LÁSKA K BLÍŽNEMU – Slávnostný ruženec

1. desiatok
Pokoj medzi blížnymi

Na tretí deň po smrti Kristus vstáva z hrobu. Jeho Srdce je naplnené radosťou a túto radosť prináša svojím drahým.
Pokoj Vám, hovorí Ježiš svoj Veľkonočný pozdrav. Aj ty nasleduj Ježiša a snaž sa všade rozdávať pokoj, preukazovať ochotu, snahu a dobrú vôľu. Snaž sa urobiť všetko s láskou, ústupnosťou, trpezlivosťou – pokiaľ je to možné a záleží to na tebe a snaž sa toto všetko robiť bez urážky Boha. Takí ľudia sú mu milí.
Pros Pannu Máriu o silu rozdávať pokoj vo svojom okolí tak ako Ježiš. Obetuj tento desiatok za to, aby si získal milosť všetko konať tak, ako hovorí sv. Pavol: „Nech sa všetko medzi vami deje v láske. “ (1 Kor 16,14)

2. desiatok
Ježišov odkaz

Prišiel čas, aby sa Kristus vrátil k Otcovi. Preto posledný krát sadá spolu s apoštolmi k stolu. Pri stole s nimi hovorí o Božom kráľovstve. Zaujímavá je aj časť rozhovoru, ktorú zachytáva sv. Marek takto: „Vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. „(Mk 16,14)
Vyčíta im to preto, lebo sa mu to nepáčilo, ako porušili lásku k tým, ktorí zvestovali jeho vzkriesenie. Možno i táto výčitka prispela k tomu, že medzi prvými kresťanmi tak kvitla vzájomná láska, že ako píše sv. Lukáš: „Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. “ (Sk 2,42) a že „Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. “ (Sk 4,32) Aj pohania žasli a hovorili: Hľa, ako sa milujú.
Panna Mária v tomto desiatku ťa prosíme, aby sme aj my dokázali mať takú silnú lásku ako prví kresťania.

3. desiatok
Jednota a svornosť

„Všetkých naplnil Duch Svätý. “ (Sk 2,4) Duch Svätý, je duch lásky, a preto robí to, čo pravá láska – zjednocuje.
Ľudské dejiny sú poznačené neláskou, nenávisťou a vojnami. Diablova prefíkanosť už od počiatku ľudstva stavia národ proti národu, brata proti bratovi. Už stavitelia Babylonskej veže doplatili za svoju pýchu – nejednotou. Ježiš Kristus však posiela k ľuďom zjednocujúcu lásku, ktorá vytvára jednotu Ježišovej Cirkvi. V Skutkoch apoštolov píše sv. Lukáš o zázraku Turíc, pri ktorom sa asi pätnásť národov, bez ohľadu na rôznosť reči, spojilo v jeden zväzok lásky v Ježišovej Cirkvi.
Prosme Boha Otca o dar Ducha Svätého, aby ľudské pokolenie žilo v jednote a v svornosti. Panna Mária prosíme ťa o príhovor v tejto našej prosbe.

4. desiatok
Pomôž umierajúcemu

Panna Mária odchádza zo sveta plná lásky k Bohu a v túžbe uvidieť milovaného Ježiša. Túžba jej duša sa naplnila, a Pán Ježiš jej telo i dušu vzal do neba.
Na zemi zanechala duchovné deti, ktoré jej zveril Ježiš. Žijú a umierajú. Podľa štatistiky umiera vo svete s každým úderom srdca jeden človek. Ľudia umierajú v úzkostiach, v zosilnenom útoku zlého ducha, mnohí v hriechu. Stretnú sa títo ľudia radostne a vo večnom šťastí s Ježišom a s Pannou Máriou? Preto medzi prvé povinnosti lásky patrí pamätať modlitbou na umierajúcich a tak im pomáhať k večnému šťastiu. Umierajúci sú veľkou starosťou Panny Márie.
Panne Márii sa zavďačíš tým, keď aj ty budeš mať o nich záujem.

5. desiatok
Láska až po hrob

Panna Mária je povýšená na Kráľovnú neba, vesmíru a celej Božej Cirkvi. Je Kráľovnou aj trpiacej Cirkvi – dušiam v očistci. V očistcových plameňoch stonajú jej milované deti, ktoré veľmi čakajú na stretnutie s ňou.
Je Kráľovnou milosrdenstva. Panna Mária pomáha dušiam v očistci a praje si, aby sme aj my im pomáhali. Urobíme jej radosť, keď uskutočníme toto jej prianie. Koľkým dušiam môžeme pripraviť radosť z urýchleného stretnutia s Pannou Máriou a zaslúžiť im jej láskavé objatie skôr, ako by si to podľa Božej spravodlivosti zaslúžili.
Na dosiahnutie tohto cieľa máme modlitbu, obety, získavanie odpustkov. Z lásky k Panne Márii budeme milosrdný k trpiacim dušiam v očistci.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *