieseného Spasiteľa, stelesneného Božieho milosrdenstva.
Pomôž nám neustále v mysli spomínať na prúd krvi a vody, ktoré vytekajú z jeho prebodnutého Srdca, aby boli pre nás nepretržitým prameňom milosrdenstva. Udeľ pravé pokánie, odpustenie a pokoj všetkým, ktorí sa hľadiac na tento obraz obracajú k Tvojmu milosrdenstvu.
Chráň ich v tomto živote pred každým nebezpečenstvom duše i tela.
Ježišu, náš milujúci Spasiteľ, upevni si cez tento obraz Trón svojho milosrdenstva.
Vylej očisťujúce, uzdravujúce a posväcujúce lúče na nás všetkých, ktorí k nemu pristupujeme s vierou a dôverou. Pozri na nás tak, ako si vo svojej veľkej láske a milosrdenstve pozrel z kríža a naplň nás svojou milosťou.
Nech prostredníctvom tohto obrazu zvíťazí Tvoje Božie milosrdenstvo nad všetkými mocnosťami zla.
Nech nikdy nezahynú tí, ktorí si uctievajú tento obraz. Nech je pre nás radosťou života, nádejou v smrti a našou slávou po všetky veky vekov.
O to Ťa prosíme skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen!
(modlitbu je možné použiť aj v iné dni podľa potreby) 
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *